Titta

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Om UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Den som har utvecklingsstörning, hjärnskada eller demenssjukdom kan behöva kognitivt stöd - stöd som gör det möjligt att bättre förstå och hantera sin vardag och omvärld. Arbetsterapeuter, läkare, specialpedagoger och forskare berättar om vad som kan göra livet lättare bland annat i form av insatser och produkter. Idag sker utveckling inom allt fler områden som psykiatri, neuropsykiatri, demensvård. Föreläsningar från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm. Inspelat 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Till första programmet

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas : Vägen till hjälpmedelDela
 1. Jag tänkte presentera
  en modell för vårdetik-

 2. -och försöka koppla det till
  kognitivt stöd.

 3. Jag har ingen erfarenhet av
  att jobba med det.

 4. Men jag har en liten koppling till
  ert fält. Förutom att jag är-

 5. -professor i vårdetik
  sitter jag med i Fsa:s etiska råd.

 6. Därmed har jag kommit i kontakt med
  arbetsterapeuter-

 7. -och till viss del med
  kognitivt stöd.

 8. Utöver det sysslar jag mycket med
  hälso- och sjukvårdsprioriteringar.

 9. Jag jobbar också som etisk konsult
  i västra götalandsregionen-

 10. -inte minst med prioriteringsfrågor.
  De handlar mycket om-

 11. -vilka nya teknologier och inter-
  ventioner man ska använda i vården.

 12. Då handlar det om att värdera dem
  utifrån ett etiskt perspektiv.

 13. Varför ska vi syssla med etik, då?

 14. Ja, det är kanske ganska självklart.

 15. Vård och omsorg kringgärdas och
  baseras på etiska värden och normer-

 16. -som ligger till grund för varför vi
  över huvud taget gör det vi gör.

 17. Man kan fundera...
  Visst ska vi syssla med etik.

 18. Skulle ni sätta er i smågrupper-

 19. -och diskutera etiska problem-

 20. -skulle ni inte sitta
  som frågetecken.

 21. Ni skulle sätta i gång med en gång.

 22. Då undrar man om man behöver en
  modell för att tänka på dessa frågor?

 23. Behöver man nån form av struktur?

 24. En av de första gångerna jag pratade
  om den här modellen mer offentligt-

 25. -var det precis som här
  lite mediamedverkan.

 26. Man tog en bild på mig
  som hamnade på en hemsida.

 27. Bildtexten: "Etisk modell".

 28. Det är ju smickrande på många sätt.

 29. Men det väcker också en tanke.

 30. Så kan man tänka kring etiska frågor
  i vård och omsorgskontexten:

 31. Att vi identifierar medarbetarna
  som hanterar dem på ett bra sätt.

 32. Som faktiskt verkar lyckas balansera
  de etiska frågorna på ett bra sätt.

 33. Då försöker vi ta efter dem
  på olika sätt.

 34. Och det är ett bra sätt, självklart.
  Men när vi gör det-

 35. -måste vi också fundera på varför vi
  tycker att de fattar bra beslut.

 36. När vi börjar göra det-

 37. -är tanken att vi ska forma
  en mer generell tanke kring detta.

 38. När vi börjar göra det
  är vi inne på en modell.

 39. Tanken är att jag ska ge er en sån
  att hänga upp saker på.

 40. Det behövs nog för att våra etiska
  beslut inte ska bli godtyckliga.

 41. Vi tenderar att styras av mer än
  våra övervägda tankar.

 42. Den här modellen kan till viss del
  kanske ge oss ett verktyg-

 43. -att lyfta fram relevanta aspekter.

 44. Den här modellen består av
  fyra delar.

 45. Först vad målet för vården
  och de insatser som vi gör är.

 46. Det handlar om att bestämma
  om vi gör rätt saker.

 47. Vård och omsorg
  kännetecknas av rutin.

 48. Vi får in en patient som har
  ett visst behov som vi bedömer.

 49. När vi har bedömt det behovet
  erbjuder vi en åtgärd-

 50. -på ett ganska rutinmässigt sätt.

 51. Vi är kanske inte alltid känsliga för
  exakt vad åtgärden gör för personen.

 52. Det etiska målet för vården
  handlar om att försöka lyfta fram-

 53. -varför vi är där
  och vad vi ska åstadkomma.

 54. Sen finns det etiska ramar som sätter
  gränser för hur vi bör nå målet.

 55. Det återkommer jag till.
  Även om vi har en bild av-

 56. -vad som vore bäst
  kan vi kanske inte kan göra det.

 57. Även om vi med en etisk modell lyfter
  fram viktiga aspekter att tänka på-

 58. -behöver vi en etisk kompetens för
  att orientera oss i situationen.

 59. Vi behöver göra överväganden
  och balansera värden-

 60. -och normer mot varandra, etc.

 61. Slutligen räcker det inte
  hur vi är på insidan-

 62. -eller vad vi har för modeller.

 63. Den struktur som omgärdar oss
  påverkar oss också på olika sätt-

 64. -och är nåt som vi behöver
  förhålla oss till.

 65. Det här är de saker jag ska hinna med
  att säga nånting om.

 66. Om vi börjar med målet för vården.
  Om vi tänker på kognitivt stöd-

 67. -varför skulle man behöva
  kognitivt stöd?

 68. Jo, för att man har
  en kognitiv nedsättning.

 69. Men varför är det viktigt
  att kompensera den nedsättningen?

 70. Inom arbetsterapin pratar man om
  att dess mål-

 71. -och så har vi formulerat det
  i Fsa:s etiska kod-

 72. -att målet handlar om aktivitet
  och delaktighet.

 73. Då uppstår frågan varför aktivitet
  och delaktighet är viktigt.

 74. Kan man inte sitta i soffan
  och glo på tv?

 75. Eller är det en aktivitet
  som är okej?

 76. Är det viktigt att vara delaktig
  och hur ska jag då vara det?

 77. Jag tänker mig att båda de begreppen
  är kopplade till livskvalitet.

 78. God livskvalitet skulle jag säga är
  målet för all vård och omsorg.

 79. All hälso- och sjukvård.
  Sen måste vi bryta ner det-

 80. -och försöka avgöra
  vad det betyder för denna individ.

 81. Men vi kan ha generella tankar
  om vad god livskvalitet är.

 82. Börjar vi i den änden
  måste vi börja med frågan-

 83. -vilket liv den här patienten
  vi har framför oss vill leva.

 84. Vilket liv värderar han eller hon?

 85. Utifrån det kanske vi
  kommer fram till-

 86. -vilken aktivitet och delaktighet
  som är viktig.

 87. Utifrån den bilden av aktivitet
  och delaktighet-

 88. -vilket kognitivt stöd behövs?

 89. Annars finns det nog en risk ibland
  att vi gör en bedömning-

 90. -utifrån vår bild av
  vad som är ett gott liv.

 91. Eller vad som är en viktig
  aktivitet och delaktighet.

 92. Min tanke handlar om
  att vi ibland måste tänka:

 93. "Utifrån vad som är ett bra liv för
  den här personen"-

 94. -"är det den här insatsen
  vi ska sätta in?"

 95. Vi måste tänka långsiktigt.
  Ibland kan vi stöta på personer-

 96. -som bara ser till det närmaste.

 97. "Jag vill inte,
  det är skönt att slippa", o.s.v.

 98. Då behöver vi tänka vilket sorts liv
  personen skulle kunna få på sikt.

 99. Och är det i linje med
  personens egna värderingar?

 100. För att ta ett exempel: Vi har en
  patient med en kognitiv nedsättning-

 101. -som gör det svårt att komma ihåg
  att stänga av plattor-

 102. -kaffebryggare och sånt.

 103. Jag antar att det är en patientgrupp
  som ni stöter på.

 104. Vi har nån form av varningssystem
  som signalerar.

 105. Kanske till och med stänger av
  apparaten efter en stund.

 106. Jag spekulerar bara, men jag hoppas
  att det finns nåt sånt här.

 107. Det här skulle hjälpa patienten
  att själv koka kaffe och laga mat.

 108. Vi kan tycka att det är värdefullt
  att han eller hon får göra det.

 109. Tycker patienten det?

 110. Om vi tillåter oss
  att vara lite genusstereotypa-

 111. -kan det ju handla om en man som haft
  en relation och aldrig kokat kaffe.

 112. Han har aldrig lagat mat.

 113. Så såg det ut i mina föräldrars hem.

 114. Pappa gick matlagningskurser, men
  lagade aldrig mat vad jag minns.

 115. Om inte mamma var bortrest.
  Då blev det burksoppa.

 116. Så jag vet inte vad han gjorde
  på matlagningskurserna...

 117. Även om vi tycker att det här vore
  viktigt för patienten att kunna-

 118. -kanske inte han tycker det.

 119. Poängen är att vi lyfter blicken
  och ser det-

 120. -utifrån denna persons perspektiv.
  Sen kan det vara så-

 121. -att han inte kan göra sig beroende
  av den andra partnern-

 122. -eller hälso- och sjukvården.
  Och därför skulle kunna behöva det.

 123. Men vi måste ha nån slags blick för-

 124. -vad det är för värde vi hjälper
  patienten att realisera.

 125. Och är det viktigt för honom
  eller henne?

 126. Sen om vi kommit fram till att vi har
  målet god livskvalitet för patienten-

 127. -som vi ska försöka realisera
  kommer vi till nästa fråga:

 128. Kan vi göra det på ett enkelt sätt
  eller måste vi väga in andra saker?

 129. Andra aspekter vi måste ta hänsyn
  till utifrån ett etiskt perspektiv?

 130. Jag har lyft fram några etiska ramar
  som är väsentliga att överväga.

 131. Det finns ingen speciell ordning
  på dem.

 132. Alla kommer in
  och måste balanseras mot varandra.

 133. Vi kan behöva ta hänsyn till
  närstående.

 134. Vi kan behöva ta hänsyn till
  patientens autonomi.

 135. På ett sätt kommer det redan in
  när vi överväger målet.

 136. Men vi stöter ibland på personer
  som säger:

 137. "Jag vill ha ett sånt här liv."
  Och så beskrivs det.

 138. Sen erbjuder vi en viss åtgärd
  och så säger man nej till den.

 139. Ni stöter nog på
  såna motsägelsefulla situationer.

 140. Har man då missuppfattat situationen-

 141. -eller är det nåt annat?

 142. Jag har inte sysslat med hjälpmedel-

 143. -men jag har jobbat inom vården
  i andra sammanhang.

 144. Framför allt med personer med demens.

 145. Man kan ibland stöta på patienter
  som säger:

 146. "Jag förstår
  att detta vore det bästa för mig."

 147. "Men för mig är det så viktigt
  att bestämma, att jag säger nej."

 148. Jag ska återkomma till det.

 149. Man behöver ta hänsyn till
  patientens integritet.

 150. Det kan vara
  en fråga som står på spel.

 151. Vi har inte oändligt med resurser.

 152. Vi har snarare begränsat med resurser
  för vad vi kan göra-

 153. -inom hälso- och sjukvård.
  Vi behöver fundera-

 154. -om det är rimligt att lägga resurser
  på den här åtgärden-

 155. -när vi kan göra mycket annat för den
  här patienten eller andra patienter.

 156. Vi behöver också fundera på-

 157. -vad är viktiga värden att tänka på
  när det gäller er?

 158. Personalen, arbetsterapeuter,
  vad vi än använder för begrepp.

 159. Det är också ett värde som står på
  spel i behandlingssituationerna.

 160. Om man tittar på den etiska
  diskussionen inom vård och omsorg-

 161. -fokuserar den på patient/närstående
  av förklarliga skäl.

 162. Men den glömmer ganska ofta bort er.

 163. Det är viktigt att lyfta det.

 164. Om vi börjar med
  hänsyn till närstående.

 165. Naturligtvis är patienten första
  prioritet i de flesta fall.

 166. Om vi inte hade några patienter-

 167. -skulle vi inte ha några insatser.

 168. Vi skulle inte ha nån förening för
  kognitivt stöd utan patienter.

 169. En förutsättning är ju
  att det finns en patient.

 170. Och patienten har ofta
  det huvudsakliga problemet.

 171. Det behöver inte vara så.
  Ibland har närstående större problem.

 172. Men i många fall är patienten
  första prioritet.

 173. Men man måste vara medveten om
  att i en situation, åtminstone-

 174. -blir den prioriteten
  inte enkel att realisera: i hemmet.

 175. Om patienten och närstående
  delar hem-

 176. -som båda kanske t.o.m.
  har juridisk rätt till-

 177. -hur ska man förhålla sig till det?
  Inte minst när det gäller hjälpmedel-

 178. -som den närstående upplever
  invaderar hemmet.

 179. Den närstående vill inte ha
  det där signalsystemet.

 180. Patienten kan tycka att det vore bra
  att kunna fixa mat ensam-

 181. -även om mannen annars
  tar hand om det.

 182. Men han kanske blir
  irriterad på dessa signaler.

 183. För han glömmer också ibland, men
  anser sig inte behöva systemet.

 184. Hur hanterar vi
  den typen av motsättning?

 185. Det behöver vi väga in i bedömningen.

 186. Vi kan inte strunta i närstående,
  utan det blir nåt att ta hänsyn till.

 187. Det finns nog ingen enkel regel som
  säger: "Gör alltid så här."

 188. Utan det beror på situationen.

 189. Men vi kan kanske hitta
  en annan insats-

 190. -som bättre harmonierar med patient
  och närstående.

 191. På det sättet hittar man en lösning.

 192. Nåt som befordrar
  båda parternas livskvalitet.

 193. Ett viktigt övervägande.

 194. Det blir väldigt kortfattat,
  eftersom vi inte har så mycket tid.

 195. Men jag ger åtminstone en indikation.

 196. En stor fråga som möter oss
  när vi pratar om vårdinsatser-

 197. -och kognitiva insatser
  är frågan om patientens autonomi.

 198. Använder ni patientbegreppet? Nej.
  Pratar ni om personer?

 199. Eller klienter?

 200. Olika? Okej, då krånglar jag till det
  genom att växla begrepp.

 201. Patientens autonomi.
  Vad menar vi med autonomi?

 202. En bild är att vi har önskningar,
  värderingar och uppfattningar.

 203. Dem omsätter vi i beslut.

 204. De besluten omsätter vi sen
  i handling.

 205. För att jag ska ha förmågan
  som krävs för att utöva autonomi-

 206. -ska önskningarna, värderingarna
  och uppfattningarna vara mina egna.

 207. Jag ska fatta beslutet.

 208. Och jag ska agera,
  åtminstone i förlängningen.

 209. Om önskningarna och uppfattningarna
  är mina och jag fattar beslutet-

 210. -är vi självbestämmande.

 211. Om vi lägger till att vi kan agera
  är vi också självständiga.

 212. Båda de aspekterna av autonomi
  är viktiga att väga in-

 213. -när vi pratar om vård och omsorg
  och inte minst om kognitiva insatser.

 214. Det finns naturligtvis ett antal
  saker som stör den här bilden.

 215. Och inte minst
  kognitiva nedsättningar.

 216. De kan påverka förmågan
  att formulera värderingar-

 217. -eller att ha en realistisk
  uppfattning om tillvaron.

 218. De påverkar personens förmåga
  att fatta beslut.

 219. Det kan också påverka möjligheten
  att omsätta besluten i handling.

 220. Då ställs vi inför frågan:
  Hur mycket av detta krävs-

 221. -för att man ska kunna ha
  tillräcklig grad av autonomi-

 222. -för att utöva nån form av autonomi?

 223. Det är en fråga
  som de lärde tvista om.

 224. Och det är svårt
  att formulera generella regler.

 225. Men en sak som är viktig att tänka
  på, åtminstone om beslutsfrågan-

 226. -är att det är viktigt att titta på-

 227. -om personen har en formell förmåga
  att kunna överväga alternativ-

 228. -och ställa dem mot varandra o.s.v.

 229. Ibland reagerar vi med
  en ryggmärgsreaktion på-

 230. -att en person fattar
  vad vi tycker är konstiga beslut.

 231. Vi tänker:
  "Det kan inte vara rimligt."

 232. Filosofen Torbjörn Tännsjö
  är några kanske bekanta med.

 233. Han har skrivit en hel del
  om de här frågorna.

 234. Han har ett exempel som inte är från
  det kognitiva fältet-

 235. -men ett exempel för att illustrera
  svårigheten att bedöma.

 236. Han säger: Vi har två personer.

 237. En person...

 238. ...säger:
  "Jag vill inte ta emot blod."

 239. "Det påverkar min möjlighet
  att hamna i paradiset."

 240. Den andra säger:
  "Jag vill inte ha behandling"-

 241. -"för jag tror att CIA
  har infiltrerat psykiatrin."

 242. Vem av dem förefaller mest
  beslutskompetent?

 243. Jag använde det exemplet i går
  i undervisningen.

 244. De som sa nåt sa:
  "Den som inte vill ta emot blod."

 245. "Det är en religiös,
  etablerad uppfattning."

 246. Ateisten Torbjörn Tännsjö
  förstår inte den uppfattningen.

 247. "Hur ska det spela
  nån som helst roll?"

 248. "Däremot skulle det kunna vara så
  att CIA infiltrerade psykiatrin."

 249. "Det skulle kunna vara så."

 250. Den verkar mer realistisk
  i nån bemärkelse.

 251. Men den religiösa personens
  beslutskompetens-

 252. -skulle nog ändå anses vara högre.

 253. Den andra skickar vi nog
  en psyk-konsult på.

 254. Eller hur?

 255. För det är orimligt utifrån
  vårt normala sätt att tänka.

 256. Vi är inte vana vid det.

 257. Torbjörn menar att vi behöver titta
  på det bakomliggande resonemanget.

 258. Det finns kanske en tvångsmässighet
  i CIA-föreställningen-

 259. -som gör att vad vi än säger kommer
  CIA ändå ha infiltrerat överallt.

 260. T.o.m. i föreningen för
  kognitivt stöd.

 261. Där ligger problemet med
  beslutskompetensen.

 262. Det är nog viktigt att skilja på
  när vi pratar om autonomi.

 263. Om vi konstaterat att personen har
  tillräcklig förmåga att fatta beslut-

 264. -blir vår information
  otroligt viktig.

 265. Hur och vilken information förmedlas?

 266. Och hur gör vi det?

 267. Vi kan förmedla information
  på många sätt.

 268. Man brukar prata om
  att man paketerar informationen-

 269. -på ett visst sätt. Det kan påverka
  hur vi tar till oss information.

 270. Nån har ibland frågat mig:
  "Om vi möter en person"-

 271. -"som inte förefaller vilja ta emot
  ett visst stöd."

 272. "Om vi erbjuder signalsystemet
  och personen säger nej."

 273. "Vore det problematiskt i
  autonomi-perspektivet"-

 274. -"att ge tydligare information
  om vad det kan göra?"

 275. "Eller kränker vi autonomin
  om personen har sagt nej?"

 276. Jag säger att om vi inte berättar mer
  om vad systemet erbjuder-

 277. -respekterar vi inte autonomin.
  Då får personen inte möjlighet-

 278. -att värdera alternativet utifrån
  sina värderingar och uppfattningar.

 279. Tydlig information är viktig.

 280. Sen kan det vara en situation där
  personen tydligt inte vill ha det.

 281. Det måste vi kanske då respektera.

 282. Hur ska vi då förhålla oss till
  personers autonomi?

 283. Man kan se det på olika sätt.

 284. Det mest traditionella är
  att respektera patientens autonomi.

 285. Då tänker man sig att det finns
  en sfär runt oss.

 286. Inom den sfären ska vi ha rätt att
  fatta beslut som ingen lägger sig i.

 287. När jag säger att jag inte vill ha
  nåt signalsystem-

 288. -accepterar vi det
  och låter det som händer hända.

 289. Även om det kanske går åt skogen.

 290. Vi tänker kanske oftast på det när vi
  pratar om att respektera autonomi.

 291. Men ett annat sätt att tänka
  som har vunnit mer mark inom etiken-

 292. -är att man tänker att autonomi
  och att utöva det är ett värde.

 293. Det ligger ett viktigt värde i
  att utöva autonomin och göra det.

 294. Lite grann, ju bättre, desto mer.

 295. Har vi en sån syn får vi kanske
  starkare skäl att stärka autonomin.

 296. Då realiserar vi ett viktigt värde.

 297. Det kan leda till
  att vi skulle kunna säga:

 298. "I denna situation
  respekterar vi inte autonomin."

 299. D.v.s. vi accepterar inte ett nej-

 300. -eller ett beslut som verkar vara
  ett sämre beslut.

 301. Därför att på sikt, genom att inte
  respektera personen-

 302. -kan vi realisera mer autonomi
  för den personen.

 303. Det är ungefär så vi tänker.
  Ett annat exempel:

 304. Förhindra nån att ta livet av sig
  i tidig ålder.

 305. Vi förhindrar
  vad han eller hon försöker göra-

 306. -annars förlorar personen sin
  möjlighet till framtida autonomi.

 307. Det blir viktigt utifrån er uppgift
  i föreningen för kognitivt stöd.

 308. Framför allt att det kognitiva stödet
  kan stärka autonomin.

 309. Stärka förmågan att fatta beslut,
  självständigheten-

 310. -att slippa vara beroende av andra,
  t.ex. när man ska koka kaffe.

 311. Då blir idén att autonomin har
  ett värde en viktig idé.

 312. Att respektera autonomin
  ska man också ta hänsyn till.

 313. Vill patienten ha ett signalsystem,
  förstår personen funktionen?

 314. Kan systemet anpassas så att det
  bättre passar patientens önskningar-

 315. -så att han eller hon kan säga ja
  eller nej? Ett viktigt övervägande.

 316. Då kommer jag över till integritet.

 317. Återigen ett centralt värde.

 318. Integritet kan, precis som autonomi,
  betyda olika saker.

 319. Vi kan prata om
  den kroppsliga integriteten.

 320. Intimsfär har man uttryckt det som.

 321. Man kan tänka sig att det finns
  kognitiva stöd-

 322. -som appliceras på kroppen eller
  kanske t.o.m. implanteras i kroppen.

 323. Jag vet inte om det finns, men man
  har pratat om såna implantat-

 324. -som på olika sätt ska kunna hjälpa
  oss hantera kognitiva problem.

 325. Man kan prata om livsrumsintegritet
  eller materiell integritet.

 326. Livsrumsintegritet handlar om
  den sfär vi har runt oss.

 327. Vi har ett behov av att ha kontroll
  på vår sfär. Tänk en hiss.

 328. I Sverige drar man sig så långt bort
  man kan från de andra.

 329. Man har behov av en viss distans.

 330. Hemmet är ett område-

 331. -där vi i många fall har
  en stark livsrumsintegritet.

 332. Så är det naturligtvis inte för alla.

 333. Vi har olika gränser.

 334. Jag var hemma hos några kompisar
  och hjälpte till att laga mat.

 335. Plötsligt kommer det in
  en okänd person-

 336. -hämtar en liter mjölk ur kylskåpet
  och går ut.

 337. Jag undrade vem det var.

 338. Det var grannen.

 339. Där hade de idén att om grannarna
  behövde nåt var det bara att gå in.

 340. Jag skulle inte kunna köpa det
  hemma hos mig.

 341. Min dörr vill jag gärna ha stängd.

 342. Man har olika gränser, naturligtvis.
  Detsamma för-

 343. -den materiella integriteten.
  Att ha våra saker omkring oss.

 344. Att ha kontroll på våra saker.

 345. När jag pratar om den här modellen
  brukar jag gå ner-

 346. -och ställa mig nära nån för att
  illustrera livsrumsintegritet-

 347. -eller ta efter saker.

 348. När jag skulle ta en dams
  mobiltelefon fick hon panik, sa hon.

 349. Jag kan illustrera det med
  den materiella integriteten.

 350. Sen har vi den personliga
  integriteten, ett vanligt begrepp.

 351. Nämligen den information
  som hanteras om oss.

 352. Vi hanterar mycket information
  inom vård och omsorg-

 353. -som kan upplevas känslig.

 354. Det är inte självklart
  vad som är problematiskt för alla.

 355. Alla de här sakerna kan stå på spel.

 356. Hur ska vi förhålla oss till det?
  Som jag sa innan:

 357. Det rimligaste är att gränserna
  bestäms av patienten själv.

 358. Den personen bestämmer
  var gränserna går-

 359. -för alla sina integriteter.
  Sen reglerar lagstiftningen-

 360. -hanteringen av känslig information,
  men om vi lämnar det lite därhän...

 361. Samtidigt är en sak
  som kan vara viktig-

 362. -när man ska utgå
  från personens egna gränser-

 363. -att nåt man kan vara uppmärksam på-

 364. -är de personer
  som har en låg självvärdering.

 365. Vi möter ibland patienter som säger:
  "Ni får göra vad ni vill med mig."

 366. "Det spelar inte mig nån roll."
  Eller "jag är inte värd nåt ändå."

 367. D.v.s. idén om
  att man inte upprätthåller gränserna-

 368. -är grundat i en låg självvärdering.

 369. Möter vi den typen av personer
  behöver vi kanske hjälpa dem-

 370. -att upprätthålla eller hitta
  sina gränser.

 371. I de lägena kanske vi inte ska
  acceptera vad personen säger.

 372. Man bör respektera gränserna,
  men samtidigt ska man tänka-

 373. -och vara tydlig mot patienten
  eller personen-

 374. -att: "Visst, om vi respekterar
  den här gränsen"-

 375. -"kommer vi inte att kunna nå målet
  som du tycker är viktigt."

 376. Det handlar om
  att förhålla sig till dem.

 377. Då måste man titta på signalsystemet.
  Invaderar det livsrummet-

 378. -eller den materiella miljön?

 379. Passar det in i mitt designade kök?

 380. Det kan vara en jätteviktig fråga.

 381. För min fru vore det
  en extremt viktig fråga.

 382. Det skulle åka ut
  om det inte passar in.

 383. Invaderar de här signalerna
  livsrummet på ett negativt sätt?

 384. Hur funkar det här systemet?
  Registreras det t.o.m.-

 385. -så att när en vårdare kommer
  några dagar senare-

 386. -kan de se att systemet
  har utlösts tio gånger?

 387. "Nu börjar det bli fara på taket."

 388. Är det så det funkar?

 389. Då registreras information
  som kan upplevas som känslig.

 390. Därmed inte sagt
  att den är väldigt viktig.

 391. Återigen nåt vi behöver förhålla oss
  till och balansera mot andra värden.

 392. Nästa hänsynstagande handlar om
  resursfördelning. Rättvisa.

 393. I Sverige, till skillnad
  från många länder-

 394. -har vi en lagstadgad,
  etisk plattform-

 395. -för hur vi ska prioritera resurserna
  inom hälso- och sjukvård.

 396. Den har tre principer:
  människovärdes-, behov-/solidaritets-

 397. -och kostnadseffektivitetsprincipen.
  Människovärdesprincipen säger-

 398. -att alla människor har samma rätt,
  oberoende av ställning i samhället.

 399. Det verkar säga att alla är lika
  i nåt slags grundutförande.

 400. Men vad det säger
  när man ska tolka den principen-

 401. -är att man inte får ta hänsyn till
  kronologisk ålder.

 402. Vi får inte tänka: "En ung patient
  med livet framför sig."

 403. "Här är kognitivt stöd viktigare."

 404. Än för en patient
  som är i 85-årsåldern.

 405. Har de samma behov
  får vi inte göra den skillnaden.

 406. Vi får inte ta hänsyn till
  social och ekonomisk ställning.

 407. Vi får inte ta hänsyn till
  om en person-

 408. -på nåt sätt orsakat sin kognitiva
  nedsättning, genom t.ex. missbruk.

 409. Jag vet att man tar hänsyn till
  det här.

 410. Ålder, social och ekonomisk situation
  påverkar vilken vård man...

 411. Åtminstone när det gäller annan vård
  vet vi att det är så.

 412. Vi vet också att man i viss mån
  tar hänsyn till tidigare livsstil.

 413. Nu finns utrymme
  att ta hänsyn till biologisk ålder.

 414. En persons fysiologiska förmåga
  att ta till sig en viss åtgärd.

 415. Man kan ha
  så nedsatt fysiologisk förmåga-

 416. -att en viss insats är meningslös.

 417. En persons livsstil kan också
  förhindra en viss åtgärd.

 418. Den här personen kanske fortsätter
  att ha ett missbruk-

 419. -som gör att man inte kan hantera
  ett visst hjälpmedel.

 420. Då blir det inte effektivt.
  Och därmed kanske meningslöst.

 421. När man tar hänsyn till de faktorerna
  måste skillnaden vara substantiell-

 422. -och inte vara på marginalen.

 423. Det som främst ska styra
  resursfördelningen är behovet.

 424. Det större behovet ska
  en större andel resurser.

 425. Bedömer vi att den här personen har-

 426. -en stor kognitiv nedsättning
  där vi kan göra skillnad-

 427. -är det viktigare än för nån med
  en liten kognitiv nedsättning.

 428. Men det är inte bara behovet,
  utan också nyttan man kan göra-

 429. -i relation till behovet:
  kostnadseffektiviteten.

 430. En rimlig relation mellan insatserna-

 431. -och kostnaden för dem
  ska eftersträvas.

 432. Det kan vara svårt att bedöma.

 433. Inom vissa fält finns det
  långa uträkningar kring detta.

 434. Men man får göra nån sorts
  rimlighetsövervägande.

 435. Om man tittar på signalsystemet igen-

 436. -om vi tittar på hur vi beskriver
  eller hanterar detta-

 437. -vem får tillgång till systemet?

 438. Låter vi omedvetet yngre patienter
  få mer tillgång till signalsystemet-

 439. -än de äldre patienterna?

 440. Tänker vi: "Vi sätter in det för att
  det är viktigt att kunna koka kaffe."

 441. Och inte i en annan, inte lika
  socialt fungerande situation?

 442. Eller finns det patientgrupper där vi
  bör undvika att använda såna system?

 443. För att de inte kan hantera det-

 444. -och vi kan inte ge stöd
  på nåt annat sätt.

 445. Vilket är patientens behov?

 446. Är det verkligen där
  vi ska lägga resurserna vi har?

 447. Och fungerar signalsystemen?

 448. Om vi sätter in ett signalsystem
  för en person som har behovet-

 449. -och den typen av nedsättning-

 450. -men signalerar att han aldrig
  kommer att använda det-

 451. -då har vi lagt en kostnad
  på nåt som är meningslöst.

 452. Då är relationen kostnad/effekt
  inte rimlig.

 453. Det måste också vägas in,
  för vi har begränsade resurser.

 454. Det sista hänsynstagandet är
  relationen mellan...

 455. ...det vi kan göra och bör göra-

 456. -kan man säga.

 457. Och hur det påverkar er
  som vårdpersonal-

 458. -förskrivare eller arbetsterapeuter.
  Vi ser ibland att det finns en risk-

 459. -för etisk stress
  inom vård och omsorg.

 460. Man brukar definiera det så här:
  Vi har ibland en idealiserad bild-

 461. -av vad vi borde göra
  för en viss person.

 462. Som ligger här.

 463. Av olika skäl kan vi bara nå hit.

 464. Det kan vara av resursskäl,
  kompetensskäl eller nåt annat.

 465. Den skillnaden gör
  att vi upplever stress.

 466. För vi upplever att vi inte gjort
  allt vi skulle kunna göra.

 467. Det måste vi förhålla oss till,
  för det skapar problem-

 468. -på olika sätt
  för den som arbetar inom vården.

 469. Vad ska vi göra? Dels måste vi kanske
  sänka ambitionsnivån och inse:

 470. "Det är det här vi kan göra."

 471. Jag håller på med ett etikprojekt
  inom palliativ vård.

 472. Vård i livets slutskede.

 473. Där finns den här tendensen.

 474. Man vill göra så mycket för
  den döende patienten-

 475. -och de närstående.

 476. Man klarar inte av det p.g.a.
  begränsade resurser etc.

 477. En sak som vi måste fundera på är
  om vi kan hitta en ambitionsnivå-

 478. -där vi känner att man gjort det
  som ligger på ens ansvar-

 479. -och som vi mäktar med.

 480. Var går gränsen?
  Det handlar om resurser.

 481. Men också om etiska ramar.
  Vissa förväntningar-

 482. -kan man inte ställa på nån
  i en professionell roll.

 483. Framför allt inte vilken typ av
  relation jag ska ha till personen.

 484. Det handlar också om stöd.

 485. Kan jag få handledning
  i svåra överväganden?

 486. Kan jag stanna upp-

 487. -och på andra sätt få stöd i
  de här svåra övervägandena?

 488. De sakerna behöver vi också ta med
  i vår etiska bedömning.

 489. Annars finns det en risk
  att etiken sätter upp höga mål.

 490. Om jag pratar om god livskvalitet
  har vi lagt ribban högt.

 491. Och så tar man inte hänsyn
  till de förutsättningar vi har.

 492. Då blir det problematiskt.

 493. Det är viktigt att vi har det
  i bakhuvudet hela tiden.

 494. Vi har pratat om målet: god
  livskvalitet som måste brytas ner i-

 495. -vad vi kan göra i relation till det
  med kognitivt stöd.

 496. De olika hänsynstagandena:
  närstående, autonomi, integritet-

 497. -rättvisa, er roll.

 498. Även om man lyfter fram saker
  att tänka på-

 499. -och vi kan säga mer om varje sak-

 500. -behöver man etisk kompetens
  för att orientera sig i detta.

 501. Att bara läsa etisk kompetens
  räcker inte för att få den.

 502. Men att börja tänka på de här sakerna
  kan få en att lyfta blicken-

 503. -och inse: "Här är nåt
  som vi behöver jobba med."

 504. Vad är det för typ av kompetens?
  Jag kan lyfta fram tre stycken.

 505. Det första är uppmärksamhet.

 506. Att över huvud taget upptäcka
  att det finns en etisk problematik.

 507. Att här finns ett värde på spel.

 508. Här finns en person som inte vill ha
  stödet, men som inte säger det.

 509. Här finns en integritetsproblematik.

 510. Jag har vid flera tillfällen
  inom vård och omsorg stött på-

 511. -att man i ett vårdarperspektiv
  blir van vid situationer...

 512. Man blir van vid att se personer
  i integritetskänsliga situationer.

 513. Så man slutar reagera på dem. Vi be-
  höver kanske skärpa uppmärksamheten.

 514. Vår uppmärksamhet beror på
  vilka egna erfarenheter vi har-

 515. -i vår egen psykologi.
  Det beror på våra värderingar.

 516. Om det inte är viktigt
  med integritet för mig-

 517. -eller vilka manicker
  jag har i mitt hem-

 518. -är jag kanske inte så känslig för
  hur andra reagerar.

 519. Men det är också en del av
  den professionella kompetensen-

 520. -att vara uppmärksam på
  de här sakerna.

 521. Vi behöver ha förmåga
  att föra dialog.

 522. Även om jag tror att jag sett
  en problematik-

 523. -och vi inte för en dialog
  kring de här frågorna-

 524. -finns det en risk att vi gör
  en bedömning som inte stämmer.

 525. Jag har ett exempel
  som är lysande.

 526. Det handlar inte om kognitivt stöd,
  men det är bra.

 527. Vi gjorde en studie
  i Stockholmsområdet-

 528. -kring palliativ vård i hemmet.

 529. Vi stötte på en ganska speciell man,
  på olika sätt.

 530. Han bodde ensam.

 531. Till saken hör att han hade
  väldigt mycket ikoner på väggarna.

 532. Personalen hade utifrån det skrivit
  att personen, han kan kallas Kalle:

 533. "Kalle är strängt religiös."

 534. Jaha. Sen hade vi
  intervjuer med Kalle.

 535. Vi började prata om ikonerna.

 536. Det visade sig att han inte var
  religiös, men gillade ikoner.

 537. Han hade köpt ganska många.

 538. Det kan man tycka är en detalj att
  de dokumenterat att han är religiös.

 539. Men det intressanta var
  att personalen inom hemsjukvården-

 540. -hade börjat planera för att få in
  honom på ett katolskt vårdboende.

 541. Det var fel på många sätt.
  Han var inte religiös.

 542. Ikonerna är kanske framför allt
  förknippade med ortodox tro.

 543. Inte katolsk tro i första hand.
  Det var fel, men uppenbarligen-

 544. -hade ingen i personalen pratat med
  honom om detta. Fascinerande, va?

 545. Men ibland gör vi en bedömning
  och tar aldrig dialogen.

 546. Och även om vi för en dialog-

 547. -måste vi fatta beslut.

 548. Då måste vi fatta beslut som tar
  hänsyn till det jag lyft upp.

 549. Målet, de här ramarna.

 550. Där våra beslut motiveras av
  de överväganden vi gjort-

 551. -kring integritet och autonomi.

 552. Det här behöver vi jobba med.

 553. Ibland upplever jag
  att den etiska diskussionen blir...

 554. Många är intresserade av
  att prata etik.

 555. Det blir: "Å ena sidan, å andra
  sidan, men det finns inget rätt."

 556. Sen gör man som man gjort tidigare,
  men man har fått prata av sig.

 557. Vi behöver tänka mycket mer hur våra
  beslut och handlingar hänger ihop-

 558. -med våra etiska överväganden.

 559. Och försöka få ihop det
  på ett bra sätt.

 560. Sen räcker det inte
  att bara ha egenskaper på insidan.

 561. De strukturella förhållandena
  påverkar oss.

 562. Det finns lagstiftning att förhålla
  sig till. Ibland gillar vi den inte.

 563. Nåt som vi brottades med
  när jag jobbade inom demensvården-

 564. -var att vi inte fick låsa dörren
  för personen med demens utan intyg.

 565. Så vi hade patienter som gick ut
  och slog ihjäl sig.

 566. Den lagstiftningen måste man förhålla
  sig till och hitta vägar kring.

 567. Ekonomin påverkar uppenbarligen.

 568. Det påverkar vad vi kan göra
  och även vår uppmärksamhet.

 569. Hur ser de ekonomiska incitamenten ut
  för oss? Vad tittar man på-

 570. -och hur påverkar det oss
  när vi tittar på vad vi ska göra?

 571. Hur ser ledarskapet ut?

 572. Stödjer det ett reflekterat, etiskt
  förhållningssätt i de här frågorna?

 573. Eller styr andra saker
  vår uppmärksamhet?

 574. Hur ser vårdkulturen ut
  på den enhet där vi jobbar?

 575. Finns det utrymme för dessa frågor?
  Även om vi tycker att detta är bra-

 576. -kommer vi tillbaka till en kultur
  med andra mönster som vi bara följer.

 577. Som vi lätt faller in i.

 578. Jag kommer ihåg när jag började jobba
  inom äldreomsorgen när jag var...

 579. Jag vet inte hur gammal jag var,
  men i början av 90-talet var det.

 580. Jag tyckte att de gjorde konstiga
  saker. Sen gjorde jag det själv.

 581. När nån ny kom och ifrågasatte det
  undrade jag varför.

 582. Vi faller väldigt snabbt in i
  en viss kultur, bra eller dålig.

 583. Sen har samhället en viss bild
  och vissa förväntningar-

 584. -som vi också påverkas av.

 585. Hur ser samhället på stödet som de
  med kognitiv nedsättning bör få?

 586. Finns det en förståelse för att man
  ibland lägger stora resurser på det?

 587. Eller inte? Det beror på
  hur samhället ser ut-

 588. -och om andra grupper
  också kan få stöd.

 589. Allt detta behöver vi
  ha i bakhuvudet.

 590. Åtminstone om vi ska realisera mer
  systematiskt det här tankesättet.

 591. Jag ska inte dissa
  min egen föreläsning-

 592. -men ni har nog inte så stor nytta av
  att jag har pratat i snart en timme.

 593. Utan man måste jobba systematiskt med
  etiska frågor i verksamheten.

 594. Man måste systematiskt fundera på
  hur verksamheten kan organiseras-

 595. -så att de här frågeställningarna
  kommer upp systematiskt-

 596. -när vi ska göra bedömningar.

 597. Då hjälper en föreläsning möjligen
  som en första skjuts.

 598. Men andra insatser som bör ske på
  golvet är viktiga i detta sammanhang.

 599. Jag har gått igenom modellen.

 600. Är det nån som vill läsa mer-

 601. -har jag och en kollega
  kommit ut med "Etikboken".

 602. Det finns en del exempel hämtade från
  arbetsterapiperspektiv.

 603. Här presenteras modellen
  lite mer utförligt.

 604. Framför allt presenteras teorierna
  och begreppen bakom modellerna-

 605. -ganska utförligt.
  Den kan ni i så fall tillägna er.

 606. Jag ska sluta där.
  Om det är några frågor...

 607. Finns det ens nån tid kvar?

 608. Tusen tack, Lars.

 609. Först och främst.

 610. Jätteintressant, tycker jag
  som har hört dig förut.

 611. Vi har fått en god hjälp att förstå-

 612. -att det är svåra beslut vi tar
  tillsammans med patienter.

 613. Att respektera och väva in.

 614. En sak som slog mig
  var att många gånger-

 615. -är det svårt när man träffar folk
  att ta beslut om de vill ha det här.

 616. Så vi månar om att få fram
  informationen på rätt sätt.

 617. Att personer kanske kan prova
  ett annat sätt för att sen ta beslut.

 618. "Vill jag använda hjälpmedlet
  eller är det okej"-

 619. -"att jag fortsätter
  som jag haft det?"

 620. Det tycker jag är att respektera.
  Vi har fått en sms-fråga.

 621. Den har jag på mitt block där.

 622. För er som inte var här i går-

 623. -har vi ett telefonnummer på skärmen
  dit man kan skicka sin fråga.

 624. Man får ställa den så här också,
  men vi har fått en fråga.

 625. En person skriver:
  "Läste nånstans att i samråd"-

 626. -"är en härskarteknik."

 627. "Samråd och konsensus är vitala
  begrepp i vården och samhället."

 628. "Har du några idéer om det?"

 629. Jag tror absolut
  att det kan vara så.

 630. Vi måste erkänna att i
  de flesta situationer-

 631. -när man som professionell vårdare-

 632. -sitter med en brukare eller klient-

 633. -är det en maktskillnad.

 634. Om vi signalerar nånting-

 635. -som "det här tycker vi
  vore det bästa för dig", så...

 636. Och samtidigt eftersträva konsensus.

 637. Då har vi också signalerat-

 638. -att jag är i en maktsituation,
  du är underordnad.

 639. Personen kan tolka det som att
  det är bäst att ställa upp på det-

 640. -även om man inte håller med. Så det
  kan användas som härskarteknik.

 641. Man kanske inte gör det medvetet,
  men det kan uppstå.

 642. Jag vet inte hur man ska undvika det.

 643. Maktskillnaden är ju given
  från början.

 644. Men en hel del handlar nog om
  "framingen".

 645. Hur framställs och förmedlas
  informationen?

 646. Hur mycket av ens egna tankar
  finns med i det?

 647. En del säger att informationen ska
  förmedlas neutralt. Det går nog inte.

 648. Jag har ibland hävdat att det är
  bättre att vara tydlig med-

 649. -att: "Jag kan tänka så här
  kring denna situation."

 650. "Men du behöver inte tycka
  på det sättet."

 651. Och så kan man tänka så här:

 652. Om vi lägger vikt vid
  att respektera personens autonomi-

 653. -så...är det faktiskt en annan sak-

 654. -än att brukaren och jag
  ska vara överens om nåt.

 655. Ska vi respektera personens autonomi
  ska den viljan styra i första hand-

 656. -och vi gör det
  som ligger i linje med det.

 657. Idén om konsensus handlar om
  att vi ska bli överens.

 658. Jag ska tycka likadant som du.

 659. Då måste patienten
  också anpassa sig till mig.

 660. Det är lite frågan om vad vi tycker
  ska vara vägledande i första hand.

 661. Jag lutar åt att brukarens perspektiv
  får vara vägledande.

 662. Sen kan vi som professionella kanske
  inte ställa upp på vissa saker.

 663. "Du kan inte använda stödet
  på det här sättet."

 664. Eller: "Jag vill ha
  den här typen av stöd."

 665. "Jag vill ha ett datorstöd."

 666. Och vi gör bedömningen
  att det inte behövs.

 667. Då sätter den professionella
  bedömningen ramar för besluten.

 668. Så konsensus behöver inte vara bra
  ur ett autonomiperspektiv.

 669. Dessutom är det så att många som har
  kognitiv nedsättning-

 670. -har ett stort beroende av
  sitt nätverk.

 671. Så att vi vet också
  att man ibland kan-

 672. -fundera över vems önskningar
  det är. Det är ett svårt dilemma-

 673. -och som du sa finns det inget rätt
  och fel i många situationer.

 674. Men vi har fått ta del av
  ett verktyg som vi kan använda.

 675. Har vi nån fråga i publiken
  kommer Susanne med mikrofonen.

 676. Där har vi en.

 677. Det är egentligen ingen fråga.

 678. Jag är hjälpmedelskonsulent
  i Kalmar län.

 679. Det jag tänker är att många personer,
  patienter som vi träffar-

 680. -inom de kognitiva hjälpmedlen-

 681. -har en väldigt stor kunskap själva
  många gånger.

 682. De kanske behöver hjälp att sortera.

 683. Där har de också möjlighet
  att påverka-

 684. -genom att själva leta efter
  appar t.ex.-

 685. -som kan fungera
  om man ger dem ramar för det.

 686. Sen har de många gånger
  väldigt hög kunskap-

 687. -inom många ämnen.

 688. De kan tipsa oss om saker som vi
  tar med till andra personer vi möter.

 689. Just inom den patientgruppen...

 690. Jag jobbar med många olika.

 691. Där känner jag
  att vi försöker vara lyhörda för-

 692. -även deras kunskaper.

 693. Det kan vi koppla till
  självständighet.

 694. Att själv kunna bestämma över
  sitt eget liv.

 695. Det som man ibland kan möta är...

 696. Den typen av aktiviteter kan upplevas
  hotande för personalen.

 697. Man upplever att ens egen roll
  och kontroll hotas.

 698. Det måste man jobba med och det är
  klart att det kan bli problematiskt-

 699. -för jag har professionellt ansvar
  om det är min patient.

 700. Om jag godkänner ett hjälpmedel
  som det blir problem med-

 701. -finns ett professionellt ansvar
  som kan vara knepigt att hantera-

 702. -om personen tar beslut på egen hand.
  Det kan vara en konfliktsituation.

 703. Man har börjat uppmärksamma det mer-

 704. -i och med delat beslutsfattande.

 705. Vad händer med den traditionella
  ansvarsrollen för er-

 706. -om man låter patienten ta fler egna
  initiativ och göra mer på egen hand?

 707. Men generellt är det väl
  en bra riktning att gå i.

 708. Men man bör vara medveten om
  problematiken.

 709. Tusen tack för det, Lars.
  Med en applåd.

 710. Tack.

 711. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vägen till hjälpmedel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vård och omsorg kringgärdas av och baseras på etiska värden och normer. Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås, presenterar en etisk modell som kan ge stöd och så att man inte glömmer viktiga faktorer. Att fundera över hur man bäst hjälper patienten och att lyssna på patienten på rätt sätt - det är exempel på vårdetik. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Religionskunskap > Etik och moral
Ämnesord:
Etik, Filosofi, Omvårdnadsetik, Personer med kognitiv funktionsnedsättning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Hjälp att be om hjälp

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver kunskap om rättigheter och hur man går till väga för att få behovsrelaterat stöd. Mats Granlund, professor i handikappvetenskap vid högskolan i Jönköping, berättar om sin forskning. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Föräldrar med kognitiva svårigheter

Gunnel Janeslätt, arbetsterapeut och forskare på SUF-Kunskapscentrum, talar om vikten av att erbjuda föräldrar med kognitiva nedsättningar ett strukturerat och väl anpassat stöd. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Kommunikation i särskolan

Jessica Ericsson, kommunikationspedagog på Sundstagymnasiet i Karlstad, berättar om hur pedagogerna på gymnasiesärskolan arbetar med bilder och symboler. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Framtiden är redan här

Teknikinspiratören Daniel Erkstam menar att de bästa hjälpmedlen är de som inte märks så mycket men som tillför något som underlättar livet. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Vägen till hjälpmedel

Att fundera över hur man bäst hjälper patienten, och att lyssna på patienten på rätt sätt, är exempel på vårdetik. Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås, presenterar en etisk modell som kan ge stöd. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Kognitiv svikt och teknikanvändning

Louise Nygård, professor i arbetsterapi vid Karolinska institutet, pratar om hur det är att leva och åldras med kognitiv nedsättning i dagens tekniktäta landskap i hem och offentlig miljö. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Äldre med adhd och autism

Vad vet man om funktion hos och levnadsvillkor för personer äldre än 60 år med adhd och autismspektrumtillstånd? Lena Nylander är överläkare och specialist i allmän psykiatri. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Teknik för dementa

Ingela Månsson är arbetsterapeut och utredare på Hjälpmedelsinstitutet. Hon pratar om bland annat teknikstöd och vikten av att ta kontakt i rätt tid för att personer med demens ska få rätt stöd vid rätt tillfälle. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Så fungerade tekniken för mig

Monica Lütjohann fick hjälp först fem år efter diagnosen dement kognitiv svikt. Här intervjuas hon av arbetsterapeuten Catharina Montgomery. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Från högpresterande till kaos

Anders Gustafsson berättar hur han levt livet i full fart med fokus på arbete och karriär men så över en natt förändras verkligheten. Vägen tillbaka präglas av diagnoser och vardagliga svårigheter som måste övervinnas. Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa

Susana Cristobal, professor i biomedicin vid Linköpings universitet, undersöker möjligheterna att minimera negativa hälsoeffekter av nanopartiklar. Nanopartiklar finns runtom oss i miljön och är så små att de kan påverka våra celler och tränga in i cellkärnorna. Små förändringar av nanopartiklar kan helt förändra deras egenskaper, vilket gör det svårt att avgöra hur farlig varje nanopartikel är med vanliga toxikologiska metoder. Inspelat den 21 maj 2015 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.

Fråga oss