Titta

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Om UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Föreläsningar på temat Sanningar från Humanist- och teologdagarna 2014. Inspelat vid Lunds universitet 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014 : Sanningen om ShakespeareDela
 1. "Man lär känna Shakespeare utan att
  veta hur. Det ingår i temperamentet."

 2. "Hans tankar är spridda överallt."

 3. "Man är instinktivt
  förtrogen med honom."

 4. Det sägs av Henry Crawford
  i Jane Austens "Mansfield Park".

 5. Citatet visar Shakespeares betydelse
  för engelsk litteratur.

 6. Boken gavs ut för 200 år sen-

 7. -men man kan än i dag inte säga
  samma sak om nån annan författare.

 8. Engelska läsare och teaterbesökare
  har kommit Shakespeare lika nära-

 9. -för hans verk och ord finns
  överallt, inte minst i läroplanerna.

 10. Trots att vi tror oss
  känna till Shakespeare-

 11. -så vet vi inte så mycket om honom
  från historiska källor.

 12. Vi har några av hans namnteckningar.

 13. En del tyder på att han lånade ut
  pengar till vänner och grannar.

 14. Hans testamente är omtalat eftersom
  hustrun får hans "näst bästa säng"-

 15. -men det nämner inget om litteratur.

 16. Det lilla som står om Shakespeare
  anser många vara otillfredsställande.

 17. Problemet är
  att det man tror om författaren-

 18. -inte passar ihop med det som
  de historiska källorna tycks säga.

 19. I mitten av 1800-talet
  var vissa så missnöjda-

 20. -på grund av skillnaden mellan
  William Shakespeare och pjäserna-

 21. -så de hävdade
  att han inte kan ha skrivit pjäserna.

 22. Shakespeareskeptikerna
  kallas "anti-stratfordianer".

 23. Vissa var berömda,
  som Sigmund Freud-

 24. -Henry James och Mark Twain-

 25. -liksom många berömda skådespelare.

 26. Däribland även Shakespearetolkare
  som Mark Rylance och Derek Jacobi.

 27. Vem skrev då Shakespeares pjäser?

 28. Man har föreslagit många olika namn-

 29. -men mest populär för tillfället är
  Edward de Vere, 17:e earl av Oxford.

 30. De Vere var adelsman, rik och mäktig-

 31. -och en av
  drottning Elizabeths favoriter.

 32. Hovet beundrade hans dans,
  och han var tornerspelare.

 33. Han skrev även lite poesi.
  En del är ganska bra.

 34. Han var mecenat åt ett teatersällskap
  som tog sitt namn efter honom:

 35. Earlen av Oxfords män.

 36. Det finns även vissa bevis för
  att de Vere skrev pjäser.

 37. Det står i Francis Meres bok
  med en lista med engelska dramatiker.

 38. Enligt honom var Oxford
  bland de bästa för komedier.

 39. Men om Oxfords komedier var så bra,
  varför finns det då inga texter kvar?

 40. Anti-stratfordianerna hävdar att de
  finns kvar, men med fel författare.

 41. Det är de som vi tror
  skrevs av William Shakespeare.

 42. Det är en vanlig anti-stratfordiansk
  teori, men finns det bevis för det?

 43. Vissa anser det. Oxfordanhängare
  har lagt fram flera olika argument.

 44. Jag hinner inte nämna alla i dag,
  men de flesta har en sak gemensamt:

 45. Händelser i Shakespeares olika verk
  överensstämmer med Oxfords liv.

 46. De utgår alltså från att Shakespeares
  verk är självbiografiska.

 47. Det finns vissa likheter mellan
  Shakespeares pjäser, främst "Hamlet"-

 48. -och några händelser i Oxfords liv-

 49. -men enligt Oxfords levnadstecknare
  är likheterna oftast ganska ytliga.

 50. Anti-stratfordianer
  nämner oftast "Hamlet"-

 51. -men ingens liv
  påminner direkt om Hamlets.

 52. Alla har säkert läst pjäsen, men jag
  ska nämna handlingen i "Hamlet".

 53. Först mördas Hamlets far
  genom att man häller gift i örat.

 54. Modern sörjer sin make i två månader
  innan hon gifter om sig-

 55. -med den döde makens bror, Claudius.

 56. Claudius råkar vara
  den som mördade Hamlets far.

 57. Dessutom dränker sig Hamlets
  flickvän Ofelia efter ett gräl.

 58. Det antyder att Oxford levde ett
  händelserikt liv, vilket han gjorde-

 59. -men givetvis
  hände inget av det honom.

 60. Oxfords far dog när han var ung,
  mycket yngre än Hamlet-

 61. -men inget tyder på att han mördades,
  allra minst med hjälp av gift i örat.

 62. Oxfords mor gifte senare om sig,
  men inte med den döde makens bror.

 63. Oxford försökte aldrig hugga
  styvfadern med ett förgiftat svärd-

 64. -vilket Hamlet gör.

 65. Oxford grälade med många,
  däribland sin hustru-

 66. -men varken hustrur eller älskarinnan
  dränkte sig.

 67. Likheterna är inte särskilt stora,
  och Shakespeares pjäser är fiktion.

 68. De säger inte nödvändigtvis
  nåt om författarens liv.

 69. Men vissa av Shakespeares verk ger
  en ledtråd om författarens identitet-

 70. -i synnerhet en av sonetterna.

 71. Det här är slutet på sonett 136:

 72. "Mitt namn blott älska, om du vill,
  då mig du älskar, mitt namn är Will."

 73. Will är ju en förkortning av William.

 74. Det känns osannolikt
  att det här skrevs av en Edward.

 75. De flesta anti-stratfordianerna
  talar därför tyst om den här dikten.

 76. Jag anser att deras teorier är fel-

 77. -men några av dem är
  märkligare än vad jag har sagt.

 78. En av dem är "prins Tudor"-teorin.

 79. Enligt den skrev Oxford pjäserna
  och var drottning Elizabeths älskare.

 80. De fick ett barn,
  Southamptons 3:e earl.

 81. Några av Shakespeares längre dikter
  är tillägnade honom.

 82. Enligt en annan variant var Oxford
  både Elizabeths älskare och son-

 83. -från ett tidigare förhållande. Då
  var han far till sin egen halvbror.

 84. Det må låta långsökt,
  men en fördel med teorin-

 85. -är att Oxfords fejkade död
  då låter som en vettig tanke.

 86. Oxford dog 1604, långt innan
  Shakespeare slutade skriva.

 87. Det har alltid varit svårt
  för anhängarna att förklara.

 88. Inte bara Oxford sägs ha skrivit
  Shakespeares pjäser.

 89. En annan är Christopher Marlowe.

 90. Han hade definitivt behövt fejka
  sin egen död, för han dog 1593-

 91. -innan Shakespeare hade hunnit börja.

 92. Hans död är ovanligt väldokumenterad,
  för han dog under ett slagsmål.

 93. Det finns läkarintyg och vittnesmål
  om exakt hur och när Marlowe dog.

 94. Men enligt dem som anser
  att Marlowe skrev pjäserna-

 95. -bevisar det bara hur skickligt
  Marlowe dolde sina spår.

 96. Att strunta i eller förvränga bevis
  är typiskt för anti-stratfordianer.

 97. Ytterligare en författarkandidat är
  drottning Elizabeth.

 98. En av hennes anhängare säger: "Att
  det inte finns pjäser av Elizabeth"-

 99. -"väcker misstanken
  att hennes pjäser måste vara gömda."

 100. Det måste vara motsatsen till logik.

 101. Att det helt saknas bevis för att
  Elizabeth nånsin skrev en pjäs-

 102. -bevisar enligt Sweet
  att hon skrev pjäser.

 103. Det är faran
  med anti-stratfordiansk logik.

 104. Teorierna hotar inte bara
  en sen 400 år död mans rykte-

 105. -utan all sorts historisk forskning.

 106. Med den synen på bevis kan man inte
  säga nåt säkert om det förflutna.

 107. Nu vill jag prata om
  min författarkandidat:

 108. William Shakespeare, givetvis.

 109. Många objektiva bevis
  stödjer hans författarskap.

 110. Det gjorde att han tillskrevs det.

 111. Det första beviset är tydligast.
  Hans namn och bild finns i boken.

 112. Här är titelsidan i "The First Folio"
  från 1623, några år efter hans död.

 113. Det är den första samlingen
  med nästan alla pjäser.

 114. Vissa gavs ut när Shakespeare levde-

 115. -och många av dem
  har hans namn på omslaget.

 116. I boken finns ett meddelande till
  köparen av Heminge och Condell.

 117. De var med
  i Shakespeares teatersällskap-

 118. -och delägare i Globe Theatre.

 119. De arbetade med honom
  och kände honom väl.

 120. De säger att han var författaren.

 121. Jag har inte hört
  trovärdiga skäl att tvivla på dem.

 122. Det finns även andra referenser till
  William Shakespeare som dramatiker.

 123. En av dem
  står i boken av Francis Meres-

 124. -som gavs ut 1598, innan
  några av pjäserna hade getts ut.

 125. "Plautus och Seneca var
  bäst på komik och tragik"-

 126. -"och Shakespeare är
  allra bäst på båda två."

 127. Meres nämner Shakespeares pjäser.

 128. Det blir en oberoende bekräftelse
  av "The First Folio"-

 129. -och andra utgåvor av pjäserna. Det
  är inte sant att det saknas bevis.

 130. Det finns många fler bevis för
  att Shakespeare skrev sina pjäser-

 131. -än andra författare från samma tid
  som aldrig har ifrågasatts.

 132. Det saknas bevis för
  att nån annan skrev pjäserna.

 133. För mig känns det väldigt uppenbart,
  så varför förnekar nån det?

 134. Frågan om vem som skrev pjäserna-

 135. -är nog mindre viktig än att visa
  att det inte var Shakespeare.

 136. Det vanligaste argumentet för det är
  att Shakespeare hade fel bakgrund.

 137. Han var inte aristokrat eller monark,
  utan son till en handskmakare.

 138. Hans far var analfabet, för han
  skrev under papper med ett bomärke.

 139. Shakespeare gick inte på universitet.
  Vi vet inte om han gick i läroverk.

 140. Anti-stratfordianer anser att det är
  omöjliga hinder för en dramatiker.

 141. Men det överdriver
  Shakespeares påvra bakgrund.

 142. Inget bevisar
  att han inte gick i läroverk-

 143. -och det saknas närvarolistor för
  Stratfords läroverk före 1800-talet-

 144. -så bristen på bevis förvånar inte.

 145. Shakespeares far John
  var en framgångsrik handskmakare-

 146. -som satt med i stadsfullmäktige.

 147. Det är högst osannolikt att han inte
  skulle ha låtit sonen gå i läroverk.

 148. Men anti-stratfordianerna har rätt i-

 149. -att samhällsklassen påverkade hur
  skicklig dramatiker han kunde bli.

 150. Det märks om man granskar andra
  berömda dramatiker från den tiden.

 151. Det här är Ben Jonson,
  en mycket framgångsrik dramatiker.

 152. Jonson skrev också för kungligheter,
  men han var även mycket lärd.

 153. Hans pjäser är fyllda av klassiska
  referenser, filosofi och vetenskap.

 154. Åtminstone ända fram till 1700-talet-

 155. -sågs Jonson som en bättre dramatiker
  än Shakespeare.

 156. Jonsons far var präst men dog när
  Jonson var ung. Modern gifte om sig.

 157. Jonsons styvfar var murare-

 158. -och efter skolan
  blev Jonson murarlärling.

 159. Han stred sen som soldat i Holland.

 160. Därefter blev han skådespelare
  och började skriva pjäser-

 161. -samtidigt som Shakespeare.

 162. Det här tros åtminstone vara
  en bild av Christopher Marlowe.

 163. Vi har ju nämnt Marlowe som möjlig
  författare av Shakespeares pjäser.

 164. Han behöver inte tillskrivas dem, för
  han var ändå en utmärkt dramatiker.

 165. Marlowe gick på universitet
  och sågs alltså som en ståndsperson-

 166. -men han var stipendiat
  med en anspråkslös bakgrund.

 167. Hans far var skomakare.

 168. Thomas Middleton var en annan
  framstående dramatiker på den tiden.

 169. Middletons far var också murare.

 170. Fadern var framgångsrik nog
  att bli en ståndsperson-

 171. -men Middleton fick pengabekymmer
  och tvingades skriva för brödfödan.

 172. De här fyra och Shakespeare är nog
  den tidens mest kända dramatiker.

 173. Man märker genast
  att alla hade ganska lika bakgrunder.

 174. Ingen var förmögen,
  men de levde ändå gott nog-

 175. -för att få en hygglig start på livet
  och en utbildning.

 176. Om de hade ärvt stora summor
  hade de nog inte blivit dramatiker-

 177. -för de hade inte behövt bli det.

 178. Shakespeare skrev under
  "den engelska dramatikens guldålder".

 179. Den uppstod inte ur tomma intet
  och var inte bara Shakespeares verk.

 180. Mycket litteratur från 1500-talets
  första hälft är otryckt poesi-

 181. -som skrevs av ett fåtal välutbildade
  hovmän, män som Edward de Vere.

 182. En del poesi är bra,
  men det var ingen poesins guldålder.

 183. Hovmännen såg poesi
  som ett sätt att visa upp sig-

 184. -ofta för att få ett bättre jobb.

 185. De tog inte poesin
  på så stort allvar.

 186. Under 1500-talet skedde två saker som
  förändrade engelsk litteratur.

 187. Tudormonarkerna utökade landets
  utbildningssystem med nya läroverk.

 188. Det gynnade män som Shakespeare.

 189. Det andra som bidrog till
  dramatikens uppgång-

 190. -var att man öppnade flera teatrar
  i London från 1570-talet och framåt.

 191. Händelserna skapade en möjlighet
  som många begåvade män utnyttjade.

 192. Begåvade kvinnor kunde inte det,
  för läroverken antog inte flickor.

 193. Yrkesdramatikerna var varken
  aristokrater eller särskilt fattiga.

 194. De hade turen att ha en utbildning,
  men var hungriga nog att jobba hårt.

 195. Skrivandet var ingen hobby eller ett
  sätt att visa upp sig, utan ett jobb.

 196. För kanske första gången kunde man
  försörja sig genom att skriva pjäser.

 197. Shakespeares poesi är bättre än
  Oxfords, för han ansträngde sig mer.

 198. Vi har länge sett Shakespeare
  som ett geni-

 199. -som förvandlade engelsk litteratur.

 200. Enligt mig är det en aning överdrivet
  och lite missvisande.

 201. Han var en strålande dramatiker,
  men hans bakgrund var inte unik.

 202. Han var
  en typisk elisabetansk dramatiker.

 203. Det må göra
  konspirationsteoretiker besvikna-

 204. -men enligt mig är det sanningen
  om Shakespeare. Tack för mig.

 205. Tack! Jag håller helt med dig.

 206. Det är märkligt att de fick för sig-

 207. -att nån utan aristokratisk bakgrund
  inte kunde ha skrivit pjäserna.

 208. Du nämnde ju tidigare-

 209. -att det finns referenser
  i Shakespeares pjäser-

 210. -till händelser i Shakespeares liv.

 211. Kan du säga nåt mer om likheterna
  mellan William Shakespeares liv-

 212. -och vissa inslag i pjäserna?

 213. Jag skulle inte säga att det finns
  några uppenbara händelser i pjäserna-

 214. -som speglar Shakespeares liv.

 215. Oxfords liv sägs ha vissa likheter
  med pjäserna, vilket stämmer-

 216. -men jag tror att det är en slump.

 217. Vi vet inte så mycket
  om Shakespeares liv-

 218. -så det är svårt att säga att saker
  i pjäserna hände Shakespeare.

 219. Det finns förstås delar av pjäserna-

 220. -som till exempel innehåller
  en Warwickeshiredialekt-

 221. -som Shakespeare så klart använde.
  Man har spekulerat om hans unga år-

 222. -och hur de återspeglas i pjäserna.
  Det finns till exempel inte...

 223. Bilden av lärare är inte så positiv,
  vilket har lett till spekulationer.

 224. Men det är nog bäst att inte läsa in
  för mycket av hans liv i pjäserna.

 225. Får jag fråga en sak till?

 226. Bakgrunden
  som du har målat upp för oss-

 227. -rörande de stora yrkesdramatikerna-

 228. -antyder att de skrev för pengarnas
  skull och för att de var bra på det.

 229. Hade Shakespeare kunnat skriva
  för film och tv om han levde i dag?

 230. Absolut. Han gjorde i stort sett det
  enligt den tidens benämning.

 231. Teatrarna riktade sig till alla,
  särskilt när Shakespeare skrev.

 232. Senare, kanske från 1620-talet,
  blev de lite mer elitistiska.

 233. Men det var massunderhållning, så
  Shakespeare hade nog gjort just det.

 234. Nu ser vi pjäserna på ett helt annat
  sätt än vad man gjorde på den tiden.

 235. Shakespeare
  utbildade sig i Stratford-

 236. -men han bedrev även högre studier.

 237. Kan hans intelligens förklara
  kunskaperna om Italien...

 238. ...2 000 år gamla
  latinska författare, texter på latin-

 239. -och hans litterära verks höga nivå?

 240. Jag tror att det är möjligt
  att överdriva Shakespeares bildning.

 241. Han ansågs ju inte vara
  den mest bildade dramatikern.

 242. Det var i stället Ben Jonson.

 243. Jonson skämtade om Shakespeares
  "skrala latin och sämre grekiska"-

 244. -men Shakespeare
  visste och läste väldigt mycket.

 245. Han fick ju lära sig latin i skolan,
  och man kan lära sig mer sen.

 246. Man kan ständigt
  läsa och lära sig mer på egen hand.

 247. Jag tycker inte att kunskapen som
  märks i pjäserna är särskilt mystisk.

 248. -Besvarar det din fråga?
  -Till största delen.

 249. Okej.

 250. Varför är det så viktigt att veta
  om Shakespeare skrev pjäserna?

 251. Än i dag är folk så intresserade
  att olika grupper testar olika saker.

 252. -Varför är vi så intresserade?
  -Visst är det lite märkligt?

 253. Spelar det verkligen nån roll?

 254. Jag tycker att pjäserna är viktigast-

 255. -men det finns ofta en beklaglig
  benägenhet bland anti-stratfordianer-

 256. -de som är emot Shakespeare-

 257. -att vilja upphöja pjäsernas
  författare till adeln eller monarkin.

 258. Jag tycker att det är värt
  att säga nej till det.

 259. När började Shakespeare skriva?

 260. Var det i barnaåren
  eller när han behövde pengar?

 261. Han skrev i skolan, men han började
  skriva yrkesmässigt på 1590-talet-

 262. -och fortsatte till ungefär 1613.

 263. Vet vi om han skrev nåt på fritiden?

 264. Han skrev säkert mycket,
  för han blev duktig-

 265. -och för att bli så bra
  måste man jobba väldigt hårt.

 266. Tack så mycket!

 267. Översättning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sanningen om Shakespeare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

William Shakespeare är en av de mest kända författarna genom tiderna. Men var det han som skrev alla pjäser, eller var det någon annan? Eric Pudney, forskare i litteraturvetenskap, reder ut frågan. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Engelsk litteraturhistoria, Litteraturvetenskap, Shakespeare, William, 1564-1616
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Sanningen om Shakespeare

William Shakespeare är en av de mest kända författarna genom tiderna. Men var det han som skrev alla pjäser, eller var det någon annan? Eric Pudney, forskare i litteraturvetenskap, reder ut frågan. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Konsten att kommatera

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Här berättar hon om hur skiljetecken hjälper till att göra texter överskådliga och begripliga. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.