Titta

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Om UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Föreläsningar på temat Sanningar från Humanist- och teologdagarna 2014. Inspelat vid Lunds universitet 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014 : Sanningar inom skolanDela
 1. Bröderna Persson kan ni kalla oss
  om ni vill.

 2. Vi ska prata om ett ämne som vi
  upplever som väldigt aktuellt.

 3. Det handlar om vilken grund
  universitetsutbildningen ska ha.

 4. Och vilken grund skolan ska ha.

 5. I skolan är det aktuellt
  eftersom man fick en ny skollag-

 6. -där det sägs att skolan ska vila på-

 7. -vetenskaplig grund
  och beprövad erfarenhet.

 8. Frågan om mål och grund för
  universitetsutbildningen har-

 9. -varit aktuell i stort sett sen man
  började prata om massutbildning.

 10. Kring mitten av 60-talet
  när vi fick-

 11. -en femdubbling av
  den högre utbildningen.

 12. Det är det vi ska profitera på.

 13. Denna aktualitet.

 14. Jag är professor i sociologi och
  utbildningsvetenskap. Brorsan är...

 15. Vi är inte släkt. Jag ville bara
  säga det. Jag är filosof...

 16. Men vi arbetar tillsammans
  och tycker bra om varandra.

 17. -Som bröder.
  -Som bröder...

 18. Vetenskap och beprövad erfarenhet
  är intressant p.g.a.-

 19. -dess aktualitet och för att det styr
  allt fler av våra verksamheter.

 20. Men också historiskt intressant
  för en humanist-

 21. -därför att det är en i grund
  och botten svensk konstruktion.

 22. Såvitt jag vet formulerades det
  för första gången på 1890-talet-

 23. -i nåt som brukar kallas för
  Oscar II:s läkarinstruktion.

 24. I den här läkarinstruktionen
  står det: "Varje läkare"-

 25. -"antingen han är i tjänst anställd
  eller enskilt meddelar läkarvård"-

 26. -"åligger att åt sjuk
  som av honom vårdas"-

 27. -"meddela de råd
  och såvitt möjligt är"-

 28. -"ägna den behandling
  som den sjukes tillstånd fordrar"-

 29. -"och som med vetenskap och
  beprövad erfarenhet överensstämmer."

 30. Det är fantastiskt på nåt sätt.

 31. Det betyder inte att det inte finns
  liknande begrepp och försök-

 32. -att sammanväga de här två sakerna.

 33. Men svenskar
  har länge försökt göra det.

 34. Det har haft en central roll
  i vår lagstiftning.

 35. Det är i lagtexter som i första hand
  det här görs.

 36. Och i högskolelagen 1977-

 37. -som ni ser på bilden här-

 38. -kom vetenskaplig grund in-

 39. -och började få en mer formell
  betydelse för den högre utbildningen.

 40. Man kodifierade
  den vetenskapliga grund-

 41. -som man mer eller mindre
  tog för given-

 42. -innan den här lagen kom.

 43. Den lagen hade sin grund
  i en stor utredning-

 44. -som brukar kallas för 1968 års
  utbildningsutredning. U68.

 45. Det blev en plats
  i slutet av 60-talet-

 46. -där den högre utbildningens mål
  diskuterades-

 47. -kritiserades och problematiserades
  på olika sätt.

 48. Många figurer som vi sen fått följa
  i svensk utbildningspolitik-

 49. -fanns i eller kring U68.

 50. 1977 kom detta i lagen.

 51. Paragrafen om grunden
  för den högre utbildningen ändrades-

 52. -i högskolelagen 1993.

 53. Då var det förutom vetenskaplig grund
  också konstnärlig grund-

 54. -och beprövad erfarenhet.

 55. Vi ska komma lite mer till sen
  vad de olika sakerna betyder.

 56. Sist ut är skollagen.

 57. Inte förrän för ett par år sen, 2010-

 58. -dyker den här konstruktionen upp
  i skollagen också.

 59. Där är det dessutom så-

 60. -att orden "vetenskap" och "beprövad
  erfarenhet" bara förekommer en gång-

 61. -i den femte paragrafen.
  Lite lösryckta jämfört med det andra.

 62. Om man inte vet mer om bakgrunden-

 63. -kan man inte sluta sig till
  vad de står för i skollagen.

 64. Det är det som vi håller på
  och studerar.

 65. Vi har startat ett forskningsprojekt
  kring de här frågorna.

 66. Vi ska avsluta med några ord om
  projektet. Men vi ska fortsätta-

 67. -att problematisera de olika sakerna-

 68. -som har att göra med
  de här grunderna.

 69. En fråga är
  vad man egentligen grundar-

 70. -i de här verksamheterna
  högre utbildning och skola.

 71. När det gäller högre utbildning-

 72. -kan man säga att det är utbildningen
  som ska grundas.

 73. Det är säkerligen fler aktiviteter.

 74. Men det är framför allt den
  som man tänker på och talar om-

 75. -när det gäller vetenskaplig grund.

 76. Man kan se det i de utvärderingar
  av högre utbildning som görs.

 77. T.ex. de som nämns här.

 78. Och där blir det intressant när
  universitetskanslersämbetet fastslår-

 79. -att en utbildning
  har bristande kvalitet-

 80. -vad det är som gör att nåt har
  bristande kvalitet. Är det t.ex.-

 81. -att vi arrangerar...undervisnings-
  tillfällen på detta sätt?

 82. Där ett fåtal talar
  och många lyssnar?

 83. Det är besvärligt att ställa frågor
  för dem som inte har mickarna.

 84. Eller är det nåt annat
  som vi menar med kvalitet?

 85. Då kan man säga att
  frånvaro av vetenskaplig grund-

 86. -i utbildningen är
  en väldigt central faktor-

 87. -när man ska bedöma en utbildning.

 88. I sjuksköterskeutbildningarna
  var en bristande kvalitet-

 89. -att de examensarbeten som
  studenterna skriver-

 90. -saknade vetenskaplig grund.
  Så det är...

 91. ...vad det är som grundas inom
  den högre utbildningen.

 92. När det gäller skolan
  är det annorlunda.

 93. Där är det utbildning, men kanske
  framför allt undervisning-

 94. -och lärarpraxis. Vi har inget krav
  i den högre utbildningen på-

 95. -att lärarpraxis
  ska ha vetenskaplig grund.

 96. Och det är därför vi är så bra!
  Nej...

 97. -Men vi borde ha.
  -Men vi borde ha.

 98. Kan man kanske säga.

 99. Men undervisningen i
  den vanliga skolan-

 100. -är föremål för en styrning.

 101. Där lärarpraxis ska ändras
  med hänvisning till forskning.

 102. Framför allt.
  Men även beprövad erfarenhet.

 103. Vi har lagt in bilder också.

 104. -Det är från en annan ur din släkt.
  -Ja, min fru.

 105. Innan jag började det här
  läste jag sällan...lagstiftning.

 106. Jag tänkte: "Det måste vara bland
  det tråkigaste man kan företa sig."

 107. Som filosof
  är jag van vid spänstiga resonemang.

 108. Jag måste nog fortfarande tillstå-

 109. -att lagtexter finner jag inget
  större nöje i att läsa.

 110. Däremot slog det mig-

 111. -när jag läste igenom
  regeringspropositionen 1992/93:1-

 112. -att den var väldigt spännande.
  Nåt utav det mest spännande jag läst-

 113. -kring både vetenskaplig grund
  och hur man tänkte-

 114. -att det skulle kunna kompletteras
  av konstnärlig grund-

 115. -och beprövad erfarenhet.
  Variationen är stor i dokumenten.

 116. Så är ni benägna att prova på
  det här, börja med den här.

 117. Här lär man sig nämligen från början-

 118. -att det inte var tanken-

 119. -att högskolelagen som kom
  skulle ha den här formuleringen.

 120. Att det skulle grundas på
  vetenskaplig grund-

 121. -konstnärlig grund och beprövad
  erfarenhet. I stället hade-

 122. -regeringen tänkt sig att man skulle
  ha en snävare skrivning.

 123. Den skulle bara ta upp
  vetenskaplig grund och forskning.

 124. Men i remiss-svaren
  påtalade många att de ville-

 125. -att beprövad erfarenhet och
  konstnärlig grund skulle in.

 126. Då gjorde man det.

 127. Efter det fick man förklara
  hur de här skulle hänga ihop.

 128. Tanken är då att...

 129. Förslaget ser ut så här
  att all högre utbildning-

 130. -all högskoleutbildning har
  beprövad erfarenhet i sig.

 131. Men också antingen
  vetenskaplig grund-

 132. -eller konstnärlig grund.
  Men proportionen mellan dem varierar.

 133. Ett traditionellt akademiskt ämne
  har mycket vetenskaplig grund-

 134. -och kanske mindre
  beprövad erfarenhet.

 135. Medan i en yrkesutbildning
  är det mycket beprövad erfarenhet-

 136. -och förhållandevis lite
  vetenskaplig grund.

 137. Det finns också en motivering
  varför det bör vara så-

 138. -och det är kanske mest intressant.

 139. Som jag tolkar det säger man:

 140. Akademiska utbildningar ska baseras
  på vetenskaplig grund, för det gör-

 141. -att utbildningen kommer i närkontakt
  med forskningen och kärnan i ämnet.

 142. Man kan inte ha utbildning
  i filosofi-

 143. -om man inte också kommer i kontakt
  med filosofisk forskning.

 144. För det är vad filosofi är.
  Likadant med konstnärlig utbildning.

 145. Den måste ha en tydlig förankring-

 146. -i det man här kallar för
  det konstnärliga synsättet.

 147. I essensen i det som är
  det här ämnet.

 148. I en praktisk yrkesutbildning-

 149. -är naturligtvis
  den här kunskapen viktig.

 150. Men lika mycket den praktiska
  kunskapen. Hur gör man-

 151. -hur går en behandling till?
  Vad har vi för samlade erfarenheter-

 152. -som vi vill föra vidare
  till våra studenter?

 153. Regeringens proposition säger
  att vi har de här tre sakerna.

 154. De finns med i alla ämnen,
  men proportionerna varierar.

 155. Motiveringen till det
  är att försäkra sig om-

 156. -att kopplingen till kärnan i de här
  ämnena blir så stark som möjligt.

 157. Det här handlar om sanningar.

 158. Vårt tema här på Ht-dagarna.

 159. Och ur det här med vetenskaplig och
  konstnärlig grund och erfarenhet-

 160. -kommer olika konsekvenser för
  vad sanning har med saken att göra.

 161. För den vetenskapliga grunden-

 162. -är det nog ganska tydligt att
  akademisk forskning söker sanningen.

 163. Nästan alla vetenskapsidkare
  skulle hålla med om det.

 164. Men alla typer utav sanningar
  är inte möjliga att ta reda på.

 165. Vi måste begränsa oss till dem
  som vi med nån chans till framgång-

 166. -kan avgöra om de t.ex.
  är felaktiga.

 167. Så den vetenskapliga grunden
  i det här sammanhanget-

 168. -verkar peka mot att sannings-
  anspråken som görs-

 169. -ska vara prövbara.

 170. Det behöver inte vara så
  att vi hittar sanningen i sig.

 171. Men det vi kommer fram till
  ska åtminstone vara testbart.

 172. Det är viktigt och garanterar
  den vetenskapliga grunden.

 173. Men den konstnärliga grunden
  behöver inte vara prövbar.

 174. Utan där...

 175. Det är en stor diskussion om detta.

 176. Men en idé som vi har är-

 177. -att den konstnärliga grunden
  skapar ett utrymme.

 178. Inom vilket man kan ägna sig åt-

 179. -att försöka peka ut
  möjliga sanningar.

 180. Snarare än prövbara sanningar.
  Det här är i sig-

 181. -tycker jag, utan att vara konstnär
  och alls kunnig på det området...

 182. Det är ett kreativt område.

 183. Man skulle kunna tänka sig
  att genom att iscensätta-

 184. -en...psykos på en bro i Stockholm.

 185. Och så rycker det ut
  olika representanter-

 186. -för samhällets tvångsapparater
  och hanterar denna person-

 187. -som till synes har en psykos.

 188. Det visar sig att detta är
  ett konstnärligt projekt-

 189. -för att säga nånting
  om den vård vi har-

 190. -utav psykotiska människor.

 191. Det har lett till
  en väldig diskussion.

 192. Så det är
  ett intressant kreativt utrymme-

 193. -i den högre utbildningsverksamheten.

 194. Sen har vi
  den beprövade erfarenheten.

 195. Och beprövad erfarenhet
  har också ofta med sanning att göra.

 196. Den beprövade erfarenheten-

 197. -har säkerligen
  en ganska stor grad utav sanning.

 198. Annars skulle den inte ha överlevt.

 199. Men kopplingen är ändå svagare.

 200. För man kan tänka sig att många saker
  fungerar alldeles utmärkt-

 201. -och man vill använda dem, utan att
  de i nån striktare mening är sanna.

 202. Om man går till Lth i dag, t.ex.-

 203. -ser man att alla studenter,
  och fysikstudenter också-

 204. -fortfarande läser och lär sig
  att hantera Newtons fysik.

 205. Alldeles utmärkt för de flesta
  applikationer man kan använda sig av.

 206. Men är den sann?

 207. Har vi inte visat
  att den inte är riktigt sann?

 208. Den är fortfarande lika användbar.
  Men de absoluta sanningsanspråken-

 209. -när det gäller många utav de här
  ekvationerna har getts upp.

 210. Den är kvar som en del utav
  den beprövade erfarenheten-

 211. -och den är i praktiken fungerande.
  Frågan om den är sann eller falsk-

 212. -är inte lika central.
  Den är tillräckligt sann.

 213. -Halvsann.
  -Halvsann.

 214. -Här kommer ytterligare släktingar.
  -Nu ska vi väl inte...

 215. Johannes har tagit den här bilden
  på sina inlåsta släktingar.

 216. -Det är du.
  -Just det.

 217. När det gäller vetenskap
  vet vi som ägnar oss åt det-

 218. -att det inte handlar om en sanning.
  Utan det är många olika sanningar.

 219. De...kan leva jämsides.

 220. Utan att det utbryter världskrig
  i alla fall.

 221. Men akademiska krig utbryter
  till följd av detta.

 222. Men idén med
  dagens vetenskapliga verksamhet är-

 223. -att det kan finnas många sanningar
  som är prövbara och fungerar.

 224. Därför blir det viktigt-

 225. -att...den vetenskapliga grunden
  handlar om-

 226. -att kritiskt granska och pröva-

 227. -och sätta enskilda faktakunskaper
  i ett sammanhang.

 228. Vi tycker att det är viktigt
  i dagens högre utbildning-

 229. -att det finns många vetenskapliga
  riktningar och perspektiv-

 230. -som kan betonas och diskuteras.

 231. Som vi kan bedöma vilken betydelse de
  har för insamling utav data, t.ex.

 232. Så idén med den högre utbildningens
  vetenskapliga grund-

 233. -är att det kan finnas och rentav
  bör finnas olika sanningar.

 234. Som kan tävla med varandra.

 235. Som kan ge upphov till-

 236. -en kreativ och fruktbar diskussion.

 237. -När vi...
  -Förlåt.

 238. Jag återkommer i morgon
  med en annan kollega.

 239. Vi kommer delvis att angripa
  den här ståndpunkten.

 240. För sanningar är
  ett komplicerat begrepp.

 241. Men det återkommer vi till i morgon.

 242. Vi håller inte våra konflikter
  inom familjen...

 243. Utan vi...

 244. Jag är sociolog och vi lever utav
  våra spänningar-

 245. -och våra krig.
  Har man som jag varit doktorand-

 246. -på sociologiska institutionen i Lund
  med Joachim Israel som professor-

 247. -vet man
  vad ett vetenskapligt krig är.

 248. Jag vill bara klarlägga att på
  ett sätt menar vi nog samma sak.

 249. Det är viktigt
  att det finns många hypoteser.

 250. Många uppfattningar
  om vad som är sant.

 251. Men när det kommer till kritan-

 252. -tror jag att vetenskapens roll-

 253. -är att eliminera dem som verkade
  vara sanna, men faktiskt inte är det.

 254. Sanningar används i dubbel betydelse.
  Dels som nåt man håller för sant.

 255. Då pratar man som Anders.

 256. Eller också säger man sanning
  som nåt som verkligen är sant.

 257. Då är
  sanningarna kanske inte lika många.

 258. Jag kan sträcka mig så långt att säga
  att de flesta av oss som forskar-

 259. -strävar efter att göra nån form av
  sanna utsagor som kan prövas.

 260. Men vi får fortsätta med
  den diskussionen i vårt projekt.

 261. Här finns i alla fall en skillnad
  när det gäller skolan.

 262. Det är egentligen den
  som motiverar det här projektet.

 263. För den är rätt intressant.

 264. När nu skolan ska ha
  en vetenskaplig grund-

 265. -kan man säga
  att man ser på vetenskap-

 266. -i alla fall från politikerhållet-

 267. -på ett helt annat sätt
  än vi försökt redogöra för nu.

 268. Man ser vetenskapen
  mer som en domare som ska tala om-

 269. -vilka som är de bästa vetenskapligt
  grundade metoderna för skolan.

 270. Skolan har varit i kris
  ända sen 50-talet.

 271. Denna kris leder till att man
  genererar ständigt nya idéer-

 272. -om vad som ska ske i skolan
  och hur den ska styras.

 273. Nu vill man ha vetenskapen
  som ett redskap-

 274. -för att säga: "Just den metoden
  ska vi syssla med."

 275. "Ska vi satsa mer på skolan
  måste det göras på det sättet"-

 276. -"för att det ska få effekt."
  Så det blir två olika världar-

 277. -som den här vetenskapliga grunden
  kommer att tillämpas på.

 278. Nu har vi en bild till.

 279. Den beprövade erfarenheten.

 280. Begreppet vetenskaplig grund
  är inte alldeles enkelt.

 281. Det krävs
  nån sorts begreppsprecisering.

 282. Men den är ändå relativt hanterlig
  för de flesta akademiker.

 283. Frågan kring beprövad erfarenhet
  är mer komplicerad.

 284. Det saknas inte definitioner av
  vad beprövad erfarenhet är.

 285. Men de pekar ofta i olika riktningar.

 286. Vi ska ge två såna illustrationer.

 287. Den första är från Ingela Josefson.

 288. Som säger ungefär så här:

 289. Att en sjuksköterska t.ex.-

 290. -har med sig
  en stor, empirisk kunskap-

 291. -och är förtrogen med
  många olika fenomen.

 292. När sjuksköterskan kommer in i
  en högskoleutbildning-

 293. -lär han eller hon sig
  att reflektera-

 294. -med hjälp utav teorier
  över det här.

 295. Den här kritiska granskningen av
  den tidigare praktiska kunskapen-

 296. -ger upphov till
  en beprövad erfarenhet.

 297. Det är Ingela Josefsons idé.
  Beprövad erfarenhet växer-

 298. -när individen reflekterar över
  den erfarenhet-

 299. -som han eller hon har skaffat sig.

 300. Och jag ska säga att Josefson pratar
  om högre utbildning.

 301. Skolverket har preciserat beprövad
  erfarenhet och då bara för skolan.

 302. De har en riktig drive för tillfället
  där de säljer in följande definition:

 303. "Beprövad erfarenhet är en erfarenhet
  som är dokumenterad och prövad"-

 304. -"i ett kollegialt sammanhang."
  Skolan vill säga-

 305. -att vi ska grunda vår
  t.ex. lärargärning-

 306. -på...utbildning,
  undervisningsmetoder-

 307. -som vi inte bara kommit på
  som enskilda lärare.

 308. Utan som vi har diskuterat med våra
  kritiska vänner och som vi testat.

 309. Gärna samlat in systematiskt
  under många års tid.

 310. Två väldigt olika begrepp
  om vad beprövad erfarenhet är.

 311. Bilden kommer snart fram igen.

 312. Tittar man på tillämpningen
  i de två områdena-

 313. -kan man säga
  att inom högre utbildning-

 314. -försöker man avgränsa
  beprövad erfarenhet-

 315. -till utbildningar
  med praktiska inslag.

 316. Det är lite svårt att säga
  att det är yrkesutbildningar.

 317. Utbildningar med praktiska inslag
  är många och har ökat-

 318. -under de sista 20 åren.

 319. Högskolor och universitet som ville
  ha många sökande för tio år sen-

 320. -skulle gärna kalla
  utbildningarna för program.

 321. För program trodde studenter
  och föräldrar gav ett jobb.

 322. Att det var
  en yrkesinriktad utbildning.

 323. En av mina doktorander studerar det.
  Han betecknar det som lurendrejeri.

 324. Man försöker säga
  att man har yrkesutbildningar-

 325. -men egentligen finns det inget
  fastställt yrkesområde.

 326. Tillämpning inom skolan
  när det gäller beprövad erfarenhet.

 327. Där kan man säga att tillämpningen
  än så länge är oklar.

 328. Det...kan avse lärarpraxis.

 329. Som ska vila på beprövad erfarenhet.

 330. Men det här är ganska färskt.

 331. Så vi vet inte så mycket om det.

 332. Är den på gång?

 333. Tio sekunder till.
  - Vi glömde en bild.

 334. Vi hoppar över en bild
  om konstnärlig grund.

 335. Vi kan ta det i frågestunden.

 336. Den var i och för sig
  väldigt viktig... Nej.

 337. Vi tänkte avsluta med att säga nåt
  om vårt forskningsprojekt.

 338. Man kan säga att vi har formulerat
  två stycken hypoteser.

 339. Lösa hypoteser än så länge.

 340. Som har att göra med
  autonomi och styrning.

 341. Den första berör högre utbildning.

 342. Vetenskaplig grund
  förefaller att säkra en autonomi-

 343. -för forskning och för den
  forskningsbaserade utbildningen.

 344. Vetenskaplig grund
  i 1977 års högskolelag kommer fram-

 345. -när den enbart vetenskapliga
  utbildningen blir utmanad-

 346. -av idéer om att man ska grunda
  utbildningen på praktisk verksamhet.

 347. Att det ska vara yrkesinriktad
  högre utbildning.

 348. Det försökte man genomföra
  på 80-talet.

 349. Men det försvann på 90-talet.
  I går tillsattes en ny utredning-

 350. -utav universitetskanslersämbetet
  som vi kan koppla till detta.

 351. Där Lars Haikola från denna fakultet-

 352. -men universitetskansler
  fram till i går ungefär-

 353. -ska utreda den högre utbildningens
  målfrågor. Igen.

 354. Och dess utbildningslandskap.

 355. Vad är det för utbildningar som finns
  i detta stora system?

 356. Där blir frågan om vetenskaplig
  grund, beprövad erfarenhet-

 357. -och förmodligen också
  konstnärlig grund väldigt viktig.

 358. Men som vi ser det, hypotetiskt-

 359. -handlar det här om att säkra
  en viss autonomi.

 360. För forskare, lärare och studenter.

 361. För att bedriva
  vetenskaplig verksamhet.

 362. När det gäller skolan, som vi sagt,
  förefaller vetenskaplig grund-

 363. -mer handla om
  att styra skolan och lärarna.

 364. Att styra in verksamheten,
  för att uttrycka det väldigt enkelt.

 365. Styra in den så den blir godkänd
  i Pisa-undersökningarna-

 366. -om man vill vara lite elak.

 367. Pisa-undersökningarna styr skolan
  väldigt mycket i dag.

 368. Vi ska förhoppningsvis genomföra
  ett forskningsprojekt-

 369. -där det också är en statsvetare
  som är med-

 370. -som kommer att handla om
  hur skolförvaltningschefer-

 371. -hanterar det spänningsfält
  som finns i skolan-

 372. -mellan vetenskaplig grund
  och politisk styrning.

 373. Där ska vi arbeta med
  de här frågorna.

 374. Jag kan säga att de två defini-
  tionerna utav beprövad erfarenhet-

 375. -pekar i den här riktningen.
  Varför är det viktigt-

 376. -med systematiskt dokumenterande
  i skolvärlden?

 377. Medan på universitetet är det-

 378. -att man ska ha reflekterat över
  erfarenheten man har med sig in.

 379. Det är olika syn på
  vad de här ska göra.

 380. Och kanske är det också så att
  motiveringen i propositionen 92/93-

 381. -att vetenskaplig och konstnärlig
  grund och beprövad erfarenhet-

 382. -skulle garantera
  en kontakt med ämnenas essens-

 383. -inte är ett motiv som är gångbart
  i skolan.

 384. Inte heller för konstnärlig grund.

 385. Vår utbildningsminister svarade på om
  vi ska ha konstnärlig grund i skolan-

 386. -att det finns tillräckligt med det
  i ämnena som sysslar med det.

 387. -Då får vi sluta.
  -Vi har lite tid för frågor.

 388. Vi kan lägga på
  bilden om konstnärlig grund-

 389. -som vi ändå har jobbat
  väldigt mycket med.

 390. Frågor?

 391. Det sitter många gymnasieelever
  här inne.

 392. Kan ni förtydliga det här med
  utbildningsprogram och lurendrejeri?

 393. Det får du ta, Anders.

 394. Under en viss period startade många
  högskolor och universitet-

 395. -utbildningsprogram som...

 396. Där man...

 397. ...hade idén att det skulle anknyta
  till ett område på arbetsmarknaden.

 398. Men det fanns inga garantier
  eller legitimationer.

 399. Det var mer en inriktning
  och så samlade man ihop ämnen-

 400. -som kunde belysa detta.

 401. Och...det går inte att säga-

 402. -att det här är som
  ett ingenjörsprogram-

 403. -där det finns ett område på arbets-
  marknaden som det inriktar sig mot.

 404. Det kan vara kreativt att göra så.

 405. Man kan skapa nya yrken
  och nya yrkesområden.

 406. Men jag tror det mer handlar om
  marknadsföring än kreativitet.

 407. Åsa var först, tror jag.

 408. Jag har en fråga. På hypoteserna-

 409. -såg det skönt ut
  för högre utbildning.

 410. Där kan man säga
  att vetenskaplig grund-

 411. -säkrar autonomi för
  den forskningsbaserade utbildningen.

 412. Men sen -77 inkluderas sjuksköterske-
  utbildning och många program.

 413. Där är inte uppdelningen så enkel-

 414. -mellan vetenskap
  och beprövad erfarenhet.

 415. T.ex. inom sjuksköterskeutbildningen
  har det pågått en tydlig styrning-

 416. -via vad är den vetenskapliga grunden
  på en praxis?

 417. Man kan inte frikalla
  högre utbildning från-

 418. -att ta sig an
  frågan om den beprövade erfarenheten.

 419. Jag ska till Vårdalinstitutet
  om tio minuter-

 420. -och ha vetenskapsteori
  för doktorander åt det hållet.

 421. Det är väldigt spännande.
  Men du har helt rätt.

 422. Det är därför det här begreppet
  är så spännande.

 423. Man säger
  att det ska vara både och, va?

 424. Men hur integrerar man dem? Där finns
  mycket arbete kvar att göra.

 425. Lyckas man, och det kommer att vara
  olika lösningar för olika sammanhang-

 426. -då är det bra.
  Men det är inte...

 427. -Högre utbildning är lika...
  -Absolut. Det var inte vår avsikt.

 428. Vi ville snarare visa på
  två politiska användningar-

 429. -av ett och samma uttryck.
  Men du har helt rätt.

 430. Man kan mycket väl studera det
  inom detta projekt också.

 431. Fast där sätter man ändå vetenskapen
  på piedestal.

 432. Plötsligt blir vetenskapen
  ännu viktigare.

 433. I alla fall gör man det
  inom lärarutbildningen.

 434. Jag tror att det var Hans bakom dig.
  Jaså.

 435. Den konstnärliga grunden
  är intressant.

 436. Kan man inte se er historieskrivning-

 437. -som en illustration av
  hur dikotomiseringen...

 438. Att man ställer upp ett motsatspar-

 439. -mellan den konstnärliga kunskapen
  och vetenskaplighet-

 440. -som en möjlighet att plocka bort det
  ur skolans värld?

 441. För det är det som har hänt-

 442. -när Björklund säger
  att konstnärlig grund inte behövs.

 443. Det intressanta är
  att Sverige är en del av Unesco.

 444. Vi har som
  ett av de 182 medlemsländerna-

 445. -skrivit under på Seoul-agendan 2010.

 446. Vad står det där?
  Jo, det står så här...

 447. Det vill inte Jan Björklund veta.
  Det står så här-

 448. -som punkt ett:

 449. "Målen för utbildning är att säker-
  ställa att konstnärlig utbildning"-

 450. -"är tillgänglig som
  en grundläggande komponent"-

 451. -"i en högkvalitativ förnyelse
  av utbildningssystem."

 452. Det finns många andra
  intressanta punkter. Men...

 453. Den här formuleringen från -93...

 454. ...var kanske lite olycklig.

 455. När man sorterade ut det-

 456. -som nåt väsensskilt från vetenskap.

 457. Det är det här med tanke och kropp.

 458. Det börjar komma en del
  intressanta funderingar-

 459. -kring vad konstnärlig forskning är.

 460. Och hur det ska komplettera
  men också skilja sig-

 461. -från vanlig forskning.

 462. Den är inte framme än,
  den diskussionen-

 463. -på ett sånt sätt att man kan hitta
  nåt som man blir riktigt nöjd med.

 464. Än så länge säger man sånt som-

 465. -att: "Forskningen behöver
  förutom ämnesspecialister"-

 466. -"också forskare som är
  föreställningsspecialister."

 467. "Eller specialister på
  utvecklandet av scenarier."

 468. Då har den konstnärliga forskningen
  en speciell roll att fylla-

 469. -när det gäller
  att bidra med möjliga tolkningar-

 470. -både på fenomenet
  som man skulle vilja förklara-

 471. -men också när det gäller
  att precisera möjliga hypoteser-

 472. -som skulle förklara
  det här fenomenet.

 473. Det är ett sätt
  att enkelt få in det här.

 474. Frågan är om det är det rätta sättet.

 475. Det är som områdesöversikten
  som man gjorde 2010 utmynnade i.

 476. Samtidigt är det så att när det
  gäller konstnärlig grund, så...

 477. De senaste veckorna
  har jag tittat på-

 478. -utlysningar av lektorat
  och professurer-

 479. -i konstnärliga ämnen.

 480. De liknar utlysningar i de delar av
  den högre utbildningen-

 481. -där vetenskaplig grund
  ska vara grunden.

 482. Egentligen har man bara bytt ut
  i annonserna vetenskaplig grund-

 483. -mot konstnärlig grund.

 484. Det är minst sagt problematiskt.

 485. Man måste försöka klargöra mer
  vad den här grunden är.

 486. Vi hittade
  några fantastiska formuleringar-

 487. -som man dessutom skulle kunna...

 488. Även om Johannes är skeptisk
  till sånt.

 489. Man skulle kunna låta detta
  prägla forskningen också.

 490. T.ex. "utveckla specialistkompetens
  inriktat mot oavslutat tänkande".

 491. Det tycker jag låter jättespännande,
  faktiskt.

 492. Tack så mycket.

 493. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sanningar inom skolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Skolan ska enligt lag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det? Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, och Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap, resonerar. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk forskning, Skolan, Undervisning, Utbildningsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Sanningen om Shakespeare

William Shakespeare är en av de mest kända författarna genom tiderna. Men var det han som skrev alla pjäser, eller var det någon annan? Eric Pudney, forskare i litteraturvetenskap, reder ut frågan. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Hjärnan växer av språk

Hjärnan förändras när vi lär oss språk. Nervtrådar växer och blir både längre och tjockare, nya blodkärl bildas. Merle Horne är professor i lingvistik. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Sanningar inom skolan

Skolan ska enligt lag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det? Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, och Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap, resonerar. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Återskapa det förflutna

Nicoló Dell'Unto, forskare i antikens kultur och samhällsliv, berättar att virtual reality gör det möjligt för arkeologer att visualisera fornlämningar i 3D och att visa det för allmänheten. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Demokratisering av sanningen

Vid Lunds universitet utvecklas och förbättras behandlingar av Huntingtons sjukdom och parkinson. När forskningen ska komma patienter till gagn ska forskarna interagera med samhället. I denna ”demokratisering av sanningen” har forskaren fått en ny roll. Kristofer Hansson, forskare i etnologi, berättar. Inspelat vid Lunds universitet den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Ger syntolkning en sann bild

Kan blinda också skapa mentala bilder? Hur förmedlas och syntolkas en teaterföreställning eller ett tv-program? Jana Halsanova, forskare i kognitionsvetenskap, berättar hur syntolkning går till och utvärderas. Inspelat 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Tala med utomjordingar

Finns det intelligenta varelser på andra planeter? David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria, är en av dem som intresserar sig för astrobiologi - ett mångvetenskapligt forskningsområde där man söker efter förutsättningar för liv i rymden. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Sanningen är inte vad den varit

Björn Larsson, professor i franska och litteratur, säger att föreställningen om att det egentligen inte finns några sanningar bygger på ett ideologiskt missförstånd. Skiljelinjen mellan sanning och lögn eller mellan verklighet och fiktion är livsviktig. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i april 2014.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Att mäta religion

Vad är sant när det gäller religiös tro? Är det mätbart - och något som ska mätas? Magdalena Nordin, forskare i religionssociologi, berättar om mätningar av religiositet. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.