Titta

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

Om UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

Fullspäckad seminariedag under Vetenskapsfestivalen 2014 i Göteborg, från skattebrott till strokeforskning. Inspelat den 10 maj 2014 på Pedagogen i Göteborg.

Till första programmet

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014 : Religionens roll i politikenDela
 1. Varmt välkomna till detta samtal
  som ska handlar om religion-

 2. -som problem och möjlighet
  i politiken.

 3. I panelen som ni ser framför er
  har vi längst bort Andreas Heinö.

 4. Forskare vid Göteborgs universitet.

 5. Har disputerat med en avhandling
  rörande mångfald och demokrati-

 6. -och deltagit i författandet av en
  bok kring religion och demokrati.

 7. Vi har Kerstin Alnebratt bredvid.

 8. Du är doktor i genusvetenskap,
  också här i Göteborg.

 9. Du har rört dig som medborgare-

 10. -inom det politiska, religiösa
  och akademiska livet.

 11. Du får berätta mer om det sen.

 12. Göran Larsson, professor vid
  religionsvetenskapliga institutionen-

 13. -här vid Göteborgs universitet.

 14. Du har ett uppdrag
  för arbetsmarknadsdepartementet-

 15. -kring frågor om hot
  kring troende människor.

 16. Och Stina Oscarsson är regissör
  och kulturdebattör.

 17. Jag heter Ylva Leitzinger
  och är präst Svenska kyrkan.

 18. I år är det EU-val och riksdagsval.

 19. Dessa frågor om tro,
  religion och politik-

 20. -är nu särskilt brännbara.

 21. Debatterna avlöser varandra på tv
  och i andra medier.

 22. Hur är samtalsklimatet i dag?

 23. Får tron och religionen rum?

 24. Hur bemöts troende människor
  i vårt svenska samhälle?

 25. Ska vi börja där?

 26. Är det nån som vill hugga
  på den mer öppna frågan:

 27. Vad har vi för samtalsklimat
  i dag i Sverige?

 28. -Jag kan hugga.
  -Bra, Stina.

 29. Vi har ett språk
  i den offentliga debatten-

 30. -där siffrorna
  har totalt tolkningsföreträde.

 31. Det skapar ett problem för alla
  rörelser som driver andra värden.

 32. Som tron och konsten,
  de humanistiska värdena.

 33. De får inte plats
  i debattklimatet vi har i dag.

 34. Det är ett problem.

 35. Påverkar det tron och religionen
  att få tillträde, tänker du?

 36. Ja, åtminstone att diskutera tron-

 37. -utifrån den möjlighet den
  skulle kunna vara i politiken.

 38. I mediarapporteringen handlar
  frågorna om tro i politiken-

 39. -om politiska krig,
  skolavslutningar i kyrkan-

 40. -eller om en politiker
  får ha en trosuppfattning.

 41. Det handlar aldrig om
  den värdegrund som en tro kan ge-

 42. -som vägvisare in i politiken.
  De diskussionerna förs aldrig.

 43. De är ju mycket mer komplexa.

 44. Så när tro får tillträde
  är det ofta en negativ aspekt-

 45. -och inte värdefrågor
  och det etiska och moraliska?

 46. Håller ni andra med?

 47. Ja, det håller jag med om
  som en beskrivning av hur det är.

 48. Det finns två problem med det.

 49. Det ena är en diskussion
  kring om man ska exkludera-

 50. -vissa argument eller personer
  från den offentliga debatten-

 51. -och hålla politiken "ren"
  från religionen.

 52. Sen har vi ett neurotiskt
  förhållningssätt-

 53. -till religionen i offentligheten.

 54. Det blir en nervositet
  kring hur man ska hantera det-

 55. -som tar sig uttryck i den här
  fokuseringen på ytterligheterna.

 56. I det makabra syns det religiösa.

 57. Men den normala religiositeten
  som drivkraft för politiskt arbete-

 58. -den osynliggörs.

 59. Det hänger ihop med
  det andra problemet:

 60. Som du sa är svensk politisk debatt
  materialistisk-

 61. -och fokuserad på den klassiska
  vänster-höger-dimensionen.

 62. Så bör det vara i grunden.

 63. De senaste åren har religionen
  i samhälls- och kulturdebatten-

 64. -fått en ökad plats, men politikens
  aktörer har inte redskapen för det.

 65. Det är frågor där partierna klyvs itu
  i synen på hur de ska förhålla sig.

 66. Det avståndet växer.

 67. När vi pratar mer och mer om frågor
  som rör religiositet och mångkultur-

 68. -men institutionerna
  inte har svar på frågorna-

 69. -då har vi ett potentiellt farligt
  demokratiskt läge.

 70. Är det ett medvetet förhållningssätt
  eller en kunskapsfråga?

 71. Det är medvetet förhållningssätt som
  har skapat ett kunskapsunderskott.

 72. Om frågorna negligeras länge har man
  inte längre ord för att hantera det.

 73. Göran?

 74. Samtidigt pratar vi om tron som om
  det vore nåt självförklarande.

 75. Människor kan lägga många
  olika innebörder i det.

 76. Det som är mest problematiskt är-

 77. -att vissa grupper upplever att deras
  uppfattningar inte får plats-

 78. -i det offentliga samtalet.

 79. Frågan är om vi behandlar
  alla religioner på samma sätt.

 80. Det är en av de viktigaste frågorna.

 81. Politik
  är inte heller självförklarande.

 82. Vad är politisk aktivitet? Är
  källsortering en politisk handling-

 83. -eller nåt annat?
  Eller om jag handlar ekologisk mjölk.

 84. Man måste definiera vad man menar-

 85. -och religioner kan tolkas
  på sätt som ryms mycket väl-

 86. -inom det demokratiska systemet-

 87. -men vi har också uppfattningar
  som kan vara mindre önskvärda.

 88. Den stora problematiken är
  att det tycks vara så-

 89. -att vissa uppfattar att deras
  religion är mer ifrågasatt.

 90. Det är uppenbart att diskussionen om
  kristendomen och islam, framför allt-

 91. -står i fokus
  när det gäller de frågorna.

 92. Oavsett vad vi tycker
  är det ett demokratiskt problem-

 93. -om vissa upplever att de inte har
  en plats i det offentliga samtalet.

 94. -Stina.
  -Jag vill haka på det som du sa.

 95. Att tron klyver de politiska
  partierna mitt i.

 96. Här finns det stora likheter
  med kulturpolitiken-

 97. -som också klyver partierna.

 98. Likheten är
  att både tron och kulturen-

 99. -innehåller samma typer
  av icke-mätbara värden-

 100. -och humanistiska,
  etiska frågeställningar.

 101. Frågan är om vi inte kanske står
  vid en punkt-

 102. -när de traditionella blocken
  har spelat ut sin roll.

 103. De globala frågorna
  som vi står inför-

 104. -kräver kanske en helt ny politisk
  karta för att kunna lösa-

 105. -där andra värden samspelar.

 106. Att en del känner sig exkluderade-

 107. -är bara toppen av ett isberg
  som är mycket större:

 108. Vår svårighet att hantera frågorna
  i grunden.

 109. Finns det vissa partier som det är
  lättare att vara troende i än andra?

 110. -Menar du så?
  -Nej, tvärtom.

 111. Troende och icke-troende
  finns inom alla partier.

 112. På samma sätt som de
  som "tror" på konsten-

 113. -finns både till höger och vänster,
  liksom de som inte tror.

 114. Det går tvärsigenom.

 115. Även de stora globala frågorna,
  som ekonomisk tillväxt-

 116. -börjar i dag klyva partierna.

 117. Vi är kanske vid en återvändsgränd
  som kan skapa nåt nytt.

 118. Kerstin Alnebratt,
  du har varit där med egen person-

 119. -och känt av detta i din egen kropp,
  kött och blod.

 120. -Hur var det för dig?
  -Det beror på vad man menar.

 121. Jag befann mig länge
  i det politiska systemet-

 122. -och jag håller med om beskrivningen.

 123. Huruvida det är mitt itu det klyver
  partierna, det är en fråga-

 124. -men att spänningen
  mellan mer värdeburen politik-

 125. -och mer praktiskt, materiellt
  inriktad politik, den finns förstås-

 126. -och den klyver verkligen
  partisystemet.

 127. Det gör andra frågor också,
  där det går att hitta allianser.

 128. Religionen har historiskt lett till
  allianser över blockgränsen-

 129. -liksom kulturen och
  jämställdhetsfrågor i vissa lägen.

 130. Men jag skulle aldrig,
  även om nån skulle fråga mig-

 131. -svara ja på frågan
  om jag har en tro.

 132. På min tid som politiker skulle jag
  inte ha definierat mig-

 133. -som en kristen politiker.

 134. Det skulle jag inte göra utifrån...

 135. Det är kanske den här oron
  som man kan finna inom politiken-

 136. -som jag skulle låta bli eftersom jag
  som troende känner väldigt starkt-

 137. -att man inte kan partipolitiskt
  monopolisera en religion.

 138. Det är problematiskt att bygga
  partier på en religiös grund.

 139. Vi är ju så många som är kristna,
  muslimer eller vad det nu är.

 140. När några säger
  "Nu startar vi ett parti"-

 141. -"och det här än
  hur vi tolkar religionen"-

 142. -då blir det problematiskt.

 143. Det gör det svårt för mig att använda
  religion som politiskt argument.

 144. Däremot bär det mig
  i mitt politiska engagemang.

 145. -Det är en del av mig.
  -Göran?

 146. Bara för att krångla till det:

 147. Kristendomen är ju inte
  en självförklarande term heller.

 148. Du måste säga vilken typ
  av kristen du är.

 149. Det är stor skillnad mellan frikyrkor
  och de andra rörelserna.

 150. Vi måste vara medvetna om att
  det kan finnas olika uppfattningar.

 151. Då kan det skära tvärsigenom
  mellan partierna.

 152. Man ska vara försiktig med hur vi
  pratar om de här sakerna-

 153. -och säger att tron delar.

 154. Det är kanske olika uppfattningar om
  tro som delar partier eller rörelser.

 155. Religion är inte en självförklarande
  term. Det är viktigt att framhålla.

 156. Just därför blir det viktigt
  att använda den politiskt.

 157. Vi pratar om värden
  och det som är icke-mätbart-

 158. -men den typen av frågor har ju
  diskuterats länge i politiken.

 159. Vi måste se alla de här frågorna
  i ett större globalt sammanhang-

 160. -där det handlar
  om det offentliga rummet.

 161. Vilka ska och ska inte få plats?

 162. Var går gränsen för religionsfrihet?

 163. Den typen av frågor är viktiga.

 164. Jag skulle vilja börja med det:
  Vad är politik och vad är religion?

 165. Där vill jag börja grotta ner mig
  i den typen av frågor.

 166. -Utan att ta död på diskussionen.
  -Nej då. Ska vi börja där?

 167. Vad är politik och religion?

 168. Sverige har under lång tid
  definierats som ett av världens-

 169. -mest sekulära samhällen.
  Religionen har vi där-

 170. -och staten och politiken har vi här.

 171. Marie Demker som är aktiv
  här i Göteborg som statsvetare-

 172. -har skrivit så här:

 173. "Bilden av Sverige som
  ett individualiserat samhälle"-

 174. -"är en bättre definition
  än 'sekulär'."

 175. "Modernt och icke-auktoritetsbundet
  är vi snarare"-

 176. -"men med religionen
  som en viktig komponent."

 177. Hör ni den fantastiskt
  spännande förskjutningen?

 178. Att inte tala om Sverige
  som ett sekulärt land primärt-

 179. -utan ett individualiserat land.

 180. Icke-auktoritetsbundet.

 181. Vad tänker ni kring det,
  utifrån vad ni just sa?

 182. Ja?

 183. För att krångla till det
  ännu mer så finns det två nivåer.

 184. Man kan påstå att ett samhälle
  ÄR på ett visst sätt.

 185. Uppfyller Sverige indikatorer på
  vad ett sekulariserat samhälle är-

 186. -i högre grad än Tyskland, Estland
  eller Norge?

 187. Då uttalar vi om hur Sverige ÄR-

 188. -och då ser vi stora diskrepanser
  inom Sverige, mellan olika grupper.

 189. Den andra nivån
  är hur vi föreställer oss det.

 190. Tveklöst föreställs Sverige
  som sekulariserat, modernt-

 191. -och individualiserat.

 192. Föreställningarna har en förklarande
  roll för hur vi fungerar i samhället.

 193. Där har vi ett bekymmer. Många av
  föreställningarna står i vägen-

 194. -för till exempel integration
  i ett mångreligiöst samhälle.

 195. Föreställningen om ett sekulariserat,
  individualiserat och modernt Sverige-

 196. -står i kontrast till de samhällen
  där invandrarna kommer ifrån.

 197. Där har vi en krock, som dels finns
  och dels är en föreställning.

 198. Därför blir det bekymmersamt
  när en debatt om viktiga frågor-

 199. -i stället handlar om icke-frågor
  som skolavslutningar.

 200. Det är lättare att börja vid
  en symbol än att grunden behandla-

 201. -om förändringen från ett homogent
  Sverige till ett pluralistiskt-

 202. -ska förändra föreställningen
  om Sverige som sekulariserat.

 203. 70 procent av Sveriges befolkning
  menar sig tro på sin egen gud-

 204. -läste jag i en undersökning.
  "Gud inom mig."

 205. Men färre och färre
  tillhör ett samfund.

 206. Vad tänker ni om de siffrorna?

 207. Färre och färre tillhör ju
  organisationer överhuvudtaget.

 208. Där har Marie Demker en poäng,
  om ett individualiserat samhälle.

 209. Vi jobbar inte i folkrörelser.
  Man skulle kunna tänka sig-

 210. -en omfattande fredsrörelse,
  som i början av 80-talet-

 211. -när vi var rädda för kärnvapen.

 212. Likaså en omfattande miljörörelse.

 213. Men vi organiserar oss inte
  på det viset.

 214. Kyrkliga samfund
  och politiska partier-

 215. -har ju samma problem med att
  få folk att ansluta sig på det viset.

 216. Men massor av människor tycker saker,
  sopsorterar eller vad det nu är-

 217. -och gör aktivistiska saker,
  både religiöst och politiskt.

 218. Man ska kanske inte bara se det
  som en effekt inom det kyrkliga-

 219. -utan i ett större sammanhang.

 220. Det kändes som "Filosofiska rummet".
  "Vad betyder politik och religion?"

 221. Där kan vi ha olika uppfattningar.

 222. För mig finns politik
  i varje handling jag gör.

 223. Jag manifesterar en människosyn och
  ett förhållningssätt till världen.

 224. Sen finns det olika nivåer.
  Och tro är...

 225. Sofia Camnerin skrev i boken
  "Tro - en politisk kraft"-

 226. -en text som jag egentligen
  inte förstod nånting av-

 227. -förrän jag kom till en mening.

 228. Hon skrev att tro uppstår
  i mellanrummet mellan faktum-

 229. -och protest

 230. Då förstod jag plötsligt.

 231. Faktum är mina livsomständigheter.

 232. Jag kanske saknar pengar
  till hyran eller mat - faktum.

 233. Protesten är min djuriska instinkt,
  att jag slår ner nån-

 234. -eller handlar impulsivt.

 235. Men i mellanrummet finns en
  värdegrund, en moralisk handledning-

 236. -från nåt som är större och gör att
  jag inte bara tänker på mig själv.

 237. Där är tron en slags...
  Det är min vägledning.

 238. Det skulle jag vilja koppla ihop
  till det individualiserade.

 239. När du säger att 70 procent tror
  på en egen gud och "Gud inom mig".

 240. Då kan man säga
  att den religiösa toleransen växer.

 241. Alla håller på med yoga
  och så vidare.

 242. Men man har glömt
  det som är religionens större grund.

 243. Det är att det finns
  nåt större än jaget.

 244. Alla de här nya,
  de är totalt individualiserade.

 245. Där knyter man ihop det med Marie
  Demker och det som du säger.

 246. Allt ska göras på individuell basis.

 247. Är det det religiösa etablissemanget
  som är en fara-

 248. -i mötet med politiken,
  snarare än individens tro?

 249. Nej, det tror jag inte alls.

 250. Jag tänker att det finns,
  som du var inne på...

 251. På det sätt som tro manifesteras
  i det offentliga samtalet i dag-

 252. -är det ju ytterligheter.

 253. Det är...

 254. Om vi pratar samkönade äktenskap-

 255. -så är det alltid nån högerkristen
  som är emot det.

 256. Då blir det som att det
  är Svenska kyrkans hållning.

 257. Det är samma sak med muslimer.

 258. I media handlar det oftare
  om mer fundamentalistiska muslimer

 259. Likadant är det med kristenheten.
  Det är ofta det som kommer fram.

 260. Det tror jag är ett större problem.

 261. De vardagsreligiösa - judar,
  muslimer, kristna eller annat-

 262. -deras röster är ju sällan med i
  debatten. Det är ett större problem-

 263. -för viljan och intresset.

 264. Det skapar också rädsla att bjuda in
  religionen i ett större samtal.

 265. För dem som inte är
  så manifesta i sin tro-

 266. -oavsett om den är fundamentalistisk
  eller vardagsreligiös-

 267. -blir det svårt att komma ut
  som vanlig troende.

 268. Det får inte plats i samtalet.

 269. Vi lever också i förenklingarnas
  tidevarv och religion är komplicerat.

 270. Som du var inne på, Göran.

 271. Ett allmänt problem,
  som vi kanske kan förena oss kring-

 272. -är att samtalet om religion
  ofta är av väldigt låg kvalitet.

 273. Det är ofta frågan om vem som
  ska representera vilken religion-

 274. -vem som är mest troende-

 275. -föreställningar om att religiösa
  traditioner talar av sig själva-

 276. -och att man vet vad folk tänker
  om man vet vilken tro de tillhör.

 277. Vi har en väldigt dålig nivå
  på diskussionen kring detta.

 278. Samtidigt har antalet debatter
  om religion ökat väldigt mycket-

 279. -de senaste åren. Då är det svårt
  att se Sverige som ett unikt exempel.

 280. Vi måste se Sverige i ett europeiskt
  och ett globalt sammanhang.

 281. Den offentliga diskussionen,
  även när det gäller Svenska kyrkan-

 282. -skiljer sig från hur kristendom
  debatteras i andra delar av världen.

 283. För att nästan tala
  som en sorts statsvetare:

 284. Sen 1951
  har vi religionsfrihet i Sverige.

 285. Svenska staten
  ska vara konfessionsneutral-

 286. -men inte värdeneutral.

 287. Alla människor har friheten
  att tro och tänka vad de vill-

 288. -så länge de inte påtvingar nån annan
  det eller det finns tvång inblandat.

 289. Vi har också rätt
  att slippa religion.

 290. De här frågorna tycker jag är oerhört
  viktiga att prata om.

 291. Vi har ett samtalsklimat där vi
  behandlar religionen på olika sätt.

 292. Samtidigt som staten inte
  ska vara värdeneutral-

 293. -har staten en tilltro
  till religiösa samfund.

 294. Trossamfunden
  är en del av folkrörelsesverige.

 295. Därför måste vi ha fler och djupare
  diskussioner kring detta.

 296. Det tror jag egentligen
  är det viktiga.

 297. Självklart lever vi
  i ett individualiserat samhälle-

 298. -men man ska inte utmåla vissa
  religioner som mer individualistiska.

 299. Nya religioner, som Stina pratade om.

 300. De kommer också i många olika former
  och kan ta sig olika uttryck.

 301. Återigen skulle jag vilja ha en mer
  tillkrånglad diskussion kring det.

 302. -Förstår du, Stina?
  -Absolut.

 303. Religionsfrihetslagen var ett skydd-

 304. -för alla som vill tillhöra andra
  samfund än Svenska kyrkan-

 305. -och såg det bli möjligt.

 306. I dag är det snarare ett skydd för
  dem som vill utöva sin religion-

 307. -att fritt få göra det,
  alltså en dörr som öppnar sig.

 308. Jag läste snabbt barnkonventionen,
  artikel 27-

 309. -som talar om hur samhällen ska
  främja för barn att utvecklas-

 310. -fysiskt, psykiskt och social
  men också andligt.

 311. Det är spännande hur vår statsapparat
  å ena sidan öppnar dörrar-

 312. -tillhandahåller mötesplatser och
  har skyldigheter kring religionen-

 313. -och samtidigt, i min upplevelse,
  blir lite rädd-

 314. -när det väl kommer till krita och
  har svårt att stå för sina egna ord.

 315. Vad tänker ni kring det?

 316. Jag tänker att...

 317. Barnkonventionen får mig att tänka
  på när jag jobbade inom politiken.

 318. Vi skulle implementera den
  i Göteborg.

 319. Det var en arbetsgrupp
  med en från varje parti.

 320. Där blev det uppenbart att vi utifrån
  våra politiska utgångspunkter-

 321. -valde att läsa olika artiklar-

 322. -och välja vad man
  ville få genomslag för.

 323. Det fanns också religiösa
  motsättningar i den här gruppen.

 324. Där lyfte vissa fram en del och
  tolkade det på ett visst sätt.

 325. Där har du en poäng med
  att man måste krångla till saker.

 326. Det går att hänvisa
  till barnkonventionen-

 327. -en allmän idé om religion-

 328. -och att det då är självsagt
  vad det innebär.

 329. Religion, barnkonventionen
  och politiska ideologier-

 330. -är hela tiden i tolkning,
  och det tolkande samtalet saknar vi-

 331. -både när det gäller religion
  och politik-

 332. -men också saker
  som barnkonventionen-

 333. -och andra
  mer allmänmänskliga texter.

 334. Många står nog handfallna
  inför uppdraget-

 335. -att främja barns andliga utveckling.
  Många blir nog rädda.

 336. Vad beror det på? Det var
  längesen man hade en sån...

 337. Jag tänker på Dag Hammarskjöld. När
  man har en av världens högsta ledare-

 338. -som fortsätter att sträva efter att
  göra moraliskt rätt i alla lägen.

 339. Inte gör det ur strategisk synvinkel
  eller för sin karriärs skull.

 340. Han var också troende, även om han
  var en tvivlande troende.

 341. Han hade en moralisk värdegrund
  som han byggde sina beslut på.

 342. Det tror jag att vi behöver.

 343. Men om man knyter tillbaka
  till det första:

 344. När vi har reducerat politiken till
  siffror, strategier och vinna val-

 345. -då måste man
  effektivisera bort moralen.

 346. I ett sånt läge står vi helt
  handfallna i såna basala dokument-

 347. -som barnkonventionen
  eller mänskliga rättigheterna.

 348. Där behöver vi religionen.

 349. Lagstiftningar står ofta
  i kollision med varandra.

 350. Mänskliga rättigheterna och barn-
  konventionen går inte hand i hand.

 351. De är skrivna i olika sammanhang
  och är öppna för tolkning.

 352. Man kan å ena sidan hävda förälderns
  rätt och å andra sidan barnets.

 353. Det kan stå i konflikt med vartannat,
  både när det gäller utbildning-

 354. -och till exempel rätten till
  att bära religiös klädsel.

 355. Det är naturligt att man läser
  dokument på olika sätt.

 356. Vi utgår från vår förförståelse.

 357. Sen är problemet vem som ska avgöra
  vem som är den gode religiöse.

 358. Dag Hammarskjöld lyfter du fram
  som ett exempel.

 359. Man hittar lätt exempel på andra
  personer som menar-

 360. -att de är drivna av religiös
  övertygelse-

 361. -som skulle komma till
  helt andra slutsatser.

 362. Vem ska då välja dem?

 363. I det offentliga samtalet
  måste alla de olika rösterna höras.

 364. Sen får vi - nu talar jag nästan
  som statsvetare -

 365. -själva komma till beslut
  om vad vi tycker.

 366. Att tron ska hjälpa oss, då.
  Vad menar man med det?

 367. Vems tro är det vi pratar om?

 368. Vem ska företräda vem?

 369. Det finns en annan aspekt också.

 370. Dag Hammarskjöld kommer fram till
  vissa moraliska ställningstaganden-

 371. -som grundas på hans tro,
  andra kommer fram till andra.

 372. Det man skulle önska sig i det
  politiska och offentliga samtalet-

 373. -är att fler synliggjorde
  den moraliska grund-

 374. -som man fattar sina beslut på.

 375. Det vore också väldigt välgörande
  i det offentliga om man säger:

 376. "Längre än så här sträcker sig inte
  min moraliska kompass."

 377. Grundat på tro, ideologi eller vad
  det nu kan vara säger man:

 378. "Hit men inte längre."

 379. Det här eviga kompromissandet har
  fått hela det politiska samtalet-

 380. -att implodera.

 381. Det fulaste man kan göra nu,
  det är att vara oense i politiken-

 382. -medan det är politikens
  själva drivkraft.

 383. Partier som inte har motsättningar
  internt är ju döda-

 384. -men det får inte synliggöras i dag,
  för då är man en svag politisk kraft.

 385. Fler borde ta sin religion, ideologi
  eller nån annan grundval och säga:

 386. "Längre än så här är jag inte med.
  Hit sträcker sig mitt"-

 387. -"men nu är det nog."

 388. Det är precis det jag menar.

 389. Jag menar inte att objektivt sett är
  Dag Hammarsköld den absolut rätta.

 390. Självklart menar Bin Ladin att han
  gjorde det moraliskt rätta.

 391. Men om alla säger "Jag gör det här
  utifrån den här moraliska kompassen"-

 392. -då är det självklart
  vem som ska avgöra: Det är folket.

 393. Jag tror på demokratin-

 394. -men för att jag ska kunna använda
  min demokratiska möjlighet-

 395. -måste jag veta
  vad besluten fattas på.

 396. Om Bin Ladin säger att hans tro får
  honom att döda så många människor-

 397. -och om Dag Hammarskjölds tro
  får honom att medla fred-

 398. -då är det upp till mig att avgöra
  vilken tro som är den rätta.

 399. Det kan även vara konsten eller nåt
  annat som är ens moraliska kompass.

 400. Det leder också till en möjlig
  diskussion inom religionen.

 401. Andreas först.

 402. Nu är det fånigt att hålla med om
  att man ska ha konflikt-

 403. -men det gör ju att man kan bråka
  på ett trevligt sätt.

 404. Vi måste kunna ha konflikt
  inte bara om kronor och ören-

 405. -utan även om moral, och för ett
  moget samtal krävs det mer kunskap.

 406. Ett ord som står i vägen för en
  meningsfull debatt är "tolerans".

 407. Det är i grunden en bra idé-

 408. -när 1700-talsfilosoferna föredrog
  det framför att slå ihjäl varandra.

 409. Det är ett mänsklighetens framsteg-

 410. -men i Sverige på 2010-talet står
  idén i vägen för mycket vettigt.

 411. Det finns en dum föreställning
  om att tolerans-

 412. -är en eftersträvansvärd egenskap,
  men tolerans är ingen egenskap.

 413. Man kan bara välja att vara tolerant
  i en enskild situation.

 414. Det beror på sammanhanget
  om det är bra eller dåligt-

 415. -och vad som bör tolereras
  kommer vi att vara oense om.

 416. Ska manlig omskärelse tolereras?

 417. Ska religiös slakt tolereras?

 418. Motiven till en handling
  kan vara med i en diskussion-

 419. -kring det rättfärdiga
  och kring olika toleransgränser-

 420. -men vi lever i en demokrati
  där lagen ska vara lika för alla.

 421. Handlingen måste värderas lika
  oavsett motiv.

 422. Bin Ladin och Hammarskjöld
  bedöms på samma premisser.

 423. Där tror jag att vi också har
  en väldigt simpel idé-

 424. -om att vi kan placeras in
  på en toleransskala.

 425. I en ände står
  stöveltrampande halvnazister-

 426. -och i den andra står
  de mest högljudda antirasisterna.

 427. En sån skala kan inte finnas.

 428. Det vi vet om attityder är
  att det varierar mycket.

 429. Olika kategorier av människor tycker
  att man ska tolerera muslimer-

 430. -och att man ska tolerera slöja.
  Det är två olika ställningstaganden.

 431. Många som tycker att man självklart
  ska tolerera muslimer-

 432. -är mer skeptiska till slöjan.

 433. Och personer som ogillar islam
  är mer toleranta för idén-

 434. -att man ska få praktisera
  sin religion.

 435. Bland kristna är man ofta mer negativ
  till islam-

 436. -men positiv till
  att tolerera muslimska praktiker.

 437. Det är komplext.

 438. Man måste lyfta fram
  de centrala konfliktlinjerna-

 439. -och låta argumenten mötas
  och inte vara rädd för intoleransen.

 440. Så länge debatten är saklig måste vi
  tolerera hård religionskritik.

 441. Men den får inte trampa över och bli
  främlingsfientlig och rasistisk.

 442. Den måste vara grundad i kunskap
  men kunna vara väldigt hård-

 443. -och kunna rymma
  en stor mångfald av uppfattningar.

 444. Göran?

 445. Jag håller också med om
  det som sades tidigare.

 446. Jag tror också...

 447. Kring alla de här frågorna
  är kunskapsnivån-

 448. -och hur vi diskuterar den här typen
  av frågor problematisk.

 449. Vissa religioner behandlas olika
  i det offentliga samtalet-

 450. -och uppfattas också olika.

 451. SOM-institutet har visat att det
  uppfattas positivt att vara buddist-

 452. -men att vara muslim
  är problematiskt.

 453. Att vara kristen är kanske
  att vara i mellanmjölkens land.

 454. Det är också problematiskt.

 455. Inom dessa tre religiösa traditioner
  finns det olika tolkningar-

 456. -och olika individer.
  Deras handlingar-

 457. -och hur det förhåller sig inom det
  politiska systemet måste beaktas.

 458. Om man ska ta några konkreta frågor
  så är det uppenbart-

 459. -att när vissa länder finansierar
  byggandet av vissa religiösa lokaler-

 460. -blir det alltid debatt om det,
  jämfört med om det är andra länder.

 461. Då tänker jag på moskédiskussionen-

 462. -men även på när Thailand och Vietnam
  finansierar buddistiska tempel.

 463. De här länderna
  är inte heller så demokratiska.

 464. Varför blir det då olika debatt
  i det offentliga rummet?

 465. Varför blir en politiker som är
  kristen sällan ifrågasatt-

 466. -om varför han eller hon är det-

 467. -medan det nästan alltid blir
  diskussion kring aktiva muslimer?

 468. Då klistrar man ofta på
  vissa typer av etiketter-

 469. -som om de vore självförklarande.

 470. Jag brukar säga detta,
  eftersom vi diskuterade Timbro.

 471. Liberal är inte heller
  en självförklarande term.

 472. Det är stor skillnad på att vara
  socialliberal och neoliberal.

 473. I den offentliga debatten blir det vi
  läsare, lyssnare eller tittare-

 474. -som själva får fylla i,
  och då handlar det om-

 475. -vad vi har för föreställningar
  och idéer.

 476. Man bör också tänka på den svenska
  uppfattningen om kristendom.

 477. Om man tittar på en internationell,
  global arena-

 478. -ser vi att vissa
  kristendomstolkningar växer kraftigt-

 479. -och ligger långt bort ifrån
  vad Svenska kyrkan står för.

 480. Sverige påverkas
  av de här globala rörelserna-

 481. -både i termer av migration,
  nyhetsförmedling och predikanter.

 482. Därför tycker jag också,
  för att avsluta inlägget-

 483. -att vi måste bedöma
  vad människor gör.

 484. Människors handlingar.

 485. Sen ska vi ha stort utrymme
  för religionskritik-

 486. -men också för att människor
  ska kunna praktisera sin tro.

 487. Vi ska börja avrunda
  för att släppa in auditoriet.

 488. En sista fråga till panelen.

 489. Har tron i politiken att göra,
  och om den har det-

 490. -vad har tron då för uppgift
  i politiken?

 491. Eftersom det är människor
  som finns i politiken-

 492. -av väldigt många olika slag-

 493. -så kommer tron
  alltid att finnas i politiken.

 494. De människor som engagerar sig
  bär med sig en tro, en icke-tro-

 495. -eller en tvivlan
  som kommer att påverka dem.

 496. Frågan är på vilket sätt
  man kan tala om det.

 497. Det är det intressanta.

 498. Det är kanske bara för
  att jag blir äldre-

 499. -men jag tycker mig se
  fler politiker i dag-

 500. -som är öppna med sin tro
  än vad jag såg för tjugo år sen.

 501. Då var det nog mer
  nåt som man inte talade om.

 502. Där ser jag en större öppenhet,
  men jag är ju inte inne i politiken.

 503. På senare år har jag slagits av att
  människor som jag känt ganska länge-

 504. -plötsligt visar sig ha
  ett religiöst engagemang-

 505. -som jag inte sett i politiken
  men kunnat ana.

 506. När jag får veta det
  förklarar det en del saker.

 507. Stina, sen Andreas.

 508. Som människor bär vi alla på de här
  enormt stora frågorna-

 509. -om varför vi är här
  och vad som är meningen med alltihop.

 510. De gör ju oss mottagliga
  för förenklade svar.

 511. Här tror jag att vi behöver
  berättelser som hjälper oss-

 512. -att orka tvivla, att det finns
  frågor som vi inte har svaren på.

 513. Där tror jag att berättelserna
  inom tron kan hjälpa oss-

 514. -liksom berättelserna inom konsten,
  men vi behöver dem.

 515. Demokratin kräver att vi hela tiden
  inte har svaren-

 516. -utan orkar tvivla.

 517. Politiken är full av tro, av både
  religiös och icke-religiös sort.

 518. I kontrast till vetande skulle det
  inte bli mycket kvar utan den.

 519. Den svårare frågan är om
  argumentation på religiös grund-

 520. -har en plats i politiken,
  men det är ganska självreglerande.

 521. I vårt samhälle kommer man inte
  så långt i riksdagens talarstol-

 522. -med att citera religiösa texter.
  Man får inte så många med sig.

 523. Den som vill bilda opinion
  måste söka andra vägar.

 524. I exempelvis en religiös församling
  är religiösa argument av godo-

 525. -om man vill påverka.
  Det går inte att dra en skarp gräns-

 526. -men de flesta förhåller sig
  till det ganska väl.

 527. Därmed öppnar vi upp för er.

 528. Har ni frågor till panelen,
  egna tankar?

 529. Finns det otroende i samhället?

 530. Det finns en religion,
  negativt troende.

 531. Men alla tror nånting-

 532. -men det finns negativt troende
  som tar plats i ert samhälle.

 533. Människor som inte tror?

 534. Negativt troende är också
  en religion, kan man säga.

 535. Ateism är också en religion.

 536. Kan alla religioner tolerera
  ateister?

 537. Ateisterna är nästan
  de största fundamentalisterna.

 538. De har ju svaret.

 539. Kan nån religion tolerera ateister?

 540. Kan kristna tolerera ateister?

 541. Kan islam tolerera ateister?
  Kan buddismen göra det?

 542. De flesta kristna
  och de flesta muslimer-

 543. -har inte särskilt svårt för
  att tolerera ateister.

 544. Sen kan man fråga om olika muslimska
  och kristna samfund-

 545. -och deras förmåga att acceptera
  ateister, i det svenska samhället.

 546. Jag minns när
  jag studerade i vuxen ålder-

 547. -och det var en föreläsning.

 548. Föreläsaren sa "Förr i världen,
  när folk trodde på Gud"-

 549. -och alla nickade.

 550. Så att människor inte tror på Gud-

 551. -det har vi en ganska bred förståelse
  för, också bland religiöst aktiva.

 552. Sen är det en annan sak att de
  som är ateistiskt organiserade-

 553. -kan vara de mest fundamentalistiska,
  i den svenska debatten, i alla fall.

 554. Men det är ju en annan femma.

 555. Hur ser ni på vetenskap
  som en form av tro?

 556. Då börjar jag,
  som inte alls är professor.

 557. -Skönt.
  -För mig, i alla fall.

 558. Det är väl samma sak. Vi måste
  acceptera att vi aldrig kommer på-

 559. -det absolut rätta svaret, att vi
  hela tiden kan komma vidare.

 560. Så fort vetenskapen tror att den har
  kommit på allt har den stannat.

 561. Då blir den inget redskap längre.

 562. På samma sätt är det med tron,
  politiken eller konsten.

 563. När vi tror att vi har kommit på det,
  att vi har samhällssystemet-

 564. -då har vi grävt vår egen grav.

 565. Det är hela tiden nyfikenheten
  framåt som måste vara...

 566. Där kan både tron, politiken
  och konsten bli farlig.

 567. Man tenderar att börja försvara
  det man alltid har trott på-

 568. -under exempelvis partiets flagga
  i stället för att se-

 569. -vad som kan föra oss framåt, även
  om jag får ge upp det jag försvarat.

 570. Det tror jag är så farligt.

 571. Jag kan se vissa likheter i
  bemärkelsen att man har bestämt-

 572. -vissa sanningar
  som man håller för troliga.

 573. Inom kvantfysiken eller darwinismen-

 574. -har man bestämt sig för att ha en
  viss ram som grund för sitt bygge.

 575. På ett vis gör man så
  som troende också, jag åtminstone.

 576. Jag väljer att hålla för troligt
  vissa sanningar.

 577. Så ser jag också på vetenskap,
  så där finns en brygga, tänker jag.

 578. Så blir det ju,
  att man jobbar inom ett paradigm-

 579. -och försöker fylla i kunskapsluckor-

 580. -men också ifrågasätta
  det man har kommit fram till-

 581. -för att öka kunskapsmassan.

 582. Men förr eller senare blir det för
  mycket som inte får rum inom det-

 583. -och då
  tar man paradigmatiska språng.

 584. Det kommer så mycket ny kunskap
  att man måste kasta det över ända.

 585. De vetenskaper som inte förmår att
  ifrågasätta sin egen utgångspunkt-

 586. -kommer inte särskilt långt.

 587. Det är ju det som är
  forskarens drivkraft, nånstans-

 588. -att ifrågasätta, tänker jag.

 589. Så är väl den växande troende
  människan också.

 590. Ja, och tvivlet
  måste ju driva forskaren-

 591. -likväl som den troende.

 592. Tvivlet är alltid en bra drivkraft,
  även i politiken.

 593. Mindre tvärsäkerhet i politiken,
  det hade burit långt.

 594. Jag ställer frågan
  för att jag har mött människor-

 595. -som tror väldigt mycket
  på vetenskapen-

 596. -men förkastar alla religiösa grejer-

 597. -för att de inte kan mätas
  eller ge konkreta svar-

 598. -på samma sätt som vetenskapen.
  Då har jag tagit upp det.

 599. För mig är vetenskapen också
  en form av tro.

 600. Jag har försökt argumentera för
  hur jag har sett det.

 601. Det var ur den grunden
  jag ställde frågan.

 602. Flera kan nog känna igen sig
  i den erfarenheten.

 603. Panelen, hur kommer det sig
  att det är tillåtet-

 604. -med en annan typ av hätskhet
  mot religiös fundamentalism-

 605. -än annan fundamentalism?

 606. Eller om vi vänder på det,
  varför är samhället mer öppet-

 607. -när det är vetenskapligt
  - eller politiskt-

 608. -med tydliga ramar-

 609. -än när en människa ställer sig
  inom de religiösa ramarna?

 610. Jag är inte helt säker på
  att det är så.

 611. Det kan vara så,
  men jag är inte säker.

 612. Jag tror att vi har mycket att vinna-

 613. -på att hålla isär vetenskap
  och religion-

 614. -men det betyder inte
  att det inte finns en överlappning.

 615. En ganska korkad idé i svensk debatt
  de senaste åren-

 616. -är att religiöst språk
  skulle vara irrationellt.

 617. I en debatt mellan Ante Jackelén
  och Lena Andersson-

 618. -anklagade Andersson Jackelén
  för "postmodernistiskt fluff".

 619. Lite som att få kritik av Clark
  Olofsson för att man är kriminell.

 620. Men det fångades upp av många,
  och det faller tillbaka på...

 621. Mycket skuld faller nog
  på kyrkliga företrädare.

 622. Man har inte förmått förklara
  det religiösa språket-

 623. -som i sig inte alls är irrationellt.

 624. Det är fullt av omprövningar
  och strävan efter logik.

 625. Men det måste förstås ha nån form
  av sanningsanspråk i botten.

 626. Det kommer vi inte undan, vare sig
  i religionen eller vetenskapen.

 627. Axiomen kommer vi inte undan.

 628. Begreppet sanning
  tycker jag är så spännande.

 629. Jag kommer från konstens värld-

 630. -och jobbar helt plötsligt
  med teater på Sveriges radio.

 631. Där är sanning det som sägs på Ekot.

 632. Men för mig kan ett par rader
  i en dikt av Tomas Tranströmer-

 633. -vara en mycket mer sann beskrivning
  av mänsklig smärta-

 634. -än att 78 procent av svenskarna
  tar värktabletter.

 635. Vad är sanning och vilket språk
  använder vi för att uttrycka den?

 636. Åter tillbaka till det här med det
  praktiska, siffrornas språk-

 637. -där vi är väldigt fattiga, och det
  är samma sak med det religiösa.

 638. Nu har vi pratat om religionens plats
  i politiken-

 639. -men man kan också prata om
  politikens plats i kyrkan.

 640. Det religiösa språket är en sak-

 641. -men när kyrkor agerar politiskt
  är också väldigt intressant.

 642. I Almedalen sitter alla politiker
  i domkyrkan på natten-

 643. -och prata med biskopen.

 644. Jag är aktiv i Stadsmissionen.

 645. Där görs på individnivå
  ett stort diakonalt arbete-

 646. -men Stadsmissionen kan ju vara
  en politisk kraft i samhället-

 647. -i kraft av att man samlar på sig
  så mycket kunskap-

 648. -om det som inte fungerar i världen.

 649. Så länge vi inte "bara"
  gör det individuella-

 650. -utan samlar på sig kunskaperna
  från de individuella mötena-

 651. -systematiserar det och förmedlar
  hur det faktiskt ser ut-

 652. -då kompletterar det politikens
  siffror och Tranströmers poesi-

 653. -och blir ett möte med verkligheten-

 654. -som det offentliga
  aldrig får till stånd.

 655. Kyrkan och kyrkliga organisationer
  har en stor möjlighet-

 656. -att formulera andra bilder
  av den värld vi lever i i dag.

 657. Det skulle man kunna ta
  mycket längre än i dag.

 658. De orden får avsluta ert samtal.
  Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Religionens roll i politiken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett samtal om religionens roll i dagens samhälle. Medverkande: Stina Oscarsson, chef för Radioteatern; Andreas Johansson Heinö, forskare i statsvetenskap; Göran Larsson, professor i religionsvetenskap; Kerstin Alnebratt, genusforskare. Samtalsledare: Ylva Leitzinger, präst i Svenska kyrkan. Inspelat den 10 maj 2014 på Pedagogen i Göteborg. Arrangör: Göteborg & Co.

Ämnen:
Religionskunskap > Religion och samhälle
Ämnesord:
Religion, Religion och samhälle, Religionssociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

Mutor och skandaler

Skattebrottsutredaren Michael Hoffstedt är med och nystar upp den stora spårvägenhärvan i Göteborg. Inga-Britt Ahlenius, gästprofessor på Handelshögskolan, pratar om kommuner som bristfälliga verksamheter vidöppna för nepotism och korruption. Inspelat den 10 maj 2014. Arrangör: Göteborg & Co.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

Att våga i en hård värld

Brian Palmer, universitetslektor från Uppsala Universitet, talar om vikten av att göra motstånd och våga ta risker för andra. Han utgår från sin bok ”101 historiska hjältar”. Inspelat den 10 maj 2014 på Pedagogen i Göteborg. Arrangör: Göteborg & Co.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

Civil olydnad och demokrati

Ett samtal om den civila olydnadens status i dagens Sverige. Medverkande: Maj Britt Theorin, f.d. riksdagsledamot; Stellan Vinthagen, forskare; Martin Smedjeback, fredsaktivist; Johanna Hadin, kristen aktivist. Moderator: Kristine Ålöv. Inspelat den 10 maj 2014 på Pedagogen i Göteborg. Arrangör: Göteborg & Co.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

Religionens roll i politiken

Ett samtal om religionens roll i dagens samhälle. Medverkande: Stina Oscarsson, chef för Radioteatern; Andreas Johansson Heinö, forskare i statsvetenskap; Göran Larsson, professor i religionsvetenskap; Kerstin Alnebratt, genusforskare. Inspelat den 10 maj 2014. Arrangör: Göteborg & Co.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2014

Hur vi motionerar hjärnan

Stafettseminarium om samarbeten mellan idrottsvärlden och forskarvärlden. Åtta personer berättar om varför det är viktigt att träna hjärnan, bland andra Christian Blomstrand, professor i neurologi, och docenten Maria Åberg. Inspelat den 10 maj 2014 på Pedagogen i Göteborg. Arrangör: Göteborg & Co.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sekter och livet efter

Strategier för hjälp av avhoppargrupper

Hur kan man hjälpa människor som tidigare levt i sektliknande förhållanden? Hur ska samhället och myndigheter agera? En paneldiskussion med deltagare som själva har erfarenhet från dessa miljöer och idag arbetar professionellt med avhoppare från sekter, kriminella gäng och hederskulturer. Medverkande: Marianne Englund, Helena Löfgren, Håkan Järvå, Zubeyde Demirörs och Peter Svensson. Moderator: Noomi Andemark. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Efter aborten

I Kina kan kvinnor tvingas till abort ända upp i 28:e veckan och många plågas av svåra skuldkänslor. Vi besöker ett buddistiskt kloster där man håller dyra ceremonier för att aborterade fosters själar ska få ro. Slår man mynt av kvinnornas smärta och sorg?

Fråga oss