Titta

UR Samtiden - Flora och fauna 2014

UR Samtiden - Flora och fauna 2014

Om UR Samtiden - Flora och fauna 2014

Bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper står i centrum för den tjugotredje Flora- och faunavårdskonferensen. Resultaten från Artdatabankens rapporter presenteras och sektorsmyndigheterna svarar på vilka åtgärder som kommer att vidtas för att bemöta behoven. Konferensen uppmanar till fortsatt arbete för den biologiska mångfalden i den svenska naturen för framtida generationer. Moderator: Göran Rosenberg. Inspelat den 29 april på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora och fauna 2014 : Ett fågelperspektiv på svensk natur

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet saknar just nu rättigheter för att spelas upp på UR Skola.

Ett fågelperspektiv på svensk natur

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mikael Svensson, konsulent på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), berättar att 19 miljoner fågelpar har försvunnit från den svenska fågelfaunan mellan åren 1988-2012. Det är nästan var fjärde fågel. Huvudorsaken är att livsmiljön i den svenska skogen har försämrats radikalt under de senaste 30 åren. Från konferensen Flora- och faunavård 2014. Inspelat den 29 april på SLU i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Djur
Ämnesord:
Fåglar, Naturvetenskap, Ryggradsdjur, Sverige, Zoologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora och fauna 2014

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lust och olust

Det påstås ofta att vi lever i en tid som är fixerad av sex och lust. Samtidigt söker allt fler människor hjälp för problem med, eller avsaknad av, lust. Vissa forskare väljer att kalla det för ett folkhälsoproblem.