1 l

UR Samtiden - Nordisk design för barn

Internationellt seminarium om nordisk design, arkitektur och konst för barn genom 1900-talet till idag. Tanken med seminariet är att skapa en förnyad debatt om barns utbildning, kreativitet och sociala förutsättningar i en värld som blir allt mer materialistisk. Bland talarna finns bland andra designhistorikern Hedvig Hedqvist, den danska professorn Ning de Coninck-Smith som forskat kring arkitektur och barn, samt curatorn Juliet Kinchin som producerat en utställning för och med barn på Museum of Modern Art i New York. Arrangemangets originaltitel: Barnets århundrade - nordisk design för barn 1900 till idag. Inspelat den 9 maj 2014 på Vandalorum i Värnamo. Arrangör: Museum Vandalorum.