Titta

UR Samtiden - Hur blir klimathotet hett?

UR Samtiden - Hur blir klimathotet hett?Dela
 1. Vi ska prata om en aktuell sak:

 2. FN:s klimatrapport,
  som blev offentlig i måndags.

 3. En fantastisk panel
  ska hjälpa oss att förstå den-

 4. -och försöka hitta ett sätt som gör
  att vi står ut och räddar planeten.

 5. Jag vill presentera-

 6. -Markku Rummukainen,
  professor i klimatologi-

 7. -och en av huvudförfattarna
  bakom FN:s klimatrapport-

 8. -"Climate Change 2013 -
  The Physical Science Basis".

 9. Varmt välkommen!

 10. Vi har Anders Turesson
  från Regeringskansliet-

 11. -tidigare svensk chefsförhandlare
  i klimatfrågor och författare.

 12. Varmt välkommen!

 13. Fältbiologernas vice ordförande
  och årets miljöhjälte 2012-

 14. -heter Alva Snis Sigtryggsson.
  Välkommen!

 15. Alva var Sveriges ungdomsrepresentant
  vid förhandlingarna i Rio.

 16. Vi har en professor i geografi,
  Lennart Olsson-

 17. -författare till klimatförändrings-
  rapporten 2014. Varmt välkommen!

 18. Det är
  ett synnerligen sakkunnigt gäng.

 19. Rapporten är ny och färsk.

 20. Vi har hunnit titta lite grann,
  men majoriteten har inte läst den.

 21. Markku, vad är det viktigaste
  i den nya rapporten?

 22. Vi får bekräftat det vi redan visste:

 23. Klimatet förändras, vi ligger bakom
  det och kommer att påverkas-

 24. -men vi kan också påverka det.
  Det är de stora dragen.

 25. Jag har läst
  mycket reaktioner av olika slag-

 26. -och folk börjar bli skräckslagna.
  Finns det skäl att vara rädd?

 27. Man ska vara medveten om
  att det är en väldigt viktig fråga.

 28. Sen tror jag inte att det ger nåt
  att vara rädd-

 29. -för då kan man bli förlamad.

 30. Vi ska återvända till det.

 31. Jag vill höra Lennarts reflektion
  kring den nya rapporten.

 32. Vad är det viktigaste i den?

 33. Det är som Markku säger,
  men vi ska inte vara rädda-

 34. -utan bli förbannade-

 35. -på att det sker utan att vi har
  en kraftig reaktion mot det.

 36. Det är rätt reaktion.

 37. Anders, jag har läst en artikel-

 38. -där du listat sju konkreta åtgärder
  som vi genast måste vidta.

 39. Berätta om dem.

 40. Det är så med klimatfrågan,
  att den måste lösas på alla nivåer.

 41. Vi behöver en internationell
  överenskommelse, och det är svårt-

 42. -men det är nödvändigt
  för att arbetet ska vara effektivt.

 43. Vi måste också kunna agera nationellt
  och vi behöver agera lokalt-

 44. -så frågan måste hanteras
  på alla nivåer samtidigt.

 45. Det gör frågan extra dimensionsrik,
  skulle jag vilja säga.

 46. Alla nivåerna hänger ihop, så det
  behövs ett internationellt arbete-

 47. -där man lyckas slå fast
  gemensamma, men också ambitiösa, mål.

 48. Gemensamma mål kan man nå, men
  att få dem ambitiösa är utmaningen.

 49. Sen måste de brytas ner-

 50. -t.ex. på EU-nivå.

 51. Ambitionerna på EU-nivå
  måste översättas i europeisk politik.

 52. Sen handlar det för Sverige...

 53. Det är viktigt för Sverige och EU
  att gå före-

 54. -för EU har
  en central roll i arbetet.

 55. Vi som är medborgare i EU
  och står inför ett parlamentsval-

 56. -ska komma ihåg att EU är
  en central spelare på klimatområdet.

 57. -Är det en kraftfull spelare?
  -Det är den spelare...

 58. ...som driver förhandlingarna...

 59. ...och den av de tyngre spelarna
  som vill nånting.

 60. I och med att EU är stort-

 61. -och i den här frågan har lyckats
  hålla ihop fram till nu...

 62. Vi hoppas det fortsätter,
  men om vi ser bakåt-

 63. -på den tid som jag kan överblicka
  med min erfarenhet-

 64. -har EU på ett ganska unikt sätt
  kunnat hålla samman i klimatfrågan.

 65. Det har gett EU en särskild styrka-

 66. -och klimatområdet är ett av de få
  inom den internationella politiken-

 67. -där EU agerat någorlunda samfällt-

 68. -och därmed visat en viss styrka
  och kunnat påverka utvecklingen.

 69. Jag vet, inte minst från 2001-

 70. -när vi var i ordförandeskapställning
  och George Bush intog Vita huset-

 71. -att hade det inte varit för EU-

 72. -hade det internationella
  klimatarbetet kollapsat.

 73. Om tar fotbollsanalogin
  så är det knappast elitfotboll-

 74. -utan snarare en korpmatch.
  Det är ingen avancerad liga.

 75. Nej, det är riktigt.

 76. EU är dock den spelare-

 77. -som mer än nån annan vill ha
  en internationell överenskommelse.

 78. Sen kan vi ha olika uppfattningar om
  huruvida EU har varit ambitiöst nog.

 79. -Det är lätt att vara bäst.
  -EU är dessutom 28 medlemsstater.

 80. Alva, du har hört om reflektioner om
  innehåll och politik. Vad tänker du?

 81. Jag håller med om att det är
  en blandning av panik och ilska-

 82. -som drabbar en
  när man läser rapporten.

 83. Det börjar i panik
  när man läser om alla konsekvenser-

 84. -och framförallt om de samhälleliga
  och humanitära effekterna-

 85. -som flyktingströmmar och konflikter.
  Det är en fråga mitt i storpolitiken-

 86. -som samhället kommer att baseras på-

 87. -och som kommer att påverka
  stora konflikter i världen.

 88. Sen kommer en enorm ilska, för det
  är meningen att politiken ska följa.

 89. Vi ser Ban Ki Moons möte i september
  och påföljande mötena.

 90. Samtidigt ser vi att EU har skjutit
  upp beslutet till efter mötet-

 91. -om sin energi- och klimatpolitik-

 92. -så vi ser en enorm politisk seghet
  när alarmerande scenarier målas upp.

 93. En enorm ilska växer av gapet
  mellan politiken och forskningen.

 94. Vi har mycket forskning om det här.

 95. Vi har forskat länge,
  i många olika grupper-

 96. -men man kan alltid lära sig mer,
  så vilken sorts kunskap saknar vi?

 97. Vad borde vi forska mer på?

 98. När det gäller beslut i klimatfrågan
  har vi tillräckligt mycket underlag-

 99. -och vi kan öka klimatarbetet.
  Det bör vara klart.

 100. Sen ger ytterligare forskning
  mer kunskap.

 101. Vi kan titta på klimatsystemet-

 102. -klimatåterkopplingar och det där.

 103. Vi kan forska mer på kolsänkor-

 104. -hur mycket koldioxid som hamnar
  i ekosystem när det blir varmare.

 105. Det finns mycket att forska på
  kring klimateffekter.

 106. Hur stora blir skördeförlusterna
  vid olika stora klimateffekter?

 107. Vi kan försöka lära oss mer om
  hur nära vi är-

 108. -stora, oåterkalleliga förändringar
  i klimatsystemet.

 109. Om vi närmar oss samhällsvetenskapen,
  ser vi samhälleliga implikationer-

 110. -och jag undrar om ni saknar sällskap
  av dugliga statsvetare i forskningen-

 111. -eller om det räcker
  att forska på klimatet.

 112. Alva var inne på vilka samhälleliga
  konsekvenser som väntar.

 113. Jag tror att det finns ett allmänt
  problem, och nu generaliserar jag.

 114. Det är alltid nån som blir förbannat,
  men ilska är ju bra.

 115. Generellt tycker jag-

 116. -att naturvetarna inser
  problemet och allvaret i frågan-

 117. -men de är naiva när det gäller
  hur samhället fungerar.

 118. Samhällsvetarna vet hur samhället
  och förändringsprocesser fungerar-

 119. -men de saknar känslan av...

 120. På engelska säger man "urgency".

 121. Allvar.
  De inser inte allvaret i frågan.

 122. Därför måste vi...

 123. Vi kan inte ha bara den ena,
  utan vi måste arbeta i gränsskiktet.

 124. Är det så att den politiska världen
  inte begriper hur allvarligt det är?

 125. Jo...

 126. Jag tror att många politiker förstår
  mer än väl hur allvarligt läget är-

 127. -men det krävs stora omställningar
  och svåra beslut.

 128. Vad är svårt?

 129. Ska vi minska våra utsläpp
  de närmaste 40 åren med 80-90 %-

 130. -kommer det att innebära förändringar
  av hur vi transporterar oss och bor.

 131. Varje aspekt av våra liv påverkas-

 132. -men jag vill lägga till nåt-

 133. -för det låter så dramatiskt
  att samhället måste förändras.

 134. De närmaste 40 åren kommer samhället
  att förändras oavsett vad vi gör.

 135. Vi kommer inte att ha samma samhälle,
  så det gäller att styra utvecklingen-

 136. -så att vi åstadkommer
  ett hållbart samhälle.

 137. Det innefattar bl.a. en minskning
  av växthusgaser med 80-90 %-

 138. -men omställningen
  är inte så dramatisk-

 139. -jämfört med den som vi i alla fall
  kommer att få anpassa oss till.

 140. Jag vill gärna avdramatisera det-

 141. -för många blir förlamade av tanken
  att vi måste förändra oss i grunden-

 142. -för inget av det vi gör
  kommer att funka.

 143. Jag tycker att det är väl visat-

 144. -men samhällsvetare och ekonomer
  har en viktig uppgift i att beskriva-

 145. -att det faktiskt är möjligt.
  Det är det viktigaste budskapet.

 146. Det går att transformera samhället-

 147. -utan att hamna i
  ett fattigdomsträsk eller liknande.

 148. Det ska vi komma tillbaka till.

 149. Jag vill först säga
  att jag håller med Anders om-

 150. -att status quo
  inte är ett alternativ.

 151. Utöver naturvetare
  och samhällsvetare-

 152. -saknar vi humanister
  i klimatforskningen.

 153. Vi måste förstå hur människan
  fungerar som individ och grupp.

 154. Då har jag en fråga
  som tangerar humanismen.

 155. Forskning innehåller alltid
  osäkerhet. Det är naturligt-

 156. -men vi tycks kräva
  mycket visshet av klimatforskare.

 157. När ekonomer forskar tillåter vi
  en helt annan ovisshet. Varför då?

 158. Det är en bra fråga. Forskning och
  livet innehåller alltid osäkerhet.

 159. Vi vet inte vad som sker
  när vi går ut i dag-

 160. -och det tänker vi inte mycket på.

 161. Jag har funderat på det,
  och en möjlig förklaring är-

 162. -att naturvetare sysslar med siffror.

 163. Då kanske det finns en förväntning
  på att man ska ge en exakt siffra-

 164. -i stället för ett intervall
  eller en siffra som är lite osäker.

 165. Man kanske förväntar sig det
  av naturvetenskap.

 166. Lennart.

 167. Jag vill göra en jämförelse mellan-

 168. -hur vi tänker inom medicinsk
  vetenskap och klimatforskning.

 169. I Yokohama, när vi hade mötet
  där vi slutförde rapporten-

 170. -pratade jag med huvudförfattaren
  till kapitlet om hälsofrågor.

 171. Han sa: "Jag som epidemiolog
  har inga problem att acceptera"-

 172. -"kopplingen mellan rökning
  och lungcancer"-

 173. -"men med det resonemang
  som naturvetarna"-

 174. -"försöker koppla ihop förändringar
  i naturen med klimatförändringarna"-

 175. -"skulle de inte kunna
  koppla ihop lungcancer och rökning."

 176. Forskarna själva
  ställer för höga krav-

 177. -och det finns nästan
  en statistikfetischism-

 178. -inom den naturvetenskap-

 179. -som håller på med klimatforskning.

 180. Som aktivist, Alva, vad tänker du?
  Är det inte märkligt-

 181. -att vi reagerar så defensivt
  på vad som är vederlagd vetenskap?

 182. Som individer?

 183. Det är egentligen inte så konstigt,
  och vi var inne på politiken-

 184. -och att styra kontra att inte styra
  och att behöva omställa.

 185. Problemet är att även om vi blir
  matade med den här typen av fakta-

 186. -och det har varit mycket i media-

 187. -får det ingen återkoppling i
  hur politiken beskriver det.

 188. När man tittar på
  en partiledardebatt-

 189. -kan man inte gissa att miljöfrågan
  är vår tids största ödesfråga.

 190. Det behandlas inte så.

 191. Samma allvar och modiga politik
  förmedlas inte.

 192. Vi har inte en politiker som säger:

 193. "Det är en svår fråga, men vi ska
  ta oss igenom det tillsammans."

 194. Vi ser inte den typen av
  modig retorik eller politik-

 195. -och därför förstår jag att man inte
  på riktigt tar in allvaret.

 196. Då undrar jag, Anders,
  om det finns en falsk motsättning.

 197. Får vi en fattig värld
  om vi måste strypa våra utsläpp?

 198. Är det en falsk motsättning mellan
  ett ekonomiskt sunt samhälle-

 199. -och
  ett ekologiskt hållbart samhälle?

 200. Det är en falsk motsättning på så vis
  att om vi ska ha en framtid-

 201. -måste vi lyckas förena välfärd,
  ekonomisk och social utveckling-

 202. -med bevarandet av vår miljö-

 203. -inklusive hejdandet
  av klimatförändringarna.

 204. Det kan vi åstadkomma. Vi kan
  hantera det som en motsättning-

 205. -men uppgiften för vår generation
  är att få sakerna att gå ihop.

 206. Du kan alltid hitta enskilda fall
  där det finns motsättningar-

 207. -men i stort måste du få ihop det.

 208. Det handlar om att få
  stora tillväxtländer att anamma det.

 209. Det handlar inte bara om EU,
  för EU svarar för 10 % av utsläppen-

 210. -men det viktiga...
  10 % är inte är försumbart-

 211. -men vad som händer i Kina, Indien,
  Ryssland, USA och några andra länder-

 212. -är helt avgörande för att lyckas.

 213. De länderna köper det bara-

 214. -om de tror att det går
  att åstadkomma ekonomisk tillväxt-

 215. -för de prioriterar
  fattigdomsbekämpning.

 216. Jag undrar om det är möjligt.

 217. Ni efterfrågar allihop
  ett slags statliga ingripanden-

 218. -eller överstatliga ingripanden.

 219. Det låter som om det kan komma
  i konflikt med liberala värden-

 220. -av etableringsfrihet, äganderätt och
  rimlig skatt. Kommer man runt det?

 221. Det kan inte bara vara
  statliga åtgärder och "top-down"-

 222. -men det funkar inte heller-

 223. -utan statliga åtgärder
  och avtal mellan länder.

 224. Frågan engagerar alla i den privata
  sfären och den offentliga sfären.

 225. Det funkar inte annars.

 226. En annan sak om ekonomi och ekologi-

 227. -är att vi inte mäter ekonomi
  och ekologi på jämförbara sätt.

 228. Vi kan räkna med kronor, euro, dollar
  när det gäller ekonomi-

 229. -men inte när det gäller ekologi-

 230. -så vi kan inte jämföra
  vad det kostar eller vad vi förlorar.

 231. Det är olika valutor.

 232. Därför är det svårt
  att tänka som vi alltid har tänkt.

 233. Att räkna och ta beslut
  utifrån pengar funkar inte.

 234. Man kan vända på det och säga:

 235. En havererad ekologi
  blir fruktansvärt dyrt.

 236. Är det ekonomiskt smart
  att satsa på ett ekologiskt samhälle?

 237. Vi ska inte upphöja ekonomin...

 238. -...till vår tids religion.
  -Det har andra gjort.

 239. Snarare ska vi tänka på andra värden.

 240. Det är intressant
  med fattigdomsfrågan-

 241. -och det finns en engelsk geograf
  som har tittat på välbefinnandeindex-

 242. -och han kom fram till att 1959-

 243. -hade vi toppen på alla möjliga...

 244. Flera välbefinnandeindex
  för de skandinaviska länderna-

 245. -toppar 1959.

 246. Är det självbestämmande, hälsa...?

 247. Enligt ekonomerna var vi fattigare-

 248. -men tydligare hade vi
  större totalt välbefinnande 1959.

 249. Är det i termer av hälsa,
  eller vad mäter man?

 250. Ja. Hälsa, socialt kapital-

 251. -alltså föreningsverksamhet,
  och sociala nätverk-

 252. -kriminalitet, för den var lägre-

 253. -och antalet sjukskrivna
  och långtidssjukskrivna.

 254. Det är många olika
  mått på välbefinnande.

 255. Sen dess har det gått utför-

 256. -men ekonomiskt sett
  har det gått uppåt.

 257. Vi måste komma ifrån det.

 258. Vi behöver en teologisk revolution,
  så att ekonomin inte är gud.

 259. En social revolution.

 260. Bo Kjellén, som tidigare var Sveriges
  chefsförhandlare i miljöfrågor-

 261. -uttryckte det som att det finns
  en känsla av att läsa "Faust"-

 262. -men vi har sålt vår själ
  till de fossila bränslena.

 263. Man talar nästan alltid om det
  som huvudproblemet-

 264. -att vi bränner olja och kol.

 265. Är det inte då en kraftfull
  grön skatteväxling vi behöver?

 266. Skulle inte det lösa problemen

 267. Jag tror, och då lutar jag mig tungt
  mot nationalekonomerna-

 268. -att man kan lösa problemet så.

 269. Om det inte fanns några tak för hur
  högt vi kunde sätta avgiften-

 270. -och vi gjorde det internationellt
  skulle det vara svaret.

 271. Det ingår naturligtvis att det
  inte får finnas några kryphål.

 272. Man kanske kan ha vissa skillnader
  mellan olika ländergrupper.

 273. Man behöver inte belasta
  de allra fattigaste.

 274. -Du är ju diplomat. Hur ska vi göra?
  -Just för att jag är diplomat...

 275. ...säger jag att det
  inte är realistiskt.

 276. -Vi får inte en sån beskattning.
  -Varför då?

 277. De flesta länder accepterar det inte
  och det är ett impopulärt beslut.

 278. Fossila bränslen är subventionerade
  i stor utsträckning internationellt.

 279. Bara att ta bort de subventionerna
  är svårt i många länder.

 280. Där måste vi börja, och det pågår
  en intensiv debatt om det.

 281. Dessutom måste vi utveckla system,
  och det har vi gjort i EU-

 282. -men eftersom det inte gick
  att införa en skatt i hela EU-

 283. -utvecklade vi ett handelssystem-

 284. -för att skapa
  en marknad för utsläpp.

 285. Vi har problem nu
  för priset är för lågt-

 286. -men i princip kan vi tillämpa
  den modellen i EU-

 287. -och antagligen exportera
  till de stora utsläppsländerna.

 288. Alva, stämmer det med ditt intryck?
  Är det en omöjlig grej att uppnå?

 289. -En omöjlig grej...?
  -En så kraftfull beskattning.

 290. -Oj. Det funkade inte i mikrofon.
  -Jo. Det var en tung suck.

 291. Ja, det är en del-

 292. -men nyligen kom en debattartikel
  från alliansens partiledare-

 293. -där man tryckte på-

 294. -att det inte spelar nån roll
  var utsläpp minskas, bara det sker.

 295. Det är intressant när man tittar på
  utsläppshandelssystem.

 296. Man har förlitat sig för mycket
  på det, och flyttat runt utsläppen.

 297. Sverige räknar bara
  utsläpp innanför gränserna-

 298. -i stället för vad vår produktion
  och konsumtion utomlands släpper ut.

 299. Det är en enorm fara-

 300. -och det visar ytterst på
  vilken maktfråga det är.

 301. Att det vi släpper ut
  innanför våra gränser har minskat-

 302. -är nåt som Sverige
  som ett rikt västland kan säga-

 303. -utan att titta på konsekvenser
  för människor på andra sidan jorden-

 304. -som lider av klimatförändringar.

 305. Det är väl djupt mänskligt
  att göra det till en privat fråga?

 306. Du ogillar det resonemanget.

 307. Ja, det är en av mina hjärtefrågor.

 308. Det har varit en sorglig utveckling.

 309. Jag gillar att citera Lena Ek,
  och i den senaste lördagsintervjun-

 310. -tipsade hon bl.a. om
  att inte sätta apparater på standby-

 311. -för att det var dåligt för klimatet.

 312. Det blir uttrycket för att politiken
  har blivit sorgligt kraftlös-

 313. -när en politiker, i stället
  för att fixa politiska styrmedel-

 314. -väljer att tipsa medborgare
  och lägga över ansvaret på dem.

 315. Det blir absurt. Det är som att säga:

 316. "Du som individ kan väl släcka ner
  dina kolkraftverk"-

 317. -"och sluta bygga stora motorvägar."

 318. Det är de stora strukturerna-

 319. -och vi har förtroendevalda som har
  ansvar för kommande generationer.

 320. Det gör mig otroligt beklämd-

 321. -att det förs politik
  på ett så passivt sätt.

 322. Det var "Earth Hour". Släckte du?

 323. Ja. Det gjorde jag,
  men det var mest av grupptryck.

 324. Det är en fin gest och en bra sak-

 325. -som gör att många får upp ögonen-

 326. -men jag kan bli beklämd när
  stora aktörer bara släcker lampan.

 327. Vissa släckte lamporna, men gick ut
  med facklor som brinner med olja.

 328. Lennart.

 329. Jag vill kommentera det du sa.

 330. Jag håller med,
  men vi får inte ha en demokrati-

 331. -där vi lämnar över initiativet
  åt en politisk elit ska sköta det-

 332. -utan vi måste ha en demokrati
  som mobiliserar medborgarna-

 333. -och i dag mobiliseras vi
  genom att vi ska välja-

 334. -skola åt våra barn,
  pensionsförvaltare och elbolag.

 335. Det är en missriktad mobilisering
  av medborgarna-

 336. -om man jämför med det jag tycker är-

 337. -ett av de stora resultaten
  som svensk demokrati har lyckats med.

 338. Det är arbetsdemokratin
  under arbetarrörelsen-

 339. -som var en demokratisk process
  där medborgarna aktiverades-

 340. -i studiecirklar och aktionsgrupper
  för att gemensamt åstadkomma nåt.

 341. Den typen av demokratisk mobilisering
  ska vi ha.

 342. Vi ska inte vänta på
  att politikerna löser problemet-

 343. -eller lösa det med att vi får
  en valfrihet att välja oljebolag.

 344. Jag håller med dig,
  samtidigt som jag tycker att...

 345. Det är ju det jag håller på med.

 346. Det är den mobilisering som behövs
  och vi måste kräva politisk handling.

 347. Det jag ser som problemet är att
  sån mobilisering inte gynnas i dag-

 348. -utan snarare mobilisering
  av medborgare som konsumenter-

 349. -mer som konsumerande människor
  än påverkande människor.

 350. Jag vill berätta om en mätning-

 351. -som SCB gjorde 2005 och 2010.

 352. Då mätte man vårt förhållande
  till miljö- och klimatfrågorna.

 353. Mellan 2005 och 2010-

 354. -var det fler som sa
  "Ja, vi måste ändra vår livsstil"-

 355. -men fler sa också
  "Det är ingen idé att vi gör nåt".

 356. Insikten ökar men hoppet minskar.
  Det är en svår situation.

 357. Om vi ber en människa
  att i grunden ändra sin livsstil-

 358. -är det ganska mycket vi ber om-

 359. -men om vi säger
  att vi har att göra med en process-

 360. -med en mycket snabb utveckling
  av samhället-

 361. -och det handlar om
  att styra utvecklingen-

 362. -att det finns rationella styrmedel,
  en stark medvetenhet hos folk-

 363. -och ett omvandlingstryck,
  som delvis måste komma underifrån-

 364. -då ter det sig inte så hotfullt.

 365. Det är viktigt att förklara
  vad det handlar om på så sätt-

 366. -att folk å ena sidan inser allvaret-

 367. -men å andra sidan kan transformera
  den insikten till aktiv handling.

 368. Hur ser du på balansen
  mellan frivillighet och tvång?

 369. Det krävs ganska omfattande
  demokratiskt fattade beslut-

 370. -och det är definitionsfråga
  hur frivilligt det är-

 371. -men det krävs reglering
  och ekonomiska styrmedel-

 372. -för att vi ska kunna leva det liv
  som är långsiktigt hållbart-

 373. -och fatta de beslut vi vill fatta
  för att leva miljövänligt.

 374. Jag är inne på
  det Markku sa i sitt första svar-

 375. -att man lätt drabbas av uppgivenhet-

 376. -inte minst när man tänker på
  de samhälleliga implikationerna.

 377. Man antar att risken för krig ökar-

 378. -och att vår matförsörjning
  blir sämre.

 379. Den typen av konkreta diskussioner
  hör jag inte från forskarvärlden.

 380. Varför det?

 381. Naturvetare är inte de bästa
  att svara på de frågeställningarna.

 382. De är mer samhällsvetenskapliga-

 383. -men det är klart, vilket också
  kom fram bra i den senaste rapporten-

 384. -att det finns starka kopplingar-

 385. -mellan klimatfrågan
  och andra stora globala frågor.

 386. Det är fattigdomsbekämpning,
  matförsörjning och säkerhetsfrågor.

 387. Alla de stora frågorna
  går in i varandra-

 388. -och vi kanske arbetar
  med varje fråga för sig för mycket-

 389. -och inte alltid tar hänsyn till
  kopplingar, synergier och konflikter-

 390. -och att vi måste välja.

 391. Lennart, du skrev att vi har
  fem år på oss att vända utvecklingen.

 392. -Är det så illa?
  -Om vi ska nå...

 393. ...en någorlunda...

 394. ..."soft landing"...

 395. ...om vi ska stabilisera klimatet
  på en nivå som är hanterlig...

 396. ...är det fruktansvärt bråttom.

 397. Det finns en intressant kurva
  som jag visar när jag undervisar-

 398. -som visar hur utsläppen av koldioxid
  har ökat med tiden.

 399. Där ser man ett hack
  för oljekrisen på 70-talet-

 400. -och ett hack
  när Sovjetunionen kollapsade.

 401. Sen finns det ett hack 2004.

 402. Då börjar kurvan plötsligt accelerera
  mycket snabbare-

 403. -och då frågar jag
  vad som hände 2004 som gjorde...

 404. Det var inget krig.

 405. Det var det året vi fick-

 406. -det första bindande internationella
  avtalet för att minska utsläppen.

 407. Det finns inte några kausala samband,
  men Kyotoprotokollet trädde i kraft-

 408. -och det finns inga kausala samband-

 409. -men det visar på ineffektiviteten-

 410. -hos de internationella styrmedel
  vi har fått fram hittills.

 411. Jag känner till resonemanget
  om fem år och förstår vad som menas-

 412. -men det är en förenkling.

 413. Ju längre vi väntar med
  att få utsläppen att minska, desto...

 414. Det förändrar utmaningen. Då måste vi
  göra det vi borde ha gjort snabbare.

 415. Det gör det svårare ekonomiskt,
  tekniskt och acceptansmässigt-

 416. -eller så accepterar vi att vi
  i stället för ett visst klimatmål-

 417. -siktar på ett annat klimatmål,
  vilket förutsätter klimatanpassning.

 418. Det är viktigt, om vi vill
  bädda för den mjuka landningen-

 419. -vad som sker de närmaste fem åren.

 420. Sen har vi fortfarande en chans,
  men förutsättningarna förändrade.

 421. Lennart, den här rapporten
  är ju inte en rapport-

 422. -utan en sammanställning av
  många rapporter, av forskningsläget.

 423. Ni måste ha bråkat om nåt när ni
  bestämde vad som skulle presenteras.

 424. -Var fanns det oenigheter?
  -Vi har bråkat mycket.

 425. Det intressantaste bråket är
  de fem sista dagarna-

 426. -när vi ska sammanfatta 2 600 sidor-

 427. -på 30 sidor-

 428. -och varje rad ska godkännas
  av regeringarnas representanter.

 429. Då försöker forskarna få den-

 430. -så vetenskapligt objektiv
  som möjligt-

 431. -och ju objektivare den blir,
  desto mer politiskt laddad blir den.

 432. En av de största stötestenarna var
  när vi hade med en karta-

 433. -som visar hur klimatförändringar
  har orsakat skogsdöd i världen.

 434. Det finns röda prickar där man har
  vetenskapliga belägg för det-

 435. -men det finns inga i Afrika.

 436. Det beror på att vi har i uppgift-

 437. -att plocka fram sånt
  där det finns vetenskapliga belägg-

 438. -och det finns fler forskare
  i Nordamerika och Europa.

 439. I Afrika finns det mindre forskning
  och färre pricka-

 440. -och det blev oacceptabelt för
  de afrikanska delegaterna att ha med-

 441. -för det kan tolkas som att vi säger
  att det inte finns problem i Afrika.

 442. Den vetenskapliga stringensen
  blev ett politiskt sprängstoff.

 443. Jag pratade med en forskare
  som sa att många i forskarsamhället-

 444. -drar sig för att delta
  i det offentliga samtalet-

 445. -för en forskare vet
  att om hen säger det eller det-

 446. -överförs det till politiken,
  där det bara finns "ja" eller "nej"-

 447. -medan forskaren kan säga
  "jag vet inte". Säger forskarna det-

 448. -förvandlar dina uppdragsgivare det
  till "ja" eller "nej".

 449. Det glappet är svårt
  för forskarvärlden.

 450. Ja.

 451. Sen tror jag
  att forskarna har viss skuld-

 452. -när det gäller uppgivenheten, för vi
  har presenterat två möjligheter.

 453. Det finns tvågradersvärlden,
  då vi lyckas med en mjuklandning.

 454. Det är ett väldigt stort problem
  att nå dit-

 455. -och om vi inte lyckas går det
  åt skogen, men så är det inte.

 456. Det är bättre att vi begränsar det
  till tre grader än till fyra grader.

 457. Det är inte svart eller vitt
  som forskarvärlden ibland-

 458. -har låtit sig misstolkas.

 459. Men det är bättre att begränsa det
  till en än två grader.

 460. -Markku.
  -Naturvetare visade fyra världar...

 461. ...som exempel på
  hur det skulle kunna bli.

 462. Det är inte enkelt att jämföra hur
  forskare och beslutsfattare tänker.

 463. Vid den första rapportdelen blev det
  en diskussion i den sista veckan.

 464. Forskarna hade skrivit om vad vi vet
  om nederbördsförändringar i världen.

 465. Man hade en karta
  som visade norra hemisfären-

 466. -och länderna i södra hemisfären
  frågade varför de inte var med.

 467. Forskarna sa "Vi har inga data
  som går att använda"-

 468. -men vännerna i södra hemisfären vill
  att det syns att det inte finns data.

 469. Därmed skriver man i texten
  att data för södra hemisfären saknas.

 470. Då tänker jag på "Vägen till helvetet
  är kantad av goda intentioner".

 471. Det finns en risk att man förbättrar
  lite. Ni har ett så ädelt syfte-

 472. -men det måste finnas en risk
  att ni drabbas av alarmism.

 473. Nej.
  Budskapet som kommer via t.ex. IPCC-

 474. -är snarare balanserat
  än alarmistiskt eller vinklat.

 475. Det är många personer som arbetar
  och utgår från mycket underlag.

 476. Man redovisar den kunskap vi har
  och de osäkerheter som finns.

 477. Det är svårt att vinkla det
  till ett alarmistiskt budskap.

 478. Man ägnar sig verkligen inte
  åt alarmism-

 479. -för man utelämnar helt
  de värsta tänkbara scenarierna.

 480. IPCC:s rapporter är egendomliga
  mot bakgrund av det.

 481. Man beskriver noga-

 482. -de scenarier som är mest troliga
  utifrån vissa förutsättningar-

 483. -men inte vad som skulle hända
  om vi drar det till ytterligheter.

 484. -Lennart, stämmer det?
  -Ja. Problemet är snarare...

 485. ...att man inte vågar vara...

 486. Man är rädd för att bli beskylld
  för att vara alarmist.

 487. Om man tittar på den förra rapporten-

 488. -var man väldigt konservativ
  när det gäller havsnivåhöjningar.

 489. Det var stor kritik mot rapporten-

 490. -att man var för konservativ,
  och det blev snabbt reviderat.

 491. Om man läser tidningar kan man
  få intryck av att folk tycker olika-

 492. -att vetenskapssamhället är delat.

 493. Det fina med IPCC är att det är
  en bedömning av-

 494. -hela spektrumet av forskning.
  Då kapar man ytterligheterna-

 495. -och försöker hitta
  vad vi är säkra på.

 496. Var har vi den säkraste...

 497. Man kapar ytterligheterna
  på bägge sidor.

 498. Vad har vi för underlag i siffror?
  Hur mycket forskning är det?

 499. -Jag gjorde en överskatts...
  -Överslagsberäkning.

 500. Ja!

 501. Jag räknade på hur många artiklar
  som ligger till grund för rapporten-

 502. -och vi har-

 503. -20 000 till 30 000 artiklar.

 504. -Publicerade vetenskapliga artiklar?
  -Ja. De är lästa och granskade.

 505. Det är mycket.

 506. I den första delen refererar man
  direkt till 9 000 artiklar-

 507. -och i tvåan var det 12 000-

 508. -men man läser fler,
  för att bilda sig uppfattningen-

 509. -av var forskningen står.

 510. Jag vill understryka att det är
  ett mycket stort forskningsområde-

 511. -kanske ett av de största.

 512. Det är internationellt och rymmer
  Europa, Nordamerika och andra delar.

 513. Det är en omfattande forskning
  som har bedrivits i tre decennier-

 514. -och budskapen från forskningen
  har varit konsistenta.

 515. Det är samma budskap
  på det stora hela, med nyanser-

 516. -som kommer. Det blir bara alltmer
  väl underbyggt för varje gång.

 517. Märks det, Alva? Får du
  bättre understöd kontinuerligt?

 518. Ja. Framförallt skulle jag vilja säga
  att det har blivit...

 519. Det är både och,
  för fler och fler pratar om det-

 520. -men när man försöker övertyga
  eller mobilisera gemene man-

 521. -är det sällan man behöver langa fram
  den senaste IPCC-rapporten-

 522. -så det handlar om vilken grund
  man har i den allmänna debatten-

 523. -och var man har sett frågan.

 524. Där har det gått mycket upp och ner.

 525. Egentligen var det mer kring det
  i upptakten mot Köpenhamn.

 526. Där var det en enorm urladdning.
  Sen har det gått neråt-

 527. -och nu är det kanske
  på väg upp igen.

 528. Det var väl för att Köpenhamn
  uppfattades som ett misslyckande.

 529. Det var det,
  och det var en legitim reaktion-

 530. -framförallt från gemene man.

 531. Sen var det inte alls
  en legitim reaktion från media-

 532. -att man, bara för att den politiska
  förhandlingsprocessen misslyckades-

 533. -slutade rapportera. Det var inte
  nån bra journalistisk reaktion-

 534. -men det hände,
  så det betydde mycket.

 535. När vi nu har etablerat de sakerna-

 536. -ska jag be att få välkomna
  en annan gäst.

 537. Vi har en nydisputerad forskare
  i filosofi, Eric Brandstedt-

 538. -och jag vill att han kommer fram.

 539. Du får hålla mikrofonen mot hakan.

 540. Du är filosof och din avhandling
  tangerar klimatfrågan.

 541. Min avhandling, som jag
  disputerade på i höstas, heter-

 542. -"The Construction of Sustainable
  Development in Climate Change".

 543. Bakgrunden till avhandlingen är-

 544. -att vi känner till klimatproblemet,
  att det är djupt skadligt-

 545. -och att det finns en orättvisa
  i att vi drar fördel av utsläppen-

 546. -och skjuter kostnaderna på framtiden
  och på fattigare människor.

 547. Samtidigt är det så
  att dem som engagerar sig-

 548. -som aktivister, organisationer
  eller moralfilosofer...

 549. Deras sätt
  att presentera orättvisorna är...

 550. Det finns ett stort glapp mellan det
  och den politiska verkligheten.

 551. Det är utgångspunkten,
  och jag försöker argumentera-

 552. -utifrån en klassisk princip
  inom moralfilosofin:

 553. "Bör" implicerar "kan", så för att vi
  ska kunna vara moraliskt skyldiga-

 554. -måste det var möjligt att göra det,
  så gapet kan inte vara avgrundsdjupt.

 555. Vi måste försöka förankra
  skyldigheterna i vad som är möjligt.

 556. Då måste jag ställa
  en fråga till dig:

 557. Om vi ska göra verklighet av det här,
  hur ska vi klara det-

 558. -utan att drabbas av apati?
  Vad får vi för stöd i filosofin?

 559. Det finns en hel del att göra-

 560. -och jag tror att det kan vara
  en del av de skyldigheter vi har-

 561. -att skapa möjligheter
  för att hantera problemet-

 562. -och mobilisera handlingskraft.
  Det kan vara en skyldighet.

 563. Det kan handla om att angripa
  de psykologiska barriärerna-

 564. -och hur vi ser på
  den här typen av abstrakta-

 565. -osäkra och avlägsna problem.

 566. Hur kan vi hantera sånt
  som människor?

 567. Det kan handla om att...

 568. ...skapa...

 569. ...kontexter där vi åskådliggör
  de värden som står i konflikt...

 570. ...och försöka dela upp problemet
  i mindre delar som är hanterliga.

 571. Jag har funderat på varför
  tanken på hela mänsklighetens död-

 572. -tycks vara tyngre för oss
  än tanken på vår egen personliga död.

 573. Det är tyngre. Varför då?

 574. Vi står kanske inte
  oss själva närmast?

 575. Nej. Så kanske det är.

 576. Jag har inget bra svar på den frågan-

 577. -men det finns en poäng i att inte
  fokusera på de värsta scenerierna-

 578. -där den mänskliga arten dör ut,
  eller temperaturen ökar sex grader-

 579. -utan i stället fokusera på
  mindre abstrakta problem-

 580. -som är mer hanterbara utifrån
  våra begränsade moraliska förmågor.

 581. Inom moralfilosofin finns
  "bör" och "kan", men också skuld.

 582. Vi måste förhålla oss till
  att vi gjort fel. Hur gör man det?

 583. Det beror på vilken typ av plikt
  eller skyldighet vi bryter mot.

 584. När det gäller vissa skyldigheter
  är det rimligt att vi straffas-

 585. -genom att låsas in i fängelse-

 586. -men i andra fall
  är andra straff mer lämpliga-

 587. -och med de skyldigheter vi kan ha
  i den här frågan som individer-

 588. -är en lämplig sanktion skam.

 589. Det finns skäl att individer
  som känner till problemet-

 590. -men fortsätter leva som tidigare...

 591. Det finns skäl för dem att skämmas.

 592. Tack för det.

 593. Eric kommer att vara kvar efteråt-

 594. -så hugg honom om ni vill diskutera
  er skuld eller skam i det här.

 595. Det är värt att få med den aspekten.
  Har vi reflektioner från panelen?

 596. Det går tillbaka
  till det vi diskuterade tidigare-

 597. -om huruvida vi ska vara skrämda.

 598. Vad det hela handlar om
  som vi måste ta ställning till-

 599. -är att vi har val. Vi kan skåda hur
  världen blir om vi gör si eller så.

 600. Forskarna lägger fram kunskap-

 601. -om att det kan gå ditåt eller ditåt.
  Det blir så eller så.

 602. Då kan vi måla fram
  det värsta tänkbara-

 603. -eller det bästa vi kan åstadkomma-

 604. -och vi kan förhålla oss till båda.

 605. Det värsta kanske ska motivera oss
  att göra saker och ting-

 606. -och det bästa ger oss en vision
  av vart vi kan nå om vi gör nåt.

 607. Vi kanske hamnar nånstans däremellan,
  men vi kan utgå från båda.

 608. Jag tror inte att skam
  fungerar lika bra i alla samhällen.

 609. Skam var viktigt i förmoderna
  samhällen med täta sociala band.

 610. Man straffade ofta brottslingar
  med att de fick skämmas offentligt.

 611. Men titta på Volvos bolagsstämma
  som var i förrgår.

 612. Det verkar inte som om skam
  biter på Svanberg-

 613. -som vill ha 1 miljon extra i vinst-

 614. -när Volvo gör den största
  nedskärningen i sin historia.

 615. Skam funkar inte i vårt samhälle...

 616. -...i alla fall inte på alla.
  -Jag tänkte just det.

 617. Skammen fungerar gentemot
  en del individer.

 618. Skam kräver
  en form av socialt nätverk-

 619. -eller en social kod.

 620. Skam fungerar gentemot vissa länder,
  men inte gentemot andra länder.

 621. En del kan man utsätta
  för opinionstryck-

 622. -men andra är oemottagliga
  för en allmän världsopinion.

 623. Det är ett dilemma, och frågan är
  om det skulle vara effektivt.

 624. Jag tror inte det, även om det
  i och för sig kan vara bra-

 625. -om människor
  ibland känner dåligt samvete.

 626. De flesta människor
  har byggt upp det här samhället-

 627. -med dess beroende
  av fossila bränslen-

 628. -i tron att de gör nåt gott.

 629. Det gäller Sverige,
  och USA i ännu högre grad.

 630. Det är inte
  en allmän mänsklig ondska-

 631. -utan vi har förstått att det är
  ohållbart, och måste göra nåt åt det.

 632. Det kräver politiska beslut,
  individuellt engagemang-

 633. -och vi medborgare måste aktivera oss
  för att göra vissa beslut möjliga.

 634. Den uppgiften har vi-

 635. -men det är ett diskussionsämne
  vid internationella förhandlingar-

 636. -där det historiska ansvaret spelar
  en stor roll i vissa diskussioner.

 637. Det är problematiskt.

 638. Jag vill propagera
  för den historiska skulden.

 639. Den har blivit nedpratad
  som lite "ohet"-

 640. -och inte lockande för västvärlden
  att ta tag i.

 641. Det är ett trist sätt
  att se på problematiken-

 642. -men jag tycker att den är
  otroligt relevant.

 643. Det är bara att jämföra
  med annat som man gjort i god tro-

 644. -då västvärlden
  har dominerat andra delar av världen.

 645. Om vi ser på
  andra mänskliga förluster-

 646. -har man tydligt tillsatt
  kommissioner och sett skulden.

 647. För mig blir det lite smaklöst
  att bara släppa det-

 648. -och att locka västvärldens ledare
  genom att gulla med dem.

 649. Det blir konstigt.

 650. Det finns en klassisk dikotomi
  mellan orden "hot" och "löfte".

 651. "Klimathotet" har vi hört mycket om,
  men finns det nåt "klimatlöfte"?

 652. Jag undrar vad det är, och jag vill
  ha ett svar från var och en av er.

 653. Vad ser du i dag som är hoppfullt?

 654. Jag ser att man, trots allt-

 655. -på allt fler fronter, att allt fler
  länder, individer och företag-

 656. -rör sig i rätt riktning-

 657. -för att möta klimathotet
  eller anta utmaningen.

 658. Det är positivt.

 659. Ser du nåt i vetenskapliga data?

 660. Kurvorna
  pekar antingen uppåt eller nedåt:

 661. Uppåt för
  utsläpp och temperaturhöjningar-

 662. -och nedåt för havsis, glaciärmängden
  och permafrostmängden.

 663. -De kurvorna pekar...
  -Åt fel håll?

 664. Ja.

 665. -Hopp...?
  -Ja. Det är nog ett faktum...

 666. ...att det är möjligt
  att lösa frågan.

 667. Jag tycker
  att mycket forskning pekar på det.

 668. Då talar vi om
  den ekonomiska forskningen.

 669. Det kräver en hel del beslut
  som kan vara svåra i många länder-

 670. -men går att förena med
  den ekonomiska utveckling-

 671. -vi behöver
  för att lösa andra viktiga problem.

 672. Vi måste förstå att U-länder
  prioriterar fattigdomsbekämpning-

 673. -högst av allt,
  men det är möjligt att förena det.

 674. Vi har de teknologier som behövs,
  och de kommer att bli ännu bättre-

 675. -så det här är inte oöverstigligt.

 676. Jag åter kommer till
  att det handlar om-

 677. -att rikta in samhällets utveckling-

 678. -inte om att bevara status quo.

 679. Vi lever i en föränderlig värld-

 680. -och måste se till att den förändras
  i den riktning som är hållbar.

 681. Vi har de teknologier och styrmedel
  som behövs.

 682. Ja... Det här tåldes att tänka på.

 683. I och med att jag representerar
  det jag gör måste jag lyfta fram-

 684. -rörelsen i det här som mitt hopp,
  d.v.s. klimatrörelsen.

 685. Jag upplever att vi har gått från...

 686. Det är klassiskt att säga,
  men vi har gått från individfokuset-

 687. -och uppmaningen att sopsortera-

 688. -mot ett slags känsla av
  att ha fått nog.

 689. Det ser man i många områden, men det
  börjar märkas vad gäller klimatet-

 690. -inte minst hos unga.

 691. Man har gått från att försöka vara
  ständigt glada, visionerande-

 692. -och peppiga ungdomar
  som vill inspirera-

 693. -till att också få en enorm ilska.

 694. Civilsamhället och de unga har blivit
  argare på ett positivt sätt.

 695. Det handlar om att sätta ner foten,
  och det behövs.

 696. När man ser på klimatförhandlingarna
  är det många olika delar-

 697. -och en stor del är det som händer
  utanför förhandlingarna:

 698. Det politiska trycket från
  en opinion. Den håller på att växa.

 699. Lennart, var ser du hopp?

 700. Jag tänkte bara på löftet-

 701. -för det finns ett klimatlöfte
  som är brutet.

 702. De rika länderna har förbundit sig
  att hjälpa fattiga länder-

 703. -och det löftet har man brutit
  på olika sätt.

 704. Sen kan man säga-

 705. -att om vi visar den vilja
  att hjälpa till med omställningen-

 706. -kanske utvecklingsländerna
  är villigare att göra-

 707. -de utsläppsminskningar
  som de måste göra.

 708. Det finns löften och brutna löften-

 709. -och hoppet är att vi får
  det internationella samarbetet-

 710. -för det finns ingen gräns för
  vad vi kan åstadkomma med samarbete.

 711. Och det finns ingen gräns för hur
  lite vi åstadkommer utan samarbete.

 712. Samarbete på alla nivåer
  är fullständigt avgörande.

 713. Det var fina slutord.

 714. Varmt tack till panelen
  och till er som kom hit.

 715. Textning: Sofie B Granqvist
  Vwww.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Hur blir klimathotet hett?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett panelsamtal om klimatfrågan. Bakgrunden är FN:s aktuella rapport om klimatförändringarnas konsekvenser. Klimatfrågan är vår tids största ödesfråga. Men varför vill vi inte ta hotet på allvar? Behövs en social revolution om vi ska börja bygga en ekologisk och hållbar värld? Medverkande: miljöaktivisten Alva Snis Sigtryggsson; klimatförhandlaren Anders Turesson från Regeringskansliet samt Markku Rummukainen och Lennart Olsson från Lunds universitet, som bägge varit med och författat klimatrapporter åt FN. Dessutom berättar Eric Brandstedt, doktor i praktisk filosofi, om hur miljöfrågorna förknippas med skam och skuld hos oss människor. Moderator: Andreas Ekström. En del i serien Debatt i Lund. Inspelat den 3 april 2014 på Akademiska föreningen i Lund. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Sopor - en miljöbov och resurs

Bara i Peking kastas varje dag 11 000 ton matrester. Men allt hamnar inte på soptipparna - en del av avfallet omvandlas till gödningsmedel och biogas. Det svenska företaget Purac bygger biogasanläggningar i flera kinesiska storstäder.

Fråga oss