Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Orolig och blyg i skolanDela
 1. Oro och ångest kan hindra lärande,
  som t.ex. inte räcker upp handen.

 2. Det kan frustrera en lärare
  att inte kunna bedöma en elev.

 3. Man anar att eleven kan mer
  än hon eller han visar.

 4. Det första man kan göra är
  att se och ta på allvar-

 5. -och lära sig tecken på oro.

 6. Det är inte lätt för lärare att se
  att en elev har de besvären.

 7. Välkommen hit, Malin Gren Landell.

 8. Du har skrivit
  "Orolig och blyg i skolan".

 9. Varför är det en del elever
  som aldrig räcker upp handen?

 10. Det är ganska många som inte gör det,
  och det kan finnas olika skäl-

 11. -men ett vanligt är att man är rädd
  för att säga fel, låta konstig-

 12. -inte höras
  eller att andra ska skratta.

 13. Om man har social rädsla är man rädd
  för att bli negativt bedömd av andra.

 14. Man förväntar sig att andra ska tycka
  att man gör dåligt, så man låter bli.

 15. Då utsätter man sig inte för risken.

 16. -Vad får oron för konsekvenser?
  -Ja...

 17. Det kan göra att man inte får
  de betyg som man skulle kunna få-

 18. -utan presterar sämre än man kan
  och inte får visa vad man kan.

 19. Man kan känna sig dålig
  om man inte får visa sina kunskaper.

 20. Man kan bli irriterad och ledsen-

 21. -och i förlängningen,
  om man har en stark social rädsla-

 22. -kan man bli så nedstämd
  att man utvecklar en depression.

 23. Tittar man ännu längre fram-

 24. -kan det leda till att man
  tar till alkohol när man är äldre-

 25. -för att klara av
  bedömningssituationer.

 26. Man kan få svårt med studier, skolkar
  och inte får fullgoda betyg.

 27. Man kanske inte tror sig om
  att klara universitet.

 28. Det finns negativa konsekvenser,
  och det går inte dåligt för alla-

 29. -men det finns klara risker
  med den typen av rädsla.

 30. Du är psykolog och forskare.

 31. Hur stort är problemet?

 32. Det är svårt att ge exakta siffror.

 33. Boken tar inte bara upp social rädsla
  utan många typer av rädslor och oro-

 34. -och hos vuxna är ångestproblem
  och ångeststörningar-

 35. -en av de tre vanligaste formerna
  av psykisk ohälsa-

 36. -och de flesta säger
  att det började i ungdomsåren.

 37. I skolan?

 38. -Hur var du själv i skolan?
  -Jag var nog en snäll elev...

 39. ...som inte pratade mycket
  men räckte upp handen.

 40. -Jag var inte så blyg.
  -Men lite...?

 41. Lite, ja.

 42. Nu för tiden är jag inte blyg-

 43. -och nu pratar jag mycket mer-

 44. -så ibland tänker jag
  att jag tar igen alla fikaraster.

 45. När jag sommarjobbade väntade jag på
  att alla andra skulle säga sitt.

 46. Sen skulle jag säga nåt,
  men då var rasten slut-

 47. -så jag kanske tar igen lite prat nu.

 48. Nu sitter du i en tv-studio,
  en typisk orossituation.

 49. Jag har jobbat länge i radio och tv-

 50. -men blir du orolig
  i en sån här miljö?

 51. Jag blir vanligt orolig, som man blir
  när man vill få fram ett budskap.

 52. Det blir en viktig situation,
  som inte är helt van-

 53. -men om jag
  hade blivit riktigt orolig-

 54. -hade jag sagt
  att jag inte skulle ställa upp-

 55. -eller försökt få i mig en hutt innan
  eller ta en tablett.

 56. Det skulle höras direkt.

 57. Jag skulle ha tänkt "Jag klarar inte
  det här, så jag måste ta till nåt"-

 58. -och inte ha trott
  att man kan känna oro-

 59. -men när man går in i situationen
  kommer uppgiften att ta över.

 60. Hur hanterar du
  en situation där du är orolig?

 61. Jag försöker distrahera mig-

 62. -så att inte orostänket
  får för mycket plats.

 63. Jag försöker andas lugnt-

 64. -och sänka spänningsnivån i kroppen.
  Det brukar hjälpa.

 65. Du fokuserar.

 66. -Hur kom du in på ämnet?
  -Oj. Ja...

 67. Jag är intresserad av mycket och
  tycker att många frågor är viktiga-

 68. -särskilt när det gäller ungdomar,
  vars problem behandlas styvmoderligt.

 69. Att det råkade bli
  just oro och ångest-

 70. -var för att vår klinik
  skulle skriva vårdprogram-

 71. -för att jobba mer evidensbaserat
  och skaffa oss mer kunskap-

 72. -kring t.ex. ångest och utagerande.

 73. Jag diskuterade med min chef
  vilket område jag skulle ta-

 74. -och vi bestämde ångest.
  Sen fortsatte jag på det området.

 75. Jag skrev avhandlingen om social fobi
  och har jobbat för Socialstyrelsen-

 76. -och när man har börjat få kunskap
  efterfrågas den.

 77. Sen har jag gått vidare
  med skolfrånvaro, som är angeläget.

 78. Ja. Det var kanske en slump.

 79. När du skriver om skolan-

 80. -och refererar samtal med människor
  som varit oroliga som barn-

 81. -säger de: "Om de bara kommit på det
  tidigare och gjort lite i början..."

 82. Vad kan man göra tidigt
  för att undvika större problem sen?

 83. Det jag vill säga med boken är-

 84. -att pedagoger kan göra mycket.

 85. De ska inte vara psykologer, utan få
  chansen att vara proffsiga pedagoger.

 86. Oro och ångest kan hindra lärande,
  om man t.ex. inte räcker upp handen.

 87. Det kan frustrera en lärare
  att inte kunna bedöma eleven

 88. Man anar att eleven kan mer
  än hon eller han visar.

 89. Det första man kan göra är
  att se och ta på allvar-

 90. -och lära sig tecken på oro.

 91. Det är inte så lätt för lärare att se
  att en elev har de besvären.

 92. Hur ska en lärare se det?
  Vad kan läraren upptäcka?

 93. Oftast tänker man att det är
  en elev med nedfälld blick-

 94. -som står ihopkrupen
  och är väldigt tystlåten.

 95. Det kan vara tecken,
  men man kan också ha en elev-

 96. -som inte är så koncentrerad längre-

 97. -och orostankar tar mycket utrymme.

 98. Jag hade en pojke som sa: "Min fröken
  säger att jag är ouppmärksam."

 99. "Kan du berätta jag har orostankar?"

 100. En elev som är koncentrationsstörd
  men inte har varit det tidigare-

 101. -men också nån som drar sig undan,
  sätter sig längst bak-

 102. -och inte är med på vissa lektioner,
  friluftsdagar eller prov...

 103. Då ska man börja fundera
  och se vad det finns för mönster.

 104. Du beskriver sånt som syns, att man
  kryper ihop eller sätter sig där bak-

 105. -men i grunden är det
  problem som inte syns.

 106. Vad mer kan en lärare göra
  för att skärpa sin uppmärksamhet?

 107. Om man börjar fråga elever...

 108. Det som lärare gör
  är att de inte vill lägga sig i.

 109. Dels tänker de att det växer bort,
  för det är så vanliga besvär-

 110. -och det gör det många gånger-

 111. -och dels tror man
  att man ska förvärra det-

 112. -men man ska fråga.

 113. Om jag hör med en elev:

 114. "Sara, jag har märkt
  att du inte räcker upp handen ofta."

 115. "Många barn är oroliga att säga fel.
  Stämmer det för dig?"

 116. Då förmedlar jag att jag kan nåt
  om det och att det är vanligt.

 117. Då kan eleven dra en lättnadens suck.

 118. "Fröken kanske fattar.
  Då kan jag berätta lite mer."

 119. Då kan man komma på
  vad man kan göra, tillsammans.

 120. "Ska vi börja med att du
  får förberedda frågor?"

 121. "Är du med på det? Kan vi testa det?"

 122. Tillsammans med eleven kan man hitta
  en väg att komma igenom rädslan.

 123. Man gör det steg för steg.

 124. Du talar om det osynliga barnet-

 125. -och väcker litterära associationer
  till Tove Jansson.

 126. Vad är det osynliga barnet?

 127. Det är paradoxalt att vanliga problem
  med oro och rädsla-

 128. -nåt som vi alla har känt nån gång-

 129. -får bli så osynliga. Det är som om
  vanligheten gör det osynligt-

 130. -och det är ett otacksamt ämne.

 131. Man ska hellre skriva
  om övergrepp eller trauman-

 132. -för det får mer uppmärksamhet,
  och jag vet inte...

 133. Det blir tyst om det tysta.

 134. Och...

 135. Ofta vill blyga och ängsliga barn
  inte ha uppmärksamhet.

 136. De vill vara osynliga
  men samtidigt vara med.

 137. Det kan för pedagoger och föräldrar
  vara svårt att förhålla sig till.

 138. "Hon verkar sky uppmärksamheten.
  Ska jag då ge uppmärksamhet?"

 139. Ängsliga barn vill också redovisa och
  räcka upp handen, men det är jobbigt.

 140. Barnet i Tove Janssons novell
  blir mer synligt-

 141. -ju mer muminfamiljen behandlar henne
  som en vanlig människa.

 142. Till slut syns hon helt,
  när Lilla My biter henne.

 143. -Vad kan en lärare lära sig av det?
  -Att våga, tänker jag.

 144. Att inte...

 145. Att lämna tankarna
  om att inte lägga sig i-

 146. -utan våga se-

 147. -och stegvis, tillsammans med eleven
  försöka göra synligt.

 148. Jag minns en ungdom som jag träffade
  som jag jobbade med-

 149. -och hon berättade att hon också hade
  en social rädsla, men sen sa hon:

 150. "Jag har börjat räcka upp handen"-

 151. -"och de andra ha börjat vända sig
  mot mig och prata med mig."

 152. Hon hade gjort sig synlig
  för sina klasskamrater-

 153. -som hade gjort som läraren
  och inte vågat prata med henne.

 154. När hon visade sig
  vågade de andra se.

 155. Så ett barn som gör sig osynligt
  och vill vara osynligt...

 156. -...ska man inte låta vara det?
  -Nej. Barn ska få vara som de är.

 157. Det är viktigt att vi inte skapar
  ett samhälle där bara de utåtriktade-

 158. -premieras.

 159. Det är viktigt att man får vara blyg,
  och att det räknas.

 160. Man ska få vara den man är,
  men om man lider av att vara tyst-

 161. -ska vi hjälpa till och puffa lite
  så att man blir synlig.

 162. Du talar om olika sorters rädslor,
  och vi kan inte gå igenom alla-

 163. -men du nämner provrädsla.
  Hur stor är den?

 164. Vi vet inte exakt,
  och man har mer tittat på studenter-

 165. -så det är olyckligt outforskat-

 166. -eller vi har inte mycket studier
  på låg-, mellan- och högstadium-

 167. -och när vi får betyg allt tidigare
  blir proven viktiga-

 168. -så det finns skäl att titta på det,
  men det är hyfsat vanligt.

 169. Talängslan nämner du också
  och citerar det vi har gjort på UR-

 170. -för retorik i tidiga åldrar-

 171. -men hur hanterar man talängslan?

 172. Där ska man både ha
  ett upplägg med hela klassen-

 173. -där man tränar elever
  att vara goda lyssnare...

 174. Dels ska man träna hur man redovisar
  och träna publiken i att lyssna.

 175. Man har sett att ängsliga elever
  blir sämre bemötta när de redovisar-

 176. -och det handlar om att ha
  färdigheter, att interagera-

 177. -och det är lätt att lära ut.

 178. Då ökar intresset för publiken,
  och man blir säkrare.

 179. Det kan man träna med hela klassen
  och med enskilda elever.

 180. Man ger tips.

 181. Nu talar vi om vad lärare kan göra
  och pedagoger eller psykologer-

 182. -men hur kan föräldrar hjälpa barn
  som befinner sig i en fallande skala-

 183. -av att vara oroliga och ängsliga
  och så småningom få ångestsymptom?

 184. -Vad kan en förälder göra?
  -Föräldrarna är närmast barnet...

 185. ...och där har vi mer studier.

 186. Det gäller att inte förmedla
  eget oroligt beteende-

 187. -att inte ha ett farofokus-

 188. -utan blir jag själv orolig
  ska jag helst inte visa det.

 189. Men man ska försöka få barnet
  att vilja vara med-

 190. -om man tror det handlar om rädsla
  och inte att barnet inte vill gå.

 191. Man kan stå på sig och säga
  att man kan pröva att gå på kalaset.

 192. "Om du inte vet
  hur man gör i lekarna"-

 193. -"så kan du väl fråga mamman."

 194. Man kan packa ner lite strategier
  i väskan när man ska på kalaset.

 195. -Vad kan barnet självt göra?
  -Jag har råd i boken...

 196. ...till barn och ungdomar.

 197. Man ska inte tro att man är knäpp-

 198. -utan förstå att det är vanligt
  att känna så här-

 199. -och...

 200. Man ska förstå att ont i magen
  kan vara oro.

 201. Ofta blir man lite lugnare
  om man förstår vad man är med om.

 202. Att ta emot hjälp från föräldrar
  och lärare, förstås.

 203. Beroende på ålder kan man göra
  uppgifter, så att man får träna-

 204. -men det är olika hur mycket ansvar
  man kan ta själv som barn och ungdom.

 205. Det finns alltså saker att göra.
  Tack, Malin Gren Landell.

 206. Tack.

 207. Textning: Sofie B Granqvist
  www.btistudios.com

 208. Det ska pedagoger göra
  och andra inom skolan-

 209. -som fritidspersonal,
  specialpedagoger och elevhälsa.

 210. Rektorer kan läsa den, för att förstå
  vad personalen kan ha fokus på-

 211. -och med lätta medel hjälpa till med.

 212. När jag var i elvaårsåldern-

 213. -började jag läsa tjocka vuxenböcker,
  och jag gick in i en helt ny värld.

 214. Jag är en brinnande känslomänniska-

 215. -med mycket systematik och
  kunskapsorientering, kunskapsfokus.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Orolig och blyg i skolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Malin Gren Landell är leg. psykolog och leg. psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin. Blyghet och rädslor kan hindra barn i deras inlärning och kompisrelationer. "Orolig och blyg i skolan" handlar om hur man med små medel kan bidra till barnets utveckling och framtid. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Barn, Blyghet, Fysiologisk psykologi, Känslor, Psykologi, Skolan
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Dövidentitet och hörselnormen

Evelina Svensdotter pratade när hon var liten och utvecklade en oral identitet trots att hon har en hörselskada. Hon har på senare tid lagt ifrån sig hörapparaten och tecknar enbart. Hon berättar om vägen till beslutet och att hennes släkt nu vet att hon är döv. Hörselnormen har gjort det svårt för henne att kräva sin rätt, men hon försöker hitta styrka i sin identitet och sitt språk och intresserar sig för dövaktivism.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Skolattacken i Trollhättan

Den 22 oktober 2015 gick 21-åriga Anton till angrepp på personal och elever på grundskolan Kronan i Trollhättan - den skolattack i Sveriges historia som krävt flest dödsoffer. Hur tänker och lever skolans elever efter en sådan händelse? Vi träffar Boshra som berättar om sorgen efter de som dog och om hur det var att hålla sig gömd under ett bord i ett hörn av klassrummet när attentatsmannen mördade. 17-åriga Hanyia bor granne med skolan och har varit elev där. Hon tänker ofta på händelsen och har en idé om hur man kan förebygga att något liknande händer igen.

Fråga oss