Titta

UR Samtiden - Universell design 2014

UR Samtiden - Universell design 2014

Om UR Samtiden - Universell design 2014

Internationell konferens om design för alla. Forskare, arkitekter och tillgänglighetsexperter berättar om utmaningar och kreativa lösningar inom universell design. Hur skapar vi arkitektur och design som får alla, även personer med funktionsnedsättning, att känna sig inkluderade i samhället? Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Universell design 2014 : En studie i universell designDela
 1. Jag ska prata om
  ett analytiskt tillvägagångssätt-

 2. -för mainstreamingprinciper
  för funktionsnedsatta.

 3. Det är en fallstudie av
  modellerna i USA och Sverige-

 4. -samt i Egypten och Saudiarabien.

 5. Enligt Världshälsoorganisationen-

 6. -har antalet funktionsnedsatta
  ökat till en miljard.

 7. Det är en väckarklocka
  och åtgärder måste vidtas-

 8. -för att förhindra segregering
  och genomföra mainstreaming.

 9. Mainstreaming är beroende av
  individens hälsa och miljön.

 10. Därmed är det även
  beroende av universell design.

 11. Studien belyser mainstreaming-
  strategier i USA och Sverige.

 12. Och den visar insatserna man har gjort
  i Egypten och Saudiarabien.

 13. Det finns olika definitioner
  av funktionsnedsättning:

 14. Medicinskt är det hälsan
  och funktionella begränsningar.

 15. Socialt är det negativa attityder
  som vissa individer har-

 16. -mot personer med
  funktionsnedsättning.

 17. Miljömässigt är det
  fysiska, arkitektoniska hinder-

 18. -som kan hämma gruppens integrering.

 19. Statistik visar att i hela världen
  har antalet funktionsnedsatta ökat-

 20. -till en miljard från 650 miljoner.

 21. 200 miljoner av dem
  har grav funktionsnedsättning.

 22. 45 miljoner av dem är blinda
  och 269 miljoner är synskadade.

 23. 80 procent av de här människorna
  lever i u-länder.

 24. Hur kommer det sig att antalet har ökat?

 25. Det beror på spridning av sjukdomar
  som hiv, aids och drogberoende.

 26. Barn med funktionsnedsättning
  är en följd av undernäring-

 27. -barnarbete och väpnade konflikter.

 28. För varje barn som dödas
  blir tre barn funktionsnedsatta.

 29. Den ökade medellivslängden leder också
  till fler personer med nedsättningar.

 30. Mainstreaming är en metod att
  bemyndiga personer med nedsättningar-

 31. -förhindra att de blir segregerade
  och låta dem utöva sina rättigheter.

 32. Tillgänglighet är en förutsättning-

 33. -vilket står i FN:s konvention om
  rättigheter för funktionsnedsatta.

 34. Man betonar arbetsplatsens betydelse.

 35. Den ska vara icke-diskriminerande
  och den ska inte skapa hinder.

 36. Så man måste reglera
  arbetsplatsers policy-

 37. -så att de här individerna
  kan inkluderas.

 38. Miljön kan vara främjande när den
  möjliggör medverkan, inkluderar-

 39. -och är tillgänglig genom att avlägsna
  hinder och underlätta prestationer.

 40. Vi behöver en tillgänglighetskultur
  grundad på utbildning, medvetenhet-

 41. -och universell design som gör
  det möjligt att skapa dessa miljöer.

 42. Det är inget som bara gäller arkitekter-

 43. -utan även beslutsfattare
  och handikapporganisationer.

 44. Det är inte bara byggnader
  som ska vara tillgängliga-

 45. -utan även utemiljöer
  och transportsystem.

 46. Då det gör det möjligt för funktions-
  nedsatta att integreras och medverka.

 47. Länderna i studien är USA och Sverige-

 48. -samt Egypten och Saudiarabien.

 49. Antalet personer med
  funktionsnedsättning i USA...

 50. Siffrorna kommer av USA:s
  definition av funktionsnedsättning.

 51. Enligt statistiken är 54-56,7 miljoner
  amerikaner funktionsnedsatta.

 52. Det är 19 procent av befolkningen.

 53. De definierar funktionsnedsättning-

 54. -som svårighet att utföra
  socialt förväntade aktiviteter.

 55. Miljöns växelverkan med nedsättningen
  leder till funktionsnedsättning.

 56. Den 26:e juli 1990 formulerade USA
  en lag om funktionsnedsättning - ADA.

 57. Och kongressen antog ADA -
  Americans with Disabilities Act.

 58. Syftet var att tillhandahålla
  tillgängliga miljöer och anordningar-

 59. -som garanterar att denna grupp
  inkluderas i det sociala livet.

 60. 22 år efter att ADA antogs-

 61. -ser vi att funktionsnedsatta
  bor i mer tillgängliga områden-

 62. -och har tillgång
  till tekniska hjälpmedel.

 63. Unga funktionsnedsatta har samma
  utbildningsmöjligheter som alla andra.

 64. Här är några bilder på hjälpmedel i USA-

 65. -inom transport och utemiljö.

 66. Man har speciella parkeringsplatser,
  ramper och nedsänkta trottoarkanter.

 67. De kan till och med höja plattformar
  så att man inte behöver någon ramp.

 68. Från exempelvis parkeringsplatsen
  höjer de en plattform till entrén.

 69. De har även ramper.

 70. Det finns också vertikal förflyttning,
  antingen hissar eller ramper.

 71. De har anpassade anordningar
  som till exempel toaletter.

 72. Det finns även
  anpassade toaletter utomhus.

 73. När vi ser till Sverige-

 74. -finns det 1,5 miljoner personer
  med funktionsnedsättning.

 75. Detta enligt Gateway of Sweden.

 76. 2011 startade Sverige en ny strategi
  för funktionshinderspolitiken.

 77. Den kommer att pågå till 2016.

 78. Syftet är att ge funktionsnedsatta
  större möjligheter att delta socialt.

 79. Man prioriterar rättssystemet-

 80. -transportsystemet
  och informationsteknik.

 81. Utöver att tillhandahålla en tillgänglig
  miljö ger man även bidrag.

 82. På så vis kan personer som behöver det
  anpassa sina hem.

 83. Man kan ta bort trösklar,
  bredda dörröppningar-

 84. -sätta upp ledstänger,
  installera automatiska dörröppnare-

 85. -och sätta in speciella hissar i hemmen.

 86. Man kan också få bidrag till en bil.

 87. På så vis kan de som inte kan utnyttja
  kollektivtrafiken få anpassade bilar.

 88. Enligt lagen är det förbjudet
  att diskriminera funktionsnedsatta-

 89. -och den upprätthåller
  deras mänskliga rättigheter.

 90. Här är några bilder
  på automatiska dörröppnare-

 91. -och hur man
  kan göra entréer tillgängliga...

 92. ...genom att placera en hiss
  framför dörren och bygga ramper.

 93. Man kan sätta upp ledstänger,
  bygga ramper och anpassa köken.

 94. Man kan även installera hissar i
  hemmen.

 95. I Egypten finns 5,7 miljoner människor
  med funktionsnedsättning-

 96. -enligt den officiella statistiken.

 97. Det skulle utgöra
  sju procent av befolkningen.

 98. Enligt Världshälsoorganisationen
  är siffran tio procent.

 99. Det är en viss diskrepans-

 100. -som kan bero på att vissa former
  av funktionshinder inte är medräknade.

 101. Egypten har länge haft lagar
  för funktionsnedsatta.

 102. 1950 kom en lag som gav funktions-
  nedsatta försäkring och pension.

 103. 1959 fick två procent
  av funktionsnedsatta arbete.

 104. 1975 kom en lag om rätt
  till omsorg och rehabilitering-

 105. -och en ökning till fem procent
  som får arbeta.

 106. Det finns en barnlag
  som förbjuder diskriminering-

 107. -och garanterar
  social och psykisk rehabilitering.

 108. 2003 fick vi en tillgänglighetslag-

 109. -men den har inte verkställts än.

 110. 2013 kom den nya konstitutionen-

 111. -som garanterar mänskliga rättigheter
  och rehabilitering för den här gruppen.

 112. Här är några bilder
  på tillgängligheten i Kairo-

 113. -i al-Azhar-parken.

 114. Utanför cancerinstitutet-

 115. -har de parkeringsplatser nära ingången
  för personer med funktionsnedsättning.

 116. På universitet i Kairo har de ramper,
  vilket ökar tillgängligheten.

 117. Det nya biblioteket har en ramp
  så att funktionsnedsatta kan komma in.

 118. Här är en skola i Menofia.

 119. De har klasser
  för elever med funktionsnedsättning.

 120. Saudiarabien har invånare
  med funktionsnedsättning-

 121. -men de är oklart hur många.

 122. Vissa säger att det är 4,5 procent.

 123. Siffran kanske inte stämmer för
  det finns ingen tillförlitlig statistik.

 124. Saudiarabien ger dessa personer
  möjligheten till ett värdigt liv-

 125. -genom socialbidrag.

 126. Det ger dem möjlighet
  att anpassa sig till samhället.

 127. De fick sin lag om tillgänglighet 1998.

 128. Den ger dem rätt
  att delta i sociala aktiviteter-

 129. -och att få passande arbeten.

 130. De har även gjort försök-

 131. -att inkludera elever med
  funktionsnedsättning i vanliga skolor.

 132. Detta i enlighet med UNESCO-
  konferensen som ägde rum 2008.

 133. Där sa man att elever med funktions-
  nedsättning skulle gå i vanliga skolor.

 134. Man verkställer även
  bestämmelser om tillgänglighet.

 135. Arbetet övervakas av högsta rådet
  för personer med funktionsnedsättning.

 136. Här är några bilder.

 137. Det är tillgängligheten i en moské
  och i en galleria i Saudiarabien.

 138. Slutsatsen är att enligt studien-

 139. -finns det saker i väst
  som arabländerna kan lära av.

 140. USA var det land-

 141. -som hade den mest utförliga lagen
  om medborgerliga rättigheter.

 142. Den förbjuder diskriminering-

 143. -och garanterar samma möjligheter
  för funktionsnedsatta.

 144. Sverige har en lag-

 145. -som betonar att funktionsnedsatta
  ska vara en integrerad del av samhället.

 146. Inkludering är en ideologi
  som manifesteras i alla riktlinjer.

 147. Egypten har sedan 1950-talet haft lagar
  för personer med funktionsnedsättning.

 148. Vissa av lagarna har inte genomförts än-

 149. -och man behöver mer kunskap om
  hur man skapar en tillgänglig miljö.

 150. Saudiarabiens insatser
  är tydligt angivna.

 151. Man har gjort försök att integrera
  elever med funktionsnedsättning-

 152. -i vanliga skolor, vilket har gått bra.

 153. De här två exemplen är en bra början
  för att mainstreama den här gruppen-

 154. -så att de kan medverka
  i det sociala livet.

 155. Här är några referenser.
  Tack så mycket.

 156. Översättning: Therese Meijer
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En studie i universell design

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Safaa Mahmoud Issa Abdou är professor vid universitetet i Menoufia i Egypten. Hon har analyserat hur olika länder arbetar med universell design och visar på olikheter mellan Sverige och Egypten. Hon menar att man måste arbeta med tillgänglighetskultur för att skapa rättvisa och fördomsfria miljöer där alla inkluderas. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Design, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Universell design 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Konformism är vår fiende

Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik vid Certec vid Lunds universitet. Hon föreläser om att tillit och öppenhet är centralt om man ska arbeta med design för alla. Hon menar att konformism är vår fiende. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Design utan gränser

Föreläsning med Patricia A Moore som är industridesigner och konsult inom universell design. Hon menar att det är designen och arkitekturen omkring människor som är bristfällig om inte alla kan leva som de vill. I ett samhälle med fungerande design kallas ingen för handikappad. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

De humana städerna

Miljöplaneraren Daniel Iacofano och landskapsarkitekten Susan Goltsman föreläser om hur man kan bygga städer så att de blir humana och inkluderande. De fokuserar på barn och unga och menar att det krävs plats för lek, social interaktion och rekreation. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Trappor för lek och funktion

Karen Kim som är arkitekt vid universitetet i Buffalo, USA, föreläser om sitt experiment med interaktiva trappor. Många människor faller och skadar sig i trappor och hon menar att antalet skadade skulle minska genom bättre design. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Vikten av universell design

Hubert Froyen är professor i arkitektur i Belgien. Han visar exempel ur vardagen på universell design och där universell design som fungerar för alla skulle behövas. Inspelat 17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En studie i universell design

Safaa Mahmoud Issa Abdou är professor vid universitetet i Menoufia i Egypten. Hon har analyserat hur olika länder arbetar med universell design och menar att man måste jobba med tillgänglighetskultur för att skapa miljöer där alla inkluderas. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Diskriminering i turistnäringen

Katerina Papamichail är tillgänglighetsexpert i Grekland. Med fokus på turistnäringen pekar hon på hur hotell, attraktioner och allmänna platser stänger ute personer med funktionsnedsättning. Hon menar att det beror på att arkitekter och stadsplanerare sällan pratar om tillgänglighet. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En park för alla

Mark Trieglaff som är tillgänglighetskonsult i USA berättar om hur man har jobbat med tillgänglighet i parken Forest Glen Park i USA. Där har otillgänglighet räknats som ett lagbrott sedan 1990. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Information är till för alla

Tillgänglighetsexperten Stefan Johansson föreläser om vikten av information som är tillgänglig för alla. Han menar att fler än någonsin kan hämta och publicera information via internet, men att teknologin fortfarande utestänger personer med funktionsnedsättning. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förutsättningar för tillit

Vem litar vi på och vilka faktorer påverkar vår känsla av tillit? Sverige anses vara ett "tillitsland": vi litar på stat och strukturer i samhället. Hur påverkar miljön din tillit? Forskaren och statsvetaren Susanna Wallman Lundåsen berättar. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Trygghet

Inbjudna gäster knackar på hemma hos Balint, Nancy och Fia och pratar om livet och äter något gott.

Fråga oss