Titta

UR Samtiden - Universell design 2014

UR Samtiden - Universell design 2014

Om UR Samtiden - Universell design 2014

Internationell konferens om design för alla. Forskare, arkitekter och tillgänglighetsexperter berättar om utmaningar och kreativa lösningar inom universell design. Hur skapar vi arkitektur och design som får alla, även personer med funktionsnedsättning, att känna sig inkluderade i samhället? Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Universell design 2014 : De humana städernaDela
 1. Vi börjar med att fundera lite över
  vad den inkluderande stad en innebär.

 2. Det är ett ideal och
  en framtidsvision. Vi är inte där än.

 3. Vi tänker på vårt århundrade
  som urbaniseringens tid.

 4. 200 000 nya stadsbor
  tillkommer varje dag.

 5. Det är som om två Lund
  skulle uppstå varje dag.

 6. Urbaniseringen går snabbt.

 7. Kina kommer att ha
  220 miljonstäder år 2035.

 8. Som jämförelse
  finns det 35 i Europa i dag.

 9. I USA har vi megaregioner,
  samlingar av megastäder.

 10. Här ser vi den nordöstra megaregionen
  smälta samman.

 11. De närmaste 40 åren kommer
  befolkningen att öka längs kusten-

 12. -med kända konsekvenser
  med tanke på klimatförändringarna.

 13. Över hela världen har vi upplevt
  stora förändringar.

 14. Vi känner alla till
  den stora lågkonjunkturen-

 15. -och försöker förstå oss på de unga.

 16. Här ser vi dem
  när de diskuterar framtiden.

 17. I USA sägs den nya generationen
  sky villaförorterna.

 18. De är ointresserade av sånt.
  De vill till städerna.

 19. I San Francisco
  har vi fem procents arbetslöshet.

 20. Det kan räknas
  som full sysselsättning.

 21. Men 40 mil längre österut,
  i Central Valley-

 22. -Kaliforniens jordbruksområde,
  är arbetslösheten 15-20 procent.

 23. Fördelningen är ojämn, och vi vet
  vilka konsekvenser det får.

 24. Förändringarna fortsätter. För
  ett antal år sen fick vi internet-

 25. -med e-post, e-handel
  och så småningom sociala medier.

 26. Av allt som kan bli nätbaserat
  har vi bara nått 1 procent.

 27. Internet växer fortfarande.

 28. År 2020 omsätter internetmarknaden
  19 biljoner dollar.

 29. Det är uppenbart
  att det blir än större omvälvningar.

 30. Teknologin
  leder till väldigt bra saker-

 31. -men det här
  är en utrotningshotad art.

 32. Hantverkaren med sina verktyg
  ersätts av robotar.

 33. Teknologin har en baksida,
  och den blir bara värre.

 34. Det finns ekonomer som menar
  att genomsnittet är på väg bort.

 35. Det går antingen upp eller ner,
  så det blir stora problem.

 36. Så här ser dagens detaljhandel ut.

 37. Det här är Amazons
  90 000 kvadratmeter stora lagerlokal.

 38. De som är ute efter låga priser
  beställer härifrån.

 39. Kvartersbutiker och lokala bokhandlar
  är hotade.

 40. Och då har vi knappt nämnt
  sociala och miljömässiga orättvisor.

 41. Socialt, ekonomiskt och kulturellt
  har vi en lång väg kvar.

 42. Den inkluderande staden
  är vår vision.

 43. Hur kan vi nå den? Utveckling
  av den fysiska miljön räcker inte.

 44. För många år sen kallades vårt ämne
  "barriärfri design".

 45. Sedan kom det att kallas
  "tillgänglig design".

 46. Termen "universell design"
  hörde jag först från Ron Mace.

 47. Universell design lägger en ny aspekt
  till begreppets vanliga betydelse.

 48. Vi vill främja inkluderande design-

 49. -vilket rör såväl funktionshinder
  som ålder och etnicitet.

 50. Vi vill inkludera hela befolkningen
  när vi bygger upp en stad.

 51. Det handlar om att utveckla staden
  fysiskt och socialt-

 52. -men också om att kulturell
  utveckling skapar mångfald-

 53. -vilket ger ekonomisk tillväxt
  och en inkluderande stad.

 54. Vi har utvecklat en struktur
  för stadsutveckling.

 55. Den har åtta delar, och vi börjar
  med "Den välmående staden".

 56. Människor behöver
  en lön de kan leva på.

 57. Det är en del
  av en inkluderande ekonomi.

 58. Vi lever i en global värld
  och konkurrerar med alla städer-

 59. -när det gäller ekonomisk utveckling
  som ger möjligheter.

 60. De städer som överlever
  i den hårda konkurrensen-

 61. -kommer att ha de här egenskaperna:

 62. De präglas av hög social tolerans,
  och där har vi trenden på vår sida.

 63. Vi ser samma kulturella och sociala
  trender över hela världen.

 64. Småskaligheten har också sin plats.

 65. Skräddarsydda lösningar
  börjar komma tillbaka.

 66. Småföretagen existerar sida vid sida
  med kreativa teknikföretag-

 67. -som utvecklar grön energi
  och bioteknik.

 68. Detta utvecklas parallellt
  med småskalig verksamhet-

 69. -med en miljövänlig produktion
  som kunde bli rena museet.

 70. Det här är inte science fiction,
  utan existerande industrier.

 71. "Den utbildade staden"
  börjar med små barn.

 72. De behöver varierade miljöer där de
  lär sig hur man tar hand om naturen-

 73. -såväl som sin sociala
  och fysiska omgivning.

 74. I USA låter vi oss inspireras
  av universitetscampus.

 75. Jättekvarteren
  bryts ner och delas upp-

 76. -så att universitetens lokaler
  blandas in i övrig bebyggelse.

 77. Då låter vi studenternas energi
  genomsyra hela stadsmiljön.

 78. Den utvecklingen ser vi både i USA,
  Europa och resten av världen.

 79. Vad gäller den tillgängliga staden
  är mobiliteten förstås viktig.

 80. Bilägandet minskar i USA,
  tro det eller ej.

 81. Kollektivresandet ökar tack vare
  förändringarna i demografin.

 82. Den här infrastrukturen är vanlig
  men har snart spelat ut sin roll.

 83. Den utgör en tredjedel av städernas
  yta och innebär en stor barriär.

 84. Barriärfrihet handlar inte bara
  om dörrar, ramper och toaletter-

 85. -utan om att humanisera
  hela stadsmiljön.

 86. Genom att bygga för alla människor-

 87. -får vi en tryggare
  och mer inkluderande miljö.

 88. Det finns många exempel på det
  i Europa.

 89. Vi inspireras ofta
  av europeiska städer.

 90. Framtidens transporter
  utvecklas fortfarande.

 91. I USA tillverkas allt mindre fordon-

 92. -som kan få plats
  i allt trängre utrymmen.

 93. Vi har fortfarande inte sett
  vad tekniken kan göra.

 94. Den här typen av infrastruktur
  är inhuman, oproportionerlig-

 95. -och dessutom otillgänglig
  eftersom den är farlig.

 96. Vi försöker åtgärda det
  på olika dyra sätt.

 97. Det är en bra trend
  att man börjar aktivera utrymmena.

 98. 1989 hade vi en stor jordbävning.

 99. De upphöjda motorvägarna försvagades
  och fick rivas.

 100. I stället byggde vi gator
  och boulevarder i markplan.

 101. De leder till riktiga förvandlingar.

 102. Det har redan skett
  exempelvis i Boston.

 103. Det här är "Big Dig"
  som omvandlades till det här.

 104. Det här är en gata i Seoul
  som också omvandlades.

 105. Gatulandskapet förändras dramatiskt.

 106. Över hela USA finns
  såna här motorvägar.

 107. Vi är i full gång med att göra dem
  mer människovänliga.

 108. Här ser ni
  var trottoaren tog slut tidigare.

 109. Men trots vidgningen
  var körbanan ändå för bred.

 110. Det är dyrt, men byggnaderna
  får bättre kontakt med gatan-

 111. -och det blir fler samlingspunkter.

 112. Om det saknas pengar
  till så stora åtgärder-

 113. -finns nåt
  som kallas "taktisk urbanism".

 114. Med en färgburk
  och några tusen dollar-

 115. -kan man förändra miljön
  och skapa sociala utrymmen.

 116. Vi kan föra in konsten i stadsbilden
  och öka det estetiska värdet-

 117. -genom
  att lyfta fram lokala konstnärer.

 118. Det här är ett kommande projekt
  i San Antonio.

 119. Så här tänker vi oss
  att det ska se ut.

 120. Det är Hemisphere Park som ska skapas
  på världsutställningens plats.

 121. Vi vill att ytorna ska spegla miljön
  och människorna som bor här.

 122. Titta gärna på restreets.org,
  grundad av konstrådet-

 123. -för att främja inkluderande design
  i det offentliga rummet.

 124. Där hittar ni över 800 exempel-

 125. -på stadsdesign och omvandlingar.

 126. Nu till "En stad att leva i".

 127. En stad blir inte bra att leva i
  om den inte är barnvänlig.

 128. Barn är en utrotningshotad art
  i många städer.

 129. San Francisco
  har bara 8 procent barn.

 130. En sund andel barn är 27-30 procent
  av invånarna.

 131. Hur gör man då för att en stad
  ska bli riktigt barnvänlig?

 132. Grunden är lek. Alla däggdjur leker.

 133. Det ingår i vår natur.
  Om vi inte leker lär vi oss inget.

 134. Vi måste undersöka
  hur lekfulla miljöerna är.

 135. Det gäller både barndomen
  och vuxenlivet.

 136. Om man inte leker kan man inte
  vara kreativ och innovativ.

 137. Det här bevisas
  av modern hjärnforskning.

 138. Ett samhälle som inte leker
  kan inte vara nyskapande.

 139. Det gäller människor
  i alla storlekar.

 140. I olika åldrar har vi olika behov,
  och varje åldersgrupp har behov-

 141. -som måste uppfyllas miljömässigt,
  socialt och känslomässigt.

 142. När man tittar över hela linjen
  är det ett enormt stort arbete-

 143. -som ingen hittills har utfört
  helt och fullt.

 144. Man börjar med bostäderna-

 145. -och hur barnens miljö ter sig
  både inomhus och utomhus.

 146. I städerna måste vi titta
  på platserna runt bostäderna.

 147. Området används för olika ändamål-

 148. -och alla måste vara trygga,
  så att barnen kan leka där.

 149. Därför är det så viktigt
  att bygga om gatorna.

 150. Nu håller man på
  att bryta upp gatorna-

 151. -och bygga parker
  i anslutning till bostäderna.

 152. Då kan föräldrarna se sina barn genom
  fönstret, och barnen är inte ensamma.

 153. I Europa är läget inte lika akut
  som i USA-

 154. -eftersom våra säkerhetsproblem
  är mycket större.

 155. Förr var det här en vanlig syn,
  men inte nu längre.

 156. Mycket få barn leker på gatan
  eftersom gatorna ser ut så här.

 157. De är så breda
  att flygplan skulle kunna landa där.

 158. När man bryter upp strukturen
  kan man skapa olika zoner.

 159. En del kan användas för lek,
  en för bilar och en för parker.

 160. Gatorna kan delas upp
  i olika typer av platser.

 161. Och när det gäller förflyttning-

 162. -är det väldigt svårt att skapa såna
  cykelbanor som ni har överallt-

 163. -när infrastrukturen
  redan är på plats.

 164. Man får försöka skapa nya utrymmen
  genom områdena.

 165. Här var det ett vattendrag-

 166. -som vi täckte över och skapade
  en gångväg för barnen.

 167. Vad gäller kommunikationer-

 168. -sätter man inte barnen på bussen,
  spårvagnen eller tåget ensamma-

 169. -eftersom det är otryggt.

 170. Ny teknik kommer att innebära
  stora förändringar.

 171. Tänk om vi får nya hållplatser-

 172. -där man kan följa barnets bussresa
  hela vägen.

 173. Resan blir trygg-

 174. -om man kan följa barnets väg
  genom hela färden.

 175. Parker och öppna ytor är viktiga,
  och ett exempel är mobila parker.

 176. På "Parking Day"
  gör vi parkeringsfickor till parker.

 177. Här har vi ett exempel
  på en sån park.

 178. Man kan ta stora delar av gator
  och motorvägar-

 179. -och göra dem
  till mycket tilltalande platser.

 180. Institutioner för barn
  ska vara byggda för barn-

 181. -men ofta är inte miljön
  tillräckligt genomtänkt.

 182. Naturen måste få en plats-

 183. -för om barn aldrig möter naturen
  utvecklas inte hjärnan ordentligt-

 184. -och då bryr de sig inte om världen
  som vuxna.

 185. Det handlar om vår arts överlevnad
  och är väldigt grundläggande.

 186. Om man aldrig har sett djurens miljö
  vet man inte att den måste bevaras.

 187. Institutionerna måste börja
  tänka om och tänka rätt.

 188. Jag brukar tänka så här:

 189. Om man har ett djur...
  Finns det nån pekare?

 190. Den första bilden... Andra hållet.

 191. Det här är en rätval
  som lever i vattnet här i trakten.

 192. Varför inte låta valen blir en del av
  miljön, så att man kan leka med den?

 193. Det är så varje plats blir speciell.

 194. Det är viktigt att skapa möjligheter
  att lära barnen om sin egen miljö.

 195. På den här djurparken
  driver de ett forskningsprojekt-

 196. -för att rädda kondoren.

 197. När de började fanns
  bara 5-6 vilda kondorer kvar.

 198. Tack vare projektet är antalet nu
  325, men det är oerhört kostsamt.

 199. Om man gör barnen delaktiga-

 200. -kan de förstå varför det är viktigt
  att bevara just den arten.

 201. Över till nöjesfält:

 202. De handlar de inte om lek,
  utan om underhållning.

 203. Genom att skapa lekfullare
  och mer interaktiva delar-

 204. -lär man både föräldrar och barn
  att leken är nödvändig.

 205. Lek är inte bara underhållning. Det
  är faktiskt inte underhållning alls.

 206. Vi kan också titta
  på våra offentliga byggnader.

 207. Här ser vi mäktiga trappor
  upp till byggnaden-

 208. -som visar
  hur betydelsefull byggnaden är.

 209. Det måste förändras, så att det
  viktiga i stället blir användbart.

 210. Alla offentliga platser måste
  förändras, t.ex. handelsplatser.

 211. Här har vi en lekplats
  mitt i ett stort butiksstråk.

 212. Även på arbetet
  ska man tänka på barnen.

 213. Om man har ett bageri
  kan man nån gång i veckan-

 214. -låta barnen ta över
  och sköta arbetet.

 215. Samma sak med mataffärer
  och radiostationer.

 216. Det här handlar inte bara
  om studiebesök-

 217. -utan om att visa
  att hela miljön är till för lärande-

 218. -för utan den typen av utbildning
  får vi ingen inkluderande stad.

 219. Det här är de viktigaste kriterierna.

 220. Vi har beteendemässiga behov
  och behov vad gäller ekologin.

 221. Vi måste balansera dem.

 222. Våra beteendemässiga behov
  är enkla.

 223. Det handlar om sånt vi alltid söker.

 224. Vi behöver både glädje och andlig
  återhämtning, och det får vi i leken.

 225. Men vi är också djur
  med ekologiska behov.

 226. De handlar om utveckling.
  Ett exempel är räckvidden.

 227. Med bristande räckvidd under
  uppväxten utvecklas vi inte normalt.

 228. Små barn går bara
  en liten bit från sina föräldrar.

 229. Med åldern rör man sig
  längre och längre bort.

 230. Då måste man känna sig trygg
  och som en del av miljön-

 231. -så att man lär sig
  att anpassa sig och försörja sig.

 232. Försörjning handlar inte bara
  om mat och tak över huvudet-

 233. -utan också om själens försörjning.

 234. Vårt mål är att lära oss
  att planera omgivningen-

 235. -så att den blir en plats som
  inbjuder till lek och känns trygg-

 236. -där vi kan hantera de risker
  vi måste ta.

 237. Det här är ett projekt i Denver.

 238. Vi försöker studera städerna
  och skapa ett ramverk-

 239. -när det gäller lagar, krav
  och riktlinjer-

 240. -samt strategier för genomförande.

 241. Här undersökte man alla de platser-

 242. -där barn upp till 18 år lekte
  i Denver.

 243. Det kriterium vi hade-

 244. -var att det måste finnas nåt
  att leka med-

 245. -högst 200 meter från bostaden.

 246. Det blir en 5-10 minuters promenad.

 247. Vi tittade på antalet barn
  i varje område-

 248. -för att undersöka var barnen bodde
  i relation till lekplatserna.

 249. Här ser vi
  både under- och överetableringar.

 250. Vi satte upp kriterier för både
  under- och överetablerade områden-

 251. -för att jämna ut spridningen.

 252. Det finns andra miljöer också.
  Det här är en djurpark i Toledo-

 253. -där man kan utforska naturen
  kring Toledo.

 254. Så här ser det ut utanför Toledo.

 255. Det viktiga är inte ritningarna-

 256. -även om de skapar förutsättning
  för lärande-

 257. -utan att undersöka
  hur miljöerna fungerar.

 258. På den här kartan ser vi
  var lärandet pågår.

 259. Här gäller det naturkunskap.

 260. Här har vi bäcken, verkstaden
  och gethagen.

 261. Lägg märke till alla prickar
  på de platserna.

 262. Här klättrar man i berg.

 263. Platser där barnen kan påverka miljön
  och röra vid levande varelser-

 264. -blir de populäraste
  och därmed mest lärorika platserna.

 265. Här markerar vi utvecklingen av
  sensorisk och kognitiv förståelse.

 266. Återigen ser vi var den typen
  av inlärning främst sker.

 267. Genom kartläggningen
  kan man argumentera för-

 268. -varför såna miljöer är viktiga.

 269. Målet är att låta barnen nå längre ut
  och bli en del av världen-

 270. -och att det ska gälla alla barn.

 271. Tack, Susan.
  Vi ger Susan en applåd. - Tack.

 272. Tack. Vi tar de sista delarna
  och avslutar enligt schemat.

 273. "Den friska staden" innefattar
  lokalproducerade varor-

 274. -hållbart odlade och av hög kvalitet,
  som samhället konstrueras kring.

 275. I projekten försöker man föra in
  jordbruket i den urbaniserade miljön-

 276. -och förvandla överflödiga gatuytor
  till mat till hela bostadsområdet.

 277. Våra beräkningar visar
  att det är möjligt-

 278. -baserat
  på amerikanska stadsstrukturer.

 279. När det gäller hållbara städer
  ligger Europa steget före USA-

 280. -men det finns många kreativa idéer
  som leder till förbättringar-

 281. -lägre kostnader och bättre miljö.

 282. Det här är ett projekt från
  universitetet Davis i Kalifornien.

 283. De gjorde en detaljplan
  för West Village-

 284. -inriktad på att uppnå
  ett hållbart samhälle-

 285. -med hjälp av solenergi
  och lokala initiativ-

 286. -för att minska och producera energi.

 287. Området
  är nu självförsörjande på energi.

 288. Resultatet av ineffekt och uteffekt
  blir noll.

 289. Vi är stolta över projektet,
  och fler kommer.

 290. Vi pratar också om
  en kreativ, tolerant mångfald i USA-

 291. -där fler immigranter
  anländer varje dag.

 292. Vi har inte nått målet när det gäller
  relationer mellan etniska grupper.

 293. Vi behöver minnesvärda städer-

 294. -estetiskt tilltalande
  och identifierbara-

 295. -där symboliken gör
  att alla kan känna sig välkomna-

 296. -oavsett vilken kultur
  de kommer ifrån.

 297. Slutsatsen vi kan dra
  av vårt planeringsarbete-

 298. -är att det är en viktig del
  av skapandet av miljön-

 299. -och att man måste involvera
  invånarna i den utvecklingen.

 300. Vi syftar alltså
  på alla aspekter av miljön.

 301. I det utåtriktade arbetet använder vi
  bl.a. intervjuer-

 302. -personliga presentationer,
  interaktiva workshops-

 303. -samt minneskartor-

 304. -för att dokumentera
  invånarnas idéer.

 305. Här har vi en minneskarta
  som skapades i realtid.

 306. Invånarnas idéer
  skrevs upp på väggen.

 307. Vi arbetar i små och stora grupper
  med olika verktyg-

 308. -som High Touch, byggklossar,
  kartor och diagram.

 309. Invånarna får tala sitt eget språk
  som tolkas till engelska-

 310. -för att vi ska kunna bygga
  från gräsrotsnivå.

 311. Vi för ut informationen
  i våra skåpbilar-

 312. -och har lyckats nå
  hundratals människor-

 313. -som annars inte skulle ha kommit
  till ett offentligt möte.

 314. Många som nyligen invandrat till USA
  är rädda.

 315. De gömmer sig eftersom de är rädda
  för myndigheterna.

 316. Det finns många olika sätt
  att nå människor-

 317. -som inte ingår i den grupp
  som vanligen kommer till mötena.

 318. Vi finns också på nätet, där vi har
  flera verktyg för att nå invånarna.

 319. Med det spel vi konstruerade
  för kollektivtrafiken i Spokane-

 320. -lyckades vi få tusentals invånare
  att fatta beslut-

 321. -om hur de ville satsa flera
  miljarder dollar på kommunikationer.

 322. Intressant nog resulterade det
  i en minskning-

 323. -av intresset för biltrafik-

 324. -till förmån för fotgängare,
  cyklister och kollektivtrafik.

 325. Vi överlämnade informationen
  till beslutsfattarna-

 326. -och invånarna kunde själva se
  hur besluten påverkade resultatet-

 327. -när det gällde arbetstillfällen
  och tillgång till kollektivtrafik.

 328. Alla frågor nådde ut
  tack vare våra hjälpverktyg.

 329. Den inkluderande staden
  kan också innefatta planeringsfasen.

 330. Sociala medier är också viktiga
  för att alla röster ska bli hörda.

 331. Vi har kommit fram
  till tre huvudkriterier-

 332. -som gäller
  för en inkluderande stadsplanering.

 333. Vi börjar med funktionalitet.

 334. Brukarnas behov
  blir till designprogram-

 335. -som leder
  till detaljerade ritningar.

 336. Sen kan vi använda dem
  för att utvärdera miljön.

 337. Kontextkänslighet,
  alltså en känsla för platsen-

 338. -med bas
  i geografin, klimatet, historien-

 339. -och allt annat
  som gör en plats särskild och unik.

 340. Det kanske svåraste att uppfylla
  är jämlikheten.

 341. Både för- och nackdelar
  av varje åtgärd i den urbana miljön-

 342. -ska fördelas lika mellan alla
  grupper, så att ingen halkar efter.

 343. I framtiden vill vi få bort
  sociala och miljömässiga orättvisor-

 344. -med hjälp av inkluderande design.

 345. Och med det avslutar vi
  vår presentation. Tack så mycket.

 346. Översättning: Malin Hedlund
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

De humana städerna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Miljöplaneraren Daniel Iacofano och landskapsarkitekten Susan Goltsman föreläser om hur man kan bygga städer så att de blir humana och inkluderande. De fokuserar på barn och unga och menar att det krävs plats för lek, social interaktion och rekreation. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Förvaltning, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap, Stadsplanering
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Universell design 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Konformism är vår fiende

Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik vid Certec vid Lunds universitet. Hon föreläser om att tillit och öppenhet är centralt om man ska arbeta med design för alla. Hon menar att konformism är vår fiende. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Design utan gränser

Föreläsning med Patricia A Moore som är industridesigner och konsult inom universell design. Hon menar att det är designen och arkitekturen omkring människor som är bristfällig om inte alla kan leva som de vill. I ett samhälle med fungerande design kallas ingen för handikappad. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

De humana städerna

Miljöplaneraren Daniel Iacofano och landskapsarkitekten Susan Goltsman föreläser om hur man kan bygga städer så att de blir humana och inkluderande. De fokuserar på barn och unga och menar att det krävs plats för lek, social interaktion och rekreation. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Trappor för lek och funktion

Karen Kim som är arkitekt vid universitetet i Buffalo, USA, föreläser om sitt experiment med interaktiva trappor. Många människor faller och skadar sig i trappor och hon menar att antalet skadade skulle minska genom bättre design. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Vikten av universell design

Hubert Froyen är professor i arkitektur i Belgien. Han visar exempel ur vardagen på universell design och där universell design som fungerar för alla skulle behövas. Inspelat 17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En studie i universell design

Safaa Mahmoud Issa Abdou är professor vid universitetet i Menoufia i Egypten. Hon har analyserat hur olika länder arbetar med universell design och menar att man måste jobba med tillgänglighetskultur för att skapa miljöer där alla inkluderas. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Diskriminering i turistnäringen

Katerina Papamichail är tillgänglighetsexpert i Grekland. Med fokus på turistnäringen pekar hon på hur hotell, attraktioner och allmänna platser stänger ute personer med funktionsnedsättning. Hon menar att det beror på att arkitekter och stadsplanerare sällan pratar om tillgänglighet. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En park för alla

Mark Trieglaff som är tillgänglighetskonsult i USA berättar om hur man har jobbat med tillgänglighet i parken Forest Glen Park i USA. Där har otillgänglighet räknats som ett lagbrott sedan 1990. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Information är till för alla

Tillgänglighetsexperten Stefan Johansson föreläser om vikten av information som är tillgänglig för alla. Han menar att fler än någonsin kan hämta och publicera information via internet, men att teknologin fortfarande utestänger personer med funktionsnedsättning. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Sverige och rasismen

Författaren och journalisten Per Wirtén berättar hur han ser på Sverige och majoritetssamhällets okunskap om romernas situation. Han anser dock att diskussionen i Sverige är på väg att förändras till det bättre. Sedan några år benämns i den svenska debatten olika typer av rasismer och det bidrar till synliggörande. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Spel

Inbjudna gäster knackar på hemma hos Balint, Nancy och Fia och pratar om livet och äter något gott.

Fråga oss