Titta

UR Samtiden - Universell design 2014

UR Samtiden - Universell design 2014

Om UR Samtiden - Universell design 2014

Internationell konferens om design för alla. Forskare, arkitekter och tillgänglighetsexperter berättar om utmaningar och kreativa lösningar inom universell design. Hur skapar vi arkitektur och design som får alla, även personer med funktionsnedsättning, att känna sig inkluderade i samhället? Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Universell design 2014 : En park för allaDela
 1. Tack.
  Det känns roligt att vara här i dag.

 2. Det är trevligt att ta del av
  alla projekt och aktiviteter.

 3. Jag ska säga nåt om min bakgrund,
  den kan vara bra för er att känna till.

 4. Jag är vd för ACT Services men har en
  bakgrund inom terapeutisk rekreation.

 5. Jag har arbetat
  med anpassade projekt.

 6. Jag har tränat ett baseball-lag
  för blinda. De hade en boll som pep.

 7. Jag jobbade med Special Olympics.

 8. Jag har arbetat på Brookfield Zoo
  och anpassat deras skolprojekt.

 9. Där arbetade jag mycket
  med universell design.

 10. Vi fick pris för en CD
  med exempel på universell design-

 11. -från våra utställningar. Jag har
  också jobbat på LCM Architects.

 12. Där fick jag ett arkitektperspektiv
  på tillgänglighet.

 13. När vi började med det här projektet
  fanns det redan normer.

 14. I USA har funktionshindrade
  lagstadgade rättigheter.

 15. Byggnormerna kom 1990-

 16. -men de ändrades 2010 och omfattar
  nu även rekreationsområden.

 17. Här markerade jag "lekområden".
  Det är lekplatser.

 18. Vi utgick från det för att se vad vi
  måste göra ur tillgänglighetssynpunkt.

 19. Vi ville utöka det
  och sträva efter universell design.

 20. Det här projektet var unikt.

 21. När en parkförvaltning ska bygga nåt-

 22. -måste man följa lagens minimikrav
  för tillgänglighet.

 23. I det här fallet fick parken
  ett bidrag från Kellogg-stiftelsen.

 24. Villkoret var att man skulle följa
  principerna för universell design-

 25. -så vi måste göra mer
  än vad lagen krävde.

 26. Det var nåt mycket unikt.

 27. Parken skulle bekostas
  med skattebetalarnas pengar-

 28. -men nu fick vi ytterligare
  500 000 dollar till universell design-

 29. -så vi kunde göra mer
  än vad lagen krävde.

 30. Jag beskrev de olika delarna i ett
  paper, och nu ska berätta om dem.

 31. Jag ska ge exempel på
  vad som krävs enligt lagen-

 32. -och hur vi går längre
  när vi jobbar med universell design.

 33. Vi har en tillgänglig parkering. Det
  finns handikapplatser på parkeringen.

 34. Det finns tillgängliga parkeringsrutor
  nära ingången till parken.

 35. Här har vi ett extra stort utrymme
  mellan rutorna.

 36. Det finns plats
  för en ramp eller rullstolslyft.

 37. Man har tillräckligt med plats för att
  kliva ur, sen går man till gångvägen.

 38. Det är inkluderande design redan från
  början, som inte kräver ansträngning.

 39. En ingång finns vid parkeringen-

 40. -och på den östra sidan finns
  en annan ingång från en gångväg.

 41. Vi strävade efter att alla gångvägar
  skulle ha en lutning på högst 5 %.

 42. Lagen tillåter 5-8 % lutning.
  Då kallas det för en ramp.

 43. Tillgänglighetsrådet som utarbetade
  lagens riktlinjer gjorde några studier.

 44. 12 % av dem med gånghjälpmedel,
  balansproblem eller rullstol-

 45. -klarar inte en sån lutning.
  Det är för brant.

 46. Därför såg vi till att lutningen
  var högst 5 % i hela parken-

 47. -från ingången
  till de olika delarna av parken.

 48. Ett krav som lagen
  ställer på en lekställning-

 49. -är att de högre nivåerna
  ska vara tillgängliga.

 50. Man kan ha en transferplattform
  eller ett rampsystem.

 51. Med en transferplattform
  måste barnet ta sig ur rullstolen-

 52. -och sittande ta sig upp
  ett trappsteg i taget.

 53. De kanske vill upp
  för att kunna åka rutschkana.

 54. Det är ansträngande för dem
  att ta sig upp på det här sättet-

 55. -och väl nere måste de
  ta sig tillbaka till rullstolen.

 56. Det är svårt,
  och de flesta barn vill inte göra det.

 57. 1-2 % av barnen vill göra det,
  resten vill inte lämna rullstolen.

 58. Det andra alternativet är att ha ramper
  åtminstone på ena sidan.

 59. Man kommer upp på lekställningen,
  men allt där uppe är inte tillgängligt.

 60. Sen vänder man och tar sig ner.
  50 % är tillgängligt-

 61. -men vi ville att 100 % av det som
  fanns där uppe skulle vara tillgängligt.

 62. Vi utvecklade ett system med ramper-

 63. -som går igenom
  den övre delen av lekställningen.

 64. Här ser ni rampen
  som går igenom lekställningen-

 65. -till andra sidan.

 66. Vi gillade att barn kan vara tillsammans
  med vänner som inte sitter i rullstol.

 67. De kan ta sig till alla olika delar
  uppe på lekställningen.

 68. Ett villkor för bidraget var
  att vi skulle ha en rådgivningsgrupp-

 69. -med funktionshindrade
  barn och vuxna-

 70. -och föräldrar
  till funktionshindrade barn-

 71. -och även speciallärare
  och specialister på området.

 72. Föräldrarna och en del barn bad om
  utmaningar, allt måste inte vara platt.

 73. Vi sa:
  "Okej, vi ska se vad vi kan göra."

 74. Vi gjorde en utbyggnad högt uppe.

 75. Barnet måste lämna rullstolen
  och använda trappan-

 76. -för att ta sig ända upp
  till den här utsiktsplatsen.

 77. Många föräldrar och barn uppskattade
  det. Det innebar en större utmaning.

 78. En förälder sa:

 79. "Hur kan våra barn som inte kan
  ta sig upp ändå vara delaktiga?"

 80. Vi diskuterade det med tillverkaren,
  som kom med ett bra förslag:

 81. Ett periskop.

 82. Ett barn som är här nere
  kan titta i periskopet-

 83. -och se barnen som är där uppe
  och interagera med dem.

 84. Golvet där uppe är som ett nät,
  så de kan ropa till varandra.

 85. De kan interagera med dem där uppe
  trots att de själva kan ta sig dit.

 86. En annan sak som vi gjorde var
  att täcka marken med en gummimatta.

 87. För att följa föreskrifterna brukar man
  ha träflis, det anses vara tillgängligt.

 88. Men när folk sparkar i det
  blir det snabbt otillgängligt.

 89. Vi har en gummimatta med mycket
  jämn yta på hela lekplatsen.

 90. Det gör det mycket lätt
  för nån i rullstol att ta sig runt.

 91. En annan sak
  som kom upp i rådgivningsgruppen-

 92. -var att man skulle ha olika nivåer
  även på marken.

 93. Vi skapade pucklar,
  som i en slalombacke-

 94. -och målade dem
  så att färgen visar höjden.

 95. Från lågt till högt är det
  grönt, blått, gult och rött.

 96. Vi valde gult och rött i samråd med-

 97. -föräldrar till barn med autism
  eller kognitiva funktionshinder.

 98. Gult och rött är som ett trafikljus.

 99. Det kan vara nåt högre,
  farligare eller svårare.

 100. De får en visuell signal
  om att där finns en större utmaning.

 101. Vi skapade också öppningar
  mellan en del pucklar.

 102. En rullstol kan ta sig igenom,
  och de fick varierande höjd.

 103. En del föräldrar hade ju sagt
  att allt inte måste vara platt.

 104. Vi ville göra nåt som var lite mer
  utmanande för deras barn.

 105. Gångvägen som går runt hela parken-

 106. -har väldigt liten lutning,
  så det är mycket lätt att ta sig runt.

 107. Vi såg också till att det fanns
  en bred övergång från gångbanan-

 108. -till lekplatsområdet eller gungorna.

 109. Det är en mjuk övergång
  mellan områdena.

 110. Enligt lagen krävs det bara
  en trottoarramp ner till lekplatsen.

 111. Vi ville ha nåt mer inkluderande.

 112. Barnen som vill använda lekplatsen
  kan ta sig in dit på olika sätt.

 113. Bilden är tagen från lekplatsen.
  Man ser gångvägen och gungorna.

 114. Det är en av ingångarna till
  den lägst belägna delen av lekplatsen.

 115. Här ser man den jämna övergången till
  gungorna, precis som vid lekplatsen.

 116. Här finns några gungor som är gjorda
  för barn med funktionshinder.

 117. De ger ett extra stöd
  för dem med svag rygg eller nacke.

 118. Det gör
  att de kan vara med och gunga.

 119. De kan spännas fast, vilket är en
  säkerhetsdetalj, så att de kan gunga.

 120. I en annan del av parken
  anlade man en upphöjd trädgård-

 121. -med en fontän.

 122. I den här änden bubblar vattnet upp.

 123. Sen rinner det i en fåra-

 124. -ända till slutet av trädgårdsområdet.

 125. Vi fick feedback
  från föräldrar till barn med autism.

 126. De sa att deras barn älskade
  att doppa händerna i rinnande vatten.

 127. De föreslog att vi skulle göra avtryck
  i cementen medan den var våt-

 128. -som de kunde ta på under vattnet.

 129. Vi tog löv som fanns i närheten
  och gjorde avtryck i betongen.

 130. De kan ta på dem
  och känna vattnet som strömmar.

 131. Det var nåt
  som de tyckte var mycket behagligt.

 132. I slutet finns tre statyer:
  en groda, en sköldpadda och en fisk.

 133. Det finns tre sätt att aktivera dem.

 134. Den här aktiveras när man går på
  panelen eller kör rullstolen över den.

 135. Den här har en panel på sidan,
  som man kan ta på.

 136. Den här på kanten går att nå om man
  sitter på kanten eller i rullstol.

 137. När man aktiverar den
  sprutar den vatten i en skål.

 138. Man kan aktivera dem
  efter förmåga-

 139. -och vara med och använda fontänen.

 140. Trädgården fick upphöjda rabatter-

 141. -så att den som använder rullstol
  kan delta i trädgårdsprojekt.

 142. Unga vuxna som deltar i ett projekt
  sköter den.

 143. Det är ett projekt för ungdomar
  med utvecklingsstörning.

 144. Vi har ett picknickområde med bord
  som är tillgängliga för rullstolsburna.

 145. Vi har ett bord i solen
  och även ett i skuggan-

 146. -för den som tycker
  att solen är för stark-

 147. -eller om man tar medicin
  som gör en solkänslig.

 148. Här är nåt som vi gjorde
  med tanke på autistiska barn.

 149. En del av de barnen springer i väg,
  och utanför finns en trafikerad gata.

 150. Vi skapade en vall
  så att man ser att det är en gräns där.

 151. Vi planterade buskar längs kanten.
  Här har vi ingången.

 152. Det finns staket också. Det här hindrar
  ett barn från att springa ut på gatan.

 153. Det ger barnen ett avgränsat område
  att hålla sig inom.

 154. Det krävdes ett team för att
  kunna genomföra det här projektet.

 155. Kellogg-stiftelsen finansierade det
  via DuPage-stiftelsen.

 156. Parkförvaltningen i Woodridge
  var positiva till den här idén.

 157. Hitchcock Design Group
  var landskapsarkitekterna.

 158. Jag hade erfarenhet av universell
  design och hade en överblick-

 159. -och såg till att vi gjorde mer
  än vad lagen krävde.

 160. Jag brukar visa den här bilden
  från invigningsdagen.

 161. En pappa kom med sin tolvåriga dotter.
  Hon har en mycket svår CP-skada.

 162. Hon kan inte ta sig ur rullstolen
  och är svag i överkroppen.

 163. Han sa så här: "Hon är tolv år"-

 164. -"och för första gången kan jag leka
  med min dotter på en lekplats."

 165. Den här bilden brukar jag visa
  när jag berättar om projektet.

 166. Den allra första dagen
  som parken var öppen-

 167. -fick vi se nåt sånt.
  Det var mycket glädjande.

 168. Här kan också funktionshindrade
  föräldrar eller far- och morföräldrar-

 169. -leka med sina barn eller barnbarn.

 170. Vi tänker inte bara
  på tillgänglighet för barn.

 171. Det ska vara möjligt för en förälder
  att interagera med sitt barn.

 172. Tack för mig. Nu tror jag
  att det finns tid till frågor.

 173. Några frågor?

 174. -Välj nån.
  -Okej.

 175. Bra jobbat!

 176. -Var exakt ligger parken?
  -I Woodridge i Illinois.

 177. Det är i Chicago-området, cirka tre mil
  utanför Chicago. Sydväst om stan.

 178. Okej.

 179. Ni får hojta till också
  för att ge er till känna.

 180. Vi börjar här och sen där nere.

 181. Tack, det var intressant. Jag vill fråga
  om materialen som ni använde.

 182. Illinois har ett mycket varierande
  klimat. Var det en svårighet?

 183. Inte direkt. Lekplatsen byggdes
  av Landscape Structures.

 184. De finns över hela landet.

 185. Det är ett av tre stora företag
  som säljer lekplatsutrustning.

 186. De var så tillmötesgående och
  konstruerade det där periskopet.

 187. De ville vara kreativa
  och tänkte ut den lösningen.

 188. De ritade det speciellt för oss,
  så det är unikt för den här lekplatsen.

 189. Har en likadan park byggts
  nån annanstans i Illinois?

 190. Har den inspirerat till andra parker?

 191. Bra fråga. Delar av den har kopierats.

 192. En intressant sak
  är att en förening för USA:s parker-

 193. -gjorde ett reportage
  om den här parken-

 194. -och jag vet
  att parkförvaltningen i Woodridge-

 195. -har haft rundvisningar i parken.

 196. Landskapsarkitekter och
  parkförvaltningschefer har varit där.

 197. Jag vet inte hur många parker
  som har använt våra idéer-

 198. -men jag vet
  att det här har väckt stort intresse.

 199. -Finns det fler frågor?
  -Längst ner, tror jag.

 200. -Hej.
  -Hej.

 201. Diskuterade ni om man
  skulle ha räcken vid ramperna?

 202. Vi ville undvika just det.

 203. Vi försökte göra lutningarna så små
  att det inte krävdes ramper enligt lag.

 204. Jag vet att när en ramp inte är brant
  så är det inte nödvändigt med räcken-

 205. -men om det finns räcken
  uppmärksammas folk på-

 206. -att det kommer en förändring,
  till exempel en nerförsbacke.

 207. Naturligtvis var vi tvungna
  att ha räcken på själva lekställningen-

 208. -men vi ville undvika det
  på gångvägarna.

 209. -Lekplatsen är väldigt fint gjord.
  -Tack. Vi är mycket stolta över den.

 210. Jag undrar över kostnaden.

 211. Man hör ibland att tillgänglighet och
  universell design kostar mycket mer.

 212. Diskuterades det? Vad var kostnaden?

 213. Lagen om tillgänglighet för
  funktionshindrade är tvingande.

 214. Delstaten och kommunerna
  måste följa lagen.

 215. Den kostnaden måste man räkna med.

 216. Parkförvaltningen
  hade avsatt medel till själva parken-

 217. -och för att kunna
  uppfylla lagens minimikrav.

 218. Med pengarna från stiftelsen kunde vi
  bygga rampen i lekställningen.

 219. Den var mycket dyr.

 220. Gummimattorna till lekplatsen och
  gungorna kostade 100 000 dollar.

 221. Om man hade valt träflis
  hade det kostat 5 000 dollar.

 222. De extra pengarna gjorde
  att man kunde ha bättre tillgänglighet.

 223. Tack.
  Jag passar på att ställa en fråga själv.

 224. Du nämnde rörelsehinder och kognitiva
  funktionshinder, de synskadade, då?

 225. Om jag hade haft mycket mer tid...

 226. Min presentation
  brukar ta en timme och en kvart.

 227. Vi satte upp skyltar med punktskrift.

 228. Vid växterna fanns informationsskyltar
  och taktila skyltar med punktskrift.

 229. Och vid färgvalet fick vi feedback
  från föräldrar till barn med svag syn.

 230. Att pucklarna har en annan färg
  är till hjälp för dem-

 231. -när de rör sig över lekplatsen.

 232. Om man går med käpp-

 233. -vill man ha en kant att följa
  så att man hittar rätt.

 234. Alla ytor verkar släta,
  så det finns inget som leder en.

 235. De sa att de olika materialen, gång-
  vägens betong och lekplatsens gummi-

 236. -räckte för att de skulle förstå
  att det var olika områden.

 237. Okej.

 238. Fler frågor?

 239. -Där!
  -Ja, där nere.

 240. -Vi har tid kvar. Det är inte kaffe än.
  -Nån som är hungrig?

 241. Tack för en mycket bra presentation.

 242. I Sverige har vi en diskussion-

 243. -om det finns en motsättning
  mellan kreativitet och säkerhet.

 244. Har ni samma diskussion i USA?
  Hur har ni löst det?

 245. Ja, man har tänkt
  på markbeläggningen i synnerhet.

 246. Jag nämnde träflis,
  och man talar om fallområden.

 247. Om ett barn ramlar ner
  måste det finnas en viss stötdämpning.

 248. En sak som är bra med gummimattan
  är att den är tjock.

 249. Det minskar risken att skadas
  vid fall från högre höjd.

 250. Den är godkänd
  enligt ASTM:s säkerhetsstandard.

 251. Vissa saker,
  som räckena på lekställningen-

 252. -är sånt som blir en del av designen.
  Det ska vara säkert och funktionellt.

 253. Klockan är 25 minuter över.

 254. -Ni kan ställa frågor i kaffepausen.
  -Det låter bra.

 255. Tack till alla talare
  för jättebra presentationer.

 256. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En park för alla

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mark Trieglaff som är tillgänglighetskonsult i USA berättar om hur man har jobbat med tillgänglighet i parken Forest Glen Park i USA. Där har det sedan 1990 funnits en lag som förbjuder diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Otillgänglighet räknas som ett lagbrott. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Förvaltning, Parker, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Stadsplanering, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Universell design 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Konformism är vår fiende

Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik vid Certec vid Lunds universitet. Hon föreläser om att tillit och öppenhet är centralt om man ska arbeta med design för alla. Hon menar att konformism är vår fiende. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Design utan gränser

Föreläsning med Patricia A Moore som är industridesigner och konsult inom universell design. Hon menar att det är designen och arkitekturen omkring människor som är bristfällig om inte alla kan leva som de vill. I ett samhälle med fungerande design kallas ingen för handikappad. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

De humana städerna

Miljöplaneraren Daniel Iacofano och landskapsarkitekten Susan Goltsman föreläser om hur man kan bygga städer så att de blir humana och inkluderande. De fokuserar på barn och unga och menar att det krävs plats för lek, social interaktion och rekreation. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Trappor för lek och funktion

Karen Kim som är arkitekt vid universitetet i Buffalo, USA, föreläser om sitt experiment med interaktiva trappor. Många människor faller och skadar sig i trappor och hon menar att antalet skadade skulle minska genom bättre design. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Vikten av universell design

Hubert Froyen är professor i arkitektur i Belgien. Han visar exempel ur vardagen på universell design och där universell design som fungerar för alla skulle behövas. Inspelat 17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En studie i universell design

Safaa Mahmoud Issa Abdou är professor vid universitetet i Menoufia i Egypten. Hon har analyserat hur olika länder arbetar med universell design och menar att man måste jobba med tillgänglighetskultur för att skapa miljöer där alla inkluderas. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Diskriminering i turistnäringen

Katerina Papamichail är tillgänglighetsexpert i Grekland. Med fokus på turistnäringen pekar hon på hur hotell, attraktioner och allmänna platser stänger ute personer med funktionsnedsättning. Hon menar att det beror på att arkitekter och stadsplanerare sällan pratar om tillgänglighet. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En park för alla

Mark Trieglaff som är tillgänglighetskonsult i USA berättar om hur man har jobbat med tillgänglighet i parken Forest Glen Park i USA. Där har otillgänglighet räknats som ett lagbrott sedan 1990. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Information är till för alla

Tillgänglighetsexperten Stefan Johansson föreläser om vikten av information som är tillgänglig för alla. Han menar att fler än någonsin kan hämta och publicera information via internet, men att teknologin fortfarande utestänger personer med funktionsnedsättning. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förändra företag med tillit

Tillit inom företag skapar både bättre samarbeten och affärer. Det menar Miia Paakkanen, forskare i positiv psykologi. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

MiffoTV bakom kulisserna, del 1

Följ programledargänget bakom kulisserna inför MiffoTV:s utfrågning av politiker från Sveriges riksdagspartier.

Fråga oss