Titta

UR Samtiden - Universell design 2014

UR Samtiden - Universell design 2014

Om UR Samtiden - Universell design 2014

Internationell konferens om design för alla. Forskare, arkitekter och tillgänglighetsexperter berättar om utmaningar och kreativa lösningar inom universell design. Hur skapar vi arkitektur och design som får alla, även personer med funktionsnedsättning, att känna sig inkluderade i samhället? Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Universell design 2014 : Konformism är vår fiendeDela
 1. Hej, allihop.

 2. Jag är stolt över att vara här.

 3. Jag är mamman här.
  Jag har inget ansvar.

 4. Bara för den här föreläsningen.
  Det är jättebra.

 5. Jag vill slå an en sträng.

 6. Hitta en ton
  med den första föreläsningen.

 7. Tonen blir om variation, olikheter...

 8. Det blir om lärande,
  det blir om mångsidighet...

 9. Det handlar om design.
  Sex väldigt starka ord.

 10. Bakom dem finns ett sjunde.

 11. Det kan vara ett ord ni aldrig hört.

 12. Jag ska göra mitt bästa
  under den här halvtimmen med tiden.

 13. Jag ska introducera ett nytt koncept-

 14. -som jag tycker att vi behöver
  för att gå framåt.

 15. För 27 år sen grundade jag Certec.

 16. Jag var ledare i 22 år och nu
  har jag varit pensionär i fem år.

 17. Det är en speciell känsla.

 18. Mina fingeravtryck, fotavtryck
  och hjärnavtryck finns kvar.

 19. Det mest imponerande
  är att de inspirerar mig i dag.

 20. Den här konferensen inspirerar mig-

 21. -med de två orden
  kreativitet och mångfald.

 22. Jag ser att några antecknar.
  Allt finns tillgängligt sen.

 23. Om ni inte har tid att skriva
  så kan ni bara slappna av.

 24. När man har gamla insikter
  och får nya insikter-

 25. -kommunicerar de på ett sätt
  som inte innebär ren tillsats.

 26. Det innebär att de hindrar varandra.
  Det blir till något mycket klarare.

 27. Det är ett nytt tankemönster med
  erfarenhet från många situationer.

 28. Jag håller mig till kreativitet
  och mångfald.

 29. De förlitar sig båda två mycket
  på en generös ande.

 30. Jag blev glad i morse när jag såg att
  vi inte skulle prata om en mångfald.

 31. Det finns redan mycket mångfald
  i det här rummet.

 32. Så många mångfalder
  kan hjälpa oss att bli generösare.

 33. Det jag vill prata mest om
  i den här föreläsningen-

 34. -är konvivialitet.

 35. Hur många har hört det ordet förut?
  Ja.

 36. Ni som inte hört det
  ser att ni inte är den enda.

 37. Jag vill inte anklaga er,
  utan få med er i konvivialitet.

 38. Jag ska försöka göra det
  steg för steg.

 39. Förebilden för konvivialitet för mig
  är Nelson Mandela.

 40. Det här är hans staty, 20 meter hög.

 41. Jag står nära hans vänstra fot.

 42. Ni kan se dimensionerna.

 43. Nära statyn står...

 44. ...förordet
  till Sydafrikas konstitution.

 45. Båda avtäcktes en dag efter
  att han begravts förra december.

 46. Jag ska läsa upp en del
  av vad som står i förordet:

 47. "Vi, Sydafrikas folk, erkänner
  orättvisorna i vår historia."

 48. "Hedrar de som lidit
  för rättvisa och frihet i vårt land."

 49. "Respekterar de som arbetat
  för att utveckla vårt land."

 50. "Sydafrika tillhör alla invånare.
  Vi är gemensamma i mångfald."

 51. Där är den första grundtanken.

 52. "Gemensamma i mångfald."

 53. Vi är inte så lika utan så olika
  att vi kan vara gemensamma i detta.

 54. Sen har vi kreativitet. Det står:

 55. "Förbättra invånarnas livskvalitet
  och befria allas potential."

 56. Befria potential
  står nära att främja kreativitet.

 57. Det står: "Lägg grund för ett
  demokratiskt och öppet samhälle"-

 58. -"där regeringen bygger på folkets
  röst och alla är lika inför lagen."

 59. Om förordet bara inkluderat det här-

 60. -hade det inte inkluderat mångfald
  och kreativitet. Det gör det nu.

 61. Nu till universell design, design
  för alla och inkluderande design.

 62. De har olika historia,
  koncept, kontext och tänkesätt.

 63. De kan vara annorlunda men siktar på
  att öka konvivaliteten i livet.

 64. Det är en samtidig förekomst
  av mig och oss.

 65. De två orden
  speglas i bilden till höger.

 66. Konvivialitet kommer från
  latinets "com" som betyder "med"-

 67. -och "vivere" som betyder "leva".

 68. Konvivialitet står för
  gemenskapen vid en måltid.

 69. När Clinton träffade Arafat och Rabin
  skilde sig deras kläder åt-

 70. -men deras mat var utvald
  för att vara densamma för alla.

 71. För konvivialitetens skull.

 72. När ni nästa gång
  vid en designprocess säger:

 73. "Ska vi ta lite kaffe?
  Vill ni följa med på lunch?"

 74. Tänk på det en gång till då.

 75. Vi tror att det är praktiskt,
  men det kan betyda något annat.

 76. Vi kanske omedvetet
  tror på sidoeffekten-

 77. -att måltiden öppnar alla sinnen.

 78. Det ger konvivialitet
  i designprocessen.

 79. Det finns många här från Finland.

 80. Pasi Falk
  har skrivit "The Consuming Body".

 81. Den har hjälpt mig att inse hur vi
  öppnar våra sinnen vid måltider.

 82. Om konvivialitet bara handlat om att
  äta skulle jag inte pratat om det nu.

 83. Innan vi går vidare
  vill jag bara säga-

 84. -att jag vill att ni tittar efter
  konvivialitet under konferensen.

 85. Se om ni kan spåra det-

 86. -eller om ni tror
  att det inte finns med.

 87. Ni kan hitta det både i upptäckande
  och i rättfärdigande.

 88. Upptäckande-
  och rättfärdigandekontext-

 89. -finns i all forskning.

 90. Om konvivialitet är frånvarande,
  vagt eller torftigt-

 91. -kan vi verkligen
  designa universellt då?

 92. Finns universell design-

 93. -om konvivialitet och generositet
  inte finns? Det tror inte jag.

 94. Louis Pasteur forskade mycket.

 95. Han var en väldigt framgångsrik
  forskare.

 96. Han sa: "Slumpen gynnar
  det förberedda sinnet."

 97. Om man är förberedd
  kan man dra mer fördel från slumpen-

 98. -än om man inte är förberedd.

 99. Om man gör konvivialitet
  till ett medvetet koncept-

 100. -kan man märka dess närvaro
  eller frånvaro.

 101. Man kan utveckla det.

 102. Samtidigt kan man bestämma sig.
  Vad föredrar man?

 103. Föredrar man att jobba
  i situationer utan konvivialitet?

 104. Eller går man i väg och säger:
  "Jag föredrar det andra"?

 105. Jag tror att rätt tid
  för konvivialitet är just nu.

 106. Det beror på vår jords situation.

 107. Mänskligheten
  har alltid jobbat med uteslutande.

 108. Nu ska vi jobba med medräknande.
  Vi har inget annat val.

 109. Det är en annan föreläsning.
  Jag pratar inte om det.

 110. När Ivan Illich på 1970-talet
  försökte introducera konvivialitet-

 111. -genom boken "Tools for Conviviality"
  gick det inte så bra.

 112. Han skrev att vi använder
  inte bara våra verktyg för att jobba-

 113. -men också för mänsklig samlevnad
  och för samarbete.

 114. Verktyg för konvivialitet
  är ett bra uttryck.

 115. Andra har fortsatt: psykologer,
  antropologer, utvecklare...

 116. På nätet
  finns runt 30 000 referenser-

 117. -till konvivialitet
  på Google Scholar, till exempel.

 118. Det är inte så mycket. Det blir
  nog mer om ett, två eller fem år.

 119. Då kan vi se hur siffran har höjts.

 120. Jag ska visa ett exempel
  man inte hittar på Google Scholar.

 121. Det är en avhandling
  från designskolan här.

 122. Den har skrivits av Anna Persson.
  - Är du här, Anna?

 123. Där! Ställ dig upp, Anna.

 124. Hon skrev sin avhandling om:

 125. "Kärlek and Industrial Design:
  I'm choosing my life."

 126. Hon ville inte skriva
  "Love and Industrial Design."

 127. "Kärlek" är svenska för "love".

 128. Anna tycker att "kärlek"
  är något annat än "love".

 129. Det var ett tidigt verk
  i den riktningen.

 130. Det finns många mer
  om man bara letar efter dem.

 131. Det är viktigt. Med konvivialitet kan
  man söka fördelar, inte nackdelar.

 132. Inte antirasism, antidiskriminering,
  antimobbning utan positiva sidan.

 133. Det är nära Bubers "Jag och Du",
  det är nära empati-

 134. -men det lägger tyngd
  på olikheter och mångfald-

 135. -istället för likheter
  och likformighet.

 136. Det gör skillnad.

 137. Det står för en miljö
  med tillit och fördomsfrihet.

 138. Känns det att vi är glada
  att ni är här? Det är vi.

 139. Det har inget behov av försvar,
  hemligheter, rationalisering...

 140. Inget inblandande av drivkrafter
  som antagonism eller hämnd.

 141. Det är speciellt med konvivialitet.

 142. Det överlever inte
  om det är tyst eller tystat.

 143. Det måste uttrycka sig
  om och om igen.

 144. Det kan finnas närvarande
  på individnivå och på systemnivå.

 145. I mänskliga sektorn
  där folk jobbar med och för andra-

 146. -kan universell design
  inte bara framställas med lagar-

 147. -infrastruktur och produkter.

 148. Det finns ett uppenbart behov
  av verktyg för konvivialitet.

 149. Jag ska försöka placera konvivialitet
  på stora skalor.

 150. Den största skalan jag kan tänka mig
  är den mellan krig och fred.

 151. Konvivialitet står såklart närmare
  fred än krig.

 152. Jag hör till dem som tror
  att fred aldrig kan skapas ur krig.

 153. Fred behöver fred för att födas.

 154. Det kan också använda konvivialitet
  som moderkaka.

 155. Det är en anledning
  till att jobba för konvivialitet.

 156. Ett närmare exempel
  är att arbetet för tillgänglighet-

 157. -har växt när vi
  söker efter universell design.

 158. Tillgänglighet är viktigt
  men vi bör inte bara fokusera på det.

 159. Vi bör fokusera
  på universell design.

 160. Jag försöker placera
  konvivialitet här.

 161. Konvivialitetdesign,
  design för konvivialitet.

 162. Jag vet inte vilken sida
  om universell design det ska sitta.

 163. Konvivalitetsdesign
  kommer nära universell design.

 164. Det kan också vara på utsidan.
  Jag vill diskutera det med andra.

 165. Nu vill jag göra det
  lite mer praktiskt.

 166. Jag kan inte göra det på riktigt
  men jag kan göra det med en modell.

 167. Jag ska tala till modellen
  av P-O Hedvall.

 168. Han introducerade en
  akvititetsdiamant i sin avhandling.

 169. Hans avhandling
  finns tillgänglig på internet.

 170. Jag har den här, så att ingen kan
  säga att de inte hört talas om den.

 171. Aktivitetsdiamanten
  är väldigt speciell.

 172. Det står att om man jobbar med
  människor finns alltid ett subjekt.

 173. Det subjektet vill göra någonting.
  Det vill få resultat.

 174. Ibland kan vi göra det själva.

 175. Ibland måste vi jobba med andra
  för att nå våra mål.

 176. Ibland vill vi göra det
  genom att använda teknologi.

 177. Om man inte tittar på subjekt, objekt
  och miljön...

 178. Titta istället på linjerna.

 179. Jag och P-O tror att det är linjerna
  som är det viktigaste.

 180. I alla linjer finns det spänningar.

 181. Spänningarna
  är vad som driver på utvecklingen.

 182. Nu ska jag försöka illustrera det.

 183. Inte med digital presentation
  men med stora saker.

 184. Som spelkorten
  i "Alice i Underlandet".

 185. Jag ska ha kort och försöka
  illustrera vad det handlar om.

 186. Nu är det svårt för er därborta.

 187. Det här ska stå på scen.
  Alla kan titta på det efteråt-

 188. -men på det första kortet
  står det bara "jag".

 189. Symbolerna står på BLISS-språk.

 190. Det här är "jag". Det är en person.

 191. För att kunna agera
  måste personen ha ett verb.

 192. Verbet är "vill".

 193. Det står också i BLISS, såklart.
  Nu står det "jag vill".

 194. Här har vi banden.

 195. Så om jag börjar jobba med det här-

 196. -kan jag koppla ihop dem.
  Nu står det "jag vill".

 197. Om jag lyckas får jag ett resultat.
  Ett utfall.

 198. Det är den ideala situationen.
  Nu kan jag hantera det här själv.

 199. Jag är en ensam person.
  Jag ville göra det och det kunde jag.

 200. Men oftast blir det inte såhär.

 201. Nu ska jag titta på nästa.

 202. Trodde ni att det var enkelt
  att vara forskare?

 203. Jag är fysiker i grunden.

 204. Jag är van vid mer komplicerat
  än det här, hoppas jag.

 205. Om jag behöver hjälp...

 206. Ett gammalt sätt att jobba
  har varit med "de andra".

 207. Man försöker att få hjälp.

 208. Jag vill fortfarande få resultat.

 209. Sen går jag igenom de andra.

 210. Jag kommer till mitt "vill".

 211. Kanske alla är nöjda då.

 212. Om det inte handlat om
  ostördhet, integritet, etc.-

 213. -hade det kunnat vara bra.

 214. Numera har vi ett val till.

 215. Det här är det sista.

 216. Jag kunde ha bett om hjälp.

 217. Men det är jag för stolt för.

 218. Här står det "det andra".

 219. Det betyder inte en person.
  Det betyder alla föremål-

 220. -och allt som vi designat,
  våra byggnader, etc.

 221. Om vi inte klarar oss själva...

 222. ...kan man göra såhär istället.

 223. Till exempel
  använder jag mina glasögon.

 224. Jag skulle inte accepterat
  att någon sagt:

 225. "Du behöver inga glasögon,
  jag kan läsa för dig."

 226. Det skulle varit hemskt om de sagt:

 227. "Du får inte göra så med teknologi.
  Du måste göra på mänskligt sätt."

 228. Om ni tycker
  att det här är svårt nog-

 229. -ska jag introducera
  det sista bandet.

 230. Det går mellan alla människor-

 231. -som vill hjälpa de andra.

 232. Så blir det.
  Det funkar. Och det andra.

 233. Här finns det mycket spänningar
  hela tiden.

 234. Det finns många som tror
  att vi måste arbeta genom varandra.

 235. När vi försöker
  använda teknologi istället-

 236. -finns det desperation
  och ibland inte konvivialitet.

 237. En sak jag är helt säker på-

 238. -är att man alltid
  måste mäta resultatet här.

 239. Det är från resultatet
  av vad jag vill göra-

 240. -som jag kan utvärdera
  om det fungerar eller inte.

 241. Om resultatet är bra är det bra.

 242. Då kan vi gå vidare.

 243. Det är därför vi jobbar
  med digitala redskap. Det är lättare.

 244. Jag går vidare. Universell design,
  inkluderande design, design för alla.

 245. De har två ansikten,
  precis som guden Janus.

 246. Ett är riktat mot det absoluta
  och obestridliga:

 247. Normer, regler, lagar.

 248. Användare kan involveras
  i processerna-

 249. -men alldeles för ofta
  bara på förbestämda sätt-

 250. -genom tydliga testprotokoll.

 251. Användarimprovisering anses
  som misslyckande och förbjuds ibland.

 252. Det finns uttryck om det här.
  Ett är "You man, be human".

 253. Den bästa designen
  för långverkande utvecklande design-

 254. -och livskvalitet kan inte bygga
  på uteslutande av individualitet.

 255. Mänsklig kraft att improvisera,
  utveckla och lära sig måste finnas.

 256. På kort sikt kanske beroende
  av normer verkar framgångsrikt.

 257. Men på lång sikt då?

 258. Situationer förändras,
  folk förändras, kulturer förändras.

 259. Det finns en individuell
  långverkande utveckling-

 260. -åt båda håll
  mot inlärd hjälplöshet.

 261. Om jag lär mig hela tiden att det
  inte spelar någon roll vad jag gör-

 262. -får jag ändå inget resultat.

 263. Sen är det inlärd hjälplöshet.

 264. Om det å andra sidan
  finns sedvanlig framgång...

 265. Om man vänjer sig...
  Vi kan hata den här byggnaden-

 266. -men vi klarar av den under tre dagar
  om vi har kreativitet och mångfald.

 267. Det måste vara bättre
  men om man får sedvanlig framgång-

 268. -så är du en annan person nästa gång
  du försöker och nästa gång.

 269. Jag håller med Daniel Kahneman:

 270. Mannen som skrev boken
  om att tänka snabbt och långsamt.

 271. Det finns ingen homo oeconomicus.

 272. En rent rationell människa
  finns inte.

 273. Han utvecklar det så övertygande
  att jag tycker att vi måste tänka:

 274. "Vad använder vi
  när vi tänker snabbt?"

 275. Det gör vi nästan jämt.

 276. Det är känslor, känslor, känslor.

 277. Känslorna får smak-

 278. -från om vi är vana vid
  att lyckas fånga något eller inte.

 279. Edward Steinfeld, är du här?

 280. Där är du. Bra.

 281. Jag har haft roligt-

 282. -och det har varit bra att läsa
  din bok om universell design.

 283. Jag ska citera dig
  och Jordana Maisel.

 284. Ni skriver:
  "Universell design är en process"-

 285. -"som ger kraft till en mångfaldig
  befolkning genom förbättring"-

 286. -"av mänsklig prestanda,
  hälsa och socialt deltagande."

 287. Det går inte utan förordningar-

 288. -och systematisk utveckling
  av riktlinjer.

 289. Min poäng är att det inte
  går att lyckas utan konvivialitet.

 290. Det behövs också.

 291. Nu vill jag gärna veta
  att ni alla har hört Cliff Richard.

 292. Vi är många generationer här
  från olika kulturer-

 293. -men när jag förberedde föreläsningen
  hörde jag hela tiden inom mig:

 294. "Det finns inom oss alla
  att vara visa."

 295. Det upprepades och upprepades.
  Ni kan lyssna på Spotify senare.

 296. Vad han försöker säga
  är att potentialen finns där.

 297. Alla har potential,
  men vi måste befria den.

 298. För att befria den
  måste vi respektera olikheterna.

 299. Det handlar inte om likheter
  utan olikheter och mångfald.

 300. Vi ska erkänna
  rätten för alla att bidra.

 301. Om vi inte har rätt att bidra,
  varför ska vi då leva?

 302. Då får man sedvanlig framgång
  istället för inlärd hjälplöshet.

 303. Nu ser jag fram emot-

 304. -utgivningen av "Tools for
  Conviviality in Universal Design".

 305. Jag hoppas att den täcker
  processerna och resultaten.

 306. När jag sen läser handlingarna
  från konferensen-

 307. -ska jag leta efter korn
  av konvivialitet.

 308. Jag tror att de redan finns där.
  Tack så mycket.

 309. Översättning: Emilia Carlsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Konformism är vår fiende

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik vid Certec vid Lunds universitet. Hon föreläser om att tillit och öppenhet är centralt om man ska arbeta med design för alla. Hon menar att konformism är vår fiende. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Universell design 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Konformism är vår fiende

Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik vid Certec vid Lunds universitet. Hon föreläser om att tillit och öppenhet är centralt om man ska arbeta med design för alla. Hon menar att konformism är vår fiende. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Design utan gränser

Föreläsning med Patricia A Moore som är industridesigner och konsult inom universell design. Hon menar att det är designen och arkitekturen omkring människor som är bristfällig om inte alla kan leva som de vill. I ett samhälle med fungerande design kallas ingen för handikappad. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

De humana städerna

Miljöplaneraren Daniel Iacofano och landskapsarkitekten Susan Goltsman föreläser om hur man kan bygga städer så att de blir humana och inkluderande. De fokuserar på barn och unga och menar att det krävs plats för lek, social interaktion och rekreation. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Trappor för lek och funktion

Karen Kim som är arkitekt vid universitetet i Buffalo, USA, föreläser om sitt experiment med interaktiva trappor. Många människor faller och skadar sig i trappor och hon menar att antalet skadade skulle minska genom bättre design. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Vikten av universell design

Hubert Froyen är professor i arkitektur i Belgien. Han visar exempel ur vardagen på universell design och där universell design som fungerar för alla skulle behövas. Inspelat 17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En studie i universell design

Safaa Mahmoud Issa Abdou är professor vid universitetet i Menoufia i Egypten. Hon har analyserat hur olika länder arbetar med universell design och menar att man måste jobba med tillgänglighetskultur för att skapa miljöer där alla inkluderas. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Diskriminering i turistnäringen

Katerina Papamichail är tillgänglighetsexpert i Grekland. Med fokus på turistnäringen pekar hon på hur hotell, attraktioner och allmänna platser stänger ute personer med funktionsnedsättning. Hon menar att det beror på att arkitekter och stadsplanerare sällan pratar om tillgänglighet. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En park för alla

Mark Trieglaff som är tillgänglighetskonsult i USA berättar om hur man har jobbat med tillgänglighet i parken Forest Glen Park i USA. Där har otillgänglighet räknats som ett lagbrott sedan 1990. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Information är till för alla

Tillgänglighetsexperten Stefan Johansson föreläser om vikten av information som är tillgänglig för alla. Han menar att fler än någonsin kan hämta och publicera information via internet, men att teknologin fortfarande utestänger personer med funktionsnedsättning. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Ett samtal om antisemitism

Folkpartisten och före detta integrationsminister Erik Ullenhag samtalar med moderatorn Willy Silberstein. De samtalar om antisemitism, världsläget och om regeringens erkännande av Palestina samt om flathet och rädsla för att stöta sig med politiker. Inspelat den 15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

MiffoTV bakom kulisserna, del 2

Följ programledargänget bakom kulisserna inför MiffoTV:s möte med politiker från Sveriges riksdagspartier.

Fråga oss