Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2014

UR Samtiden - Bokmässan 2014

Om UR Samtiden - Bokmässan 2014

Seminarier och föreläsningar från bokmässan i Göteborg. Inspelat den 25-28 september 2014.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2014 : Lycka - vad är det?Dela
 1. Hej.

 2. Välkomna. Jag heter David Brax och
  är filosof vid Göteborgs universitet-

 3. -på institutionen för filosofi,
  lingvistik och vetenskapsteori.

 4. Jag ska prata om vad lycka är.
  Eller "Lycka - vad är det?"-

 5. -som förlaget insisterade på
  att kalla seminariet.

 6. Det finns en anledning till att jag
  ska tala om det i dag: Den här boken.

 7. Den ges ut på Fri Tanke förlag.
  Den gavs ut ganska nyligen.

 8. "Kort om lycka". Den skrevs av den
  amerikanske filosofen Dan Haybron.

 9. Han är en utmärkt filosof
  och en god vän till mig-

 10. -så boken ligger mig varmt om
  hjärtat. Jag var med från början.

 11. Jag fick den i manuskriptformat
  för ungefär tre år sen. På engelska.

 12. Jag läste igenom den, kommenterade
  den, skickade tillbaka den-

 13. -och kommenterade igen. Sen sa jag
  åt förlaget att översätta boken-

 14. -eftersom det är en bra och viktig
  bok. Fri Tanke förlag...

 15. ...översätter den här bokserien.

 16. Oxford University Press ger ut serien
  "A very short introduction to..."-

 17. -och olika filosofiskt intressanta
  ämnen. Den här boken om lycka-

 18. -har vi framför oss.

 19. Jag skrev förordet till boken. De
  första sidorna är ett förord av mig.

 20. Det jag kommer att säga i dag
  är löst baserat på förordet.

 21. Jag ska också prata lite om vilken
  plats boken har eller bör ha-

 22. -inom lyckoforskningen
  och lyckofilosofin-

 23. -och hur den för dem framåt.

 24. För att kunna göra det måste jag
  berätta kort om lyckoforskningen-

 25. -och lyckofilosofin. Det ska jag göra
  de närmaste tio minuterna.

 26. Lyckoforskning och dess uppgång
  och fall, skulle vi kunna prata om.

 27. Man kan säga att lyckoforskningens
  officiella startdatum är 1998-

 28. -när Martin Seligman bildade det
  som kallas positiv psykologi.

 29. Han tog över ordförandeskapet i The
  American Psychological Association.

 30. Det Seligman gjorde under ordförande-
  skapet och vid installationen-

 31. -var att säga att vi inom psykologin,
  under dess 100-åriga historia-

 32. -pratat om
  hur vi ska bota sjuka människor-

 33. -men vi har struntat i det som är bra
  och gör människor lyckliga-

 34. -och friska. Vi måste ägna oss
  åt det också. Då kommer vi kunna-

 35. -förebygga sjukdom. Om vi förstår
  vad en lycklig människa är.

 36. Han försökte skifta fokus från
  negativa tillstånd till positiva.

 37. Därav begreppet positiv psykologi.

 38. "Hedonic psychology" fanns redan.

 39. Psykologiska teorier som handlar
  om vilken roll lycka och njutning-

 40. -spelar i vår psykologi.
  Vilken roll det har i vår motivation-

 41. -och i hur vi värderar saker.

 42. Det började 1998. Då kom det upp
  på den vetenskapliga kartan.

 43. Den positiva, hedoniska psykologin-

 44. -är en korsdisciplinär sak.

 45. Det finns element
  av beteendevetenskap, hjärnforskning-

 46. -vanlig psykologi och social-
  psykologi. Allt detta deltar-

 47. -i den positiva psykologin
  och i lyckoforskningen.

 48. Beteendevetenskapen har bidragit
  med det som Canovans forskning visat.

 49. Alltså... Forskningen visar att vi
  missförstår vad vi blir lyckliga av.

 50. Det är
  ett nytt beteendevetenskapligt fynd.

 51. Hjärnforskningen har visat
  vilken typ av hjärnmekanismer-

 52. -hormoner, signalsubstanser
  som är aktiva i hjärnan-

 53. -när vi är lyckliga. Man pratar
  om oxytocin, endorfiner och dopamin.

 54. Dessa discipliner
  bidrar till lyckoforskningen.

 55. På det politiska planet ges
  "World Happiness Report" ut-

 56. -varje år. Det är en skattning
  av hur lyckliga jordens länder är.

 57. Sverige hamnar väldigt högt upp.

 58. I den senaste mätningen
  är vi på femte plats.

 59. Högst upp ligger Danmark, tvåa är
  Norge. Schweiz och Holland finns med.

 60. Sen är det Sverige. Typiska
  västeuropeiska välfärdsstater-

 61. -hamnar alltid högt på listan. Det
  börjar få betydelse för politiken.

 62. Dels har vi den psykologiska grunden
  om hur en människa blir lycklig.

 63. Det har börjat påverka politiken.
  Vid mätning av ett lands välstånd-

 64. -räcker det inte med att mäta rike-
  dom, utan även hur lyckliga folk är.

 65. Det behöver inte alltid sammanfalla.
  Om man har två alternativ-

 66. -ett som gör dig lyckligare, ett som
  gör dig rikare, väljer man lyckan.

 67. Därför har fler länder börjat
  mäta BNP och bruttonationallycka.

 68. Man utvärderar en policy utifrån
  hur lycklig befolkningen blir.

 69. Ur lyckoforskningen
  har man fått resultat-

 70. -som brukar lyftas fram
  inom populärvetenskapen:

 71. Människor blir lyckliga när de åt-
  njuter social och ekonomisk trygghet.

 72. Ett extremt robust resultat är
  att undvika pendling till jobbet.

 73. Det är en av de bästa prediktorerna
  för att man blir olycklig.

 74. Om man väljer mellan två jobb
  ska man välja det som ligger närmast-

 75. -för pendlingen har större inverkan
  på din livskvalitet än jobbet.

 76. Sådant brukar lyftas upp, vilket
  har fått den här typen av litteratur-

 77. -att bli överlappande med själv-
  hjälpslitteraturen. På gott och ont.

 78. Det tog några år från 1998 till
  att en subgrupp av lyckoforskarna-

 79. -blev övertalade att skriva
  populärvetenskapliga introduktioner-

 80. -där man har förenklat forskningen så
  att den kan säljas till stor publik.

 81. Resultatet brukar bli så här.
  Det brukar vara-

 82. -ljusblå eller klart gula omslag
  med ett stiliserat leende.

 83. Det står: "Så här blir du lycklig"
  eller "Vetenskapen bakom lyckan".

 84. Det är en litteratur som har
  uppstått. Det finns fördelar.

 85. Den här litteraturen är sundare
  på det vetenskapliga planet-

 86. -än tidigare självhjälpslitteratur.
  Samtidigt finns det problem-

 87. -med förenklingar.
  Jag återkommer snart till det.

 88. Det har uppstått
  en nationalekonomisk litteratur:

 89. Hur ska man översätta resultaten
  till att utvärdera politiska förslag?

 90. Vi hade en uppgång av
  den här litteraturen runt 2004-2005.

 91. Runt 2008-2009 vände det
  och det kom en kritisk motreaktion.

 92. Numera finns det nästan lika mycket
  litteratur med nedåtvända leenden-

 93. -och tråkigare färger som är kritisk
  mot hur lyckoforskningen lyftes upp-

 94. -på 00-talet. Man sa att lycko-
  forskningen ledde till lyckostress.

 95. Man har inte en ursäkt för att vara
  olycklig. Man stressas att göra sånt-

 96. -som leder till lycka. Man har ingen
  ursäkt att inte ta in resultaten.

 97. En olycklig människa är misslyckad.
  Man ska tillämpa det man läst.

 98. Det var en del av kritiken. Man tog
  upp faran med positivt tänkande.

 99. Inom positiv psykologi pratar man om
  positivt tänkande och dess fördelar-

 100. -för vår hälsa. Men det finns risker
  med positivt tänkande. Till exempel:

 101. Man underskattar risker och tror
  att man klarar saker och ting.

 102. Det ökar chansen att man klarar sig,
  men då tar man ibland onödiga risker.

 103. Vi har "brain overclaim syndrome":
  När man visar en bild på en hjärna-

 104. -tror man att man har förklarat nåt.
  Men hjärnforskningen är mer komplex.

 105. Man bör vara försiktig när man
  översätter neurovetenskaplig data-

 106. -till handfasta råd.
  Man kan säga att lyckoforskningen-

 107. -som hade sin storhetsperiod i mitten
  av 00-talet... Guldruschen är över.

 108. Det vi har i dag är en mer verserad
  och nyanserad litteratur.

 109. Kort om att översätta forskning till
  råd. Det är ett generellt problem-

 110. -med populärvetenskap, menar jag.

 111. Lyckoforskningens resultat visar
  att man inte ska pendla till jobbet-

 112. -utan i stället välja ett tråkigare
  jobb som ligger närmare. Det är sant-

 113. -utifrån lyckoforskningen, givet att
  du inte vet nåt annat om dig själv.

 114. Forskningen vet inget
  om människorna i populationen.

 115. Om du inte vet nåt om dig själv
  är chansen större än slumpen-

 116. -att bli lycklig om du väljer jobbet
  som ligger närmare. Ofta vet du mer.

 117. Du vet hur viktigt det är med ett
  bra jobb och om du gillar bilkörning.

 118. Det kan inte lyckoforskningen
  tala om.

 119. Egna erfarenheter har
  ingen statistisk signifikans-

 120. -men är en bättre prediktor för
  vad som gör dig lycklig i framtiden.

 121. Överdriv inte inflytandet
  som forskningen bör ha på ens liv.

 122. Detta tonas ofta ner
  i den här litteraturen.

 123. Varför kommer den här boken nu
  när vi har haft en nedgång?

 124. Det är så här... Haybron tillhör inte
  den här 25-åriga traditionen-

 125. -som kallas lyckoforskning. Han
  tillhör den filosofiska traditionen-

 126. -som är lika gammal som filosofin.
  Filosofer har alltid pratat om lycka-

 127. -och om vad som är ett lyckligt liv.

 128. Det gäller inte råd som ska följas,
  utan hur vi bör tänka om lycka.

 129. Hur vi bör tänka
  kring värdet av lyckan.

 130. Haybron har inte utvecklat nån veten-
  skaplig metod för att mäta lycka-

 131. -eller lämnat ut undersökningar,
  utan han har en vardaglig metod-

 132. -som kan kallas den sokratiska
  metoden. Det är vad Sokrates gjorde.

 133. Vi ställer vardagliga frågor. Vem
  är lycklig? Vi jämför två personer:

 134. En är rik, men osäker
  och kan köpa sig alla saker den vill.

 135. Skulle vi säga att personen är
  lycklig? Vi överväger personer, folk.

 136. Vi resonerar kring om personen är
  lycklig och tar reda på vad lycka är.

 137. Lycka är ett vardagsbegrepp. Vi som
  använder det har kompetens om det.

 138. Haybrons teori om lycka har han
  kommit fram till genom denna metod.

 139. Det är inte
  den teori som kallas hedonism-

 140. -och som säger att det enda som är
  värdefullt är lyckoupplevelser.

 141. Ett lyckligt liv måste således vara
  det som innehåller mest lycka-

 142. -och mest intensiva lyckoupplevelser.

 143. Han har lagt till lite saker, för det
  räcker inte med lyckoupplevelser-

 144. -för att vara lycklig. Man måste
  också erfara livstillfredsställelse.

 145. Man ska vara nöjd med sitt liv.
  Det är inbakat i lyckoforskningen.

 146. Man brukar fråga hur lycklig man är
  och hur nöjd man är med sitt liv.

 147. Man har funnit att mening är
  relevant. En meningsfull tillvaro.

 148. En meningsfull syssla måste vara
  en central del i lyckobegreppet.

 149. Haybron menar att den hedonistiska
  teorin, även om mening läggs till-

 150. -är otillräcklig. Han lanserade
  ett eget begrepp som bättre passar-

 151. -våra intuitioner om vem som är
  lycklig: Emotionell stabilitet.

 152. Att man är lycklig av vana. Man är
  inte lycklig p.g.a. lyckoupplevelser-

 153. -utan för att man har en disposition
  att vara lycklig. Trots motgång-

 154. -fortsätter du att vara lycklig. Du
  är oberoende av yttre omständigheter.

 155. Om vi har en person som har tur
  och som lyckas få allt den vill ha-

 156. -och blir lycklig,
  men som blir olycklig vid motgång.

 157. Det är inte en lycklig person.
  En lycklig persons lycka bottnar-

 158. -i en stabil disposition. Det är
  Haybrons teori. En vettig teori-

 159. -som är värd att bekanta sig med.

 160. Haybron tar upp en del av resultaten
  jag nämnde.

 161. Vi vet att det finns vissa villkor
  för att ha en stabil disposition.

 162. Man behöver social och ekonomisk
  trygghet. Man bör undvika stress.

 163. Stress är värst för att underminera
  dispositionen att vara lycklig.

 164. Haybron är inte hedonist, det är jag.
  Jag utvecklade en teori om det-

 165. -i doktorsavhandlingen som kom för
  några år sen. Jag ska prata om den.

 166. Haybrons teori handlar om vilket liv
  vi bör leva för att kallas lyckliga.

 167. Hedonism handlar om nåt annat:
  Om vad som gör ett liv gott.

 168. Vad är värdefullt? Lyckoupplevelser.

 169. Teorierna är förenliga.
  En genuint lycklig person-

 170. -har en pålitlig disposition till
  lyckoupplevelser. Det klokaste-

 171. -är att ha en disposition att bli
  lycklig och ha emotionell stabilitet.

 172. Det som gör livet gott är mängden
  lyckoupplevelser. Det är fokus-

 173. -för värdeteorin inom lyckoteorin.

 174. Läs den här boken. "Kort om lycka"
  är en utmärkt bok och inkörsport-

 175. -till tyngre lyckofilosofisk
  litteratur, som den här avhandlingen.

 176. Nu är min tid över. Tack för mig.

 177. Textning: Sandra Medin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lycka - vad är det?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

David Brax är filosof och berättar här om den moderna lyckoforskningens syn på lycka. Men vad är egentligen lycka och vad har det för betydelse? Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 25 september 2014. Arrangör: Fri tanke förlag.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Etik, Filosofi, Lycka, Personlig utveckling, Psykologi, Tillämpad psykologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Svikna barn och trasig ungdom

I barn- och ungdomsböcker lever många unga karaktärer under svåra förhållanden. Föräldrar eller andra vuxna sviker och sveken ser ut att bli fler och vanligare. Författarna Lina Stoltz, Marta Söderberg, Christina Wahldén och förläggaren Erik Titusson samtalar om ämnet. Moderator: Åsa Warnqvist. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Riskkapitalism till vilket pris?

Samtal mellan journalisterna Carolina Neurath, Jan Almgren och Lotta Engzell om riskkapitalisternas manliga värld där en delägare kan tjäna 30 miljoner kronor årligen. Moderator: Anders Billing. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Norstedts och Weylers förlag.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Identitet och nationalitet

Varför är det viktigt för vissa att kunna sätta nationalitetsstämpel på människor? Samtal med författarna Zulmir Bečević och Janne Teller. Moderator: Lena Sundström. Inspelat den 25 september på Bokmässan 2014 i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget och Alfabeta.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Ryslig spänning

Samtal mellan författarna Åsa Larsson och Magnus Nordin som alla skriver spänningslitteratur för unga läsare. Moderator: Agneta Edwards. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Berghs förlag, Bonnier Carlsen och Lilla Piratförlaget.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Lägg undan mobilen och läs

Hur kan vi hjälpa barn och unga att läsa och skriva? Samtal om Berättarministeriets metoder och hur en skrivarkurs kan genomföras. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer, Martin Widmark, Johan Unenge och Melis Yorulmaz. Moderator: Bodil Unenge. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Bonnierförlagen.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Den konstnärliga bilderboken

Samtal mellan författare och illustratörer om vikten av att våga experimentera och utveckla det konstnärliga uttrycket i bilderböcker. Medverkande: Per Gustavsson, Anna Höglund och Ulf Stark. Moderator: Agneta Edwards. Inspelat den 25 september på Bokmässan 2014. Arrangör: Natur & Kultur, Bonnier Carlsen och Lilla Piratförlaget.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Global migration och nationalism

Tre författare i samtal om nationalstaten, nationalism, antirasism och migrations- och integrationspolitik. Medverkande: Erik de la Reguera, Kristina Ohlsson och Lawen Mohtadi. Moderator: Björn Wiman. Inspelat den 25 september på Bokmässan 2014. Arrangör: Norstedts, Natur & Kultur, och Piratförlaget.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

E-bokens fram- och baksida

Många framhåller e-bokens positiva sidor, men det talas inte lika mycket om nackdelarna. Med Ann Steiner, forskare, Kristina Ahlinder, Svenska Förläggarföreningen, Gunnel Stjernvall, Kungliga biblioteket, och Katarina Dorbell, Barnens bibliotek. Moderator: Signe Westin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangörer: Kulturrådet och Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Botar tillväxt fattigdom?

I boken ”De fattigas manifest” ifrågasätter prästen Francisco van der Hoff Boersma tillväxt som en självreglerande väg till ett bättre liv för alla. Han samtalar med Anna Borgeryd, författare och företagare, samt generaldirektören Per Molander. Moderator: Kenneth Hermele. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangörer: Se människan/Svenska kyrkan, Sackeus och Weyler förlag.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Förlåtelse och försoning

Kan allting förlåtas? Desmond Tutu och hans dotter Mpho har skrivit boken "Förlåtelse - den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld". Tillsammans med tidigare ärkebiskopen KG Hammar diskuterar de hur man uppnår förlåtelse och försoning. Inspelat den 26 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangörer: Libris och Se människan/Svenska kyrkan.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Det ser PG Gyllenhammar och Ingvar Carlsson

Ingvar Carlsson och Pehr G Gyllenhammar har som få andra haft inflytande över det svenska samhället. I var sin bok har de nu gett sin syn på samhället och sakernas tillstånd. De möts i ett samtal med journalisten Björn af Kleen. Inspelat den 26 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangörer: Albert Bonniers förlag och Norstedts.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Kärlek, pengar och svek

Författaren Klas Östergrens nya roman "Twist" handlar om bland annat kärlek, pengar och svek. Tre teman som påstås ingå i de romaner som räknas till stor romankonst. Här samtalar han med Yukiko Duke. Inspelat den 26 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangör: Natur & Kultur.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Tove Jansson 100 år

Vem var egentligen Tove Jansson? Bakom rollen som Muminförfattare finns så mycket mer. Tove Janssons släkting Sophia Jansson, författaren Sara Bergmark Elfgren och litteraturprofessor Boel Westin samtalar med förläggaren Helen Svensson. Moderator: Janina Orlov. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangörer: Schildts & Söderströms, Rabén & Sjögren och Norstedts.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Människan bakom gasmasken

Hur påverkades den enskilda människan av första världskriget? Historikern och författaren Peter Englund pratar om sin bok ”Stridens skönhet och sorg” med fotografen Nils Fabiansson och författaren Maja Hagerman. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangör: Natur & Kultur och Norstedts.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Flickbilden i fantasy

Kvinnliga huvudpersoner är vanliga i den nya ungdomsfantasyn. Men hur har kvinnobilden förändrats i fantasylitteraturen? Samtal med författarna Sara Bergmark Elfgren, Maria Turtschaninoff och Mats Strandberg. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat 27 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangör: Berghs förlag, Rabén & Sjögren och Schildts & Söderströms.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2014

Den inlåsta rösten

Lea Kinnunen är verksamhetschef för Statens institutionsstyrelse. Hon talar här om hur man kan locka fram läs- och skriftspråk hos tvångsomhändertagna barn och ungdomar. Metoden fungerar även på vuxna missbrukare. Arbetet resulterar varje år i två antologier skrivna av de behandlade. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Mattias räddning

När Mattias var liten kunde han bli så arg att det kändes som att han skulle explodera. Han slog sina klasskompisar och sparkade sönder saker som kom i hans väg. Alla känslor han hade kom ut som ilska. Det blev till slut så jobbigt att han inte kunde gå kvar i skolan längre, men ett möte med en lärare kom att förändra hans liv.

Fråga oss