Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2014

UR Samtiden - Bokmässan 2014

Om UR Samtiden - Bokmässan 2014

Seminarier och föreläsningar från bokmässan i Göteborg. Inspelat den 25-28 september 2014.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2014 : Sex för allaDela
 1. Välkomna till detta seminarium
  som heter "Sex för alla".

 2. Vi ska prata om "Lätta sexboken"
  av Inti Chavez Perez.

 3. Vi ska prata om
  framtidens sexualundervisning.

 4. Och vill du
  presentera dig själv, Inti?

 5. Jag heter Inti Chavez Perez och
  har jobbat med sex & samlevnad-

 6. -ute i skolor, både på
  högstadie- och gymnasieskolor-

 7. -i över tio år.

 8. Jag utsågs också till expert
  i en utredning-

 9. -av jämställdhetsministern, där
  jag jobbat med frågor som rör-

 10. -mäns sexualitet.

 11. Och nu kommer äntligen
  "Lätta sexboken".

 12. Den är nästan som ett manifest-

 13. -över vad jag ser
  för framtida utmaningar-

 14. -i svensk sex och samlevnad,
  och vad jag ser för trender-

 15. -och vad jag ser för möjliga
  lösningar på aktuella problem.

 16. Jag heter Jenny Lindblad och är
  vik. förlagschef på LL-förlaget.

 17. Jag är också bokens redaktör
  tillsammans med Karolina Nenzén.

 18. Och vi ska också
  se på några bilder sen ur boken.

 19. De är ritade av Sara Teleman-

 20. -som också har bidragit mycket
  till den här boken.

 21. Du berättade för mig att du hade
  en vision med den här boken-

 22. -och inte bara en idé.
  Du kallar det för mer än en bok.

 23. Berätta om hur den kom till och
  varför en sån bok behövs i dag.

 24. Det är väldigt tacksamt
  att jobba med sex och samlevnad-

 25. -för målgruppen, alltså ungdomar
  är så himla nyfikna.

 26. De vill veta verkligen,
  och de vill lyssna och höra.

 27. Men det finns
  ett läromedelsproblem-

 28. -som också lärare vittnar om.

 29. De böcker som tar upp sex
  och samlevnad och som når ut-

 30. -till ungdomar, biologiböcker,
  tar inte upp de frågor-

 31. -kring sexualitet
  som ungdomarna bär.

 32. Vad kan det vara för frågor?

 33. Om man tänker på
  hur sexualiteten gestaltar sig-

 34. -i en ungdoms vardag
  så handlar det dels-

 35. -om bilder
  av hur människor ska bete sig-

 36. -efter kön och sexuell läggning.

 37. Såna får vi oss till livs
  genom reklam och tv och medier.

 38. Det handlar om
  pornografiska bilder och filmer-

 39. -främst på internet, och som går
  att se överallt, som på mobilen.

 40. Sexualiteten tar sig uttryck
  i kränkningar också-

 41. -som normaliseras i värsta fall
  i en skolsituation.

 42. Där kan man få höra
  antingen sexistiska kränkningar-

 43. -som hora eller så, och
  också homofobiska kränkningar.

 44. Sen tar sig också sexualiteten
  uttryck i ett sexuellt våld.

 45. Det är tafsningar och
  andra typer av överträdelser-

 46. -mot människors gränser
  som sker i vardagen.

 47. Också onani och lust. Det finns
  många delar av sexualiteten.

 48. Tyvärr är det så att de material
  som ofta kommer ut-

 49. -till svenska skolor
  stannar lite vid...

 50. Man får lära sig
  om reproduktion-

 51. -och om könssjukdomar
  och den typen av frågor.

 52. Men de frågor ungdomarna själva
  bär på är inte riktigt där-

 53. -så det är inte riktigt ett
  ungdomsperspektiv på kunskapen.

 54. Vilka är de vanligaste frågorna?

 55. Du har jobbat i tio års tid
  med de här frågorna.

 56. -Vad vill man veta?
  -Det handlar mycket om kroppen.

 57. De har många olika funderingar
  kring kroppen och normalitet.

 58. De har också frågor
  kring lust och fantasier-

 59. -som kanske känns läskiga
  eller onormala.

 60. Sen är det också så att ungdomar
  har olika erfarenheter-

 61. -och bär på olika verkligheter.

 62. Olika ungdomar
  behöver olika kunskaper.

 63. De ställer lite olika frågor.
  Jag ska ge ett exempel.

 64. När jag pratar med ungdomar
  som har nedsatt rörlighet-

 65. -om sex och samlevnad
  så säger de i stort sett alltid-

 66. -att de känner sig exkluderade
  från undervisningen-

 67. -för att deras frågor inte ryms
  och för att kompetensen saknas.

 68. Vi har ett exempel i boken på en
  som får en annan undervisning.

 69. Han får alltså inte lära sig
  samma saker som klasskompisarna.

 70. -Linus, tänker jag på.
  -Absolut. Det finns olika...

 71. Bland ungdomar
  finns olika kunskapsbehov.

 72. En annan sådan fråga
  är kvinnlig könsstympning-

 73. -som är oerhört vanligt
  i vissa regioner i världen.

 74. Det finns platser där i stort
  sett alla kvinnor och tjejer-

 75. -är könsstympade. Det är ett
  problem att inte det lyfts fram-

 76. -i den gängse informationen
  kring kropp och sexualitet:

 77. De problem som kan uppstå
  efter en könsstympning.

 78. Den vård man kan söka
  och de rättigheter man har.

 79. Det handlar ju om vissa,
  framför allt invandrarflickor-

 80. -från vissa regioner.

 81. För mig handlar "Lätta sexboken"
  om att se till ungdomarna-

 82. -till vad de själva har för
  frågor, och våga se olikheterna.

 83. Och sen tänka att allas frågor
  är lika viktiga.

 84. Alla ska få plats. Det är
  filosofin i "Lätta sexboken".

 85. Varför blev det en lättläst bok?

 86. Hur tänker du? Hur var det
  att skriva lättläst?

 87. Det var jättesvårt,
  men det var en rolig utmaning.

 88. Det finns många utmaningar
  inom sex och samlevnad.

 89. En vanlig sådan
  är att personer som jobbar-

 90. -med flyktingtonåringar upplever
  att det inte finns nåt material-

 91. -som de kan använda.
  Det är för svårt.

 92. Och i det som är lättläst
  har man tummat på kvalitén.

 93. Man har gjort det lätt
  genom att ta bort-

 94. -i stället för att låta
  komplexiteten vara kvar.

 95. En annan grupp är just ungdomar
  som har lässvårigheter.

 96. Jag har ju framför allt skrivit
  böcker för killar förut.

 97. Och det... Det går...

 98. Vad säger man om lässvårigheter?
  Vissa saker kan diagnostiseras-

 99. -men vissa har bara lite svårare
  att ta sig igenom en bok.

 100. Jag ville skriva en bok som kan
  vara en brygga mellan människor.

 101. Jag tänker så här:
  "Tänk om en tonåring"-

 102. -"träffar en annan tonåring
  och den har dyslexi"-

 103. -"och kanske har problem att
  läsa svåröverskådliga texter."

 104. "Tänk att de
  skulle kunna inleda ett samtal."

 105. "Det stod här om gränssättning,
  och då tänkte jag så här."

 106. "Vad tänker du?" Och så kan de
  ha ett samtal kring det.

 107. Så det "Lätta sexboken" gör är
  att den inte segregerar läsarna.

 108. Alltså det är killar och tjejer-

 109. -och de som är transpersoner.
  Det är liksom hetero, homo, bi.

 110. Det är de med funktions-
  nedsättningar och de utan.

 111. Man är på olika nivåer
  i svenska språket.

 112. Många olika ungdomar kan liksom
  få nån form av gemensam grund.

 113. Jag tror att det är viktigt
  i de här frågorna.

 114. Du har också pratat om att det
  finns ett glapp mellan könen-

 115. -att pojkar och flickor
  har olika mycket kunskap.

 116. Och att det skiljer sig
  så väldigt.

 117. -Det hade du också tankar om.
  -Ja.

 118. Framför allt hos killar
  finns det en kunskapsbrist.

 119. Killar vet generellt sett-

 120. -för lite om tjejer.
  Det handlar om allt tjejer gör.

 121. Men det blir
  ett särskilt stort problem-

 122. -när det handlar om tjejkroppen.

 123. När tonårskillar
  lever i ett kunskapsvakuum-

 124. -kring tjejers kroppar,
  så fylls ju det vakuumet-

 125. -med frågor som är obesvarade,
  med fördomar och tabun.

 126. Allt det där byggs upp
  i tystnaden.

 127. Och då är steget sen inte
  så himla långt ifrån att...

 128. Genom en okunskap
  och en tabubeläggning-

 129. -är steget inte så långt ifrån
  att skambelägga en tjejs kropp-

 130. -eller skambelägga
  hennes sexualitet.

 131. Så jag tänker att vi måste
  se på sexism-

 132. -bland annat som ett kompetens-
  problem som vi kan utbilda bort.

 133. Du har sagt att okunskap
  kan vara farligt rentav.

 134. Det är ju ett starkt uttryck.
  Hur tänker du kring det?

 135. Dels handlar det om att om man
  inte vet sina rättigheter-

 136. -då kan man inte ta till vara
  på dem. Det är väldigt vanligt.

 137. Framför allt hos de ungdomar-

 138. -som har det sämst ställt
  i samhället.

 139. De ungdomar
  som har den svagaste kopplingen-

 140. -till kunskap och till makt.

 141. Det är ju de som mest behöver
  veta vad de har för rättigheter-

 142. -gentemot vuxenvärlden
  och gentemot andra tonåringar.

 143. Så att... Det är en sak.

 144. En annan sak är att när ungdomar
  har frågor som inte besvaras-

 145. -så kommer de så klart
  att leta efter svar själva.

 146. Ungdomsbarometern visade att
  ungdomar framför allt frågar-

 147. -på internet hellre än att ta
  reda på information via skolan.

 148. Man går in på olika nätforum
  och skriver frågor-

 149. -och så svarar man
  på varandras frågor.

 150. Och ibland är svaren de får
  fulla med faktafel.

 151. Det kan vara riktigt
  problematiskt. De kan fråga:

 152. "Får man fortsätta ha sex med en
  tjej efter att hon har somnat?"

 153. "Ja, det är klart du får" svarar
  nån, och det är ju inte sant.

 154. Det går ju under våldtäkt
  i svensk lagstiftning.

 155. Jag tycker att när vi
  i vuxenvärlden inte möter upp-

 156. -då skapar vi ett problem-

 157. -där vi inte kan kvalitetssäkra
  den kunskap som ungdomarna får.

 158. Nu skulle det passa bra att du
  läste ett avsnitt ur boken-

 159. -som heter "Ordet ja".

 160. Det finns ett ord som är
  viktigare än alla andra vid sex.

 161. Ordet ja. Två personer ska inte
  ha sex med varandra-

 162. -om inte båda har sagt ja.
  Ett ja gäller bara för stunden.

 163. En person kan säga ja och
  börja ha sex, och sen ändra sig-

 164. -och säga nej. Man måste aldrig
  ha sex. Inte ens om man lovat.

 165. Att säga ja till vissa typer
  av sex betyder inte att säga ja-

 166. -till andra typer av sex.
  Går en person med på att ha sex-

 167. -betyder det inte att den
  ska gå med på att ha sex igen.

 168. Den som sover kan inte säga ja.

 169. Därför får man inte
  ha sex med nån som sover.

 170. Jättefulla eller drogade förstår
  inte alltid vad som händer.

 171. De kan inte heller säga ja
  så man får inte ha sex med nån-

 172. -som är mycket påverkad
  av alkohol eller droger heller.

 173. Den som är rädd menar inte ja
  när den säger ja.

 174. Därför ska man inte ha sex
  med nån som är rädd.

 175. Samma sak gäller
  nån som man har makt över.

 176. En lärare eller tränare ska inte
  be att få ha sex med en elev.

 177. Färdtjänst, hemtjänst
  eller personlig assistent-

 178. -ska inte heller
  be om sex med en brukare.

 179. En människa visar sitt ja
  genom att hålla om, kyssa-

 180. -smeka och hjälpa till
  att ta av kläderna.

 181. En person som ligger still
  deltar inte aktivt.

 182. Då har kroppen
  slutat att säga ja.

 183. Man måste fråga om den andra
  verkligen vill. Är den nervös?

 184. Ta det då lugnare eller vänta
  med sex till en annan gång.

 185. Om du är osäker på vad
  den andra vill, så kan du fråga.

 186. Vi har pratat om att lärare...
  Det finns ett väldigt sug där.

 187. Du har pratat om boken i olika
  sammanhang de senaste dagarna.

 188. Du sa att lärare
  behöver boken i klassrummet.

 189. Vilka fler? Kan föräldrar
  ta hjälp av den här boken-

 190. -för samtal med sina barn?

 191. Den är gjord för att användas
  i olika sammanhang.

 192. Den kan användas i klassrummet
  men också läsas i sovrummet-

 193. -eller på ungdomsföreningen.

 194. Eller i en konfirmationsgrupp.
  Den tar ju också upp religion.

 195. Men jag hoppas att många vuxna
  ska läsa den här boken faktiskt.

 196. "Lätta sexboken" bygger ju
  på ungdomars frågor i dag-

 197. -och på ungdomars
  problemformuleringar i dag.

 198. Jag tror att vuxna
  gör sig betjänta faktiskt-

 199. -av att få veta den bilden
  och få läsa in sig.

 200. Vad är sex och samlevnad 2014
  i Sverige?

 201. Jag tror också att vuxna
  har en hel del att lära sig.

 202. De vuxna som läst den har tyckt
  att de lärt sig nånting nytt.

 203. Boken lanserar också vissa ord-

 204. som är lite nyare.
  Bland annat ordet funkofobi.

 205. Jag är jättestolt
  över att den här boken-

 206. -nog kommer att "sätta" nyordet.
  Jag ska berätta vad det betyder.

 207. Funkofobi är alla de typer
  av nedsättande idéer-

 208. -eller kränkningar som ungdomar
  med funktionsnedsättningar har.

 209. I Sverige har ungdomar
  med funktionsnedsättningar -

 210. -högre risk att råka ut
  för mobbning på skolan.

 211. Vi pratar alltså
  om att det finns nån form-

 212. -av diskriminering faktiskt
  på svenska skolor-

 213. -där olika diagnoser
  används som svärord-

 214. -och där vissa ungdomar
  inte släpps in i gemenskapen-

 215. -på grund av sina kroppar.

 216. Ska vi kunna ta tag i problemet.
  Det står ju i skolans läroplan-

 217. -att vi ska verka
  mot diskriminering.

 218. Då behöver vi ju ett ord för att
  kunna diskutera de här sakerna.

 219. Och handikapprörelsen
  har skapat ordet funkofobi.

 220. Det har inte fått stor spridning
  inom "mainstream"-världen.

 221. Men jag tror att den här boken
  kommer att lyckas etablera den.

 222. Det är ett exempel på att boken
  befinner sig i framkant.

 223. Och det är väldigt spännande.
  Nu sprids det vidare.

 224. I september var du
  på S:t Botvids gymnasium-

 225. -och träffade nyanlända elever
  och vi är så tacksamma-

 226. -för deras medverkan
  till hur boken har utformats.

 227. Det får du också gärna
  nämna nånting om.

 228. Det var väldigt roligt.
  Det är så att "Lätta sexboken"-

 229. -bygger väldigt starkt på
  kontakt jag haft med ungdomar.

 230. Det är alltså
  ungdomars frågeställningar.

 231. Jag har frågat vad man tycker om
  den sex och samlevnad man får-

 232. -och vad man saknar.
  Men manuset har ju också...

 233. Vi har haft referenspersoner
  som fått tycka till om manuset.

 234. Jag är så glad att S:t Botvids
  gymnasiums språkintroduktions-

 235. -program med elever
  som varit kort tid i Sverige-

 236. -att de ville vara med
  så att vi fick feedback-

 237. -från personer som varit
  i Sverige mindre än två år.

 238. Och att deras syn på texten-

 239. -och på vad som borde expanderas
  - att den fick komma med.

 240. Du har ju konkreta exempel
  på vilka ämnen du valde-

 241. -att skriva lite mer om
  efter synpunkterna.

 242. Ja, alltså en sån sak
  var ju myten om mödomshinnan.

 243. Det finns ingen sån kroppsdel
  som heter mödomshinna-

 244. -även om det ännu står i vissa
  biologiböcker på svenska skolor.

 245. Men den existerar alltså inte.
  Den kunskapen är extra viktig-

 246. -om man nyligen har kommit
  från ett land-

 247. -där myten om mödomshinnan
  är starkare än i Sverige.

 248. För här har till exempel RFSU
  arbetat väldigt aktivt-

 249. -med att få bort den här idén
  och den här kroppsdelen.

 250. Så de tyckte
  att jag måste skriva mer om det.

 251. Och jag håller med.
  Det är klart det måste ha mer.

 252. Det måste få ha en egen liten
  semirubrik och så, självklart.

 253. Så att... Ja, det är en sån sak.

 254. Vad har du på gång i framtiden?
  Blir det fler lättlästa böcker?

 255. Nej, nu handlar det om att få in
  idéerna från "Lätta sexboken".

 256. Vi har fått ett otroligt
  stort stöd uppifrån.

 257. Demokratiministern
  Birgitta Ohlsson-

 258. -var med och höll tal
  på boksläppet och har också-

 259. -skrivit öppet och rekommenderar
  alla att läsa "Lätta sexboken".

 260. Vi har fått stöd från LR
  och friskolornas riksförbund.

 261. Alltså från massa olika typer
  av viktiga aktörer.

 262. Jag hoppas att idéerna
  som genomsyrar "Lätta sexboken"-

 263. -ska komma ungdomar till del
  på många olika sätt.

 264. Jag hoppas att många ungdomar
  ska få läsa "Lätta sexboken".

 265. Men de som inte
  har en schysst moster eller så-

 266. -som vågar köpa den här typen
  av böcker och ge bort...

 267. De som inte har en sån
  hoppas jag får träffa lärare-

 268. -på sin skola som läst den, och
  tagit till sig idéerna i den.

 269. Så att de på så sätt
  ändå får det förmedlat till sig.

 270. Tack.
  - Tack för att ni lyssnade.

 271. Textning: Cathrine Comber
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Sex för alla

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Inti Chavez Perez är författare, sexualupplysare och hbtq-debattör och har skrivit Lätta sexboken. Han samtalar här med Jenny Lindblad som är redaktör på LL-förlaget om allas rätt till kunskap om sin kropp och sexualitet. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 28 september 2014. Arrangör: Lilla Piratförlaget.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sexualkunskap
Ämnesord:
Sexologi, Sexualitet, Sexualkunskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Svikna barn och trasig ungdom

I barn- och ungdomsböcker lever många unga karaktärer under svåra förhållanden. Föräldrar eller andra vuxna sviker och sveken ser ut att bli fler och vanligare. Författarna Lina Stoltz, Marta Söderberg, Christina Wahldén och förläggaren Erik Titusson samtalar om ämnet. Moderator: Åsa Warnqvist. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Riskkapitalism till vilket pris?

Samtal mellan journalisterna Carolina Neurath, Jan Almgren och Lotta Engzell om riskkapitalisternas manliga värld där en delägare kan tjäna 30 miljoner kronor årligen. Moderator: Anders Billing. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Norstedts och Weylers förlag.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Identitet och nationalitet

Varför är det viktigt för vissa att kunna sätta nationalitetsstämpel på människor? Samtal med författarna Zulmir Bečević och Janne Teller. Moderator: Lena Sundström. Inspelat den 25 september på Bokmässan 2014 i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget och Alfabeta.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Ryslig spänning

Samtal mellan författarna Åsa Larsson och Magnus Nordin som alla skriver spänningslitteratur för unga läsare. Moderator: Agneta Edwards. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Berghs förlag, Bonnier Carlsen och Lilla Piratförlaget.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Lägg undan mobilen och läs

Hur kan vi hjälpa barn och unga att läsa och skriva? Samtal om Berättarministeriets metoder och hur en skrivarkurs kan genomföras. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer, Martin Widmark, Johan Unenge och Melis Yorulmaz. Moderator: Bodil Unenge. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 25 september 2014. Arrangör: Bonnierförlagen.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Den konstnärliga bilderboken

Samtal mellan författare och illustratörer om vikten av att våga experimentera och utveckla det konstnärliga uttrycket i bilderböcker. Medverkande: Per Gustavsson, Anna Höglund och Ulf Stark. Moderator: Agneta Edwards. Inspelat den 25 september på Bokmässan 2014. Arrangör: Natur & Kultur, Bonnier Carlsen och Lilla Piratförlaget.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Global migration och nationalism

Tre författare i samtal om nationalstaten, nationalism, antirasism och migrations- och integrationspolitik. Medverkande: Erik de la Reguera, Kristina Ohlsson och Lawen Mohtadi. Moderator: Björn Wiman. Inspelat den 25 september på Bokmässan 2014. Arrangör: Norstedts, Natur & Kultur, och Piratförlaget.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

E-bokens fram- och baksida

Många framhåller e-bokens positiva sidor, men det talas inte lika mycket om nackdelarna. Med Ann Steiner, forskare, Kristina Ahlinder, Svenska Förläggarföreningen, Gunnel Stjernvall, Kungliga biblioteket, och Katarina Dorbell, Barnens bibliotek. Moderator: Signe Westin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangörer: Kulturrådet och Kungliga biblioteket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Botar tillväxt fattigdom?

I boken ”De fattigas manifest” ifrågasätter prästen Francisco van der Hoff Boersma tillväxt som en självreglerande väg till ett bättre liv för alla. Han samtalar med Anna Borgeryd, författare och företagare, samt generaldirektören Per Molander. Moderator: Kenneth Hermele. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangörer: Se människan/Svenska kyrkan, Sackeus och Weyler förlag.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Förlåtelse och försoning

Kan allting förlåtas? Desmond Tutu och hans dotter Mpho har skrivit boken "Förlåtelse - den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld". Tillsammans med tidigare ärkebiskopen KG Hammar diskuterar de hur man uppnår förlåtelse och försoning. Inspelat den 26 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangörer: Libris och Se människan/Svenska kyrkan.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Det ser PG Gyllenhammar och Ingvar Carlsson

Ingvar Carlsson och Pehr G Gyllenhammar har som få andra haft inflytande över det svenska samhället. I var sin bok har de nu gett sin syn på samhället och sakernas tillstånd. De möts i ett samtal med journalisten Björn af Kleen. Inspelat den 26 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangörer: Albert Bonniers förlag och Norstedts.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Kärlek, pengar och svek

Författaren Klas Östergrens nya roman "Twist" handlar om bland annat kärlek, pengar och svek. Tre teman som påstås ingå i de romaner som räknas till stor romankonst. Här samtalar han med Yukiko Duke. Inspelat den 26 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangör: Natur & Kultur.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Tove Jansson 100 år

Vem var egentligen Tove Jansson? Bakom rollen som Muminförfattare finns så mycket mer. Tove Janssons släkting Sophia Jansson, författaren Sara Bergmark Elfgren och litteraturprofessor Boel Westin samtalar med förläggaren Helen Svensson. Moderator: Janina Orlov. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangörer: Schildts & Söderströms, Rabén & Sjögren och Norstedts.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Människan bakom gasmasken

Hur påverkades den enskilda människan av första världskriget? Historikern och författaren Peter Englund pratar om sin bok ”Stridens skönhet och sorg” med fotografen Nils Fabiansson och författaren Maja Hagerman. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangör: Natur & Kultur och Norstedts.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Flickbilden i fantasy

Kvinnliga huvudpersoner är vanliga i den nya ungdomsfantasyn. Men hur har kvinnobilden förändrats i fantasylitteraturen? Samtal med författarna Sara Bergmark Elfgren, Maria Turtschaninoff och Mats Strandberg. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat 27 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangör: Berghs förlag, Rabén & Sjögren och Schildts & Söderströms.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa där hon utfört vetenskapliga experiment för att ta reda på hur kroppen fungerar. Samtidigt som Christoforetti tog tester på blod och mänskliga vävnader svävade hon som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Kerstin och fäboden

Fyra månader om året bor tolvåriga Kerstin med sin pappa och lillebror på en fäbod i Dalarna. Där finns ingen el, internet eller spoltoalett. Vatten får de pumpa upp och värma. Korna måste mjölkas och äggen plockas. Allt görs på ett sätt som för 150-200 år sedan.