Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2014

UR Samtiden - Bokmässan 2014

Om UR Samtiden - Bokmässan 2014

Seminarier och föreläsningar från bokmässan i Göteborg. Inspelat den 25-28 september 2014.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2014 : Bibelns kulturhistoriaDela
 1. God eftermiddag,
  jag heter Stefan Hilding.

 2. Detta är kvällens begivenhet:
  Ola Wikander, författare.

 3. Doktor i Gamla Testamentets exegetik
  och lärare i hebreiska.

 4. Han kan ett dussintal döda språk
  och flera levande, eller?

 5. Något sånt.

 6. -Augustnominerad. Var det sju år sen?
  -2006.

 7. "I döda språks sällskap".

 8. Du har skrivit om indoeuropeiska
  språks historia.

 9. Nu aktuell med "Gud är ett verb".
  Jag går av sen, för Ola är ståuppare.

 10. En fråga: Titeln gör mig nervös,
  "Gud är ett verb".

 11. Man undrar: Vad är detta?
  Kan du berätta lite kort om den?

 12. Titeln står för trenne saker.

 13. Dels står den för att namnet på Gud
  i Gamla Testamentet-

 14. -den israelitiska guden heter Jahve,
  troligen uttalas det ungefär så.

 15. Det är ganska sannolikt att ordet
  är ett verb som betyder "han är".

 16. Så förstår en av Gamla Testamentets
  författare saken.

 17. I Andra Mosebok, 3 kap, träffar Mose
  Gud i den brinnande busken-

 18. -och frågar Jahve:
  "Vem ska jag säga har skickat mig?"

 19. Då svarar Jahve så här på hebreiska:

 20. "Jag är den jag är." Eller: "Jag är
  den som är..." Något sådant.

 21. Och det där är ett försök
  från författarens sida att göra-

 22. -en riktig eller felaktig
  etymologi till namnet.

 23. Om Jahve betyder "han är"-

 24. -så svarar han när han får frågan,
  "jag är." Det är ju logiskt.

 25. Det är ett skäl till titeln, namnet
  på Gud i GT kanske är ett verb.

 26. Den andra förklaringen är denna:

 27. Undertiteln är "Tankar om Gamla
  Testamentet och dess idéhistoria".

 28. Det är en lättförståelig introduktion
  till vetenskapliga studier om GT.

 29. Och då frågar man sig vilka tankar
  som är typiskt gammaltestamentliga-

 30. -i någon lös mening?

 31. Och en av dem är att GT:s gud, Jahve,
  är en handlingens gud.

 32. Han är aktiv. Inte ett passivt
  evigt varande, ni vet:

 33. "Jag tror på en kraft någonstans".
  Han är väldigt tydligt en person.

 34. Så framställs han,
  och han handlar på politikens arena.

 35. Han använder assyrier och babylonier
  som redskap.

 36. Så framställs han
  av många av GT:s författare.

 37. Och när man handlar
  så ägnar man sig ju åt verb.

 38. Det finns en tredje förklaring-

 39. -nämligen att det handlar om
  gammaltestamentlig exegetik.

 40. Vetenskaplig exegetik är det histo-
  riekritiska vetenskapliga studiet-

 41. -av bibeltexter. I det här fallet GT,
  den hebreiska bibeln.

 42. När man ägnar sig åt vetenskapligt
  studium av bibeltexter-

 43. -så är det väldigt ofta språkligt
  baserat, om än inte alltid.

 44. Det vill säga i GT:s fall, hebreiska.

 45. Och klassisk hebreiska,
  som jag undervisar i-

 46. -är ett språk
  som är mycket upphängt vid...verb.

 47. Eftersom jag i boken har ett sånt hi-
  storiskt och språkligt anslag på GT-

 48. -dess kultur, texter och idéhistoria-

 49. -så passar det
  att få in verb i titeln.

 50. Tre för tre.

 51. Men vad är projektet med denna bok?
  Jo, projektet är just att visa...

 52. ...att man har forskat språkligt
  och historiskt-

 53. -om GT och dess kultur i 150-200 år.

 54. Det är inte allmänt känt. Många som
  skriver och läser om Bibeln i dag-

 55. -gör det ur ett inomreligiöst
  perspektiv. Och det är helt okej.

 56. Men jag vill flagga för att det finns
  en vetenskapstradition kring detta-

 57. -som hållit på länge och som inte
  är pro- eller antireligiös.

 58. Den är historisk i sin bas.
  Historisk och språklig.

 59. Och det vill jag introducera läsaren
  för i den här boken.

 60. Och när vi talar om Jahve
  som handlande i politiken-

 61. -då skulle jag vilja gå tillbaka till
  andra halvan av 700-talet f. Kr.-

 62. -i Jerusalem, och läsa upp lite.

 63. Alltså inte mig, utan GT.

 64. Ni är helt med, va?

 65. I tolkning till modersmålet,
  i det här fallet enligt Bibel 2000:

 66. "Det år kung Ussia dog, såg jag
  Herren! Han satt på en hög tron"-

 67. -"och hans mantelsläp fyllde

 68. "Serafer stod ovanför honom."

 69. "Två vingar skylde ansiktet
  och två kroppen"-

 70. -"och med två flög de. De ropade:"

 71. "Helig, helig, helig
  är Herren Sebaot."

 72. "Hela jorden
  är full av hans härlighet."

 73. Helig, helig, helig.

 74. Detta, mina vänner, är början på-

 75. -det sjätte kapitlet i Jesajaboken i
  GT.

 76. En av GT:s större böcker med material
  från väldigt många olika tider.

 77. Men det är också ett kapitel som tar
  oss till händelsernas centrum-

 78. -för här blir Jesaja först kallad
  att bli profet.

 79. Han är då i Jerusalems tempel
  och får se seraferna-

 80. -någon sorts monstruösa änglaväsen-

 81. -som lovprisar Jahve
  och kallar honom till profet.

 82. Och frågan är vad Jesaja ska göra
  när han utnämnts till profet.

 83. Det är alltså år 700 f.Kr.

 84. Ska han säga djupa saker
  och "Gud är trevlig"?

 85. Nej, han ska ge sig in i politiken.
  Naturligtvis.

 86. För vad händer sen
  när man läser texten i kap 7?

 87. Jo, han går till kungen och gnäller.
  Kung Ahas.

 88. För under andra halvan
  av 700-talet f.Kr.-

 89. -så utspelade sig ett av historiens
  mest meningslösa krig:

 90. Det s.k. syrisk-efraimitiska kriget.

 91. Två riken ville göra uppror
  mot Assyrien.

 92. De ville ha med Ahas på det.

 93. Han ville inte
  och då anföll de honom i stället.

 94. Meningslöst, inte sant? Men Kung Ahas
  satt i Jerusalem och var rädd.

 95. Han ska bli angripen av två riken
  och han är nervös.

 96. Men då går Jesaja till honom
  och säger så här-

 97. -med dagens uttryck, "sitt i båten".
  Ungefär. Var inte rädd!

 98. Jahve kommer aldrig
  svika den heliga staden-

 99. -och skyddar Jerusalem mot allt.

 100. Så säger han att det ska komma ett
  tecken på detta gudomliga beskydd.

 101. Han säger: "Den unga kvinnan
  är havande och hon föder en son."

 102. "Ni ska kalla honom Emmanuel."
  Ni känner kanske igen texten-

 103. -då den i senare kristen tolkning
  setts som en profetia om Jesus.

 104. Och då tolkar man "ung kvinna",
  hebreiskans alma-

 105. -som ett ord som betyder "jungfru".

 106. Redan i antiken började tolkningen
  om jungfrufödsel dyka upp.

 107. Man menade att det handlade
  om Jesus.

 108. Min poäng är att om man
  läser det enbart i sammanhanget-

 109. -Jesajas liv på 700-talet f.Kr.-

 110. -så var det ett inlägg
  i en politisk diskussion:

 111. "Hur ska vi göra när vi anfalls? Ska
  vi ge upp och kalla på assyrierna?"

 112. "Hur ska vi göra i denna situation?"

 113. Då säger Jesaja:
  "Lita på Jahve så klarar ni er."

 114. Men sen kom texten att tolkas om till
  någonting helt annat av de kristna-

 115. -till en profetia om Jesus.

 116. Detta för mig till varför det är så
  intressant att studera GT historiskt.

 117. Man kan ju undra varför man ska
  göra det i denna sekulära tid.

 118. Jo, därför att GT, den hebreiska
  bibeln-

 119. -ligger som grund och bakgrundsraster
  inte bara för tre världsreligioner:

 120. Judendomen, kristendomen
  och delvis islam-

 121. -utan för allt vi slarvigt kallar
  "den västerländska kulturen".

 122. Ett tydligt exempel på detta är
  texten där Jesaja grälar med kungen.

 123. Är det ett inlägg i en dåtida debatt?
  Ja, politik.

 124. Men som har... Eller är det något

 125. -en profetia om en guds son-

 126. -religionsgrundare
  eller vad vi nu tycker...Jesus.

 127. Jo! Det har ju blivit båda, va?

 128. Därför att dessa texter har tolkats
  om och lästs om i över 2 000 år.

 129. I det här fallet har texten lästs i
  2 500 eller 2 700 år, till och med.

 130. Och därför är det viktigt
  att läsa GT historiskt.

 131. Få texter har varit så grundläggande
  för hela den västerländska kulturen.

 132. För att förstå alla referenser till
  den och omvandling av GT:s tänkande-

 133. -så måste vi gå till källorna, och
  helst på originalspråket dessutom.

 134. Därför undervisar jag i hebreiska.
  Därför måste studenterna läsa-

 135. -först hebreiska i 2,5 månader
  och sedan GT i originaltext.

 136. Det är som att läsa engelska två-tre
  månader och sedan Shakespeare.

 137. Men det funkar.
  Det är det häftigaste av allt.

 138. Man måste hålla dem entusiasmerade.
  Men det är roligt.

 139. Men jag skriver inte bara om verb
  utan om idéhistoriska stråk-

 140. -och se hur GT:s bilder och tankegods
  dyker upp i lite oväntade sammanhang.

 141. Jag tar upp japanska tv-spel
  som refererar till GT:s tänkande.

 142. Jag försöker titta på olika
  idéhistoriska linjer, så att säga.

 143. Vilka gammaltestamentliga saker
  hittar man i västerländskt tänkande?

 144. En sak jag tar upp är linjaritet.

 145. Jag nämnde att GT:s gud
  handlar i historien.

 146. Det finns en riktning där gud gör
  saker för att uppnå vissa mål.

 147. Till exempel straffar han ibland sitt
  folk för att de inte varit trogna-

 148. -och skickar de i exil till Babylon.

 149. Så försöker författarna göra mening
  i sin egen tid.

 150. Har man skickats i exil till Babylon
  undrar man: "Var vår Gud för svag?"

 151. En ganska hemsk anklagelse.

 152. En del av GT:s författare löser detta
  genom att säga:

 153. "Det var inte för att
  Jahve var svag"-

 154. -"som babylonierna
  skickade oss i exil."

 155. "Det var vi som inte lydde honom.
  Därför lät han detta ske." Är ni med?

 156. Därmed blir babylonierna ett verktyg
  för Jahve.

 157. En filosofisk-teologisk lösning
  på ett politiskt problem.

 158. Nu är vi där igen.

 159. I berättelserna finns ofta
  något linjärt, något riktat.

 160. Om går till andra ställen...
  vid samma tid-

 161. -som Jesaja höll på i Jerusalem.
  Vi sticker till Indien, till exempel.

 162. Där har man en annan
  filosofisk grundsyn-

 163. -där historien inte är relevant.

 164. Där det inte går en tydlig linje och
  gudarna inte är historiska aktörer-

 165. -utan där den gudomliga verkligheten
  beskrivs som ett abstrakt vara-

 166. -Brahman, som ni kanske minns
  från skoldagarna.

 167. Och där historien är ett meningslöst
  hjul som man helst vill bort ifrån.

 168. Ett helt annat perspektiv.

 169. Men jag hävdar lite hobbyfilosofiskt
  i boken att vi i dagens västerland-

 170. -är präglade av den filosofiska
  bilden där historien har mening.

 171. Jag tar upp Hegel som exempel.
  Få har hävdat så starkt som Hegel-

 172. -som driver detta med historien-

 173. -som hela världsandens
  uppenbarelsemetod.

 174. Det är lite parallellt
  med GT:s tänkande-

 175. -för i GT uppenbarar sig Jahve ofta
  i historien - det är hans spelplan.

 176. Det är helt annorlunda mot Indien,
  och olikt grekiskt-romerskt tänkande-

 177. -om vi nu talar översiktligt.

 178. Där har vi en gammaltestamentlig
  idétradition som räcker ända in-

 179. -i ganska modernt tänkande.
  Och det finns många sådana exempel.

 180. Och det försöker jag flagga lite för,
  helt enkelt.

 181. Likaså försöker jag flaggar om vikten
  av att inte läsa GT-

 182. -som någonting enstaka. För vi har
  genom arkeologiska och andra fynd-

 183. -tillgång till många texter
  från samma tid.

 184. GT skrevs under cirka tusen år
  och redigerades ihop-

 185. -ur massor av olika pusselbitar.

 186. Men vi har nu ett antal texter
  från systerkulturerna-

 187. -där man får se Baalsdyrkarnas
  bild av det.

 188. Baal framställs ju som en avgud i GT-

 189. -men vi har andra texter
  där han framställs som hjälte.

 190. Man kan finna ordagranna överens-
  stämmelser mellan dessa-

 191. -till synes fiendetexter och GT.

 192. Det betyder inte att det var samma.
  Det vore naivt att säga:

 193. "Allt var samma på främre Orienten."
  Men det tillhörde samma kulturvärld.

 194. Denna kulturvärld påverkar
  vår genom en märklig slump-

 195. -eller kanske försyn-

 196. -som lett till att en textsamling,
  den hebreiska bibeln-

 197. -inte föll ner i jorden och försvann.

 198. Den skrevs av, skrevs om, kopierades,
  diskuterades-

 199. -gav upphov till tre världsreligioner
  och än i dag-

 200. -är den en gemensam kulturbakgrund
  för hela Västerlandet.

 201. Man måste se textsamlingen GT-

 202. -både som en del i ett gytter
  av andra, och många olika-

 203. -främreorientaliska religiösa texter,
  och som något unikt-

 204. -helt enkelt därför att den över-
  levde. Och kom att påverka oss alla.

 205. Man måste ha detta i huvudet när man
  ska försöka läsa GT historiskt-

 206. -och gärna också på hebreiska. Allt
  detta flaggar jag för i denna bok.

 207. Tack för uppmärksamheten.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bibelns kulturhistoria

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ola Wikander är religions- och språkvetare och har skrivit boken "Gud är ett verb". Han berättar här om hur aktuella tankarna och texterna i Gamla testamentet fortfarande är. Moderator: Stefan Hilding. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 26 september 2014. Arrangör: Norstedts.

Ämnen:
Religionskunskap > Kristendom
Ämnesord:
Bibellitteratur, Exegetik, Kristendom, Kristendomen, Religion
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

En lärande organisation

Rachel Törnell är utvecklingschef i Alingsås kommun. Här berättar hon om hur man skapar lust att lära i en lärande organisation. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 25 september 2014. Arrangör: Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Sex för alla

Inti Chavez Perez är författare, sexualupplysare och hbtq-debattör och har skrivit Lätta sexboken. Han samtalar här med Jenny Lindblad som är redaktör på LL-förlaget om allas rätt till kunskap om sin kropp och sexualitet. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 28 september 2014. Arrangör: Lilla Piratförlaget.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Förlossningsdepression

Författaren Josefin Branzell Hertz beskriver i romanen ”Eftervärkar” sina erfarenheter av förlossningsdepression. Hon berättar om skammen kring det och om samhällets tillkortakommanden. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 26 september 2014. Arrangör: Fri Tanke förlag.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Bibelns kulturhistoria

Ola Wikander är religions- och språkvetare och har skrivit boken ”Gud är ett verb”. Han berättar här om hur aktuella tankarna och texterna i Gamla testamentet fortfarande är. Moderator: Stefan Hilding. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 26 september 2014. Arrangör: Norstedts.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

Konsumentpsykologi och mannen

Vad påverkas vi av när vi ska köpa saker? Tobias Otterbring forskar i konsumentpsykologi vid Karlstad universitet. Här berättar han om vad män påverkas av vid konsumtion. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 27 september 2014. Intervjuare: Marie-Caroline Biver. Arrangör: UR.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tro och vetenskap

Kropp- och själproblemet

Stefan Gustavsson, chef för den kristna CredoAkademin, utvecklar sina tankar om relationen mellan kropp och medvetande. Föredraget är en del av seminariet "Tro och vetenskap". Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Med himlen som mål

Jag har alltid vetat att jag är ett Guds barn, säger 16-åriga Minna som tillhör den laestadianska församlingen i Knivsta. Tillsammans med bästa kompisen Mikaela går hon på ungdomskvällar, söndagsgudstjänst, bjudningar och storsamlingar.