Titta

UR Samtiden - Molnens gåta

UR Samtiden - Molnens gåtaDela
 1. Visst lärde vi oss i skolan
  hur det kommer sig att det regnar?

 2. Är det inte så
  att vattenånga stiger upp-

 3. -och den kondenserar till små partiklar
  som svävar bland molnen.

 4. Kondensationskärnor
  kallar vi dem för.

 5. På så sätt bildas väldigt små
  vattendroppar. Mikrometerstora, bara.

 6. En tusendel av en millimeter, alltså.
  Så små är de.

 7. Och de här dropparna faller ner,
  och så blir det regn.

 8. Men här blir det lite suddigt-

 9. -för när man tittar på en
  så liten droppe måste man fråga sig:

 10. Vilka krafter är det egentligen
  som påverkar den?

 11. Det är förstås tyngdkraften
  som drar ner droppen.

 12. Men det finns en kraft som är
  mycket viktigare: friktionskraften.

 13. Det är kraften med vilken luften
  tar droppen med sig.

 14. Ibland kallas friktionskraften
  "sked genom honung"-kraften-

 15. -för att friktionskraften
  beror på droppens hastighet-

 16. -på samma sätt
  som det blir trögare och trögare-

 17. -att dra en sked genom honung
  ju fortare man drar den.

 18. Det är friktionskraften som verkar på de
  små dropparna, och det visar sig-

 19. -att hos små droppar är friktions-
  kraften större än tyngdkraften.

 20. Vad innebär detta? Jo, att de små
  dropparna svävar omkring i molnet.

 21. Ingen kan falla ner överhuvudtaget.

 22. Slutsatsen man drar då är att...

 23. ...det kan inte regna från moln.
  Om det inte händer nåt annat.

 24. Och ett sätt skulle kunna vara
  att dropparna växer sig större-

 25. -så att tyngdkraften
  blir större och större-

 26. -så att den blir större än friktions-
  kraften, så dropparna kan falla ner.

 27. Ingen förstod varför dropparna växte och
  började falla ner.

 28. Ett olöst problem. Och då
  är problemet turbulensen i molnen.

 29. I många moln, särskilt moln
  som har lätt att bilda regn-

 30. -är luftrörelsen turbulent.

 31. Luft rör sig upp när det är varmare
  och ner när det är kallare.

 32. Då bildas
  en kilometerstor konvektionscirkel-

 33. -men den bryts ner i molnen
  i små, mindre cirklar-

 34. -ännu mindre virvlar...

 35. I turbulentmoln rör sig luft i virvlar
  som kan vara kilometerstora-

 36. -eller så små som en bråkdel
  av en millimeter, faktiskt.

 37. På så sätt bildar luften ett
  väldigt komplicerat rörelsemönster-

 38. -som nästan ser slumpmässigt ut.

 39. Samtidigt känner vi till...

 40. ...alla ekvationer som beskriver
  hur luften och dropparna rör sig.

 41. Tyvärr har ingen kunnat lösa dem
  när det är turbulens.

 42. Så här har vi ett problem.

 43. Det går inte att räkna fram
  vad som händer med hjälp av datorer.

 44. Inte heller med matematik går det att
  räkna fram, så man måste förenkla.

 45. Det är det en teoretisk fysiker gör.

 46. Vi försöker förenkla
  så att vi kommer till en modell-

 47. -som är så enkel
  att vi kan beskriva vad som händer-

 48. -men tillräckligt noggrann
  så att alla viktiga aspekter är med.

 49. Vi tänker oss många små vattendroppar
  som kastas omkring-

 50. -i turbulent luftflöde, i ett moln.

 51. Och vi antar att dropparna är så små-

 52. -att de inte påverkar flödet
  eller varandra.

 53. Att de inte interagerar, det finns inga
  krafter alls mellan dem-

 54. -att de inte känner varandra,
  förutom om de kolliderar.

 55. De påverkar inte varandras rörelser
  om de inte kolliderar.

 56. Och till slut,
  och det är det viktigaste, antar vi-

 57. -att rörelsen bara är slumpmässig.

 58. Vi försöker inte ens lösa turbulensens
  gåta, det är för svårt.

 59. Och om man har en så enkel modell -
  vad händer då?

 60. Det har faktiskt Einstein
  tittat på, 1905.

 61. Det är nämligen så att i modellen
  rör sig dropparna slumpmässigt.

 62. Ibland åt höger, ibland åt vänster,
  ibland upp, ibland ner-

 63. -beroende på hur friktionskraften
  på ett slumpmässigt sätt-

 64. -accelererar dem.

 65. Och det här sättet att röra sig kallas
  också för diffusion.

 66. Det var en botanist som på 1800-talet
  upptäckte detta för första gången.

 67. Robert Brown tittade med mikroskop-

 68. -på rörelsen av små partiklar
  i pollenkorn, och såg att de rör sig.

 69. Slumpmässigt. På den tiden trodde man
  att det kanske berodde på att något-

 70. -är vid liv inne i pollenkorn,
  och man...

 71. ...gjorde stora experiment för att
  ta reda på om partiklarna tröttnade.

 72. Det gjorde de inte. Einstein förklarade
  att partiklarna rör sig-

 73. -för att de kolliderar med luftens
  molekyler, på ett slumpmässigt sätt.

 74. Precis på samma sätt
  som de små vattendropparna rör sig.

 75. Det är kollisionerna som ger upphov till
  friktionskraften, faktiskt.

 76. Om vi nu tittar på olika partiklar som
  rör sig slumpmässigt-

 77. -några åt vänster, några åt höger-

 78. -vad händer då om vi har många partiklar
  på ett ställe på lång sikt?

 79. De kommer att spridas ut jämnt.

 80. Några kommer att röra sig
  åt det hållet, andra åt det hållet.

 81. Men när de studerade modellen närmare
  visade det sig att så inte är fallet.

 82. De här små partiklarna
  bildade linjeformade mönster-

 83. -som om det fanns
  en attraktionskraft mellan dem-

 84. -men vi analyserar ju vår modell-

 85. -och det finns ingen kraft
  mellan partiklarna.

 86. Ändå formade de mönster.

 87. Så det fanns vissa ställen
  där partiklarna fanns nära varandra-

 88. -och det är viktigt
  när det gäller kollisioner-

 89. -för om de är väldigt nära varandra
  kolliderar de oftare också.

 90. Och det är en väldigt viktig aspekt.

 91. Just frågan om hur regn bildas och hur
  små droppar kan växa sig fram.

 92. För om de kolliderar oftare kan de växa
  snabbare genom kollisioner.

 93. Jag ska visa ett experiment
  som förklarar mekanismen.

 94. Och så här går analogin...
  Jag tog några mynt med mig.

 95. Det här är partiklarna
  eller regndropparna.

 96. De här korten står för
  luftens slumpmässiga rörelse.

 97. Jag vet inte om experimentet
  kommer att gå bra. Det får vi se sen.

 98. För säkerhets skull lägger jag ut
  så många kort som möjligt.

 99. Okej, det räcker.

 100. Nu tar vi dropparna. De är slumpmässigt
  fördelade i luften.

 101. Kanske här...

 102. Nu behöver vi något
  som föreställer friktionskraften.

 103. En regel som bestämmer
  hur dropparna eller mynten rör sig.

 104. Varje kort har en valör,
  säger man så?

 105. Och just detta avgör
  hur mynten på kortet ska röra sig.

 106. Om myntet ligger på en trea
  ska det röra sig tre kort framåt.

 107. För att undvika att...

 108. I molnen tar slumpen aldrig slut,
  men mina kort tar ju slut.

 109. Så för att undvika
  att det ställer till med problem-

 110. -antar jag att ess har valör 1-

 111. -och att knekt, drottning och kung
  också har valör 1.

 112. Då rör de sig inte så långt,
  så då kanske korten räcker.

 113. Okej, låt oss välja ett slumpmässigt
  mynt, så börjar det röra sig.

 114. Det låg på en femma, så enligt lagen ska
  det röra sig fem steg framåt.

 115. Jag räknar på tyska, annars...

 116. Sen ligger det på esset här,
  som har valör 1.

 117. Så går det vidare till knekten,
  som också har valör 1.

 118. Så ligger det på en sexa
  och rör sig sex framåt...

 119. Sen tog korten slut, tyvärr.

 120. Sen tar man en annan droppe,
  till exempel den här.

 121. Den rör sig slumpmässigt,
  på sitt eget sätt.

 122. Den låg på en fyra,
  så den ska röra sig fyra framåt...

 123. Sen ett, sen tre. Ett, sex...

 124. Och sex till...

 125. Ett, ett, fyra.

 126. Av en slump
  hamnade den på samma kort.

 127. Nu upprepar vi experimentet för att se
  vad som händer. Vi tar den.

 128. Samma princip som gör
  att mynten finns på samma kort-

 129. -gör att regndropparna finns mycket
  närmare varandra än vi först trodde.

 130. Precis samma princip,
  men det viktigaste vi kom på-

 131. -var att förstå varför detta händer.

 132. Och för att förstå detta...

 133. ...är det bäst att tänka sig
  hur två mynt rör sig.

 134. Och varje mynt rör sig slumpmässigt
  på sitt eget sätt-

 135. -och sättet hur ett mynt rör sig beror
  på...

 136. ...vilket kort den börjar ifrån.

 137. Och sen vilka kort ett mynt ser
  när det landar i sin slumpvandring.

 138. Men om man tittar på två mynt
  som rör sig...

 139. Med en viss sannolikhet händer det
  att de faller på samma kort.

 140. Och om man har två mynt på samma kort
  är de tvungna att röra sig ihop-

 141. -för det är kortets valör
  som avgör hur de rör sig.

 142. Och det är slumpen som styr
  att mynten råkar landa på samma kort.

 143. Och det är samma princip i molnen.

 144. Friktionskraften
  beror på luftens hastighet-

 145. -och om två droppar är nära varandra-

 146. -känner de av nästan samma
  turbulenta flödeshastighet-

 147. -och det leder till att de fortsätter
  att röra sig tillsammans.

 148. Nu har folk
  börjat med labbexperiment-

 149. -för att testa vår teori.

 150. Och målet med de experimenten
  är att...

 151. ...mäta dropparnas storleksfördelning
  efter en viss tid i molnen.

 152. De kolliderar, och så vidare. Och...

 153. Vi vet inte än
  hur storleksfördelningen ser ut.

 154. Nu har ju folk klimatmodeller-

 155. -så man parametriserar
  storleksfördelningarna-

 156. -men ingen har kunnat räkna fram
  hur de ser ut.

 157. Det är ett stort problem, för då vet man
  inte hur storleksfördelningen-

 158. -påverkas
  av själva klimatförändringen.

 159. Ingen som vet!

 160. Så det är en viktig fråga
  vi vill hjälpa till att besvara.

 161. Men för att avsluta
  skulle jag vilja...

 162. ...säga mycket tydligt att...

 163. ...klimatmodeller,
  när de används i minsta skala...

 164. ...då kan man använda dem för att
  beskriva några moln tillsammans.

 165. Tio kilometer stora, till exempel.
  Medan det vi tittar på-

 166. -är vad som pågår i bara
  en kubikcentimeter av ett moln.

 167. Det är det vi kan räkna fram nu.

 168. Så nästa steg är otroligt viktigt.

 169. Det är att...kunna förstå-

 170. -hur vi kan använda resultaten
  för en kubikcentimeter av ett moln-

 171. -för att förutsäga vad som händer
  i väldigt stora skalor.

 172. Det är en utmaning, så det kommer att ta
  mycket mer än tio år, tror jag.

 173. Tack!

 174. Svensktextning: Peter Forssell
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Molnens gåta

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad pågår i ett moln och vilka krafter påverkar regndropparna? Detta är mer komplicerat än man kanske vill tro, men kan ändå gestaltas med bara några mynt och en kortlek. Bernhard Mehlig är fysiker och professor i komplexa system. Han berättar hur man försöker använda teorier om hur molnen beter sig på en kubikcentimeters nivå för att förutsäga molnens beteende i väldigt stora skalor. Därigenom hoppas man bidra till att svara på hur molnen påverkas av klimatförändringen. Inspelat den 25 april 2014 på Stadsbiblioteket i Göteborg. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Fysik > Väder
Ämnesord:
Geofysik, Meteorologi, Moln, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Vad vi vet om universum idag

Professor Katherine Freese lär oss om Big Bang, om att warpa rumtid samt att 95 procent av universum består av mörk materia, en för oss totalt okänd massa. Föreläsningen börjar i den moderna kosmologins ursprung och slutar där vi är idag. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kunskapens gränser

Kvantfysikens ogreppbara värld

Anton Zeilinger, professor vid institutet för kvantoptik och direktör för vetenskapsakademien i Österrike, förklarar kvantfysikens fenomen med sammanflätande partiklar på stora avstånd, våg-partikel-dualitet och superpositioner och hur vi ska förstå kvantvärlden på ett intuitivt sätt. Inspelat den 12 juni 2016 på Pop House Hotel, Stockholm. Arrangörer: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Fråga oss