Titta

UR Samtiden - Drottning Kristinas återkomst

UR Samtiden - Drottning Kristinas återkomstDela
 1. Jag ska anknyta till titeln.

 2. Hoppas att ni inte stämmer mig
  för falsk marknadsföring.

 3. Det är inte en saga.
  Det är nåt väldigt annorlunda.

 4. Sagor tänker man sig ofta som kampen
  mellan ont och gott, svart och mitt–

 5. –men det här handlar mer
  om politik utan romantik.

 6. Det är intressant ändå.

 7. Det är inte Kristina som person
  som är det allra viktigaste–

 8. –även om hon är en fascinerande och
  kul gestalt att ha med i källorna.

 9. Det blir liksom färgfilm
  när hon dyker upp.

 10. Hon har alltid intressanta citat.

 11. Historien om Kristina som själv-
  förverkligar sig i en manlig värld–

 12. –är intressant, men det är inte det
  som föredraget ska handla om.

 13. Det är snarare som i modernare sagor–

 14. –där det kan handla om lite mindre,
  som Hoberna hos Tolkien–

 15. –nämligen de ofrälse stånden
  som får en stor roll också.

 16. Ni får gärna gå eller stämma mig.
  Det är inte riktigt som en saga.

 17. Det är baserat på en sann avhandling.
  Eller en sannolik avhandling.

 18. Det är min avhandling,
  "De ofrälse och makten".

 19. Den tar upp Kristina
  och många andra liknande fall.

 20. Jag tittar på
  hur 1600-talets riksdag fungerade–

 21. –och resonerar kring hur
  parlamentarisk demokrati utvecklades.

 22. Den går att få tag på gratis
  som PDF-fil–

 23. –via Stockholms Universitets
  biblioteks hemsida.

 24. Man kan tyvärr inte
  låna den på biblioteket.

 25. Kanske för att den liknar en
  fiskpinneförpackning från 80-talet.

 26. Först vill jag prata om de problem
  jag funderar kring–

 27. –och som har lett till avhandlingen:

 28. Förr i tiden fanns det väldigt mycket
  iögonfallande ojämlikhet–

 29. –som byggde på vad man var född till.

 30. Det är svårt för oss i dag
  att förstå och acceptera.

 31. Det har triggat mig.
  Accepterade man det här eller inte?

 32. De ojämlikheter jag funderar på är
  politiska och juridiska rättigheter.

 33. Varför acceptera
  att nån har mer politisk makt?

 34. Varför kan adeln som är 0,5 procent
  av befolkningen ha mer makt–

 35. –än
  90 procent av befolkningen – bönder.

 36. Det finns olika förklaringar
  till att det har varit så.

 37. En förklaring är att de underordnade
  är indoktrinerade att godta det.

 38. Man basunerade ut det via
  predikstolar och kunglig propaganda–

 39. –för att få oss att tro
  att det är okej.

 40. En annan variant är
  att man inte accepterar det–

 41. –men låtsas att acceptera det
  för att inte råka illa ut.

 42. Det kunde vara farligt
  att göra motstånd.

 43. Det finns olika mellanvarianter,
  men jag förenklar lite.

 44. Det här fotot har jag tagit själv.
  Jag hittade inte bilden på nätet.

 45. Jag fotograferade
  ett avhandlingsomslag.

 46. Här är de fyra stånden: Adelsmannen
  bär en romerskliknande rustning.

 47. Och en borgare, en bonde
  och en biskop.

 48. De står och svär sin ed
  på lagboken och Bibeln.

 49. Det ser ut som om de hämtar styrka
  ur lagboken och Bibeln också.

 50. Under 1600-talet hade de
  fått allt mer att säga till om–

 51. –och blivit mer vana politiker,
  även om kungen var dominerande.

 52. När det inte fanns en myndig kung,
  som när Kristina var omyndig–

 53. –och när Karl XI var det, som
  riksdagen flyttade fram positionerna.

 54. En rekapitulation
  av Sveriges stormaktstid:

 55. Så här stor var stormakten
  när den var som störst.

 56. 1660 hade man blivit av med Bornholm
  och Trondheims län. Resten var kvar.

 57. Det hade vunnits till priset
  av hundra års kontinuerligt krig.

 58. Riksdagen hade med lock och pock
  fåtts att gå med på–

 59. –att bevilja manskap och resurser.

 60. Massor av unga män som försvann
  och aldrig kom tillbaka.

 61. Kungamaktens argument för detta
  var dels skydd av religionen.

 62. Att skydda protestantismen.
  Och dels inrikes säkerhet.

 63. Det är bättre att möta fienden i
  Nordtyskland än i Småland, sa man.

 64. Det startades av Gustav II Adolf, som
  kallades "ett protestantiskt helgon"–

 65. –även om det inte finns helgon
  i protestantismen.

 66. Erövraren som satte igång
  stormaktstiden, och Kristinas far.

 67. På propagandamyntet
  bär han en sköld med kors.

 68. Han är som en korsfarare
  som besegrat en hög med katoliker.

 69. En hjältegestalt
  på en propagandamedalj.

 70. Kungarna var de mest drivande
  i krigen.

 71. Lite för att det var de
  som fick såna medaljer.

 72. Gustav Adolf fick tillnamnet
  "den store" av riksdagen.

 73. Det fanns mycket ära och prestige
  för kungarna att vinna.

 74. Nu tänkte jag gå till mina små hober,
  då.

 75. De ofrälse stånden.
  Till en början borgare och präster.

 76. Olof Thegner, borgarståndens talman,
  en riktig "rags-to-riches"-historia.

 77. Han började som bondson och slutade
  som baron och landshövding.

 78. Länge var han borgmästare i
  Stockholm. Inflytelserik och duktig.

 79. Där är Johannes Terserus,
  biskop i Åbo och Linköping–

 80. –en färgstark typ
  som skrev dagbok från riksdagen.

 81. En sak som inte uppmärksammats
  så mycket är–

 82. –att den viktigaste alliansen
  i riksdagen var borgare och präster.

 83. Deras allians kunde knyta till sig
  antingen adeln eller bönderna–

 84. –och få majoritet, även om man inte
  visste om man kunde få majoritet.

 85. Man visste inte om tre stånd kunde
  rösta ner det fjärde–

 86. –speciellt om det var adeln.
  Var tre myror fler än en elefant?

 87. Men 1675
  var det de här två grabbarna–

 88. –som genomtrumfade riksdagens
  första granskning av regeringen.

 89. Ett parlamentaristiskt genombrott.

 90. När det blev krig,
  krävde man att få granska de akter–

 91. –som förmyndarregeringen hade lämnat
  efter sig angående kriget.

 92. Ingen hade hört talat om nåt sånt.
  Det var ofrälse stånd som gjorde det.

 93. Den tredje myran är bondeståndet.

 94. Det var unikt att ha bönder
  på en så hög beslutande position.

 95. Porträttet visar en talman
  för bondeståndet–

 96. –från 1686 års riksdag.

 97. Det är lite svårt att tolka in
  det här porträttet, tycker jag.

 98. Vissa menar
  att han ser underdånig ut–

 99. –andra att han ser knipslug ut.
  Bondslug, kanske.

 100. Han ser lite ut som en hipster
  från Södermalm också.

 101. Men ofta spelade man underdånig–

 102. –då det var farligt
  att stöta sig med makten.

 103. Man låtsades ofta vara dummare
  än man var.

 104. Men ibland höll man mass-
  demonstrationer utanför Riddarhuset.

 105. Det visar hur präster, borgare och
  bönder kompletterade varandra.

 106. Bland präster och borgare var många
  lärda, kunde det politiska språket–

 107. –medan bönderna representerade
  massan av skattebetalarna–

 108. –och underlag för armén. De tre
  blev en ganska stark allians.

 109. Trots den breda representationen
  i riksdagen–

 110. –har man mest sett det som en kamp
  mellan adel och kungamakt.

 111. Här är Karl XI i unga år
  med ett lejon–

 112. –och Carl Gustaf Wrangel
  som bland annat byggde Skokloster.

 113. Vissa menar att adeln och kungamakten
  gemensamt sög ut bönderna.

 114. Det ligger mycket i det,
  men det finns en lucka.

 115. Man har inte tittat på vilken roll
  de ofrälse stånden har spelat.

 116. Man har utgått ifrån
  att det funnits en kärleksrelation–

 117. –mellan bönderna och kungamakten.

 118. Det har funnits bland historiker
  av alla ideologiska färger.

 119. Karl XII:s likfärd, som ni
  alla känner igen, visar enheten:

 120. Det enkla folket som samlas
  kring den döde kungen.

 121. Men det fanns naturligtvis
  en allians.

 122. Kungen och de ofrälse
  var allierade mot adeln–

 123. –när det gällde
  att ta igen kronans gods.

 124. Men det är bara i ekonomiska
  sammanhang man tittar på det.

 125. Jag har försökt att titta på–

 126. –huruvida de ofrälses politik
  stämmer in med olika ideologier.

 127. Den ena är patriarkalism:
  vördnad för överheten, lyda kungen.

 128. I utbyte mot
  att man lyder kungamakten–

 129. –kan kungamakten visa sig god
  mot de bugande undersåtarna.

 130. Under Karl XI:s envälde
  var det väldigt mycket så.

 131. Han accepterade inte
  att nån gjorde intrång på hans sfär.

 132. Men han var snabb att ge
  om folk bugade och visade respekt.

 133. Den andra ideologin är att härskarnas
  makt ska begränsas genom lagen.

 134. Riksdagen ska kontrollera
  att kungen följer lagen.

 135. Det är i svensk historia
  förknippat med adeln:

 136. Att det är adelns ideologi,
  inte de ofrälses.

 137. En tredje variant är att det finns
  inslag av båda ideologierna.

 138. Nu ska vi prata om när drottning
  Kristina kom till Sverige 1660.

 139. Skälet till att jag
  valde just den händelsen är att...

 140. För att få reda på vad underordnade
  personer tycker om överordnade–

 141. –är det inte lämpligt att bara titta
  på de vördnadsfulla artigheterna.

 142. När drottning Kristina regerade–

 143. –hade hon så mycket makt
  att det var farligt att trotsa henne.

 144. Men hur såg det ut när hon inte
  hade så mycket makt?

 145. Det är det som kan avslöja vad man
  har för relation till kungamakten.

 146. Jag har tittat på ett liknande fall
  med en hertig Adolf Johan–

 147. –och det är ungefär samma resultat.

 148. När Kristina regerade
  sågs hon som en skicklig regent.

 149. Hon spelade ut adeln
  och de ofrälse mot varandra.

 150. Men hon avgick frivilligt 1654,
  och vad händer då?

 151. Hon abdikerar
  och konverterar till "Antikrist".

 152. Det är det som alla protestanter
  tycker. Det värsta man kan göra.

 153. Kommer ni ihåg medaljen med Gustav
  Adolf och de döda katolikerna?

 154. Nu är det Kristina som knäböjer
  framför påven Alexander.

 155. Hon tar namnet Kristina Alexandra
  efter påven–

 156. –som att hon är Alexanders dotter
  snarare än sin fars dotter.

 157. Det protestantiska "helgonets" dotter
  byter sida.

 158. Prästerskapet i Sverige
  kan inte vara nöjda med sig själva.

 159. Det är de som har predikat för henne–

 160. –och så fort hon kommer utomlands
  konverterar hon till katolicismen.

 161. Det händer även andra saker.

 162. Det här är brynjan på hennes
  underlydande Monaldesco–

 163. –som förrådde hennes planer
  på att bli drottning av Neapel.

 164. Då dömde hon Monaldesco till döden,
  och man skulle sticka ihjäl honom.

 165. Men han bar den här brynjan,
  så det blev en utdragen avrättning–

 166. –tills man till slut fick hål
  på brynjan.

 167. Man blev oroliga för att hon skulle
  bete sig så när hon kom till Sverige.

 168. Och hur bra ser det ut att vår
  drottning tar livet av italienare?

 169. Det som gjorde att Kristina
  kunde leva utomlands var–

 170. –att hon fick en abdikationsrecess.

 171. Det gav henne skatteintäkterna från
  Gotland, Öland, Ösel och Norrköping.

 172. Där fick hon tillsätta och avsätta
  kyrkliga och civila ämbetsmän.

 173. Biskopen i Visby stift
  hette superintendent–

 174. –och den hade hon rätt
  att tillsätta själv.

 175. Här börjar man ana oråd nu
  när hon är katolik. Hur ska det bli?

 176. Det som stödjer hennes agerande
  mot Monaldesco var–

 177. –att hon endast var ansvarig
  inför Gud, enligt recessen.

 178. Hon har rätt att "nyttja den frihet
  som Oss efter Naturen tillstår".

 179. Kristina har en speciell natur
  som monark–

 180. –som gör att hon har rätt att bete
  sig som andra inte kan.

 181. Det enda hon lovar är
  att inte verka mot Sveriges välfärd.

 182. Att godkänna recessen var ett villkor
  för att bli kung i Sverige.

 183. När det blev tronskifte,
  måste den nya monarken svära–

 184. –att hon eller han
  godkänner Kristinas recess.

 185. Hon hade förstås en stark position
  när hon förhandlade fram det–

 186. –eftersom hon ännu var drottning.

 187. 1660, när hon kom till Stockholm,
  var Sveriges läge kritiskt.

 188. Karl X hade precis dött
  efter ett helt liv i krig.

 189. Men en vinter i Göteborg blev för
  hård. Han dog av lunginflammation.

 190. En fyraåring var den enda
  arvsberättigade i kungahuset:

 191. Karl XI. Ingen visste
  vad som skulle hända om han dog.

 192. Det hade varit mycket bråk
  mellan adel och ofrälse.

 193. Man visste inte hur man skulle styra
  riket med förmyndarregering–

 194. –och många långa krig
  hade utmattat riket.

 195. Kristina kom till Sverige för att
  vara med på Karl X:s begravning.

 196. Under krigen hade underhållet från
  Ösel och Norrköping minskat.

 197. Hon ville kolla att stålarna kom
  och att man höll fast vid recessen–

 198. –som nästan var som en grundlag.

 199. Så här såg slottet ut som brann ner
  i Stockholm 1697.

 200. Det här är målat 1661.

 201. Här fanns rikssalen–

 202. –där de fyra stånden samlades
  vid högtidliga sammankomster.

 203. I vanliga fall satt de utspridda
  i Gamla stan.

 204. Prästerna i Storkyrkan,
  borgarna i nuvarande Nobelmuseet–

 205. –bönderna på Själagårdsgatan
  och adeln på Riddarhuset.

 206. De skickade delegationer
  som rantade omkring i gränderna där–

 207. –för att prata med varandra.
  Vad tyckte man om att Kristina kom?

 208. Först var man orolig och tänkte:
  "Det kan inte bli bra."

 209. Men i riksrådet som regerade fanns
  en som hette Schering Rosenhane–

 210. –som tyckte: "Det är ingen fara. Bara
  hon tycker att underhållet är okej."

 211. Man var rädd för att hon skulle bli
  arg och börja läcka statshemligheter.

 212. Det här var bara sex år senare.

 213. Hon visste massor om alla
  Sveriges försvarsanstalter och sånt.

 214. Så det var farligt
  att stöta sig med henne.

 215. Det är rådets politik.
  Inte stöta sig med Kristina.

 216. Kristina skriver ett memorial där hon
  begär att recessen ska bekräftas–

 217. –och att hennes konvertering inte ska
  spela nån roll för recessen.

 218. Hon anar oråd. Alla stånd utom
  prästerna tycker: "Okej, då."

 219. "Hon kan väl få stålarna
  från Norrköping."

 220. Men när det gäller prästerna...
  De blir upprörda över–

 221. –att Kristina firar
  öppen katolsk gudstjänst i Stockholm.

 222. Terserus skrev att de skjuter salut
  när Kristina kommer–

 223. –"så att jorden darrade och fönstren
  i staden skakade sönder".

 224. Apokalypsen är här. Kristina och
  hennes munk har öppna gudstjänster.

 225. Sen skrev han
  om de där gudstjänsterna:

 226. "Många gick dit av nyfikenhet och
  föll på knä tillika med de andra."

 227. Antikrist håller på
  att nästla sig in i riket...

 228. Prästerna var skraja för det här.

 229. Prästerna har med goda skäl "dålig
  press" i historien vid den tiden.

 230. Dels var man kungamaktens
  propagandister som stod för krig.

 231. Man hjälpte kungen
  att skriva ut soldater.

 232. Man var drivande i häxprocessen.

 233. Man vill ha dödsstraff för saker som
  äktenskapsbrott. Det drev de igenom.

 234. De var ett ganska hårdfört gäng–

 235. –och ville stoppa all annan religion
  än den lutherska läran.

 236. Den allra buttraste gubben var
  Johannes Lenaeus. Han var 86 år.

 237. Man har i princip två linjer.

 238. Ett: "Vi går till Kristina
  och predikar."

 239. "Då vill hon nog omvända sig."
  Det tyckte hon inte var en bra idé.

 240. Lenaeus anklagar henne rakt ut–

 241. –för att vara en spion för påven.
  Tänk hur hon måste ha reagerat.

 242. "För bara sex år sen hade
  den farbrorn varit djupt underdånig."

 243. "Nu skäller han
  och kallar han mig spion."

 244. Man trodde att påven kunde ge
  förlåtelse om hon förrådde sitt rike.

 245. "Ändamålet helgar medlen."
  Det där jesuitiska...

 246. Det finns inget som
  tyder på att Kristina var ute efter–

 247. –att göra Gotland, Ösel
  och Öland katolska alls.

 248. Men hon ville nog gärna
  ha gudstjänsten.

 249. Hon hade ju rätt till att göra det.

 250. När Lenaeus anklagar henne öppet för
  att försöka göra alla till katoliker–

 251. –då sa Kristina: "Jag känner Påven,
  Herre, bättre än I."

 252. "Han skulle icke vilja giva
  för alla Edra Själar fyra Daler."

 253. Så mycket för det.
  Hon blev rejält ilsken.

 254. Ett viktigt skäl till upprördheten...

 255. Hon omvände sig inte
  till protestantismen.

 256. Hon skulle få utse
  kyrkliga ämbetsmän–

 257. –och de trodde att katolicismen
  skulle nästla sig in den vägen.

 258. Man sa till regeringen
  att man måste göra om recessen.

 259. Regeringen säger okej,
  ni är experter.

 260. Det är nästan som en statlig
  utredning: Är recessen laglig?

 261. Då är den här mannen,
  Olaus Laurelius...

 262. Ni kanske kan ana er till vilket mode
  som gällde för präster. Skägg.

 263. Man tar fram olika argument för
  att recessen inte ska gälla.

 264. En viktig sak är att Kristina
  inte bara är ansvarig inför Gud–

 265. –utan är skyldig att svara för rikets
  råd och ständer för sina aktioner.

 266. Kristinas ser sig som om hon är från
  Krypton och alla andra från jorden.

 267. Prästerna håller inte med. De ser det
  som ett kontraktsförhållande–

 268. –där kungligheter också ska hålla sig
  till lagar och förordningar–

 269. –och svara inför riksdagen
  – för prästerna själva, helt enkelt.

 270. Det är ett konstitutionalistiskt
  inslag i prästernas argumentation.

 271. Det här säger man som en allmän
  princip, inte bara angående Kristina.

 272. Man hade aldrig vågat säga det
  till nån monark som satt på tronen.

 273. Sen börjar man prata med andra stånd.

 274. Här utvecklar prästerna
  lite av en heroisk självbild.

 275. Det här är en känd episod
  från medeltidens historia–

 276. –när kejsar Henrik IV
  av det tysk-romerska riket–

 277. –knäböjer för påven Gregorius VII.

 278. Påven har bannlyst honom och Henrik
  får gå genom snön till Canossa.

 279. Grevinnan Matilda
  var härskarinna över Canossa.

 280. Han fick då tigga om påvens nåd.

 281. Det var så man tänkte sig:

 282. Även monarker var tvungna att lyda
  under den högre härskaren–

 283. –som prästerna var talesman för.

 284. Inför ständerna tar man upp många
  fall med otrogna härskare i Sverige–

 285. –och hur prästerna
  har slagits för att rena läran.

 286. Man går flera gånger till Kristina
  för att försöka omvända henne.

 287. Terserus skrev att Kristina grät,
  föll på knä framför prästerna–

 288. –och bönföll om att få sin recess.
  Jag tror inte ett skvatt på det.

 289. Johannes Terserus skrev det som ett
  brev till sitt eget stifts präster–

 290. –och han ville nog spela Allan
  för sitt eget prästerskap.

 291. Men bilden är det viktiga. Prästerna
  såg sig själva som den sanna tron–

 292. –som monarkerna borde lyda.

 293. På bilden är Gregorius mycket större
  än lille Henrik.

 294. Det fanns en sån skillnad.

 295. Bönderna, borgarna och adeln sa:
  "Ni är ju de religiösa experterna."

 296. "Vi är beredda
  att lyssna på det här."

 297. Borgarna formulerar målkonflikten,
  vad det här stod emellan.

 298. Dels tyckte man
  att Kristina borde belönas–

 299. –för att hon har
  haft ett så milt regemente–

 300. –och Vasaätten
  hade gett så bra härskare.

 301. Men säkerheten... Att släppa in
  katolicismen i landet var inte bra.

 302. Säkerhetsargumentet
  var kanske trots allt viktigare.

 303. Här pratar man internt, man försöker
  inte smöra för Kristina.

 304. Alla ansåg att hennes regering var
  bra. Men det finns viktigare saker.

 305. Bönderna är oroliga för inbördeskrig.

 306. De har ju fått stå för allt manskap
  under så lång tid–

 307. –och var inte sugna på mer krig.

 308. De var skraja för att Kristina
  skulle gifta sig med en katolik–

 309. –och skaffa barn, så att Gotland
  och Norrköping blev katolska län.

 310. Nu visste alla att Kristina inte hade
  några tankar på att gifta sig–

 311. –så det var lite långsökt.

 312. Man har också visat
  att man lyssnar på prästerna–

 313. –och tycker att det är synd–

 314. –att hon lämnat religionen hennes far
  kämpade för "som en ärlig herre".

 315. Det kan leda till själarnas undergång
  om katolicismen kommer in.

 316. Så man lyssnar på prästerna–

 317. –men är mer inne
  på säkerhetsargumentet.

 318. Religionen är kopplad
  till säkerheten–

 319. –men etablerandet
  av en främmande makt i Sverige...

 320. Adeln är också med,
  men när man sen pratar inför rådet–

 321. –börjar man tycka
  att det nog inte är så farligt.

 322. Man enas om att en sak ska ändras:

 323. Hon ska inte få tillsätta
  superintendenter eller präster.

 324. Så måste man ändra på recessen.

 325. Det sker också för att hon gått med
  på att inte ha öppna gudstjänster–

 326. –efter påtryckningar från präster.

 327. Prästerna vill inte ge sig.
  De sätter hälarna i backen.

 328. De vill att även civila ämbetsmän
  ska tillsättas av regeringen–

 329. –och man vill omvända henne igen.
  Då säger rådet nej:

 330. "Hon blir arg
  och det blir mer problem."

 331. Man anspelar på avrättningen
  av Monaldesco–

 332. –och hur farligt det kan vara
  att ge henne fria tyglar.

 333. Man trycker också att även kungliga
  är ansvariga inför människor.

 334. Rådet försöker övertala dem. Där
  dyker det upp att Kristina är kvinna.

 335. De säger: "Hon är kvinna,
  hon kan inte leda nån armé."

 336. Det tror jag inte
  att prästerna köpte.

 337. Hon kunde ju anställa nån
  att leda hennes arméer.

 338. Märkligt nog verkar det inte vara
  en uttalad faktor i det hela.

 339. Till slut får prästerna ge med sig.

 340. Sen går de till Kristinas rum för att
  lämna över den ändrade recessen.

 341. Kristina tar emot dem och säger:

 342. "Ni ska få ett brev
  som tecken på min tacksamhet."

 343. Men när man öppnar brevet,
  visar det sig–

 344. –att Kristina säger upp abdikationen,
  plötsligt.

 345. Man har brutit mot recessen.
  Ryktet har nått henne om–

 346. –att man ska ändra på tillsättningen
  av kyrkliga ämbetsmän.

 347. Det viktiga för henne är
  att hon ska få underhållspengarna–

 348. –men det är en kränkning av hennes
  kungliga status som nog känns starkt.

 349. Det inkräktar på hennes status och är
  ett brott mot det ingångna avtalet.

 350. Dessutom är det
  ett farligt prejudikat.

 351. Tummar man på det nu,
  kan det gälla underhållet nästa gång.

 352. Det fanns goda skäl för henne
  att försöka hålla kvar recessen.

 353. Hon lämnar in det här med sitt
  kungliga sigill. "I'm back!"

 354. Hon menar att
  om den fyraårige kungen skulle dö–

 355. –skulle hon ha rätt att vara med och
  bestämma om vem som blir nästa kung.

 356. Hoppsan. Men det får motsatt effekt.

 357. Hon kanske hade hoppats att man
  såg henne som supermänniska–

 358. –men alla enas direkt mot Kristina–

 359. –och man lämnar tillbaka brevet.
  "Vi har inte tagit emot det."

 360. "Vi annullerar mottagandet av det."
  Hon blir arg och säger–

 361. –att Gud och hela världen
  ska stödja henne.

 362. Man pratar nästan som om man tänker
  sätta henne i arrest.

 363. Det är nåt man diskuterar
  i mer eller mindre förtäckta ordalag.

 364. Precis som prästerna har tjatat om–

 365. –får hon skriva under en försäkran
  på att hon har avsagt sig kronan.

 366. Hon ska bara tillsätta lutheraner,
  och inga kyrkliga ämbetsmän.

 367. Det får inte ske nån katolsk mission,
  och ingen kan ge henne dispens.

 368. Hon kan inte gå till påven och säga:
  "Det är okej."

 369. På det sätter har prästerna vunnit
  en seger.

 370. Kristina får sina underhållspengar–

 371. –och det sägs att hon utesluts
  från tronföljden.

 372. Man vill ge henne en känga
  om vad man ska kalla henne.

 373. "Fordom Sveriges drottning" blir det.
  Man föreslår "drottning Kristina"–

 374. –men Magnus Gabriel De la Gardie
  menar att det var för taskigt.

 375. Hon blir jättearg om man bara skriver
  "drottning Kristina".

 376. Till skillnad från vad man trott var
  det alltså de ofrälse–

 377. –som ofta var hårdast mot
  drottningen, medan la Gardie...

 378. De hade nog ingen kärleksrelation,
  men de var väldigt nära.

 379. Sen hade han fallit i onåd,
  kan man säga.

 380. Flera forskare menar att det var
  la Gardies sätt att ta hämnd–

 381. –men det visar sig
  att han var en återhållande faktor.

 382. Det här visar att det fanns olika syn
  på kungamakten och kungligheter.

 383. Här var det Kristina som hade
  den patriarkaliska synen.

 384. Hon blev offer
  för sin egen propaganda.

 385. Det var nästan bara honom som gick på
  att hon var av en särskild natur.

 386. De ofrälse såg relationen med de
  kungliga som en kontraktssituation.

 387. Välviljan är inte för att hon är
  speciell, utan har gjort bra saker.

 388. Om hon hade gjort dåliga saker,
  skulle hon inte vara värd underhåll.

 389. Här har jag skrivit väldigt mycket.

 390. Det är alltså en målkonflikt
  med borgarna.

 391. Man var tvungen att välja mellan
  lojalitet och det här med säkerhet.

 392. Man valde säkerhet i det här fallet.
  Det måste inte vara så i alla fall.

 393. Maktsituationen spelar också in.

 394. När Kristina satt vid makten
  och förhandlade om recessen–

 395. –hade hon en starkare position än
  1660, då hon inte hade formell makt.

 396. Det var mer tomma tunnor som
  skramlade när hon kom med hotet–

 397. –om att säga upp abdikationen.

 398. En annan slutsats man kan dra är–

 399. –att religion var nånting
  som engagerade folk–

 400. –och som furstarna inte
  skulle ha rätt att bestämma över.

 401. För att slutligen återknyta
  till inledningen.

 402. Det är omöjligt att se att Kristina
  lyckats indoktrinera sina undersåtar–

 403. –till att hon är
  av en särskild natur.

 404. Men det behöver inte vara så
  i alla fall.

 405. Men jag tror att det lönar sig...

 406. Om man hittar sätt att komma åt vad
  underordnade själva har ansett–

 407. –så kommer man se att de har strävat
  efter makt och inflytande själva.

 408. Rojalism är förstås nåt som finns.
  Det finns fortfarande.

 409. Det är inte så att prinsessan
  Madeleine har nån maktsituation–

 410. –att tvinga oss
  att bry oss om hennes bebis.

 411. Det finns nåt djupare där
  som definitivt har funnits.

 412. Rojalism i äldre tider kan man nog
  tolka som att man ofta trodde–

 413. –att kungen och drottningen
  ville samma sak som man själv ville.

 414. Man har sett i studier av Ryssland
  under tsartiden–

 415. –att de livegna bönderna
  tillskrev tsaren sina egna åsikter.

 416. De utgick ifrån
  att tsaren tyckte som de.

 417. En annan sak dök även upp
  under Kristina-förhandlingarna:

 418. Det är alltid de onda rådgivarnas
  fel. Den högst upp verkar bra...

 419. Enligt prästerna
  måste nån ond rådgivare–

 420. –ha fått henne
  att säga upp abdikationen.

 421. Det fortsätter även i modern tid.

 422. Man sa i Nazityskland
  och Stalins Sovjet:

 423. "Om bara Hitler visste"...
  och "Om bara Stalin visste"–

 424. –"vad hans underhuggare förstör för
  oss." Underhuggarna får skulden–

 425. –medan den i toppen kommer undan.

 426. Varför lydde folk?
  Det är svårt att veta–

 427. –men det var svårt att organisera
  kollektivt handlande mot överheten.

 428. Även om bönderna var fler–

 429. –så var det svårt att vara den första
  som sprang emot beväpnade styrkor.

 430. Då skulle man ju dö.

 431. Det är svårare än man tror
  att organisera kollektivt handlande.

 432. Det är nog den största förklaringen
  till den stora ojämlikheten då.

 433. Tack för mig.

 434. Textning: John Ottosson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Drottning Kristinas återkomst

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Joakim Scherp är forskare i historia vid Stockholms universitet. Han föreläser här om när Drottning Kristina återvände till Sverige efter att ha abdikerat sex år tidigare, år 1654. Hur blev hon bemött när hon inte hade kvar någon formell makt och dessutom konverterat till katolicismen? Inspelat 22 februari i Kulturhuset i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > Stormaktstiden
Ämnesord:
Biografi, Kristina, drottning av Sverige, 1626-1689
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Lawen Mohtadi om Ett gott hem för alla

Författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi berättar om kärnan i utställningen Ett gott hem för alla. Bilderna av fotograferna Anna Riwkin och Björn Langhammer fångar sin samtid. I dem går det att se en viss förändring när svenska politiker under 1950-talet börjar inse situationen. Reformer genomförs och romerna får medborgerliga rättigheter. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

1800-talet - supandets århundrade?

Under 1800-talet var alkohol en del av vardagen men också den period då den svenska nykterhetsrörelsen växte fram.

Fråga oss