Titta

UR Samtiden - Cykeln och staden

UR Samtiden - Cykeln och staden

Om UR Samtiden - Cykeln och staden

Föreläsningar om framtida stadsplanering. Att hitta lösningar på hur man förflyttar sig i Europas växande storstäder kommer att vara den stora utmaningen i framtiden. Cykling beskrivs som den hållbara framtidslösningen för städernas transporter, då det är både hälsosamt och miljövänligt. Vad krävs för att göra våra städer mer cykelvänliga? Och hur skapar man en stad där bilismen, cyklingen och kollektivtrafiken kan samexistera? Inspelat på Moderna muséet i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Till första programmet

UR Samtiden - Cykeln och staden : Super highways: den nya cykelvägen i LondonDela
 1. Han var nyligen
  ansvarig för att uppdatera-

 2. -"London Cycling Design Standards"-

 3. -vilket är ett styrdokument för folk
  som jobbar med cykelinfrastruktur.

 4. Det förra kom 2005 och sedan dess
  har mycket förändrats i London.

 5. De har till exempel en ny borgmästare:
  Boris Johnson.

 6. Han är på sin cykel mest hela tiden.

 7. Han känner mycket starkt för cykeln.

 8. Det är hans mål att öka antalet
  cykelresor med 400% till 2026-

 9. -som jag nämnde i introduktionen.

 10. Näste talare behöver göra ett mycket
  bra jobb om det ska bli verklighet.

 11. Paul Lavelle!

 12. Tack, Mark.
  - Det är ett nöje att vara i Stockholm.

 13. Tack till ArkDes för inbjudan och för e
  hittills mycket intressant dag.

 14. Cykling i London... Jag tänkte berätta
  lite om hur läget är för tillfället-

 15. -och hur det förändrades nyligen, och
  sedan berätta om våra framtidsplaner.

 16. Vi har ganska stora planer. Stora
  summor är öronmärkta för cykling.

 17. Det som intresserar mig
  och det som ni nog är intresserade av..

 18. Vi har väl enats om
  att cyklingen måste rädda världen?

 19. Vad innebär det för staden,
  för gator och offentliga rum?

 20. Vilken roll kan cyklingen spela i att
  skapa städer med högre livskvalitet?

 21. London brukar inte figurera på listor
  över städer med hög livskvalitet.

 22. Vi har utvecklad kollektivtrafik. Vi är
  stolta över tunnelbanan och bussarna.

 23. Men våra gator är väldigt trafikerade
  och ofta svårframkomliga.

 24. Kan man skapa utrymme för cykling
  där?

 25. Jag börjar med Transport for London,
  där jag jobbar.

 26. Transport for Londons
  ansvarsområde är hela London.

 27. Vi ser efter transportsystem,
  framför allt kollektivtrafiken.

 28. Den här ser jag när jag kommer
  till jobbet. Den sitter på väggen-

 29. -som en påminnelse om
  storleken på vårt arbetsområde.

 30. Antalet trafikanter per dag
  motsvarar hela Sveriges befolkning.

 31. Men om Stockholm växer så mycket
  kanske vi måste välja ett annat land.

 32. Jag tänker inte läsa upp alla siffror,
  men det sker många resor i London.

 33. Det måste vi kunna ta emot.
  Det sker 570 000 cykelresor varje dag.

 34. Vi har också ett cykellånesystem
  med 8 000 cyklar och 570 stationer.

 35. Det nedersta är värt att understryka.
  Ja, vår borgmästare är Boris Johnson.

 36. I alla fall till i maj 2016,
  när nästa borgmästarval hålls.

 37. Men vi och borgmästaren
  har bara vissa befogenheter.

 38. Det finns 33 lokala myndigheter som
  ansvarar för en egen del av gatunätet.

 39. Så allt som har med cykling att göra
  beslutas av många organisationer.

 40. Först vill jag visa några bilder på
  hur det är att cykla i London.

 41. Det finns fina parker och grönområden.

 42. De är fantastiska att cykla i.
  Men i många parker får man inte cykla.

 43. Det här är Hyde Park.
  Det är fantastiska ställen att cykla på

 44. Vi har också
  många lugnare bostadsområden-

 45. -där man samsas med motorfordon.

 46. Men med låga hastigheter
  känns det ganska lugnt och tryggt.

 47. Knepet är att få dem att samsas,
  men också att tackla svårigheterna.

 48. Ett sätt att sammanlänka delar
  har tidigare varit-

 49. -genom "nätverksstyrning".

 50. Vi ser till att det är lättare för fot-
  gängare och cyklister att ta sig fram-

 51. -än för motorfordon.

 52. En enkel metod är att stänga av
  en gata för genomfartstrafik-

 53. -men fortfarande tillåta cykeltrafik.
  Det här är i kommunen Hackney-

 54. -där de har
  gjort väldigt mycket sånt här.

 55. Trots att det knappt finns cykelbanor
  är det många som cyklar där.

 56. Det är ett kraftfullt verktyg.

 57. Men vi har ett antal miljöer
  som mer ser ut så här:

 58. Stora korsningar, stora flerfiliga
  vägar, precis som ni har i Stockholm.

 59. Bilden visar det
  som har varit vår strategi hittills.

 60. För några år sen började vi utforska
  sammanhängande cykelleder-

 61. -som kallas "supercykelbanor".
  Vi har byggt fyra stycken.

 62. Deras mest utmärkande egenskap
  är att de är blå.

 63. De ser inte alla ut så här, men de har
  generellt cykelfält, cykelboxar-

 64. -och nåt vi lärt oss av Köpenhamn:
  färgmarkering genom korsningen.

 65. De har varit ganska lyckade, framför
  allt genom att locka folk att cykla-

 66. -och har förstärkt
  cykelprofilen i London.

 67. Fordonsförare är nu medvetna om att
  där de finns kan det finnas cyklister.

 68. Men de har också kritiserats.

 69. Ibland färgar vi blått där det
  inte egentligen är ett cykelfält.

 70. Det blå är egentligen bara
  ett slags navigationshjälp.

 71. Det bara gör cykelleden
  sammanhängande.

 72. Ibland finns egentligen inte utrymme fö
  cyklister men vi låtsas att det gör det

 73. Det har kritiserats mycket.
  Vissa tycker att det inte är så säkert.

 74. Det kan också vara känsligt
  att använda färgade fält.

 75. Vi har gjort det på fyra leder, som all
  kontrolleras av transportmyndigheter.

 76. I många Londonkommuner, framför allt
  i historiskt viktiga områden-

 77. -skulle det inte tillåtas.

 78. Vi kan inte använda strategin överallt.
  Det finns fyra, fler är planerade.

 79. Men de kommer kanske inte se ut så.
  Snarare kommer detta att appliceras.

 80. Mer avskilda banor, mer kantsten.

 81. På så sätt skapas lite skydd,
  lite avskildhet, från motorfordon-

 82. -och de kanske inte
  kommer att vara blå i framtiden.

 83. Vi kan nog se "supercykelbanorna"
  i London som en fas i utvecklingen.

 84. De har
  höjt medvetenheten bland bilister-

 85. -men kanske inte löst trygghetsfrågor.

 86. Det är också begränsat
  till några få leder.

 87. Det här är nog lite vanligare i London:
  Här har vi ett cykelfält.

 88. Det finns lite utrymme för cyklister
  och en cykelbox längst fram-

 89. -där man kan stå framför
  motorfordonen.

 90. Det finns en konflikt mellan
  svängande motorfordon och cyklister.

 91. Detta ska exemplifiera att majoriteten
  av kollisionerna sker i korsningar.

 92. Att svängande motorfordon är i konflikt
  med cyklister är svårt att lösa.

 93. Även om vi kan skapa fält
  är det en mycket svår utmaning.

 94. Ibland är inte fälten själva så bra.

 95. Färgade fält måste underhållas,
  annars bleknar de med tiden.

 96. När de ska underhållas
  görs det ofta inte så väl.

 97. Bilar parkerar i cykelfälten,
  eller blockerar där man ska fram.

 98. Ibland är förhållandena inte bra.

 99. Vi vill se till att det över hela
  London, inte bara på prestigeleder-

 100. -erbjuds bra förutsättningar.

 101. De värre ställena kan se ut så här,
  där det nästan saknas cykelåtgärder.

 102. Man får verkligen slåss
  mot bussar, taxibilar, skåpbilar...

 103. Det kan vara en obehaglig cykelmiljö.

 104. Ibland så obehaglig att cyklisterna
  får ta till trottoaren istället-

 105. -och så får de lämna företräde vid
  korsningar. Inte heller bra beredning.

 106. Det har vi lovat
  att undvika i framtiden.

 107. Det är inte bra för cyklister,
  inte bra för fotgängare-

 108. -och det bidrar inte särskilt mycket-

 109. -till att skapa bättre gatumiljö
  och städer med högre livskvalitet.

 110. Men...

 111. Trots det har cyklandet ökat i London.

 112. Antalet cykelresor har nästan
  fördubblats på ungefär 12 år.

 113. Vi är nu uppe i ungefär 570 000.

 114. Ni kan se den gradvisa förändringen,
  med årstidsvariationer.

 115. Men trenden är uppåtgående.
  Det finns många anledningar till det.

 116. Viss infrastruktur har förbättrats,
  men det beror nog inte på det.

 117. Jag återkommer till anledningen.
  Först fler siffror.

 118. Fler och fler cyklar till jobbet,
  vilket är härligt.

 119. 2011 skedde
  4,3% av alla resor med cykel.

 120. I centrala London var ökningen än
  större: nästan en fördubbling på tio år

 121. Siffran längst ner är viktig:

 122. Att åka bil till jobbet
  har minskat från 41% till 33%.

 123. Det jag ville visa här var vad vår
  cykelkultur faktiskt består av.

 124. Det är vår konstanta oro:

 125. Det är vita medelklassmän
  som dominerar i statistiken.

 126. Det är ofta folk
  som har rätt utrustning-

 127. -som cyklar i hög hastighet och
  försöker slå sin rekordtid till jobbet.

 128. Det är inte nödvändigtvis nåt fel med
  det, men vi går miste om mångfalden.

 129. Det är en av de saker
  som vi verkligen vill uppnå.

 130. Att cyklandet ska bli
  ett helt normalt transportsätt.

 131. Och i vissa delar av centrala London,
  framför allt i rusningstid-

 132. -d.v.s. före kl. 9 på morgonen
  och 17-19 på kvällen-

 133. -så är cyklisterna i majoritet på många
  ställen, framför allt på broarna.

 134. Så står man på en bro över Themsen
  vid åttatiden på morgonen-

 135. -så ser man många bussar,
  taxibilar, skåpbilar och lastbilar-

 136. -men också väldigt många cyklister.
  Dock inte så många privatbilar.

 137. Det visar
  att det finns en efterfrågan där ute.

 138. Och det trots bristande infrastruktur.

 139. Man ska vara medveten om att det
  varierar mellan de 33 kommunerna.

 140. "Inre" London till vänster
  och Stor-London till höger.

 141. Skillnaden är enorm. De inre delarna
  är mycket cykelvänligare-

 142. -och resorna är nog kortare.

 143. Vissa kommuner går i rätt riktning,
  som Hackney och även Islington-

 144. -medan andra faktiskt har tappat
  cyklister. Vi behövde veta varför-

 145. -och hur vi tilltalar
  potentiella cyklister i ytterområden.

 146. Detta är en viktig bild, som återknyter
  till sånt som nämnts förut idag.

 147. Vi kan göra vissa saker för cyklingen-

 148. -men till största delen handlar det om
  att skapa trevligare gatumiljöer-

 149. -som inte domineras av motorfordon.

 150. Stor-London är här
  den turkosa, gröna linjen-

 151. -Inre London rosa
  och centrala London röd.

 152. Senast vi byggde t.ex. en stor tunnel
  för motortrafik, som ringled M25...

 153. Strax efteråt planar det ut.
  Trafiken har inte ökat sen dess.

 154. Sen tar vi ut trängselavgifter. Vi tar
  betalt för att åka in till Inre London.

 155. De installerades 2003.

 156. Plötsligt minskar motortrafiken tydligt

 157. Det som hänt med cyklingen
  är nästan det omvända.

 158. Mindre motortrafik, mer cykling - det ä
  inte svårt att lista ut vad som skett.

 159. Ovanpå det och ovanpå den nuvarande
  borgmästarens engagemang-

 160. -har vi borgmästarens
  cykelvision för London, från 2013.

 161. Den innehåller många komponenter.

 162. Siffran längst ner är nog det
  viktigaste: 930 miljoner i stöd-

 163. -vilket blir 1,15 miljarder euro.

 164. En enorm summa i våra sammanhang
  och brittiskt rekord-

 165. -för cykelinvesteringar.

 166. Borgmästaren vill skapa
  ett "tunnelbanenätverk" för cykling.

 167. Kartan över Londons tunnelbana
  är ju berömd.

 168. Han vill ha nåt liknande för cykling.

 169. Alla, boende som besökare,
  ska veta hur man tar sig runt på cykel.

 170. Systemet blir helt sammanhängande
  och en fin karta visar vägen.

 171. Det kommer att bestå av
  fler supercykelbanor och smågator.

 172. Det finns ställen många vägar att cykla
  på, om man bara sammanlänkar dem.

 173. Det är så smågatorna ska användas.

 174. Vi börjar med centrala London.

 175. Initiativ för att öka cyklingen i ytter
  området, kallade "Mini-Holland".

 176. Vi lär oss av de bästa metoderna
  vi ser internationellt.

 177. Vi besöker t.ex. Köpenhamn,
  Amsterdam och faktiskt Stockholm.

 178. Jag ska inte prata om "Säkrare gator"
  och "Fler cyklar", för jag hinner inte.

 179. De är bra strategier, men det vi behöve
  skapa är bättre utrymmen för alla.

 180. Det har varit viktigt för att få stöd
  att kunna säga:

 181. "Det är inte bara för cyklister, för
  medelålders män i lycra, utan för alla.

 182. Vi är fortfarande på väg.

 183. Det här är en karta med föreslaget
  linjenät för centrala London.

 184. Superbanor är blå, smågator lila. Ett
  hopkopplat nätverk i centrala London.

 185. Vi har utlovat
  att genomföra 50% av detta 2016-

 186. -och resten under kommande år.

 187. Det är ett viktigt dokument,
  en startpunkt för vårt nätverk.

 188. Det finns tydligt politisk vilja
  för det, vilket är jätteviktigt.

 189. Vi har ett cykelombud, förutom
  borgmästaren, som haft stor del i det.

 190. Detta är våra mål. Nu har vi 570 000.
  Vi vill ju uppnå en ökning med 400%.

 191. Vi räknar då från 2001.

 192. Det skulle innebära
  1,5 miljoner cykelresor per dag.

 193. Det är lika med 5% av alla resor.

 194. Det låter inte så mycket, men det är
  en riktig utmaning för oss just nu.

 195. Jag har jobbat lite för att visa
  hur det kan uppnås.

 196. Vi har ju pratat om
  att vi måste omvandla-

 197. -en andel korta resor med bil,
  d.v.s. såna som är 1-3 km.

 198. Kan vi omvandla bara hälften av dem
  till resor med cykel...

 199. Vi studerade varifrån över hela
  Stor-London de resorna kunde komma-

 200. -och vi räknade ut att även om vi
  undantar folk som inte kan cykla-

 201. -så kunde det ändå bli
  4,3 miljoner resor.

 202. Det finns stor potential i lokala centra
  i Stor-London och i Inre London

 203. Vi har också gått ut och frågat folk
  om de skulle kunna tänka sig att cykla.

 204. För de allra flesta handlade det om-

 205. -säkerhet, bekvämlighet och om det
  finns faciliteter på destinationerna.

 206. Om vi löste de problemen
  skulle 7 av 10 cykla.

 207. Detta är också
  ett viktigt argument för cykling:

 208. Hälsofördelarna. Vi har gjort mycket
  för att motivera investeringarna.

 209. Vi vill visa att cykling är bra
  ur ett ekonomiskt perspektiv-

 210. -förutom miljöaspekten.
  Hälsoargumentet är väldigt starkt.

 211. Vi har en strategi för London-bor,
  som visar att om vi når målet-

 212. -så minskar sjukvårdskostnaderna
  med 183 miljoner pund per år.

 213. Det är en viktig siffra att nämna-

 214. -med tanke på att vi spenderar i
  infrastruktur för 100 miljoner per år.

 215. Det betalar sig alltså,
  enbart genom hälsoaspekten.

 216. Anledningen till det
  är att sjukvård är väldigt dyr.

 217. Om man talar om cyklingens roll
  och aktiv transport i allmänhet-

 218. -i och med att man slipper
  hjärt- och lungbesvär, t.ex.-

 219. -så kan man spara enormt mycket
  pengar inom sjukvården.

 220. Några intressanta saker: Vi har ju
  lärt oss av internationella exempel.

 221. Vi gjorde en undersökning,
  som vi hoppas kunna publicera snart.

 222. Vi tittade på andra städer där cyklinge
  har ökat mycket på senare år.

 223. Vi använder redan undersökningen
  för att plädera för förändringar-

 224. -i London och Storbritannien.

 225. Jag ska snabbt gå igenom
  några saker inom den kategorin.

 226. En är ett nätverk av
  trafikljus för cyklister.

 227. Ni har det i Stockholm. Det finns
  i de flesta mogna cykelstäder.

 228. Vi har det inte. Cyklister
  får använda samma som alla andra.

 229. Men vi har lyckats övertyga regeringen
  om att få prova det i gatumiljö.

 230. Det är väldigt viktigt för oss.

 231. På så sätt får vi större möjligheter i
  utformningen av framför allt korsningar

 232. -så att de
  fungerar bättre för cyklister.

 233. Den här bilden visar
  att områden med hög andel cyklister-

 234. -har ett sammanhängande och logiskt
  system för hur saker placeras.

 235. Det verkar ju självklart... De där
  gatuprofilerna som finns i Utrecht...

 236. Hur de placerar
  cykelbanor och cykelfält-

 237. -och var cyklister
  blandas med annan trafik.

 238. I de flesta städer
  har man alla varianter-

 239. -men där finns
  ett konsekvent beslutssystem-

 240. -som har påverkat mig mycket när jag
  har utformat underlag för London.

 241. Det här är intressant:

 242. Generellt måste vi ändra på tankesättet
  att gator är avsedda för motortrafik.

 243. Bilar kan svänga när de vill
  och alla andra får anpassa sig.

 244. Det här är riktigt intressant för oss.
  Vi har inget sånt här än.

 245. I Köpenhamn och i Stockholm
  breddar ni trottoarer och cykelfält-

 246. -så att det ser ut som om
  de trafikanterna har företräde.

 247. Motorfordon måste avvakta
  när de ska svänga in.

 248. Den omprioriteringen av
  balansen på gatorna är mycket viktig.

 249. Vi har börjat lite med det. Vi använde
  en enkel version i supercykelbanorna.

 250. En upphöjd infart, där fotgängares
  övergång sker i samma nivå.

 251. Bilister kan känna att de måste vara
  lite mer försiktiga när de svänger.

 252. Men vi experimenterar med sånt vi
  sett hos er. Till höger ser vi Lambeth.

 253. Den är inte lika elegant som er,
  men vi ska nog få till det på sikt.

 254. En annan sak är övergångar.
  I vårt regelverk-

 255. -finns få möjligheter
  för att tillåta cyklister-

 256. -att korsa vägar
  via särskilt märkta övergångar.

 257. -d.v.s. inte delade med fotgängare.
  Såna har vi många. Men få såna här.

 258. Flera av bilderna
  är från Malmö och Stockholm.

 259. Vi använder dem när vi
  pläderar för sånt hos regeringen.

 260. Vi hoppas få in det i vårt nya regelver
  som vi vill få klart nästa år.

 261. Vi vill lära oss av internationella
  exempel. Det har redan burit frukt.

 262. Men dessa frågor kunde vi inte lösa
  med med resurser och infrastruktur:

 263. De handlar om utbildning och kultur.
  Förarkultur, lagar-

 264. -och planering för cykelinfrastruktur.
  De är alla viktiga.

 265. Och för oss trafikplanerare i London-

 266. -är det viktigt i vår dialog med andra-

 267. -att vi nämner även denna aspekt,
  förutom fysiska förändringar av vägar.

 268. Tills sist lite av det vi har gjort
  och det vi hoppas göra i framtiden.

 269. Jag vill be er tänka lite på
  tanken om separation eller integration.

 270. Det är en knäckfråga
  för städer som planerar för cykeltrafik

 271. Ska vi separera cyklisterna,
  eller, förvisso, fotgängarna?

 272. Eller så bryter vi
  dominansen av ett visst trafikslag-

 273. -och skapar
  gemensamma miljöer.

 274. Och skapar, som till höger, områden
  utan genomfartstrafik för motorfordon.

 275. I London kommer vi att ha båda-

 276. -men det handlar om balansen
  dem emellan. Var gör vi vad?

 277. På senare år har vi har lyckats bryta
  motortrafikdominansen på flera ställen.

 278. Några av dem på framträdande platser.
  Här är Piccadilly i London.

 279. Här var förr enkelriktat, med höga
  hastigheter och fotgängarräcken.

 280. Inte särskilt trevligt
  och heller inte så säkert.

 281. Det är borta. Det är tvåfiligt
  och mycket bättre för fotgängare-

 282. -och även för cyklister, då farterna
  är lägre. Ett enkelt grepp.

 283. Här på Great Queen Street
  har vi skapat ett gemensamt utrymme.

 284. Vi ersatte en hotfull, uppdelad miljö
  dominerad av trafikljus.

 285. Vi har kunnat ta bort dem.
  Låga hastigheter-

 286. -och bättre förhållanden
  för fotgängare och cyklister.

 287. Och här ser vi
  en liten "huvudgata" i Lambeth.

 288. Vi fick visserligen ta bort parkeringar
  vilket är svårt-

 289. -men när vi gjorde det skapade vi en
  mer demokratisk miljö för människor.

 290. Man kan fortfarande köra bil där,
  men försiktigt.

 291. Det gynnade också affärsinnehavarna,
  som kunde sätta ut bord på gatan-

 292. -och öppna sina butiker mer.
  Det har varit en stor framgång.

 293. Och i några fall, där vi har stängt
  gator för genomfart av motortrafik-

 294. -så har vi gjort det i stadier.
  Till vänster en lite primitiv lösning.

 295. Till höger har det blivit
  en trevligt offentligt rum, med träd-

 296. -med fin trottoar och
  en tydlig genomfart för cyklister.

 297. Vi har lagt ner mycket tankemöda
  på att skapa bättre gatumiljöer.

 298. Det kan innebära att man
  isolerar cyklister, men också inte.

 299. Till sist några visioner.
  Jag skrattade åt den här bilden förut.

 300. Jag vill förstås visa den dubbelriktade
  cykelbanan som leder över bron.

 301. Tyvärr finns de två byggnaderna
  faktiskt i verkligheten.

 302. Jag skäms ur arkitektonisk synvinkel,
  men så är det.

 303. Idag pratar jag bara om gator. Det finn
  en avskild cykelbana på bilden.

 304. Här är några till. Detta är Victorian
  Embankment, Blackfriars Road.

 305. Även här försöker vi skapa
  en parallell "motorväg" för cyklister.

 306. Det finns en dubbelriktad bana
  vid vattnet i den övre bilden.

 307. I den undre bilden är det få korsande
  vägar, så cyklisterna hålls på en sida.

 308. Vi är lite oense om huruvida vi ska ha
  enkel- eller dubbelriktade banor.

 309. Det är svårt vid korsningar,
  men det är nog en framtida fråga.

 310. Det intressanta här är att det skapar
  ett allmänt utrymme i mitten.

 311. Ibland har vi parkeringsplatser i mitte
  och ibland cykelställ i dessa visioner.

 312. Det är utmanande för oss
  ur ett stadsplaneringsperspektiv-

 313. -att tänka på
  hur den här gatans karaktär förändras.

 314. Vad ska miljöerna användas till
  och hur kan de göras vackrare?

 315. Det är frågor som vi måste brottas
  med.

 316. Här ser vi färg. Det är osäkert
  om vi verkligen kommer använda färg-

 317. -men det här ska visa,
  även om det är svårt att se...

 318. Cykelbanan till höger
  är av den upphöjda sorten.

 319. Vi tittar även på såna lösningar.

 320. Jag vill också visa ett verkligt exempel
  på intervallutställda föremål.

 321. Istället för att bygga en kantsten
  eller ha cyklister på en annan nivå-

 322. -så har vi på prov använt oss av
  billigare alternativ.

 323. Vi skyddar cykelbanor med dessa
  föremål

 324. Det är på försöksstadiet, för vi vill s
  hur de påverkar andra trafikanter-

 325. -framför allt
  fotgängare och motorcyklister.

 326. De används med stor framgång
  i t.ex. USA och Spanien.

 327. Vi tror att det finns potential där.
  Vi har också använt stolpar.

 328. Det är också tillfälligt. Trottoaren sk
  förändras och cykelbanan flyttas ut.

 329. Men det är ett skydd, så länge. Vi
  testar och ser vilket resultatet blir.

 330. Jag vill inte glömma korsningar - de är
  den knepigaste delen av nätverket.

 331. Vi har gjort ett antal
  nya utformningar av korsningar.

 332. Det här är ett offentligt rum
  som jag ville visa.

 333. Det är en ny utformning av en rondell,
  som vi utvecklar.

 334. Cyklister separeras, till viss del.

 335. Att känna sig säker i den rondellen
  är kanske inte helt självklart.

 336. Men om det är ett bra sätt att
  separera cyklister på en svår plats-

 337. -som uppmuntrar dem att välja
  den här vägen, är det värt ett försök.

 338. Här ett förslag för Yttre London, ett
  "Mini-Holland": Kingston upon Thames.

 339. Vi vill ha
  en flytande cykelbana i floden där.

 340. Det är osäkert om det blir av-

 341. -men jag vill visa
  att det finns visionära förslag.

 342. Det kanske bara fungerar just här.

 343. Om det får folk att tänka annorlunda
  kring cykelns plats i staden-

 344. -så är det en spännande utveckling.

 345. Denna sista bild är från vår
  undersökning om cykling internationellt

 346. Jag tänkte
  den kunde vara intressant för er.

 347. Det finns ett antal förutsättningar
  som formar en lyckad cykelstad.

 348. Det finns en politisk aspekt
  - det måste finnas en politisk vilja.

 349. Det ska finnas en
  cyklist-andel som växer-

 350. -"på bekostnad av" andelen motortrafik.

 351. Men kulturen är viktig.
  Och där har vi långt kvar i London.

 352. En mer hänsynstagande förarkultur.

 353. Det är en sån sak som verkligen
  känns annorlunda i t.ex. Köpenhamn.

 354. Och så några punkter om nätverk
  och olika typer av infrastruktur.

 355. Man ska minimera antalet stopp och
  väjningar som cyklister måste göra-

 356. -utan inte äventyra fotgängares
  säkerhet och tillgänglighet.

 357. Slutligen: Man ska se cyklingen som
  en legitim, vardaglig transportform.

 358. Det är det vi just nu
  försöker uppnå i London.

 359. Vi hyser hopp om att nå dit,
  men vi är glada att vi inte är ensamma.

 360. Dagar som denna är viktiga för att visa
  engagemanget i frågan världen över.

 361. Tack så mycket, Paul Lavelle.

 362. Mot slutet av förra året
  hade ni sex dödsfall på bara en vecka.

 363. Säger det nåt om
  kvaliteten på stadsplaneringen?

 364. Kanske inte om stadsplaneringen, men
  om att vi behöver göra mycket mer.

 365. Det säger nåt om att vi
  måste göra nåt åt infrastrukturen.

 366. Det var det folk fokuserade på då.

 367. Huruvida det är rättvist eller ej
  går att diskutera.

 368. Till viss del orsakades
  ingen av olyckorna av infrastruktur.

 369. Men frågan om förarkulturen är viktig.

 370. Även om cyklister
  är mycket mer synliga på våra gator-

 371. -så är andra vägtrafikanter fortfarande
  inte tillräckligt hänsynstagande.

 372. Vi har också på några ställen
  en svår blandning av fordonstyper.

 373. I de flesta av,
  om inte alla, de olyckorna-

 374. -var tunga transportfordon
  eller byggfordon inblandade.

 375. Det pågår många byggen i London
  och det är byggtrafik överallt.

 376. Det har lett till en diskussion
  om fordonssäkerhet.

 377. Man kan tycka att
  man inte kan göra så mycket-

 378. -om ett stort motorfordon
  kör på en cyklist-

 379. -men vi tittar på sätt
  att undvika att det inträffar.

 380. Teknik i fordonen,
  som varnar för cyklister-

 381. -och sånt sido- och frontskydd.

 382. Många dödas nämligen av att de
  hamnar under hjulen på fordonen.

 383. Och det finns sätt
  att förhindra det på.

 384. Det har fått flera konsekvenser.

 385. Det där om fordonsteknik
  är nog det mest handfasta hittills.

 386. Hur håller man koll på det?

 387. Kan man säkerställa att lastbilar
  har den typen av utrustning?

 388. Det finns ett projekt
  som heter Fleet Operator...

 389. Det heter FORS,
  men jag minns inte vad R:et står för.

 390. Fleet Operator Recognition System.

 391. Det är ett system
  som transportföretag kan gå med i.

 392. De får nån form av ackreditering,
  guld, silver eller så...

 393. Det baseras på utbildningen
  som förarna har fått-

 394. -och på tekniken
  som fordonen är utrustade med.

 395. Jag säger "teknik", men ibland handlar
  det bara om att ha fler sidospeglar.

 396. Det finns incitament för dem
  att vara med i systemet.

 397. Då kan de komma i fråga
  vid offentliga upphandlingar.

 398. Är de inte med i systemet
  vinner de inte upphandlingen.

 399. Men vi undersöker sätt
  att göra det obligatoriskt på-

 400. -för alla transportföretag
  som vill in i trängselområdet...

 401. Hur kan man hålla ordning på det?

 402. Vid betalstationerna finns teknik
  som registrerar registreringsskyltar.

 403. I det området
  kan man använda den tekniken-

 404. -för att genast se om fordonet i fråga
  är registrerat i det systemet.

 405. Det kan göras. Därmed inte sagt
  att det är lätt att genomföra politiskt

 406. -men det går.

 407. Att sex cyklister dog
  i slutet av förra året...

 408. Kan din chef ringa dig och säga åt dig
  att komma in på hans kontor då?

 409. Känner han att ansvaret är ditt,
  för att tala klarspråk?

 410. Inte mig personligen, men
  mina chefer vid Transport for London-

 411. -skulle ha kallats in på ett kontor
  för att stå till svars för det.

 412. Cykling är i ropet i London.

 413. Gratistidningen The Evening Standard-

 414. -har ofta cykelhistorier.
  Det är stora nyheter.

 415. Det beror till stor del på
  att borgmästaren är hängiven cyklist.

 416. Även ur ett PR-mässigt perspektiv
  är det viktigt att förstå-

 417. -att vi har gjort allt vi kan
  i just de fallen.

 418. Folk bryr sig mycket om skuldfrågan.
  Om det är infrastrukturens fel-

 419. -om det är nåt som vi eller
  trafikmyndigheten har gjort.

 420. Ja, vi är till viss del ansvariga-

 421. -men vi vill också se respons.

 422. Det underlättar för dem som
  propagerar för bättre infrastruktur.

 423. Deras argument blir starkare. Det är
  tragiskt att det är det som ska krävas-

 424. -men så är det i det här fallet.

 425. Jag tror att planer
  som kan ha varit acceptabla förra året-

 426. -är nu inte acceptabla.
  Vi har behövt höja ribban ännu mer.

 427. Så visst har saker förändrats.

 428. Trängselavgifterna
  har frigjort utrymme på gatorna.

 429. Ges det utrymmet i första hand
  till cyklister? Vilken är er policy?

 430. Jag visade det genom att visa
  förhållandet mellan trenderna.

 431. Formellt, nej.

 432. Vi sa inte vid ett visst tillfälle:
  "Detta utrymme går till cyklister".

 433. Det hände faktiskt med bussar.
  Vi skapade många särskilda bussfiler.

 434. Det påverkade bussnätverket positivt.

 435. Bussarna kom fram snabbare
  och fler linjer lades till.

 436. När det gäller utrymme och allokering..
  Det är en mer komplicerad fråga.

 437. Det finns en hel avdelning
  inom myndigheterna i London-

 438. -som jobbar med det,
  en "väginsatsgrupp".

 439. Hur ser Londons framtid ut,
  när vi växer till 10 miljoner människor

 440. Det kommer antagligen
  att ske om 20-30 år.

 441. Extremt många fler resor kommer
  att ske. Hur ska de ske?

 442. Vi håller på att bygga Crossrail.

 443. Det är det största infrastrukturbygget
  i Europa, eller så.

 444. -Vad är Crossrail?
  -Det är en tunnelbana...

 445. Istället för en vägtunnel
  bygger vi en järnvägstunnel-

 446. -från en sida av London till den andra.
  Den passerar igenom centrala London.

 447. Tågen kommer att vara större,
  så kapaciteten är enorm.

 448. Men inte ens det kommer
  att svälja hela befolkningsökningen.

 449. Hur vägutrymme fördelas
  är en viktig fråga.

 450. För tillfället handlar det inte
  nödvändigtvis om att alla åker bil-

 451. -utan även om busslinjenätets storlek,
  antalet vägbyggen...

 452. Det handlar om frakt.
  Alla förväntar sig hemleverans idag.

 453. Varudistributionsindustrin expanderar-

 454. -och det innebär
  många fler skåp- och lastbilar.

 455. Det handlar också om en stor
  taxinäring

 456. Alla dessa konkurrerande intressen
  har rätt att göra anspråk på gatorna.

 457. De ekonomiska och sociala
  konsekvenserna om man tar bort det.

 458. Det är en svår diskussion.

 459. I några av visionerna ni såg
  tar vi utrymme från motorfordonen-

 460. -och säger:
  "Ja, det tar längre tid med bussen."

 461. "Det kommer att bli knepigare
  att leverera där med lastbil."

 462. "Men så är det bara.
  Det är beslutet som har fattats."

 463. "Det finns alternativa vägar." Det blir
  en känslig fråga även i framtiden.

 464. Men just nu
  finns den politiska viljan-

 465. -och många arbetar med frågan.
  Så det ser väldigt positivt ut.

 466. En fråga till,
  innan vi släpper fram publiken.

 467. Ert mål är den femprocentig andelen
  som varje dag cyklar till jobbet.

 468. Om ni hade en 40-procentig andel,
  som i Köpenhamn-

 469. -skulle ni ens klara det?

 470. Du visade många referensstäder-

 471. -men för mig framstår London
  som ett eget universum.

 472. Troligen inte som London
  är utformat för tillfället.

 473. Problemet med London
  är att folk har lång resväg till jobbet

 474. Många bor inte, men jobbar i, London.
  Det är många som långdistanspendlar.

 475. Om man tänker sig en smartare stad...
  Om folk jobbade hemifrån mer-

 476. -och rusningstopparna
  jämnades ut lite...

 477. Det finns kapacitet i systemet,
  men det räcker inte till i rusningstid.

 478. Om vi kunde ha annorlunda arbetssätt-

 479. -och kunde vara mer flexibla-

 480. -så kanske vi kunde ta emot 40%
  cyklister. Men nu vore det svårt.

 481. Till syvende och sist handlar det
  om det som varit dagens tema:

 482. Relationen mellan fler cyklister
  och stadens framtid.

 483. Cyklingen är en drivande kraft-

 484. -i att få oss att tänka nytt
  om hur en stad fungerar.

 485. Att betänka konsekvenserna och läget
  i Köpenhamn nu är en viktig del av det.

 486. Men är Köpenhamn användbart som
  referens, trots skillnaden i storlek?

 487. Helt klart. Framför allt
  när det gäller infrastrukturen.

 488. Vi kan se vad de har gjort.
  De underbygger det med bra forskning.

 489. De hade ganska lite av det.

 490. Men sen gick de över till cykelfält,
  cykelbanor och vidare.

 491. Så vi har en fallstudie att utgå ifrån.

 492. Om vi kunde nå ens halva den siffran
  vore det helt fantastiskt!

 493. Vi hade en fråga här.
  - Kan vi få en mikrofon? Och en där.

 494. Vi hinner tyvärr bara med två frågor.

 495. Peter Kronborg,
  Movea trafikkonsult, här i Stockholm.

 496. En sak som jag tror
  gör London svårcyklat-

 497. -är att bilkörfälten är väldigt smala.

 498. De är väldigt smala.
  Har ni planer på att göra nåt åt dem?

 499. Det korta svaret är nog tyvärr nej.

 500. Vi har ont om utrymme på många
  ställen.

 501. Det vi eftersträvar
  när det gäller cykling-

 502. -är att undvika situationer där motor-
  fordon kör om cyklister på liten yta.

 503. Så antingen måste man ha
  ett väldigt brett körfält-

 504. -eller ett smalt,
  så att omkörningar blir omöjliga.

 505. Genomsnittshastigheten
  för motorfordon i centrala London-

 506. -är nog lägre än den för cyklister.

 507. Så det strategiska beslutet är...
  Att ha smalare körfält-

 508. -är det mest
  effektiva användandet av utrymmet.

 509. Men som du säger leder det på
  vissa ställen till otrygga förhållanden

 510. Det får avgöras i enskilda fall, för de
  kan vara problematiskt för cyklister.

 511. Så en kommentar. Jag räknade och
  såg-

 512. -att av cyklisterna på dina bilder
  bar ungefär 90% hjälm.

 513. I Köpenhamn
  räknade jag det till ungefär 5%.

 514. En kommentar om hjälmar...
  För tillfället...

 515. Bilderna på vita medelålders män jag
  visade... Ungefär 2/3 använder hjälm.

 516. Men i vissa delar av stan,
  där det finns en tydligare cykelkultur-

 517. -så bär nästan ingen hjälm.
  Så det varierar mycket.

 518. Vi hade en fråga här borta också.

 519. Tack så mycket.
  Tomas Grönqvist, Cykelkonsulterna.

 520. Jag är nyfiken på din fina idé om
  att ha cykelbanor uppe i luften.

 521. Går det arbetet framåt?

 522. -Det är väl inte din idé?
  -Nej, verkligen inte min.

 523. Idén kommer inte från
  Transport for London.

 524. Idén har förts fram av
  arkitekter, konsulter...

 525. Och planen godkändes
  på sätt och vis av Norman Foster.

 526. Men idén är intressant
  och den pekar på nåt viktigt.

 527. Folk säger: "Vore det inte bäst om
  cyklisterna fanns där uppe nånstans."

 528. "För då är de inte
  i vägen för bilförarna."

 529. Jag tror tyvärr att det är ursprunget,
  till viss del.

 530. Men vi har en plan,
  som vi inte vet om den blir av:

 531. Vi skulle använda en befintlig
  upphöjd vägsträcka till cykling.

 532. Vi skulle ta utrymme från motortrafiken
  och skapa en strategisk cykelled.

 533. Men redan det är svårt att utforma.

 534. Det uppenbara problemet är hur man
  får folk dit upp. Man behöver en ramp.

 535. Vi vill nog hellre ha
  leder nere på marknivå.

 536. De är mer inbjudande för cyklister,
  fotgängare-

 537. -och för alla ändamål i en stad med
  hög livskvalitet. Det är dit vi vill nå

 538. Stora idéer är bra, men ibland
  får vi undvika att sväva iväg.

 539. -Tack så mycket.
  -Tack så mycket, Paul.

 540. Översättning: Fredrik Olsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Super highways: den nya cykelvägen i London

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Paul Lavelle är chefsplanerare för cykling i London och ansvarar för transportsystemen i staden. Han berättar om Londons borgmästares beslut att cyklingen i staden ska öka med 400 % till år 2026. Målet ska uppnås genom att man bygger så kallade superhighways för cyklar. Inspelat på Moderna muséet i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Ämnen:
Teknik > Transportmedel och kommunikationer
Ämnesord:
Cykeltrafik, Icke motordrivna fordon, Infrastruktur, Kommunikationer, Landsvägsfordon, Landsvägstrafik, Samhällsplanering, Teknik, Transportmedel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Cykeln och staden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cykeln och staden

En svensk cykelrörelse

Mark Isitt är journalist och moderator för seminariedagen. Han inleder genom att ge en kort bakgrund om den växande cykelrörelsen i Sverige. Vad gör politikerna för att underlätta för cyklister och hur mycket är man villig att satsa på cyklande i Sverige? Inspelat i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cykeln och staden

Om utställningen Cykel

Veronica Hejdelind är utställningschef på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Hon berättar utifrån utställningen Cykel, som handlar om cykelns utveckling ur ett designhistoriskt perspektiv, om cykelns betydelse för människan i olika tider. Inspelat i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cykeln och staden

Den gröna metropolen Hamburg

Susanne Metz är chef för stadsplanering och miljöförvaltning i Hamburg. Hon föreläser om hur Hamburg ska planeras i framtiden och har en idé om att staden ska vara utan biltrafik och bara med gång- och cykeltrafikanter. Inspelat i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cykeln och staden

Slaget om gaturummet

Dokumentärfilmaren och journalisten Fredrik Gertten berättar om arbetet bakom filmen Bikes vs cars. I filmen granskar han bilindustrin och driver tesen att om städerna blev mer cykelvänliga skulle miljö- och klimatproblemen lösa sig själva. Moderator: Mark Isitt. Inspelat på Moderna muséet i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cykeln och staden

OpenBike i Köpenhamn

Iréne Stewart Claesson är industridesigner och designstrateg på Lots design. Hon föreläser här om sitt bidrag till en internationell designtävling som handlade om att göra Köpenhamn till världens modernaste cykelstad. Moderator: Mark Isitt. Inspelat i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cykeln och staden

Super highways: den nya cykelvägen i London

Paul Lavelle är chefsplanerare för transportsystemen i London. Han berättar om Londons borgmästares beslut att cyklingen i staden ska öka med 400 % till år 2026. Målet ska uppnås genom att man bygger så kallade superhighways för cyklar. Inspelat i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cykeln och staden

Cykeln och staden i framtiden

Samtal om hur man kan arbeta för att främja cyklingen i Sveriges större städer i framtiden. Medverkande: Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholm, Karolina Skog (MP), kommunalråd för trafikfrågor i Malmö och Linda Kummel, planeringsarkitekt på Spacescape. Inspelat i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Var inte rädd

Vad kommer att hända med jobb, utbildning och arbetsliv i framtiden? Vilken påverkan har robotiseringen och digitaliseringen på arbetsmarknaden? Maja Fjaestad, statssekretare i Regeringskansliet, talar om digitaliseringens demokratiserande funktion. Som exempel tar hon möjligheten att via smartphones och appar starta företag, oavsett var du bor i världen. I mindre demokratiserade länder har teknikutvecklingen varit viktig då människor har fått tillgång till utbildning, upplysning och nyheter via internet. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Peking på hjul

I det en gång så cykeltäta Peking trängs idag lika många bilar som finns i hela Sverige. Ibland är luftföroreningarna så svåra att flyg får ställas in och motorvägar stängas av. Men nu satsar Peking på att begränsa biltrafiken och bygga ut kollektivtrafiken.

Fråga oss