Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Laga världenDela
 1. Angriparen anfaller med all styrka-

 2. -men jag är inte där,
  så det finns inget motstånd.

 3. Jag har varit med om det i livet.

 4. Man trillar,
  för man hade räknat med ett motstånd.

 5. -Välkommen Antoon Geels.
  -Tack.

 6. Du har skrivit boken "Laga världen".

 7. Det är en gigantisk uppgift
  som du tar dig an.

 8. Vi är nog många som känner
  att världen behöver lagas.

 9. Uppgiften känns svår, nästan omöjlig.

 10. Vi undrar: Hur ska världen lagas?

 11. Det är nog en övermänsklig uppgift.

 12. Det är en upplevelse
  jag delar med många.

 13. Världen är oberäknelig och svår.
  Konflikterna tycks aldrig ta slut-

 14. -och nya konflikter uppkommer,
  klimatproblem o.s.v.

 15. Vi känner en viss frustration över
  att politikerna inte löser problemen.

 16. Samtidigt kan ju
  den enskilda människan göra nåt.

 17. När det är energikris, sparar vi
  energi, och vi hjälps åt vid kriser.

 18. Man kan förskjuta tyngdpunkten
  från samhället till individen-

 19. -utan att tappa samhällsperspektivet.
  Vi behöver ju politiska beslut.

 20. Men vi kan göra nåt själva.

 21. Min bakgrund är religionshistoria,
  religionspsykologi-

 22. -mystik och spiritualitet.

 23. "Där finns inspiration", tänkte jag.

 24. Psykologin kan ge oss ny kunskap om
  människan som vi kan dra fördel av.

 25. Efter 40 år i branschen tycker jag:
  Om man kan integrera det hela-

 26. -så kan man få ett fylligare svar
  på den eviga frågan:

 27. Vad är en människa? "Känn dig själv",
  som Sokrates sa för 2 400 år sen.

 28. Den frågan måste ställas om och om
  igen och uppdateras med ny kunskap.

 29. Jag ville ge mig på den uppgiften,
  stimulerad av kurser vi hade i Lund.

 30. Först ville studierektorn
  ha en kurs på engelska.

 31. Det var direkt efter 9/11 2001.

 32. Jag föreslog
  "Terror in the Name of God".

 33. Vi startade kursen och det kom många.

 34. Efter 6-7 år sa jag till kollegerna,
  för vi var 5-6 specialister:

 35. "Det är jobbigt med terror.
  Ska vi starta nåt annat också?"

 36. -"Vad skulle det vara?
  -'Peace for Gods Sake'."

 37. Jag kom in på fred-

 38. -och icke-våld och tänkte: "Jag ska
  ge mig på den gigantiska uppgiften."

 39. Jag var inspirerad
  av judisk visdom från 1500-talet:

 40. Vi måste alla hjälpas åt
  att laga världen.

 41. I skapelseläran faller gudagnistor
  till marken och alla måste lyfta dem.

 42. Du bestämde dig för
  att det fanns nåt att sammanfatta-

 43. -som kan förklara nåt om oss
  människor och hur vi sköter världen.

 44. Du ser att två redskap är viktigast:
  medkänslan och icke-våldet.

 45. -Varför landar du i det?
  -Icke-våldet kom från vår kurs.

 46. Sen märkte jag
  att det hör ihop med medkänsla.

 47. När jag började rota i det
  kom andra verktyg in i bilden också.

 48. -Varför är icke-våld så viktigt?
  -Icke-våld är så grundläggande.

 49. Allt står och faller med icke-våld
  och respekt för allt liv.

 50. Då inkluderar jag också djuren.
  Respekt för livet, helt enkelt.

 51. Hur hänger icke-våld
  och medkänsla ihop?

 52. Man kan öva sig i de här sakerna.

 53. Det är egenskaper vi har inom oss,
  som behöver utvecklas.

 54. Om man kan öva sig i medkänsla-

 55. -så leder det naturligt
  till icke-våld.

 56. Du återkommer till det: Det handlar
  om individen. Vi kan göra nåt.

 57. Det är en tung känsla, för många av
  oss känner maktlöshet och vanmakt.

 58. Vad sjutton ska vi göra för att
  världen ska bli bättre att leva i?

 59. -Vilket ansvar har vi som individer?
  -Alla individer har nåt slags ansvar.

 60. När jag går ut med hunden varje dag-

 61. -så har jag påsar i fickan.

 62. På Facebook
  finns rörelsen "I can too".

 63. Jag träffade mannen som startade den.

 64. Enklare kan det inte bli. När jag ser
  en flaska, så tar jag den också.

 65. -Du tar både bajset och flaskan...
  -...eller pizzakartongen.

 66. -Det låter litet med tanke på allt.
  -Ja, det är litet.

 67. Men det är en symbolhandling
  för att påminna oss: Vi kan göra nåt.

 68. Tänk på alla kriser i världen.
  Folk skänker pengar och deltar.

 69. Det finns Läkare utan gränser och
  andra icke-statliga organisationer.

 70. Det ena ger det andra om man bara
  börjar tänka i de banorna.

 71. Hur får man människor att tänka så?

 72. Hur får man folk att känna
  att det spelar roll vad de gör?

 73. Genom att påminna om
  att de kan göra nånting.

 74. Och det vet de om att man kan göra.
  Tänk på oljekrisen.

 75. Då upphörde det politiska käbblet och
  man klarade av problemet gemensamt.

 76. Det finns en beredskap, och den finns
  nog evolutionärt i vår organism.

 77. Vi har beredskap för
  att visa omsorg om andra.

 78. Men när man ser på djuret människan
  har hon lättare att ta till våld-

 79. -i stället för medkänsla
  och icke-våld. Vilka förmågor har vi?

 80. Jag är övertygad om, och
  det finns belägg från biologin m.m...

 81. Vi har empatisk förmåga inom oss-

 82. -men liksom alla andra förmågor
  så måste den hållas vid liv.

 83. Jämför med en muskel.
  Den kan atrofieras.

 84. Om man inte övar sin empati- eller
  medkänslemuskel, så atrofierar den.

 85. Det gäller att hålla i gång den.
  Det är många som är överens om det.

 86. Psykoanalytikern Ludwig Igra
  skrev boken "Den tunna hinnan".

 87. Mellan grymhet och omsorg
  är det en väldigt tunn hinna.

 88. Vi måste tänka på det.
  Därför: "Känn dig själv."

 89. Vet om att du har en tunn hinna
  mellan grymhet och omsorg.

 90. Du kan inte påstå att det är de andra
  som är grymma, aldrig du.

 91. Det finns grymhet inom oss själva,
  och det gäller att jobba med det.

 92. Det är inte bara intellektuell
  kunskap. Det gäller att agera.

 93. Om vi ser på dagens Sverige,
  så talar vi om-

 94. -att vi saknar empati för människor
  som lider eller tvingas tigga.

 95. Är vi tillräckligt empatiska?

 96. Vi har det här med flyktingar och
  tiggare, där vi ser hemska övertramp.

 97. Det finns inga enkla förklaringar,
  men några faktorer är evolutionära.

 98. Man är rädd för det främmande
  och tänker "vi och dom".

 99. Man stereotypiserar andra grupper
  och ger dem egenskaper de inte har-

 100. -därför att de är differentierade.

 101. Ja, ett verktyg för att laga världen
  är att sluta tänka "vi och dom".

 102. -Hur ska vi komma dit?
  -Ja...genom att alltid bearbeta det.

 103. Det borde tas upp i skolan
  som livskunskap. Vad är en människa?

 104. Fortsätt i den sokratiska traditionen
  och svara på frågan.

 105. "Vi och dom" känner alla igen.

 106. Det är tveeggat, för å ena sidan
  behöver vi tillhöra nånting.

 107. Vad som helst.

 108. Å andra sidan måste vi se
  vilka risker det finns att tillhöra.

 109. Det kan gå för långt.

 110. Jag citerar
  författaren Doris Lessing:

 111. "Tror du att du är förmer för att du
  tillhör en grupp? Då får du se upp."

 112. Hur ska det göras?
  Vi har ju den diskussionen nu.

 113. Hur ska vi komma längre? För
  otryggheten gör att vi inte vågar-

 114. -utanför vår egen grupp.

 115. Ja, på alla möjliga sätt, men helst
  ska man jobba med nya generationer.

 116. Helst ska man utbilda lärare och alla
  som har kontakt med nya generationer.

 117. Det behövs läromedel och verktyg-

 118. -för att lära den nya generationen:
  Vad är en människa?

 119. Vilka risker finns?

 120. Pratar vi för lite om
  vad det är att vara människa...

 121. -...och vilka drifter vi har?
  -Jag tycker det.

 122. Framför allt integrerar vi inte.
  Vi tar lite av den biten där.

 123. Lite biologi där, lite psykologi där,
  lite hjärnans funktion där.

 124. Men människan är en helhet.

 125. Du har studerat religion världen över
  i drygt 30 år.

 126. Du säger att religionen är problemet
  och lösningen. Vad menar du?

 127. Jo, att religionen kan ställa till
  det för oss. Ett konkret exempel:

 128. Om gudsbilden är väldigt personlig
  och idealiserad-

 129. -och man samtidigt
  upplever förnedring eller skam-

 130. -så kan det leda till att man tycker
  att det krävs ett offer.

 131. Då kan det leda till våld.

 132. Då kan man som religionsvetare säga:
  "Forskning visar att den gudsbilden"-

 133. -"kan leda till våld.
  Se upp med det."

 134. "Efter tusentals år
  finns fler texter."

 135. "Varför inte lyfta fram
  en annan gudsbild?"

 136. -Man måste jobba med religionen.
  -Ja, det är viktigt.

 137. Det finns lösningar
  inom varje religion.

 138. Traditionerna är ju så massiva.

 139. Ta till exempel: "Ni ska vara
  ett ljus för andra folk."

 140. Vilka är andra folk? Är det min
  granne, de som tillhör min tradition?

 141. Är det hela mänskligheten?

 142. Vad är det med religionen som gör
  att den så lätt resulterar i våld?

 143. De flesta religioner predikar kärlek.
  Ändå ser vi-

 144. -hur mycket våld
  som följer i religionens spår.

 145. -Hur går det ihop?
  -Det är en stor fråga.

 146. Man måste ta hänsyn
  till hela människan.

 147. Religionen har ju en oerhörd makt.

 148. Om man är fundamentalist
  och tror att skriften är helig-

 149. -ofelbar och Guds sanna ord-

 150. -kan det leda till
  att man inte får ifrågasätta den.

 151. En världslig ideologi
  går det ju att ha dialog med.

 152. Marxismen kan man ha en dialog med,
  men inte med en helt sann skrift.

 153. Det är ett annat av dina verktyg:
  Man måste bort från bokstavstroendet.

 154. -Man måste tolka texterna.
  -Ja, och det är ju uppenbart.

 155. I gamla testamentet finns
  både hatets Gud och kärlekens Gud-

 156. -samtidigt, så man måste välja.

 157. Du landar i en väldigt stark tro
  på pacifismen som den enda vägen.

 158. Det är personligt
  - du är själv pacifist.

 159. -Det beror på att du var judoutövare.
  -Ja, just det.

 160. Hur blir man pacifist av
  att utöva judo?

 161. Det låter paradoxalt,
  för judo är ju en kampsport.

 162. Men "ju" betyder "mjuk, följsam"
  och "do" betyder "vägen".

 163. Den högsta tekniken i judo
  är att inte göra nånting.

 164. Angriparen anfaller med all styrka-

 165. -men jag är inte där,
  så det finns inget motstånd.

 166. Jag har varit med om det i livet.

 167. Man trillar,
  för man hade räknat med ett motstånd.

 168. Jag kan ge ett personligt exempel.

 169. Jag körde bil till shoppingcentret
  Väla utanför Helsingborg.

 170. Jag körde oförsiktigt och bytte fil,
  så bilen bakom fick bromsa in.

 171. Jag såg att mannen gav mig fingret.

 172. Sen vände han på fingret: "Stanna!"
  "Vad ska jag göra?" tänkte jag.

 173. "Jag får väl stanna."
  Jag körde in på parkeringsplatsen.

 174. Jag ville absolut inte ha konflikt,
  så jag lämnade bilen.

 175. Han kom fram. Jag höjde händerna
  och sa: "Ursäkta, jag gjorde fel."

 176. Då visste han inte
  vad han skulle säga.

 177. Hans fru sa att de hade tre barn i
  bilen. "Jag ska skärpa mig", sa jag.

 178. Sen gick de bara.

 179. Det där säger nåt om
  hur nära vi har till aggressiviteten.

 180. -Men man kan välja an annan väg.
  -Ja.

 181. I judo säger man
  att det finns kraft i att ge efter.

 182. Kan man gå undan,
  så låt kraften passera.

 183. Du har försökt berätta
  hur vi ska laga världen.

 184. Kan vi laga världen?
  Kommer vi att göra det?

 185. Det är svårt
  att inte bli fatalist i dagens värld.

 186. Jag kan inte minnas nåt liknande.
  Men vi får inte ge upp hoppet.

 187. Vi måste göra nånting
  och lägga det på individen.

 188. Då säger samhällsinriktade människor:
  "Men samhället, då?"

 189. Om individer går ihop-

 190. -så påverkas samhället.

 191. Om man jobbar för ett nytt skolämne-

 192. -så sprids det
  och påverkar politiken.

 193. Vad är din uppmaning
  till människor som känner vanmakt?

 194. Man kan alltid göra nåt.
  De flesta gör nåt-

 195. -när de knappar på sin telefon
  och skänker pengar till lidande barn.

 196. -Vad har vi för förebilder i dag?
  -Ja, vilka förebilder har vi?

 197. Vi har döda förebilder som Nelson
  Mandela, Gandhi, Martin Luther King.

 198. Vi har också människor i Sverige
  i dag som jobbar med icke-våld.

 199. Vi har Svenska
  Freds- och Skiljedomsföreningen.

 200. Där kan man gå med.
  Och man kan starta studiecirklar.

 201. -Tack för de råden och att du kom.
  -Tack.

 202. Det är att empati
  och medkänsla kan övas.

 203. Det är man överens om inom både
  religionen och neurovetenskapen.

 204. "The Razor's Edge - Den vassa eggen".

 205. Den handlar om en sökande människa.
  Eggen är en metafor för var vi är.

 206. Gud med omsorg.

 207. Textning: Lotta Almqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Laga världen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anton Geel är professor emeritus i religionsvetenskap. I "Laga världen" presenteras nio verktyg som behövs för att laga vår tilltygade planet. Ickevåld och medkänsla är de två viktigaste. Forskning visar att dessa färdigheter går att öva upp. Vi lever i en globaliserad värld som hänger samman både politiskt och ekonomiskt. Hur kan varje människa hjälpa till med att laga vår planet? Vi får inspiration från världens visdomstraditioner, mystiken i världens religioner och från modern forskning i psykologi, neurovetenskap och evolutionsbiologi. Intervjuare: Anna Lindman.

Ämnen:
Religionskunskap > Etik och moral
Ämnesord:
Icke-våld, Religion, Religionshistoria, Religiös etik, Teologisk etik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2015

Det som ger hoppet liv

Vad är det som gör att man kan tro på en framtid trots upplevda livskatastrofer? Prästen och författaren Lars Björklund har träffat människor som förlorat nära och kära eller som på annat sätt hamnat i livskriser. Här berättar han om hoppets förutsättningar i livet. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Libris förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Med himlen som mål

Jag har alltid vetat att jag är ett Guds barn, säger 16-åriga Minna som tillhör den laestadianska församlingen i Knivsta. Tillsammans med bästa kompisen Mikaela går hon på ungdomskvällar, söndagsgudstjänst, bjudningar och storsamlingar.

Fråga oss