Titta

UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Om UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Föreläsningar från konferensen Framtidens läromedel. Digitaliseringen av samhället ökar och skolan blir också mer och mer digitaliserad. För den enskilde läraren kan det många gånger vara svårt att orientera sig. Här får lärare inspiration till att utveckla lektioner som motiverar och engagerar. Tips ges på nya digitala verktyg och plattformar som kan användas i undervisningen. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014 : Den digitala musiklektionenDela
 1. Det här ska handla om den digitala
  musiklektionen. Jag är musiklärare-

 2. -och förstelärare i musik och allmän
  didaktik på Rågsveds grundskola.

 3. Jag undervisar i digitala verktyg-

 4. -för Lärarlyftet på Stockholms
  Musikpedagogiska institut.

 5. Trots det är jag inte så intresserad
  av datorer, program eller teknik.

 6. Jag gav faktiskt bort min smartphone.
  Det blev för stressigt att ha den.

 7. Jag gör det här utifrån
  elev- och barnperspektivet.

 8. Jag är bra på att hitta lösningar på
  problem som uppstår i lärarvardagen.

 9. Mitt fokus är alltså elevutveckling.

 10. Eftersom musik är så starkt
  förknippat med kultur och identitet-

 11. -är barnen aldrig oskrivna blad, utan
  de har en egen koppling till musik.

 12. Och alla ämnen. De har en egen
  drivkraft och en tanke om varför.

 13. Människan är av naturen
  en nyfiken och sökande varelse.

 14. Det vill jag ta vara på. Därför
  försöker jag möta eleverna där de är.

 15. Det handlar mycket mer ofta
  om sound och stil och genre-

 16. -än om själva musiken.

 17. Här kan det vara praktiskt med
  datorer och digitala hjälpmedel.

 18. Det jag ska prata om idag
  är alltså lite programvaror-

 19. -och en maskin som heter JamHub.

 20. En av skolans största utmaningar är
  att möta och kombinera elevernas mål-

 21. -och mening med varför och hur de
  vill utvecklas med läroplanens mål.

 22. Det är det jag pratade om.

 23. Att få elevernas egen drivkraft
  och mål att kombineras med skolans.

 24. Eftersom jag har pratat från
  elev- och barnperspektivet har jag-

 25. -dessutom klippt och klistrat från
  Lgr 11 som jag kan läsa innantill ur.

 26. "Idag skapas musik
  i varierande genrer och former"-

 27. -"ofta via programvaror för ljud,
  komposition, notation, inspelning."

 28. "Vissa programvaror erbjuder mer
  eller mindre färdiga byggstenar"-

 29. -"möjlighet att skapa egna ljud eller
  komponera med traditionell notation."

 30. "Att använda musikprogram för
  komposition och andra ändamål"-

 31. -"exempelvis att musicera till egna
  backtracks är vanligt förekommande."

 32. "Program för komposition
  och arrangering utvecklas ständigt."

 33. Sista meningen bör ni ta fasta på.

 34. Ingen kan allt eller kan hänga med
  i all utveckling med programmen.

 35. Det finns hur många som helst, varför
  jag idag bara kommer prata om tre.

 36. Man behöver inte kunna allt. Skolans
  värld är ändå ganska begränsad.

 37. Man behöver bara kunna möta eleverna.

 38. I det centrala lyfts digitala verktyg
  fram som en del i elevers skapande.

 39. Eleverna ska utveckla kunskap
  i att använda digitala verktyg-

 40. -för ljud- och musikskapande
  i årskurs 4-6.

 41. Samt verktyg för skapande, inspelning
  och bearbetning i årskurs 7-9.

 42. Årskurs 4-6 möter ett musikskapande
  som utgår från mönster och former.

 43. Det kan innebära att man
  utgår från loopar i ett program.

 44. I årskurs 7-9 möter eleverna
  musikskapande med låtar och visor.

 45. Det kan även innebära kompositioner
  där eleverna sätter samman ljud-

 46. -mera fritt eller utifrån en förlaga.

 47. Det kan innebära att
  ton- eller ljudsätta en filmsekvens.

 48. Vilka digitala hjälpmedel kan du
  använda i musikundervisningen?

 49. Det är det som står i programmet.
  Jag fokuserar på tre program.

 50. Audacity, Mixcraft och GarageBand.

 51. I Mixcraft och GarageBand
  kan man skapa musik på olika sätt.

 52. Audacity kan spela in musik, men är
  främst ett ljudredigeringsprogram.

 53. Man kan inte med själva programmet
  skapa musik på samma sätt.

 54. Vi ska kika lite på skillnaderna.
  Alla tre programmen har dock-

 55. -ett arbetsfält med en tidslinje där
  ljud spelas in, infogas eller skapas.

 56. Det finns olika spår att lägga dem i.

 57. Mixcraft och GarageBand har spår
  för inspelning och programvaruljud.

 58. Audacity har mono- eller stereospår.
  Här är en bild från GarageBand-appen-

 59. -där man ser att det är olika
  instrument som man kan kombinera.

 60. Och så tidslinjen som man kan följa
  med inspelningshuvudet där uppe.

 61. Nu ska vi se. Audacity är väldigt
  lätt och användarvänligt att förstå.

 62. Ljud kan spelas in med mikrofon
  eller läggas till från filer.

 63. Man kan klippa, redigera och lägga på
  effekter. Ett väldigt lätt program-

 64. -för att göra
  enkla och snabba ljudproduktioner.

 65. GarageBand är ett program för Mac
  och app för iPads och iPhones.

 66. iPads har ju börjat användas
  ganska mycket i skolan.

 67. Den är väldigt pedagogiskt utformad.

 68. Man kan använda touchscreenen
  för att spela på riktigt på trummor.

 69. Med fingrarna. Och på klaviatur.

 70. Eller gitarr.

 71. Med fingret kan man spela över
  strängarna som på en riktig gitarr-

 72. Man väljer ackord att spela ifrån
  och sätter ihop kombinationer-

 73. -av ackord för att göra
  egen musik, helt enkelt.

 74. Dessutom kan man spela in sång eller
  koppla ett instrument till iPaden.

 75. Och lägga på effekter och redigera.

 76. Mixcraft är ett program för PC,
  som ofta är det som finns i skolan.

 77. Mixcraft har nyligen lagts till
  i Stockholms stads programbank också.

 78. Så det är lätt för eleverna
  att ladda hem själva.

 79. De kan börja göra saker i skolan och
  sen mejla hem dem och fortsätta där.

 80. Precis som i GarageBand kan man dels
  skapa musik genom att programmera.

 81. Man kan spela in
  med egna instrument eller mikrofon.

 82. Det finns ett förråd av instrument,
  loopar, beats och ljudeffekter.

 83. Det är som att lägga pussel
  med ljud på den här tidslinjen.

 84. Vi ska kika på hur den kan se ut.

 85. Här har vi Mixcrafts gränssnitt,
  heter det väl?

 86. Till vänster ser vi
  spåren och tidslinjen.

 87. Här har vi ett klassiskt mixerbord.
  Översta spåret är även ett videospår-

 88. -så man kan i programmet lägga in
  bilder och göra en musikvideo.

 89. Det kan verka mycket och
  svårbegripligt, men det är det inte.

 90. Om man fokuserar på det
  man ska använda programmen till-

 91. -blir det lättare att hitta
  hur man ska använda det.

 92. Biblioteket med ljud hittar man lätt.

 93. Släpper ni lös eleverna på det
  har de lärt sig på en kvart.

 94. Inga problem.

 95. Nu ska vi se. Både GarageBand
  och Mixcraft är alltså program-

 96. -som med fördel används
  till att skapa musik på olika sätt.

 97. Och i vilken genre som än önskas.

 98. De är användbara för att förklara
  och demonstrera notvärden, tonhöjd-

 99. -tempo, takt, rytm,
  klang och dynamik. Vi ska se.

 100. Här har jag en bild på varför
  jag tycker att det är så smart.

 101. Man använder sig av notvärdena och
  om ni ser längst uppe till vänster-

 102. -syns vilket notvärde det är och hur
  långt på linjen tonen sträcker sig.

 103. Här nere har vi dynamiken. I och med
  att det är olika starkt spelat här...

 104. Man kan väldigt lätt dra med musen så
  att man får in dynamik i sitt spel.

 105. Antingen kan man programmera
  de här plupparna eller spela dem.

 106. Det finns en tangentbordsklaviatur
  som man kan skriva in sin musik med.

 107. Det finns en notationsvy som man kan
  klicka på för att se verket i noter.

 108. Eller så kan man skriva musiken
  i noter om man föredrar det.

 109. Så det är lätt att visa på sambanden
  och förklara hur musiken fungerar.

 110. Dessutom har GarageBand och Mixcraft-

 111. -ett väldigt stort förråd
  av olika instrument.

 112. Man kan ge exempel på hur de låter
  och det finns även filmer.

 113. Så kan de även skapa sin egen musik
  med de här instrumenten.

 114. Då ska vi se. Nu kommer vi till
  den andra delen av min presentation.

 115. Den handlar alltså om JamHub.
  Jag försökte lägga upp den-

 116. -under rubrikerna Vad, Varför, Hur.

 117. JamHub är kort sagt
  ett övningssystem för ensemblespel.

 118. Att kunna koppla hörlurar till
  sitt instrument är ingen stor grej.

 119. Det har man kunnat göra länge.

 120. Men att flera musiker kopplar in sig,
  spelar tillsammans och hör varandra-

 121. -är fantastiskt användbart.

 122. Här har vi en bild från mitt
  klassrum. Jag står och lyssnar på-

 123. -när Balen spelar tillsammans
  med Abdul, som vi ser axeln på här.

 124. De sätter ihop ett komp.

 125. I bakgrunden
  spelar Chantal gitarr med sin grupp.

 126. Man skymtar två av tre stationer med
  JamHub som jag har i mitt klassrum-

 127. -som sväljer en hel del elever.

 128. Upp till tio stycken på
  den minsta stationen. Jag ska visa.

 129. Just det. "Varför" snackade vi om.

 130. Vi ska se en film med min son som
  skådespelare, fast det är på riktigt.

 131. Med egna ord förklarar han problem-

 132. -som ett barn kan möta
  i musikundervisningen.

 133. Hej, Olle. Du är elev i en vanlig
  kommunal skola i Stockholm.

 134. -Stämmer det?
  -Ja.

 135. -Du har haft musiklektioner?
  -Ja.

 136. Kan du beskriva nånting som du
  tycker är jobbigt på musiklektionen?

 137. Till exempel
  när alla ska spela gitarr.

 138. Samtidigt.

 139. Om musikläraren säger ungefär så här:
  "Ett, två, tre, fyr."

 140. Då kanske man är på två,
  men så har hon redan stannat på fyra.

 141. Då hinner man inte själv
  komma till fyra.

 142. -Vad är det man inte hinner?
  -Att typ göra hela sången.

 143. Med strängarna.

 144. -Är det svårt?
  -Jag har svårt att hitta strängarna.

 145. Om hon säger:
  "Ett, två, tre, fyr, så kör vi."

 146. Så säger hon "Ett, två, tre, fyr"
  igen för vilka strängar vi ska ta.

 147. Då kanske jag är på två,
  men hon har redan sagt fyra.

 148. Hinner du inte få fingrarna på plats?

 149. -Nej.
  -Är det...

 150. -Kan en hel lektion gå åt till det?
  -Ungefär.

 151. Ni sitter och försöker få fingrarna
  på plats. Varför är det jobbigt?

 152. Därför att jag aldrig vet
  hur jag ska göra.

 153. Det känns så jobbigt
  när alla gör samtidigt-

 154. -och så kan man inte ens
  få till det själv.

 155. -Känns det roligt att spela då?
  -Nej.

 156. -Blir du sugen på en musiklektion?
  -Nej.

 157. Det är hjärtskärande för mig
  som är musicerande förälder.

 158. Inget ont om hans musiklärare,
  men det är ju så det ser ut.

 159. När man spelar låter det ut i rummet.

 160. Man tar varandras ljudutrymme. Hänger
  man inte med så hänger man inte med.

 161. Det här är en kille som
  har alla förutsättningar i världen-

 162. -att musicera och öva hemma
  och ta sig an musik.

 163. Men han tappar intresset istället.

 164. Han vill inte gå till musiklektionen.
  Tragiskt.

 165. Jag försöker ha en problemformulering
  här. Ljudmiljön, alltså.

 166. Ljudmiljön. Precis som jag nämnde
  tar man varandras ljudutrymme.

 167. Om man har trumset i klassrummet
  tar det allt! Det spelar ingen roll.

 168. Det enda man måste då...
  Som punkare spelade jag i replokal.

 169. Trummorna kör över allting. Man måste
  bara maxa allting. Det är vansinnigt.

 170. Roligt, men inte bra om vi ska ha en
  miljö i skolan som är bra för ungar.

 171. Och inte bara kul.
  Jag är ledsen om jag svamlar lite.

 172. Det är väldigt stressigt.
  Svårt att se till varje elevs behov.

 173. Svårt för eleverna att...

 174. Fel på formatet, ursäkta. Svårt för
  eleverna att utvecklas individuellt.

 175. Svårt att möjliggöra
  måluppfyllandet för samtliga elever.

 176. Svårt att stimulera,
  motivera och engagera eleverna.

 177. Det finns fantastiska musiklärare
  som lyckas med det ändå.

 178. Men det här är alltså ett hjälpmedel.

 179. Med JamHub kan flera elever
  musicera aktivt samtidigt.

 180. Ljudmiljön blir bättre.
  Mindre stress.

 181. Lättare att hjälpa till när eleverna
  kan musicera i grupper i samma rum.

 182. Om ni tänker er att jag förut hade
  tre grupprum att dela in eleverna i.

 183. Med förstärkare, trumset
  och allt vad som krävdes.

 184. Då måste jag som lärare gå mellan
  de här rummen under hela lektionen.

 185. Saker händer i det rummet när jag är
  här och alla behöver hjälp samtidigt.

 186. Men med en station till höger,
  en till vänster och en längst bort-

 187. -som sväljer
  upp till tio på varje station-

 188. -då har jag hela klassen samlad
  och man kan bara räcka upp handen.

 189. "Jag hör inte mig själv" och "Hur ska
  fingrarna sitta?". "Kan jag lyssna?"

 190. Otroligt praktiskt.
  Mindre stress för eleverna.

 191. De som har svårt att få fingrarna
  på plats kan ta den tid de behöver.

 192. För de påverkar ingen annan.

 193. De sitter med lurar och spelar och
  hör bara sig själva så länge de vill.

 194. Vi får även mer motiverade elever som
  får välja övningar efter intresse.

 195. För att om en grupp elever tycker att
  Katy Perry är det bästa i världen-

 196. -då kan de tre-fyra
  sitta där och spela den.

 197. De har instruktioner på "Dark Horse"
  och här spelar man "Highway to Hell".

 198. De musicerar där. De spelar där.

 199. Att de stör varandra är omöjligt.
  De sitter med sina hörlurar på.

 200. Om man får välja sitt eget material
  är det genast roligare att lära sig.

 201. Nu har klippt lite igen. Från
  syftesdelen i kursplanen i musik:

 202. "Eleverna ska ges förutsättningar att
  utveckla en musikalisk lyhördhet"-

 203. -"som gör det möjligt att med andra
  skapa, bearbeta och framföra musik."

 204. "De ska ges möjlighet att utveckla
  tilltro till sin förmåga att sjunga"-

 205. -"och spela och intresse att utveckla
  sin musikaliska kreativitet."

 206. Den här tilltron är fantastiskt svår
  att utveckla om man hålls tillbaka.

 207. Får man aldrig visa sin musikalitet
  och bygga från den man är-

 208. -då är det väldigt svårt
  att stärka den tilltron.

 209. "Genom musikundervisningen
  ska eleverna sammanfattningsvis"-

 210. -"ges möjlighet att utveckla förmågan
  att spela och sjunga i olika former."

 211. Under "En likvärdig utbildning"
  står att hänsyn ska tas-

 212. -till elevers olika förutsättningar.
  "Det finns olika vägar att nå målet."

 213. "Skolan har ett särskilt ansvar för
  elever med svårigheter att nå målen."

 214. "Därför kan undervisningen
  aldrig utformas lika för alla."

 215. Det står i boken.
  Så har vi det centrala innehållet.

 216. Hälsosamma ljudnivåer och
  olika typer av hörselskydd. Check.

 217. Årskurs 7-9: hörselvård, röstvård
  och orsaker till att musiklyssnande-

 218. -och musicerande kan bidra till
  hörselskador samt hur de förebyggs.

 219. Har man en JamHub och hörlursbaserad
  undervisning så är saken biff.

 220. Kunskapskraven har jag med för att
  visa vad mycket eleverna ska kunna.

 221. Här är bara delen om att musicera.

 222. Men de ska alltså kunna spela
  melodi, bas, slagverk-

 223. -ackompanjera och sjunga. Allting
  ska de lära sig, helst för betyg A.

 224. Innan avslutad utbildning.

 225. Det finns fantastiska lärare som
  lyckas med det här utifrån kottar.

 226. Men det här har funkat bra för mig.
  Hur? Vi ska kika på hur den ser ut.

 227. Här har vi den minsta modellen,
  med fyra vanliga kanaler.

 228. Och en R-kanal högst uppe. R-kanalen
  är egentligen samma sak som de andra.

 229. Men den är avsedd för att spela in
  eller för en lärare-

 230. -att kunna komma med sina hörlurar i.

 231. Behöver man använda den går det lika
  bra att koppla in ett instrument där.

 232. Kanalerna
  är både siffer- och färgmarkerade-

 233. -för att man lättare
  ska kunna hitta sina sladdar.

 234. Tittar vi närmare ser det ut så här.

 235. Varje kanal har en instrumentingång,
  som sitter där.

 236. En mikrofoningång. Där.

 237. Nivåreglage till mikrofonen
  sitter där. Det är den stora ratten.

 238. Nivåreglaget till instrumentet är den
  lilla ratten. Lurarna kopplas in där.

 239. Nivåreglaget för hörlurarna
  är den lilla ratten där uppe.

 240. Balansreglage. Om man vill ha
  lite spatial upplevelse-

 241. -kan man vrida instrumentet åt höger
  eller vänster och få stereoeffekt.

 242. Om jag sitter till vänster i rummet
  så vrider jag mig till vänster.

 243. Så att inte hjärnan ballar ur.

 244. Nivåreglage för effekter.
  Nej, kom den inte upp där?

 245. Effekter för mikrofonen är den stora
  ratten där. Det finns ganska många.

 246. Kanske upp till tjugo olika effekter
  man kan lägga på sången.

 247. Hittills har det handlat om att styra
  sitt instrument, som kopplas in där.

 248. Det är ingen stor grej. Om du är
  gitarrist är det här en förstärkare.

 249. Du kopplar in instrumentet här
  istället för en förstärkare.

 250. De här rattarna där uppe är det
  som gör det lite fantastiskt.

 251. Det här är en mixer.
  Nivåreglage för de andra kanalerna.

 252. Du kan alltså styra
  hur mycket du vill höra.

 253. Säg att det är en trummis på kanal
  ett som har svårt att hålla takten-

 254. -medan du har övat hemma på piano
  och inte vill vänta på trummisen.

 255. Då vrider du bara ner ettan.

 256. Då kan du avancera i din takt medan
  trummisen behöver hela dan på sig.

 257. Det här är en större modell,
  som har sex kanaler.

 258. Sju om man räknar R.

 259. Trummisen kan använda sextio minuter
  till att få till en trumtakt.

 260. Medan basisten och gitarristen
  jammar hela rasten.

 261. Efteråt, inte under lektionen.

 262. Till JamHub
  använder man stereokablar.

 263. Man måste inte köpa deras eget märke-

 264. -men de är snyggt färgkoordinerade
  vilket gör dem lättare att hitta.

 265. Man kan inte använda monokablar som
  gitarrer och basar vanligtvis har.

 266. Utan man behöver
  en mono-till-stereo-adapter.

 267. I mitt klassrum har jag
  till exempel kopplat en bas...

 268. Från basen med telekabel till kanal
  två genom en mono-till-stereo-plugg.

 269. Färgmarkerad sladd in i basen
  och färgmarkerade hörlurar.

 270. Sen har man koll på sina grejer.

 271. Jag använder mycket fri lek
  och fritt spel under mina lektioner.

 272. Redan från sex års ålder. Det här har
  jag stulit rakt av från simskolan.

 273. Jag vet inte hur ni hade det,
  men på min simskola och dem jag sett:

 274. Barn gillar att leka i vatten,
  plaska och vara i vattnet.

 275. I simskolan ska man lära sig
  armtag och bentag och sånt där.

 276. Det måste ha varit svårt för lärarna
  att hindra dem från att lattja.

 277. Vilket det kan vara i en musiksal.

 278. Jag öppnar dörren och ungarna
  springer in och trummar.

 279. Det kan man bromsa om man vill-

 280. -men som i simskolan lägger jag
  sista tio minuterna till fri lek.

 281. Då får de helt fritt,
  med lurar på, bara släppa loss.

 282. Det här är också en del av...
  Om man inte har instrument hemma-

 283. -kanske man måste ha en period
  då man bara får banka och klanka.

 284. Med tiden vill man utvecklas.

 285. Man vill ha mer utmaningar. Man
  kanske bankar lite försiktigare.

 286. Till slut växer
  den egna musikaliteten.

 287. Naturligt. Om det är lika naturligt
  att man leker med musikinstrument-

 288. -som att bygga lego eller liknande,
  då blir det som en del av en själv.

 289. Vill jag påstå.
  Eftersom jag börjar så tidigt-

 290. -lär jag eleverna att ta ansvar,
  för de tycker att det här är roligt.

 291. Det är självklart en process
  och händer inte av sig självt.

 292. Precis som i alla andra lektioner
  måste man tjata på dem.

 293. Och säga: "Släpp inte hörlurarna
  i golvet. Låt bli det där."

 294. Förbereda anvisningar.
  Till äldre elever gör jag så här.

 295. Till exempel skriver jag tabulaturer.
  Det kommer ingen bild...

 296. Tabulaturer.

 297. Det är lite tekniskt här.
  Nu ska vi se.

 298. Har alla bilderna visats utan att jag
  har sett det? Eller bara trumnoterna?

 299. "Det var trumnoterna!" Okej.

 300. Jag förbereder anvisningar
  till olika instrument med papper.

 301. Jag säger att jag har en station med
  instrument, så får de anvisningar.

 302. Basen får tabulaturer. Pianister och
  gitarrister får ackordanvisningar.

 303. Trummisarna får trumnoter.
  Sen får de gå till var sin station.

 304. De börjar med volymen neddragen
  på medmusikanterna-

 305. -så att alla kan fokusera på sitt.

 306. När man är redo vrider man upp
  de andra och kan spela tillsammans.

 307. Som vi minns tycker en del att det
  är svårare att få fingrarna på plats.

 308. Alla kanske inte ens kommer dit,
  i samma grupp, under samma lektion.

 309. Men det spelar ingen roll då.
  De kan ta den tid de behöver.

 310. Nu ska vi kika på ett till filmklipp
  från mitt klassrum.

 311. En av terminens första lektioner
  när jag träffar min mentorsklass.

 312. Det är en trea och de var inte vana
  att spela instrument, så det är lek.

 313. Det kan verka rörigt
  och inte särskilt harmoniskt-

 314. -men om ni tänker efter vad de gör
  är det fantastiskt i ett klassrum.

 315. Här har vi alltså en tjej
  som spelar trummor först och främst.

 316. En till trummis, en keyboardist.
  Nån sitter och sjunger.

 317. Hon kan sitta och öva
  på akustisk gitarr där i bakgrunden.

 318. Mer piano och slutligen
  en tredje trummis. Allt i samma rum.

 319. Det är alltså kakofoni.

 320. Om det inte hade varit hörlursbaserat
  hade man förmodligen mist förståndet.

 321. Här ser vi min Lärarlyftsgrupp.
  Lite högre nivå här.

 322. Två olika grupper
  på helt olika ställen just nu.

 323. Full jam.

 324. Två helt olika låtar. Två helt olika
  tempon och känsla på musicerandet-

 325. -bredvid varandra, i samma klassrum.

 326. Om vi ska svara på frågorna
  Vad, Varför och Hur-

 327. -så är JamHub ett hörlursbaserat
  övningssystem för ensemblespel.

 328. För en bättre ljud- och arbetsmiljö-

 329. -samt ökade möjligheter
  för måluppfyllelse och bättre betyg.

 330. Att eleverna musicerar med hörlurar
  minskar risken att de stör varandra-

 331. -och de tillåts öva
  i sin egen takt, på sin egen nivå.

 332. Det minskar risken för hörselskador
  och stressnivån för lärare och elev.

 333. Om man tänker bort från läroplanen.
  Mina egna ambitioner som musiklärare-

 334. -har jag formulerat
  som att de ska kunna gå nån gång-

 335. -från att öva på att spela
  till att kunna njuta av att spela.

 336. Och med det avslutar jag.

 337. Tack så mycket, John.
  Det låter jättehärligt-

 338. -att få jobba och öva i sin egen takt
  och sen tillsammans få spela.

 339. Nu finns det säkert frågor
  ute i publiken, så jag finns här.

 340. Ni får gärna ställa frågor.

 341. Hur funkar det med sången?
  Nu såg vi att de satt och sjöng där.

 342. Men får du några kommentarer om att
  det hörs mycket ljud runt omkring?

 343. Hur tänker du? Menar du att den
  som sjunger störs av ljudet omkring?

 344. Ja, och hur man använder
  rösten i det läget.

 345. Är det på samma sätt som man sjunger
  med andra? Kommer ni så långt?

 346. Om du sitter och har hörlurar på
  och är kopplad till en JamHub-

 347. -då hör du bara dem som spelar där
  och störs inget av det omkring.

 348. Det är magiskt när de får på sig
  lurarna och far in i en annan värld.

 349. I och med att systemet är bra och man
  hör sången bra. Lurarna ger bra ljud.

 350. Det är väldigt roligt att sjunga
  i mikrofon, är det enda jag upplevt.

 351. Någon har ställt frågan:

 352. Sången hörs ut i rummet också. Kan
  inte det vara känsligt för en del?

 353. Man hör bara trummorna som här
  och nån som sjunger rakt ut.

 354. Man kan känna sig fånig, men är alla
  aktiva fokuserar de på sin uppgift.

 355. Det är väldigt sällan jag har
  surbullar som inte vill vara med.

 356. Händer det är det de som är utanför.
  Det brukar aldrig vara nåt problem.

 357. Var det ett bra svar, eller? Toppen.

 358. När ni ska göra saker tillsammans,
  visa och jobba med den biten.

 359. Hur känns det då?
  Hur reagerar eleverna då?

 360. -När de ska redovisa?
  -Ja, eller göra saker...

 361. ...utan den här utrustningen
  och det är dags att jobba live.

 362. Det ena utesluter inte det andra.

 363. Jag har även en matta där jag har
  sångsamling och genomgångar.

 364. Vi har akustiska instrument och
  trummor. Ibland är det ett jäkla liv.

 365. Men för en egen utveckling och för
  att ha möjlighet att ta tid på sig.

 366. Så är det här... Som sagt, det ena
  behöver inte utesluta det andra.

 367. Känner de sig tryggare
  när de ska jobba tillsammans sen-

 368. -när de känner att de kan och
  behärskar saker? Tekniker och så.

 369. Just det. Det där tänkte jag på.

 370. Om man ska musicera tillsammans måste
  man ha nått samma nivå som de andra.

 371. Det är det du är inne på. Det var
  inte en fråga, utan ett påstående?

 372. -Kanske, men du får gärna utveckla.
  -Ja, jag vet inte om jag kan.

 373. Det är som du säger. Inte förrän man
  känner sig trygg att spela med andra-

 374. -vågar man riktigt visa vad man kan.

 375. Det kanske blev ännu luddigare.
  Jag kan nog inte utveckla det.

 376. Flera frågor? Andra med erfarenhet
  av det här sättet att jobba?

 377. Jag är västgöte, så jag frågar:
  "Kostar det nåt?"

 378. Ja, det gör det.
  Jag tror att en sån här JamHub-

 379. -kostar drygt tvåtusen kronor.
  Den här minsta versionen.

 380. Det finns större versioner. Det finns
  sju kanaler på den största, tror jag.

 381. En slant, men också en investering.

 382. Om man tänker på förutsättningarna
  för att kunna göra sitt jobb bra.

 383. Även om jag har lyxen att i min
  största grupp ha sjutton elever.

 384. Utan det här... Jag kan inte ens
  komma ihåg hur det var innan.

 385. En vansinnig stress och ljudnivå.

 386. Jag ägnade hela lektioner
  åt att bara räkna in, minns jag.

 387. När jag hade ensemblespel. Hela
  lektioner bara: "En, två, tre, fyr."

 388. "Nej, stopp." Visst, det är
  en väldigt bra övning det också.

 389. Men det ena behöver inte utesluta
  det andra. Men du frågade om pengar.

 390. Och förutsättningarna, då.
  Det är helt ologiskt och orimligt-

 391. -att vi musiklärare ska få eleverna
  att uppnå målen som ställs i Lgr 11.

 392. Vi måste ha förutsättningar.
  Nånting måste till, upplever jag.

 393. Jag tror att många känner så med mig,
  och det här är då en lösning.

 394. Vad vill vi uppnå med svenska skolan?

 395. Är det att utveckla barn och ungdomar
  på bästa sätt eller är det att "Äh"?

 396. Tänk om man sa till matteläraren:

 397. "Du får inte penna och papper.
  Du får gå ut i sandlådan och rita."

 398. Många musiklärare får en vagn
  att gå runt med i klassrummen.

 399. Det är helt orimligt.
  Det här kanske är lyxigt.

 400. Men vad är det vi vill? Vill vi inte
  att det ska bli så bra som möjligt?

 401. De här programmen du visade,
  som finns till iPad och PC.

 402. Det känns också som en ny möjlighet
  för barn och ungdomar i skolan-

 403. -att kunna skapa själv. Hur ser du
  på det? Har det hänt grejer där?

 404. Börjar barnen spontant komma med
  saker som de vill visa upp och dela?

 405. -Tänker du främst på iPads?
  -Ja.

 406. Men även det andra du visade,
  som fanns på Mixcraft.

 407. När de har kommit igång att göra
  egna låtar blir de väldigt stolta.

 408. Det låter väldigt bra,
  särskilt med loopar och beats.

 409. Då kan de få till ett hip-hop-komp.

 410. Är man rapp i käften har man
  snabbt slängt ihop en hit.

 411. Det är jätteroligt och superlätt
  att dela den med sina kamrater.

 412. På olika sätt.
  Så det är de snabba och stolta över.

 413. Det känns som ett nytt verktyg för
  att visa kreativitet och kunskaper.

 414. Ja. Precis.

 415. -Tack så mycket, John.
  -Tack så mycket.

 416. Textning: Charlotta Jonasson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den digitala musiklektionen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Musikläraren John Bang berättar om hur digitala verktyg kan användas i musikundervisningen och hur verktygen kan påverka elever till att bli mer kreativa under musiklektioner. Vi får också tips på hur elever i ett klassrum kan musicera tillsammans utan att störa andra elever. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Musikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Utmanande lärande i klassrummet

Här talar den tidigare läraren och skolledaren James Nottingham från Storbritannien om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Digital allmänbildning för lärare

Karin Nygårds är lärare i svenska och ger här en introduktion till det digitala språket. Hon menar att alla bör ha insikt om den kod den digitala världen är uppbyggd av och att det är människor bakom koden. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Kreativa appar i klassrummet

Läraren Jessica Paulsson berättar om hur du som pedagog kan använda en surfplatta tillsammans med dina elever. Vi får också tips om vilka appar som kan vara användbara i undervisningen. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Den digitala musiklektionen

Musikläraren John Bang berättar om hur digitala verktyg kan användas i musikundervisningen och hur verktygen kan påverka elever till att bli mer kreativa under musiklektioner. Inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Att lära ut tillit

Hur kan man använda tillit i undervisning? Julia Romanowska har en konstnärlig master i musik och pedagogik och intervjuas av Eva Bojner Horwitz som är hälsoforskare. De samtalar om huruvida tillit är en känsla eller om det är något annat och om hur musik påverkar tillit. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.