Titta

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Om UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Konferens där vi får ta del av svensk och internationell forskning om skolan. Professorer från prestigeskolor i Singapore, Hongkong och Korea delar med sig av sina erfarenheter tillsammans med lärare från Jönköping och Ängelholm. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Till första programmet

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund : Framtidens modiga medborgareDela
 1. Det finns inget världens bästa eller
  världens sämsta utbildningssystem.

 2. Alla utbildningssystem
  har sina styrkor och svagheter.

 3. I dag definierar vi tyvärr
  bra och dåliga system-

 4. -utifrån en väldigt snäv ram:

 5. Resultat i PISA och TIMSS.

 6. Deras utvärderingar kan vara bra-

 7. -för att ge oss en bild av
  vad våra system kan uppnå-

 8. -eller var vi befinner oss

 9. Men de får bestämma riktningen
  på våra utbildningssystem.

 10. Alla system har nämligen mål
  bortom TIMSS och Pisa.

 11. Vi har vår nationella strävan-

 12. -vi har vår kulturella kontext-

 13. -och vi fokuserar på många områden-

 14. -bortom PISA och TIMSS.

 15. Jag beundrar faktiskt
  det svenska utbildningssystemet.

 16. Jag skickar mina pedagoger till Sverige
  för att prata med era kollegor-

 17. -om hur ert system har producerat
  så många kreativa uppfinnare-

 18. -och om allt det här är följden av
  att ni har ett utbildningssystem-

 19. -som hjälper till att förstärka
  människors kreativitet.

 20. Det är bra ni tittar på era svaga
  sidor och försöka förbättra dem-

 21. -men när ni gör förbättringar,
  kasta då inte bort era starka sidor.

 22. Man får inte
  "kasta ut barnet med badvattnet".

 23. Kom ihåg vilka utbildningssystemets
  styrkor är och håll fast vid dem.

 24. Men det är bra att försöka
  bättra sig där det finns svagheter.

 25. Just detta handlar Singapores
  utbildningssystem om.

 26. Vi reser ut i världen för att lära oss,
  men samtidigt tänker vi på-

 27. -att vi inte kan överföra
  ett helt system till Singapore.

 28. Vi måste kontextualisera. Vi har olika
  miljöer, kulturer och sammanhang-

 29. -men vi vill lära oss.

 30. Singapores utbildningssystem
  är vad det är i dag-

 31. -för att vi har lärt oss av de bästa,
  däribland Sverige.

 32. Vad har jag då
  att berätta denna förmiddag?

 33. Många av er vet att Singapores elever
  får mycket goda resultat-

 34. -i TIMSS och PISA, särskilt i PISA-

 35. -där man gör
  en datorassisterad utvärdering.

 36. Singapores elever
  fick mycket goda resultat-

 37. -men detta är bara biprodukter-

 38. -av ett system som fokuserar
  på sina egna mål-

 39. -på vad vi vill uppnå
  och rusta eleverna inför.

 40. Återigen, vi låter inte PISA och TIMSS
  bestämma vår inriktning.

 41. För oss är de bara indikatorer-

 42. -som visar var vi befinner oss.

 43. Jag ska börja med att ge er
  en kontext för Singapore.

 44. När jag reste
  från Göteborg till Jönköping-

 45. -blev jag full av beundran för Sverige.

 46. Ni har så mycket mark!

 47. Där behövs inte bra resultat
  i PISA eller TIMSS.

 48. Ni har massor med mark
  och naturtillgångar.

 49. Ni är omkring 8,5 miljoner.

 50. I Singapore är vi 5,1 miljoner-

 51. -men vi har en yta
  på 720 kvadratkilometer.

 52. Här står det kvadratmeter,
  men det ska vara kvadratkilometer.

 53. Jag tror att hela Stockholm
  är större än Singapore.

 54. Tänk om två tredjedelar
  av er befolkning-

 55. -skulle pressas in på det området.

 56. Så är Singapore.

 57. Väldigt litet och utan naturtillgångar.

 58. Därför ser regeringen
  de mänskliga resurserna-

 59. -eleverna, landets framtid-

 60. -som landets naturtillgång.

 61. Därför blir kontexten så viktig.

 62. Vi måste utveckla våra mänskliga
  tillgångar till deras fulla potential-

 63. -så att de kan bidra till
  att utveckla och föra landet framåt.

 64. Vi har 520 000 elever-

 65. -men på grund av
  vår begränsade storlek-

 66. -ska de få plats i 360 skolor.

 67. I länder som har ungefär lika
  många elever men är större till ytan-

 68. -kan det finnas fler än tusen skolor.

 69. En del skolor på landet
  har färre elever.

 70. Men Singapore är så tätbefolkat-

 71. -att varje skola
  har i genomsnitt 1 200 elever.

 72. En del växer till omkring 3 000,
  som ett universitet i miniatyr.

 73. Så ser våra skolor ut,
  i en urban kontext.

 74. Vi har 33 000 lärare.

 75. Våra lärare rekryteras-

 76. -bland den bästa tredjedelen
  av studenterna.

 77. Med andra ord lockar vi de främsta-

 78. -till att bli lärare i vårt
  utbildningssystem. Varför?

 79. Vi tror på det här: Om lärarna är
  delaktiga i att rusta barnen-

 80. -inför att utveckla framtidens länder-

 81. -då förtjänar våra barn
  de bästa lärarna.

 82. Om våra lärare inte är bra-

 83. -är eleverna som går ut kanske inte
  väl förberedda-

 84. -för att bidra till landets utveckling.
  Det är så viktigt i Singapore-

 85. -eftersom vi ser eleverna
  som vår nations framtid.

 86. Singapore lägger
  3,7 procent av BNP på utbildning.

 87. Det är mycket, mycket mindre
  än många andra länder.

 88. OECD:s Andreas Schleicher
  drar i en studie av PISA slutsatsen-

 89. -att andelen av BNP
  som spenderas på utbildning-

 90. -inte står i förhållande
  till resultaten.

 91. Hans slutsats är att när man lägger
  pengar på utbildning-

 92. -måste man förstå vilka områden
  som är viktiga att investera i.

 93. Om man investerar i rätt områden
  blir resultaten mycket bättre.

 94. Och i Singapore väljer vi
  att investera våra resurser-

 95. -i förberedandet
  av en kompetens lärarkår, i lärarna.

 96. Jag ska gå igenom
  några grunddrag i systemet-

 97. -och hur de fungerar tillsammans.

 98. Om ni frågar mig vilka styrkorna är
  i Singapores utbildningssystem-

 99. -nämner jag tre, fast det finns många.

 100. Som lärare får jag alltid höra-

 101. -att om man har punkter
  ska man hålla sig till endast tre.

 102. De kommer ni alla att komma ihåg.

 103. Om jag ger er sex
  glömmer ni fyra och minns två.

 104. Därför har jag valt att berätta
  om tre huvuddrag-

 105. -i Singapores utbildningssystem.

 106. Det första huvuddraget är
  att Singapores utbildningssystem-

 107. -i hög grad låter sig influeras
  av externa förändringar.

 108. Vårt system fokuserar på relevansen
  av vår utbildning för våra barn-

 109. -så att deras kunskaper är relevanta
  i den miljö som de ska växa in i.

 110. Våra elever är nämligen
  den huvudsakliga resursen-

 111. -i uppbyggandet av landet.

 112. Om elevernas kunskaper inte är
  relevanta för omgivningens behov-

 113. -då blir grunden för uppbyggandet
  av landet en aning försvagad.

 114. Därför tar vi hänsyn till
  yttre såväl som inre faktorer-

 115. -när vi utformar vårt utbildningssystem
  och våra program-

 116. -inte för att inte bara utveckla
  våra elevers fulla potential-

 117. -utan även göra dem relevanta i det
  landskap och för de behov som råder.

 118. Vi blev självständiga först 1965.

 119. Nästa år har vi nöjet att fira
  femtio år av självständighet.

 120. Jag är äldre än Singapore.

 121. Nu vet ni hur gammal jag är.

 122. När vi blev en nation, 1965-

 123. -bröt vi oss loss
  från Malajiska federationen.

 124. Då hade vi en yta
  på endast 580 kvadratkilometer.

 125. Vi erövrade inte ett större område-

 126. -utan dumpade jord och sand i havet
  för att utvidga landet.

 127. Det var väl en innovativ metod?

 128. Vi drog inte ut i krig
  för att få mer mark.

 129. Men på den tiden var läs- och
  skrivkunnigheten hos befolkningen-

 130. -oerhört låg.

 131. All tillverkning skedde i hemmet,
  arbetslösheten var hög-

 132. -och världen väntade sig att landet
  skulle kollapsa inom ett år.

 133. Särskilt våra grannar sa
  att Singapore inte skulle överleva-

 134. -på grund av de väldiga problem
  som landet stod inför.

 135. Så vi var tvungna att överleva
  som nation.

 136. Regeringen gjorde rätt och såg
  utbildning som det främsta verktyget-

 137. -för att utveckla vår nation
  och föra landet ut ur fattigdom-

 138. -genom att ge människor kompetens
  och läs- och skrivkunnighet nog-

 139. -att kunna arbeta för sitt land.

 140. Därför kallade vi den första fasen
  i vår utbildningsplan-

 141. "Överlevnadsdriven utbildning."

 142. Vi skapade en enkel modell för att
  utrusta våra elever och unga vuxna-

 143. -med läs- och skrivkunnighet,
  språkfärdigheter och räkneförmåga.

 144. Därmed fick de
  grundläggande färdigheter-

 145. -och kunde få anställning
  och bidra med nån form av arbete-

 146. -som skulle främja
  Singapores ekonomi.

 147. Det var utvecklingens första fas.

 148. Jag ska visa er den första fasen.

 149. Fokus på räkne- och språkförmågor,
  och det fanns bara en enda modell.

 150. Men framåt 1970-talet-

 151. -ser vi att detta system
  med en allomfattande modell-

 152. -ger många negativa resultat.

 153. Ett av dessa är att
  mer än tjugo procent av våra elever-

 154. -inte fullföljde sina tio år-

 155. -alltså sex års grundskola
  och fyra års sekundärutbildning.

 156. Det enkla skälet var att när man
  ger alla elever samma modell-

 157. -flyger de duktiga fram
  och de sämre bli kvar.

 158. När de inte klarar av schemat
  och undervisningstakten-

 159. -hoppar de av skolan.

 160. Varje elev som lämnar skolsystemet
  är en förlorad elev-

 161. -för Singapore.

 162. Därför ville vi titta på sätt
  att få tillbaka eleverna.

 163. Särskilt framåt 1970-talet, när
  Singapores ekonomi börjar utvecklas-

 164. -och takten för industrialiseringen
  ökar exponentiellt-

 165. -eftersom vår regering lät
  internationella företag komma dit-

 166. -och tillverka till lägre kostnader.

 167. Det gav vår befolkning arbete.

 168. Då börjar det verkligen växa,
  och i början av 80-talet-

 169. -låg vår arbetslöshet
  på minus två procent.

 170. Det fanns alltså mer arbete
  än yrkeskunnig arbetskraft.

 171. Därför tittade man på
  bortfallet av elever.

 172. Hur skulle man få dem att bli kvar,
  fullfölja sin utbildning-

 173. -och stärka sin potential? Här inleds
  nästa fas i utbildningsplaneringen.

 174. Vi går från
  en överlevnadsdriven utbildning-

 175. -till en effektivitetsdriven sådan.

 176. I dettas system skapade vi olika vägar-

 177. -så att olika elever
  kunde lära sig i sin egen takt.

 178. Och det var också
  ett ytterst verkningsfullt system.

 179. Efter sex till tio år
  började bortfallen minska.

 180. Nu är fler av våra elever
  rustade inför-

 181. -att bära upp industrin och ekonomin
  såväl som att bygga upp ett samhälle-

 182. -som vi alla kan vara stolta över.

 183. Men inget förblir oförändrat.

 184. Världsekonomin
  börjar också röra på sig.

 185. När världen går från en industribaserad
  till en kunskapsbaserad ekonomi-

 186. -måste de elever som tar examen
  ha en annan uppsättning egenskaper-

 187. -för att kunna arbeta och fungera väl
  i den kunskapsbaserade ekonomin-

 188. -i jämförelse med den
  industribaserade.

 189. I en kunskapsbaserad ekonomi-

 190. -blir kreativitet, innovation och
  entreprenörsanda väldigt viktigt.

 191. Man säger att kunskap är en tillgång,
  men jag håller inte med.

 192. Kunskap är bara en tillgång så länge
  man kan skapa värde av den.

 193. Om kunskap bara förblir kunskap
  är det ingen tillgång.

 194. För att bli en tillgång måste
  den omvandlas till nån form av värde.

 195. Därför reste vi till Sverige-

 196. -för att lära oss av er hur man får
  befolkningen att vara företagsam-

 197. -att vara kreativ och innovativ.

 198. Vi införde aktiviteter och program
  i skolsystemet-

 199. -och omarbetade vår läroplan
  och vår pedagogik-

 200. -för att ge lärarna möjlighet
  att uppmuntra eleverna-

 201. -till att utveckla sina talanger
  och sin potential till fullo.

 202. Detta pågick bara fram till 2012.

 203. Från och med 2013 bytte vi fokus-

 204. -från att bara se barnets potential-

 205. -till att även se barnets utveckling
  ur ett holistiskt perspektiv.

 206. Betoningen på värderingar
  blir ett väldigt viktigt element-

 207. -i den holistiska utvecklingen
  och inom utbildningen som helhet.

 208. Varför fokuserar vi på värderingar?

 209. Varför fokuserar vi på barnets
  grundläggande egenskaper-

 210. -i stället för akademiska sidor?

 211. Jag ska förklara senare-

 212. -när jag kommer till vårt andra mål,
  den andra punkten.

 213. Men jag vill bara klargöra-

 214. -att i denna sin fjärde form-

 215. -tar Singapores utbildningssystem
  hänsyn till vikten av-

 216. -att vara lyhörd för de förändringar
  som sker externt och internt-

 217. -så att vi kan förbereda våra elever
  som ska ta examen.

 218. En elev som börjar grundskolan i dag-

 219. -tar examen först om tjugo år.

 220. Kan vi förutse vad de
  kommer att behöva om tjugo år-

 221. -för att kunna jobba
  i det här nya landskapet-

 222. -med de snabba förändringar
  som äger rum?

 223. Ingen har mod nog att förutsäga det.
  En del forskare säger faktiskt-

 224. -att dagens elever, när de går ut
  högskolan och ska påbörja en karriär-

 225. -måste lära, lära av
  och lära om sex gånger-

 226. -innan de går i pension.

 227. Därför vill vi ge våra elever en grund
  i form av värderingar-

 228. -och en bred basutbildning, som hjälper
  dem att bygga upp ett självförtroende-

 229. -för att kunna möta de snabba
  förändringar som kommer-

 230. -och ta itu med dem utan rädsla.

 231. Därför blir värderingar väldigt viktigt.

 232. Det här är det första huvuddraget
  i Singapores utbildningssystem.

 233. Det är inte baserat på kultur.

 234. Det är nåt som alla utbildningssystem
  kan tillämpa-

 235. -och bör tillämpa
  om man de hålla jämna steg.

 236. Att ni alla sitter här för att diskutera
  hur man utvecklar Sveriges utbildning-

 237. -visar att ni är villiga att lyssna
  på förändringar och behov.

 238. Det är ett initiativ
  som jag berömmer er för.

 239. Vilka är då de framgångsfaktorer-

 240. -som möjliggör var och en
  av dessa reformer?

 241. Jag ska ge er tre områden.

 242. När man förvandlar eller förbättrar
  ett utbildningssystem-

 243. -från en fas till en annan
  kommer dess mål att förändras.

 244. Denna förändring kräver
  att man omarbetar riktlinjer-

 245. -för läroplaner,
  pedagogik, utvärderingar-

 246. -och till och med personalfördelning.

 247. Hur bedömer man lärarnas arbete
  vid var och en av dessa förändringar?

 248. Vilken sorts arbete man betonar
  kommer att förändras i hög grad.

 249. För det andra omorienterar
  vi lärarutbildningen-

 250. -för att de
  ska kunna uppnå utbildningsmålen.

 251. Jag går in på framgångsfaktorerna sen.
  Detta är bara en översikt.

 252. Tre: Ge skolorna stöd för att klara av
  övergången till en ny inriktning.

 253. Det är lätt att införa förändringar
  i policy och mål för utbildningen-

 254. -men om rektorerna inte förstår målen
  och tänkandet bakom förändringarna-

 255. -kan de inte tillämpa och genomföra
  det som man vill uppnå.

 256. Det är vår andra styrka.
  Vi bereder verkligen marken-

 257. -innan övergången. Jag ska prata
  lite mer om det senare.

 258. Det är det första huvuddraget.
  Nu ska jag gå vidare till det andra.

 259. Det andra huvuddraget är
  att Singapores utbildningssystem-

 260. -har väldigt tydliga önskade resultat.

 261. Väldigt tydliga mål
  för vad eleverna bör uppnå-

 262. -och en tydlig förståelse för vad
  som ligger bakom valet av mål.

 263. För var och en av de fyra reformer
  som vi har gjort-

 264. -fanns det en logisk grund till
  varför en förändring var nödvändig.

 265. Och vi har klart för oss vilka mål
  som vi vill att eleverna ska uppnå.

 266. Det här är ett exempel på de principer-

 267. -som definierar den elevcentrerade
  och värderingsbaserade utbildningen-

 268. -i dessa rådande tider.

 269. Jag pratar om värdesystem-

 270. -och de egenskaper som eleverna
  bör lära sig och besitta.

 271. Ett exempel: I den värdebaserade,
  elevcentrerade utbildningen-

 272. -finns det fyra egenskaper
  som vi vill att eleven ska besitta.

 273. För det första
  bör eleven vara självsäker. Varför?

 274. I detta landskap
  av snabba förändringar-

 275. -krävs ett visst självförtroende.

 276. Annars blir man rädd för förändringar.

 277. Man känner sig så osäker
  inför förändringarna-

 278. -och ibland kan man bli deprimerad
  och nedslagen-

 279. -eftersom förändringarna
  sker för snabbt för att hantera.

 280. Om man inte har självförtroende-

 281. -möter man förändringen med rädsla.
  Det vill vi inte ha.

 282. Så vi vill ge eleverna en tro på
  sig själva, ett bra självförtroende.

 283. Det andra är självstyrt lärande.

 284. Som jag sa kan det som jag lär mig
  i dag vara förlegat om fem år.

 285. Man talar om sex cykler av inlärning,
  avlärning och omlärning.

 286. Om man inte själv styr sitt lärande
  eller har en sådan attityd-

 287. -hur kan man då vara beredd på
  alla förändringar? Det blir svårt.

 288. Vi vill ge våra elever viljan
  att ägna sig åt självstudier-

 289. -och lära sig på egen hand-

 290. -och inte vara helt beroende av vad
  utbildningssystemet förser dem med.

 291. Då kan var och en av Singapores
  medborgare utvecklas på egen hand-

 292. -och var förberedd på förändringar,
  så att de kan begagna sig av dem.

 293. Självstyrt lärande.

 294. Det tredje är att aktivt bidra.

 295. Om man ser på dagens värld finns
  det många som är framgångsrika.

 296. Det finns även de
  som är mindre framgångsrika.

 297. Ska vi låta samhället delas upp
  i de som har och de som inte har?

 298. Det är nåt som
  många länders styrande kämpar med.

 299. Att klyftorna mellan rika och fattiga
  blir bredare.

 300. Gruppen som behärskar tekniken
  rör sig snabbt framåt-

 301. -medan de som inte kan så mycket
  hamnar efter.

 302. Vi tycker inte om ett samhälle
  som har den här uppdelningen.

 303. Vi vill ha ett samhälle
  där man visar omtanke-

 304. -och bryr sig om sina medmänniskors
  känslor och behov.

 305. Vad kan jag göra för att dela
  med mig av det som jag har-

 306. -för att hjälpa dem som är lider nöd?

 307. Inte bara när det gäller
  ekonomiska tillgångar-

 308. -utan även
  när det gäller tid och begåvning.

 309. Vi vill att våra elever förstår-

 310. -att deras framgångar
  bygger på samhällets stöd.

 311. När de sen blir framgångsrika-

 312. -ska de fråga hur de kan bidra
  till samhället som stöttade dem.

 313. Det är därför vi vill
  bygga upp i våra elever-

 314. -en vilja
  att bidra aktivt till samhället-

 315. -oavsett om det är sociala aktiviteter-

 316. -eller andra former av talang som kan
  hjälpa till att förbättra samhället.

 317. Det måste inte vara tillgångar.
  Till exempel föräldrar:

 318. I dag är många föräldrar utbildade.

 319. Kan deras kunskaper utnyttjas-

 320. -för att ge elever specialundervisning-

 321. -som får dem att skaffa sig
  nya färdigheter och intressen?

 322. Detta kallar vi "aktivt bidragande".

 323. Det är det tredje tydliga målet
  i vårt utbildningssystem.

 324. Fyra är en engagerad medborgare.

 325. Här har vi en paradox.

 326. Eftersom vi i Singapore kan ge
  våra elever en så god utbildning...

 327. ...blir de väldigt rörliga.

 328. Studenter som tar examen-

 329. -får lätt arbete i USA, Storbritannien,
  Kina eller på andra håll i Asien.

 330. Och kom ihåg, vi är ett land
  på endast 570 kvadratkilometer.

 331. Om alla våra duktiga studenter
  ger sig av-

 332. -vad finns då kvar av landet?

 333. Så vi vill ingjuta en känsla av
  medborgarskap i våra elever.

 334. Att jag kanske kan vara till nytta
  ute i världen-

 335. -men alltid måste komma ihåg
  mina rötter.

 336. Jag är singaporian.

 337. Vi måste akta oss.

 338. Singapore är en mycket kosmopolitisk
  stad med stor rörlighet.

 339. Om vi inte bygger upp denna känsla
  av tillhörighet i våra elever-

 340. -blir Singapore bara ett hotell
  för många av dem.

 341. De jobbar utomlands, kommer hem
  och smakar lite mat och ger sig av.

 342. När det blir krig och Singapore
  behöver dem kan vi glömma det.

 343. Vi vill skapa en känsla av
  medborgarskap hos våra elever.

 344. En engagerad medborgare.
  Vad kan jag göra?

 345. I dag talar man om världsmedborgare.
  Vi är försiktiga med det ordet.

 346. Om man säger så säger studenterna
  i Storbritannien eller Sverige:

 347. "Jag är världsmedborgare!"
  Det är inte bra.

 348. Vi utbildar våra elever i förståelsen-

 349. -att deras kunskaper
  måste vara relevanta globalt-

 350. -men att de ska ha sina rötter lokalt.

 351. En känsla av tillhörighet till nationen
  som utbildar och utvecklar dem.

 352. Ni märker att vid varje steg i vår
  reform är våra mål väldigt tydliga.

 353. Det tredje grunddraget-

 354. -är samordning av riktlinjer,
  praktik och förberedelse.

 355. Tydligheten i utbildningsmålen-

 356. -är inte baserade på kultur.

 357. Det är ett strategiskt initiativ.

 358. I alla utbildningssystem, om man vill
  tala om reformer, måste man inse-

 359. -att målen måste vara tydliga
  innan man kan planera resan.

 360. Man kan ha målen klara för sig-

 361. -men vilka aktörer
  ska hjälpa en att uppnå dem?

 362. Inom ett system
  finns det tre nyckelgrupper.

 363. Den första
  är utbildningsdepartementet.

 364. Den andra är skolorna,
  och de är viktigast.

 365. Det är de som ska leverera de
  utbildningsprocesser och läroplaner-

 366. -som ska uppfylla utbildningsmålen.

 367. Det är avgörande, i klassrummet,
  i skolan och även utanför.

 368. Men de som faktiskt utbildar eleverna
  är lärarna.

 369. Så institutet för lärarförberedelse
  måste rusta lärarna-

 370. -på ett sånt vis att de förstår hela
  filosofin bakom utbildningen.

 371. Deras uppgift när de går till skolorna
  är att förstå utbildningens mål-

 372. -och förmedla dem på ett relevant sätt.

 373. En gemensam linje.

 374. Departementet tar fram riktlinjer-

 375. -som gör det möjligt att uppnå
  de önskade utbildningsmålen.

 376. Skolorna måste översätta dessa
  till relevant praktik-

 377. -för att uppnå målen.

 378. Institutet måste översätta målen
  till förberedelse av lärare-

 379. -så att lärarna på skolorna
  kan tillämpa rätt praktik...

 380. ...i elevernas utbildning, så att
  dessa kan uppnå utbildningsmålen.

 381. En gemensam linje.

 382. Britterna har ett uttryck:

 383. "När stjärnorna ligger på en linje
  får det en stor verkan."

 384. Det stämmer, tror jag.

 385. Min modell avslöja hemligheten
  bakom Singapores framgångar-

 386. -men blir inte åtalad
  när jag kommer hem.

 387. Jag säger att ett framgångsrikt
  skolsystem bygger på tre "P".

 388. Samordning av policy, praktik
  och preparering.

 389. Jag vill gå in djupare på vart och ett.

 390. Vilken policy har myndigheten?

 391. Jag visste inte att jag måste trycka.

 392. Vi har ett centraliserat system
  med en nationell läroplan.

 393. Allt är centraliserat
  inom departementet-

 394. -som har den styrande rollen.

 395. Eftersom det är centraliserat-

 396. -krävs det vid varje utbildningsreform-

 397. -en omarbetning av läroplanen-

 398. -en bedömning av
  hur pedagogiken måste förändras-

 399. -och omorientering av utvärderingar,
  så att de ligger i linje med målen.

 400. De främjar också uppbyggandet-
  en kompetent lärarkår-

 401. -vad gäller hur man rustar en sådan.

 402. Det här vill jag prata lite om.
  Jag har nog lite tid kvar.

 403. Respekt för lärare.

 404. Det är en faktor som är viktig för att
  locka till sig de bästa kandidaterna-

 405. -och styrs till hög grad av kulturen-

 406. -vilket vi ser i Finland, Korea
  och östasiatiska utbildningssystem.

 407. Men det kan också uppnås
  genom de rätta policyvalen.

 408. Låt mig berätta
  vad som hände i Singapore.

 409. 1991 hade vi sex lediga platser
  på lärarutbildningen-

 410. -och skulle rekrytera sex personer.

 411. Det kom bara in fem ansökningar.

 412. Då bedömde vi
  att det var bottenskrapet-

 413. -bland de studenter som vill bli lärare.

 414. Vi kände att det inte var rätt.

 415. Om det handlar om att rusta
  våra elever för nationens framtid-

 416. -då behöver vi de bästa.

 417. Så regeringen tog fram fyra initiativ.

 418. Det första:

 419. Ett avtal om att en lärares ingångslön,
  alltså ingångslönen-

 420. -skulle vara densamma
  som ingångslönen-

 421. -för en statsanställd
  revisor eller ingenjör.

 422. Det var ett tydligt budskap:

 423. Läraryrket är lika viktigt
  för att bygga upp nationen-

 424. -som revisorer, läkare, advokater
  eller ingenjörer.

 425. Vi ville sprida den bilden
  och det budskapet, högt och tydligt.

 426. De är lika viktiga.

 427. Initiativ nummer två:

 428. Lärare klagade oftast på att deras
  chanser att bli befordrade-

 429. -är mycket små.

 430. Bara dem som är mycket duktiga
  ledare kan klättra inom skolan.

 431. Av de som är mycket bra klasslärare
  uppmärksammas bara några.

 432. Så vi utformade en policy med tre spår
  för befordran av lärare.

 433. Det första är fortfarande ledarskap.

 434. Det andra kallar vi lärarspåret.

 435. Där belönas de lärare
  som gör bra ifrån sig i klassrummet.

 436. De kan bli seniorlärare, elitlärare,
  mästarlärare och huvudmästarlärare.

 437. Vid toppen av lärarspåret-

 438. -är lönen densamma
  som för skolans biträdande rektor.

 439. Det tredje spåret är för de pedagoger
  som är duktiga på-

 440. -att utforma och utveckla läroplaner.

 441. För dem har vi skapat
  ett så kallat "specialiststpår".

 442. I och med dessa tre spår-

 443. -blir alla styrkor hos lärarna
  och deras bidrag erkända.

 444. Nu kan lärarna bli
  befordrade relativt snabbt-

 445. -och de har möjligheten att bli
  befordrade om de gör bra ifrån sig.

 446. Det tredje initiativet:

 447. Vi frågar läraren:
  "Vad sysslar du med?"

 448. "Jag undervisar." Uppenbart, eller hur?

 449. "Varför undervisar du?"

 450. "Jag vet inte."
  Det är likadant i Finland.

 451. Jag frågade Passi: "Varför söker sig
  era kandidater inte till läraryrket?"

 452. "Jag vet inte."

 453. Om man frågar läkare
  vad de bidrar med till nationen-

 454. -då föreläser de i en timme
  om hur viktiga de är.

 455. Men lärare svarar: "Jag vet inte."

 456. Så regeringen formulerade
  en målsättning med sju ord-

 457. -som beskriver på vilket sätt lärare
  bidrar till att bygga upp ett land.

 458. De sju orden motsvarar:
  "Att ge form åt vår framtida nation."

 459. Om man bygger upp landet
  och hjälper till att forma dess framtid-

 460. -hur mycket viktigare
  blir då inte ens yrke?

 461. De upphöjde plötsligt
  bilden av läraryrket.

 462. Och det fjärde initiativet,
  som jag nämnde för en del av er-

 463. -under seminariet:

 464. Hylla era lärares goda insatser.

 465. Kritisera inte alltid
  lärarnas dåliga insatser.

 466. Det är en minoritet.

 467. De som gör ett bra arbete
  ska ni hylla offentligt-

 468. -så att de får ett erkännande.

 469. Då kan man bygga upp
  en tillit mellan läraryrket-

 470. -och samhället.

 471. Det kommer att stärka samarbetet.

 472. Så vi hyllar våra lärares arbete.

 473. Den första fredagen i oktober
  är lärarnas dag.

 474. Landets president bjuder in
  några lärare till palatset-

 475. -för att fira dagen
  och tacka dem för deras bidrag.

 476. I skolorna uppmuntras föräldrar
  att uppmärksamma lärarna-

 477. -för det som de gör
  för att utbilda deras barn.

 478. Uppträdanden och mat.

 479. Vi vill hylla lärarnas goda arbete.

 480. Efter att ha infört
  dessa fyra initiativ-

 481. -ville vi för två år sen rekrytera
  tvåtusen lärare under året-

 482. -och fick femtontusen sökande.
  Ser ni vilken skillnad det är?

 483. Och det har inget att göra med kultur.

 484. Det är riktlinjer som gör yrket
  till nåt mycket respekterat.

 485. Man förstår yrkets roll
  i byggandet av nationen.

 486. Man förstår tydligt vikten av det arbete
  som de lägger ner-

 487. -med barnen som de har hand om.

 488. Så policybeslut kan ha en inverkan...

 489. ...på ett yrkes prestige och status.

 490. Vi har också riktlinjer
  för kvaliteten hos skolledningen.

 491. Vi är mycket medvetna om
  att skolans ledning är avgörande-

 492. -när det kommer till
  att implementera utbildningssystemet-

 493. -och uppnå målen.

 494. Och här... Jag ska gå till nästa bild.

 495. Varför är det framgångsrikt?
  Dessa är villkoren för framgång.

 496. Att vi verkligen sprider det,
  förklarar och artikulerar-

 497. -och samordnar element-

 498. -så att alla lärare, skolchefer
  och lektorer på lärarutbildningarna-

 499. -är medvetna om förändringen.

 500. Sen kan de anpassa sig i programmen-

 501. -som förbereder lärarna.

 502. Skolans roll.
  Jag vill prata om skolledningen.

 503. I dagens skolor
  har ledningens roll förändrats.

 504. För många år sen var rektorn
  bara en sorts arbetsledare.

 505. Man skötte det som behövde göras-

 506. -utifrån utbildningsdepartementets
  instruktioner.

 507. Men i dag håller skolan också på att bli
  en väldigt komplex organisation.

 508. På departementet var man kloka nog
  att ge skolorna mer autonomi.

 509. Nu har rektorerna mycket makt.

 510. Singapore har ett nationellt system-

 511. -men man har mycket decentraliserat,
  delegerat ansvar.

 512. Så rektorns roll har förändrats.

 513. Nu har de blivit
  organisatoriska ledare.

 514. Men skolchefer är mer än så. De
  ska också vara undervisningsledare-

 515. -som kan driva på
  förändringar i pedagogiken-

 516. -och utveckla program
  som främjar utbildningsmålen.

 517. Så vi måste klargöra
  vilken skolledningens roll är-

 518. -och förbereda dem för
  att bli rätt sorts ledare i skolorna.

 519. Jag kan prata i en timme om det,
  så jag får sluta.

 520. I skolan fokuserar man
  på utvecklingen av läraryrket-

 521. Det var det som professor Leung
  pratade om i går.

 522. Vi börjar skapa
  ett samfund av professionalism-

 523. -inom läraryrket.

 524. Vi vill att yrkesmänniskor
  ska dela bästa praxis med varandra-

 525. -för att bygga upp
  lärarkårens professionalism.

 526. Om man tittar på läkaryrket-

 527. -spelar de äldre läkarna en stor roll
  i att fostra de yngre-

 528. -till att bli kompetenta.
  De delar kunskaper genom akademin.

 529. I Singapore har vi också utvecklat...

 530. ...en akademi för lärare,
  som en plattform-

 531. -för att uppmuntra att man bygger
  ett samfund av yrkesutövare.

 532. Här är en typisk skola i Singapore,
  med över 1 200 elever.

 533. Det här är en av de små skolorna.

 534. I stora skolor har man
  många gårdar och byggnader.

 535. Här i framgångsvillkoren
  skriver jag tydligt-

 536. -om att rektorer är både organisations-
  och undervisningsledare-

 537. -och om samfundet av yrkesutövare
  som utvecklas till en bra lärarkår.

 538. Dessa är framgångsvillkoren.

 539. Nu ska jag prata lite om min egen roll
  i lärarutbildningen.

 540. Jag ska titta på klockan.
  Oj, jag skyndar mig.

 541. Institutet måste låta sig påverkas-

 542. -av de nya utbildningsmålen
  så att våra lärare är rustade-

 543. -för att vara relevanta
  för skolans behov.

 544. Med denna nya fokus på moderna
  färdigheter-

 545. -och värderingsbaserad utbildning-

 546. -gjorde vi en granskning 2009
  och skapade en modell:

 547. VqSK-modellen för lärarutbildning.

 548. Vad är Vq?

 549. Vår lärarutbildning är baserad på
  tre grupper av värderingar-

 550. -som verkligen
  ger lärarna de övertygelser-

 551. -som får dem
  att bli professionella i skolorna.

 552. Sen färdigheter och kunskap.
  Varför kommer kunskap sist?

 553. För att kunskap lätt kan utvärderas.

 554. När en lärare pratar i dag
  börjar studenterna direkt googla.

 555. Då får de all information och ställer
  den svåraste frågan till läraren.

 556. Det är ett väldigt tufft jobb i dag.

 557. Vilka är värderingarna?

 558. De första värderingarna som vi vill ge
  läraren är elevcentrerade värderingar.

 559. Det börjar med en övertygelse.

 560. "Jag tror på
  att alla barn kan lära sig."

 561. Om en lärare börjar tänka att
  bara de duktiga eleverna kan lära sig-

 562. -och de andra inte,
  då vore det en katastrof.

 563. Om man pratar om rättvis undervisning
  blir den sista gruppen utelämnad.

 564. Vi vill att alla lärare tror på att alla
  barn, vilka det än är, kan lära sig.

 565. Man måste bara använda
  olika pedagogiska metoder-

 566. -som entusiasmerar, engagerar
  och motiverar olika barn att lära sig.

 567. En annan övertygelse:
  "Jag respekterar mångfald."

 568. I Singapore har vi stor mångfald
  i klassrummet.

 569. Där finns barn med olika etnisk,
  religiös och kulturell bakgrund.

 570. Om läraren har fördomar
  mot nån av dem är en katastrof.

 571. Man måste tro på
  och respektera mångfald.

 572. Den andra gruppen värderingar
  är läraridentiteten.

 573. Ibland kommer lärare till skolan-

 574. -och känner att det bara är
  nåt som de jobbar med.

 575. De förstår inte att det är ett yrke
  och ett kall som de påbörjar.

 576. Vi vill att lärarna ska se sig själva
  som yrkesmänniskor-

 577. -och som ledare i lärandets tjänst.

 578. Om de tror sig vara yrkesmänniskor-

 579. -kan de ta initiativet att utveckla
  sig själva och sin kompetens-

 580. -och bygga upp sin professionalism.

 581. Det driver dem till
  att bli bättre och bättre lärare.

 582. Det tredje är förpliktelse
  gentemot yrkeskåren.

 583. Så vill vi uppmuntra dem
  att dela med sig av bästa praxis.

 584. Att kunna jobba med
  andra inom yrket-

 585. -bygga upp professionalismen
  och ge en bättre utbildning-

 586. -till eleverna som har anförtrotts dem.

 587. Om vi förbereder dessa nya modeller
  med olika kompetenser-

 588. -som är relevanta för 2000-talet-

 589. -då måste vi förändra vår pedagogik.

 590. Vi måste också omvandla
  vår lärandemiljö.

 591. Att utveckla kompetens för 2000-talet-

 592. -går inte i 1900-talets lärandemiljö.

 593. 1900-talets lärandemiljö
  var till för didaktisk undervisning.

 594. Passiva elever och aktiva lärare.

 595. Men för att skaffa sig moderna
  färdigheter och dessa värderingar-

 596. -måste eleverna äga sitt eget lärande
  och lärarna stötta dem-

 597. -så att de kan
  bli självstyrda i sitt lärande.

 598. Vi har alltså också omvandlat
  vår lärandemiljö-

 599. -på det nationella
  undervisningsinstitutet.

 600. Alla klassrum har förvandlats
  till den här sorten-

 601. -där det i väldigt hög grad
  är kollaborativt lärande som gäller.

 602. Det här är en annan modell,
  som också utnyttjar ny teknik.

 603. Det är till och med så...

 604. ...att det normala paradigmet-

 605. -som har funnits i århundraden
  kanske måste ifrågasättas.

 606. Låt mig ge er ett enkelt exempel.

 607. Vilket vanligt ord
  brukar man höra på biblioteket?

 608. Kan nån svara på det?

 609. Jag kastas ofta ut från bibliotek.
  Vet ni varför?

 610. Just det, tystnad. Jag pratar högt.

 611. Även när jag viskar är jag högljudd.

 612. Bibliotekarien ber mig att gå till andra
  sidan för att eleverna pluggar.

 613. Tystnad.

 614. Mina vänner, om man fortsätter
  att hålla på tystnaden på biblioteket-

 615. -kommer det verkligen att tystna.
  Inga elever kommer att vara där.

 616. Elevernas lärandeprofiler
  har förändrats-

 617. -så man måste förändra paradigmet.
  Elever lär sig i dag i grupp.

 618. Aktivt lärande, diskussioner.

 619. Så jag har omvandlat mitt bibliotek
  till ett interaktivt utrymme.

 620. Jag har ett Starbucks-liknande
  kafé mitt i biblioteket.

 621. Det var otänkbart för bara tio år sen.

 622. Eleverna kommer och pluggar.

 623. Det blev inga bra foton. Jag fokuserade
  mer på kaféet än på eleverna.

 624. Och många elever sitter runt bord-

 625. -diskuterar
  och kollar sina resurser på nätet.

 626. De syntetiserar svar och ställer frågor.

 627. Det här är självstyrt lärande.

 628. Om lärarna rustas för den sortens
  pedagogik och denna inställning-

 629. -kan de förvandla undervisningen
  och lärandet i klassrummen.

 630. Många frågar om skolorna,
  som fortfarande är traditionella.

 631. Mitt enkla svar är följande:

 632. Jag måste förbereda lärarna
  för att vara en kraft för förändring.

 633. Om jag bara förbereder dem
  för att uppfylla dagens behov-

 634. -vem ska då förändra skolan?

 635. Detta är inte kulturbaserat.
  Det är strategiskt.

 636. Det är alltså så vi gör
  på lärarutbildningen.

 637. Mina vänner från Korea
  och Hong Kong pratar mycket-

 638. -om föräldrarnas inflytande på barnen-

 639. -och föräldrarnas inflytande i skolorna.

 640. I dag har vi att göra med
  en komplex grupp föräldrar.

 641. De är högre utbildade än våra föräldrar.

 642. En del av dem är specialister
  och vet mycket mer än läraren-

 643. -om ämnet som läraren lär ut.

 644. Det finns en tecknad serie
  som cirkulerar i dag.

 645. På 60-talet: När barnet får betyg-

 646. -darrar föräldrarna framför läraren.

 647. Läraren sitter så här
  och föräldrarna darrar.

 648. I dag, samma situation 2014:

 649. När barnet får betyg darrar läraren
  och föräldrarna står så här.

 650. Landskapet har förändrats.

 651. Men är det en nackdel eller finns
  det tillfällen att ta tillvara på?

 652. Vid varje utveckling
  finns det en fördel att utnyttja-

 653. -och en nackdel att förmildra.

 654. Många skolor i dag
  engagerar föräldrarna.

 655. De föräldrar som har
  särskilt kunnande, dem tar vi in-

 656. -för att de ska hjälpa till
  vid specialundervisning.

 657. Somliga föräldrar
  är jätteduktiga på datorer.

 658. Då undervisar de om olika mjukvaror,
  så att eleverna lär sig bättre.

 659. En del är duktiga på att sjunga.

 660. Vi kan ta in sångare för att hjälpa
  eleverna att spela trummor.

 661. Många av eleverna blir väldigt
  entusiastiska och motiverade.

 662. Vi kan alltså engagera föräldrar
  på ett mycket effektivt sätt.

 663. Vi har besvärliga föräldrar
  - det är ingen utopi-

 664. -men vi får hantera dem,
  så artigt och trevligt som möjligt-

 665. -för att få dem med oss.

 666. Jag hoppar över den här bilden.

 667. Vi har gjort en lång resa
  de senaste femtio åren.

 668. Huvuddragen som vi har presenterat
  för er har tjänat oss väl.

 669. Det har lagt en god grund-

 670. -i form av matematik, naturvetenskap
  och språkförmåga hos våra elever.

 671. Vi anser...

 672. Jag har inte pratat om matematik,
  naturvetenskap och språkförmåga-

 673. -men tro mig, det är själva grunden
  som vi vill ge våra elever-

 674. -förutom de andra egenskaperna.

 675. I en okänd värld-

 676. -där framtiden är okänd och osäker-

 677. -vet vi förvisso inte vilka verktyg
  våra elever behöver mest-

 678. -men vi anser
  att inget kommer att gå fel-

 679. -om vi lär dem goda språkkunskaper,
  naturvetenskap-

 680. -och en god räkneförmåga.

 681. Det är en grund som de kan bygga på
  för att utvecklas vidare-

 682. -antingen genom självstudier
  eller inom en karriär.

 683. Det tror vi på.

 684. I vårt utbildningssystem tar man
  för givet att vi vill betona detta.

 685. Därför har vi byggt upp
  en kompetent lärarkår.

 686. Men vi måste gå bortom
  det akademiska, till värdesystemet-

 687. -för att skapa goda individer
  som kan utveckla Singapore-

 688. -till att bli ett medkännande samhälle.

 689. Hur tar vi då itu med
  framtidens utmaningar?

 690. Det enda vi kan säga
  att vi fortsätter...

 691. ...studera omgivningen och
  se vilka förändringar som äger rum-

 692. -och hur dessa förändringar kommer
  att påverka utbildningen.

 693. Var huvudfokus är
  att vi vill förbereda våra elever-

 694. -för att vara relevanta för sin tid.

 695. Det är plikten som ni och jag har,
  som pedagoger.

 696. Föräldrarna
  har anförtrott sina barn åt oss.

 697. Vi måste göra det som är rätt för dem-

 698. -så att när de lämnar skolsystemet-

 699. -vet de ungefär vad som är rätt och fel
  och har en god grund-

 700. -för att kunna få anställning-

 701. -och leva ett anständigt liv.

 702. Ett liv där man tar hand om varandra
  och om sig själv.

 703. Jag anser
  att det är alla lärares ansvar.

 704. Det är det som driver mig
  när jag planerar lärarutbildningen.

 705. Att jag kan förbereda lärarna
  så att de gör rätt i skolorna.

 706. Folk frågar vad som håller mig vaken
  på natten. Mitt svar är enkelt:

 707. Det är tyngden av mitt ansvar.
  Gör jag det rätta?

 708. Om jag inte gör det rätta kommer jag
  att se synden i mina elever-

 709. -och i mina barn...
  Nej, snarare i mina barnbarn.

 710. Jag ser lärarna
  som gör fel mot mina barnbarn.

 711. Det ansvaret vilar på mina axlar-

 712. -och det håller mig vaken om natten.

 713. Men vi fortsätter att arbeta hårt-

 714. -att vara lyhörda för omgivningen
  och att göra det rätta.

 715. Jag önskar er lycka till
  när ni fortsätter er resa-

 716. -för att skänka barnen
  den bästa tänkbara utbildningen.

 717. Tack så mycket.

 718. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framtidens modiga medborgare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lee Sing Kong är professor i Singapore och föreläser här om hur viktigt det är att rusta unga med självförtroende och sunda värderingar. Han berättar om hur de har arbetat med dessa frågor i skolorna i Singapore. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Pedagogisk metodik, Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Skola hela dagen

Korea och Kina är världsledande när det gäller Pisa-resultaten. Professor Okhwa Lee arbetar vid Chungbukuniversitetet i Korea och säger att några av förklaringarna är disciplin, långa skoldagar och stort engagemang från föräldrarna. Inspelat i oktober 2014. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Lärande i Hongkong

Professor K.S. Leung arbetar vid prestigeskolan University of Hong Kong och berättar här om att det inte går att jämföra resultat av Pisa-undersökningar mellan skolor och länder som skiljer sig så mycket från varandra som Kina och Sverige. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

En pedagogisk supermakt

Ference Marton som är professor emeritus vid Göteborgs universitet föreläser om skillnader mellan den svenska och den kinesiska skolan kopplat till Pisa-undersökningarna. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Modellskolan i praktiken

Läraren Kjell Wahlström i Ängelholm berättar om hur han förändrat sin pedagogik, från att vara slav under läromedel till att genomföra kreativa och motiverande grupparbeten. Elevernas resultat har förbättrats. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Lärandets mysterium

Föreläsning med Tomas Kroksmark som är professor på Högskolan i Jönköping. Han är initiativtagare till Modellskolan som är ett projekt där lärarna ska skaffa egen vetenskaplig kompetens och kollektivt bli starkare. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Framtidens modiga medborgare

Lee Sing Kong är professor i Singapore och föreläser här om hur viktigt det är att rusta unga med självförtroende och sunda värderingar. Han berättar om hur de har arbetat med dessa frågor i skolorna i Singapore. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Finlands försämrade skola

Pertti Kansanen är professor vid Helsingfors universitet. Han berättar här om Finlands försämrade resultat i Pisa-undersökningarna de senaste åren och vad som kan vara orsakerna. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund

Skolexemplet Strövelstorp

Lärarna Frida Wiren och Rebecca Johansson berättar om sina erfarenheter av att förbättra arbetet på Strövelstorps skola i Ängelholm. Från att vara en skola med dåliga resultat till att bli en Modellskola. Inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande och lärarstöd

Samtal mellan Mikael Björk, Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) och före detta studenterna på Malmö högskola, Jessica Droppe, Ellen Spens och Petra Leube, om vad det innebär med lärarstöd inom entreprenöriellt lärande och hur man ger detta på bästa sätt. Hur applicerades kunskaperna på yrkesrollen efter utbildningen? Moderator: Per Dahlbeck, universitetsadjunkt. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.

Fråga oss