Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2015)

Om En bok, en författare (2015)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Mediekratin - mediernas makt i svenska valDela
 1. Och då är min slutsats att medierna
  spelar en oerhört viktig roll-

 2. -som konsensusskapande,
  eller motor i konsensusskapandet.

 3. När man tittar på de fall-

 4. -för medier och partier som grupp
  har samma prioriteringar i de valen.

 5. Men när de skiljer sig, då blir
  frågan: Vad följer väljarna?

 6. Då följer de medierna.

 7. -Välkommen, Kent Asp.
  -Tack.

 8. Du har skrivit boken: "Mediekratin
  - mediernas makt i svenska val"-

 9. -tillsammans med Johannes Bjerling.

 10. I årets valrörelse,
  2014 års valrörelse-

 11. -har det varit mycket kommenterandet
  av journalister och statsvetare.

 12. Det har varit analyser och så.
  Vad tycker du om det?

 13. Det handlar om
  ett tidsperspektiv på 30-50 år-

 14. -och ser man i det långa
  tidsperspektivet så är det vi kallar-

 15. -uttolkarna, de som kommenterar,
  journalister, experter-

 16. -opinionsinstitut, de har ökat
  utrymmet väldigt kraftigt-

 17. -medan politikerna, de som söker
  väljarnas mandat, har trätt tillbaka.

 18. Så i den meningen ingår 2014 års
  valrörelse i det här mönstret.

 19. Där har om möjligt analyserna och
  kommentarerna varit mer än någonsin.

 20. Är det bra att det är så?

 21. Det är kluvet. Man måste inse
  att många av de här kommentarerna-

 22. -och analyserna
  är utomordentligt bra.

 23. Bra att medierna tar initiativ,
  vi har #dinröst och #rättfråga.

 24. Att medierna tar över
  kanske lite partiernas roll.

 25. Det är ju som vägledning eller
  konsumentupplysning, det är rätt bra.

 26. Men samtidigt får man ha klart för
  sig att det sker en maktförskjutning-

 27. -från partiernas sida
  till journalisternas sida.

 28. Journalisterna tar över lite av
  politikernas eller partiernas roll-

 29. -i demokratin, och det är därför
  vi kallar det för mediekrati.

 30. Du skriver att journalisternas
  agerande har ökat väldigt mycket.

 31. Hur mycket har de ökat om man tittar
  tillbaka på de senaste tio valen?

 32. Om vi tar det väldigt konkret
  så kan vi säga så att-

 33. -i verkliga andelar, så 1979 som är
  den första, långa tidsserien-

 34. -så var det två procent av alla
  yttranden eller utsagor i medierna-

 35. -som var från journalister,
  medan 70 procent var från politiker.

 36. I den senaste som undersöks,
  2010 års val, så var det nere i-

 37. -54 procent för politiker
  och 20 procent för journalister.

 38. Så det illustrerar lite
  den här förändringen-

 39. -och det är en viktig förändring
  i den politiska rapporteringen.

 40. Det är inte bara kommenterandet och
  analyserandet, ni skriver även om-

 41. -att det också är journalisternas
  arbetsmetoder som gör att de har-

 42. -tagit över agendan någorlunda.
  På vilket sätt då, menar ni?

 43. Det kan ske på olika sätt. Mediernas
  eller journalisternas roll...

 44. Dels att de påverkar individer
  och politiken överhuvudtaget-

 45. -och nu ser jag det i ett långt
  tidsperspektiv. En annan tendens-

 46. -är kanske den viktigaste som har
  skett, viktigaste maktförskjutningen.

 47. Det är det att politiker och
  även alla samhällets maktaktörer-

 48. -under 30-50 år har anpassat sig
  till mediernas sätt att arbeta-

 49. -till medielogiken. Den
  maktförskjutningen är det centrala.

 50. Den här anpassningen till
  mediernas sätt att arbeta och tänka-

 51. -till deras logik, är den största
  maktförskjutningen i samhället.

 52. Och hur anpassar man sig rent konkret
  till den här medielogiken?

 53. Om man ska ta det väldigt konkret
  kan man ta från vardagen.

 54. Vi försöker uttala oss
  om trender i 50-årsperspektiv.

 55. De finns ju inte
  om de inte finns i vardagen.

 56. Där ser man exempel att...
  Det är det lite som är dilemmat.

 57. Journalister måste ju jobba för
  att fånga publikens uppmärksamhet.

 58. De måste tillspetsa, men inte
  förvanska. De ska förenkla-

 59. -kanske konfrontera och kanske hänga
  upp det på personer, personifiera.

 60. Använda de här berättarteknikerna för
  att fånga publikens uppmärksamhet.

 61. Vad måste då politikerna och andra
  makthavare göra för att fånga-

 62. -journalisternas uppmärksamhet?
  De måste också spetsa till, förenkla-

 63. -konfrontera. Anpassningen till
  mediernas sätt att arbeta och tänka-

 64. -har inneburit den största
  maktförskjutningen i samhället.

 65. Är det bra eller dåligt
  för demokratins skull?

 66. Det är ju som med allt,
  det är ju både ock.

 67. Det är det naturligtvis.
  Om man ser det som jag gör-

 68. -i ett 30-50-årsperspektiv,
  så är det stora problemet inte-

 69. -att journalisterna gör ett dåligt
  jobb, för det gör de inte.

 70. Nu har jag faktiskt 30 års och ännu
  längre utvärdering av journalisterna.

 71. De gör inte något dåligt jobb.
  "The performance" är inte dålig-

 72. -utan det är problemet av
  maktförskjutningen i samhället.

 73. Man måste kunna ställa
  de här frågorna samtidigt.

 74. Journalistiken blir
  nödvändigtvis inte sämre-

 75. -för det vill jag säga
  att den inte har blivit.

 76. Men det har skett en förskjutning
  i maktförhållandena i samhället-

 77. -och det påverkar
  demokratins funktionssätt.

 78. Det påverkar maktfördelningen
  i samhället. Det är det stora.

 79. Det är ju väljarna som politikerna
  och medierna är till för.

 80. Är det bra eller dåligt
  för väljarna att det pågår?

 81. Den stora trenden är ju egentligen-

 82. -att både politiker och journalister
  anpassar sig till publiken.

 83. Den stora vinnaren
  i det här sammanhanget-

 84. -är att man anpassar sig till
  väljarna, publiken, på kort sikt.

 85. Det är inte säkert att det alltid
  är bra ur demokratisk synpunkt.

 86. Hur menar du då?
  Det låter allvarligt.

 87. Det låter allvarligt, det är det
  också. Då kommer man till det här-

 88. -om vi kallar det mediekratin. Vi ska
  uppfatta den som ett sätt att...

 89. Det är ingen motsats i folkstyrelsen,
  det är bara ett sätt att beskriva-

 90. -viktiga särdrag
  i vår tids demokrati.

 91. Och den behöver inte vara en sämre
  sorts demokrati än partidemokratin.

 92. Den slutsatsen kan man inte dra.

 93. Vad är det då
  som gör att den är bra eller dålig?

 94. Mediekratin är bra på...
  Man brukar inom statsvetenskapen-

 95. -att se på två saker:

 96. Att den representativa demokratin
  ska uppfylla kraven.

 97. Den ska vara lyhörd mot väljarna,
  men samtidigt ska de som väljs-

 98. -agera i väljarnas
  långsiktiga intresse.

 99. Mediekratin är bra på
  att vara lyhörd för folkopinionen.

 100. Den kanske inte är bra för att-

 101. -tillgodose
  det långsiktiga intresset som då-

 102. -politikerna förleds
  att se till kortsiktig politik.

 103. Så politikerna kan förledas bli
  populister i stället för ideologer?

 104. Statsmannaskap,
  i stället för att man ser till...

 105. ...har lite längre tidshorisont,
  att kunna gå emot opinionen.

 106. Att driva egna teser och inte
  anpassa sig hela tiden till väljarna.

 107. Det är ett dilemma. Demokrati innebär
  att man är lyhörd mot väljarna.

 108. Samtidigt kan det vara en motsättning
  till det långsiktiga intresset.

 109. Hur mycket politik tål väljarna
  i medierna så här i valrörelsen?

 110. Ett resultat av undersökningarna
  är att vi förleds att tro att-

 111. -politik är så oerhört centralt
  i dag i medierna. Och det är det.

 112. Men politiken var mycket mer
  framträdande på 70- och 80-talet.

 113. Det tror man inte,
  med tanke på alla sociala medier.

 114. Då är det ju därför att journalister
  är så upptagna med sociala medier.

 115. Det är ju lite långt ifrån
  vanligt folk, ännu så länge.

 116. Det är faktiskt lite ironiskt.
  För att en demokrati ska fungera-

 117. -så behöver vi en gemensam publik
  offentlighet, som valrörelsen-

 118. -för en bred allmänhet.

 119. Den har minskat om man jämför med 70-
  och 80-talen till dagens valrörelse.

 120. För den med tid finns det hur mycket
  politik som helst att ta del av-

 121. -på nätet.
  Men det har lite slagordsmässigt-

 122. -förvandlats från en gemensam-

 123. -arena för alla till en...

 124. Eller en gemensam scen för alla.

 125. På 60-talet tittade svenska folket
  på "Hylands hörna" och Tage Erlander.

 126. Jag vill inte tillbaka till 60-talet,
  men man måste inse problemet-

 127. -att då hade vi en gemensam publik
  offentlighet som förvandlats genom-

 128. -de nya medierna till små scener
  för särskilt inbjudna.

 129. Den som har tid
  kan ta del hur mycket som helst.

 130. Men den breda allmänheten i vanlig
  nyhetsrapportering har mindre i dag.

 131. Men då borde av det du säger nu
  kanske valdeltagandet gå ner?

 132. -Det har det faktiskt gjort.
  -Inte senaste valet?

 133. Nej, inte senaste, men i ett
  30-50-årsperspektiv, och gör man det-

 134. -då är det en intressant sak
  som man kan finna där.

 135. Då har jag sett,
  det är 17 val sedan dess...

 136. Jag har tittat på uppmärksamheten
  av medierna och valdeltagandet-

 137. -och vet att det är mer komplicerat
  än att ökad medieuppmärksamhet-

 138. -innebär ett ökat valdeltagande.

 139. Men som forskare finner jag
  att i 16 val av 17-

 140. -går det upp i medieuppmärksamhet,
  går det upp i valdeltagande.

 141. Går det ner, så går det ner.
  Då tänker man att det är för enkelt.

 142. Men är man inte publicerad och
  omgiven av invändningar man kan göra-

 143. -så ska man inte heller göra som
  forskare, även om man tycker det är-

 144. -ett för enkelt resultat. Då får man
  vara genomskinlig, lägga fram det-

 145. -och säga att det inte är så enkelt.
  Men man kan inte undanhålla det.

 146. Det vill säga medieuppmärksamhet
  påverkar valdeltagandet. Så är det.

 147. 2014 års val
  gick upp i valdeltagandet-

 148. -men jag skulle tippa att
  medieexponeringen ökade i årets val.

 149. Tidigare tyckte väljarna att
  politikerna höll på med käbbel-

 150. -men så tycker man inte riktigt
  längre i samma utsträckning.

 151. Vad beror det på, med tanke på
  den ökade uppmärksamheten?

 152. Det kan bero på att konfliktnivån
  är mindre i dagens medievalrörelse-

 153. -än den var på 70- och 80-talen. Det
  är inte mer negativt om politiker-

 154. -i dagens medievalrörelse
  än på 70- och 80-talen.

 155. Dessutom kan man fråga väljarna,
  och de upplever att-

 156. -det har blivit mindre konflikter
  i valrörelserna.

 157. De senaste valrörelserna... Men jag
  ser det i ett 30-50-årsperspektiv.

 158. Då gick det upp, men konfliktnivån
  har gått ner i svensk politik.

 159. Stämmer intresset hos väljarna
  för vissa valfrågor-

 160. -med det som medierna levererar
  och politikerna?

 161. Det här tycker jag är
  en av de mer intressanta...

 162. Det finns självklart många
  intressanta resultat, men här-

 163. -när jag tittar på det som bestämmer
  vad som är viktiga valfrågor-

 164. -och då har jag relaterat partiernas
  dagordning i tio val-

 165. -mediernas dagordning i tio val och
  väljarnas dagordning i tio val.

 166. Resultatet blir att alla påverkar
  alla, det blir rundgång i systemet.

 167. Det är ett ganska bra resultat i
  en demokrati, det finns en konsensus.

 168. Och frågan är vem det är
  som sätter i gång det här-

 169. -att det blir samma uppfattning
  om vad som är viktiga frågor.

 170. Då är min slutsats
  att medierna spelar en viktig roll-

 171. -i konsensusskapandet,
  eller motor i konsensusskapandet.

 172. När man tittar på de fall,
  för medier och partier som ger upp-

 173. -har de ungefär samma prioriteringar
  i tio val. Men när de skiljer sig-

 174. -då blir ju frågan: Vad följer
  väljarna? Då följer de medierna.

 175. Du ger medierna gott betyg och tycker
  inte att de är särskilt partiska.

 176. I alla valrörelser
  är medierna partiska.

 177. De gynnar eller missgynnar något
  parti. Men undersöker man tio val-

 178. -så ser man att det saknas systematik
  i den partiskhet som finns.

 179. Det är så att alla partier missgynnas
  eller gynnas under de tio valen.

 180. Därför är det viktigt att uttala sig
  under så här långa tidsserier-

 181. -och för public service som har
  regler att följa, så är det viktigt.

 182. De är inte mesiga i den meningen...
  Räknar gör de när de får framträda.

 183. De kan vara kritiska och granskande,
  men det drabbar alla partier.

 184. Och det finns ingen systematik.

 185. Medierna, journalisterna, fungerar
  som medspelare och motspelare-

 186. -till partierna. Och poängen är,
  och det gör att medierna får makt-

 187. -att partierna aldrig kan veta
  om journalisterna i det här valet-

 188. -blir medspelare till dig
  eller motspelare.

 189. Det utökade utbudet på nätet och
  i sociala medier, kan det påverka-

 190. -demokratin eller valdeltagandet?

 191. Betydelsen av de sociala medierna
  ökar successivt.

 192. Men det tar tid innan det här
  får någon verklig inverkan.

 193. Men om man ser på den mer generella
  teorin om politikens medialisering-

 194. -att omgivningen anpassar sig
  efter mediernas sätt att arbeta-

 195. -som lades fram som en hypotes 1980.
  Det är mer sprängkraft i den nu-

 196. -för är det någonting som idealiseras
  är det livsvärden som idealisering.

 197. Vi anpassar oss till de sociala
  mediernas sätt att arbeta-

 198. -till facebook, twitter, där är det
  så övertydligt med max 140 tecken.

 199. Så det här innebär att
  medialiseringen har nått sin-

 200. -höjdpunkt vad gäller politik, där
  kan det inte bli mer medialiserat.

 201. Men däremot livsvärde kommer att
  medialiseras i ännu högre grad-

 202. -och vad det innebär för politik,
  det får någon annan undersöka.

 203. Tack, Kent Asp.

 204. Det vet jag inte.
  Det ska nog Anton svara på.

 205. Nej... Jag kom till statskunskap
  1970, jag var 20 år.

 206. Jag fastnade där och har varit nöjd.

 207. Textning: Charlotte Arwedsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kent Asp är professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han och Johannes Bjerling mediernas roll inom politiken. Frågor som tas upp är bland annat om valbevakningen är rättvis, vem som bestämmer dagordningen och spelar politiken en mindre roll idag än för 25-30 år sedan? I fokus står valbevakningen långsiktiga trender. Mediernas roll analyseras utifrån ett makt- och ett demokratiperspektiv. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Kent Asp intervjuas av Anita Kratz.

Ämnen:
Information och media > Massmedia, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Politiska ideologier, val och partier
Ämnesord:
Masskommunikation, Massmedia, Politik, Politik och massmedia, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik, Val (statsvetenskap), Valrörelser i massmedia
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mediedagarna 2014

Redaktörens roll i media

Journalisten Seymour Hersh menar att dagens nyhetsredaktörer är ”möss som vill vara råttor” - de är för nära makten. David Crouch, redaktör på Financial Times, analyserar Hershs argument. Moderator: Ulla Sätereie. Från Mediedagarna i Göteborg (Meg) 2014. Inspelat den 7 mars. Arrangör: JMG.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

E-sportaren Aaron

Kommer 17-årige Aaron Sandgren att vara en av Sveriges största idrottsstjärnor i framtiden? Kanske inte om vuxenvärlden får bestämma. Där har många fortfarande svårt att acceptera att våldsamma datorspel kan ses som idrott. Men det bryr sig inte Aaron om. Han och hans lagkompisar satsar hundraprocentigt på att bli proffs inom Counter-Strike. Aaron går i e-sportklass på Arlandagymnasiet och får spela och träna datorspel på skoltid.

Fråga oss