Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2015)

Om En bok, en författare (2015)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : De nya dödssyndernaDela
 1. Girighet,
  som är en av de nya dödssynderna-

 2. -handlar ju om att samla på hög
  för att klara sig under svåra tider.

 3. Främlingsfientlighet
  handlar om att man ska ha en oro-

 4. -för den som är främmande, för den
  kan vara en vän eller en fiende.

 5. Välkommen hit, Stefan Einhorn,
  författare, läkare-

 6. -och sedan 1999 även professor
  i molekylär onkologi vid KI.

 7. Tack.

 8. Du är även
  aktuell med den här boken:

 9. "De nya dödssynderna. Våra mörkaste
  sidor och hur vi kan hantera dem."

 10. Berätta lite närmare. Varför har du
  skrivit en bok om våra mörka sidor?

 11. Jag tycker det är oerhört viktigt-

 12. -att vi blir medvetna om
  våra mörka egenskaper.

 13. Om vi är medvetna om dem
  så kan vi kontrollera dem.

 14. Om vi inte är medvetna om dem
  blir vi hjälplösa offer för dem.

 15. -Vilka är dina mörkaste sidor?
  -Oj! Jag har många...

 16. Jag är avundsjuk, och det plågar mig.

 17. Jag har haft problem med vrede, men
  det har jag lugnat ner en hel del.

 18. Och ja... Kan vi inte diskutera
  vilka dina mörka sidor är i stället?

 19. Jag kan ibland känna att hela
  det här tempot i samtidens samhälle-

 20. -där man måste prestera och leverera
  och hela tiden vara "fit for fight"-

 21. -gör att man ibland får tunnelseende.

 22. Man ser inte hur alla andra människor
  i ens omgivning mår eller vad de gör.

 23. Det tar fram lite mörka sidor,
  kan jag tycka.

 24. Ja. Det är ett problem många har.

 25. Man kan kalla det för hänsynslöshet
  eller bristande omtanke.

 26. Det drabbar mig också.

 27. När man på grund av stress eller
  såna omständigheter inte tar hänsyn.

 28. Du skriver att om vi inte blir
  medvetna om våra egna mörka sidor-

 29. -så blir vi hjälplösa offer för dem.

 30. Hur kan man medvetengöra sig själv
  kring våra mörkaste sidor?

 31. Ja, det första är ju att man
  funderar runt de här frågorna-

 32. -att man är intresserad av
  att jobba med sig själv.

 33. Människan är huvudsakligen god,
  de allra flesta.

 34. Men sen har vi en mörk sida, en
  potential för att göra dåliga saker-

 35. -eller till och med
  ondskefulla saker. Och...

 36. Man kan medvetandegöra sig
  genom att rannsaka sig själv-

 37. -men det är bara det första steget.

 38. Sen måste man bestämma om man vill
  ändra den här egenskapen eller inte.

 39. Och i det tredje steget
  måste man börja jobba med den.

 40. Det kan man göra på flera olika sätt-

 41. -men det finns studier som visar
  att människor kan ändra sig.

 42. Vi behöver inte vara slavar
  under våra instinkter-

 43. -och beteenden.
  Vi kan förändras, om vi vill.

 44. Hur gör man det,
  om man vill förändras?

 45. Ja, man kan till exempel jobba med
  sitt beteende till att börja med.

 46. Om jag tar det som exempel
  att jag var rätt arg förr i tiden...

 47. -Var du det? Du ser så fredlig ut.
  -Ja, jag vet.

 48. Men jag bar på mycket ilska.

 49. Sen bestämde jag mig,
  det var faktiskt i 25-årsåldern-

 50. -för att rikta den ilskan
  mot att göra nåt bra.

 51. Att vara målinriktad i stället,
  att vara pragmatisk.

 52. Att lösa konflikten,
  att lösa situationen.

 53. Och när jag hade jobbat
  med det här beteendet ett antal år-

 54. -märkte jag att känslorna
  blev svagare. Jag blev inte lika arg.

 55. Så det är ett sätt.
  Ett annat väldigt bra sätt-

 56. -är faktiskt att man inte
  är så självcentrerad-

 57. -utan att man gör saker
  för andras skull, inte för sin egen.

 58. Intressant. Bra budskap till många
  där ute och även till mig själv.

 59. Vilken betydelse har ens omgivning
  i att dämpa eller förstärka sidorna?

 60. Ja, en av de sju dödssynderna
  är ju främlingsfientlighet.

 61. -I de nya dödssynderna.
  -Ja, de nya.

 62. Det vill säga till människor
  som inte hör till den egna gruppen.

 63. Det är väldigt styrt
  av grupptänkande och gruppbeteende.

 64. Om man hör till en grupp människor
  som är invandrarfientliga-

 65. -så är det mycket mer sannolikt
  att man anammar de idéerna-

 66. -än om man tillhör en grupp
  som inte är det.

 67. Ibland kan man faktiskt
  tvingas byta umgänge-

 68. -för att man inte vill dela
  omgivningarnas tankar.

 69. Du skriver att många av våra
  negativa och positiva egenskaper-

 70. -är genetiskt ärvda
  och har under evolutionens lopp-

 71. -förändrats, förädlats och
  förverkats. Dessa klassiska begrepp.

 72. Kan du berätta lite närmare om det?

 73. Ja, i korthet,
  för det är en komplex fråga.

 74. I korthet har vi ju
  de här egenskaperna-

 75. -för att de under evolutionen
  har fyllt en funktion.

 76. Om girighet,
  som är en av de nya dödssynderna...

 77. Det handlar ju om att samla på hög
  för att klara sig under svåra tider.

 78. Främlingsfientlighet
  handlar om att man ska ha en oro-

 79. -för den som är främmande, för den
  kan vara en vän eller en fiende.

 80. Och så vidare.
  De har fyllt en funktion.

 81. I dag lever vi i ett annat samhälle-

 82. -och då blir de här egenskaperna-

 83. -mer till förfång
  än till gagn för människor.

 84. Jag tänker att när du väl går in i
  genetik och att de är genetiska...

 85. Det betyder väl att vi inte kan ändra
  dessa sidor? Vi kan inte ändra DNA.

 86. Ja, men vad man har visat är att de
  är till hälften ärftligt betingade-

 87. -och till hälften miljöbetingade.

 88. Så vi har en fallenhet för-

 89. -att vara mer eller mindre
  altruistiska eller hänsynslösa-

 90. -men sen till hälften
  är det miljön som kommer in-

 91. -och den sidan kan vi påverka.

 92. Det ger mig lite associationer
  kring hur rasbiologerna historiskt-

 93. -forskade kring
  olika "människoraser".

 94. Det finns bara en mänsklig ras. Man
  la olika beteenden på ens utseende.

 95. -Hur ser du på detta?
  -Det har inget med raser att göra.

 96. Det vore ju hemskt.
  Alltså slutsatsen är inte att...

 97. ...en etnisk grupp har mer
  eller mindre av en viss egenskap.

 98. Det vore ju helt förfärligt
  om man ägnade sig åt såna studier.

 99. Vad man har visat är att vi ärver
  egenskaper som syns på utsidan.

 100. Vi är olika långa, vi har blåa eller
  bruna ögon, vi har olika hårfärg.

 101. Men vi ärver också en förutsättning-

 102. -för vissa beteende-egenskaper.

 103. Det är visat, mycket med hjälp
  av såna här tvillingstudier-

 104. -där man har jämfört enäggstvillingar
  med tvåäggstvillingar-

 105. -och tvillingar som har växt upp ihop
  med dem som har separerats.

 106. Men jag vill understryka: Det har
  inget med rasbiologi att göra.

 107. Då skulle jag också
  få väldigt ont i magen.

 108. I din bok har du ju ersatt
  de klassiska dödssynderna med nya.

 109. Vad är skillnaden mellan de klassiska
  och de nya dödssynderna?

 110. Ja, jag kanske ska berätta först
  hur jag bar mig åt.

 111. Jättegärna.

 112. Jag gjorde opinionsundersökningar
  där 1 200 svenskar var med-

 113. -där jag kartlade vilka vi anser
  vara de värsta egenskaperna.

 114. Och då fick jag fram en lista-

 115. -och den enda av de gamla
  dödssynderna som finns kvar-

 116. -är girighet, alltså de klassiska
  dödssynderna från 600-talet.

 117. -Får jag läsa upp de nya synderna?
  -Självklart får du göra det!

 118. Rangordningen ser ut som så,
  när det gäller de sju nya:

 119. Nummer 1: Falskhet. Det är
  det värsta, som folk tycker.

 120. 2: Hat. 3: Hänsynslöshet.
  4: Översitteri.

 121. 5: Trångsynthet. 6: främlings-
  fientlighet och 7: Girighet.

 122. Varför tror du
  det blev denna ordning?

 123. Ja, anledningen till att främlings...

 124. Förlåt, att falskhet kom högst
  tror jag beror på att vi lever i-

 125. -ett samhälle där tillit
  är otroligt viktig. Och...

 126. Vi lever i ett trygghetssamhälle. Det
  är därför vårt samhälle är så bra.

 127. När man inte kan lita på varandra,
  det är när människor är falska.

 128. Jag gjorde också en undersökning
  om vilka egenskaper som var de bästa.

 129. -Då kom pålitlighet på första plats.
  -Intressant. Motsatsen.

 130. Jag tänkte att vi ska analysera
  lite av de här nya dödssynderna.

 131. Vi kanske tillsammans
  kan analysera dem.

 132. Just det här med falskhet
  som du var inne på...

 133. Du berättade varför det var högst
  upp. Vad tycker du själv om falskhet?

 134. Det beror på vad man menar. Vi ljuger
  varje dag. Det gör i stort sett alla.

 135. Den vanligaste lögnen enligt
  en undersökning är: "Kul att se dig."

 136. -Var det inte kul att se mig?
  -Jo, jag menade det faktiskt.

 137. Så alla är vi falska ibland.

 138. Vi säger: "Oj, vilka snygga gympaskor
  du har på dig i dag"-

 139. -eller "Vilken fin skjorta"
  när vi tycker att det är tvärtom.

 140. Men jag tror inte det är
  den falskheten man är ute efter.

 141. Det är det här med svek,
  att man inte kan lita på varandra.

 142. Har hänsynslöshet rent historiskt
  varit nåt som man har föraktat?

 143. Jag tänker lite på genetik, Darwins
  teori om "survival of the fittest"-

 144. -där faktiskt de hänsynslösa ledarna
  har varit de som har levt vidare.

 145. -Hur ser du på det?
  -Ja, alltså...

 146. Längst bort i spektrumet
  hittar vi psykopaterna-

 147. -det vill säga de
  som är fullständigt hänsynslösa-

 148. -bara gör saker för sin egen del.

 149. Det är ju uppenbarligen en egenskap
  som har överlevt evolutionen-

 150. -för att den har en fördel.

 151. Man har visat att psykopater
  får fler barn än icke-psykopater-

 152. -vilket har gett dem en fördel
  i den här evolutionära kampen.

 153. Intressant.
  Trångsynthet, vad säger du om det?

 154. Hur kan vi se till att flera
  kan tänka utanför ramarna?

 155. Alla är trångsynta
  inom vissa områden.

 156. Det måste man vara medveten om.

 157. Vi har fördomar, vi ser ofta problem
  ur ett enda perspektiv.

 158. Vi är ibland intoleranta.

 159. Det gäller återigen att upptäcka
  sina små tårtbitar av trångsynthet-

 160. -för då kan man göra nåt åt det.

 161. I din bok lyfter du många
  religiösa personer och profeter.

 162. Profeten Muhammed, Jesus, Moses,
  Abraham, Buddha, Zarathustra...

 163. Alla dessa profeter och religiösa
  ledare har ju kommit med budskap-

 164. -och samtidigt varnat om
  olika dåliga beteenden och synder.

 165. Självgodhet och egoism.
  De har också kommit med vägledning.

 166. Hur ser du på samtidens vägvisare?
  Det var vägvisare från förr.

 167. -Vilka är samtidens vägvisare?
  -Det är en jättebra fråga.

 168. För det första: Huvudtemat i boken
  är sekulärt, ickereligiöst-

 169. -men jag beskriver ju
  länkar till religionens idéer.

 170. I dag så är det ju...

 171. ...spelar religionen
  en väldigt stor roll i vissa länder-

 172. -men inte i Sverige på samma sätt.

 173. -Här är det väl opinionsbildare...
  -Rappare.

 174. Rappare, poddare, bloggare...

 175. Även ledarsidor,
  de som skriver på ledarsidan.

 176. -Författare.
  -De kanske spelar en blygsam roll.

 177. Det är mer utspritt och kanske
  mer demokratiskt, möjligtvis.

 178. Du nämner mycket din pappa i din bok,
  i början när ni var yngre...

 179. Han var inte där för er,
  han jobbade väldigt mycket-

 180. -men i slutet av livet gav han
  nästan all sin kärlek till er.

 181. Det är många som förändras så
  på äldre dagar. Hur kommer det sig?

 182. Ja, det är visat att människor när de
  blir äldre blir mildare, vänligare-

 183. -öppnare, mer...

 184. -Snällare, helt enkelt.
  -Vad beror det på?

 185. -Det vet jag inte. Det...
  -Är vi rädda för döden?

 186. Jag svarar bara på frågor
  som jag kan svara på-

 187. -och den kan jag inte svara på,
  för jag vet inte.

 188. En vis människa vet vad man vet
  och vet vad man inte vet-

 189. -och nu är jag inte speciellt vis,
  men jag har ingen aning.

 190. Jag kan bara konstatera
  att människor kan förändra sig-

 191. -och gör det, som en naturlig process
  eller som en medveten handling.

 192. Blir vi mer givmilda med åldern
  eller mer trångsynta?

 193. Vi blir mer...
  Jag skulle tro mer givmilda.

 194. Och...trångsynta
  måste jag fundera lite på.

 195. Sen finns det också surgubbar,
  så vi pratar om genomsnittsvärlden.

 196. Och...det är väl trevligt för dig
  att se fram emot-

 197. -att du ska bli vänligare,
  ännu vänligare mot livets slut.

 198. Det hoppas jag.
  Slutligen, jag tänker så här:

 199. Nu har jag inte nån rekvisita,
  men vi säger att jag har en spåkula.

 200. Om vi spår tillsammans, hur kommer
  framtidens dödssynder att se ut?

 201. Usch... Alltså...

 202. Jag tror att girighet, som har
  överlevt så länge, finns kvar.

 203. Och jag hoppas att intolerans kommer
  att bli en av framtidens dödssynder.

 204. Jag hoppas att utvecklingen ska bli
  sån att vi ser oss som ett kollektiv.

 205. Mänskligheten är ett.

 206. Då hamnar intoleransen i toppen på...

 207. ...de framtida dödssynderna.
  Det är min stilla förhoppning.

 208. Det var ett sant nöje
  att läsa din bok och samtala med dig.

 209. Resan i att synliggöra
  fler av våra mörka sidor fortsätter.

 210. -Tack så mycket!
  -Tack.

 211. Att falskhet kom så högt.

 212. Jag har bara en hobby,
  att titta på tv.

 213. Jag är en vanlig grabb, fast jag
  börjar bli gammal. Oscar Wilde sa:

 214. Det värsta är inte att bli gammal,
  utan att tro att man är ung.

 215. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

De nya dödssynderna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka egenskaper anses vara dödssynder idag och skiljer de sig från de ursprungliga sju dödssynderna? I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Etik, Filosofi, Synd
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att bli en lycklig 85-åring

Vad är det som får människor att göra saker som lyckas? Nina Åkestam är reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit sjukskriven på grund av stress. Här berättar hon om hur man lyckas utan att bränna ut sig. Inspelat 19 augusti 2015 på Slagthuset Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Jag är Sol, Englas syster

När Sol var 11 år hände det ofattbara, hennes 20 månader yngre syster försvann under en cykeltur för att aldrig komma tillbaka. Det var den 5 april 2008. Systern hette Engla. Fallet med Engla skakade om hela Sverige och fick enorm uppmärksamhet i tv, tidningar och radio. Under veckan som gick, innan man visste vad som hänt, var Sol hemma för att skyddas från all uppståndelse. Hur går man vidare med sitt liv efter en traumatisk upplevelse? I dag kämpar Sol för att inte alltid bara bli bemött som Englas syster.

Fråga oss