Titta

UR Samtiden - Klimatforum 2014

UR Samtiden - Klimatforum 2014

Om UR Samtiden - Klimatforum 2014

Klimatforum 2014 hade som tema omställningen till en klimatsmart ekonomi med FN:s klimatpanels femte rapport från Köpenhamn oktober 2015 (IPCC AR5) som faktaunderlag. Områden som diskuterades var bland annat hur industri, skog och stadsplanering ska bli klimatanpassade och hur politiken ska skapa förutsättningar och regelverk. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Till första programmet

UR Samtiden - Klimatforum 2014 : Var står vi i klimatfrågan i dag?Dela
 1. Tack för det.
  Jag ska först kort säga-

 2. -vad IPCC Focal Point,
  eller kontaktpunkt, är.

 3. Det är inte jag
  som skriver rapporterna.

 4. Däremot sköter vi kontakten
  mellan IPCC och Sverige.

 5. Vi förmedlar budskap och
  är med i administrativa sammanhang.

 6. Det hoppas jag är allt om det.

 7. Då ska vi se om jag hittar... Så.

 8. Femte utvärderingen är den
  som nyss avslutades i Köpenhamn.

 9. Den bygger på tre arbetsgrupper,
  som har skrivit tre rapporter.

 10. Den första presenterades i Stockholm
  för ett år sen. 1 500 sidor.

 11. Cirka 9 200 referenser
  till vetenskapliga arbeten.

 12. Den handlar om den naturvetenskapliga
  bakgrunden. Klimat, oceanografi.

 13. I Yokohama, lite senare 2014,
  så presenterades-

 14. -det som handlar om anpassning
  och klimateffekter-

 15. -på jordbruk och ekosystem.

 16. Det blev två volymer på drygt 3 000
  sidor och 12 000 referenser.

 17. I Berlin kom det som är huvudfokus
  för dagens evenemang.

 18. Utsläppsbegränsningar.

 19. Det är 10 000 referenser
  och 2 000 sidor.

 20. Den är inte i tryck än,
  så vi vet inte exakt.

 21. Till detta kom två specialrapporter-

 22. -som har producerats
  under utvärderingscykeln.

 23. SREX handlar om klimatextremer
  och kopplingar till naturkatastrofer-

 24. -och katastrofer för människor.

 25. SRREN handlar om förnyelsebar energi.

 26. 500 respektive 1 000 sidor.

 27. Jag vet inte
  hur många referenser det är.

 28. I Köpenhamn kokades detta ihop
  till den så kallade syntesrapporten.

 29. Det är storleksordningen
  30 000 vetenskapliga publikationer.

 30. Kanske totalt sett
  300 000 sidor vetenskap.

 31. Det har kokats ner
  till en syntesrapport på 100 sidor-

 32. -varav sammanfattningen
  till "policymakers", beslutsfattare-

 33. -är på cirka 30 sidor.
  Ni förstår vilken enorm kondensation-

 34. -av vetenskapligt material.

 35. Syntesrapporten är gjord så att
  den bara innehåller fem referenser.

 36. Det är huvudrapporterna
  plus specialrapporterna.

 37. Man kan leta sig från texten till
  exakt vilka referenser som använts.

 38. Det finns en linje
  från sammanfattningen-

 39. -till det vetenskapliga underlaget,
  som går att följa.

 40. Huvudbudskap i ettan,
  som jag bara kort ska nämna:

 41. Uppvärmningen av klimatsystemet
  är otvetydig ur praktisk synvinkel.

 42. Ur vetenskaplig synvinkel säger man
  att det är 95 % sannolikhet.

 43. Många av förändringarna
  sedan 1950-talet-

 44. -har inte förekommit under de senaste
  tiotals till tiotusentals åren.

 45. Förlåt, tusentals åren.

 46. "Tiotals år" handlar om
  att det inte finns bra mätdata.

 47. Man kan inte se längre tillbaka
  referensmässigt.

 48. Människan
  påverkar tydligt klimatsystemet.

 49. Påverkan är uppenbar utifrån stigande
  halter av växthusgaser i atmosfären.

 50. Positiv strålningsdrivning, samt
  via förståelsen av klimatsystemet.

 51. Det är det som gör att man kan säga
  att det nu är ett faktum.

 52. När det kommer till framtiden
  brukar vi prata om olika scenarier.

 53. Förr pratade man om SRES-scenarier,
  det ser ni till vänster.

 54. Ja, till vänster.

 55. Nu pratar man om "Representative
  Concentration Pathways".

 56. Ett lite annat sätt att räkna,
  men inget nytt.

 57. Frågan som vi ofta får
  som jobbar med klimatscenarier-

 58. -är vilket scenario som vi ska välja.

 59. Frågan är vilken framtid
  som vi tror att vi går till mötes.

 60. Osäkerheten är alltså inte kopplad
  till själva modellerandet.

 61. Den är kopplad
  till hur vi ser på framtiden.

 62. Det finns en osäkerhet
  i klimatmodellerna också.

 63. Det här är en bild. Den rosaaktiga
  konen som går upp diagonalt-

 64. -visar den osäkerhet som finns
  i vår förståelse av klimatsystemet.

 65. Den naturvetenskapliga basen.

 66. Om man tittar på x-axeln...
  Det totala utsläppet av kol-

 67. -sedan 1870-talet i gigaton kol.

 68. Det är
  hur mycket koldioxid vi släpper ut-

 69. -har släppt ut
  och kommer att släppa ut.

 70. På y-axeln har vi temperaturstegring
  från 1861 till -80.

 71. Innan industrialiseringen
  började komma in.

 72. Frågan är
  hur långt på x-axeln som vi vill gå.

 73. Det avgör var på y-axeln vi hamnar.

 74. Klimatmodellernas osäkerhet
  ger bara den svagt ökande konen.

 75. Den här bilden utan ellipserna-

 76. -var ett huvudnummer
  i första delrapporten.

 77. I syntesrapporten la man ihop
  resultaten från delrapport 1 och 3.

 78. I delrapport 3 tittade man på
  olika koncentrationer i atmosfären.

 79. Det representeras av
  de olika ovalerna, eller ellipserna.

 80. Hur långt vill vi att utsläppen
  ska gå? Hur mycket ska de begränsas?

 81. Sen finns det en osäkerhet där,
  som är ellipsen.

 82. Vi väljer i vilken av ellipserna
  som vi placerar oss.

 83. Det är det
  som tredje delrapporten handlar om.

 84. Andra delrapporten
  presenterade en stor nyhet-

 85. -som jag tycker är viktigare än allt
  annat. Det är min personliga åsikt.

 86. Det är det att klimatförändringen
  inte bara är ett faktum. Man kan se-

 87. -att den leder till effekter
  på framförallt naturliga ekosystem.

 88. Det är inte bara på nåt ställe,
  utan över hela världen.

 89. Inte på alla platser, men på olika
  platser spridda över hela världen.

 90. Det är inte en lokal påverkan.
  Hela jorden påverkas på olika sätt.

 91. Huvudbudskapet från tvåan
  är att under senare årtionden-

 92. -har klimatförändringen påverkat
  naturliga och mänskliga system-

 93. -på alla kontinenter och i haven.

 94. Beläggen är starkast och
  mest omfattande för naturliga system.

 95. Vi har i praktiken
  en värld som klimatförändras.

 96. I Köpenhamn la man ihop
  de tre olika delrapporterna.

 97. Den här bilden är ganska komplicerad.

 98. Uppe till vänster
  har vi olika grad av effekter-

 99. -på olika komponenter.
  Alltså faror och hur stora de är.

 100. Ju mörkare färgen är, och den stiger
  med ökande temperaturer-

 101. -desto större påverkan och fara.

 102. Sen har vi konen. Bestämmer man sig
  för att man vill ha en viss påverkan-

 103. -till exempel tvågradersnivån-

 104. -går man in i konen och ser att man
  hamnar på en viss koncentrationsnivå.

 105. Man kan följa den vertikalt ner
  och vika av till vänster.

 106. "Då kan vi släppa ut
  så mycket koldioxid."

 107. "Vi måste minska dem så mycket i
  förhållande till referensnivån 2010."

 108. När den presenterades i Köpenhamn,
  så hände nåt mycket ovanligt.

 109. Det blev alldeles tyst. När
  det var färdigt, så sa en delegat...

 110. Det kom lovord efter lovord
  från de nationella delegationerna.

 111. Sen blev det en allmän applåd.
  Ingen kritik, inga kommentarer.

 112. Det är mycket ovanligt, unikt.
  Det är alltid kritiska kommentarer.

 113. Man dividerar.

 114. Det här väckte
  en total samstämmig applåd.

 115. Mycket ovanligt. Mycket trevligt
  att vara med om det på ett IPCC-möte.

 116. Om vi för ner det här
  till ett svenskt sammanhang-

 117. -så har SMHI
  precis publicerat nya utsläpps...

 118. Klimatscenarier på webbsidan.
  Där kan man se skillnader-

 119. -i klimatpåverkan mellan RCP 8,5,
  som är ett högutsläppscenario-

 120. -och RCP 2,6,
  som är ett tvågradigt scenario.

 121. Där kan man se
  vad det betyder för Sverige.

 122. Hur har jag det med tid? Gott om tid?

 123. Då kan jag titta på den här bilden.
  I Yokohama... Förlåt, i Berlin.

 124. Den tredje delrapporten skapade
  diskussion om en ny landindelning.

 125. I stället för att ha "least developed
  countries", sen utvecklingsländer-

 126. -och sen i-världen-

 127. -så hade man en indelning
  som baserades på inkomst...

 128. Bruttonationalinkomst per capita.

 129. Den lägsta kategorin motsvarar
  "least developed countries".

 130. De två i mitten,
  lägre mellaninkomstländer-

 131. -och högre mellaninkomstländer,
  motsvarar ungefär utvecklingsländer.

 132. Sen är höginkomstländer
  den industrialiserade världen.

 133. Detta orsakade mycket diskussion.

 134. Det ledde till att den delen inte kom
  med. Vissa länder gillade det inte.

 135. Däremot fanns det ett starkt stöd
  i vetenskapen för den indelningen.

 136. Man ser här att...

 137. Utsläppsförändringarna över tiden...
  I varje del är det tre staplar.

 138. 1970, 1990 och 2010.

 139. Förändringarna är störst i den övre
  mellaninkomstgruppen av länderna.

 140. Det är länder som har vuxit mycket
  ekonomiskt på sistone.

 141. Kina, Indien, Brasilien, Indonesien
  och ett antal länder.

 142. Där ökar koldioxidutsläppen,
  och så vidare, väldigt mycket.

 143. Det är främst industrialiseringen
  och energianvändningen som ökar.

 144. Det här sammanfattar samma sak
  som förra bilden.

 145. Här ser man utvecklingen över tid
  sammantaget för alla olika sektorer.

 146. De lägsta inkomstländerna
  ligger som ett streck.

 147. Det händer inte mycket energi-
  eller koldioxidutsläppsmässigt.

 148. Den lägre gruppen
  av mellaninkomstländer ökar svagt.

 149. Den övre ökar kraftigt.

 150. Industrivärlden ligger relativt
  konstant. Det är en viss ökning.

 151. Där ser man just den här ökningen
  i vissa länder.

 152. Det som är mer intressant i bilden
  är att det är uppdelat-

 153. -på produktionsbaserade respektive
  konsumtionsbaserade utsläpp.

 154. Man ser att för den lägre halvan och
  den övre halvan av mellanländerna-

 155. -är det mer utsläpp på produktion
  än på konsumtion.

 156. För i-länderna är det precis tvärtom.

 157. Det är mer utsläpp baserat
  på konsumtion än på produktion.

 158. Det beror lite på
  hur man räknar budgetarna.

 159. Det visar att vår konsumtion bygger
  på produktion i de andra länderna.

 160. Om man tar den heldragna linjen,
  den produktionsbaserade-

 161. -kan man säga
  att det är där länderna har rådighet.

 162. När det gäller konsumtionsbaserat-

 163. -är det vi som konsumenter
  som har rådighet över utsläppen.

 164. Sammanställningen... Den här bilden
  orsakade diskussioner i Köpenhamn.

 165. Den översta visar
  temperaturutvecklingen sedan 1880.

 166. Sen är det...
  Förlåt, det är havsvattenstegringen.

 167. Sen är det utsläpp av olika gaser.
  Längst ner kommer koldioxidutsläppen.

 168. Man ser otroligt tydligt hur kraftigt
  tillväxten av koldioxidutsläppen-

 169. -har varit de senaste årtiondena.

 170. Med detta avrundar jag.
  Några nyckelbudskap:

 171. Mänsklig påverkan på klimatsystemet
  är tydlig och ökande.

 172. Effekten märks på alla kontinenter.

 173. Om det fortsätter
  kommer klimatförändringen sannolikt-

 174. -leda till svårartad och långvarig
  påverkan på människor och ekosystem.

 175. Om vi inte gör nåt åt det.

 176. Det finns möjlighet till klimat-
  anpassning och utsläppsåtgärder-

 177. -som gör att klimatförändringen
  hålls på en acceptabel nivå.

 178. Något som leder till
  en ljusare och mer hållbar framtid.

 179. Det står inte så i IPCC-rapporten-

 180. -men det är tydligt
  kontentan av det hela.

 181. Vi har kort om tid
  att nå 2-gradersmålet.

 182. Det går att göra, med nuvarande
  utsläppstakt har vi 20-30 år på oss.

 183. Med en global utsläppsminskning på
  40-70 % mellan 2010 och 2050-

 184. -har vi god chans att lyckas. Men då
  måste utsläppen därefter vara noll.

 185. Budskapet är tydligt:

 186. Vi måste agera,
  men vi har också möjlighet att agera-

 187. -så att problemen
  verkligen reduceras tydligt-

 188. -till vi når 2-gradersmålet.
  Med det slutar jag. Tack för mig.

 189. Tack, Lars Bärring.
  Det här är femte rapporten från IPCC.

 190. Jag undrar: Finns det fortfarande
  utestående frågor för forskarvärlden-

 191. -när det gäller människans inverkan
  på klimatförändringarna?

 192. Rapport efter rapport har ju
  bekräftat vad man har tyckt tidigare.

 193. Finns det utestående frågor, eller
  vet vi att det är så här det är?

 194. I praktiken så vet vi det.

 195. Det senaste årtiondet
  har temperaturkurvan mattats av lite.

 196. Det är inte utrett geofysiskt och
  oceanografiskt hur det hänger ihop.

 197. Vi vet däremot att det har att göra
  med att energin går ner i oceanerna-

 198. -i stället
  för att stanna i atmosfären.

 199. 93 % av energistillskottet,
  som beror på växthusgaserna-

 200. -går ner i oceanerna.
  1 % stannar i atmosfären.

 201. Övriga 6 % används för att värma
  markytan respektive smälta glaciärer.

 202. En liten förändring i hur mycket
  som går ner i oceanerna...

 203. Säg att en procentenhet mer
  eller mindre går ner i oceanerna.

 204. Det ger en fördubbling/halvering
  av energiinnehållet i atmosfären.

 205. En liten förändring i oceanerna-

 206. -ger en stor effekt
  på temperaturen i atmosfären.

 207. Just den väldigt fina balansen
  är svår att nagla fast.

 208. Det gör att det är svårt att säga-

 209. -exakt vad den här avmattningen
  av temperaturökningen beror på.

 210. Vi har pratat om att det gäller
  att begränsa temperaturhöjningen-

 211. -till 2 grader. Också det kommer att
  få våldsamma konsekvenser för oss.

 212. Det positiva med rapporten är att det
  fortfarande är möjligt att göra det.

 213. Är det möjligt?
  Är du lika optimistisk?

 214. Det är jag faktiskt.
  Det som är bra är också-

 215. -att i syntesrapporten och tredje
  delrapporten finns konkreta förslag-

 216. -på hur man ska göra. Det finns
  ett antal konkreta alternativ.

 217. Den delen har blivit mycket mer
  konkret jämfört med tidigare cykler.

 218. En fråga som man tog upp, och som var
  otäck, när rapporterna presenterades-

 219. -var det här med "tipping points".

 220. Vi pratar som att det är en linjär
  utveckling. "Det och det händer."

 221. Vid något tillfälle, och vi vet inte
  var, börjar processerna att skena.

 222. Vet vi mer om "tipping points"?

 223. Eller måste vi bara ha i bakhuvudet
  att den typen av mekanismer finns?

 224. Det är fortfarande svårt
  att säga nåt om det.

 225. Det är snarare så att vi känner till
  vissa saker i princip.

 226. Men vi vet inte hur de ska beskrivas
  och kvantifieras-

 227. -för att tas med i modellberäkningar.

 228. Dit hör bland annat saker som har
  med avskogning av Amazonas att göra.

 229. En klassiker som inte är så trolig,
  som man har kunnat tona ner-

 230. -är förändringar av havsströmmar.
  Golfströmmen som den ofta kallas.

 231. Det som däremot kanske seglar upp
  som ett orosmoln är permafrosten.

 232. Avsmältningen av det permanenta
  frusna jordlagret i Arktis.

 233. Det vet vi inte riktigt.
  Det finns inte med i modellerna.

 234. Men... Där behövs det mer forskning
  som alltid.

 235. Vi vet att vi inte vet tillräckligt.

 236. Vad vill du själv att man fördjupar
  sig i i nästa rapport?

 237. Jag tror att i nästa rapportomgång
  kommer de stora framstegen-

 238. -att handla om klimateffekter
  och anpassning.

 239. Där tror jag... Rent vetenskapligt
  kommer det att vara mycket mer-

 240. -om klimateffekter. Påverkan
  på ekosystem, jordbruk och skogsbruk-

 241. -och allt möjligt annat. Hälsa!
  Matproduktion.

 242. Där kommer det att finnas mycket mer.
  Det diskuteras redan-

 243. -att det finns material som inte kom
  med i den här utvärderingsomgången.

 244. Där säger vi tack till Lars Bärring.
  Ge honom en varm applåd.

 245. Nu skulle vi ha haft
  en internationell gäst med oss-

 246. -men han kunde inte komma hit.
  Han har pratat in en video till oss.

 247. Hans Bruyninckx är executive director
  på European Environment Agency.

 248. Han kommer att prata
  om vad som sker inom EU inför 2030.

 249. Varsågoda. Rulla videon.

 250. Klimatpolitiken är inne i ett viktigt
  skede. Europa tar det här på allvar.

 251. I rapporten Trends and Projections, som
  behandlar klimatutsläpp-

 252. -bedömer vi att Europa
  kommer att fullfölja sina åtaganden-

 253. -vad gäller reducerade utsläpp
  av växthusgaser till 2020.

 254. 2013 hade vi redan minskat utsläppen av
  växthusgaser med 19 %-

 255. -jämfört med 1990.

 256. Målet att minska dem med 20 %
  till 2020 är fullt nåbart.

 257. Europa blickar redan framåt mot 2030.

 258. Nyligen antogs 40-27-27-paketet.

 259. 2030 ska vi ha minskat våra utsläpp
  av växthusgaser med 40 % i Europa.

 260. Det ska ske
  med fokus på de enskilda länderna.

 261. Med hjälp av en övergripande strategi
  ska vi också-

 262. -minska energiförbrukningen
  och öka den förnyelsebara energin-

 263. -båda med 27 %.

 264. Europa
  blickar även längre fram än 2030.

 265. För 2050 har vi inte bara
  vårt klimat- och energipaket-

 266. -vars huvudmål-

 267. -är att genomsnittstemperaturen
  inte ska öka med mer än 2 grader-

 268. -tack vare en minskning av utsläppen
  av växthusgaser med 80-95 %.

 269. Europas ambitiösa agenda för 2050
  beskrivs i vårt miljöprogram 7EAP.

 270. Målet är ett koldioxidsnålt samhälle
  och ett resurseffektivt Europa-

 271. -med en cirkulär ekonomi
  och ett ekosystem med hög resiliens.

 272. Det innebär ett ekosystem-

 273. -som kan klara av stora störningar
  på ekosystemnivå.

 274. Dit hör klimatförändringar,
  och allt som följer med det.

 275. Något som har kännetecknat Europa
  när det gäller klimat och energi-

 276. -är att Europa integrerar
  klimat- och miljöpolitiken-

 277. -med andra politiska områden.

 278. Det märks tydligast
  inom energipolitiken.

 279. Det är därför vi talar om klimat-
  och energipaket. Det hänger samman.

 280. Men det gäller även andra områden,
  till exempel jordbrukspolitiken.

 281. Europa planerar att premiera bönder som
  sätter ambitiösare mål-

 282. -än att uppfylla de regler som finns,
  för att göra jordbrukspolitiken-

 283. -mer heltäckande, kan man säga.

 284. Detsamma
  kan sägas om uthålligt fiske.

 285. Eller transportsektorn.

 286. Miljö- och klimatfrågorna
  integreras på den nivån.

 287. Det är nånting unikt som kännetecknar
  Europas klimatpolitik.

 288. Att man implementerar den
  inom en rad olika politiska områden-

 289. -på ett så konsekvent sätt
  som möjligt.

 290. Vilka styrmedel,
  förutom politisk integrering-

 291. -har de politiska beslutsfattarna
  tillgång till?

 292. Det finns tre viktiga styrmedel,
  som vi har utrett närmare.

 293. Ett är gröna skatter
  och en grön skatteväxling.

 294. Många medlemsstater har implementerat en
  grön skatteväxling.

 295. Utvärderingen av den skatteväxlingen-

 296. -visar att den har bidragit
  till en grönare ekonomi.

 297. De farhågor som vissa har haft-

 298. -att den skulle innebära
  ett hot mot ekonomisk tillväxt-

 299. -har inte alls kunnat bekräftas.

 300. Tvärtom, om något har gröna skatter haft
  en positiv effekt på ekonomin.

 301. Samtidigt har användandet av gröna
  skatter sjunkit de senaste tio åren.

 302. Både när det gäller procent av BNP-

 303. -där de har sjunkit
  från 3,5 % till 2,8 %-

 304. -liksom när det gäller
  andel av skatteunderlaget.

 305. Detta styrmedel, som gör ekonomin
  grönare och stimulerar den-

 306. -vilket är viktigt i ljuset av den
  senaste krisen, är underutnyttjat.

 307. Det är också något
  som EU-kommissionen har påpekat.

 308. Ett tredje viktigt styrmedel-

 309. -är förstås finansiering.

 310. Offentlig eller privat,
  eller en kombination av de båda.

 311. Uppskattningarna av vad som behövs-

 312. -för att närma sig
  ett koldioxidneutralt samhälle-

 313. -eller en cirkulär ekonomi,
  varierar kraftigt.

 314. Men offentlig finansiering
  och subventioner kan användas-

 315. -på sätt som skulle stimulera
  omställningen till en grön ekonomi.

 316. Privat finansiering, i form
  av pensionsfonder och obligationer-

 317. -utgör en enorm marknad.
  Det rör sig om många biljoner euro.

 318. Där saknas nu incitament för att de
  ska bidra till att styra samhället-

 319. -mot en mer hållbar utveckling
  och en cirkulär ekonomi.

 320. Om de verktygen användes bättre-

 321. -skulle det påverka de finansiella
  systemen och finansieringen.

 322. Det tredje styrmedlet som
  vi kan använda oss av är regleringar.

 323. Vi vet
  att kloka och varaktiga regleringar-

 324. -som skapar ett stabilt klimat
  för investerare-

 325. -som går att genomföra
  och som är sanktionerade-

 326. -och som skapar en spelplan som är
  framåtblickande i miljöhänseende...

 327. Det bidrar till innovationer och ger
  våra företag "first-mover advantage".

 328. Faktum är att vissa europeiska lagar har
  blivit en exportprodukt.

 329. REACH-förordningen
  och de nya utsläppskraven för bilar-

 330. -har gått på export.

 331. Det är utan tvekan så
  att europeiska företag-

 332. -har fått "first-mover advantage".
  Det en ny och global marknad.

 333. Våra företag
  har redan anpassat sig till den.

 334. Det är den ekonomiska sidan,
  den affärsmässiga.

 335. Självklart är det så
  att om vi 2050 vill ha ett samhälle-

 336. -som alltmer förlitar sig
  på varaktig hållbarhet-

 337. -måste vi också som medborgare
  bidra till detta.

 338. Som medborgare är man konsument.

 339. Att konsumenter väljer
  gröna produkter eller tjänster-

 340. -är också viktigt.

 341. En sak som beslutsfattare kan göra-

 342. -är att underlätta för oss konsumenter
  att göra kloka val-

 343. -genom att förse oss med korrekt
  information och styra priserna-

 344. -och få oss att förstå hur vi kan bidra
  till en sådan omställning-

 345. -som konsumenter och medborgare
  i Europa.

 346. Om vi tillämpar
  detta långsiktiga perspektiv-

 347. -så är 2030 ett viktigt delmål
  på vägen mot 2050.

 348. Förhoppningen om att en dag kunna
  leva i ett koldioxidsnålt samhälle-

 349. -i en cirkulär ekonomi
  med ett sunt ekosystem-

 350. -är alltså ingen avlägsen dröm.
  Det är nåt som påverkar våra beslut-

 351. -för 2020 och vidare mot 2030.

 352. Att använda sig
  av rätt politiska verktyg-

 353. -att integrera politiken
  inom alla områden-

 354. -och göra det här till ett samhälls-
  projekt som engagerar medborgarna-

 355. -tror jag är centralt för att vi
  ska få ett hållbart samhälle. Tack.

 356. Vi ska meddela Hans Bruyninckx
  att ni applåderade.

 357. Vi fick lite styrmedel till här. Vi
  skulle ju samla ihop en lista-

 358. -att testa på våra politiker senare.
  Vi hörde Bruyninckx prata om-

 359. -gröna skatter och skatteväxling.

 360. Han pratade om finansieringen
  av en koldioxidneutral ekonomi-

 361. -med subventioner
  och publik finansiering.

 362. Han pratade om regleringar som ger
  en fördel för de som agerar först-

 363. -och om att ge medborgarna hjälp
  i sin roll som konsumenter-

 364. -att träffa smarta inköpsval.

 365. Vi återkommer till det.
  Nu kastar vi oss över den process-

 366. -som leder fram till Paris 2015.
  Då blir det ett nytt toppmöte.

 367. Arbetet pågår för fullt.

 368. Vi har med oss Katja Awiti, chef
  för Miljödepartementets klimatenhet.

 369. Hon har god insyn i detta rackarspel,
  som internationella förhandlingar är.

 370. -Varsågod, Katja. Ordet är ditt.
  -Tack.

 371. Vad bra, jag hördes direkt.

 372. Det är kul att
  få berätta om klimatförhandlingarna-

 373. -i det här viktiga skedet,
  med bara ett år kvar till Paris.

 374. Jag tänkte berätta om var vi står nu.

 375. Vad ett avtal kommer att omfatta
  och lite om knäckfrågorna.

 376. Sen lite av intrycken som vi har av
  förhandlingarna. Var parterna står.

 377. Jag tar min utgångspunkt i IPCC:s
  tydliga budskap till beslutsfattarna.

 378. Effekterna syns redan överallt.
  Det har vi precis hört.

 379. Tiden rinner ut,
  det är angeläget att vidta åtgärder.

 380. Vi måste minska
  med 40-70 % till 2050. Och...

 381. Det positiva är ändå
  att det är tekniskt möjligt-

 382. -att minska utsläppen. Den
  ekonomiska kostnaden är begränsad-

 383. -och det ger samhällsekonomiska
  vinster. De budskapen tar vi med oss.

 384. Nu ska vi se...
  Nej, jag tog tillbaka den. Så.

 385. Målet, det vi ska uppnå i Paris
  om bara ett år-

 386. -är en ny rättsligt bindande
  överenskommelse för alla parter.

 387. Den ska beslutas 2015
  och träda i kraft från 2020.

 388. Det är centralt att vi lyckas bryta
  de globala utsläppsökningarna.

 389. Avtalet kommer att innehålla
  utsläppsminskningar-

 390. -men också frågan om anpassning till
  klimatförändringar som vi ser i dag.

 391. Det kommer att innefatta
  frågan om finansiering-

 392. -av såväl anpassningsåtgärder,
  som utsläppsbegränsningsåtgärder-

 393. -i de fattiga och sårbara länderna.

 394. Frågor om teknologiöverföring och
  kapacitetsuppbyggnad ingår i avtalet.

 395. Det kommer att vara viktigt
  att hitta sätt att rapportera-

 396. -och mäta sina utsläpp,
  så att vi skapar en jämförbarhet.

 397. Jag lyckas inte alls med den här...

 398. Några knäckfrågor, de centrala
  frågorna i förhandlingarna.

 399. Vi måste nå utsläppsåtaganden.
  Vi måste få ambitiösa åtaganden.

 400. Vi ska klara 2-gradersmålet.

 401. Samtidigt
  kanske det inte blir fallet.

 402. Vi kommer inte att kunna säkerställa
  de utsläppsminskningar som behövs.

 403. Det ser vi i de stora
  utsläppsländerna Kina och USA.

 404. Deras uttalande var positivt,
  men vi klarar inte 2-gradersmålet-

 405. -med de buden som läggs på bordet.

 406. Därför har det blivit allt viktigare
  att diskutera den här mekanismen...

 407. Det stannar inte 2015. Vi kommer
  att få jobba på att öka ambitionen-

 408. -och hitta en dynamisk modell för
  att successivt öka utsläppsåtaganden-

 409. -utifrån vad vetenskapen kräver.
  Det förhandlas intensivt just nu.

 410. Jag pratade om gemensamma regler.
  Den ansats som man har valt-

 411. -bygger ju på att länderna själva-

 412. -rapporterar
  sina nationellt beslutade bidrag.

 413. Då blir det viktigt, för att det ska
  bli transparent och jämförbart-

 414. -att kunna följa upp och se. "Vad
  innebär det för utsläppsåtaganden?"

 415. Därför är det viktigt att vi löser
  den frågan och kommer vidare.

 416. Nästa fråga, den om differentiering,
  är en avgörande fråga.

 417. Det finns starka skillnader
  i hur man uppfattar det.

 418. Det förhandlingsmandat
  som beslutades i Durban-

 419. -innebär att alla länder
  ska bidra i det här avtalet.

 420. Man bör lämna den uppdelning
  mellan hög- och låginkomstländer-

 421. -som man har i Kyotoprotokollet.

 422. Det är en viktig del av avtalet.
  Det ser vi ju-

 423. -att de rika länderna måste gå före
  och göra ambitiösa åtaganden.

 424. Men de stora utsläppsekonomierna,
  de snabbt växande ekonomierna-

 425. -står också för stora utsläpp.

 426. För att klara 2-gradersmålet
  måste de också vidta åtaganden.

 427. Hur den differentieringen ska ske
  utifrån ländernas förmåga-

 428. -är en fråga som kommer att behöva
  lösas för att vi ska nå ett avtal-

 429. -en ny överenskommelse i Paris.

 430. Den sista frågan som jag vill ta upp
  handlar om gröna fonden.

 431. Det ligger utanför förhandlingarna,
  men är en jätteviktig fråga.

 432. Gröna fonden
  har blivit operationell under hösten.

 433. Sverige har aviserat ett omfattande
  bidrag om fyra miljarder kronor-

 434. -mellan 2015 och 2018.

 435. Nästa vecka är det
  resursmobiliseringsmöte i Berlin-

 436. -då förhoppningsvis andra parter
  ska lämna sina utfästelser.

 437. Det är viktigt. Kapitaliseringen
  av gröna fonden skapar förtroende-

 438. -och ökar möjligheten
  att nå framgång i Paris.

 439. Här är en tidslinje
  som jag vill visa.

 440. Vi står nu... Under 2014 har det
  varit många extra förhandlingsmöten-

 441. -för att knäcka frågor
  som behöver lösas.

 442. I september ordnade FN:s general-
  sekreterare ett klimattoppmöte-

 443. -Climate Summit,
  för att involvera världens ledare-

 444. -och engagera
  och skapa momentum i arbetet.

 445. För två veckor sen
  fattade EU sitt beslut-

 446. -om utsläppsminskningar till 2030.
  Minst 40 % reduktion till 2030.

 447. Jätteviktigt att EU kom ut på banan
  så här tidigt inför Lima.

 448. Ett viktigt beslut.

 449. Sen har vi nästa stora partsmöte
  i december i Lima.

 450. Det är det sista partsmötet innan
  Paris. Här måste frågor beslutas-

 451. -och ett utkast till en
  förhandlingstext måste komma ut-

 452. -för att det ska vara möjligt
  att nå ett avtal i Paris.

 453. Frågan om vad de här åtagandena
  från länderna ska innefatta...

 454. Ska de innefatta utsläppsminskningar
  och också finansiering-

 455. -och anpassning?
  I så fall, i vilken form?

 456. Man måste besluta om vilken
  information som länderna lämnar-

 457. -i samband med att
  man lämnar sina utsläppsåtaganden.

 458. Viktigt är också att vi får
  ett utkast till en förhandlingstext.

 459. Det är sen ett antal möten
  innan maj 2015.

 460. Då måste en officiell text
  lämnas till FN-sekretariatet-

 461. -som sen blir utgångspunkten
  för förhandlingarna i december.

 462. I Paris.

 463. Sen ser ni, som jag också nämnde, att
  det inte är slut på arbetet i Paris.

 464. Det är viktigt att komma ihåg.
  Det är en viktig milstolpe-

 465. -men därefter behöver ett arbete ske
  för att justera och höja åtagandena.

 466. Jag tänkte avsluta med att ge
  några intryck från förhandlingarna.

 467. Från de senaste
  tjänstemannaförhandlingarna.

 468. Det övergripande intrycket
  är att det rör på sig.

 469. Länderna vill komma
  till en gemensam överenskommelse.

 470. De flesta anser att utsläpps-
  minskningar ska vara avtalets kärna.

 471. Sen finns det u-länder som vill
  ha med anpassning och finansiering.

 472. Den frågan återstår att lösa.

 473. Det finns en samsyn att avtalet
  ska vara rättsligt bindande-

 474. -men det råder olika meningar
  om vilka delar som ska vara det.

 475. Positivt är att länder förbereder sig
  för att lämna åtaganden-

 476. -senast första kvartalet 2015,
  som beslutades i arbetsplanen.

 477. Som vi nämnde presenterade USA och
  Kina i går ett gemensamt uttalande-

 478. -om sina respektive mål.

 479. Och också viljan att tillsammans
  med andra länder få till ett avtal.

 480. Det är en positiv signal.
  Man lämnade också...

 481. Man arbetar också för att öka sina
  ambitioner. Det får man ta fasta på.

 482. Buden som de har lagt innebär inte...
  De står för så stora utsläpp-

 483. -45 % av de globala utsläppen...
  Vi klarar inte 2-gradersmålet.

 484. Det behövs ytterligare arbete.

 485. Avslutningsvis ska man komma ihåg
  att det här inte är allenagörande.

 486. Ett avtal behövs i Paris, men
  utsläppen behöver minskas redan nu.

 487. Redan före 2020.

 488. Det finns andra internationella
  och nationella initiativ-

 489. -bl.a. för att minska de kortlivade
  klimatpåverkande luftföroreningarna.

 490. Och också
  att fasa ut fossila subventioner.

 491. Det är ett viktigt arbete,
  globalt och nationellt.

 492. Sen att länder som Sverige, som
  kan visa att det går att kombinera-

 493. -en tillväxt med minskade utsläpp,
  vidtar åtgärder redan före 2020.

 494. Tack, Katja Witi.

 495. Bara en snabb fråga. Vi hade enorma
  förväntningar inför Köpenhamn 2009.

 496. Det var många
  som var hoppfulla inför det mötet.

 497. Det landade sen
  i ett våldsamt antiklimax.

 498. Vad har man lärt av Köpenhamn 2009-

 499. -så att inte Paris 2015
  också blir ett relativt platt fall?

 500. Bra fråga. Viktig fråga.
  Just att vi har Köpenhamn med oss-

 501. -är en viktig del
  för att vi ska nå framgång i Paris.

 502. Vi har lärt oss mycket
  av den processen.

 503. I dag utgår vi från
  att alla ska bidra.

 504. Jag tror att man lyssnar mer på
  att alla behöver ha in sina frågor-

 505. -och att det som kommer ut ska vara
  viktigt för alla respektive parter.

 506. Jag tror att man den här gången
  har ett bredare engagemang-

 507. -från alla delar,
  från alla olika parter.

 508. Man har lyssnat mer på vad
  de olika länderna behöver i avtalet.

 509. Vad innebär beslutet
  där Kina sätter upp utsläppsmål-

 510. -och där USA reviderar upp sina mål?
  Är det en "game changer"?

 511. Det skulle jag vilja säga.

 512. En positiv signal
  om att de vill ha en överenskommelse-

 513. -ett rättsligt bindande protokoll.
  Att man gör den utfästelsen.

 514. Sen är inte ambitionerna
  tillräckliga.

 515. Det behövs arbete
  för att öka ambitionerna.

 516. Tack, Katja. Lycka till i
  förhandlingarna framöver. En applåd.

 517. Översättning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Var står vi i klimatfrågan i dag?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Klimatforskaren Lars Bärring redovisar den femte utvärderingen (AR5) från FN:s klimatpanel, IPCC, som menar att de globala utsläppen måste minska med 40-70 procent. Rapporten har genererat 30 000 vetenskapliga publikationer, cirka 300 000 sidor vetenskap. Hans Bruyninckx, executive director på European Environment, berättar om miljöarbetet på Europanivå och hur besluten ska implementeras. Katja Awiti, chef på Miljödepartementets klimatenhet, avslutar med att koppla IPCC:s krav på åtgärder till vilka förberedelser som krävs inför klimatkonferensen i Paris 2015 där förhoppningarna bland annat är att ett nytt bindande klimatavtal ska komma till stånd. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Meteorologi, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Klimatforum 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Var står vi i klimatfrågan i dag?

Klimatforskaren Lars Bärring redovisar FN:s klimatpanels rapport som menar att utsläppen måste minska med 40-70 procent. Hans Bruyninckx, executive director på European Environment, berättar om miljöarbetet på Europanivå. Katja Awiti, chef på Miljödepartementets klimatenhet, kopplar IPCC:s krav på åtgärder till vilka förberedelser som krävs inför klimatkonferensen i Paris. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Vägar mot en klimatsmart ekonomi

Kan ekonomisk tillväxt kombineras med sänkta klimatutsläpp? Anders Wijkman talar om strukturförändringarna som är förutsättning för hållbarhet och Per Klevnäs berättar om New Climate Economys rapport. Avslutningsvis en paneldebatt med Eva Alfredsson, Staffan Laestadius och Anne Borgeryd. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Stadsplaneringens stora uppgift

Städer står för 80 procent av alla utsläpp i världen, men just urbaniseringen och städerna kanske erbjuder lösningar på miljöproblematiken med yteffektivitet och utnyttjande av gemensamma lösningar. Thomas Elmqvist, professor naturresurshushållning, kopplar IPCC:s senaste rapport till städernas utmaningar. Jessica Algehed, tf director Mistra Urban Futures, talar om olika lokala och regionala styrmedel för att underlätta hållbara livsstilar. Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun, berättar om Uppsalas arbete med klimatanpassning. Avslutningsvis berättar Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna, om stadens vision och stadsplanering. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Vägen framåt för industrin

Industrin står för 30 procent av de globala utsläppen. Vilka åtgärder krävs för att uppnå klimatmålen? Medverkande: Leif Holmberg, utredare Naturvårdsverket, Dennis Pamlin, grundare 21st Frontiers, Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet, Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Ett skogsbruk som är klimatsmart och lönsamt

Peter Holmgren, generaldirektör Cifor, pratar om skogen och klimatet globalt och om svenska förhållanden. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl ger SNF:s syn på vilka åtgärder som måste göras för att skapa ett hållbart skogsbruk. Lina Palm, SCA, talar utifrån skogsindustrins perspektiv om skogens viktiga del i svensk exportindustri. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Finanssektorns nya roll

På vilket sätt kan finanssektorn bidra till att skapa hållbarhet? Paneldebatt med Andreas Cervenka, Emma Ihre, Thomas Sterner, Mats Andersson, Amanda Jackson och Carina Lundberg Markow. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Svensk klimatpolitik i praktiken

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) presenterar regeringens klimatpolitik. Diskussion med Lena Ek (C), Sofia Arkelsten (M), Matilda Ernkrans (S) samt Jennifer Unelius och Johline Lindholm, Push Sverige. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och människan

Ett samtal om Östersjön som infrastruktur, om transporterna och den stora turismen och de miljöproblem som detta medför. Medverkande: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Sopor - en miljöbov och resurs

Bara i Peking kastas varje dag 11 000 ton matrester. Men allt hamnar inte på soptipparna - en del av avfallet omvandlas till gödningsmedel och biogas. Det svenska företaget Purac bygger biogasanläggningar i flera kinesiska storstäder.

Fråga oss