Titta

UR Samtiden - Klimatforum 2014

UR Samtiden - Klimatforum 2014

Om UR Samtiden - Klimatforum 2014

Klimatforum 2014 hade som tema omställningen till en klimatsmart ekonomi med FN:s klimatpanels femte rapport från Köpenhamn oktober 2015 (IPCC AR5) som faktaunderlag. Områden som diskuterades var bland annat hur industri, skog och stadsplanering ska bli klimatanpassade och hur politiken ska skapa förutsättningar och regelverk. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Till första programmet

UR Samtiden - Klimatforum 2014 : Vägar mot en klimatsmart ekonomiDela
 1. Det är inte lätt
  att bestämma vad man ska ta upp-

 2. -under tio minuter när det gäller en
  så bred och komplex frågeställning.

 3. Jag kunde ha fokuserat på problema-
  tiken kring vår kommunikation.

 4. Vi har lärt oss under de gångna åren
  att enbart fakta inte räcker.

 5. Vi måste jobba mer
  med psykologer och sociologer-

 6. -för att forma budskapen så att
  människor bättre kan ta till sig dem.

 7. Men jag har valt att,
  med en viss bakgrund titta på-

 8. -hur dagens ekonomi fungerar.

 9. Förstår man inte
  bristerna i systemet-

 10. -och de drivkrafter
  som går åt fel håll-

 11. -blir det svårt
  att ta ett fungerande helhetsgrepp.

 12. Det är inte bara en fråga om
  de ekologiska utmaningarna-

 13. -utan även om
  de sociala utmaningarna.

 14. En konferens i Madrid nyligen
  handlade om hållbarhet-

 15. -och där var de sociala utmaningarna
  helt dominerande på dagordningen.

 16. Romklubben kom för 40 år sen ut med
  rapporten "Tillväxtens gränser".

 17. Den kom då man hade haft en snabb
  tillväxt, bl.a. i OECD-länderna.

 18. Då kom ett gäng forskare och sa:

 19. Att som ekonomin nu är organiserad
  kommer vi på sikt få problem.

 20. Kombinationen av ökat resursuttag och
  föroreningar gör att vi går i väggen.

 21. Det var inget populärt budskap, men
  blev en bred debatt som jag minns.

 22. Det trista är att de här ganska
  rudimentära modellerna man hade då-

 23. -när man inte hade
  mycket datakraft...

 24. Det visar sig att de scenarier
  som Romklubben målade upp då-

 25. -i princip är ganska korrekta.

 26. Klimatförändringen
  är ett exempel på det.

 27. Vi överutnyttjar
  alla viktiga ekosystem.

 28. Vårt ekologiska fotavtryck.

 29. Väldigt många råvaror blir knappare.
  De tar inte slut-

 30. -men blir knappare, dyrare
  och ger större föroreningar.

 31. Oljesanden i Kanada är ett exempel.

 32. Vi har fått ett nytt kunskapsområde
  som Planetens gränser tagit fram.

 33. Det finns ett antal aspekter
  på vår ekonomi och ekologi-

 34. -som vi måste titta på,
  inte bara klimatförändringen.

 35. Därtill har vi
  en rad sociala utmaningar.

 36. Hur blev det då så här?

 37. En riktig beskrivning är nog att vi,
  när industrialiseringen tog fart-

 38. -var en liten ekonomi
  på en oändligt stor planet.

 39. Det fanns nog en föreställning om att
  det var ett oändligt stort skafferi.

 40. Inom den konventionella ekonomin
  har vi också fått lära oss-

 41. -att olika resurser är utbytbara.

 42. De totala värdena ska öka.
  Men vi kan inte äta pengar.

 43. Så det faktum att det finansiella
  kapitalet ökar gör inte-

 44. -att vi kan minska naturens kapital
  eller ekosystemens funktionsförmåga.

 45. Tillväxt i BNP har alltför länge
  sammanblandats med välfärdstillväxt.

 46. Ekosystemtjänster och
  biologisk mångfald har inget värde-

 47. -i dagens ekonomiska kalkyler.

 48. Resurser från naturen
  har ett värde på marknaden-

 49. -men inte som ekosystemtjänster.

 50. Många, inte minst i Amerika, skiljer
  inte på marknaden och dess regelverk.

 51. Enligt ekonomerna bör externa
  effekter internaliseras i priserna-

 52. -både för producenter och
  konsumenter, men det sker sällan.

 53. Inom ekonomin finns myten om
  att vi är 100 procent rationella.

 54. Det vet vi att vi inte är.

 55. Och en myt om att det som är bra
  för General Motors är bra för USA.

 56. Det som är bra för företaget
  är automatiskt bra för samhället.

 57. Så behöver det inte vara.

 58. De senaste 30 åren har vi utvecklat
  ett finansiellt system-

 59. -som är allt mindre kopplat
  till den reala ekonomin-

 60. -och som i allt väsentligt
  ignorerar hållbarhetsaspekten.

 61. En stor andel av våra pensionsfonder
  finns fortfarande i fossilföretag.

 62. Jag var i Berlin häromdagen
  på en stor europeisk konferens-

 63. -och mötte representanter
  för Junckerkommissionen.

 64. Skydd av klimat och miljö
  ses fortfarande som en kostnad.

 65. Den här bilden beskriver ofta den
  konventionella synen bland många.

 66. Att vi inte har råd att klara det här
  med klimatbalans och ekosystem.

 67. Vi står inför ett tydligt dilemma,
  som jag kallar för tillväxtdilemma.

 68. Fortsatt konventionell tillväxt
  på det sätt det organiseras i dag-

 69. -med hela tiden ökat resursuttag,
  är inte möjligt på sikt.

 70. Det kommer att bryta ner ekosystemen
  och skapa ett instabilare klimat.

 71. Nerväxt fungerar inte heller-

 72. -för vi har byggt alla samhällssystem
  på att vi hela tiden expanderar.

 73. Men att låtsas som om dilemmat inte
  finns som flertalet politiker gör-

 74. -är helt enkelt orimligt.

 75. Låt oss acceptera
  att vi sitter i den här rävsaxen-

 76. -och måste utveckla
  en smartare ekonomisk logik.

 77. Visst ska många saker växa, men inte
  energi- och materialomsättningen.

 78. Då går det åt pepparn.

 79. Vi behöver en ny ekonomisk logik
  även av sociala skäl.

 80. Digitaliseringen av ekonomin
  som pågår med väldig fart-

 81. -vänder upp och ner på gamla samband.
  Titta på kurvan.

 82. Den visar produktivitetsökningen
  i ekonomin och nya jobb i Amerika.

 83. Sambandet bryts
  i början på 2000-talet-

 84. -vilket mycket
  beror på automatiseringen.

 85. Även om en liten del
  är outsourcing till Kina.

 86. Jobb försvinner och det skapas inte
  lika många nya jobb i dagens ekonomi.

 87. Jag ser det inte
  som ett långsiktigt problem-

 88. -för det är bra att inte
  behöva jobba 40 timmar i veckan.

 89. Men hela vår ekonomi är byggd på
  lönearbete och att vi får pengar så.

 90. Forskarna som håller på
  med det här säger-

 91. -att ökad tillväxt inte är nån
  lösning, då går det ännu snabbare.

 92. Vi behöver en ny logik
  och det är det vi måste prata om.

 93. Vad ska vi ha ekonomin till?

 94. Brundtlandrapporten 1987 talade om
  en balansakt mellan ekonomi-

 95. -social utveckling och miljö.
  Visst, men det räcker inte.

 96. Eva Alfredsson och jag ledde
  ett rapportarbete för Mistra-

 97. -som ni kan hämta på hemsidan, med
  temat "a green inclusive economy".

 98. Vi har utvecklat en alternativ
  formulering eller definition.

 99. Social hållbarhet måste vara målet,
  inom planetens gränser.

 100. Sen blir ekonomin en verktygslåda,
  inte ett mål i sig.

 101. Där är den. Och det här är vårt sätt
  att beskriva vart vi måste gå.

 102. Vi måste ersätta fixeringen
  vid BNP-tillväxt med "beyond GDP"-

 103. -där välfärd i vid bemärkelse
  är det primära målet.

 104. Andra indikatorer för utvecklingen.

 105. Vi måste gå från ett kortsiktigt
  tänkande i ekonomin och politiken-

 106. -till ett mer långsiktigt,
  annars klarar vi inte frågorna.

 107. Vi måste säkra
  långsiktiga intäkter och inkomster-

 108. -och inte fixera på kortsiktig
  maximering av vinsten.

 109. Vi måste gå från aktieägarvärde
  som det allra viktigaste-

 110. -till att fler aktörer
  är beroende av företagens verksamhet.

 111. "Shareholder vs. stakeholder."

 112. Vi ska gå från att
  extrahera mer naturresurser-

 113. -till att förvalta
  och hushålla med dem bättre.

 114. Vi måste gå från linjära
  produktionssystem till mer cirkulära.

 115. Vi måste få bort "obsolens"
  i produkterna-

 116. -och bygga grejer som håller längre
  och kan återanvändas och återvinnas.

 117. Allt det här kallar jag för
  nån form av cirkulär ekonomi.

 118. Det kommer naturligtvis
  att ha bäring på klimatutsläppen.

 119. Men hittills har vi tittat på
  vertikala analyser och sektorerna-

 120. -men inte på
  det horisontella greppet-

 121. -där metabolismen och ämnes-
  omsättningen i ekonomin förändras.

 122. Vi behöver betydande förändringar
  i logiken i ekonomin.

 123. Vi måste få
  en inomvetenskaplig debatt.

 124. Olika typer av ekonomer snackar inte
  med varann. Det upptäckte vi.

 125. Vi bjöd in konventionella
  och ekologiska ekonomer-

 126. -men de konventionella
  kom nästan aldrig.

 127. De måste korsbefrukta varann.
  Ingen har hela sanningen.

 128. Planetens gränser måste utgöra ramen.

 129. Socialt kapital är en jätteviktig
  fråga som måste byggas, inte raseras.

 130. Finansiella systemet
  måste göras om i grunden-

 131. -så att det stöder arbetet
  mot hållbar utveckling.

 132. Ytterst ser jag det
  som en fråga om etik och värderingar.

 133. Arrangörerna ber en
  ge förslag på en åtgärd.

 134. Det är väldigt svårt.

 135. Ni tror säkert att jag då
  skulle säga en global koldioxidskatt.

 136. Det är förstås
  en otroligt viktig åtgärd.

 137. En annan viktig åtgärd
  är att använda offentlig upphandling-

 138. -på ett mer intelligent sätt,
  för att underlätta transformationen.

 139. En tredje åtgärd är att satsa
  mer pengar på energiforskning.

 140. Där finns en av knäckfrågorna.

 141. Inte minst lagring av el och energi
  är en jätteutmaning.

 142. Kan vi lösa den blir intermittensen
  lättare att leva med.

 143. Alltså att solen inte lyser jämt
  och vinden inte blåser jämt.

 144. Men jag vill ändå säga
  att det mest naturliga för mig-

 145. -givet ansatsen om en annan
  energi- och materialomsättning.

 146. Där grejerna håller längre
  och vi återvinner.

 147. Där vi inte köper prylar,
  utan hyr tjänster.

 148. Där jag hyr mobiltelefon och dator
  och inte jämt köper nytt.

 149. Där materialen ägs av den som
  producerar det och de kan återvinnas-

 150. -på ett smartare sätt.

 151. Vi är på gång lite åt det hållet.

 152. Ikea, Cisco och Philips
  har börjat jobba med det.

 153. Men det går långsamt och
  dominerar inte näringslivets tänk.

 154. Vi måste utveckla nya affärsmodeller
  och hur får man då fart på det?

 155. Med en skattereform.

 156. Vi vill ha mer jobb, inte minst
  på grund av digitaliseringen.

 157. Ta bort skatten på vanliga inkomster
  och lägg den på naturutnyttjande.

 158. Då skulle vi få
  en helt annan drivkraft.

 159. Hållbar design skulle bli
  jätteviktigt på universiteten.

 160. Den finns knappt på agendan,
  ingen efterfrågar den.

 161. Men det går att göra grejer
  på ett helt annat sätt-

 162. -så att det passar mer in
  i ett hållbart ekonomiskt system.

 163. Energi- och materialomsättningen
  minskar, så även föroreningar.

 164. Växthusgasutsläppen minskar radikalt.

 165. Vi gör nu en studie på
  vad det innebär för Sverige.

 166. Och vi skulle få många fler jobb.
  Så vad väntar vi på? Tack så mycket.

 167. Tack så mycket, Anders Wijkman.
  Många talar om en ny skattereform.

 168. Det låter som om du borde skriva
  direktiven till den.

 169. Om nån har en så djärv tanke,
  så gärna för mig.

 170. Läs Niklas Ekdal i Dagens Industri
  som har en smart variation på temat.

 171. Det är absurt
  att beskatta arbete som vi gör.

 172. Vi ska testa direktivfrågan
  med miljöministern senare.

 173. Tack för ditt brandtal.

 174. Vi använder det som input
  i vår fortsatta diskussion.

 175. Därmed vill jag hälsa nästa inledare
  välkommen. Nu försvann ljudet...

 176. Han heter Per Klevnäs
  och är projektledare-

 177. -vid Stockholm Environment Institute.

 178. Ni har också funderat på hur
  en ny ekonomisk modell kan se ut.

 179. -Varsågod, Per.
  -Tack.

 180. Mikrofonen var visst på.

 181. Jag ska på tio minuter presentera
  en 400-sidig rapport.

 182. Det verkar vara temat för dagen.

 183. Jag vill ge några smakprov på vad
  den innehåller och ge blodad tand.

 184. För ett år sen tillsattes-

 185. -The Global Commission
  on the Economy and Climate-

 186. -för att svara på frågan
  om vi kan öka ekonomiskt välstånd-

 187. -och samtidigt skära ner
  på växthusgasutsläppen.

 188. Kommissionen lanserade
  "New Climate Economy Project"-

 189. -där Stockholm Environment Institute,
  forskningsinstitut och universitet-

 190. -har deltagit, och där jag
  har varit med som projektledare.

 191. Motiveringen till frågan är att
  svaret länge har antagits vara nej.

 192. Att ekonomiskt välstånd
  och minskade växthusgasutsläpp-

 193. -är på kollisionskurs.

 194. Och att klimatet därför måste vänta,
  vilket vi ser.

 195. Resultatet är helt alarmerande,
  så IPCC visar inte bara-

 196. -att växthusgasutsläppen fortsätter
  öka, utan att ökningstakten ökar.

 197. I vår rapport målar vi upp ansatsen
  till en annan utveckling här.

 198. Vårt huvudbudskap är att den påstådda
  motsättningen inte är så stark.

 199. Att vi ofta inte behöver välja. Det
  finns möjligheter för alla länder-

 200. -att påbörja en klimatomställning
  utan att göra avkall på annat.

 201. Denna optimism är kanske slående.

 202. Vi grundar den på
  såväl forskning vi har tittat på-

 203. -och på de samtal med beslutsfattare
  som ligger till grund för rapporten.

 204. Kostnadsbalansen ser annorlunda ut
  än för bara några år sen.

 205. Ekonomiskt möjliga klimatlösningar
  är fler-

 206. -inte minst på energiområdet
  med förnybar energi, vind och sol.

 207. Vi ser en beredskap,
  för att knyta an till det Anders sa-

 208. -att även se till kvaliteten
  på ekonomisk tillväxt.

 209. I kinesiska städer vill man inte bara
  ha högre materiell standard-

 210. -utan även en luft som går att andas.

 211. Mycket finns att vinna på
  att minska osäkerheten-

 212. -som sen finanskrisen hållit tillbaka
  investeringstakten i en rad sektorer.

 213. En klar signal på klimatområdet
  är en viktig komponent av det.

 214. I ekonomier världen över pågår
  grundläggande strukturomvandlingar-

 215. -så att man kan ta nya grepp
  och slå in på en ny bana.

 216. Vi ser helt andra förutsättningar
  för en klimatomställning-

 217. -än vad som förmodligen varit fallet
  för bara tio år sen.

 218. Rapporten är för beslutsfattare.

 219. Vi har tagit deras prioriteringar
  på allvar.

 220. Vi vet att ansvarskännande
  beslutsfattare på nåt plan vet-

 221. -att på lång sikt är en
  skenande klimatrisk inte förenlig-

 222. -med ökat ekonomiskt välstånd.
  Men den insikten räcker inte.

 223. Beslutsfattare vill veta
  vad de kan göra-

 224. -utan för stora avkall
  på sina prioriteringar-

 225. -och inom de tidshorisonter som
  oundvikligen karaktäriserar besluten.

 226. Vi kan inte vänta på att dessa ska
  förändras utan ge möjligheter nu.

 227. Vi har tagit teorin på allvar,
  men fokuserat mycket på praktiken.

 228. På faktiska lösningar som fungerar.

 229. Vi har också tagit ett kort
  tidsperspektiv, närmaste 15 åren-

 230. -för att kunna tala
  till beslutsfattare.

 231. Men ett komplett svar
  på klimatproblematiken-

 232. -kommer i slutändan kräva
  ett mycket längre tidsperspektiv.

 233. För att konkretisera
  och ge ett smakprov ur rapporten-

 234. -fokuserar jag
  på tre ekonomiska system:

 235. På städer, landanvändande och energi.

 236. Systemen är helt avgörande för vårt
  fortsatta välstånd fram till 2030.

 237. Inom systemen finns gemensamma teman-

 238. -om resurseffektivitet, investeringar
  i infrastruktur och innovation-

 239. -som blir avgörande för om systemen
  är ägnade åt att ge välståndet-

 240. -men också att ge lägre
  koldioxid- och andra klimatutsläpp.

 241. Jag börjar med att prata om städer.

 242. Om klimatproblemet är
  den största marknadsbristen i dag-

 243. -är nog vår urbaniseringsmodell med
  utglesade städer den näst största.

 244. Våra beräkningar visar
  att bara i USA-

 245. -är kostnaden
  400 miljarder dollar per år-

 246. -för trängsel, trafikolyckor,
  luftföroreningar-

 247. -och missade ekonomiska
  utvecklingsmöjligheter.

 248. Världens stadsbefolkning lär öka
  med en miljard människor till 2030.

 249. En tätare stadsutvecklingsmodell
  med mer kollektivtrafik kan spara-

 250. -bara i investering i infrastruktur,
  tre biljoner dollar till 2030.

 251. Välfärdsvinsterna kan bli större.

 252. Varje år dör 1 miljon
  i trafikolyckor, 50 miljoner skadas.

 253. Persontrafiken är en stor bidragande
  faktor till luftföroreningar.

 254. Men i ett antal städer har man
  påbörjat en annan utveckling.

 255. Stockholm och Barcelona är två av dem
  och så Bogotá som syns på bilden-

 256. -och som har tagit steg
  mot en annan utveckling.

 257. Städer som följt
  de nya utvecklingsmodellerna-

 258. -är också långt mindre
  koldioxidintensiva.

 259. Vi fokuserar även på landanvändning
  som är högt på den globala agendan-

 260. -eftersom vi fram till 2030 måste
  kunna producera mat till 8 miljoner.

 261. Det skapar enormt tryck
  på jordbrukssystem, skogar och annat.

 262. Vi är dock optimistiska även här.

 263. Vi har redan tillgång till tekniker
  och affärsmodeller som krävs.

 264. Bättre frön, konstgödselanvändning,
  digitalisering, finansiering.

 265. Man kan återställa till produktion-

 266. -på upp till en miljard hektar
  skadat land-

 267. -med erfarenheter
  från Kina, Etiopien och Niger.

 268. Och att åtgärda att en tredjedel
  av maten som produceras-

 269. -blir matavfall.

 270. Länder som Indien
  och framför allt Brasilien-

 271. -har tagit steg
  mot minskad avskogning-

 272. -som inte bara gett vinster inom
  biologisk mångfald och kolupptagning-

 273. -utan även inom jordbruks-
  produktivitet och vattenförsörjning.

 274. Ingen diskussion om klimat
  och ekonomi är komplett-

 275. -utan att prata om energiområdet.
  Här är trycket enormt.

 276. Vi måste tillgodose ett starkt ökande
  energibehov i världen.

 277. Kanske upp till en tredjedel
  de närmaste femton åren.

 278. De 40 procent av världens befolkning
  som saknar modern energi ska få det.

 279. Samtalet om ett bättre energisystem
  börjar med energieffektivisering.

 280. Underlaget visar att vi kan öka
  energiproduktivitetsutvecklingen-

 281. -från en procent per år till två.

 282. Alltså hur mycket vi får ut av
  den energi vi använder i välstånd.

 283. Vi kan fördubbla
  förbättringstakten här.

 284. Det minskar energibehovet i världen
  med 20 procent till 2030.

 285. Lika mycket energi som USA, Japan
  och Indien använder i dag.

 286. Det kan genomföras med åtgärder
  som redan är ekonomiskt gynnsamma.

 287. Vi måste korrigera
  prissättningen på energi.

 288. Som de 600 miljarder dollar som läggs
  på subventioner av fossil konsumtion.

 289. Vi behöver också
  ett renare energisystem.

 290. Luftföroreningar är ett mycket
  värre problem än man trott.

 291. Nästan 4 miljoner människor
  dör årligen av luftföroreningar-

 292. -som mest kommer från fossil
  energiproduktion och -konsumtion.

 293. I de största utsläppsländerna
  värderas bara dödsfallen-

 294. -till 4 procent av BNP.
  I Kina till mer än 10 procent av BNP.

 295. Elproduktion, framför allt kolkraft,
  har en särstatus.

 296. Energiomställningen som behövs
  måste globalt innefatta olika val.

 297. Ny förnybar energi som sol och vind,
  kärnkraft, vattenkraft och naturgas.

 298. Allt enligt lokala förutsättningar.

 299. När vi lägger ihop allt ser vi
  en stor strategisk möjlighet.

 300. Här fokuserar jag bara
  på investeringsdelen av det.

 301. Oavsett klimathänsyn
  behöver vi investera-

 302. -en svindlande summa av
  90 000 miljarder dollar-

 303. -i infrastruktur i de tre systemen
  under de närmaste femton åren.

 304. Om vi gör det har vi möjlighet
  att öka produktivitet och välstånd-

 305. -och minska växthusgasutsläpp.

 306. Fortsätter vi på nuvarande kurs
  låser vi in i oss i mönster-

 307. -som i slutändan tvingar oss till
  abrupta och kostsamma förändringar.

 308. Den stora utmaningen är inte
  att hitta ytterligare medel-

 309. -utan att ändra mönster
  för de investeringar vi ska göra.

 310. Lyckas det är den ytterligare
  investeringsnivå som behövs-

 311. -för att nå ett två-gradersmål
  inom räckhåll. 5 000 miljarder till.

 312. Självfallet slutar inte
  behovet av förändringar 2030.

 313. Vår forskning säger inte heller
  att en omställning blir enkel.

 314. Det krävs djuplodande och långtgående
  förändringar som är politiskt svåra.

 315. Men vi har visat att vi kan
  gå mot en omställning.

 316. Vi kan börja nu utan stora
  uppoffringar på kort sikt-

 317. -utan avkall på de aspirationer
  de fattigaste länderna har-

 318. -och med stor långsiktig förtjänst.
  Vi har lagt fram en handlingsplan-

 319. -som jag lämnar er med för fortsatt
  reflektion och diskussion. Tack.

 320. Tack, Per. Vad är den trånga sektorn?

 321. Är det finansieringen
  som är flaskhalsen?

 322. Det är nog inte så enkelt.
  Det som bubblar upp-

 323. -är att det finns en rad möjligheter
  på många olika ställen.

 324. Det krävs en rad
  olika sorters reformer.

 325. Det som Anders sa om koldioxidpris
  är en grundläggande förutsättning-

 326. -som finns med
  bland de tio punkterna ni såg.

 327. Men det måste finnas andra åtgärder,
  som äganderätt i stadsmiljöer-

 328. -till ytterligare satsning
  på forskning och innovation-

 329. -till nya finansieringsmodeller
  för förnybar energi.

 330. Det finns många grepp
  för att ändra våra system lite grann-

 331. -och nå stora långsiktiga vinster.

 332. Ni pekar på
  att en sån förändring är möjlig.

 333. Vi har tekniska instrument, vet
  hur det bör göras och att det går.

 334. -Men brister den politiska viljan?
  -Ja.

 335. Men det finns ett glapp mellan
  förståelsen för vad vi kan göra-

 336. -och de möjligheter som finns,
  så vi behöver informera mer.

 337. Vi ska diskutera det vidare.
  Du får flytta hit, Per.

 338. Välkommen Eva Alfredsson
  från Tillväxtanalys-

 339. -och ordförande i Global Utmanings
  expertgrupp för grön ekonomi.

 340. Staffan Laestadius, professor
  i industriell utveckling vid KTH.

 341. Och Anna Borgeryd,
  ordförande i Polarbröd-

 342. -som fick ta emot Svensk Vindenergis
  stora förnybarhetspris nyligen-

 343. -för det arbete ni utför.

 344. Eva Alfredsson, vi har hört
  både ett brandtal av Anders Wijkman-

 345. -som pekar på förändringar
  och cirkulär ekonomi.

 346. Vi har också hört Per Klevnäs
  kort dra tankarna i sin rapport.

 347. Du har pratat om att vi
  i de här förändringarna-

 348. -måste tänka lite på det
  sociala kapitalet. Vad menar du?

 349. Det var nåt jag tog med mig-

 350. -från vår seminarieserie Key issues
  for transition to a green economy-

 351. -som Anders nämnde tidigare.

 352. Det poppade upp som en röd tråd
  genom hela seminarieserien-

 353. -oavsett vilket ämne vi pratade om.

 354. Med socialt kapital
  menar vi tillit människor emellan.

 355. Jag är ingen expert på det,
  men det blev tydligt-

 356. -och det vi menar är att för att
  samarbeta behöver vi lita på varann.

 357. Det är viktigt för tillväxten-

 358. -men framför allt för att
  kunna genomföra svåra förändringar.

 359. Sociala kapitalet har haft en negativ
  utveckling i de flesta länder.

 360. Både i Europa, USA och Kina-

 361. -ser man en kraftig
  negativ utveckling.

 362. Till och med i Kina där man haft
  en stor ekonomisk tillväxt.

 363. I södra Europa hävdade
  seminariemedarbetarna därifrån-

 364. -att det sociala kapitalet är borta.

 365. Då vill man inte jobba
  för det gemensamma.

 366. I Norden har vi fortfarande
  en hög nivå-

 367. -på vår tillit människor emellan
  och även för politikens möjligheter-

 368. -och vår vilja att betala skatt,
  såsom en koldioxidskatt.

 369. Det är jätteviktigt.

 370. Jag skulle nog gissa, utan att
  ha räknat på eller analyserat det-

 371. -att vi pratar mycket
  om investeringar i infrastruktur-

 372. -i maskiner och saker.

 373. Men vi måste även investera i det
  sociala kapitalet för att gå vidare.

 374. Så när vi står inför
  ganska genomgripande förändringar-

 375. -som kan gripa in i människors liv
  på olika vis, så ska man se till-

 376. -att också fånga upp människorna
  som råkar illa ut?

 377. Ja, absolut. Det är svårt
  att genomföra stora förändringar.

 378. Då måste vi hjälpas åt
  och få med oss alla.

 379. Annars får vi stora motsättningar som
  förhindrar en positiv omställning.

 380. Anders Wijkman sa också att vi inte
  bara behöver ekonomiska styrmedel-

 381. -utan även kunna kommunicera och
  engagera psykologer och sociologer.

 382. Staffan Laestadius, du har pratat om-

 383. -de stora strukturomvandlingar
  vi står inför.

 384. Men menar att den svenska modellen
  kan hjälpa oss där.

 385. Vi hade en omfattande struktur-
  omvandling på 60- och 70-talet.

 386. Allt var inte smärtfritt-

 387. -men vi lyckades genomföra
  en omfattande förändring-

 388. -av arbetslivet och industrin för att
  skapa konkurrenskraft och jobb.

 389. Den strukturomvandling
  vi står inför nu är minst lika stor.

 390. Det finns en tendens
  att sopa klimatfrågorna under mattan.

 391. Tar man frågan på allvar
  är det en stor strukturomvandling.

 392. Då måste vi skapa förutsättningar
  för de gröna näringarna att växa-

 393. -och att slå ut
  de "svarta" näringarna.

 394. Polarbröd tillhör väl
  de som ska växa.

 395. Det här måste man våga tala om,
  vilket vi inte riktigt gör.

 396. Det innebär också att en sån
  omvandling kräver selektiva åtgärder.

 397. Ekonomer talar för mycket om gene-
  rella åtgärder, skatter, tillväxt.

 398. Jag fokuserar på att det är de gröna,
  uthålliga, resursvänliga sektorerna-

 399. -som måste drivas fram,
  de andra måste aktivt bromsas.

 400. Vi behöver betydligt kraftigare
  politiska åtgärder än vi talat om.

 401. Detta måste vi kommunicera
  och prata om.

 402. På 70-talet pratade man om omvand-
  lingarna, nu sopar man undan det-

 403. -och vågar inte säga
  att det innebär bensinprishöjningar.

 404. Det ska bli svårare att köra bil på
  klassiskt sätt och med klassisk bil.

 405. Det måste bli bättre förutsättningar
  för kollektivtrafiken.

 406. Jag fokuserar på
  en strukturomvandling-

 407. -snarare än att prata allmänt
  om "growth" eller "degrowth".

 408. Vad tänker du dig då?
  Om man ser på historien-

 409. -drev man fram en medveten politik
  och höll uppe löner och annat-

 410. -och slog ut
  mindre lönsamma industrier.

 411. Men såg till att fånga upp de som
  förlorade jobben och skolade om dem.

 412. Vilka styrmedel vill du se?
  Gröna skatter, bensinpriser?

 413. Jag tror inte att vi behöver
  så många nya styrmedel.

 414. Vi måste mer kraftfullt
  använda de gamla.

 415. Det innebär både relativpriser
  och regleringar.

 416. Inte generellt höjda skatter,
  det kan fixas med skatteväxlingar.

 417. Vi ska inte berika statsapparaten-

 418. -utan främja omvandlingen,
  så det är inga nya medel.

 419. På detaljområden finns saker. Se över
  skatterna på elmopeder och elcyklar.

 420. Varför får en elcykel bara gå i
  25 km/h om man vill främja dem?

 421. Så även på detaljnivå
  måste vi titta på det.

 422. Det nya är att öppet säga
  att det här måste göras.

 423. Tunga bilar kostar mer än lätta.
  Koldioxidskatten ska vara dyrare.

 424. Jag skriver en hel del om det
  i min bok. Det är en känslig fråga.

 425. 2007 hade jag en artikel
  i Svenska Dagbladet-

 426. -där jag föreslog
  en fördubbling av bensinpriset:

 427. "KTH-professor förordar
  fördubbling av bensinpriset."

 428. Jag fick 400 ilskna mejl där folk sa
  att jag pratade i nattmössan.

 429. Jag förstod inte hur svårt det är
  att klara morgonrockaden till dagis.

 430. Och när man ska samla upp dem.
  Men det måste vi ju lösa.

 431. -Vi har hela glesbygdsproblematiken.
  -Det måste också hanteras.

 432. Men politikerna måste
  komma ut på plan och säga:

 433. Att vi ska inte bara skapa elände,
  säck och aska-

 434. -utan vi måste ha en vision.
  Vi går från något till något.

 435. Detta ska vara attraktivt.
  Gröna sektorer ska stimuleras-

 436. -liksom grön livsmedelsproduktion.

 437. Det andra måste vi
  trycka tillbaka medvetet.

 438. Vi kan inte bara huka för
  omvandlingen, vilket många gör nu.

 439. Anna Borgeryd, du är ordförande för
  Polarbröd och verksam i ett företag.

 440. Företagen brukar betacka sig
  för pålagor, krav och skatter-

 441. -från politiker,
  men inte ni på Polarbröd.

 442. Du ser Polarbröd som ett laboratorium
  för vad som går att göra. Berätta.

 443. Ja. I vår koncern
  har vi produktion av livsmedel.

 444. Vi köper råvaror från jordbruket,
  har transporter och distribution.

 445. Vi äger inte distributionen men
  samarbetar med 23 lokala distrikt.

 446. Vi har en liten finanssektor med egna
  pengar som vi satsar som vi vill.

 447. Jag pratade med Maria Wetterstrand
  på ett möte-

 448. -och slängde
  lite ogenomtänkt ur mig:

 449. Vad är det bästa att göra
  med pengarna för vårt labb?

 450. För att skapa så mycket klimatnytta
  som möjligt per krona.

 451. Är det att satsa på förnybar energi
  som vi har gjort i vår koncern?

 452. Hon sa att det bästa man kan göra är
  att sluta subventionera det dåliga.

 453. Det är jättelärorikt för mig.

 454. Det är viktigt att tänka på vilken
  sorts verksamhet man befinner sig i.

 455. Har man redan grön-elsdrivet bageri
  och frysar-

 456. -och jobbar med resurseffektivitet
  hela tiden-

 457. -och följer upp kWh per kg bröd-

 458. -och försöker följa produktivitet
  på både arbetskraft och energi.

 459. Vi har jobbat med det länge och fått
  ett överskott som vi kan investera.

 460. Då är det en värld.

 461. Men det finns såna som kanske har
  mycket större livsmedelssvinn än vi.

 462. Det finns andra ändar att börja i.
  Vi har grad 1- och grad 2-hållbarhet.

 463. Jag blir förvirrad ibland och tycker
  att bilden känns för rosig.

 464. Att det är så lönsamt
  att jobba med hållbarhet.

 465. Då handlar det nästan alltid om
  att minska svinn, bli resurseffektiv.

 466. Det är klart som korvspad
  att det är lönsamt-

 467. -för redan nu med vårt felaktiga
  ekonomiska system ska man inte slösa.

 468. Det blir viktigare. Men har man redan
  plockat de lågt hängande frukterna-

 469. -börjar man komma till det vi kallar
  grad 2. Det vi inte kan räkna hem.

 470. Vi köper tio tusen ton dyrare
  vetemjöl från Lantmännen-

 471. -för att de ska odla det bättre.

 472. Men det får vi inte ut
  när vi förhandlar med Ica.

 473. Det är vårt grad 2-utrymme.
  Hur mycket ska vi betala mer?

 474. Man kan bli arg
  när man ser listan på 39 punkter-

 475. -som Lantmännen och vi
  har förhandlat ihop oss om-

 476. -och tycka att det borde vara lag.

 477. Precisionsgödsling, så att det
  inte rinner ut i Östersjön.

 478. Ska inte allt vetemjöl vara det?
  Ska man behöva betala extra för det?

 479. Så jag tror att tilliten
  vi har i Sverige-

 480. -kan vara lite farlig också.

 481. Vi litar på politikerna. Det finns
  väl ingen mat i svenska butiker-

 482. -som är producerad så att
  den skadar miljön? Så tror vi.

 483. Så ni köper in det dyra vetemjölet
  som egentligen alla borde använda-

 484. -men kan inte ta ut det
  från konsumenterna.

 485. Vilket gensvar har ni för
  era satsningar på grön produktion-

 486. -bland konsumenterna?
  Når ni ut med det?

 487. Jag vet faktiskt inte.

 488. Vi har ju säljmänniskor. Hans
  Jacobsson, vd för Polfärskt bröd-

 489. -håller ihop distriktbolagen och
  försöker få dem att gå åt samma håll.

 490. Han frågar oss:
  "Does it sell any bread?"

 491. "Systrarna Polarbröd, säljer det
  nåt bröd?" Men han är tveksam.

 492. Nu när vi har åkt ut
  och börjat prata mer om det-

 493. -så verkar det inte så.

 494. Per Klevnäs-

 495. -vi hörde tidigare på videobandningen
  från Hans Bruyninckx-

 496. -om att han efterlyste
  medvetna medborgare.

 497. Alltså konsumenter
  som använder sina köp rätt.

 498. Man brukar säga att man ska betala
  lite mer för att få grönt-

 499. -men ekonomerna tycker tvärtom-

 500. -att det borde vara billigare
  att handla det som är grönt.

 501. Hur har vi hamnat i en så felaktig
  situation och vad kan man göra?

 502. Det finns på område efter område.

 503. Det finns analyser av att minska
  utsläppen i Europa från fartyg-

 504. -där nyttorna överstiger kostnaderna.

 505. Men besluten fattas inte
  eller förhandlas länge.

 506. Men vi har en relativt bra process
  på många områden-

 507. -för att på marginalen ändra saker
  och få bättre konsumtionsmönster.

 508. Huruvida arbete
  eller naturresurser bör beskattas-

 509. -är mer grundläggande
  strukturella frågor.

 510. Men när det gäller grundläggande
  förvandling är det farligt-

 511. -att bara prata om relativpriset.

 512. Jag tror inte att vi kan få en
  omvandling utan ett koldioxidpris-

 513. -som rinner genom hela ekonomin
  och över gränserna.

 514. Så det är en förutsättning.

 515. Men hur viktiga sektorer omvandlas
  i grundläggande förändringar...

 516. När jag säger att vi inte behöver
  investera så mycket mer totalt sett-

 517. -maskerar det att investeringarna
  inom elproduktion måste fördubblas.

 518. Stora värden står på spel och vissa
  branscher måste helt omvandlas.

 519. Det går nog inte bara att göra
  med ändrade relativpriser.

 520. Ett koldioxidpris på kraftsektorn
  löser inte hälften av problemen-

 521. -och kan vara slösaktigt
  tills vi har andra lösningar.

 522. Som hur vi kan knyta ihop elproduk-
  tion och lägre kapitalkostnader.

 523. Eller hur vi löser
  samarbete mellan länder.

 524. Man får vara lite försiktig-

 525. -för det är med de inkrementella
  förändringarna som vi kan göra nåt.

 526. Men jag efterlyser
  att man tar målen på allvar-

 527. -och ser hur investeringstakten är
  och inte låtsas ha löst problemen.

 528. Då ser vi vilka institutionella
  förändringar som behövs på sikt.

 529. Eva, du har funderat lite.

 530. Skogsindustrin har genomgått
  en stor omställning.

 531. Vi ska återvända till Skogsindustrin
  sen och fördjupa oss.

 532. Där genomförde man skall-krav,
  men hur blev det sen?

 533. Jag arbetar med ett regeringsuppdrag
  om grön strukturomvandling.

 534. Det har jag gjort i tre år,
  och vi ska snart avsluta det arbetet.

 535. Vi kan konstatera att sen 1993-

 536. -strax efter vi började
  med vår klimatpolitik-

 537. -så har näringslivets utsläpp
  fortsatt att öka-

 538. -och vi har ingen
  grön strukturomvandling.

 539. Däremot har
  koldioxidproduktiviteten ökat.

 540. Så det går inte riktigt åt rätt håll.

 541. Jag tycker att det är helt logiskt
  med tanke på nuvarande relativpriser.

 542. Relativpriser har väldigt stor
  betydelse på aggregaten.

 543. Men 20 procent av tillväxten kommer
  från sektorer med grön tillväxt-

 544. -som både har ökat
  sina ekonomiska förädlingsvärden-

 545. -och minskat sina utsläpp.

 546. Och där ingår skogsindustrin.

 547. Inte skogsbruket,
  utan vi har tittat på skogsindustrin.

 548. De sticker ut
  med den absolut bästa utvecklingen.

 549. När vi tittar på
  vad som har åstadkommit det här-

 550. -hittar vi dock orsaken
  till deras kraftfulla omställning-

 551. -till en hållbar industri
  betydligt längre bak i tiden.

 552. Det är när vi införde
  miljölagstiftningen.

 553. När de inte fick förgifta
  våra havsvikar.

 554. Det är ett skall-krav.

 555. Däremot genomförde man den
  individuella tillståndsprövningen-

 556. -och miljölagstiftningen
  på ett sätt som gjorde-

 557. -att de fick tid att anpassa sig
  och hitta lösningar.

 558. Det var en lösningsorienterad dialog
  med flexibilitet-

 559. -men utan avkall på skall-kravet.

 560. I dag har vi klimathotet.

 561. Det behövs mycket mer
  krismedvetenhet och alarmism.

 562. Inte: "Det finns lösningar
  och vi kan göra det".

 563. Det görs inte utan krismedvetenhet.
  Det ska vara ett skall-krav.

 564. Sen tror jag att det går
  att hitta lösningar.

 565. Men inte om vi slirar på
  skall-kraven för hållbar utveckling.

 566. När man i dag tittar i forskningen
  över styrmedels...

 567. ..."Best practice" när det gäller
  styrmedelsmix och så vidare-

 568. -är det faktiskt precis det
  som gjordes på 70-talet.

 569. Intuitivt, för då hade man inga
  forskningsrapporter om styrmedel.

 570. Man förstod att ha skall-krav
  och att föra en dialog.

 571. Vi måste föra in kunskap. Hur
  fungerar just den här industrin?

 572. När vi adderar kunskap
  måste vi vara specifika.

 573. Vi behöver korrekta relativpriser
  på sikt, som koldioxidskatt-

 574. -men också incitament att producera
  de positiva nyttorna-

 575. -som vi inte
  har koll på priserna för-

 576. -där måste vi ta fram ny teknik.

 577. Staffan, hur ska man
  formulera skall-kraven?

 578. Ska man säga:
  "Hur ni uppnår det är er sak"-

 579. -"men ni ska uppnå det till 2020."
  Hur ska man formulera det?

 580. Man kan vara konkret
  med relativpriserna.

 581. Prisförändringarna är inte
  tillräckliga men nödvändiga-

 582. -då vi verkar få se långsiktigt
  sjunkande fossilbränslepriser.

 583. Så utmaningen ökar i dessa tider.

 584. Priserna är det ena. Det andra är
  inte bara skall-krav på apparater.

 585. Man kan säga att alla bilar som säljs
  här ska ha minst två drivformer-

 586. -varav minst ett
  ska vara fossilbränslefritt.

 587. Så en lösning är
  att bara få sälja hybridbilar.

 588. Eller bilar som går på biobränslen,
  vilket de flesta bilar kan göra.

 589. Det här kan man lägga
  massor av lagstiftning kring.

 590. Men hamnar vi inte snett då? Ibland
  har man haft de bästa avsikter...

 591. Ja, det är etanoldiskussionen.
  Men det går att formulera annorlunda.

 592. Jag är inblandad i en grupp med
  företag som tittar på transporter.

 593. Men man behöver inte specificera
  det så i detalj, det går ändå.

 594. Men så är det vad vi själva
  styr investeringarna till.

 595. Ska vi komma åt vårt fossilbränsle-
  utsläpp ligger mycket på transporter-

 596. -och mycket av det
  på persontransporter.

 597. Särskilt bilresandet som står för
  80 procent av personkilometrarna.

 598. Då måste vi våga att inte fatta
  beslut om att expandera vägbyggen.

 599. Det finns konkreta exempel här
  i närheten där man inte vågar-

 600. -besluta om att hålla tillbaka
  expansionen av det.

 601. Ska vi få ner
  det fossilbränsledrivna bilåkandet-

 602. -och det aggregerade bilåkandet-

 603. -kanske man kan säga:
  "Bort med 20 procent av bilåkandet."

 604. Då kan vi i närtid
  fördubbla kollektivtrafiken.

 605. Redan i dag kan både Scania och Volvo
  leverera de miljövänliga bussar-

 606. -som behövs för att i morgon ersätta
  det fossilbränsledrivna bilåkandet.

 607. Det är fråga om politiska beslut
  på lokal nivå som kan genomföras.

 608. Då får man skapa
  ekonomiska förutsättningar-

 609. -och dit hör priser på
  kollektivåkandet gentemot bilåkandet.

 610. Det är möjligt att ganska konkret
  och kort göra det.

 611. Men då krävs en politisk vilja
  och förmåga att ta den debatten.

 612. Som vi vet är det inte helt lätt.

 613. Anna Borgeryd, ni på Polarbröd
  har fått utmärkelser för ert arbete.

 614. Får ni många besök
  och frågor från kolleger?

 615. -Nej, inte så mycket frågor.
  -Är inte det rätt deprimerande?

 616. Jag vet inte. När jag och Karin
  blev huvudägare 2007-

 617. -eller 2006, så gjorde vi
  en livscykelanalys på rågkaka.

 618. Då fick vi veta att livsmedel
  är nödvändig produktion-

 619. -och bröd är bland det bästa man kan
  äta, och så tänker nog våra kolleger.

 620. Att mat alltid behövs och bröd bör vi
  äta mer av för att vara klimatsmarta.

 621. Så de kanske tycker
  att vi är lite överambitiösa.

 622. Men jag vill generellt säga
  att vårt perspektiv på hållbarhet-

 623. -är att det ibland kan bli
  lite flummigt och för brett.

 624. I Almedalen sa nån att hållbarhet för
  dem var operatillgång för anställda.

 625. Men så brett vill vi inte ha det.
  Även om social hållbarhet är viktigt.

 626. Men vi pratar om
  uthållig försörjning.

 627. Det är också en flagga
  till beslutsfattarna-

 628. -att inte ta för givet
  att försörjningen som rullar-

 629. -och får städer att fungera,
  att det fortsätter fungera.

 630. Ändrar vi inte på saker och ting
  slutar det fungera.

 631. Det ohållbara kommer
  att sluta fungera.

 632. Den insikten har fått den äldre
  generationen i vår ägarfamilj-

 633. -att gå med på ganska stora
  rattutslag från oss.

 634. Nu blir det 150 miljoner i vindkraft,
  för det är uthållig försörjning.

 635. Men även om det
  kan kännas kämpigt ibland-

 636. -kanske ni tillhör företagen
  med "first-mover advantage".

 637. Ja, och så kan man lära sig...

 638. Jag tror att vi måste
  internalisera externaliteterna.

 639. Det måste börja kosta det
  som det verkligen kostar.

 640. Marknadsekonomin är
  en fantastisk mekanism-

 641. -men den kan inte fungera väl
  om priserna är fel.

 642. Den fungerar lika väl
  som prissättningen fungerar.

 643. När det kostar det
  som det verkligen kostar-

 644. -prioriterar vi
  vad vi vill göra med pengarna.

 645. Då löser sig nog mycket.

 646. Per Klevnäs, vi har pratat en del
  om cirkulär ekonomi.

 647. Alltså att man inte bara säljer
  en produkt utan kanske en funktion-

 648. -och behåller ägaransvaret
  av produkten som tillverkare.

 649. Anders Wijkman klagade lite över
  att det är svårt att få till-

 650. -en inomvetenskaplig diskussion
  mellan ekonomer.

 651. Är det så och vilka är hindren?

 652. Oj, hur många timmar
  sa du att vi har?

 653. Anders la fram fallet för att
  utforska cirkulär ekonomi bättre-

 654. -och presenterade det bra, så jag
  kan inte ta upp det på så kort tid.

 655. Men jag vill knyta an till en sak. En
  panel som är överens är lite trist.

 656. Så jag vill ta upp kommunikation.

 657. Ni såg två olika grepp
  på att angripa samma sak.

 658. Behöver vi ändra systemet
  annars är vi dömda?

 659. Eller kan vi göra saker nu och
  får hoppas att systemen förändras?

 660. Från ett kommunikationsperspektiv
  finns det en stor skillnad här.

 661. Kina hade aldrig gjort sitt åtagande-

 662. -om de trodde att de helt
  måste överge sin utvecklingsmodell.

 663. De vet att de måste lösa
  energisäkerhet, luftföroreningar-

 664. -och strukturer med minskad tillväxt
  inom tung industri som inte fungerar.

 665. De kan fastna i det
  som ett tiotal andra länder gjort.

 666. De sakerna gör det möjligt
  att prata om klimatet.

 667. Så vi kan inte bara säga
  att det är kris, utan får knyta an-

 668. -till de andra agendor som finns.
  Den kommunikationen är viktig.

 669. Det får bli sista inlägget
  för den här panelen.

 670. Stort tack Per Klevnäs,
  Eva Alfredsson-

 671. -Staffan Laestadius
  och Anna Borgeryd.

 672. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vägar mot en klimatsmart ekonomi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För att vi globalt och nationellt ska kunna anta klimatutmaningarna behövs en omställning av flera delar av samhället. Vilka styrmedel krävs för att uppnå hållbara mål? Kan ekonomisk tillväxt kombineras med sänkta klimatutsläpp? Anders Wijkman, ordförande i Romklubben och Global Utmanings klimatråd, talar om de strukturförändringar som är förutsättningen för hållbarhet. Per Klevnäs, projektledare på Stockholm Environment Institute, berättar om New Climate Economys rapport som försöker svara på frågan om det är möjligt att öka ekonomiskt välstånd samtidigt som det skärs ner på utsläppen. Avslutningsvis medverkar Eva Alfredsson, ordförande Global Utmanings expertgrupp för grön ekonomi, Staffan Laestadius, professor industriell utveckling och Anne Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd, i en panel. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Ekonomisk tillväxt, Geofysik, Hållbar utveckling, Klimatförändringar, Meteorologi, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Klimatforum 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Var står vi i klimatfrågan i dag?

Klimatforskaren Lars Bärring redovisar FN:s klimatpanels rapport som menar att utsläppen måste minska med 40-70 procent. Hans Bruyninckx, executive director på European Environment, berättar om miljöarbetet på Europanivå. Katja Awiti, chef på Miljödepartementets klimatenhet, kopplar IPCC:s krav på åtgärder till vilka förberedelser som krävs inför klimatkonferensen i Paris. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Vägar mot en klimatsmart ekonomi

Kan ekonomisk tillväxt kombineras med sänkta klimatutsläpp? Anders Wijkman talar om strukturförändringarna som är förutsättning för hållbarhet och Per Klevnäs berättar om New Climate Economys rapport. Avslutningsvis en paneldebatt med Eva Alfredsson, Staffan Laestadius och Anne Borgeryd. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Stadsplaneringens stora uppgift

Städer står för 80 procent av alla utsläpp i världen, men just urbaniseringen och städerna kanske erbjuder lösningar på miljöproblematiken med yteffektivitet och utnyttjande av gemensamma lösningar. Thomas Elmqvist, professor naturresurshushållning, kopplar IPCC:s senaste rapport till städernas utmaningar. Jessica Algehed, tf director Mistra Urban Futures, talar om olika lokala och regionala styrmedel för att underlätta hållbara livsstilar. Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun, berättar om Uppsalas arbete med klimatanpassning. Avslutningsvis berättar Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna, om stadens vision och stadsplanering. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Vägen framåt för industrin

Industrin står för 30 procent av de globala utsläppen. Vilka åtgärder krävs för att uppnå klimatmålen? Medverkande: Leif Holmberg, utredare Naturvårdsverket, Dennis Pamlin, grundare 21st Frontiers, Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet, Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Ett skogsbruk som är klimatsmart och lönsamt

Peter Holmgren, generaldirektör Cifor, pratar om skogen och klimatet globalt och om svenska förhållanden. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl ger SNF:s syn på vilka åtgärder som måste göras för att skapa ett hållbart skogsbruk. Lina Palm, SCA, talar utifrån skogsindustrins perspektiv om skogens viktiga del i svensk exportindustri. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Finanssektorns nya roll

På vilket sätt kan finanssektorn bidra till att skapa hållbarhet? Paneldebatt med Andreas Cervenka, Emma Ihre, Thomas Sterner, Mats Andersson, Amanda Jackson och Carina Lundberg Markow. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Svensk klimatpolitik i praktiken

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) presenterar regeringens klimatpolitik. Diskussion med Lena Ek (C), Sofia Arkelsten (M), Matilda Ernkrans (S) samt Jennifer Unelius och Johline Lindholm, Push Sverige. Inspelning från den 13 november 2014. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Sveriges klimatmål efter Paris

Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen, berättar om sitt arbete och hur Sverige nu ska sänka koldioxidutsläppen. Han menar att nästa fas är svår, men att det nu finns en väldigt bra plattform att jobba ifrån. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - tyg och otyg

Damm dammigare dammigast

Det är inte bara för den som vill ha det rent hemma som damm är ett problem. Vi följer med städerskan Louise Olcén på städrunda på jakt efter damm. En stor del av dammet i våra bostäder kommer från textilier. Men det är inte bara textilfibrer i dammet, i det döljer sig en cocktail av gifter.

Fråga oss