Titta

UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

Om UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

Vilka är de viktigaste utmaningarna just nu för att nå jämställdhet? Föreläsningar och diskussioner med framstående genusforskare om klass, rasism och myter om den moderna mannen. Inspelat den 6 november 2014 vid Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Till första programmet

UR Samtiden - Jämställdhet 2.0 : En mer mänsklig maskulinitetDela
 1. När vi pratar om maskulinitet
  bygger det på-

 2. -en specifik form
  att se på det här med kön-

 3. -och på att vara man
  eller vara kvinna.

 4. Vi gör en uppdelning mellan kön
  som biologiskt, och kön som socialt.

 5. Den biologiska kroppen lämnas ganska
  mycket därhän i den här teorin.

 6. Man skiter i att vi kanske
  inte bara är kvinnor och män-

 7. -utan att det finns blandningar,
  mer som ett kontinuum än en dikotomi.

 8. Men i dag låtsas vi som att det bara
  existerar män och kvinnor i världen.

 9. Alltså biologiska.
  Det är grundtanken.

 10. Andra grundtanken är att medan
  kroppen är någorlunda oformbar-

 11. -alltså det biologiska könet,
  så är det sociala könet formbart.

 12. Det är kulturellt, historiskt
  och social föränderligt.

 13. Det är socialt konstruerat.

 14. Det betyder att med mitt sätt att gå,
  stå, vara, och de praktiker jag har-

 15. -det sätt jag har sex,
  och hur jag är farsa-

 16. -eller det sätt jag jobbar på-

 17. -är jag med
  och åstadkommer maskulinitet.

 18. Att vara man i dag betyder inte alls
  samma sak-

 19. -som att vara man i morgon eller
  i går. Det förändras hela tiden.

 20. På 1700-talet var det
  i övre ståndskretsar väldigt vanligt-

 21. -och väldigt manligt, att gråta.

 22. Så adeln grät en skvätt
  på eftermiddagen.

 23. Man i andra tidsepoker har det inte
  har varit jättemanligt att gråta.

 24. Det är ett exempel på
  hur det kan vara lite olika.

 25. Då pratar man om att män,
  fysiska män, cis-män.-

 26. -har maskulinitet
  och kvinnor har femininitet.

 27. Sedan är det här mycket mer uppfuckat
  men jag försöker göra det tydligt.

 28. En viktig poäng är att när vi är ute
  i media och debatter i vardagslivet-

 29. -har vi en tendens att likställa
  maskulinitet med könsroll.

 30. Könsroll är ute,
  maskulinitet är inne.

 31. Könsroll är en teori som bygger på en
  konservativ syn på män och kvinnor.

 32. Och könsroll pratar bara
  om en mansroll och en kvinnoroll-

 33. -som ligger som en slags monolit
  över oss.

 34. Dessutom är det inte så bra om vi
  försöker bryta våra könsroller.

 35. Så ni kvinnor som har problem med
  att jobba heltid och vara tjänstemän-

 36. -och få ihop familjelivet, bryter mot
  en traditionell kvinnoroll-

 37. -och det är därför ni har
  dåligt samvete.

 38. Så maskulinitet är inte samma sak
  som könsroll.

 39. Första lärdomen är att vi kanske
  ska prata om maskuliniteter.

 40. Alltså flera olika typer av sätt-

 41. -att vara man på.

 42. Det finns en teori
  som lanserades på 80-talet-

 43. -och fick stor genomslagskraft
  inom maskulinitetsforskning-

 44. -och även i myndighetsvärlden.

 45. Den används ibland i olika rapporter:
  Hegemonisk maskulinitetsteori.

 46. Det var Raewyn Connell
  som lanserade det här.

 47. Hon har i en bok,
  som kom ut på svenska 1996-

 48. -det här citatet som en definition på
  hegemonisk maskulinitet.

 49. Jag har studerat och läst
  maskulinitet och genus och sådant-

 50. -sedan typ 1999, 2000,
  när jag började plugga-

 51. -och jag förstår fortfarande inte
  det här.

 52. Det är själva poängen med teorin,
  att den är väldigt svår.

 53. För några år sedan gjorde Raewyn
  och kollegan James Messerschmidt-

 54. -en slags revidering av det här,
  en uppdatering av teorin-

 55. -och skrev så här istället. Det är
  en svensk parafras mer än ett citat.

 56. "Hegemonisk maskulinitet
  är en idealiserad mansbild."

 57. "Andra män måste positionera sig
  i relation till idealet"-

 58. -"och legitimera genusordningen."

 59. "Alltså mäns underordning
  av kvinnor."

 60. Jag tar det igen:
  "En idealiserad mansbild."

 61. Vi behöver något sorts ideal.

 62. Män måste positionera sig
  i relation till idealet.

 63. Man behöver inte älska eller följa
  det, men man måste relatera till det.

 64. Det är ena parten, ett ideal för män.

 65. Men det måste också legitimera
  sakernas tillstånd.

 66. Det vill säga ojämställdhet,
  eller genusordningen.

 67. Att män, eller patriarkatet...
  Vi kan ha olika begrepp för det

 68. Män som kollektiv grupp tenderar
  alltså att vara överordnade kvinnor.

 69. Det kanske blev lite klarare.

 70. När jag läste om det här
  första gångerna på kurser och sådant-

 71. -brukade lärarna ha olika bilder
  att visa.

 72. Och så sa man: "Det här
  är hegemonisk maskulinitet."

 73. Så jag tänkte göra detsamma.

 74. Den första bilden är alltid ett test-

 75. -på hur kulturellt bevandrade
  människor är.

 76. Jag bjuder den som tar det här
  på öl efteråt.

 77. Vem är det här, och vad är det här?

 78. Ni kommer från myndigheter,
  så ni är grädden på moset i Sverige.

 79. "Trainspotting"? Fel.

 80. Fel.

 81. Bra. Där har vi en smart kille.

 82. Det är Vincent Cassel.

 83. Frankrikes mest välbetalde skådis
  efter Gérard Depardieu.

 84. Han spelar en judisk kille i en film
  som heter "La Haine", hatet.

 85. Svenska titeln är "Medan vi faller",
  och den utspelar sig i en "banlieue".

 86. En problemförort.
  Den är från mitten av 90-talet.

 87. Den handlar om tre killar.
  En jude, en arab och en västafrikan.

 88. Den handlar om deras relationer,
  våld, kriminalitet, gäng-

 89. -och relationen till staden.

 90. Vad bilden representerar för mig
  ska jag säga snart.

 91. Vad är det för intertextuell referens
  som han håller på med?

 92. Där har vi en smart person.
  "Taxi Driver".

 93. "Are you fucking with me?"

 94. Han står framför sin spegel
  och leker.

 95. Det här representerar
  den problematiska pojken.

 96. Den störiga pojken som bränner bilar
  i Husby, eller var det nu är.

 97. I rapporter... Jag hoppas att ingen
  från Skolverket är här.

 98. I en tio år gammal rapport
  från Skolverket säger man så här:

 99. "Hegemonisk maskulinitet
  är den problematiska pojken."

 100. Den som är skoltrött
  och vägrar plugga.

 101. Massor av forskning säger detsamma.
  Det här är hegemonisk maskulinitet.

 102. Jag har satt frågetecken där,
  för jag håller inte riktigt med.

 103. En annan bild på eventuell
  hegemonisk maskulinitet är det här.

 104. Är det någon som vet vem det här är?

 105. Zlatan Ibrahimovic kan vara ett
  exempel på hegemonisk maskulinitet-

 106. -därför att han är...

 107. ...framgångsrik, en förebild,
  det här idealet.

 108. Jag kan ingenting om fotboll,
  men det sägs-

 109. -att han har förändrat
  kidsens spelsätt.

 110. Jag vet att hans stil är explosiv,
  men gracil.

 111. Han utnyttjar att han är lång
  och kraftfull-

 112. -men samtidigt
  väldigt smidig och snabb.

 113. Och han bestämmer i landslaget,
  det gör inte Erik Hamrén.

 114. Vi kan räkna upp fler saker där han
  har något slags ideal-

 115. -men han har också
  någon form av organisatorisk makt.

 116. Han bestämmer ganska mycket
  i svenskt fotbollsliv.

 117. Den här typen av idrottsman,
  speciellt den framgångsrika-

 118. -har ibland lyfts fram som någon form
  av hegemonisk maskulinitet.

 119. Kanske, kanske inte.

 120. En tredje bild är den här.

 121. Någon sa Wallenberg. Jättebra.

 122. Mannen som äger era liv.
  I alla fall en tredjedel av Sverige.

 123. Det här är Marcus Wallenberg-

 124. -som är högsta hönset
  i Wallenberg-sfären-

 125. -som äger mängder av svenska företag.

 126. Om man jämför hans kropp
  med Zlatans kropp-

 127. -står han inte för
  något kroppsligt ideal-

 128. -men han står för
  den organisatoriska makten.

 129. Han har troligtvis helvetes
  mycket pengar-

 130. -och mycket mer politiskt inflytande
  än vi alla har tillsammans.

 131. Det är Marcus Wallenberg.
  Ska man följa Raewyns egen forskning-

 132. -har hon ofta påpekat
  att det är den här mannen-

 133. -som är någon form av
  hegemonisk maskulinitet.

 134. Organisatorisk makt, vit medelklass
  och väldigt mycket inflytande.

 135. Men jag har ett frågetecken där med.

 136. Jag har en sista bild,
  sedan är det slut på bilder.

 137. Vem är det här, och vad är det här?

 138. Hoa-Hoa Dahlgren. Var är det från?

 139. Försäkringskassan.
  Är någon från Försäkringskassan här?

 140. Där uppe. Bra. Grattis.

 141. Försäkringskassans första kampanj
  för att få männen-

 142. -som fick möjligheten 1974,
  att ta ut föräldraförsäkringspengar.

 143. Så kallad pappaledighet.

 144. Det här kanske
  är hegemonisk maskulinitet.

 145. Lars Jalmert, en slags nestor
  i svensk mansforskning-

 146. -myntade begreppet
  "i princip-mannen"-

 147. -för 30, 40 år sedan snart.

 148. Det han menade var
  att alla svenska män...

 149. Det gjordes stora undersökningar
  om jämställdhet-

 150. -och svenska män tyckte att
  jämställdhet är jättebra - i princip.

 151. I praktik var det annat. Att ta ut
  föräldraledighet var inte självklart.

 152. Jag har intervjuat några av dem som
  tog ut föräldraledighet på 70-talet-

 153. -utifrån väldigt tydligt feministiska
  politiska incitament.

 154. De beskriver när de gick
  med tre barnvagnar på rad.

 155. Förutom att de inte fick plats, så
  vände sig folk om efter dem på gatan.

 156. I radio beskrevs de
  som mamm-pappor, papp-mammor.

 157. Som velourmän.

 158. Alla de här begreppen
  är nedsättande ord-

 159. -som är feminiserande kring det här.

 160. En pappaledig man
  var inte en fullvärdig man-

 161. -och i värsta fall skulle hans barn
  kunna bli bögar, eller flator-

 162. -för de skulle bli så uppfuckade
  vad gäller könstillhörighet.

 163. Det behövdes en pappa
  som var mer utåtagerande-

 164. -och kvinnan som är mer inåtvänd.

 165. Det som hände är
  att den här modellen...

 166. Man kan säga att det är en självbild
  vi har i Sverige-

 167. -att vi är världens
  mest jämställda land-

 168. -och vi har världens
  mest jämställda män.

 169. Jag var inne på något
  som heter VisitSweden.

 170. Jag inser att jag klankar ner
  på folk, men det är inte meningen.

 171. VisitSweden är en portal på engelska
  om Sverige.

 172. Där står det tydligt
  att den svenska mannen är jämställd.

 173. Att vi har kommit långt och att det
  är självklart att vara föräldraledig.

 174. Det är en självbild som vi gärna när
  om vilka vi är.

 175. Det blir som om vi svenska, vita män-

 176. -bara i egenskap av att
  vara svenskar, är jämställda.

 177. I princip.
  Men inte i praktiken.

 178. Vi tar Hoa-Hoa. Man tyckte att det
  var kul att han gjorde det här.

 179. På den tiden var han ju brottare.

 180. På frågan om han själv ville vara
  föräldraledig svarade han "Aldrig."

 181. Och under många, många år-

 182. -var det bara några få procent som
  tog ut föräldraledighet av männen.

 183. Av alla dagar, det är så man räknar.

 184. Först när vi tvingar männen, med
  pappamånaderna, börjar det stiga.

 185. Och det är fortfarande...
  Är det 24 procent?

 186. 24 procent av föräldradagarna
  tas ut av män. Fortfarande rätt lite.

 187. I princip-mannen kan han kallas.

 188. Men det är också en bild av en man
  som är mjuk och tillgänglig-

 189. -men fortfarande väldigt manlig.

 190. Håret kanske inte är så manligt,
  men...

 191. Okej. Det här är mina bilder,
  och jag ska återkomma till dem.

 192. Själva poängen
  med hegemonisk maskulinitet-

 193. -är att det inte bara är
  de här könsstereotyperna...

 194. För bilderna representerar olika
  stereotyper av män, eller mansideal.

 195. Men det är inte bara ideal,
  utan det är också en process.

 196. Processen är viktig.

 197. Det är det konstiga ordet hegemoni
  som är process-ordet.

 198. Vad betyder hegemoni? Raewyn har
  en definition där hon säger så här:

 199. Jag vet inte om man blev klokare
  av det citatet heller.

 200. Låt mig ta ett exempel.
  Vi tänker oss en diktator, som Assad.

 201. Han styr genom våld
  och underrättelseverksamhet-

 202. -men han kan aldrig ha makt
  över folket utan någon legitimitet.

 203. Utan alliansbyggande med andra
  viktiga klaner eller grupperingar.

 204. Genom både hot om våld,
  och att de andra tjänar på det-

 205. -och att den stora massan känner
  att det ändå är tryggt och skönt.

 206. Det är stabilitet, man får jobb,
  eller man har något att vinna.

 207. Så hegemoni handlar inte om rent och
  skärt våld och makt genom förtryck-

 208. -utan hegemoni handlar om att du har
  något att vinna på att jag bestämmer.

 209. Att det är jag
  som är herre på täppan.

 210. Du har en investering
  i min maktposition.

 211. Raewyn Connell sammanför det
  begreppet med maskulinitetsbegreppet.

 212. Det får en form av maskulinitet-

 213. -som handlar om att investera
  i genusordningen.

 214. I sakernas tillstånd.

 215. Så det handlar om något slags ideal-

 216. -och någon form av
  organisatorisk makt.

 217. Det är en kamp om
  tolkningsföreträdet.

 218. Om vem som spelar ut korten
  och sätter ramarna för debatten.

 219. Vem bestämmer vad man får säga?
  Det är hegemoni.

 220. En osynlig makt som är så självklar
  och förgivettagen-

 221. -att vi lever i den
  och upprätthåller den varje dag-

 222. -och sällan, om någonsin,
  ifrågasätter den.

 223. Ett alliansbyggande mellan män och
  kvinnor, och mellan grupper av män.

 224. Så man måste få andras samtycke
  för att kunna bli legitim.

 225. Det fina med begreppet hegemoni-

 226. -är att det aldrig kan vara
  ett slutet system.

 227. Hegemoni är aldrig klart.

 228. Det är snarare som ett sår som hela
  tiden vätskar sig och spricker upp-

 229. -och som hela tiden kräver arbete
  för att täckas.

 230. Den dagen Assad inte
  lyckades hålla hegemonin längre-

 231. -och tappade sina allianser,
  då bröt helvetet loss.

 232. Hegemoni kan alltid ifrågasättas
  av andra grupper av män-

 233. -och olika grupper av kvinnor.

 234. Det är en ständig maktkamp om den
  som har tolkningsföreträdet.

 235. Är ni med ungefär på vad hegemonisk
  maskulinitet är enligt mig?

 236. Ja. Tack.
  För nu blir det svårare.

 237. Connell tar upp tre maskuliniteter
  till som hon relaterar till detta:

 238. Underordnad, marginaliserad och
  förhandlande/delaktig maskulinitet.

 239. Vad innebär de?

 240. Underordnad maskulinitet handlar om
  olika grupper av män-

 241. -eller maskulinitetsformationer-

 242. -som är kulturellt, ekonomiskt,
  juridiskt eller politisk uteslutna.

 243. Prototypen för det här
  har varit homosexuella män.

 244. Delvis på grund av att homosexuella,
  och transmän-

 245. -inte har haft några rättigheter
  under många år.

 246. De har varit uteslutna.

 247. Men också för att bög
  är antitesen till att vara man-

 248. -i väldigt många sammanhang.

 249. Många av de förnedrande orden vi har
  mot varandra-

 250. -och nu pratar jag om killarna-

 251. -relaterar ofta till bögighet
  eller fjollighet.

 252. Alltså icke-maskulina begrepp.

 253. Marginaliserad maskulinitet vill jag
  exemplifiera genom Zlatan.

 254. Eller andra typer av idrottsstjärnor
  som inte är från-

 255. -en vit medelklass-
  eller arbetarklassbakgrund.

 256. Det vill säga att Zlatans berättelse-

 257. -eller bilden av Zlatan,
  säger oss att det är möjligt-

 258. -att komma från en problemförort
  och vara blatte-

 259. -men genom att vara skicklig
  på fotboll och ha vinnarskalle-

 260. -göra en klassresa.

 261. Eller förändras.
  Det är vad den säger.

 262. Den berättelsen skyler över
  den andra berättelsen.

 263. Och det är berättelsen om det här
  landet som bryts av klasskamp...

 264. Nu låter jag som en marxist.

 265. ...och av ojämlikhet,
  med alla problem vi har.

 266. Där vi ska integrera
  så kallade invandrare, och så vidare.

 267. På så sätt auktoriserar
  bilden av Zlatan-

 268. -hegemonisk maskulinitet.

 269. Och auktoriserar sakernas tillstånd,
  och det är inget problem-

 270. -för vi kan inkludera Zlatan
  i bilden av svenskhet.

 271. "Du gamla, du fria."

 272. Han är det mest svenska vi har.
  Förutom pappaledighet.

 273. Och sill, kanske.

 274. Men det säger ingenting om hur det är
  att vara en kille-

 275. -och växa upp i Rinkeby.

 276. Det var den
  marginaliserade maskuliniteten.

 277. Slutligen har vi
  förhandlande/delaktig maskulinitet.

 278. Man kan beskriva det som
  i princip-mannen.

 279. Det handlar om män som är
  samarbetsvilliga mot kvinnor-

 280. -eller med kvinnor-

 281. -men som samtidigt
  upprätthåller genusordningen.

 282. Som bygger allianser med kvinnor
  och är snälla män.

 283. De flesta av oss
  är på något sätt det här.

 284. Men vi vinner samtidigt något
  på sakernas tillstånd.

 285. Jag, som vit medelklassman
  vinner på att stå här framme-

 286. -och framstå som den schysta killen

 287. -som tycker om genusteori
  och är feminist.

 288. Det är en sådan patriarkalisk
  utdelning som ligger i systemet.

 289. Nästa lärdom är att de här har bara
  med varandra att göra.

 290. De har ingen betydelse i sig själva,
  de olika maskulinitetspositionerna.

 291. Utan det är bara i relation
  till varandra som de får betydelse.

 292. Jag har börjat rita på en bild.

 293. Ursäkta om den inte är så sexig,
  men det är en pyramid.

 294. En teori om könshierarkier mellan
  män, och mellan kvinnor och män.

 295. Då tänker jag mig en pyramid,
  eller någon form av struktur-

 296. -där vi har hegemonisk maskulinitet
  i toppen-

 297. -och andra former
  av maskuliniteter här under.

 298. Underordnad, delad och marginaliserad
  maskulinitet.

 299. Det visar relationer mellan dem
  på olika sätt.

 300. Jag tappade bort mig lite.

 301. Det handlar inte bara om relationen
  mellan män-

 302. -alltså homosocialt, utan även om
  relationen mellan män och kvinnor.

 303. För det här är inte bara ett ideal
  för män, kring maskulinitet-

 304. -utan det är också något
  som legitimerar genusordningen.

 305. Sakernas tillstånd.

 306. Då tänker jag mig en ännu större
  pyramid, som också är relationell.

 307. Connell pratar inte så mycket om
  typer av feminiteter-

 308. -men en feminitet pratar hon om:
  Betonad feminitet.

 309. Jag går inte in på vad det betyder.

 310. Poängen är att relationen
  hela tiden står-

 311. -mellan olika typer
  av maskuliniteter-

 312. -men även maskuliniteter
  och feminiteter.

 313. Så det kan också se ut så här.

 314. Att den betonade feminiteten, i vissa
  fall, eller någon annan feminitet-

 315. -i en hierarkisk pyramid,
  har en högre position-

 316. -än någon form av maskulinitet.

 317. Som ni vita medelklasskvinnor här
  har troligtvis mer att säga till om-

 318. -och dessutom är ni myndighets-
  personer, än killen in Rinkeby.

 319. Ni har en annan status i egenskap av
  er klasstillhörighet och etnicitet.

 320. Nu märker ni att vi glider in på
  intersektionalitet.

 321. Så det finns också i den här teorin,
  i bakgrunden.

 322. Fördelar med hegemonisk
  maskulinitetsteori?

 323. För det första uppmärksammar den
  relationen mellan män-

 324. -och relationen
  mellan män och kvinnor samtidigt.

 325. Så istället för att bara prata om
  relationen mellan män och kvinnor-

 326. -eller bara relationen mellan män,
  så pratar den om båda samtidigt.

 327. Både homosocialt och heterosocialt.

 328. För det andra är maskulinitet inte
  något statiskt-

 329. -utan det förändras över tid.

 330. Och det finns ingen enskild form
  av maskulinitet-

 331. -utan det är många olika typer
  som relaterar till varandra.

 332. Någonstans så...

 333. Jag vet inte vem på bilderna som är
  hegemonisk maskulinitet-

 334. -men det vi lär oss av teorin är att
  idealtyper, könsstereotyper-

 335. -och bilder av, eller föreställningar
  om, olika typer av män-

 336. -någonstans är med och medverkar till
  de hierarkiska relationerna.

 337. En sak...

 338. Tio minuter?

 339. Vi måste tänka oss hegemonisk
  maskulinitet på olika nivåer.

 340. Vi kan prata om lokal nivå,
  regional nivå och global nivå.

 341. Vad som är hegemoniskt i ett
  sammanhang, är inte det i ett annat.

 342. Leta inte efter den hegemoniska
  maskuliniteten i landet Sverige-

 343. -utan titta i olika sammanhang.

 344. Vi kan se det på en skola, i en
  myndighet eller annan organisation-

 345. -men vi kan också se det
  mer generellt.

 346. Om vi återgår till
  föräldraförsäkringen-

 347. -har den pappalediga mannen,
  säger många forskare-

 348. -haft en hegemonisk position
  i svensk familjepolitik-

 349. -sedan sent 60-tal, tidigt 70-tal.

 350. Den har varit drivande för politiken-

 351. -men det föräldraledighetsreformen
  tydligt visar-

 352. -är att den inte har haft hegemonisk
  position, och knappt har det nu-

 353. -bland vanliga män.

 354. Det är två olika sfärer.

 355. I en studie av bara politiken
  kring föräldraskap-

 356. -ses den pappalediga mannen
  som hegemonisk, men...

 357. Men nu, studier som studerar
  föräldraskap-

 358. -på någon slags ideal nivå bland män-

 359. -visar att de flesta omfamnar idealet
  men kanske inte lever ut det.

 360. Jag ska börja avrunda.

 361. Regeringen har sina jämställdhetsmål
  som ni känner till bättre än jag.

 362. Jag tänkte applicera det här
  perspektivet på jämställdhetsmålen.

 363. Eller, på ett jämställdhetsmål,
  och det är det område jag kan:

 364. Mäns våld mot kvinnor,
  och att det ska upphöra.

 365. Vad gör maskulinitetsteori,
  och framför allt hegemonisk-

 366. -för förståelsen av det här?
  Vad har det att säga?

 367. Då måste vi prata kort om våld.

 368. Connell säger att våld och hegemoni
  inte är samma sak.

 369. Hegemoni upprätthålls primärt inte
  genom våld, eller hot-

 370. -utan på andra, mjukare sätt.
  Det är det första.

 371. Men i vissa kulturer, i västerländsk
  kultur har det varit så länge-

 372. -är våld en central del-

 373. -av vad det innebär att vara man,
  på olika sätt.

 374. Och jag pratar om våld mot män, och
  våld mot kvinnor. Inte bara kvinnor.

 375. En del av att vara man är
  att kunna slå när det behövs.

 376. Kunna ge tillbaka och försvara sig.

 377. Enligt Connell är det en central del
  av att vara man.

 378. James Messerschmidt har utvecklat
  Connells teori-

 379. -kring kriminalitet och våld,
  och han säger-

 380. -att våld och kriminalitet
  kan åstadkomma maskulinitet-

 381. -när andra resurser
  inte finns tillgängliga.

 382. Det handlar framför allt om
  ekonomiska resurser.

 383. Med våld kan man skapa
  en hegemonisk position-

 384. -i relation till kvinnor,
  och till andra män.

 385. Han menar att vi har olika relation
  till våld-

 386. -beroende på vår klass och etnicitet.
  Det går jag inte in på nu.

 387. Men vi måste ha intersektionella
  glasögon för att förstå-

 388. -mäns olika investeringar i våldet.

 389. Hanteringen av våldet skiljer sig åt
  beroende på klass och etnicitet.

 390. Vilka konsekvenser har maskulinitets-
  teori för våld mot kvinnor?

 391. Jag har fyra punkter.

 392. För det första
  måste vi kunna se sambandet-

 393. -mellan olika former av mäns våld.

 394. Vi kan inte bara prata om mäns våld
  mot kvinnor.

 395. Våld mot kvinnor,
  eller i nära relationer.

 396. Vi behöver prata om våldets subjekt.

 397. Det absolut största våldet
  som sker och utövas görs av män.

 398. Mot kvinnor, mot barn, men också
  framför allt mot andra män.

 399. Det sker i olika arenor.
  I hemmet, och på offentlig plats.

 400. I hemmet tenderar det att vara mot
  kvinnor och barn-

 401. -på offentlig plats oftast
  mot andra män, och det hör ihop.

 402. Det finns också kriminaliserat våld,
  sådant våld som staten styr upp-

 403. -och mer normaliserat våld,
  som är mer accepterat.

 404. Exempelvis fotbollsvåld. Det skulle
  jag kalla normaliserat våld.

 405. Men även det som direkt
  sanktioneras av staten.

 406. Det våld som utövas
  genom polisväsendet och militären.

 407. Och se relationerna.

 408. Vi måste också se sambanden mellan
  grovt våld och lindrigt våld.

 409. Alla män ägnar sig inte
  åt grovt våld-

 410. -men många män ägnar sig
  åt lindriga former av våld.

 411. Vi ser samband mellan mäns våld mot
  kvinnor, och relationen mellan män.

 412. Våld mot kvinnor
  har en homosocial funktion, ofta.

 413. Även om det är
  en väldigt privat händelse-

 414. -som sker bakom lykta dörrar-

 415. -är andra män ständigt närvarande
  när män slår kvinnor.

 416. I föreställningsvärlden,
  men också direkt.

 417. Det kan förstärka homosociala
  relationer-

 418. -men fördömandet av våld
  och våldsverkare-

 419. -kan också användas för att skapa
  dominans mot de våldsverkande männen.

 420. Men också mot kvinnor.

 421. Man ställer sig i en hög position där
  man är hjälten som ska rädda kvinnan.

 422. De män jag träffar berättar ofta
  om hur-

 423. -eller inte sällan, om hur de har
  blivit hotade om våld, eller slagna-

 424. -då det har kommit fram
  att de har slagit sin partner.

 425. Vi måste också se sambandet
  mellan våldsamma män-

 426. -och deras socialt utsatta position.

 427. Våldsamma maskuliniteter är inte
  samma som hegemoniska maskuliniteter.

 428. Snarare tvärt om.

 429. Historiskt sett
  har de regerande klasserna-

 430. -låtit underklassen, lite krass sagt,
  slå ihjäl varandra.

 431. Det sätt som de regerande klasserna
  har haft hegemoni på-

 432. -är inte genom våld,
  utan genom ekonomi-

 433. -och organisation och kultur.

 434. Vi som är fina och sitter här inne
  behöver inte slåss-

 435. -för vi har resurserna.

 436. Det är de utan resurser
  som behöver slåss.

 437. Slutligen behöver vi se
  hur maskulinitetskulturer-

 438. -spelar roll för våld.

 439. Det handlar inte bara om kulturer
  där borta, "hedersrelaterat våld".

 440. Det har med maskulinitet att göra.
  Eller "ungdomskulturer".

 441. Vi behöver se hur vi snälla,
  vita medelklassmän-

 442. -är med och upprätthåller
  våld mot kvinnor. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

En mer mänsklig maskulinitet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lucas Gottzén är forskare inom socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om begreppet hegemonisk maskulinitet och resonerar kring att vi i Sverige har en självbild av att män och kvinnor är jämställda. Han menar att den bilden är felaktig. Inspelat den 6 november 2014 vid Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Ämnen:
Samhällskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genus (socialt kön), Genusfrågor, Jämställdhet, Manlighet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet 2.0

Normer som måste brytas

Mikael Almén är projektsamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning och föreläser om hur vi ständigt reproducerar normer. Han menar att genusmönstren finns på alla plan i samhället och att de måste brytas. Inspelat den 6 november 2014. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet 2.0

I normens öga

Berit Larsson är genusforskare och föreläser här om normer och normkritik. Hon säger att det svåra med förändringsarbete är att förändra attityder och beteenden. Inspelat den 6 november 2014 vid Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet 2.0

En mer mänsklig maskulinitet

Lucas Gottzén är forskare inom socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om begreppet hegemonisk maskulinitet och resonerar kring att vi i Sverige har en självbild av att män och kvinnor är jämställda. Han menar att den bilden är felaktig. Inspelat den 6 november 2014. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Sverige och rasismen

Författaren och journalisten Per Wirtén berättar hur han ser på Sverige och majoritetssamhällets okunskap om romernas situation. Han anser dock att diskussionen i Sverige är på väg att förändras till det bättre. Sedan några år benämns i den svenska debatten olika typer av rasismer och det bidrar till synliggörande. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.