Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Föreläsningar av 2014 års Nobelpristagare i litteratur, medicin, fysik, kemi och ekonomi. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Inspelat i december 2014.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014 : Hiroshi Amano, FysikDela
 1. God morgon, mina damer och herrar.

 2. Jag kan fortfarande inte tro att jag
  ska hålla en Nobelföreläsning.

 3. Först och främst vill jag tacka-

 4. -Kungliga Vetenskapsakademien.

 5. I dag ska jag tala om två saker:

 6. Framställning av galliumnitrid
  på safirsubstrat-

 7. -och galliumnitrid av p-typ.

 8. En stor del av min föreläsning
  överlappar-

 9. -föregående talares,
  professor Akasaki.

 10. Men jag vill berätta om våra framsteg
  ur en ung forskares perspektiv.

 11. I slutet av föreläsningen har jag
  en uppmaning till yngre generationer.

 12. Först vill jag visa exempel på-

 13. -hur blå lysdioder
  har förändrat våra liv.

 14. För yngre generationer...

 15. ...är de mest välbekanta föremålen...

 16. ...bärbara spelkonsoler...

 17. ...och mobiltelefoner
  eller smartmobiler.

 18. De första bärbara spelkonsolerna-

 19. -fanns till salu 1976.

 20. De första mobiltelefonerna-

 21. -blev tillgängliga 1989.

 22. Men fram till slutet av 1990-talet...

 23. ...var alla bildskärmar svartvita.

 24. Jag vill betona
  för yngre generationer-

 25. -att ni kan njuta av färgskärmar
  tack vare de blå lysdioderna.

 26. Det här är den berömda grafen-

 27. -som visar hur lysdiodernas
  effektivitet förbättras.

 28. Professor...

 29. Den skapades av dr Haitz i USA,
  som nu är pensionär.

 30. 1962...

 31. ...uppfann den amerikanske professorn
  Nick Holonyak...

 32. ...den kommersiellt gångbara
  röda lysdioden...

 33. ...genom att använda
  galliumarsenidfosfid.

 34. Sen dess har
  lysdiodernas effektivitet-

 35. -förbättrats tjugofalt per decennium.

 36. Den här förbättringen
  kallas "Haitzs lag".

 37. Den påminner
  om Moores lag om LSI.

 38. Efter de röda lysdioderna...

 39. ...har även gula och gröna lysdioder
  kommersialiserats.

 40. Vad gäller de blå lysdioderna...

 41. 1971 utvecklade
  professor Jacques Pankove...

 42. ...galliumnitridbaserade lysdioder.

 43. Men de var av metallisolatortyp
  och inte kommersiellt gångbara.

 44. Jag påbörjade nitridforskningen 1982.

 45. Efter fjorton års
  forskning och experiment-

 46. -lämnade professor Akasaki företaget
  och kom till Nagoyauniversitet 1981.

 47. Jag gick med
  i hans forskningsgrupp 1982...

 48. ...som student på grundnivå.

 49. Jag valde hans laboratorium eftersom-

 50. -forskningsämnet,
  nitridbaserade blå lysdioder-

 51. -var så enkelt och fascinerande.

 52. På den tiden tyckte jag
  att tv-apparater med katodstrålerör-

 53. -var alldeles för otympliga.

 54. Om jag kunde skapa blå lysdioder
  skulle jag förändra världen-

 55. -genom att minska storleken
  på bildskärmarna.

 56. På den tiden visste jag inte
  att det här ämnet var jättesvårt.

 57. Jag tyckte att det verkade enkelt.

 58. Jag ska förklara varför det var så
  svårt att framställa galliumnitrid.

 59. För att framställa
  stora mängder galliumnitrid-

 60. -behövs högt tryck
  och hög temperatur-

 61. -som när man framställer syntetiska
  diamanter, eller ännu högre.

 62. Så man behöver använda...

 63. ...kemiska reaktioner för
  att sänka trycket och temperaturen.

 64. Dessutom behöver
  man ett främmande substrat-

 65. -för epitaxi-tillväxt
  av galliumnitrid.

 66. Men ammoniaken...

 67. ...kvävekällan är så reaktiv
  vid höga temperaturer-

 68. -att antalet möjliga substratmaterial
  är väldigt begränsat.

 69. Safir var
  ett av de mest lovande substraten-

 70. -då det inte reagerar så starkt
  på ammoniak.

 71. Men det största problemet
  med att använda safir var-

 72. -de stora skillnaderna
  i gitterkonstanten, hela 16 %.

 73. Generellt sett bör skillnaden vara
  mindre än 1 % vid epitaxi.

 74. Med så pass dåligt överensstämmande
  gitter är odling nästan omöjlig.

 75. Professor Pankove framställde 1971...

 76. ...galliumnitrid med metallisolator
  genom hybrid-baserad gasfasepitaxi-

 77. -med gallium,
  väteklorid och ammoniak.

 78. Men de lyckades inte uppnå p-dopning
  så effektiviteten var relativt låg.

 79. Dessutom har en annan svårighet-

 80. -med att skapa blå ljusemission-

 81. -med det mänskliga ögats
  känslighet att göra.

 82. Den spektrala känsligheten
  för blått ljus är bara 3 %-

 83. -jämfört med gulaktigt grönt ljus-

 84. -som ligger på 555 nanometer.

 85. Så...

 86. Studenterna försökte
  påbörja forskningen-

 87. -om galliumnitridframställning
  genom metallorganisk gasfasepitaxi.

 88. Finansieringen av japanska
  universitet i mitten av 1980-talet-

 89. -var inte riktigt tillräcklig.

 90. Så vi studenter fick själva utveckla-

 91. -en reaktor för kristalltillväxt,
  under ledning av dr Koide.

 92. Men den situationen
  visade sig vara väldigt bra för oss-

 93. -för då kunde vi kontrollera
  konfigurationen själv.

 94. Jag har gjort mer än 1 500 försök-

 95. -genom att ändra växtförutsättningar
  som temperatur, tillväxthastighet...

 96. ...konfigurationer,
  vinklar och former, och så vidare.

 97. Men jag lyckades inte framställa
  galliumnitridfilm av hög kvalitet.

 98. För mig var de ej överensstämmande
  gittren ett alltför stort problem.

 99. Det gick två år
  utan nån direkt framgång.

 100. I februari 1985...

 101. Det var nästan min sista månad...

 102. ...på masterutbildningen.

 103. Då var det bara
  en utbytesstudent och jag-

 104. -som valde att påbörja
  doktorandutbildningen i april.

 105. Medan andra japanska studenter
  roade sig på examensresan...

 106. ...utförde jag experiment
  i all ensamhet.

 107. Dr Koide...en ett år äldre student-

 108. -fokuserade
  på aluminiumgalliumnitrid-

 109. -medan jag fokuserade
  på galliumnitrid.

 110. Om man jämför
  materialens ytstrukturer...

 111. ...tycktes hans AlGaN vara bättre
  än min GaN.

 112. Så jag tänkte
  att aluminium i materialet...

 113. ...till och med AlN, behövdes
  för att förbättra ytstrukturen.

 114. Så jag använde aluminiumnitrid före
  framställningen av galliumnitrid.

 115. Men jag visste
  att substrattemperaturen...

 116. ...ska vara högre än 1 200 grader
  för epitaxi av aluminiumnitrid.

 117. Men som jag nämnde tidigare använde
  vi en väldigt gammal oscillator.

 118. Den funkade inte så bra,
  trots att jag kunde kontrollera den.

 119. Då kom jag ihåg...

 120. ...en ledtråd
  från en diskussion i laboratoriet.

 121. Dr Sawaki, docenten, hade nämnt-

 122. -att vid framställning
  av borfosfid på silikon...

 123. ...då gitterkonstanterna
  har skillnader upp till 24 %-

 124. -kan fosforgas effektivt förbättra
  ytstrukturen.

 125. Han hävdade att fosforatomen
  fungerade som kärnbildning.

 126. Så jag tänkte att deponering
  av aluminiumnitrid-

 127. -och lite aluminiumnitrid borde
  fungera som kärnbildning.

 128. Sen fortsatte jag
  med framställningen av galliumnitrid.

 129. När jag tog ut provet
  ur reaktorn...

 130. ...var det nästan likadant
  som safirsubstratet.

 131. Alldeles slätt
  och helt genomskinligt.

 132. Så min första tanke var:

 133. "Jag har glömt
  att tillsätta galliumkällan!"

 134. Men när jag gick igenom det
  hade jag visst gjort rätt.

 135. Jag kontrollerade provet
  i ett DIC-mikroskop-

 136. -och såg att vi hade lyckats
  framställa...

 137. ...slät galliumnitridfilm
  för första gången.

 138. Jag följde professor Akasakis råd-

 139. -och kontrollerade kristallkvalitet,
  elektriska och optiska egenskaper-

 140. -och såg att alla egenskaper
  var långt bättre-

 141. -än vad tidigare resultat visade.

 142. Det här kallas för
  bufferskikt för låga temperaturer.

 143. -och kan användas
  av många forskare världen över.

 144. Så här.

 145. Sen var självfallet vårt nästa mål-

 146. -att förverkliga
  galliumnitrid av p-typ.

 147. Från 1985 till 1988-

 148. -fokuserade jag på att framställa
  zinkdopad galliumnitrid.

 149. Men alla prover var resistiva
  eller av n-typ.

 150. När jag mätte luminiscensen
  i kryogen temperatur-

 151. -såg jag en väldigt begränsad
  fotoluminiscens från excitonen.

 152. Jag blev väldigt uppspelt
  och försökte lägga fram resultaten-

 153. -på JSAP:s årsmöte,
  som hölls på Nagoyauniversitet.

 154. Och...

 155. När jag kom in i rummet förvånades
  jag över att bara fyra personer-

 156. -inklusive professor Akasaki,
  ordföranden och jag, var närvarande.

 157. På den tiden
  var de flesta forskare intresserade-

 158. -av zinkselenid eller zinksulfid.

 159. Forskarna som fokuserade på nitrid
  var i minoritet.

 160. Jag la också märke till
  det här fenomenet...

 161. ...när vi mätte katodluminescensen
  av zinkdopad galliumnitrid...

 162. ...och den blå luminiscensen
  var permanent förhöjd.

 163. Jag kallade den här bestrålning med
  lågenergetiska elektroner för LEEBI.

 164. Men även efter att ha använt LEEBI-

 165. -uppvisade den zinkdopade
  galliumnitriden ingen p-ledning.

 166. 1989 blev jag...forskarassistent...

 167. ...på professor Akasakis
  laboratorium.

 168. När jag läste "Bonds and Bands in
  Semiconductors" av J. C. Phillips...

 169. ...så tilltalade
  den här grafen mig enormt.

 170. Den visar tydligt
  att för galliumfosfid...

 171. ...så är magnesium bättre än zink-

 172. -när det gäller
  att aktivera acceptorn.

 173. Angående magnesium
  borde jag nämna-

 174. -att professor Maruska,
  som då var student vid Stanford...

 175. ...utvecklade
  världens första lila lysdiod...

 176. ...med magnesiumdopad galliumnitrid.

 177. Okej...

 178. Dr Kito, som på den tiden
  var mastersstudent, och jag-

 179. -framställde mycket
  magnesiumdopad galliumnitrid.

 180. Den magnesiumdopade galliumnitriden
  var väldigt resistiv-

 181. -men efter att den hade behandlats
  med LEEBI...

 182. ...sa dr Kito, uppvisade vissa prover
  p-typegenskaper.

 183. Men jag visste
  att ledningstest med elektrod...

 184. Jag visste att ledningstest
  med elektrod inte är så pålitliga.

 185. Därför skulle kanske ingen tro
  på resultaten om vi presenterade dem.

 186. Så han mätte Halleffekten...

 187. ...och till sist insåg vi...

 188. ...att vi hade lyckats
  framställa GaN av p-typ.

 189. 1992 hävdade professor Nakamura...

 190. ...att han kunde framställa p-typ GaN
  på ett enklare sätt-

 191. -nämligen via värmebehandling.

 192. Här ser vi hur det fungerar.

 193. I provet passiverades
  magnesiumet av väte.

 194. Så elektronstrål-
  och värmebehandlingen-

 195. -lyckas båda upplösa vätet
  från det passiverade magnesiumet.

 196. Det förklarades först
  av professor Van Vechten 1992.

 197. Okej.

 198. Vi måste fortfarande
  lösa problemen...

 199. ...med blå emission.

 200. Galliumnitrid har ett bandgap
  som ligger inom UV-spektrumet.

 201. För blå emission-

 202. -behöver vi indiumlegeringen
  indiumgalliumnitrid.

 203. Vi har naturligtvis försökt
  att framställa indiumgalliumnitrid-

 204. -men det är också
  väldigt, väldigt svårt.

 205. Så vi framställde indiumgalliumnitrid
  med mindre än 3 % indium.

 206. Bandgapet är då fortfarande
  i UV-spektrumet.

 207. 1989 lyckades dr Matsuoka-

 208. -framställa indiumgalliumnitrid med
  blå luminiscens genom att använda-

 209. -höga halter aluminiumfluorid-

 210. -och kvävgasatmosfär.

 211. Genom att kombinera
  högkvalitetskristallteknologin-

 212. -p-typ GaN-teknologin-

 213. -InGaN och GaN-

 214. -lyckades professor Nakamura
  göra det kommersiellt gångbart-

 215. -med nitridbaserade
  blå lysdioder 1993.

 216. Dessutom skapade
  hans forskningsgrupp-

 217. -denna kvantbrunnstruktur 1995-

 218. -som var viktig för att förbättra
  lysdiodernas effektivitet.

 219. Han kanske förklarar hur
  i nästa föreläsning.

 220. Jag ska förklara
  hur indiumgalliumnitrid-lysdioder-

 221. -bidrar till energibesparing.

 222. Ni kanske minns...

 223. ...den stora jordbävning
  som drabbade östra Japan 2011.

 224. Före 2011...

 225. ...stod kärnkraftverk för 30 %...

 226. ...av elproduktionen i Japan.

 227. Men nu...

 228. Nu är ingen
  av de 48 reaktorerna i drift.

 229. Varenda reaktor...är tagen ur drift.

 230. Så vi måste hitta en lösning...

 231. ...för att ersätta
  dessa 30 % elektricitet.

 232. Ett forskningsföretag i Japan
  har förutspått-

 233. -att vid år 2020...

 234. ...så kommer mer än 70 %
  av belysningen...

 235. ...att vara ersatt med LED-lampor.

 236. Då kan vi spara ungefär 7 %-

 237. -av den totala energiförbrukningen
  till år 2020.

 238. Men ännu viktigare är
  att man genom att kombinera-

 239. -LED-lampor
  med solceller och batterier....

 240. ...kan tillhandahålla
  enkla ljussystem...

 241. ...framför allt
  för yngre generationer och barn...

 242. ...som inte har tillgång
  till elektricitet.

 243. Vi kan ge dessa barn belysning-

 244. -så att de kan läsa böcker
  eller göra läxor även på kvällen.

 245. Det här är min uppmaning
  till unga forskare:

 246. När vi knäckte bufferskiktet-

 247. -var jag bara 24 år gammal.

 248. När vi framställde p-typ GaN-

 249. -var jag 28 år gammal.

 250. Jag hade en oerhörd tur...

 251. ...som fick bedriva forskning...

 252. ...under fantastiskt handledande av
  professor Akasaki och mina kollegor.

 253. Men nu för tiden...

 254. ...borde redskapen och finansieringen
  vara mycket bättre-

 255. -än de var på 80-talet.

 256. Så jag skulle vilja se...

 257. ...den yngre generationen
  ta på sig ännu mer...

 258. ...av det svårare målet...

 259. ...att bidra med förbättringar...

 260. ...till mänsklighetens livsstil.

 261. Jag skulle vilja tacka
  mina framstående kollegor.

 262. Nagoyauniversitetet,
  Meijouniversitetet-

 263. -Toyoda Gosei, Toyota Central,
  UVCR och Nikkiso.

 264. Och till sist
  vill jag tacka min familj...

 265. ...för deras oupphörliga stöd.

 266. Tack för er vänliga uppmärksamhet.

 267. Översättning: Karin Arnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Hiroshi Amano, Fysik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hiroshi Amano tilldelades tillsammans med Isamu Akasaki och Shuji Nakamura 2014 års Nobelpris i fysik. Han föreläser här om hur de lyckades utveckla det blå LED-ljuset. Sedan tidigare fanns röda och gröna lysdioder, men för att få vitt ljus krävs även blå lysdioder. Det här har revolutionerat ljustekniken på grund av det stora användningsområdet och dess energisnålhet. Inspelat den 8 december 2014 vid Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Fysik
Ämnesord:
Fysik, Ljus, Naturvetenskap, Nobelpriset i fysik, Nobelpristagare, Optik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Patrick Modiano, Litteratur

Den franske författaren Patrick Modiano är 2014 års Nobelpristagare i litteratur. Han håller här en föreläsning där han berättar om sina drivkrafter bakom sitt författarskap, skrivandet, livet och litteraturen. Svenska Akademiens Peter Englund inleder. Inspelat den 7 december 2014. Arrangör: Svenska Akademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Isamu Akasaki, Fysik

Isamu Akasaki tilldelades tillsammans med Hiroshi Amano och Shuji Nakamura 2014 års Nobelpris i fysik. Han föreläser här om hur de lyckades utveckla det blå LED-ljuset, som har revolutionerat ljustekniken för dess stora användningsområde och energisnålhet. Inspelat den 8 december 2014. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Hiroshi Amano, Fysik

Hiroshi Amano tilldelades tillsammans med Isamu Akasaki och Shuji Nakamura 2014 års Nobelpris i fysik. Han föreläser här om hur de lyckades utveckla det blå LED-ljuset, som har revolutionerat ljustekniken för dess stora användningsområde och energisnålhet. Inspelat den 8 december 2014. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Shuji Nakamura, Fysik

Shuji Nakamura tilldelades tillsammans med Isamu Akasaki och Hiroshi Amano 2014 års Nobelpris i fysik. Han föreläser här om hur de lyckades utveckla det blå LED-ljuset, som har revolutionerat ljustekniken för dess stora användningsområde och energisnålhet. Inspelat den 8 december 2014. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Stefan W Hell, Kemi

Stefan W Hell tilldelades tillsammans med Eric Betzig och William E Moerner 2014 års Nobelpris i kemi. Här berättar han om utvecklingen av STED-mikroskopet som kan göra att man får upp till tio gånger högre upplösning än med ett vanligt ljusmikroskop. Inspelat den 8 december 2014 vid Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

William E Moerner, Kemi

William E Moerner tilldelades tillsammans med Eric Betzig och Stefan W Hell 2014 års Nobelpris i kemi. Här berättar han om sin upptäckt av ett grönlysande protein som tillsammans med Eric Betzigs arbete ligger till grund för enmolekylmikroskopin som gör att man kan skapa bilder av mänsklighetens minsta delar. Inspelat den 8 december 2014. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Eric Betzig, Kemi

Eric Betzig tilldelades tillsammans med Stefan W Hell och William E Moerner 2014 års Nobelpris i kemi. Han berättar här om upptäckten av nanoskopin och att med ett vanligt ljusmikroskop kunna skapa en bild av mänsklighetens minsta delar. Inspelat den 8 december 2014 vid Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Jean Tirole, Ekonomi

Hur kan företag garanteras lönsamhet samtidigt som konsumenternas kvalitetskrav tillgodoses? Jean Tirole är 2014 års Nobelpristagare i ekonomi. Han har prisats för sina modeller som ska hjälpa till att bidra till reglering av marknaden så att alla blir nöjda. Inspelat den 8 december 2014. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

John O'Keefe, Medicin

Nobelpriset i medicin 2014 delas mellan de tre forskarna John O'Keefe, May-Britt Moser och Edvard I Moser. John O'Keefe är professor i kognitiv neurovetenskap och var först med att upptäcka de så kallade platscellerna som medverkar till vår förmåga att orientera oss. Inspelat den 7 december 2014. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Edvard I. Moser, Medicin

Nobelpriset i medicin 2014 delas mellan de tre forskarna Edvard I Moser, May-Britt Moser och John O'Keefe. Edvard I Moser berättar här om hur han tillsammans med May-Britt Moser identifierat en typ av rutnätsceller i hjärnans orienteringssystem. Inspelat den 7 december 2014. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

May-Britt Moser, Medicin

May-Britt Moser är en av mottagarna av Nobelpriset i medicin 2014. Hon berättar här om hur hon tillsammans med Edvard I Moser upptäckt det koordinatsystem i hjärnan som gör att vi kan bestämma var vi befinner oss och hur vi kan hitta vägen mellan olika platser. Inspelat den 7 december 2014. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - En miljard protonkollisioner

Sara Strandberg, partikelfysiker vid Stockholms universitet, berättar om materiens minst kända beståndsdelar och jakten på ännu oupptäckta partiklar, såsom supersymmetriska partiklar. Här beskriver hon standardmodellen för universums minsta partiklar men också de frågor som den modellen lämnar obesvarade: Vad består universums mörka materia av? Varför finns det mer materia än antimateria i universum? Varför är gravitationen så mycket svagare än universums andra tre krafter? Inspelat den 28 januari 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Fråga oss