Titta

UR Samtiden - Skolforum 2014

UR Samtiden - Skolforum 2014

Om UR Samtiden - Skolforum 2014

Föreläsningar från Skolforum 2014 som vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare samt studenter. Vi får lyssna till den senaste pedagogiska forskningen samtidigt som vi får med oss användbara verktyg som kan appliceras på den egna undervisningen. Inspelat 27-28 oktober 2014 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2014 : Kreativ grammatikDela
 1. Välkomna till den här föreläsningen
  som handlar om kreativ grammatik.

 2. På vår bok står det:
  "Från förskoleklass till åk 3."

 3. I den här föreläsningen vänder vi oss
  från förskolan upp till gymnasiet.

 4. Det är ett förhållningssätt till
  grammatik och grammatikundervisning.

 5. Det innebär att vi egentligen
  bara har den här som utgångspunkt-

 6. -för det vi ska prata om,
  med flera exempel.

 7. Jag heter Annelie Johansson
  och jobbar på Karlstad universitet-

 8. -med svenska i lärarutbildningen.

 9. Det handlar om grundläggande
  och utvecklat läs och skriv-lärande.

 10. Det handlar om speciallärarutbildning
  och om verksamhetsförlagd utbildning-

 11. -alltså praktiken
  som våra studenter gör.

 12. Jag är Camilla Grönvall, adjunkt och
  doktorand vid Karlstads universitet.

 13. Min bakgrund
  är egentligen gymnasievärlden.

 14. Jag är gymnasielärare
  i svenska och samhällskunskap.

 15. Vi intresserar oss för grammatiken
  av olika skäl.

 16. Ett av dem är att det verkar finnas
  många känslor, attityder och annat-

 17. -som är kopplat till grammatik.
  Det blir en utgångspunkt i dag.

 18. I dagens föreläsning
  ska vi kort prata-

 19. -om synen på grammatik och språk-

 20. -utifrån tankar och åsikter-

 21. -som vi har samlat upp
  utifrån vår vanliga verksamhet.

 22. Vi ska också försöka definiera vad
  vi menar med titeln på föreläsningen.

 23. Vad menar vi med "kreativ grammatik"?

 24. De didaktiska frågorna
  känner ni igen: varför, vad och hur.

 25. Vi kommer att hålla oss
  till elevtexter.

 26. Utifrån den trampolinen, så att säga-

 27. -pratar vi i dag om grammatik
  och språkutvecklande arbete.

 28. Vi kommer faktiskt att börja
  med en studenttext.

 29. En student som jag mötte för 1 1/2 år
  sen i senarelärarutbildningen.

 30. I ett sammanhang skrev den här
  studenten en reflekterande text-

 31. -om hur hon hade upplevt starten
  på sina gymnasielärarstudier.

 32. Hon skriver så här:

 33. "Jag måste erkänna att jag trodde
  att det skulle vara lättare."

 34. "Jag har alltid haft lätt för mig, så
  det skulle inte vara nån skillnad."

 35. "Jag tog studenten
  med riktigt bra betyg"-

 36. -"utan att egentligen ha behövt
  anstränga mig så mycket under åren."

 37. "'Att glida på ett bananskal' passar
  in bra på min gymnasieskolgång."

 38. "Jag är inte
  ointelligent eller korkad."

 39. "Jag har lätt att lära och
  att uttrycka mig i tal och skrift."

 40. "Men jag har aldrig
  befäst det lärda."

 41. "Nu när jag måste plocka fram
  gamla kunskaper, så ekar det tomt."

 42. "Jag klarade höstterminen
  med improvisation och jäklar anamma."

 43. "Men när vårens grammatikkurs började
  kändes det som att gå in i en vägg."

 44. "De enda förkunskaperna jag hade var
  att verb är saker man gör"-

 45. -"adjektiv beskriver saker och ting
  och substantiv är namn på ting."

 46. "Det lär man sig på lågstadiet. Vad
  gjorde jag resterande år i skolan?"

 47. "Om jag inte ens kan
  svensk grammatik"-

 48. -"hur ska jag kunna undervisa
  i just svenska?"

 49. "Ångesten under grammatikkursen
  var inte rolig att hantera."

 50. "Jag som alltid hade haft så lätt
  för mig förstod inte vad lärarna sa."

 51. "Jag fick läsa en text flera gånger
  för att ta till mig innehållet."

 52. "Vems fel är det här? Är det mitt
  fel? Är det mina gamla lärares fel?"

 53. "Skolledningen? Regeringen?
  Vem ska jag skylla på?"

 54. "Och hur ska vi kunna
  göra det bättre"-

 55. -"och undvika
  att fler elever känner som jag gör?"

 56. Det här är ett vittnesmål från Erika.

 57. Vi vet att hon inte är ensam. Vi har
  mött liknande upplevelser tidigare.

 58. Det intressanta är att vi inte bara
  möter det bland svensklärarstudenter-

 59. -utan faktiskt även
  bland yrkesverksamma lärare-

 60. -fast vi kanske hör det
  på ett lite annat sätt då.

 61. Här har vi till exempel kunnat höra
  att grammatik är för svårt för barn.

 62. "Varför har vi inte fått lära oss
  det här på lärarutbildningen?"

 63. "Jag lägger inte tid på tragglande
  av meningslösa utantillkunskaper."

 64. "Hur kan man lära ut detta
  till eleverna?"

 65. "Grammatik ska eleverna läsa i grund-
  skolan, så vi arbetar inte med det."

 66. "Hjälp! Det här borde jag kunna!"

 67. Kanske känner vi alla igen oss
  lite grann i det.

 68. Vi har funderat på hur man löser
  det här grammatikproblemet.

 69. Det har andra också funderat på.

 70. Exempelvis Boström och Josefsson
  redan 2006.

 71. Där håller Ullström med: "Grammatik-
  undervisningens didaktik..."

 72. Det är ju de didaktiska frågorna:
  varför, vad och hur.

 73. "...återstår väsentligt
  att utveckla."

 74. Vi har i samverkan med våra
  studenter, våra verksamma pedagoger-

 75. -och i egna erfarenheter som lärare
  funderat mycket över-

 76. -hur man kan göra
  grammatikundervisningen meningsfull-

 77. -och göra den på ett sånt sätt
  att man minns att man haft grammatik.

 78. Ofta möter vi studenter-

 79. -som säger att de aldrig nånsin haft
  nån grammatikundervisning alls.

 80. Vi tror inte att man har gått igenom
  grundskolan och gymnasiet utan det.

 81. Vi närmar oss den kreativa
  grammatiken. I kreativitet lägger vi-

 82. -ett öppet och undersökande
  förhållningssätt till språket.

 83. Det kräver då ämneskunskaper
  - vad handlar det om?

 84. Det handlar om pedagogiska kunskaper
  - hur lärande går till.

 85. Och också metoder för nytänkande.

 86. Att gå bortom hur den traditionella
  undervisningen har sett ut - hur.

 87. Men det handlar också
  om inre motivation hos eleverna-

 88. -att uppleva det som meningsfullt,
  och inre motivation hos pedagogerna.

 89. Att man även som lärare ser det här
  som meningsfullt och viktigt.

 90. Nu handlar det om den inre
  motivationen: Varför grammatik?

 91. Det är ett centralt kunskapsområde
  när vi pratar om språkutveckling.

 92. Vi får nödvändiga begrepp,
  alltså ett metaspråk om språket-

 93. -vilket gör att det blir lättare
  att kommunicera det med våra elever-

 94. -på ett professionellt sätt
  mellan pedagoger-

 95. -och till andra omgivande
  intresseområden.

 96. Föräldrar och kanske i andra
  utbildningssammanhang.

 97. Men det här kan också vara ett stöd
  för allt språkutvecklande arbete.

 98. Med det menar vi
  att det här gäller alla ämnen.

 99. Ni ser snart vad vi menar med det.

 100. Som ni säkert också redan nu ser
  tolkar vi grammatiken ganska brett.

 101. Inte bara som ordklasser
  eller satsdelar-

 102. -utan grammatik i funktion med det
  som händer runtomkring.

 103. Det kommer strax att leda oss in
  på elevtexterna.

 104. Vi har pratat ganska mycket om ifall
  det är möjligt att ägna sig åt språk-

 105. -utan att faktiskt beröra grammatik.

 106. Visst kan det vara
  en definitionsfråga-

 107. -men egentligen tror vi att kunskaper
  om språkets system och struktur-

 108. -är kärnan i allt vi gör när vi
  ägnar oss åt att läsa och skriva.

 109. Även om man kommer in i grammatik-
  området med olika förkunskaper-

 110. -och olika attityder, så är det här
  ett ganska tungt vägande argument.

 111. I de nya styrdokumenten
  har vi väldigt tydligt framskrivet-

 112. -vilken plats grammatiken
  och språkets struktur ska ha.

 113. Längst upp har vi ett litet utdrag
  från förskoleklass, de yngsta barnen.

 114. Där är det lite mindre specifikt, men
  det räcker att gå in på årskurs 1-3-

 115. -så ser vi att det vi ska hålla på
  med är ganska specificerat.

 116. Jämfört med den tidigare Lpo-
  kursplanen så är det stor skillnad.

 117. I 1-3 är det språkets struktur
  med stor och liten bokstav.

 118. Vi kommer in på skiljetecknen som
  avslutar mening och stavningsregler.

 119. Det här ska vi verkligen göra.
  Stavningsregler.

 120. Inte bara stavning,
  utan stavningsregler.

 121. Det där ska det sen byggas vidare på
  fram till årskurs 6.

 122. Det blir mer specifikt och fördjupat
  när vi plockar in meningsbyggnad.

 123. Vi kommer in
  på huvudsatser och bisatser-

 124. -och bygger vidare
  på stavningsregler och skiljetecken.

 125. Det är återigen väldigt preciserat.
  Vi får ytterligare ett steg i 7-9.

 126. Där ska vi ägna oss
  åt stavningsregler, skiljetecken-

 127. -ordklasser och satsdelar.

 128. Vi ska ju det
  om vi nu ska följa det här.

 129. Om vi sen går ett steg längre
  och ser på gymnasiets styrdokument-

 130. -så går det en skiljelinje där.
  Det uttrycks inte lika precist där.

 131. Synen som framträder där är mer
  i form av en tillämpad grammatik.

 132. Man behöver begrepp och kunskaper
  om språket för att göra andra saker:

 133. Analysera text
  och prata om text och skrivande.

 134. Så vi tog inte med ett utdrag från
  gymnasiets olika ämnesplaner här.

 135. Men visst är det tydligt framskrivet?

 136. Det leder oss in på frågan om hur man
  handleder språkutveckling hos elever.

 137. Med utgångspunkt i elevtexterna-

 138. -vill vi trycka på
  att man lyfter fram styrkor-

 139. -och att man också tänker
  på vilka kvaliteter-

 140. -alltså vilka egenskaper,
  som vi ser hos texten.

 141. Vad är det för egenskaper och
  kvaliteter som synliggörs i texten?

 142. För att kunna se det-

 143. -så behöver man ämneskunskaper
  och språkvetenskaplig bakgrund.

 144. Man behöver veta mycket om grammatik,
  om hur texter är uppbyggda.

 145. Man behöver också veta
  vad som händer i skrivprocessen.

 146. Frågan som följer på det är förstås:
  Hur går vi vidare?

 147. Även där måste man kunna identifiera
  vad vi kan bygga vidare med.

 148. Det här är förstås
  interaktion med eleven.

 149. Den sista frågan
  är kanske mer aktuell än nånsin-

 150. -för vi har möjlighet
  att skriva på många olika sätt i dag-

 151. -med användning av den nya tekniken.

 152. Vilka kvaliteter bejakas,
  uppmuntras, synliggörs?

 153. Vilka kvaliteter tillåts,
  får man använda?

 154. Och hur utvecklar man det här vidare?
  Hur uppmuntrar man och utvecklar dem?

 155. Det krävs väldigt stor kunskap
  av textkompetens-

 156. -och väldigt stor kunskap
  av multimodalitet i dag-

 157. -för att vara handledare
  i språkutveckling.

 158. Men det är text i dag, som sagt. Det
  här vill vi definiera som en text.

 159. En treåring har gjort "Den hiskeliga
  berättelsen om huggarormen!"-

 160. -som kom till en eftermiddag i somras
  i hemmiljö.

 161. En grannfru
  hade varit ute i skogen på morgonen-

 162. -och fått se en huggorm på stigen.

 163. Det var ju ett fasligt besvär
  att ta sig förbi den här huggormen.

 164. Sen var det kaffedags.
  I Värmland dricker vi mycket kaffe.

 165. Barnet satt vid bordet,
  och det här berättades.

 166. På eftermiddagen kom barnet med den
  här papperslappen, en post-it-lapp-

 167. -och sa till sin mamma: "Läs, jag har
  skrivit." Mamma var med på noterna.

 168. Hon var lite osäker på vad det stod,
  så barnet läste och berättade-

 169. -hur hon hade varit ute i skogen
  och mött en huggarorm.

 170. Då rättade ju mamman som vi gör.
  Inte genom att säga "Du sa fel"-

 171. -utan hon sa:
  "Oj, såg du en huggorm?"

 172. Barnet rättade tillbaka. "Nej, inte
  en huggorm. Det var en huggarorm."

 173. Då fick mamman veta
  att en huggorm inte är...

 174. En huggarorm är inte samma sak som
  en huggorm. En huggorm hugger så här-

 175. -men en huggarorm hugger med yxa. Det
  är ju barnets föreställningsvärld.

 176. Här ställer vi oss frågan:
  Vad ser vi för textkompetenser?

 177. Berättarkompetens och möjlighet att
  hålla en berättarstruktur i huvudet.

 178. Ser ni att det finns rader här?
  Barnet vet att text innehåller rader.

 179. Vi kan se att barnet gör uppehåll.

 180. Det är nåt slags delar
  i det här mönstret, som ord.

 181. Vi vet ju inte om det är skrivet från
  höger till vänster eller tvärtom.

 182. Det har vi ingen aning om.

 183. Men om man tittar noga på
  hur formen på den här skriften är-

 184. -ser vi att många av våra bokstäver
  ser ut så här, lite kantiga och så.

 185. Här kan man gå vidare och utveckla
  den fonologiska medvetenheten-

 186. -och också börja närma sig
  vilka ljud vi har i språket-

 187. -och förstås kopplingen
  till bokstäverna så småningom också.

 188. Vi har en annan nybörjarskrivare här.

 189. Ett barn som har börjat ettan.
  Det här är i oktober.

 190. Den här eleven skrev inte - det är
  en pojke - innan han började ettan.

 191. Han är nybörjare.
  Men han måste ha haft en hel del-

 192. -fonologisk medvetenhet
  och bokstavskännedom.

 193. Det är en faktatext om hur man sköter
  katter, och han har en egen katt.

 194. Det är en lista som visar
  hur det går till.

 195. "Var rädd om katten. Mata fett.
  Klappa." Nej, det står "kamma".

 196. "Fästingar. Klappa. Tyck om."

 197. "Släpp ut när hon mjauar." Jag hoppas
  att ni kan följa mig i min läsning.

 198. Vi ser att det finns
  en genrekompetens - lista, vet han.

 199. Han vet att rubriker stryks under.

 200. Det här är ingen
  innehållsmässig rubrik-

 201. -men rent grafiskt har vi ju
  understrykningen under rubriken.

 202. Det finns en berättarstruktur. Varje
  del i listan förtydligas i texten.

 203. Vi kallar ju hela det här för text.

 204. Ni ser högst upp till vänster där.

 205. Det är nästan en liten seriesekvens.

 206. Katten mjauar,
  och så får man öppna dörren.

 207. Då ser man att hon hoppar ut med
  väldig fart, och så blir det tomt.

 208. Det här med att kamma noga kommer
  tillbaka. Vi tror att det är en kam.

 209. Det är nog en långhårig katt,
  det verkar vara trassligt.

 210. Hur katten ser ut ser vi väldigt
  tydligt. Den är nästan lite farlig.

 211. Det är nog en katt som jagar.
  Hon vill ut, så det är en utekatt.

 212. På armbågen... Säger man "armbågar"
  på katter? Där finns en fästing.

 213. Det handlade om fästingar också där.

 214. Jag tycker att det här ser ut som
  ett mansansikte, men jag kan ha fel.

 215. Helt klart är
  att läsglasögon måste tas på.

 216. Vi förstår att det kan vara
  lite besvärligt att se.

 217. Fästingsprej verkar finnas.

 218. Eller så tycker han att det vore bra.

 219. Och så "hårt, väldigt".

 220. Ja, vi vet hur det är med fästingarna
  om vi har haft katter.

 221. Här kan man kanske
  förundras lite mer.

 222. "Mata katten noga med fett."

 223. Jag tycker att det är en flaska.

 224. Jag vet inte om det finns nån kattmat
  som är på det sättet.

 225. Men mata noga med fett.
  Annars: "Varning."

 226. "Varning." Så kan det gå med katter.

 227. Vad ser vi för textkompetens här?
  Berättandet, naturligtvis.

 228. Det finns väldigt mycket kunskap
  som den här eleven berättar om.

 229. Listan.
  Berättarsekvensen i serien, förstås.

 230. För att vara en nybörjarskrivare
  stavar den här eleven väldigt bra.

 231. Vi skulle kunna gå vidare.

 232. Vi kan ta fasta på mycket,
  men vi tar fasta på listan.

 233. Att börja jobba med lite mer löpande
  text och kanske närma oss meningar.

 234. Där leder Camilla vidare.

 235. När vi arbetar med meningar
  behöver vi också skiljetecken.

 236. Det här är en bild som vi tänkte
  använda som ingång till skiljetecken.

 237. Kung fu, ska det här vara.

 238. Vi tänkte göra en liten övning som vi
  kallar "skiljeteckens-kung fu".

 239. Alldeles strax ska ni få resa på er,
  men först ska jag berätta.

 240. Jag har jobbat på det här sättet
  med barn-

 241. -för att befästa
  skiljetecknens funktion.

 242. Rörelser och ljud
  förstärker lärandet.

 243. Det utforskande är att vi pratar om
  vad skiljetecknen symboliserar-

 244. -men också provar att gestalta det.

 245. Nu tar jag tecken utifrån
  hur jag gjorde den gången-

 246. -men om ni ska göra det här, så vill
  man ju utforska det tillsammans.

 247. De talar om för er, och tillsammans
  tar ni fram hur tecknet ser ut.

 248. Det låter kryptiskt,
  för ni vet hur en punkt ser ut-

 249. -men lägger vi på ljud och rörelse-

 250. -menade mina barn att man gör så här:
  pow! Därför kallar vi det kung fu.

 251. Jag kan inte kung fu, så ni får ha
  överseende med mina rörelser.

 252. Utropstecknet: wow pow! Det är klart,
  för ett utropstecken är ju ett "wow".

 253. Frågetecken: killerillerill pow!
  Javisst, frågor kittlas ju.

 254. Kommatecken: bing!

 255. Och om vi ska förstärka det
  med stor bokstav...

 256. Det är ju inte ett skiljetecken, men
  det markerar ju meningen på nåt sätt.

 257. Då tänkte de på "capital letters".

 258. Och så översätter man "capital"
  till "huvudstad".

 259. Då blev det så här
  man markerar stor bokstav.

 260. Det var pow, wow pow, killerillerill
  pow och stor bokstav så.

 261. Om det kommer ett kommatecken
  så är det bing.

 262. Vi ska strax tillsammans läsa
  "Petter och hans fyra getter".

 263. Jag ska be er att resa på er.

 264. Jag kommer att vända mig från er,
  för jag behöver ju läsa texten.

 265. Eller om jag ska...
  - Ska jag stå där? Ja.

 266. Då tänker jag att ni är redo
  för "Petter och hans fyra getter".

 267. "I sin stuga bodde Petter
  med en katt och fyra getter - pow!"

 268. "Första geten hette Röd - pow!"

 269. "Den åt bara smör och bröd - pow!"

 270. "Andra geten hette Blå - pow!"

 271. "Den var starkare än två - pow!"

 272. "Tredje geten hette Gul - pow!"

 273. "Den var julbock varje jul - pow!"

 274. "Fjärde geten hette Vit - pow!"

 275. "Den var känd för sin aptit - pow!"

 276. "Katten hette Murre Svart - pow!"

 277. -Nej!
  -Bing!

 278. "Tog en råtta varje natt - pow!"

 279. "Hela dagen måste Petter
  valla sina fyra getter - pow!"

 280. "Röd och Blå och Gul och Vit"-

 281. -"sprang i skogen hit och dit - pow!"

 282. "Men - pow, pow, pow!"

 283. Ja, ni.

 284. Tack så mycket.

 285. -Fantastiskt med en sån publik.
  -Ja, underbart.

 286. En av våra grundtankar med en sån här
  övning eller nånting annat är-

 287. -att vi försöker få in det språkliga
  i allt vi gör.

 288. Det finns ju så enormt mycket man kan
  använda i stället för övningsböcker-

 289. -eller vad man nu har
  från sin egen skolgång.

 290. Texter som vi ändå arbetar med,
  som "Petter"-

 291. -texter som eleverna skriver själva
  eller reklamtexter, reklamfilmer.

 292. Vi kan ju använda det
  till det vi behöver.

 293. Vi ska fortsätta på det där
  med elevernas eget skrivande.

 294. Nu lämnar vi de allra yngsta barnen
  och "Den hiskeliga huggarormen".

 295. Vi lämnar också "Katten" bakom oss
  för att se på mellanårens skrivande.

 296. Vad tänker ni när ni ser den här?
  Om jag ska gissa-

 297. -så tror jag att man ser att det är
  en ganska välfungerande berättelse-

 298. -skriven av en elev i fyran.

 299. Det här är berättelsen om en pizza
  som berättas i kronologisk ordning-

 300. -från början
  till ett kanske lite abrupt slut-

 301. -men vi får i alla fall veta
  att det är slut.

 302. Då tänkte vi att vi först skulle
  se lite grann på textkompetenser.

 303. Eleven har kommit långt i skrivandet,
  för vi har en fungerande berättelse-

 304. -en ganska tydlig berättardisposition
  som är just kronologisk.

 305. Det är lätt att följa den röda
  tråden. Texten är lite processad.

 306. Några stavfel har putsats till,
  men överlag fungerar det väl.

 307. En korrekt meningsbyggnad. Eleven kan
  stor bokstav och punkt, som den ska.

 308. Det förekommer
  både huvudsatser och bisatser.

 309. Då är ju frågan: Vill vi verkligen
  klaga på nånting i den här texten?

 310. Nej, kanske inte, men vill vi hjälpa
  eleven till fortsatt utveckling?

 311. "Ja, det vill vi", ska man svara.

 312. Och jag hörde att de svarade.

 313. Därför tänkte jag att vi skulle visa
  ett par snabba textlaborationer-

 314. -som vi skulle kunna göra på texten.

 315. Den ena är att vi som pedagoger
  skulle kunna se på den här texten-

 316. -och titta på ordförrådet.

 317. Det kan man inte alltid göra,
  men vi tar det som ett exempel här.

 318. När vi tittar på orden
  som används här-

 319. -ser vi att ett ganska litet antal
  ord används väldigt mycket.

 320. Jag har visserligen slagit ihop
  några variantformer-

 321. -men ordvariationen
  är ändå ganska begränsad.

 322. Man skulle kunna arbeta med synonymer
  för att vidga ordförrådet-

 323. -och kanske diskutera vad man
  kan göra mer för att bygga ut texten-

 324. -hitta större variation
  och komma längre i språkutvecklingen.

 325. En mer specifik variant av att se på
  ordförråd och orden som används är-

 326. -att gå in på det här
  med ordklasser och ordklassvariation.

 327. Och... Så där ja.

 328. Där kan det nog vara så att vi som
  svensklärare, pedagoger eller vuxna-

 329. -ofta kan få en känsla
  för saker och ting.

 330. Men känslan kan vi ibland komplettera
  genom att se lite mer konkret.

 331. I den här texten har orden med
  beskrivningskaraktär färgats blåa.

 332. Det översta ordet "sträng"
  är ju ett adjektiv-

 333. -och det som står strax nedanför,
  "ännu mera", är ett slags adverbfras.

 334. Det är de två eller tre beskrivnings-
  orden som förekommer i texten.

 335. Det området
  skulle man kunna arbeta vidare med.

 336. Arbeta med både adjektiv och adverb
  för att göra texten mer levande.

 337. Här blir det så väldigt tydligt
  att ordklassen är underrepresenterad.

 338. Där tänkte jag att vi skulle gå över
  till ett annat exempel.

 339. Ta en minut och läs igenom den här
  efter bästa förmåga.

 340. Jag har använt texten på olika sätt.

 341. Vid flera tillfällen har jag gjort
  en ovetenskaplig undersökning-

 342. -där jag har läst texten först utan
  att man har fått se hur den ser ut.

 343. Det visar sig tydligt att åhörarna
  skattar texten på helt olika sätt-

 344. -beroende på om man bara hör den läst
  eller om man ser den så här.

 345. Det har nästan gått ett sus
  genom salen när jag visar den.

 346. Det aktualiserar frågan
  om vad vi ser som kvaliteter i text.

 347. Det är ju så himla lätt, rent ut
  sagt, att man noterar de här ytfelen-

 348. -stavfel, särskrivningsfel
  eller interpunktionsfel-

 349. -och missar alla kvaliteter
  som ligger under textytan.

 350. Fixar man bara till det där som stör,
  så har vi en fantastisk berättelse.

 351. En berättelse
  där skribenten som går i nian-

 352. -dessutom använder ett målande språk
  på många olika sätt.

 353. Vad man kan säga om den här
  i kvalitetsväg...

 354. Dels finns det en hel del beskrivande
  ord och uttryck, adjektiv och adverb.

 355. Det finns en detaljrikedom
  i många fall-

 356. -som visar sig på olika sätt,
  till exempel genom sammansatta ord.

 357. Det finns också
  en stor närvaro i texten-

 358. -flera spännande drag
  som ökar spänningen, faktiskt-

 359. -och en ganska tydlig röd tråd,
  i alla fall.

 360. Om vi håller oss kvar
  vid utvecklingsområden-

 361. -så tänkte jag att vi skulle se
  lite grann på just särskrivningarna-

 362. -eftersom många noterar det
  som ett ganska vanligt fel.

 363. Det är inte bara bland ungdomar och
  barn som särskrivningar förekommer.

 364. De här exemplen
  har vi hittat på nätet.

 365. Det finns en Facebookgrupp
  mot särskrivningar.

 366. Det är en feltyp som är ganska
  tacksam att arbeta med på många sätt.

 367. Man kan hitta många exempel. Man kan
  skratta lite, för det kan bli roligt.

 368. Men frågan är hur man kan arbeta med
  det på ett lite mer fördjupat sätt.

 369. Man kan till exempel låta eleverna
  gå ut och fotografera särskrivningar.

 370. Man kan göra en särskrivningsjakt
  på nätet.

 371. Men man kan också använda
  särskrivna ord som nånting-

 372. -som leder oss in i sammansatta ord
  och svenska ordbildningsprinciper.

 373. Att vi sätter samman ord, som man ju
  inte gör på samma sätt i engelskan.

 374. Den här bilden kommer från när vi var
  med på en folk- och rockfestival-

 375. -som är i Värmland. Bara i Värmland
  får vi vara med på rockfestivaler.

 376. Vi hade olika stationer som handlade
  om språk, och det här är en ordlek.

 377. Ta en lapp från varje hatt,
  sätt samman och se vilket ord du får.

 378. Då bildas ju alla möjliga typer
  av ord och påhitteord, så att säga.

 379. Här har vi ett bra exempel. En liten
  person drog orden "motor" och "träd".

 380. Han kunde inte läsa själv, så
  föräldrarna läste "träd" och "motor".

 381. Vad blir det för ord?
  "Trädmotor" var inte bra-

 382. -så han bytte plats
  på förled och efterled.

 383. "Motorträd" var nånting för honom.

 384. Han har skrivit "motorträd"
  i mitten av papptallriken.

 385. Han har beskrivit motorträdet
  väldigt, väldigt noga och mycket.

 386. Föräldrarna förtydligar
  i övre delen av papptallriken.

 387. Och sen ser ni vad som händer:
  Han skriver av-

 388. -på det sätt som han kan.

 389. Där vill vi också peka på sättet
  som han tas på allvar-

 390. -som en medlem
  i skriv- och läskunnigas klubb.

 391. Han tar också sig själv på allvar
  i det.

 392. Ett sätt att vidareutveckla
  den här enkla språkleken är...

 393. Vi tittar tillbaka på folkracetexten
  som ni såg nyss.

 394. När man tittar närmare på orden som
  särskrivs, finns det flera exempel.

 395. Det intressanta är,
  fast det är kanske en tillfällighet-

 396. -att de flesta ord som eleven sär-
  skriver saknar fogemorfemet i mitten.

 397. När man sätter samman två ord behöver
  man i flera fall ett foge-s i mitten.

 398. Det kan vara vokaler också.

 399. Det verkar finnas en tendens att när
  vi har s:et i skarven mellan orden-

 400. -så brukar det gynna att ordet skrivs
  ihop. Det brukar också vara så-

 401. -att långa och ovanliga sammansatta
  ord, kanske som "folkracetävling"-

 402. -lättare skrivs isär, för de blir
  otympliga och svårhanterliga.

 403. Man kan fördjupa sig i särskrivningar
  och ordbildningsprinciper.

 404. Till exempel
  kan man diskutera s:ens betydelse.

 405. Ett annat exempel som används
  jättemycket i sammanhangen är-

 406. -ifall det heter
  Svenska fotbollsförbundet-

 407. -eller Svenska fotbollförbundet.

 408. Jag gissar att en del av er vet att
  det står Svenska fotbollförbundet.

 409. Men vi lämnar den tråden och plockar
  upp en annan tråd ur folkracetexten-

 410. -som ni nog noterade. Det här med
  att punkten och de stora bokstäverna-

 411. -i många fall sitter där de ska,
  men inte alltid.

 412. Med tanke på målen
  som vi har för högstadieåren 7-9-

 413. -så borde vi nog arbeta med det här.
  Egentligen finns ju målen tidigare.

 414. Enligt målen ska vi faktiskt
  arbeta med satsdelar i 7-9.

 415. Ett förslag skulle kunna vara att
  närma sig de två främsta satsdelarna-

 416. -genom att se på
  hur meningarna är uppbyggda.

 417. Genom at ta ut subjekt och predikat
  i var och en av de här satserna-

 418. -kan man få en bakgrund till det-

 419. -som ligger till grund
  för hela vårt interpunktionssystem.

 420. Vi behöver i väldigt många fall nån
  typ av skiljetecken mellan satserna.

 421. Därifrån tänkte jag att vi skulle
  gå vidare ytterligare en liten bit.

 422. Och då återkommer vi
  till det här med skiljetecken-

 423. -och hur man ytterligare
  kan koncentrera språket.

 424. I en sexordsroman ingår sex ord.

 425. Ernest Hemingways klassiska exempel:
  "For sale: baby shoes, never worn."

 426. Det ryms ju en hel roman i det.

 427. Margaret Atwoods exempel:
  "Longed for him. Got him. Shit."

 428. Dagens Nyheter hade för några år sen
  en sexordsromantävling.

 429. Man fick skicka in texter, och
  det här var det vinnande bidraget.

 430. Det finns en hel skrivrörelse på
  nätet som handlar om sexordsromaner.

 431. Mycket av det är på engelska.

 432. Det här var vinnaren. Tänk er att vi
  lägger på skiljetecken a la kung fu.

 433. Vi kan göra det fast ni sitter kvar.
  Talstreck är "chot".

 434. Det är bra, för man sänder ut sitt
  budskap. Vi provar, ni kan sitta.

 435. "Chot! Död - killerillerill pow!"

 436. "Chot! Mördad - pow, pow, pow!"

 437. "Chot! Hur - killerillerill pow!"

 438. "Chot! Strypt - pow!"

 439. "Chot! Vem - killerillerill pow!"

 440. "Chot! Jag - wow pow!"

 441. Tänk er nu
  om man byter ut skiljetecknen-

 442. -och exempelvis i stället för ett
  frågetecken använder "pow, pow, pow"-

 443. -eller "wow pow". Då händer ju också
  nåt annat med textens budskap.

 444. Vill man också jobba
  med ords nyanser och volymen på ord-

 445. -synonymer och såna saker, så är det
  lätt i en så utkristalliserad text.

 446. Man kan också jobba med gestaltning
  och dramatisering. Hur läser man det?

 447. När jag pratar om gestaltning skulle
  man faktiskt kunna ta bort ord-

 448. -och i stället bara göra en rörelse
  för det. "Död" skulle bli så här.

 449. Chot! Killerillerill pow!

 450. Jag har sett det här göras
  med små barn och med gymnasieelever.

 451. Det närmar sig
  ett lekfullt och öppet arbetssätt.

 452. Det kreativa och öppna i det
  ligger i att man gör det tillsammans-

 453. -och att man också är mottaglig
  för det som eleverna föreslår.

 454. Eller mottaglig... Att man tillåter.

 455. Vi ska se om jag kan komma rätt
  här också. Så där ja.

 456. Vi har haft nöjet att få presentera
  begreppet "kreativ grammatik".

 457. Vi kan repetera lite grann.
  De arbetssätt vi gärna pekar på är-

 458. -olika språklekar, det undersökande,
  öppna förhållningssättet-

 459. -att man använder sig
  av gestaltningar, kropp och rörelse-

 460. -multimodalitet, att man ser texter
  som kommunikativa fenomen-

 461. -och språkliga laborationer där man
  nyanserar språkets minsta detaljer.

 462. Utgångspunkt i dag var elevtexter.
  Det kan vara skönlitterära texter.

 463. Vardagstexter. Det måste ju inte
  bara vara skolskrivandet-

 464. -utan många, många olika typer
  av texter. Samtal, förstås.

 465. En språklek i sig
  skulle också kunna vara utgångspunkt-

 466. -för den här typen av arbete.

 467. Det måste inte bara vara text.
  Man kan också börja i andra änden.

 468. Vi vet inte hur man ska kunna
  sätta en gräns runt det här.

 469. Människor är kommunikativa, så det
  kan också vara mycket, mycket mer.

 470. Så allra först:
  Tusen tack för att ni har kommit hit.

 471. Textning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kreativ grammatik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Annelie Johansson är lärarutbildare vid Karlstads universitet och Camilla Grönvall är doktorand vid Karlstads universitet. De berättar om hur man kan göra grammatikämnet mer meningsfullt för eleverna. Genom att lärare blir säkrare i grammatiska frågor ges de möjlighet att arbeta med elevernas språkutveckling på ett sätt som ligger långt från ett gammaldags tragglande av regler i grammatikböckerna. Inspelningen ägde rum den 27 oktober 2014 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Grammatik, Lärarrollen, Skolan, Skolpersonal, Språkundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2014

Konsten att göra ett bra prov

Forskaren Christina Wikström berättar om vad som kännetecknar ett bra prov, vad man kan och inte kan göra med prov och hur man bör tänka när man vill utveckla ett eget prov. Inspelning från den 27 oktober 2014 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2014

Stresshantering i klassrummet

Ann Nygren är livsstilspedagog och berättar om stressen många ungdomar känner. Hon ger också verktyg för att kunna varva ner och framförallt sova bättre. Inspelningen ägde rum den 27 oktober 2014 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2014

Kreativ grammatik

Annelie Johansson och Camilla Grönvall berättar om hur man kan göra grammatikämnet mer meningsfullt för eleverna och så att det skiljer sig från gammaldags tragglande av regler i grammatikböckerna. Inspelat den 27 oktober 2014 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2014

Hur kan lärare bemöta främlingsfientlighet?

David Lifmark forskar kring främlingsfientlighet. Han berättar här om att man som lärare har en maktposition och därmed moraliskt ansvar att tackla de här svåra frågorna. Inspelningen ägde rum den 27 oktober 2014 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Digital didaktik

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

En skola för rätt och fel

När skoldagen är slut och klasskamraterna går hem fortsätter Rayan och Maryam till sin andra skola. Det är Al Salam-föreningen som driver skolverksamhet efter skoltid för barn i Malmö med ursprung i arabvärlden. Skolan startades av Iman Fakhro och hennes systrar när de såg att barnen i området där de bodde betedde sig illa mot varandra. Bara i Malmö finns ett fyrtiotal komplementära skolor, berättar forskaren och läraren Laid Bouakaz, som har kartlagt fenomenet. Skolorna drivs av frivilliga krafter, ofta av föreningar med rötter i andra länder. Vad får eleverna i de här skolorna som de inte får i den vanliga skolan?