Titta

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Om UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vatten blir en allt viktigare faktor när det gäller arkitektur och stadsplanering. Den globala uppvärmningen har skapat ett klimat där städer och samhällen måste vara beredda på att ta hand om allt större vattenmängder. Men hur ska det gå till? I ett antal föreläsningar diskuteras här framtidens utmaningar med arkitekter och forskare från vattennära städer som London, Seattle och Göteborg. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden : En världsledande stadsdelDela
 1. Greg Morrison,
  professor vid Chalmers.

 2. Jag ska berätta om ett spännande
  och engagerande projekt.

 3. Det handlar inte om ekologisk resiliens,
  utan om faktor tio-

 4. -och hur den idén kan appliceras på
  en stadsdel i stället för en hel stad.

 5. Jag ska prata om två saker.

 6. Ett: vattenhantering i stadsdelen-

 7. -när det gäller biologisk mångfald
  och ekosystemtjänster.

 8. Två: hållbar livsstil,
  d.v.s. vårt dricksvatten.

 9. Vi arbetar utifrån ett antal nya idéer-

 10. -som ingår i
  ett större faktor tio-koncept.

 11. Jag vill nämna några viktiga personer.

 12. Ann Mattsson, vars arbete jag ska
  prata mer om senare, är professor.

 13. Annika Malm sitter här inne nånstans.
  Hon är doktorand.

 14. Ulf Moback är här. Han hjälper oss
  med arbetet med vattnet i stadsdelen.

 15. Yuliya Kalmykova som arbetar
  med faktor tio-projektet är här.

 16. Hon har gått.
  Hon har hört det här förut.

 17. Vi deltar i Climate-KIC-programmet,
  EU:s största innovationspartnerskap-

 18. -som arbetar för att lösa klimatproblem
  med hjälp av kunskap och innovation.

 19. Vårt projekt är en del av deras
  flaggskepp Smart Sustainable Districts.

 20. Man höll en tävling där man valde ut sex
  städer i Europa som utmärkte sig.

 21. Man valde ut sex
  av totalt trettio städer.

 22. Köpenhamn var en av dessa städer.

 23. Det var även Paris, Berlin, London
  och en nederländsk stad.

 24. Göteborg valdes också ut,
  lilla Göteborg i det nordiska området.

 25. Jag ska prata lite om vårt koncept som
  bygger på en faktor fyra-förbättring.

 26. Vi arbetar i en stadsdel
  som heter Johanneberg-

 27. -och omfattar
  Chalmers tekniska högskola-

 28. -samt norra och södra Guldheden
  och ytterligare några områden.

 29. Vi håller på att rusta upp
  en del av de här områdena-

 30. -och arbetar även med ett antal
  banbrytande innovationsprojekt.

 31. Vi kommer till exempel att få
  en ny elbusslinje nästa år.

 32. Här har vi världens första kontorshus
  som byggts enligt faktor tio-konceptet.

 33. Det ska byggas i utkanten av området.

 34. Johanneberg Science Park
  har certifieringen Miljöbyggnad Guld.

 35. Riksbyggen har startat byggprojektet
  Positive Footprint Housing.

 36. Det gamla utställningsområdet Norra
  Guldheden håller på att rustas upp.

 37. Intressanta byggnader
  kommer att uppföras.

 38. En av dessa
  är Castellums kontorskomplex.

 39. Vi hoppas kunna uppföra en faktor
  tio-byggnad i en faktor tio-stadsdel.

 40. Själva byggnaden är inte faktor tio, men
  inom stadsdelen blir den det.

 41. Vårt mål är alltså att skapa världens
  första faktor tio-stadsdel.

 42. De här planerna
  har funnits de senaste tio åren.

 43. Det kom en UNEP-rapport 2011
  som ni kan googla om ni vill.

 44. Ni kan ladda ner den och läsa den
  i sängen. Den är mycket filosofisk.

 45. Det handlar om-

 46. -de antaganden som görs om hur
  våra resurser kommer att se ut 2015-

 47. -samt att t.ex. Kina och Indien-

 48. -kommer att bygga upp en välfärd
  baserad på resursanvändning.

 49. Vad behöver vi då göra för att skapa
  en hållbar resursanvändning 2015?

 50. Vi måste minska resursanvändningen,
  eller snarare resursflödena-

 51. -som redovisas i olika resursmodeller-

 52. -med ca 90 %, vilket är mycket svårt.

 53. Vi måste frikoppla resursanvändningen
  från den ekonomiska tillväxten.

 54. Vi kommer att vara rikare i framtiden
  och ha ett högre välmående.

 55. Det är uppenbart att vatten
  spelar en mycket viktig roll-

 56. -när det gäller vårt välbefinnande.

 57. Här handlar det dock inte så mycket om
  vatten som resurs.

 58. Bakom projektet står Göteborgs
  borgmästare Anneli Hulthén-

 59. -konsultföretaget Tyréns vd-

 60. -fastighetsbolaget Castellum
  samt rektorn för Chalmers högskola.

 61. Det är deras visioner och mål som styr
  arbetet med den här stadsdelen.

 62. Det var därför jag nämnde de andra.
  Ulf representerar förstås kommunen.

 63. I de första studierna har vi
  tittat på vatten i gröna områden-

 64. -och vatten i största allmänhet.

 65. Vi har tittat på gröna korridorer
  där det råder biologisk mångfald.

 66. Vi har två ganska speciella gröna
  korridorer som löper genom området.

 67. Det finns några ovanliga sorters gökar
  i det här gamla skogsområdet.

 68. Vi har alltså gröna korridorer här,
  men vad har vatten med dem att göra?

 69. Det här har Annika Malm arbetat med. -
  Du borde känna igen det här.

 70. Hon har pekat på den förtätning
  av Göteborg som håller på att ske.

 71. Även utan klimatförändringar
  kommer förtätningen att leda till-

 72. -att avloppsreningsverket får
  alltför mycket vatten att ta hand om.

 73. P.g.a. förtätningen måste vi hitta
  lösningar för att leda om dagvatten-

 74. -vilket diskuterades
  i föregående föredrag.

 75. Annika har forskat om hur man
  skulle kunna leda bort dagvattnet-

 76. -och hur det skulle kunna användas.

 77. Vi har börjat forska
  om det här på Chalmers.

 78. En viktig aspekt av det här
  är dialogen med markägarna.

 79. Hur övertalar man folk att upplåta
  sin mark för såna här projekt?

 80. I stället för att fundera på
  hur man kan bli av med vattnet-

 81. -närmade vi oss det som en resurs
  som främjar biologisk mångfald.

 82. Vi har forskat om hur dagvattensystem
  kan främja den biologiska mångfalden.

 83. Vi har tittat på den biologiska
  mångfalden i reningsdammar.

 84. Vi har utfört studier om dagvatten
  sen en lång tid tillbaka-

 85. -och kan göra ekologiska modeller
  för att studera reningsdammar.

 86. Vad har då det här
  med biologisk mångfald att göra?

 87. Modellerna har blivit betydligt bättre.

 88. I Norge har man ett antal
  såna här dammar-

 89. -och man har hittat olika typer
  av salamandrar och andra djur-

 90. -i sina dagvattenbassänger.

 91. En biologisk mångfald har utvecklats.

 92. Vi letar efter möjliga sätt att hantera
  den här biologiska mångfalden.

 93. Kan vi använda oss
  av naturliga vattenvägar-

 94. -eller regnträdgårdar och dammar-

 95. -för att skydda
  den ökade biologiska mångfalden?

 96. Det finns ännu inga ideala utformningar
  av dagvattensystem.

 97. Man måste förstås ta hänsyn
  till de olika djurarternas preferenser.

 98. Olika arter
  uppskattar olika djupt vatten.

 99. Vi måste gå
  från homogenitet till heterogenitet-

 100. -och öka den biologiska mångfalden
  i de olika systemen.

 101. Vi måste även se till att vi har både
  biologisk mångfald och funktionalitet.

 102. Vi har kunnat studera informationen från
  de norska dammarna-

 103. -för användning i framtida projekt.

 104. Vegetation är viktig för mångfalden.

 105. Såväl redan existerande
  som planterad växtlighet är önskvärd.

 106. Vi har även tittat på abiotiska faktorer
  som berör den biologiska mångfalden.

 107. Mänskliga aktiviteter tycks inte påverka
  den biologiska mångfalden så mycket-

 108. -vilket naturligtvis är goda nyheter.

 109. Vi håller just på att starta
  ett nytt doktorandprojekt.

 110. Vi jobbar nu med
  att rekrytera en doktorand-

 111. -för arbete med ekologiska modeller.

 112. Forskarna kommer att
  kombinera modellering av flöden-

 113. -med ekologiska modeller.

 114. Att modellera biologisk mångfald
  är svårt.

 115. Det bästa tillvägagångssättet är att
  använda sig av svarta lådan-modeller.

 116. De är baserade på empiriska fakta, men
  saknar teoretisk förklaringsgrund-

 117. -eftersom ekologiska modeller inte
  fungerar på det sättet.

 118. Men vi kan göra modeller och koppla ihop
  dem med hydrauliska modeller.

 119. Det här kan användas i Johanneberg för
  att planera och formge-

 120. -de olika ytvattensystemen-

 121. -så att både den biologiska mångfalden
  och det mänskliga välmåendet ökar.

 122. Jag tänkte övergå till del två av...
  Hur lång tid är det kvar? Tio minuter?

 123. Då är det ingen fara.

 124. I går var jag tvungen
  att korta ner föredraget.

 125. Jag tänkte prata om hållbar livsstil.

 126. Ett av de främsta projekten
  i faktor tio-stadsdelen Johanneberg-

 127. -är nånting som kallas HSB Living Lab.

 128. Vi bygger ett labb på högskoleområdet
  där vi ska forska om hållbar livsstil.

 129. Mycket forskningsarbete
  som har utförts de senaste åren-

 130. -har handlat om att separera
  gråvatten och svartvatten o.s.v.

 131. Vi har inte det som utgångspunkt.

 132. Det här är en modell av labbet som
  kommer att bestå av olika moduler.

 133. Det kommer att bo studenter i labbet-

 134. -och de kommer att studeras
  på alla upptänkliga vis.

 135. Labbet har ritats av Tengbom och har
  många gemensamma utrymmen.

 136. Vi kommer att kunna byta ut
  fasadmaterialet utan problem.

 137. Vatten är ett av forskningsområdena.

 138. Chalmers studenter gör en insats för en
  hållbar livsstil i ca 40 lägenheter.

 139. Det kommer även
  att finnas en designateljé.

 140. Vi kommer att samarbeta med NASA och
  bygga olika sorters prototyper.

 141. Vatten och resurskonsumtion
  är centrala frågor i sammanhanget.

 142. Allt det här ingår i Climate-KIC.

 143. Här ser ni en äldre version av labbet.

 144. TU Delft har ett koncepthus.

 145. ETH har nånting som kallas NEST,
  vilket är mycket likt vårt Living Lab.

 146. I Spanien har man ett kontorsprojekt.

 147. Ihop med NASA och universitet i Tokyo
  och Bombay representerar gruppen-

 148. -ett nätverk
  som studerar Living Lab-konceptet.

 149. Vi kommer att dela våra resultat med
  nätverken för att arbeta fram nya idéer.

 150. Det främjar innovationen.

 151. En förberedelse
  inför utformningen av labbet-

 152. -har varit arbetsseminarium
  som har resulterat i nya sätt att tänka.

 153. Ett av de första arbetsseminarierna
  vi hade handlade om tvättstugan.

 154. Man skulle kunna säga
  att vårt Living Lab har tre grundpelare.

 155. En är social hållbarhet
  och resurshållbarhet.

 156. En är system och teknik.

 157. Den tredje
  är formgivning och beteende.

 158. Vi utgick inte enbart
  från ett teknikperspektiv-

 159. -utan ifrågasatte tvättandet i sig.

 160. Anledningen till
  att det här intresserar HSB-

 161. -är att flerfamiljshus har tvättstugor,
  vilka ofta ger upphov till bråk.

 162. Det är ett skämt som svenskar förstår.

 163. Vad som ofta händer i nybyggda hus-

 164. -är att de boende installerar
  egna tvättmaskiner och torktumlare.

 165. När HSB började bygga hus på 20-talet
  var nymodigheterna som infördes...

 166. ...tvättstugor, dagis och sopnedkast.

 167. De sakerna var toppmoderna på den tiden,
  men nu vill HSB ha nya idéer.

 168. Därför sammanförde vi studenter och
  forskare under ett arbetsseminarium.

 169. Folk från HSB deltog också.

 170. De gjorde även våra andra
  samarbetspartner så som Electrolux-

 171. -Bengt Dahlgrens installationsföretag,
  Tengbom, Göteborg Energi och PEAB.

 172. Det verkar som om även
  visualiseringsföretaget HiQ vill delta.

 173. Ska vi lyckas med faktor tio
  måste vi tänja på gränserna.

 174. Vår adjungerade professor
  Larry Toups-

 175. -arbetar som rymdarkitekt
  på Johnson Space Center.

 176. Nästa vecka deltar tre professorer från
  Rice University i ett arbetsseminarium.

 177. NASA och forskare från University of
  Houston deltog i ett arbetsseminarium.

 178. De funderade över vattenanvändning.

 179. NASA planerar en resa till Mars.

 180. På den internationella rymdstationen
  stoppar man smutskläder i en kapsel-

 181. -och låter dem brinna upp i atmosfären
  i stället för att använda sig av vatten.

 182. Men funkar det när man är på väg till
  Mars, eller får man lukta illa i ett år?

 183. De forskar till exempel om användning av
  skåp med UV-LED-ljus.

 184. Vattentillgången är begränsad
  när man åker till Mars.

 185. Vi, däremot, tittar på saken-

 186. -med hållbara vattensystem
  för bostadshus i åtanke.

 187. Behöver vi vatten
  för att tvätta våra kläder?

 188. Det finns ju kemtvätt, men jag
  vill tvätta min skjorta i vatten.

 189. Det är nog en kulturell grej.

 190. Det här var vad designstudenterna
  gjorde. Jag går inte närmare in på det.

 191. De arbetade i Chalmers ateljéer.

 192. Man kom fram till två idéer som kommer
  att testas i HSB:s Living Lab.

 193. En av dem handlade om att fräscha upp
  kläder i stället för att tvätta dem.

 194. Det låter ganska simpelt, men vi kommer
  att placera skåp i labbet-

 195. -och forska om hur det här påverkar
  de boendes tvättvanor.

 196. De som kom på idén funderade kring fria
  radikaler och UV-LED-lampor.

 197. Skåpen ska provas ut i labbet och kommer
  att finnas på varje våning.

 198. De är nu en del
  av formgivningsprocessen.

 199. Tvättstugan kommer inte bara
  att handla om resurshållbarhet.

 200. Den ska även vara ett socialt rum.

 201. Den kommer att finnas
  på första våningen.

 202. Den blir ett slags utställningsrum för
  Electrolux nya tystgående maskiner.

 203. Vi ska undersöka hur det fungerar med
  märkta kläder och delad tvättmaskin-

 204. -och vi kommer även
  att utföra livscykelanalyser.

 205. Forskare kommer att följa projektet.

 206. Electrolux och HSB är intresserade av om
  tvättstugan funkar som socialt rum.

 207. Är tvättstugan multifunktionell?

 208. Det handlar inte om en sjabbig källare,
  utan om ett rum att vistas och arbeta i.

 209. Dessutom sparar man
  vatten och energi.

 210. Det var min sista bild.

 211. Översättning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En världsledande stadsdel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Greg Morrison, professor vid Chalmers universitet, berättar hur Johanneberg i Göteborg ska bli en av världens mest resurseffektiva stadsdelar. Dessutom berättar han om ytterligare ett Chalmersprojekt som handlar om klimatsmart leverne som ger en hint om hur vi tvättar kläder i framtiden. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Förvaltning, Geofysik, Göteborg, Hållbar utveckling, Meteorologi, Naturvetenskap, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Det nya Göteborg

Björn Siesjö, stadsarkitekt, talar om Göteborgs utveckling som hållbar stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Att bygga för stormen

Sander Schuur från White Architects berättar om arbetet med att skapa en urban social plats i Arverne East längs havslinjen Queens, New York - ett område som är känsligt för stormar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Domen över Dordrecht

Orkanen Katrina fungerade som en väckarklocka för hela Holland, berättar Ellen Kelder i denna föreläsning. Hon arbetar med en beredskapsplan för översvämningar i staden Dordrecht. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vattnet som globalt hot

Föreläsning med Kees van Leeuwen, vattenforskare från Holland, som menar att en bra stad är en stad som har gott om pengar att satsa vatteninfrastrukturen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Ett översvämmat London

Phil Stride, projektchef för Thames Tideway Tunnel, berättar om Londons stora problem med att hantera vatten och avlopp. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Den urbana idén om vatten

Idén om den smarta framtidsstaden saknar ofta ett vattenperspektiv, menar Richard Ashley, professor vid Sheffields universitet. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Två städer en utmaning

Hur skapar man en stad som är lika tilltalande i regn som i sol? Steve Moddemeyer arbetar med just den utmaningen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Hamburgs Blå Nätverk

Hamburg står inför stora utmaningar för att staden ska kunna hantera allt regnvatten i de pågående klimatförändringarna. Föreläsning med Elke Kruse, landskapsarkitekt på universitetet i Hafen City. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En världsledande stadsdel

Greg Morrison, professor vid Chalmers universitet, berättar hur Johanneberg i Göteborg ska bli en av världens mest resurseffektiva stadsdelar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En klimatkatastrof i Köpenhamn

Hur förbereder man sig för en framtid med tvära kast i klimatet? Föreläsning med Lykke Leonardsen, chef för klimatenheten i Köpenhamns stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Regeringens arbete med hållbar konsumtion

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) skräder inte orden när han berättar om sina planer för att påverka Sveriges konsumtion i en mer hållbar riktning. Han menar att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria länder och ha ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och framtiden

Hur ser framtiden ut för ett av världens sjukaste innanhav? Tiden är så kort att vi måste ställa om världen i en takt som liknar en revolution, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, i detta samtal med Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik. Men om vi lyckas kan Östersjön vara ett föredöme för världen, menar Johan Rockström. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.