Titta

UR Samtiden - Etnisk profilering

UR Samtiden - Etnisk profilering

Om UR Samtiden - Etnisk profilering

Föreläsningar och diskussioner från konferensen Etnisk profilering. Inspelat den 21 november 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Till första programmet

UR Samtiden - Etnisk profilering : Polisen och romer inom OSSEDela
 1. Vi ska börja eftermiddagen
  med en intressant föreläsning-

 2. -om etnisk profilering
  och andra utmaningar-

 3. -i fråga om relationen mellan polis
  och romer i OSSE-området.

 4. OSSE står för "Organisationen
  för säkerhet och samarbete i Europa".

 5. Vi välkomnar Idaver Memedov-

 6. -från enheten för romafrågor
  vid OSSE.

 7. Tack. - Tack till organisatörerna
  för att ni bjudit in oss-

 8. -att delta i denna viktiga diskussion.

 9. Jag ska kort förklara
  vad vår organisation gör.

 10. OSSE arbetar
  med frågor inom olika områden:

 11. Militära, ekonomiska,
  miljörelaterade och humanitära.

 12. Avdelningen för demokrati
  och mänskliga rättigheter-

 13. -är den institution som främst
  fokuserar på den humanitära aspekten.

 14. Inom avdelningen finns en kontakt-
  punkt för frågor om romer och sinter.

 15. Den är den första och enda i sitt slag-

 16. -inom de internationella organisationer
  som finns i dag.

 17. Organisationen har 57 deltagarländer,
  däribland Sverige.

 18. Den omfattar även organisationer
  från...

 19. ...från Ryssland, Kanada och USA.

 20. Jag ska börja med att helt kort
  förklara vår avdelnings uppdrag.

 21. Ett av de viktigaste dokument
  som har antagits-

 22. -gällande romer inom OSSE-

 23. -är handlingsplanen för att förbättra
  situationen för romer och sinter-

 24. -inom OSSE-området.
  Handlingsplanen antogs 2003.

 25. Den var den första i sitt slag,
  och den är omfattande.

 26. Den behandlar romernas situation
  på olika områden.

 27. Den börjar med romernas situation
  när det gäller utbildning-

 28. -och går vidare med situationen när
  det gäller hälsovård och arbetslöshet-

 29. -och romernas delaktighet
  i politiken och samhället.

 30. Den har även ett viktigt kapitel om
  kampen mot rasism och diskriminering.

 31. En av de viktigaste delarna
  i det kapitlet-

 32. -är delen om brottsbekämpning.

 33. Där finns ett antal rekommendationer-

 34. -i fråga om medlemsstaternas
  åtaganden-

 35. -när det gäller
  att förbättra förhållandet-

 36. -mellan polisen, romerna och sinterna
  inom OSSE.

 37. Kontaktpunkten
  för frågor rörande romer och sinter-

 38. -samarbetar med polisenheten-

 39. -som är en annan avdelning
  inom OSSE i Wien.

 40. Enligt handlingsplanen är vårt uppdrag
  att förbättra förhållandet-

 41. -mellan polisen och romerna.

 42. Vi ska stötta deltagarländerna
  när de genomför de åtaganden-

 43. -som de tagit på sig.

 44. Och OSSE:s högkommissarie
  för nationella minoriteter-

 45. -ska jobba med dessa frågor
  med vår avdelning.

 46. Särskilt gäller det uppförandekoden
  mot etnisk profilering-

 47. -och arbetet för bättre relationer
  mellan olika folkgrupper.

 48. Handlingsplanen innehåller som sagt
  ett antal rekommendationer-

 49. -angående förhållandet
  mellan polisen och romerna.

 50. Jag ska snabbt gå igenom
  dessa rekommendationer.

 51. De handlar om problem
  som var aktuella-

 52. -då handlingsplanen togs fram 2003.

 53. Till exempel de bristande kunskaperna-

 54. -om romernas situation
  hos brottsbekämpande organ-

 55. -och fördomarna och de negativa
  stereotyperna inom dessa organ.

 56. Man tar även upp
  överdriven våldsanvändning-

 57. -och respekten
  för de mänskliga rättigheterna-

 58. -när det gäller förhållandet
  mellan romer, sinter och polis.

 59. Man diskuterar även förtroendebristen,
  och jag ska gå tillbaka i historien-

 60. -för att visa varför förtroendet brister
  mellan romer, sinter och polis.

 61. Man diskuterar effektiva ingripanden-

 62. -av polisen och icke-statliga organ
  mot brott med rasistiska förtecken.

 63. Det var ett problem då, och man
  yrkar på att policyer ska tas fram-

 64. -som kan ge effektiva ingripanden
  från polisens sida.

 65. Rekommendationerna
  innehåller även en uppmaning-

 66. -om att utvärdera
  nationella lagar och regler-

 67. -och jämföra dem med internationella
  människorättsdokument.

 68. En mycket viktig faktor är förstås också
  att det sker ett samarbete-

 69. -mellan brottsbekämpande organ-

 70. -och de romska civilsamhällena.

 71. De senare är mycket medvetna
  om de problem som romer står inför.

 72. Tillsammans kan man utforma upp-
  förandekoder, praktiska vägledningar...

 73. ...och kurser.
  Den sista rekommendationen-

 74. -är att uppmuntra romer och sinter att
  arbeta inom brottsbekämpande organ.

 75. Detta har betraktats
  som ett effektivt sätt-

 76. -att främja tolerans och mångfald
  inom polisen-

 77. -och därigenom också bekämpa
  stereotyper och fördomar.

 78. Vi ska alltså gå tillbaka i historien.

 79. Polisen var ofta den första myndighet
  som romerna kom i kontakt med.

 80. Tänk på att romer och sinter ofta
  var på resande fot, historiskt sett.

 81. Den första myndighet de
  kom i kontakt med, var då polisen.

 82. Oftast var den erfarenheten
  inte särskilt trevlig.

 83. Många tror att romerna
  fortfarande är ett resande folk-

 84. -men i dag är de allra flesta bofasta.

 85. Det finns grupper av romer och sinter
  som fortfarande reser omkring-

 86. -men majoriteten är bofasta
  och lever på en plats.

 87. Genom hela Europas historia-

 88. -har romerna betraktats som kriminella.

 89. Självklart har detta påverkat polisens
  beteende gentemot romerna.

 90. Detta mönster eskalerade-

 91. -under andra världskriget
  och nazisttiden-

 92. -då romerna
  förklarades vara "asociala".

 93. Under den här perioden-

 94. -tror man att minst en halv miljon
  romer dödades under förföljelserna.

 95. På grund av dessa
  erfarenheter av förtryck-

 96. -och maktmissbruk från polisens sida-

 97. -råder det i dag en brist på förtroende
  mellan polis och romer-

 98. -och andra relaterade grupper.

 99. Ofta visar det sig
  att om man gör försök-

 100. -att förbättra samarbetet
  mellan grupperna-

 101. -så avvisas försöken.
  Folk saknar nämligen förtroende-

 102. -inte bara för polisen
  utan för många andra institutioner.

 103. Här har jag skrivit upp några problem
  som romerna står inför i dag.

 104. Det gäller alltså problem
  som fortfarande kvarstår.

 105. Vi är alltså det viktigaste organet-

 106. -som stöttar deltagarländerna
  i genomförandet av handlingsplanen.

 107. Men samtidigt utvärderar vi
  hur det går-

 108. -med ländernas genomförande
  av handlingsplanen.

 109. Vår enhet har lagt fram två rapporter-

 110. -om genomförandet
  av handlingsplanen.

 111. Den första kom 2008
  och den andra 2013.

 112. I dessa rapporter
  utvärderar vi även deltagarländerna-

 113. -i fråga om arbetet med att förbättra
  förhållandet mellan polis och romer.

 114. Här är några av de problem
  som vi har upptäckt.

 115. Etnisk profilering pågår fortfarande,
  och i morse fick vi höra om det.

 116. Jag ska ge ett intressant exempel.

 117. Det visar att etnisk profilering-

 118. -inte bara sker bland poliser,
  utan är ett mycket större fenomen.

 119. Minns ni fallet med den blonda flickan,
  Maria?

 120. Hon hittades av polisen
  i ett romskt läger i Grekland.

 121. I det fallet såg vi många stereotyper
  och fördomar mot romer.

 122. Polisen var där i ett annat ärende
  när de hittade flickan.

 123. Hon var blond och blåögd, och de
  tänkte att hon inte kunde vara rom.

 124. Fallet uppmärksammades av media-

 125. -inte bara nationellt,
  utan internationellt.

 126. I flera veckor
  rapporterades det ständigt om fallet.

 127. Man skrev om hur myndigheterna hade
  hanterat det, att man gjorde DNA-test-

 128. -och att föräldrarna inte var flickans
  biologiska, vilket stärkte fördomen-

 129. -om att romer
  inte kan vara blonda och blåögda.

 130. Detta påverkade även
  några poliser i Irland-

 131. -till att besöka romska familjer.

 132. I två fall omhändertog de
  romska familjers barn-

 133. -enbart för att de ansåg
  att de inte såg romska ut.

 134. "Romer är alltid mörka."

 135. I mitt land kallar man oss
  för "mörkhyade" eller "svarta".

 136. Men det är intressant
  att i alla dessa fall-

 137. -så var barnens föräldrar romer.
  I fallet i Grekland-

 138. -visade det sig
  att föräldrarna till Maria-

 139. -som kallades "den blonda ängeln" -
  de var romer från Bulgarien.

 140. De kom till Grekland för att arbeta,
  och eftersom de inte hade pengar nog-

 141. -lämnade de dottern
  hos en romsk familj i Grekland.

 142. Jag ska inte uttala mig om huruvida det
  var rätt eller fel att lämna henne där.

 143. Jag säger bara att flickan var romsk.

 144. Samma sak hände i de irländska fallen.

 145. De skilde barnen från föräldrarna-

 146. -och när man hade gjort DNA-tester
  visade det sig att barnen var...

 147. Föräldrarna var barnens biologiska.
  Barnen hörde hemma i sina familjer.

 148. Och den irländska ombudsmannen-

 149. -sa att det var ett tydligt fall av
  etnisk profilering från polisens sida.

 150. Det finns många liknande exempel.
  Vi ser fortfarande exempel på-

 151. -att romer inte tillåts lämna
  sina egna länder och resa utomlands.

 152. Det är solklara fall
  av etnisk profilering.

 153. Det finns särskilt tydliga fall
  i Makedonien.

 154. Där försöker myndigheterna hindra
  så kallade "falska asylsökande"-

 155. -från att söka asyl inom EU. Därför har
  man infört "förebyggande åtgärder".

 156. Det innebär att polisen
  utgår från en profil.

 157. ERRC, europeiskt centrum
  för romers rättigheter-

 158. -säger att 90 % av dem som har nekats
  tillstånd att lämna landet var romer.

 159. Detta sker i dag - det är inte historia.

 160. Vi har också hört om ett fall
  här i Sverige-

 161. -där man i hemlighet sammanställde
  information om 5 000 romer-

 162. -varav 1 000 fortfarande var barn.

 163. Det här är bara några exempel
  på etnisk profilering.

 164. Det är ett stort problem för romer,
  men det är inte det enda problemet.

 165. Etnisk profilering handlar inte bara
  om att man stoppas av polisen-

 166. -utan även om överdriven
  våldsanvändning från polisens sida.

 167. Det har inträffat flera gånger att
  polisen har gjort husundersökningar-

 168. -i romska bosättningar
  utan att ha husrannsakningsorder.

 169. Vi hörde om ett intressant exempel
  när vi var i Slovakien nyligen.

 170. Där behövde de ingen rannsaknings-
  order, för romerna bor i skjul.

 171. I dessa bosättningar
  betraktar man inte skjulen-

 172. -som riktiga hem.

 173. Man gick alltså bara in
  utan rannsakningsorder.

 174. Det rapporterades att en insatsstyrka
  på sextio poliser gick in-

 175. -och misshandlade människor,
  däribland...

 176. Den yngsta person som utsattes var
  ett sex månader gammalt spädbarn.

 177. Ett annat problem när det gäller...

 178. ...när det gäller romerna och polisen...

 179. Polisen finns ju till
  för att skydda oss.

 180. Oavsett vad vi har för etnicitet,
  religion eller sexuell läggning-

 181. -så har vi rätt till samma skydd.

 182. Under de senaste fyra åren har vi sett-

 183. -ett antal attacker mot romer
  av icke-statliga aktörer.

 184. Amnesty International och ERRC
  har rapporterat-

 185. -om minst 120 attacker i Ungern,
  Slovakien, Tjeckien och Bulgarien.

 186. När det gäller Ungern-

 187. -skedde 40 attacker från 2008 till 2012.

 188. Nio personer dödades
  och många skadades.

 189. Det är intressant. Än en gång ser vi att
  etnisk profilering inte är nåt annat-

 190. -än de fördomar och stereotyper
  som vi har inom oss.

 191. Det finns ett exempel från en stad
  - jag ska försöka uttala namnet:

 192. Tatárszentgyörgy tror jag att den heter.

 193. Där inträffade ett fall 2008
  då icke-statliga aktörer-

 194. -attackerade ett hus,
  där en romsk man-

 195. -bodde med sin son. Angriparna
  kastade molotovcocktails på huset.

 196. När männen flydde ut ur huset
  blev de nedskjutna.

 197. Polisen och brandkåren kom dit.

 198. De antog omedelbart-

 199. -att branden hade startat
  på grund av ett elfel-

 200. -för enligt fördomarna
  stjäl romer elektricitet.

 201. De antog alltså att huset
  började brinna på grund av ett elfel.

 202. De undersökte inte ens kropparna
  för att se om nåt brott hade begåtts.

 203. Vid obduktionen insåg man att det var
  mord, då man hittade gevärskulorna.

 204. Men då hade man redan
  förlorat en massa tid-

 205. -då man hade kunnat samla in bevis.

 206. De försatt möjligheten
  att blockera infartsvägarna till byn-

 207. -och söka efter gärningsmännen.

 208. Allt detta berodde på de
  fördomar och stereotypa uppfattningar-

 209. -som dessa poliser hade.

 210. Men när det gäller
  fördomar och stereotyper-

 211. -kan vi inte bara skylla på de enskilda
  poliserna. De lever inte i ett vakuum.

 212. De är en del av samhället. Deras
  fördomar och stereotypa uppfattningar-

 213. -är desamma
  som finns i hela samhället.

 214. De speglar vårt samhälle.

 215. Hur polisen utför sitt arbete
  beror på vårt samhälle.

 216. Det har lagts fram ett antal fall
  vid Europadomstolen-

 217. -där Europadomstolen
  har fördömt flera länder-

 218. -för ineffektivt undersökningsarbete.
  Det bekräftar också det jag sa-

 219. -om attackerna mot romer.

 220. Vissa fall har gällt attacker mot romer
  av icke-statliga aktörer-

 221. -men det finns även polisvåldsfall där
  Europadomstolen har fördömt stater-

 222. -för att man har brutit
  mot artikeln om rätten till liv-

 223. -och artikeln
  om rätten att slippa tortyr.

 224. När det gäller romerna och polisen-

 225. -måste jag nämna kvinnornas
  särskilt utsatta situation.

 226. Ett exempel på deras utsatthet
  är att vid fall av våld i hemmet-

 227. -kan polisen låta bli att komma,
  eller säga-

 228. -att de inte lägger sig i
  romernas angelägenheter.

 229. I många fall gör polisen inget, utan
  säger: "Ni får själva lösa problemet."

 230. Det finns även allvarliga fall
  av till exempel trafficking.

 231. Ofta betraktas romer helt enkelt
  som illegala invandrare.

 232. Man tänker inte på att romer
  även kan utsättas för trafficking.

 233. Med tanke på detta
  är polisens roll väldigt viktig-

 234. -och dessa problem kvarstår att lösa.

 235. Vi har som sagt fått i uppdrag att
  arbeta tillsammans med polisenheten-

 236. -för att förbättra förhållandet
  mellan romer, sinter och polis.

 237. Vi har därför tagit fram
  en handbok med praktiska råd-

 238. -om hur man
  kan skapa förtroende och förståelse-

 239. -mellan romer, sinter och polis.

 240. Handboken ska vara
  ett stöd för deltagarländerna-

 241. -i arbetet med att ta fram strategier-

 242. -och att ta fram och genomföra
  policyer och projekt-

 243. -för att förbättra
  polisens förhållande till dessa grupper.

 244. Den tar upp hur man förebygger och
  hanterar brott med rasistiska förtecken.

 245. Vem vänder sig då handboken till?

 246. Det är främst ett dokument
  som vänder sig till lagstiftarna.

 247. Det är inte tänkt att användas
  i polisens dagliga arbete.

 248. Det riktar sig i stället
  till lagstiftarna-

 249. -så att de kan tillämpa dessa
  praktiska råd i sina egna länder.

 250. Ni hittar handboken via den här länken.

 251. Handboken
  har lanserats i Storbritannien-

 252. -Rumänien, Slovakien och Ungern.

 253. Den finns också översatt
  till serbiska och bulgariska-

 254. -men de översättningarna
  har inte lanserats.

 255. Lanseringen brukar ske
  tillsammans med inrikesministeriet-

 256. -och polismyndigheten.

 257. Tanken är att de därefter ska utforma
  sina regelsystem utifrån handboken.

 258. Okej...

 259. Jag skulle bara vilja...

 260. Jag vill bara belysa en del av de data-

 261. -som har kommit fram i forskningen.

 262. De kommer från FRA:s studie
  om etnisk profilering av romer.

 263. En av tre romska respondenter hade
  stoppats av polisen under det år-

 264. -som föregick studien.

 265. En annan mycket viktig fråga-

 266. -är att romer ofta inte polisanmäler
  de brott som de utsätts för-

 267. -på grund av bristen på förtroende
  för polisen.

 268. Kan jag bara säga några ord till?

 269. Datainsamling
  är nåt som har debatterats.

 270. På vår enhet är vi för datainsamling.

 271. Men bara när den ska ligga till grund
  för lagstiftningen-

 272. -och syftar till att informera
  lagstiftarna om romernas situation.

 273. Då kan de ta fram effektiva lagar som
  är anpassade efter romernas situation.

 274. Vi är för att man samlar in data
  om romerna och arbetsmarknaden-

 275. -eller om romernas tillgång
  till hälsovård.

 276. Det här är viktiga frågor när det gäller
  insamling av data om romer-

 277. -för utan sådan data
  kan vi inte ta fram lagstiftning.

 278. Staten har dessutom
  en direkt skyldighet-

 279. -att skaffa sig kunskap om situationen.

 280. Okej, ska jag...?

 281. Jag skulle gärna vilja prata mer, men
  jag har nog redan dragit över tiden.

 282. Men jag besvarar gärna frågor senare,
  under paneldiskussionen.

 283. Tack.

 284. Översättning: Maria Åsard
  wwwbtistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Polisen och romer inom OSSE

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Idaver Memedov arbetar vid enheten för romska frågor inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Hon berättar om hur man arbetar för att förbättra situationen för romer inom OSSE-området. Organisationen har bland annat skapat rekommendationer för hur medlemsstaterna kan bekämpa rasism och diskriminering inom polisen och andra rättsliga myndigheter. Inspelat den 21 november 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Diskriminering, Diskriminering av romer, Juridik, Polisarbete, Polisväsen, Romer, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Etnisk profilering

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering: en diskrimingeringsfråga

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg föreläser om etnisk profilering och diskrimineringslagen. Broberg säger att diskrimineringslagen inte är tillräcklig, utan att det krävs en aktiv dialog mellan myndigheter, forskare och civilsamhället. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering: från USA till dagens Europa

Rachel Nield från The Open Society Justice Initiative berättar om bakgrunden till etnisk profilering i USA och Storbritannien. Hon resonerar kring vad som utgör rasism och vad som är rättvist och effektivt polisarbete. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering i Storbritannien

Nick Glynn från Polishögskolan i England föreläser om hur man arbetar med att motarbeta etnisk profilering inom polisen i Storbritannien. Han menar att man har fördomar även om man vill vara god, men att man måste erkänna dem för att komma åt problemet. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Hur kan polisen jobba utan etnisk profilering?

Victor Olisa är polischef i stadsdelen Haringey i London. Han berättar om hur polisen i London arbetar med att stoppa och undersöka enskilda individer. Han ger en bakgrund, talar om hur polisen arbetar i dag, och hur man kan förbättra arbetet i framtiden. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Ur ett svenskt polisperspektiv

2013 avslöjades att polisen i Skåne hade fört register över svenska romer. Här diskuteras hur man i Sverige kan genomföra kontroller utan etnisk profilering. Medverkande: Hans Nordin, Polismyndigheten i Skåne; Johanna Westeson, Civil Rights Defenders; Abby Peterson, professor i sociologi. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Polisen och romer inom OSSE

Idaver Memedov arbetar vid enheten för romska frågor inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Hon berättar om rekommendationer för hur medlemsstaterna kan bekämpa rasism och diskriminering inom polisen och andra rättsliga myndigheter. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering och svensk rätt

Iain Cameron är professor i juridik vid Uppsala universitet. Han går igenom vad Polismyndigheten får göra i sitt arbete med identitetskontroller och vilka skyldigheter de har att inte diskriminera civilbefolkningen. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Svensk polis och likabehandling

Jenny Sjökvist är HR-strateg på Rikspolisstyrelsen och berättar hur Likabehandlingsplanen blir en central del i polisens verksamhet. Stefan Martinengo är chef för polisens utlänningsenhet i Uppsala. Han förklarar hur en inre utlänningskontroll går till och berättar att polisen ska inventera sitt arbetssätt. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Kritiken mot svensk polis

Diskussion om svensk polis och etnisk profilering. Medverkande: Rolf Graner, polisforskare vid Linnéuniversitetet i Växjö; Michael McEachrane, nätverket Fight Racism Now; Stefan Martinengo, chef för polisens utlänningsenhet i Uppsala; Jenny Sjökvist, HR-strateg på Rikspolisstyrelsen. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Röster från civila samhället

Samtal om vad det kan innebära att utsättas för ras- och etnisk profilering. Medverkande: Marian Wydow, Romskt informations- och kunskapscenter; Fatima Doubakil, Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Samson Beshir, Antirasistiska Akademin. Moderator: Gabriella Ahlström. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

De finska romernas invandring och deras kamp

Diana Nyman är sakkunnig i romska frågor och föreläser om de finska romernas historia. Finska romer kom som socialpolitiska flyktingar till Sverige i slutet av 1950-talet och har fått kämpa hårt för sina rättigheter. Nyman ger en kronologi över viktiga händelser. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.