Titta

UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Om UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Föreläsningar av Nobelpristagare för gymnasieelever. Medverkande: Stefan W Hell, William E Moerner och Eric Betzig, 2014 års Nobelpris i kemi, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura, fysik, och Jean Tirole, ekonomi. Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm berättar om kemipriset, ordföranden i Nobelkommittén för kemi Sven Lidin ger bakgrunden och forskarna Sara Strandberg och Maria Tenje berättar om sina yrkesval. Inspelat på Tumba gymnasium, Kungsholmens gymnasium och Norra Real, Stockholm, i december 2014. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014 : Hiroshi Amano - Nobelpristagare i fysikDela
 1. God dag, mina damer och herrar.

 2. Först vill jag tacka
  Kungliga Vetenskapsakademien-

 3. -för att de har gett mig
  den här möjligheten.

 4. Min titel är: "Sökandet
  efter drömmen för mänskligheten."

 5. Jag hörde att nästan alla av er
  är gymnasieelever. Stämmer det?

 6. Jag ska använda bilderna
  från nobelföreläsningarna-

 7. -för att lägga tonvikt
  på min upplevelse:

 8. För mig är det viktigaste
  att finna drömmen-

 9. -i sina studier.

 10. Jag vill förklara varför.

 11. Det första...

 12. Jag ska ge ett exempel på hur
  blå lysdioder har förändrat era liv.

 13. Ett av de mest välbekanta exemplen-

 14. -är de handhållna spelkonsolerna-

 15. -och även mobiler och smarttelefoner.

 16. Vid slutet av 1990-talet-

 17. -var skärmarna monokroma.

 18. Skälet till att ni
  kan njuta av färgskärmar-

 19. -är att blå lysdioder blev uppfunna.

 20. På 1970-talet och 1980-talet-

 21. -utvecklades lysdioderna.

 22. De första röda lysdioderna
  tillverkades kommersiellt 1962.

 23. Efter det började kommersiella
  gröna och gula lysdioder tillverkas.

 24. Man använde lysdioder
  med galliumfosfid.

 25. Men det fanns inga blå.

 26. Då var jag gymnasieelev
  och skulle påbörja mitt tredje år.

 27. På gymnasiet var jag bara intresserad
  av matematik.

 28. Andra ämnen intresserade mig inte.

 29. Så jag övade upp
  mitt logiska tänkande-

 30. -genom att lösa matematikproblem.
  Jag tyckte att det var väldigt roligt.

 31. Men jag var inte intresserad
  av engelska, japanska-

 32. -eller samhällsvetenskap.

 33. Och även om jag tyckte om matte-

 34. -kunde jag inte förstå
  varför jag skulle studera.

 35. Jag var särskilt dålig på fysik.

 36. På den tiden var man tvungen
  att komma ihåg många formler.

 37. Kanske var utbildningen
  inte så bra i Japan.

 38. När jag började läsa
  till elektroingenjör-

 39. -blev jag imponerad av en kurs-

 40. -där man lärde ut
  varför vi skulle studera.

 41. Min förståelse var att det var
  för mänsklighetens skull.

 42. Därför studerade man.

 43. Då breddades mitt perspektiv plötsligt.

 44. Så jag studerade elektromagnetism-

 45. -analoga och digitala kretsar,
  kvantmekanik-

 46. -termodynamik, statik och så vidare.

 47. Allt detta
  blev oerhört spännande för mig.

 48. Men jag kunde fortfarande inte
  hitta drömmarna - eller mitt mål.

 49. 1982 påbörjade jag mitt sista år-

 50. -så jag måste hitta ett ämne
  för mitt examensarbete.

 51. Bland många ämnen
  hittade jag följande:

 52. Nitridbaserade blå lysdioder.

 53. Det lät väldigt spännande
  och fascinerande-

 54. -och var lätt att förstå.

 55. På den tiden var tv-apparater-

 56. -baserade på katodstrålerör,
  så de blev väldigt stora.

 57. Väldigt otympliga.

 58. Då hade jag hittat en dröm.

 59. Om jag kunde åstadkomma
  blå lysdioder-

 60. -skulle jag förändra världen.

 61. Därför valde jag laboratoriet-

 62. -där man forskade
  om nitridbaserade blå lysdioder.

 63. Men jag var förstås inte medveten om-

 64. -hur svårt ämnet var.

 65. Jag ska förklara varför det var
  så svårt att ta fram blå lysdioder.

 66. Blå lysdioder består av galliumnitrid.

 67. En förening av gallium och kväve.

 68. För att kunna framställa
  stora kristaller-

 69. -behövde vi högt tryck
  och hög temperatur.

 70. Det liknar syntetiseringen
  av diamanter.

 71. Det är nästan omöjligt, så vi fick
  använda en kemisk reaktion-

 72. -med ammoniak som kvävekälla.

 73. Vi var också tvungna att använda
  främmande material som substrat-

 74. -för att kunna framställa tunn film.

 75. Men ammoniak är väldigt reaktivt
  vid höga temperaturer.

 76. Så tänkbara material
  till substratet är begränsade.

 77. Safir är ett av de bästa substraten.

 78. Det är stabilt
  även vid höga temperaturer-

 79. -och i ammoniakatmosfär.

 80. Men det mest allvarliga problemet
  var skillnaden i gitterkonstant.

 81. Det kunde vara upp till sexton procent.

 82. I allmänhet,
  vid heteroepitaxiell tillväxt-

 83. -bör skillnaden vara
  mindre än en procent.

 84. Med sexton procents skillnad
  är tillväxt nästan omöjlig.

 85. Jag förklarade också
  varför blått var så svårt-

 86. -vilket har att göra med
  det mänskliga ögats känslighet.

 87. Det här är ert öga.

 88. I näthinnan finns olika ljusreceptorer:

 89. Tappar och stavar.

 90. Stavarna är känsliga
  för ljusets intensitet-

 91. -och tapparna är känsliga
  för ljusets färg.

 92. Genom att ändra intensiteten
  i det här spektrumet-

 93. -kan vi identifiera färger.

 94. Men de här molekylerna
  i näthinnan-

 95. -har mycket låg känslighet.

 96. Jämfört med grön-gult är
  känsligheten för blått bara tre procent.

 97. Så vi måste öka intensiteten
  mer än 33 gånger-

 98. -för att få samma ljusstyrka.

 99. Hur som helst...

 100. Studenterna...

 101. En äldre student, dr Koide, och jag-

 102. -försökte påbörja forskningen-

 103. -om tillväxt av galliumnitridkristaller.

 104. Men på den tiden var anslagen
  till japanska universitet-

 105. -inte tillräckliga.
  De var helt enkelt väldigt dåliga.

 106. Så vi kunde inte köpa utrustning
  för att framställa kristaller.

 107. Därför var vi tvungna
  att utveckla utrustningen själva.

 108. Det här är
  vår hemmagjorda reaktor 1984.

 109. Jag har gjort fler än 1 500 försök-

 110. -genom att ändra
  reaktorrörets konfiguration...

 111. ...tillväxttemperaturen, förstås,
  gasflödet-

 112. -susceptorns form och så vidare.

 113. Men jag lyckades inte få fram
  GaN-film av hög kvalitet.

 114. Jag var nybörjare-

 115. -så den stora skillnaden mellan
  gitterkonstanter, sexton procent-

 116. -var för stor för att övervinna.

 117. Jag lade mer än två år på det-

 118. -utan framgång.

 119. I februari 1985-

 120. -var det nästan slutet av
  masterutbildningen vid universitetet.

 121. Jag och en utländsk student-

 122. -beslöt oss för att gå doktorandkursen-

 123. -från och med april.

 124. De andra japanska eleverna
  hade en trevlig examensresa.

 125. Det var bara jag-

 126. -som gjorde de här experimenten,
  i min ensamhet.

 127. Min äldre...student...

 128. En av våra äldre studenter, dr Koide-

 129. -fokuserade på
  att framställa aluminiumnitrid-

 130. -och aluminiumgalliumnitrid,
  som liknar GaN.

 131. Jag fokuserade på att framställa GaN.

 132. Om vi jämförde proven-

 133. -verkade hans aluminiumnitrid
  vara bättre-

 134. -vad gäller ytstrukturen.

 135. Min GaN var väldigt ojämn.

 136. Så jag beslöt mig för
  att använda AlN-

 137. -precis innan tillväxten av GaN,
  för att förbättra ytstrukturen.

 138. Men jag visste att substratets
  temperatur borde var högre-

 139. -än 1 200 grader-

 140. -för epitaxiell tillväxt av AlN,
  men oscillatorn-

 141. -som skulle värma upp substratet-

 142. -var mycket gammal.

 143. Den utvecklades på 1960-talet.

 144. Även om jag lyckades styra oscillatorn
  fungerade den inte bra.

 145. Jag kunde inte nå upp till 1 200 grader.

 146. Men då kom jag ihåg ett råd-

 147. -från en diskussion i labbet.

 148. En docent nämnde-

 149. -system
  med stor skillnad i gitterkonstant.

 150. I hans fall
  var det borfosfid på kisel.

 151. Där kan skillnaden vara 24 procent.

 152. Precis innan tillväxten av borfosfid-

 153. -tillförde han fosforgaser-

 154. -som fungerade som kärnbildning
  för kristallerna.

 155. Så jag tänkte mig-

 156. -att om jag tillförde AlN
  vid låga temperaturer-

 157. -kunde det fungera som kärnbildning
  för GaN.

 158. Så jag beslöt mig för att deponera AlN
  vid låga temperaturer-

 159. -och sen fortsätta med GaN.

 160. Efter att jag tog ut provet
  från reaktorn...

 161. ...såg provet nästan ut som safiren.

 162. Ytan var alltså alldeles plan
  och helt genomskinlig.

 163. Jag trodde att jag hade gjort fel-

 164. -och glömt att tillföra galliumkällan.

 165. Men när jag kollade behållaren-

 166. -såg jag att jag inte hade gjort fel.

 167. Så jag kollade ytan med mikroskop
  och fann-

 168. -att vi hade lyckats framställa
  GaN av hög kvalitet.

 169. Det här var en teknik
  för buffertskikt vid låg temperatur.

 170. Efter att ha kontrollerat
  andra egenskaper, som kristallkvalitet-

 171. -samt elektriska
  och optiska egenskaper-

 172. -visade det sig
  att samtliga var överlägsna-

 173. -jämfört med tidigare resultat.

 174. Den här tekniken för buffertlager
  vid låg temperatur-

 175. -används nu i hela världen
  av många forskare.

 176. Okej...

 177. Jag kunde alltså ta ett steg framåt,
  upp till nästa nivå.

 178. Nästa steg var att lyckas framställa
  GaN av p-typ.

 179. De första lysdioderna med GaN-

 180. -utvecklades
  av professor Pankove 1971.

 181. Men då
  kunde man inte göra p-skikt-

 182. -så effektiviteten var tyvärr låg.

 183. Sen...

 184. Från 1985 till 1988...

 185. Det är fem, fyra, sex...

 186. Nej, fem, sex, sju, åtta - fyra år!

 187. I fyra försökte jag framställa GaN
  av p-typ, men det lyckades inte.

 188. Vi kunde inte få fram GaN av p-typ
  med zinkdopning.

 189. Vi använde zink som dopämne.

 190. Jag såg
  mycket intressant luminiscens-

 191. -från zinkdopad GaN.

 192. Jag var uppspelt
  och beslöt mig för att hålla föredrag-

 193. -på den årliga japanska
  fysikkonferensen JSAP.

 194. Men när jag kom in i rummet
  blev jag förvånad.

 195. Där var bara fyra personer-

 196. -däribland professor Akasaki
  och en annan kille.

 197. Vid den tiden
  var de som intresserade sig för GaN-

 198. -i allra högsta grad i minoritet.

 199. Vår grupp var de enda.

 200. Andra var intresserade
  av zinkselenid-

 201. -som är ett annat material
  för att göra blå lysdioder.

 202. Vi observerade också
  ett intressant fenomen:

 203. När vi mätte katodluminiscensen
  hos zinkdopad GaN-

 204. -blev den blå luminiscensen permanent
  förhöjd. Mycket intressant.

 205. Även om vi behandlade vår zinkdopade
  GaN med elektronstrålar-

 206. -uppvisade den inte p-ledning.

 207. Jag kallar fenomenet bestrålning
  med lågenergetiska elektroner-

 208. -eller LEEBI.

 209. 1989...

 210. ...alltså fem år efter upptäckten
  med buffertskiktet för låg temperatur-

 211. -blev jag forskarassistent
  vid universitetet i Nagoya.

 212. I en lärobok
  hittade jag det här diagrammet.

 213. Boken är skriven av J.C. Phillips.
  "Bonds and Bands in Semiconductors".

 214. Jag tyckte att diagrammet
  var väldigt tilltalande.

 215. Det visar att magnesium
  är mycket bättre än zink-

 216. -för att aktivera p-ledning.

 217. Här gäller det galliumfosfid.

 218. Men problemet var magnesiumkällan.

 219. Den har ett komplicerat namn:

 220. Bis(cyklopentadienyl)magnesium.

 221. Det är oerhört dyrt.

 222. Så jag bad professor Akasaki-

 223. -att låta mig köpa lite.

 224. Han var vänlig nog
  att gå med på mitt förslag.

 225. Efter flera månaders väntan-

 226. -försökte vi framställa
  magnesiumdopad galliumnitrid.

 227. Men magnesiumdopad galliumnitrid
  direkt från syntes-

 228. -är mycket resistiv.

 229. Men genom behandling med LEEBI-

 230. -lyckades vi åstadkomma galliumnitrid
  av p-typ för första gången.

 231. 1992 fann professor Nakamura-

 232. -en annan metod,
  som är mycket enklare.

 233. Galliumnitriden magnesiumdopas
  med värmebehandling.

 234. Han går kanske in på
  detaljerna senare.

 235. 1999 kom de vita lysdioderna ut.

 236. Jag ska visa några exempel.

 237. Ursäkta.

 238. Jag har med några såna här.

 239. Om ni är intresserade
  kan ni ta med dem.

 240. Ett ögonblick.

 241. Okej.

 242. Ni ser det blå ljuset.

 243. Men om jag lägger på det här
  blir det vitt.

 244. Det är principen
  bakom dagens vita lysdioder.

 245. Blå lysdioder kombinerat med fosfor-

 246. -som du nämnde.

 247. Okej...

 248. Slutligen vill jag förklara
  energisituationen.

 249. Särskilt i Japan.

 250. Det finns allvarliga problem
  för elproduktionen i Japan.

 251. Före 2011-

 252. -producerades omkring 30 procent
  av elen av kärnkraftverk.

 253. Men nu har gamla kärnkraftverk
  tagits ut drift.

 254. Vi måste alltså hitta ett sätt-

 255. -att kompensera för bortfallet
  30 procent av elproduktionen.

 256. Lysdioder är en av
  de mest lovande kandidaterna-

 257. -för att kompensera för bortfallet
  i elproduktion.

 258. Ett forskningsinstitut i Japan
  har förutspått att år 2020-

 259. -kommer användandet av lysdioder-

 260. -stå för 70 procent eller mer.

 261. Det innebär att vi sparar
  omkring sju procent-

 262. -och så här många yen-

 263. -av den totala energiförbrukningen.

 264. Nu vill jag ställa en fråga.

 265. Har ni drömmar?
  Kan vi prata om era drömmar.

 266. I mitt fall var vändpunkten-

 267. -när jag hittade mitt eget mål,
  utvecklingen av blå lysdioder.

 268. Innan dess var jag ingen bra elev.

 269. Tack så mycket för er uppmärksamhet.

 270. Bli kvar ett ögonblick.

 271. Vi hinner med kanske två frågor.
  Ni har säkert en miljon-

 272. -så det blir bara de första.

 273. Inga snabba frågor?
  Jag har många frågor.

 274. Först om berättelsen
  som Olga inledde med.

 275. Vad hände när du landade i Frankrike?

 276. Den 7 oktober.

 277. Innan jag kom till Frankrike-

 278. -bytte jag flyg i Frankfurt.

 279. Jag fällde upp min dator
  och såg massor av mejl-

 280. -där det stod "Gratulerar".
  Men jag förstod inte vad det betydde.

 281. Det såg ut som skräppost.

 282. Jag stängde datorn och gick till...

 283. -Så var det alltså.
  -Sen kom jag till Frankrike.

 284. När jag kom till utgången-

 285. -till ankomsthallen-

 286. -var flera japanska journalister där.

 287. De letade efter nån.

 288. "Vad står på här?"

 289. Jag försökte
  ta mig förbi journalisterna-

 290. -och en dem sa:
  "Amano-san, Amano-san..."

 291. Då fick jag veta-

 292. -att jag hade vunnit nobelpriset.

 293. Det är hela historian.

 294. Lite chockad?

 295. Du har en fråga.

 296. Många... Hoppsan!

 297. Många elever är rädda för misstag.

 298. Du har visat hur viktiga slumpmässiga
  resultat, som kan kallas "misstag"-

 299. -är för framgång. Vad vill du säga
  till dem som är rädda för misstag?

 300. Jaha, okej...

 301. Artificiella misstag
  är förstås inte så bra.

 302. Det viktiga är
  hur man föreställer sig slutmålet.

 303. I mitt fall hade jag en tydlig bild-

 304. -av framgången.

 305. I såna fall är misslyckanden
  inget problem.

 306. Misslyckande är inte misslyckande.
  Misstag är inte misstag.

 307. Det är bara ett steg framåt.

 308. Var aldrig rädd för misstag.

 309. Det är inget misstag.
  Det är ett steg närmare målet.

 310. Vi har många elever här som nästa år
  påbörjar sina universitetsstudier.

 311. Kanske är det dags för dem att hitta
  sin dröm. Vad vill du säga till dem?

 312. När jag började på universitetet-

 313. -kunde jag inte hitta min dröm.

 314. Men under studierna
  hittade jag mina drömmar.

 315. Om ni redan har en dröm
  är det jättebra-

 316. -men om ni inte har det,
  så bry er inte om det.

 317. Ni borde hitta er dröm på universitetet-

 318. -eller senare i livet.

 319. Tack.

 320. Det är verkligen en utmaning.

 321. Min sista fråga: Varför höll du fast
  vid dina drömmar-

 322. -när bara tre andra personer i världen
  delade din dröm?

 323. Och alla andra inte trodde på den.

 324. Ja...

 325. I mitt fall höll jag fast vid min dröm-

 326. -på grund av min övertygelse.

 327. Professor Akasaki hade kommit på-

 328. -att det här materialet var mycket bra
  för blå lysdioder.

 329. Hans övertygelse
  grundade sig på jämförelse.

 330. Han jämförde många material-

 331. -och kom fram till
  att nitrid är det bästa.

 332. Jag tittade också på
  de andra materialen-

 333. -och kom fram till
  att det var det bästa materialet.

 334. Så övertygelsen är väldigt viktig
  för att framhärda i forskningen.

 335. Tack så mycket. Vi tar paus nu.

 336. Vi ses om en halvtimme.

 337. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hiroshi Amano - Nobelpristagare i fysik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För att lyckas måste man ha en klar målbild av var man vill komma, menar Hiroshi Amano i sin föreläsning för svenska gymnasieelever. Av misslyckanden lär man sig, och de är bara ett steg i rätt riktning. Den japanske forskaren är en av 2014 års pristagare i fysik. Priset får de för upptäckten av den blå lysdioden som i sin tur möjliggjort den ljusstarka och energisnåla LED-lampan. Inspelat den 12 december 2014 på Norra Real i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Fysik
Ämnesord:
Fysik, Naturvetenskap, Nobelpriset i fysik, Nobelpristagare
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Jean Tirole - Nobelpristagare i ekonomi 2014

Jean Tirole är 2014 års Nobelpristagare i ekonomi. Här berättar han för gymnasieelever om sin teori som går ut på att förstå och reglera monopolmarknader. Inleder gör John Hassler vid Nobelkommittén för priset i ekonomisk vetenskap. Föreläsningen avslutas med frågor från eleverna. Inspelat den 9 december 2014 på Tumba gymnasium. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Populärt om Nobelpriset i kemi 2014

Vetenskapsjournalisten och författaren Ann Fernholm förklarar på ett enkelt sätt vad 2014 års Nobelpris i kemi handlar om. Priset delas mellan tre forskare som var och en har arbetat med utvecklingen av ett supermikroskop. Inspelat i december 2014 på Kungsholmens gymnasium. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

William E Moerner - Nobelpristagare i kemi 2014

Nobelpristagaren WE Moerner lyckades som första forskare i världen mäta ljusabsorptionen från en enskild molekyl. Här berättar han om sina upptäcker för nyfikna gymnasieelever. Inspelat den 12 december 2014 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Eric Betzig - Nobelpristagare i kemi 2014

Eric Betzig är en av 2014 års Nobelpristagare i kemi. Här talar han inför gymnasieelever om hemligheten bakom framgången och vikten att följa sin passion. Inspelat den 12 december 2014 på Kungsholmens gymnasium. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Frågestund med Nobelpristagare

Eric Betzig, Stefan W Hell och William E Moerner är Nobelpristagare i kemi 2014. Här svarar de på frågor från gymnasieelever och berättar om hur det känns att få priset. Inspelat i december 2014 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Hur får man ett Nobelpris?

Sven Lidin, ordförande i Nobelkommittén för kemi, talar för gymnasister och berättar om den säkraste vägen till ett Nobelpris. Inspelat den 12 december 2014 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Hur jag blev forskare i mikrosystemteknik

Maria Tenje från Sveriges Unga Akademi och Uppsala universitet berättar varför hon valde att satsa på en forskarkarriär, något hon gärna rekommenderar till studenter. Inspelat den 12 december 2014 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Populärt om Nobelpriset i fysik

Vetenskapsjournalisten Joanna Rose ger en introduktion till årets tre Nobelpristagare i fysik, som belönas för sina upptäckter av de effektiva blå lysdioderna som möjliggjort de så kallade LED-lamporna. Inspelat den 12 december 2014 på Norra Real i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Hiroshi Amano - Nobelpristagare i fysik

Den japanske forskaren Hiroshi Amano är en av 2014 års Nobelpristagare i fysik. Här talar han inför svenska gymnasieelever. Inspelat den 12 december 2014 på Norra Real i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Shuji Nakamura - Nobelpristagare i fysik

Shuji Nakamura, 2014 års Nobelpristagare i fysik, föreläser för gymnasieelever på Norra Latin i Stockholm. Inspelat i december 2014 på Norra Real i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Hur jag blev forskare i fysik

Sara Strandberg från Sveriges Unga Akademi och Stockholms universitet berättar hur det kom sig att hon började forska i ämnet fysik. Inspelat den 12 december 2014 på Norra Real i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2014

Shuji Nakamura - Nobelpristagare i fysik

Shuji Nakamura, 2014 års Nobelpristagare i fysik, föreläser för gymnasieelever på Norra Latin i Stockholm. Inspelat i december 2014 på Norra Real i Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Mänsklighetens sista dagar

Kollapsande stjärnor

En tio-i-topp-lista över katastroferna som forskarna menar skulle kunna utplåna oss. På tionde plats i domedagslistan kommer gammablixtar och svarta hål från kollapsade superstjärnor.