Titta

UR Samtiden - Att bygga hållbart

UR Samtiden - Att bygga hållbart

Om UR Samtiden - Att bygga hållbart

En nordisk konferens om hållbart byggande. Moderator är Tomas Kåberger. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Att bygga hållbart : Att förena globalt och hållbartDela
 1. Vi ska på en timme och 45 minuter reda
  ut frågan-

 2. -om världens städer
  är manifestationer-

 3. -över vår civilisations naturfrämmande,
  ohållbara livsstil-

 4. -där städerna är hem för världens värsta
  misär och slumområden-

 5. -eller om städerna i själva verket
  är de eko-effektiva system-

 6. -som frigör mänsklig kreativitet-

 7. -och möjliggör
  global hållbar utveckling.

 8. Jag vill be första panelen
  att komma upp på scenen.

 9. Där har vi Alexander Ståhle,
  vd för Spacescape.

 10. Viktoria Walldin,
  antropolog på White arkitekter.

 11. Katarina Pelin, som efter en tid
  i Malmö nu är kommunchef i Båstad.

 12. Göran Greider,
  chefredaktör för Dala-Demokraten.

 13. Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg
  på Jordbruksverket.

 14. Anna Forsberg, som jobbar med
  hållbarhetsfrågor på Skanska.

 15. Urbant och hållbart, går det ihop?
  Alexander Ståhle?

 16. -Ja...
  -Gör det det?

 17. Det är en svår fråga. Jag tror
  att vi, som Monica inledde med-

 18. -inte ska vara nöjda med städerna
  som de ser ut i dag.

 19. De städer vi har i dag
  har stora hållbarhetsproblem.

 20. Vi vet samtidigt också att...

 21. ...de som lever i städerna
  kan leva på ett hållbart sätt.

 22. Till exempel kan de leva och klara sitt
  vardagsliv helt utan bil-

 23. -vilket inte är möjligt
  på landsbygden.

 24. Göran Greider, löser städer eller
  landsbygdsutveckling problemen?

 25. Både och. Det är roligt att säga:

 26. Jag tycker att Stockholm
  skulle krympa. Det vore bra.

 27. I Stockholm
  samlas de stora förmögenheterna.

 28. De skapar kulturer omkring sig
  som bidrar till ökad konsumtionshets-

 29. -och ökat ekologiskt fotavtryck.

 30. Städerna har ett stort problem där.

 31. Det ökar segregationen. Det är inte en
  massa fattiga på ett visst håll-

 32. -utan en massa rika
  på ett visst håll.

 33. Vill man ha effektiva miljöinsatser ökar
  man inkomstskatten för de rika.

 34. Man startar en god spiral. Det är
  effektivare än allt ni kan komma på.

 35. Jag vill betona det från början.

 36. Du ser, jag har ju rätt här.

 37. Viktoria,
  antropolog i arkitekturvärlden.

 38. Vad ser du av hållbarhetsmöjligheter i
  städerna?

 39. Urbaniseringen är ett faktum-

 40. -vare sig vi vill eller inte,
  även om vi vill se städer krympa.

 41. Folk flyttar
  dit jobb och service finns.

 42. När det blir tätt klumpar det
  ihop sig en massa problem.

 43. Det händer av sig självt, men det
  gör inte de hållbara lösningarna.

 44. Vi måste föregå det här med starka
  insatser, så fort som möjligt.

 45. Urbanisering sker
  och städer och regioner växer.

 46. Vi måste vara vassa
  med att föregå med bra projekt-

 47. -så att vi kan skapa
  den hållbara staden.

 48. Vi måste lägga manken till-

 49. -och gör vi det kan vi gå ifrån idén om
  att den täta staden är ond.

 50. Den kan vara hållbar. Vi kan ordna
  transporter, ekosystem och tjänster-

 51. -biodiversitet och segregation
  på bästa sätt, men vi måste satsa.

 52. Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg.

 53. Hur ser du stadens roll i en hållbar
  nationell eller global utveckling?

 54. Staden är viktig,
  men det är landsbygden också.

 55. Vi har mycket kring hållbar stad.
  Konferensen heter "Sweden building"-

 56. -men vi pratar redan om Stockholm. Man
  tror att S:et står för Stockholm.

 57. Vartenda universitet har ett
  center för hållbar stadsutveckling.

 58. Få jobbar med hållbar landsbygds-
  utveckling, fast det hänger ihop.

 59. Städerna är beroende av en yta som
  producerar det som staden behöver.

 60. Man behöver ytor för att ta hand om
  miljöproblemen som städerna skapar.

 61. Vi måste titta mer på
  hållbar landsbygdsutveckling-

 62. -men också på relationerna däremellan,
  så att de blir okej.

 63. Det finns många exempel
  där vi ser en överexploatering-

 64. -av avlägsna resurser.

 65. Landsbygden är inte bara i Sverige, utan
  det kan vara i Brasilien.

 66. Hållbar stadsutveckling är viktigt,
  hållbar landsbygdsutveckling också.

 67. Det räcker inte att se staden isolerat,
  allt hänger samman.

 68. Katarina Pelin har jobbat i Malmö och
  jobbar nu i Båstad, en mindre stad.

 69. -Liten stad. Knappt stad.
  -Nej.

 70. Hur ser du på stadens
  hållbarhetsmöjligheter och samspelet?

 71. Vi måste alltid utgå ifrån
  vad det är vi behöver lösa.

 72. Vi börjar där. Vi kan argumentera
  om vi ska vara på stan eller landet-

 73. -och vad som ska hända i framtiden.

 74. Jag säger alltid, oavsett vad det rör,
  att vi har två utmaningar.

 75. Vi måste minska
  konsumtionen av naturresurser.

 76. "Overshoot day"
  kryper längre bak hela tiden-

 77. -och snart har vi bränt alla resurser
  efter ett halvår. Det funkar ju inte.

 78. Den typen av beteende gör också
  att vi får sociala utmaningar.

 79. Krig beror ofta på
  att man krigar om naturresurser.

 80. De två hänger samman med varandra.

 81. Det är den viktigaste utgångspunkten.
  Sen är det så här-

 82. -att det inte går att tvinga folk till
  saker, och det ska vi inte göra.

 83. I dag vill människor bo i städer.

 84. Om städer är en plats där vi kan
  använda resurser på ett begåvat sätt-

 85. -och vi kan om vi vill,
  då är städerna fantastiska.

 86. Oavsett om de är stora
  som Stockholm, Göteborg och Malmö-

 87. -eller inte ens är städer,
  som Båstad.

 88. Anna Forsberg, Skanska.
  Hur ser ni stadens roll-

 89. -i att bidra till
  en hållbar utveckling?

 90. Det är klart att vi ser möjligheter.

 91. Människor vill gärna bo i städer.
  Urbanisering är ett faktum.

 92. Vi är flockdjur. Vi vill vara
  tillsammans där det händer saker.

 93. Det är borgmästare i städer
  runt om i världen som är de-

 94. -som kanske är de som påverkar
  den politiska agendan i dag-

 95. -i nån större utsträckning,
  vad det gäller hållbarhetsfrågor.

 96. Även om städerna har stora utmaningar
  så finns det-

 97. -möjlighet till systemlösningar
  på ett helt annat sätt i en stad-

 98. -där man har en kritisk massa
  av människor, av arbetstillfällen-

 99. -och också av möjlighet
  att röra sig på en mindre yta.

 100. Stockholm används ofta som
  ett bra exempel runt om i världen.

 101. Även om vi inte bara ska prata om
  Stockholm här i dag så är det så.

 102. Låt oss fortsätta att se till att
  det är ett bra exempel i framtiden.

 103. Jag hörde inget enigt svar att staden är
  idealet, inte heller motsatsen.

 104. Vi fick exempel.
  Man kan leva i staden utan bil-

 105. -vilket är en fördel ur
  hållbarhetssynpunkt och möjliggör-

 106. -en mer hållbar,
  mindre ohållbar konsumtion.

 107. Den sociala aspekten, där Göran säger
  att städerna samlar på sig-

 108. -en odrägligt rik överklass
  som borde beskattas mer-

 109. -och att staden då inte bidrar till
  jämlikhet och social hållbarhet...

 110. Det ser ut så. Det är ett faktum.
  Vi har en koncentration av rikedom-

 111. -och förmögenhet i världens storstäder.
  Bra forskning säger-

 112. -att när konsumtionsförmågan hos de
  översta skikten ökar ganska mycket-

 113. -vilket har skett under lång tid, 20-30
  år-

 114. -så händer nåt med synen på status
  i ett samhälle.

 115. Om de översta skikten,
  med deras iögonfallande konsumtion-

 116. -köper större hus, fler bilar
  och reser mer-

 117. -tenderar gruppen under
  att imitera detta beteende-

 118. -och vi får en konsumistisk kedje-
  reaktion som går uppifrån och ner.

 119. Brottsplatsen för detta
  är storstäderna.

 120. Risken finns att miljömedvetna stadsbor
  vill bygga en grön stad-

 121. -men att konferenser som den här
  blir en avledningsmanöver-

 122. -från grundproblemet.

 123. Det är ett problem och en utmaning att
  göra städerna mer hållbara-

 124. -men vi måste också se
  den övergripande, sociala logiken.

 125. Är den urbana överklassen
  ett värre hållbarhetsproblem-

 126. -än landsbygdsöverklass
  som brittiska godsägare?

 127. Roligt att du tar det exemplet. Du har
  sett för mycket "Downton Abbey".

 128. Boendeytan de har i Downton Abbey
  är lite problematisk.

 129. Det finns ju mängder av problem.

 130. Forskningen är enig om att storstads-
  bor har störst ekologiskt fotavtryck.

 131. Det är inte alltid så.
  Glesbygdsbor åker mycket bil.

 132. Men om man summerar flyg, bil och allt
  så är problemen i storstäderna.

 133. Viktoria, du sa
  att vi aktivt måste lösa problemen.

 134. Är de lättare att lösa i städer
  än i en mer gles struktur?

 135. Det är nog lika svårt åt alla håll, men
  det är en nationell angelägenhet.

 136. Det är inte staden själv
  som ska ta hand om urbaniseringen.

 137. Det handlar om hur vi fördelar resurser
  och definierar landsbygd.

 138. En sorts landsbygd ligger nära en tätort
  och har bra pendlingsavstånd.

 139. Ligger den "off" är den en annan.
  Men åter till segregationen.

 140. Vi kan lösa många miljötekniska
  problem, vi är bra på det-

 141. -men klarar inte det sociala.

 142. Segregationen är ett stort problem som
  kommer med urbaniseringen.

 143. -Det är åt bägge hållen?
  -Jag har inte funderat på de rika...

 144. ...utan på motsatsen, men också på att
  man bygger de nya stadsdelarna.

 145. Vi måste ha bostäder och bygga upp nya
  stadsdelar där inte alla kan bo.

 146. Då har man att "de" bor där,
  som också bryr sig om miljön.

 147. Man kanske kan beskatta dem extra,
  men hur tillgänglighetsgör man-

 148. -de platserna
  för folk som inte har råd med dem?

 149. Här måste vi komma in
  med lagar och krav-

 150. -fundera på nåt nytt bostadsbidrag och
  subventioner.

 151. Det är en statlig angelägenhet.

 152. Alexander.

 153. Den stora delen av urbaniseringen
  som pågår i världen-

 154. -är att fattiga flyttar till städerna
  med hopp om ett bättre liv.

 155. Som Viktoria säger,
  vi kan lösa mycket av...

 156. Utmaningarna ligger mycket i
  att städerna ska kunna bidra.

 157. Att låta staden...

 158. Enrique Penalosa, som är Bogotas
  borgmästare, sa just att:

 159. "Uppgiften för mig som borgmästare
  är att ge makt och rörelsefrihet"-

 160. -"och utbildningsmöjligheter
  till de mest resurssvaga."

 161. "Därför byggde jag kollektivtrafik och
  skolor i de fattiga områdena."

 162. Det måste vi ta konkreta beslut om.

 163. Det är basics i social hållbarhet.

 164. Just att infrastruktursystemen
  kan bli lättillgängliga-

 165. -och vara effektiva i städerna
  är det som brukar lyftas fram-

 166. -som fördelen med städer
  ur hållbarhetssynpunkt.

 167. Man kan lättare lösa transporter och
  energiförsörjning när man bor tätt.

 168. Jag var på konferens i San Fransisco för
  två veckor sen-

 169. -där transportchefer
  i Amerikas största städer pratade om-

 170. -vad man ska göra med trafiksystemen.

 171. Man var eniga om att vi måste ställa om
  från bilismen. Det är för dyrt.

 172. Vi har inte råd att bygga motorvägar.

 173. Amerikanska städer bygger inga nya
  motorvägar. Vi har inte råd med dem-

 174. -och de skapar segregation.
  De separerar människor.

 175. I Sverige har bara 40 procent bil.

 176. Stora delar av befolkningen
  kan inte leva med bil.

 177. Det här är inget storstadsproblem.

 178. De nya köp-palatsen och externa
  köpcentra kräver att man har bil.

 179. Det blir svårt för låginkomsttagare.

 180. Bilismen är nyckeln till mycket.

 181. Kan bli bra, men är inte bra just nu.

 182. -Beijing har inte löst problemen?
  -De har byggt många problem.

 183. -Katarina?
  -Jag tänkte på två saker.

 184. Det ena är det här med tillgång
  till kollektiva transportmedel.

 185. Cykel också, kanske.

 186. Det är viktigt och i stor utsträckning
  en rättvisefråga.

 187. I Båstad är vi glada
  att vi får två nya järnvägsstationer.

 188. Det är otroligt vad det betyder
  även för en liten ort.

 189. Det finns en annan sida
  av hållbarhet-

 190. -som skulle kunna leda till
  ett mer rättvist samhälle-

 191. -men då måste vi prata om det.
  Hållbarhet har två sidor av myntet.

 192. Ska man leva hållbart ska man kunna
  transportera sig utan egen bil.

 193. Man ska kunna konsumera mindre.
  Då behöver man mindre pengar.

 194. Man ska bo lite trängre.
  Alla hipsters gör exakt detta.

 195. Det är hur inne som helst.

 196. Sen kanske man använder pengarna
  till nån upplevelse eller nåt.

 197. Det är intressant,
  men vi måste driva frågan dit.

 198. Jag ser en stark trend åt det hållet-

 199. -där vi kan förena det miljömässiga och
  det sociala av utvecklingen-

 200. -i städer
  och i kollektivtrafiknära orter.

 201. -Viktoria?
  -Det är så mycket jag vill säga.

 202. Jag är ute och gör intervjuer.
  Det är vår arbetsmetod.

 203. Jag har pratat med så mycket folk
  så det finns inte.

 204. Folk är rädda
  att deras livskvalitet ska försämras-

 205. -om de inte får konsumera
  eller ha den där bilen.

 206. Vi behöver göra
  ett folkbildningsarbete.

 207. Vi har sett när vi jobbat med
  Skåne Nordväst-

 208. -en studie som handlar om konsumtion
  och hur man ser på sin sopa.

 209. Vad vi behöver göra är att leva ungefär
  som vi gjorde 1990-

 210. -och då hade vi det jävligt gott.

 211. Kan vi inte bara gå med på att leva som
  vi gjorde 1990?

 212. Då blir allt bättre.
  Men folk har svårt att ta sig dit.

 213. En annan sak, angående vad Alexander
  sa och vad som sas inledningsvis:

 214. Det är oroande när man säger,
  jag kanske citerar fel nu:

 215. "Det är inte vi politiker som
  i slutändan driver bostadsfrågan"-

 216. -utan det är marknaden, underförstått.

 217. Det är inte marknaden som kommer att
  ta hand om hållbarhetsfrågorna.

 218. Vi behöver en stark borgmästare
  i varje stad.

 219. Det är inte marknaden som skapar-

 220. -de värden som bostäderna får.

 221. En stor studie säger att det är parker,
  kollektivtrafik och gator-

 222. -alltså offentliga nyttigheter,
  som skapar bostadsvärdena.

 223. Politikerna har makten
  att styra marknaden dit de vill-

 224. -på ett sätt som kan vara bättre.

 225. Nu frågar jag Anna Joelsson om det
  kommit några idéer från publiken.

 226. Det kommer frågor hela tiden. Många
  twittrar och visar att de är här.

 227. Det har kommit lite frågor kring
  just det här med landsbygd och stad.

 228. "Både städer och landsbygd måste bli
  hållbara. Systemtänk behövs."

 229. Städerna hänger ihop med landsbygden.

 230. Vi lämnade den frågan för snabbt, om
  urbanisering och social hållbarhet.

 231. Vi talar om det som en naturlag. Det
  finns många fenomen som pågått länge.

 232. Det blir inte per definition
  en hållbar utveckling för det.

 233. Befolkningsfrågan, klimatfrågan. Vilken
  utveckling vill vi ha?

 234. Är det bara Stockholm
  som är slutmålet-

 235. -eller är det nåt annat
  och i såna fall vad?

 236. Sen det här med social hållbarhet. Alla
  här verkar veta vad folk vill.

 237. De vill flytta till staden
  från landet för att hitta ett jobb.

 238. Om inte landsorten fungerar är det inte
  för att det är så bra i staden-

 239. -men här finns det varken skola
  eller buss. Där kanske det finns.

 240. Man kanske flyttar för att studera. Det
  finns inte heller på landsbygden.

 241. Jag flyttade till Uppsala för
  att det fanns ett universitet där.

 242. I en undersökning frågade vi unga
  var de ville bo i framtiden.

 243. En hög andel ville bo på landsbygden
  eller på liten ort-

 244. -framför allt bland unga kvinnor.
  Sen kanske de vill annat i livet.

 245. De vill gå på universitet och jobba-

 246. -och jobben placerar vi inte
  på landsbygden.

 247. Man gör det enkelt när man påstår
  att urbaniseringen är en naturlag-

 248. -och folk vill till stan,
  och utgår från det.

 249. Naturlag eller inte, det vi pratade om
  tidigare vill jag knyta an till.

 250. Det handlar om att ställa krav, och om
  de offentliga medel som används.

 251. Alexander sa att det inte är marknaden
  som styr exakt-

 252. -hur gator, parker och rummet mellan
  byggnaderna ska vara utformade-

 253. -och inte byggnaderna
  alla gånger heller.

 254. Här handlar mycket om offentliga medel
  och hur vi använder dem.

 255. Dessa enorma investeringar
  som vi gör varje år.

 256. Där finns det
  en fantastisk potential-

 257. -till att använda de här pengarna
  och ställa krav på ett klokt sätt.

 258. Det finns exempel på kommuner
  och regioner-

 259. -som faktiskt vågar göra det
  på ett klokt sätt.

 260. Växjö kommun har vågat ställa krav
  på det här sättet.

 261. Ett kvarter som heter Skärvet
  har långtgående hållbarhetskrav.

 262. Man har gett reducerade markpriser-

 263. -för att man lever upp till
  högre hållbarhetskrav.

 264. Att man använder pengarna-

 265. -till de hållbara investeringar
  vi vill att de ska gå till.

 266. -Katarina?
  -Jag tänker på det här med landsbygd.

 267. Det är antingen stad eller landsbygd.

 268. Jag jobbar i Båstad i utkanten
  av Skåne, längst uppe i nordväst-

 269. -på kanten till Halland.
  Är det landsbygd? Ja, kanske.

 270. Det är lite långt. Närmaste stad
  är Helsingborg, sen är det Halmstad.

 271. Å andra sidan ingår vi i Öresund-
  regionen som är en gigantisk region.

 272. Vi är mitt i åttamiljonersstaden
  från Oslo till Hamburg.

 273. Med resströmmarna utmed det stråket
  och med tågen som vi nu får-

 274. -är vi landsbygd? Vet inte.
  Det är en fråga vi behöver diskutera.

 275. Man säger landsbygd
  och drar allt över en kam.

 276. En ort som Båstad är inte så mycket
  landsbygd när de stationerna kommer.

 277. Det finns andra orter med helt andra
  utmaningar och inte de möjligheterna.

 278. Jag ska göra som Viktoria
  och säga en sak till.

 279. I morgon ska jag åka till Köpenhamn-

 280. -och träffa Institutet för
  framtidsstudier och Dragörs kommun.

 281. De har jobbat med
  indikatorer för livskvalitet.

 282. De bestämmer sig först för vilken typ av
  liv folk ska leva i deras kommun-

 283. -och sen vidtar de åtgärder
  i förhållande till det-

 284. -för att nå de här måtten.

 285. Det tycker jag är jättespännande.

 286. Det handlar om
  vad vi bestämmer oss för.

 287. Så enkelt är det. Göran?

 288. Bra att det sägs att urbaniseringen inte
  är en naturlag.

 289. Vi vet inget om hur det ser ut om 500
  år. Det finns påvisat i forskning-

 290. -att det finns
  kontra-urbaniseringstendenser.

 291. Sverige är kanske sämst på det.

 292. Det finns väldigt självförtroende
  när det gäller storstäders tillväxt-

 293. -men det kan vara så att vi står i
  en fantastisk bubbla som kan spricka.

 294. De privata bostadslånen uppgår till tre
  tusen miljarder kronor eller så.

 295. Vad händer om jag ens andas det här?

 296. Göteborg, Stockholm och Malmö har
  vuxit så snabbt och folk har lånat-

 297. -och det är privat bostadsmarknad. Vad
  händer när det spricker?

 298. Det är en jättefråga som vi skjuter upp
  och ska tänka på hela tiden.

 299. Då handlar det inte om individer utan om
  politik, om system och strukturer.

 300. En grundläggande hållbarhetsprincip är
  att bo där man arbetar.

 301. Vi har jobbat med flytten av Kiruna.
  Där finns en gruva och mycket jobb.

 302. För att folk ska bo vid arbetet-

 303. -det finns andra företag där också-

 304. -så måste man skapa
  en attraktiv stad.

 305. När vi pratade med ungdomarna
  i Kiruna så sa unga tjejer att:

 306. "Det är jobbigt att man inte kan föda
  barn här. Det behövs ett sjukhus."

 307. En stadsutveckling måste backas upp
  med grundläggande samhällstjänster-

 308. -för att man ska få en levande stad.
  Eller vad säger du, Viktoria?

 309. Jag instämmer med det, och så
  får jag gå över och svara på det här.

 310. Jag vill bolla med Christel det här om
  vad människor vill och säger.

 311. Svensk byggtjänst har gjort en studie i
  hur man vill bo.

 312. En överdriven majoritet tror
  att de kommer att bo i storstäder-

 313. -men när man frågar var de vill bo
  svarar de i hus på landet.

 314. Stockholm och Oslo har den snabbaste
  urbaniseringstakten i västvärlden.

 315. Det är ett faktum. Jag skrev nyligen
  texten "Den motvillige urbanisten".

 316. Jag tror att vi i Norden inte riktigt
  vill urbaniseras, men vi gör det.

 317. Vår idé om god livskvalitet är hus
  på landet, men vi står där i stan.

 318. Vi måste hantera det här
  på ett mentalt sätt-

 319. -om vi ens ska lyckas bygga 240 000
  bostäder i Stockholm och Göteborg.

 320. Vi kan inte driva igenom det
  om man tänker på huset på landet.

 321. Ni sa allihopa
  att man vill bo i staden-

 322. -eller att man kommer att göra det.

 323. Hur går då urbant och hållbart ihop?

 324. Urbaniseringen
  är inte driven av viljekraft-

 325. -eller av miljö- eller klimattänk, även
  om vi nu måste ha det.

 326. Den drivs av ekonomisk tillväxt
  och utveckling.

 327. Det måste vi bryta
  om urbaniseringen ska fortsätta.

 328. Och det här med social hållbarhet.
  Sverige har en miljon "second homes"-

 329. -som är ett tecken på att man vill vara
  nån annanstans också.

 330. Det är ett tecken på att det inte är
  helt socialt hållbart.

 331. Idén att städerna kan vara eller
  till och med är mer resurseffektiva-

 332. -för att man kan bygga effektiv
  infrastruktur och energiförsörjning-

 333. -samtidigt som man är beroende av
  att råvaror kommer långt ifrån-

 334. -och luftföroreningar och avfall
  kan spridas över stora arealer.

 335. Är det sant att städer kan vara
  mer effektiva än landsbygdsboende?

 336. Man måste titta på realitet
  och praktik.

 337. I realiteten går det att hitta
  storskaliga lösningar i en storstad.

 338. Forskningen går ut på det, inte att
  hitta lösningar i glesa strukturer-

 339. -vilket också går att få fram.

 340. Det är fokus
  på storskaliga lösningar-

 341. -men vi tar inte hem vinsten.

 342. Vi tittade på klimatavtryck
  i olika kommuner i Sverige-

 343. -och i bästa kategorin hamnade några
  Stockholms- och glesbygdskommuner.

 344. Man kan åka kollektivt, men man har en
  hög lön, som Göran var inne på.

 345. Teoretiskt har vi goda möjligheter att
  jobba hållbart i städer-

 346. -men det är andra frågor,
  som till exempel lönekuvertet-

 347. -som är avgörande
  för vilket miljöavtryck vi får.

 348. Bensinskatterna påstås drabba gles-
  bygden men slår hårdast mot städerna?

 349. Ja, det är ett alibi ibland.

 350. Anna Joelsson,
  har du nåt från publiken?

 351. Många ifrågasätter urbaniseringen lite
  grann här.

 352. "Att vi ser en urbanisering innebär inte
  att vi måste förstärka trenden."

 353. "Hur får vi fram miljöer
  där folk vill bo"-

 354. -"det vill säga i mindre, gröna
  samhällen med god service och jobb?"

 355. "Är det en mänsklig rättighet
  att få bo och leva var man vill?"

 356. -Ja, nästan. Katarina?
  -Ja, så är det ju.

 357. I Sverige har vi jobbat med regionalt
  stöd länge. Det har funkat så där.

 358. Folk envisas med att göra som de vill.
  Det är jobbigt. Ett jävla sätt.

 359. Så är det. Jag tänker också att
  det finns en sak i detta som är...

 360. Om man tar sig med bil
  överallt runt i Skåne-

 361. -så ser man
  att det är extremt tätbefolkat.

 362. I kranskommunerna till Malmö
  där jag jobbade innan-

 363. -rullar man ut villamattor.
  Inte i alla, men i några.

 364. Jag ska inte hänga ut nån här,
  även om jag är sugen.

 365. Då får folk bo som de vill, i villor,
  fast i villa-getton i stället.

 366. Det gör att vi sabbar den bästa
  jordbruksmarken i hela Sverige-

 367. -och gör att inpendlingen från
  boendekommunerna, kommunerna kring...

 368. Det är samma sak i Stockholm.
  Inpendlingen sker med bil-

 369. -eftersom de utbredda villamattorna gör
  det omöjligt eller inte lönt-

 370. -att åka bil till centrum
  och sen ta tåget till Malmö.

 371. Man tar bilen direkt, vilket gör
  att Malmö planerar att bli hållbart-

 372. -men får inpendlingen i alla fall.

 373. Flera har sagt att det här
  är ett ansvar för politiken.

 374. Vi måste bestämma oss för
  hur samhället ska se ut.

 375. Lösningen som kringkommunerna
  ägnar sig åt är förkastlig.

 376. Visst, var och en får bo i en villa-

 377. -men det var inte drömmen
  om huset på landet-

 378. -med de här villa-gettona.

 379. Det är så tätbebyggt, så
  vad är urbant och vad är landsbygd?

 380. Det är en öppen fråga.

 381. Se på vad som kan vara viktigt.

 382. Där man kan göra städerna till ideal vad
  det gäller hållbarhet.

 383. Bilism, eller transport över huvud
  taget, är en central fråga.

 384. Då blir det strid. Säg "Förbifarten" så
  går ju hälften ut här.

 385. Vi kan göra storstadsområdena
  i Europa till bilfria zoner-

 386. -inom en generations tid
  utan problem.

 387. Staden är en kollektiv maskin
  som man måste skruva på på rätt sätt-

 388. -med offentligt stöd och så vidare.
  Vi har ett ansvar där.

 389. Forskningen visar
  att västvärldens metropoler-

 390. -är ett skyltfönster mot den del
  av världen som utvecklas snabbt.

 391. Om vi i västvärlden visar att vi kan
  leva hållbart och tar bort bilismen-

 392. -så får det effekter
  också på Kina, Vietnam och Indien.

 393. Vi har ett ansvar att bygga oss
  ut ur beroendet av bilismen.

 394. Det är centralt, men i politiska
  sammanhang blir det tvärstopp.

 395. Där måste folk skärpa sig.

 396. Göran har en poäng.
  Bilen är en central fråga-

 397. -och Förbifarten ett hett ämne
  i Stockholm.

 398. Där finns det en stor potential
  att få bättre samordning-

 399. -mellan nationella, regionala
  och lokala aktörer.

 400. Vi vet att det finns ett antal
  resecentra runt om i Stockholm-

 401. -och säkert i Göteborg och Malmö.

 402. De nationella, regionala och lokala
  myndigheterna kan tänka tillsammans-

 403. -för att se hur man kan samnyttja
  kommunaltrafiken, till exempel-

 404. -och den spårbundna trafiken
  som går tvärs över Sverige-

 405. -på ett mycket klokare sätt.

 406. Vi skulle kunna ha snabbussar
  på vägarna runtom Stockholm-

 407. -på ett mycket smartare sätt,
  som man har i Bogota, och i Malmö.

 408. Lösningen är att våga göra skillnad
  i politiken mellan olika saker.

 409. Man kan inte ha samma lösning
  i hela landet.

 410. Landsbygd nämns med ett homo-
  geniserande filter där allt är lika-

 411. -när vi vet att det är lika stora
  skillnader som det är mellan städer.

 412. Man behöver lösningar
  som passar för att utveckla det.

 413. Om vi tittar
  på hållbar stadsutveckling-

 414. -så kommer vi inte att kunna använda
  det när vi utvecklar landsbygden.

 415. Då måste vi titta på den.

 416. En del av lösningen är att se att
  vi är ett land med stora skillnader-

 417. -och att vi behöver olika medicin
  på olika platser.

 418. Det är fel att sätta stad mot land när
  det är ett beroendeförhållande.

 419. Jane Jacobs skrev
  i "Economy of cities"-

 420. -att lika beroende som staden är
  av resurserna från landsbygden-

 421. -är landsbygden beroende av
  idéer och teknik från städerna.

 422. Det handlar om att få ihop systemet på
  rätt sätt. Jag tänkte bli konkret.

 423. Vissa av besluten, om vi tar
  om bilismen, är möjliga att ta.

 424. Vi kan skippa parkeringsnormen
  och ta betalt för parkering på gata.

 425. Vi kan släppa på byggbarheten
  i villaområden.

 426. Alltså tillåta förtätningar
  i villaområden-

 427. -där man kan släppa på
  i kollektivtrafiknära lägen.

 428. Vi kan ge pengar till kollektivtrafik i
  stället för till motorvägar.

 429. Det finns jättemånga jättestora beslut
  som kan tas, som skaver.

 430. Vilket parti ställer du upp för?

 431. -KTH!
  -Ett bra parti. KTH(r), liksom.

 432. Det är inte så att vi inte kan lösa det
  här tekniskt och idémässigt.

 433. Vi som sitter här är redan frälsta.

 434. Vi har det bra i Sverige.
  Vi har pengar och kunskaper-

 435. -men vi verkar inte ha viljan.
  Det blir en politisk övertygelse.

 436. Vi har konkreta idéer,
  och vi har pengarna-

 437. -men det verkar inte som folk vill.

 438. Tack! Det kan få vara slutklämmen
  vi längtade efter.

 439. I denna session fick vi inte det
  entydiga svaret att städerna är-

 440. -de ultimata, resurseffektiva, kreativa,
  hållbara miljöerna.

 441. Inte heller att de är
  de där onaturliga, ohållbara-

 442. -manifestationerna
  av en dödsdömd civilisation.

 443. Det var möjligheterna
  som lyftes fram.

 444. Vi måste ha ett samspel
  mellan landsbygd och städer.

 445. Det var en oklar fråga huruvida folk
  ville bo på landet hellre än i stan-

 446. -eller att man tvingades till stan-

 447. -då det var där universitet och arbeten
  fanns, och sen blev man fast.

 448. Vi är schizofrena när det gäller
  vår syn på städer och landsbygd-

 449. -både i hur vi svarar på enkäter
  och investerar i fastigheter-

 450. -där många av oss har lantställen
  där vi egentligen vill vara-

 451. -även om vi bor i städerna.
  Städerna har möjligheterna.

 452. Vi skulle kunna bygga städer
  utan resursslösande biltrafik-

 453. -men vi gör det inte.

 454. Pratar man Förbifart
  blir det konflikt direkt.

 455. Vi har resurser att göra nåt bra.
  Som Anna påpekade:

 456. Kommuner som ställer krav
  driver utvecklingen framåt.

 457. Där ligger en av de viktigaste
  möjligheterna för många i publiken-

 458. -att i sina respektive roller-

 459. -bidra till att få fram
  de här radikala KTH(r)-besluten-

 460. -på det trafikpolitiska området,
  så att vi kan göra städerna hållbara.

 461. Vi ser fram emot nästa valrörelse.

 462. KTH-partiet har stora möjligheter.

 463. En stor applåd till denna panel, tack!

 464. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att förena globalt och hållbart

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Stockholm ska förtäta och bygga 140 000 nya bostäder. Ett vanligt argument är att det är bra både resurs- och miljömässigt att vi bor tätt. Men är det riktigt sant? Och vad händer med resten av landet om det bara är stora städer växer? I den här debatten medverkar Alexander Ståhle, vd på Spacescape, Viktoria Walldin, socialantropolog, Johan Gerklev, miljöchef Skanska, Göran Greider, chefredaktör Dala-Demokraten, Katarina Pelin, kommunchef Båstad och Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg på Jordbruksverket. Moderator är Tomas Kåberger. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Bostadsförsörjning, Byggnadsproduktion, Förvaltning, Husbyggnad, Hållbar utveckling, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap, Städer - tillväxt, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Att bygga hållbart

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga hållbart

Att förena globalt och hållbart

Debatt om bostadsbyggande och förtätningen av städerna. Medverkande: Alexander Ståhle, Viktoria Walldin, Johan Gerklev, Göran Greider, Katarina Pelin, Christel Gustafsson. Moderator: Tomas Kåberger. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga hållbart

Hållbarhet ger städer självförtroende

Företrädare för stora städer som kommit långt i sitt miljöarbete diskuterar vägen mot ett mer hållbart samhälle. Medverkande: Juliette Daniels, London, Jan Gerbitz, Hamburg, Jørgen Abildgaard, Köpenhamn och Arnaud Le Bel Hermile, Paris. Moderator: Tomas Kåberger. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga hållbart

Miljöbyggnad 3.0

Paneldiskussion om certifieringssystemet Miljöbyggnad, som garanterar att byggnader lever upp till särskilda miljökrav. Medverkande: Maria Brogren, Martin Erlandsson, Charlotta Szczepanowski, Jerker Nyblom och Kristina Gabrielii. Moderator: Catarina Warfvinge. Inspelat den 10 november 2014 på Stockholm Waterfront. Arrangör: Sweden green building council och Stockholms stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Så blir Sverige första fossilfria landet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) berättar om regeringens satsningar på miljön. Hon har bland annat gett ökade anslag till järnvägen, laddsamordningarna ska byggas ut och en fossilfri fordonsflotta ska införas. Åsa Romson utfrågas av klimatdebattören Maria Wetterstrand och den liberala debattören Mattias Svensson. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.