Titta

UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2014

UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2014Dela
 1. Ers Kungliga Högheter, ministrar,
  IVA-ledamöter, excellenser-

 2. -mina damer och herrar. Det är för
  mig en stor glädje att få framföra-

 3. -det 95:e talet om framsteg
  inom forskning och teknik-

 4. -som i sin första version
  framfördes redan år 1919.

 5. Året har gett
  mängder av svenska landvinningar-

 6. -inom IVA:s breda intresseområden,
  var så säkra.

 7. Året har generellt kännetecknats
  av mycket stora förändringar.

 8. Vi har fått ett nyvalt EU-parlament,
  ny EU-kommission-

 9. -ny riksdag, ny regering och
  nya styren i kommuner och landsting.

 10. Vad förändringarna innebär
  är för tidigt att säga-

 11. -men utmaningarna är många.

 12. Den hackande ekonomin i Europa-

 13. -uppmärksammas fortfarande
  i pessimistiska ordalag.

 14. Men klarar södra Europa
  att skuldsanera-

 15. -tror jag att vi får se en kontinent
  som växer sig allt starkare.

 16. En annan omskakande förändringsvåg är
  kring fred och säkerhet i världen.

 17. När vinter-OS genomfördes
  i ryska Sotji-

 18. -anade väl ingen den inbördeskrigs-
  liknande situationen i Ukraina.

 19. Även våra gränser testas.

 20. Ebolautbrottet i västra Afrika har
  blivit en gigantisk världsutmaning.

 21. Islamiska staten härjar i Irak
  och Syrien och hotar hela regionen.

 22. Finns det då inga positiva tecken?

 23. Jo, trots allt är den långsiktiga
  trenden gynnsam för världsfreden.

 24. Det hävdar Håvard Hegre, professor i
  freds- och konfliktvetenskap vid UU.

 25. Enligt hans prognos kommer år 2050
  andelen av jordens länder i konflikt-

 26. -att ha minskat från 14 % till 7 %
  med två länder i stora stridigheter.

 27. Skälen till det är demokratisering
  och att fattigdomen minskar globalt.

 28. Ju längre ett land har haft fred,
  desto mindre blir risken för krig.

 29. En hoppingivande prognos
  i en annars utmanande tid.

 30. Talet kommer även i år att ha
  ett tema som får lite extra plats-

 31. -men jag avslöjar det inte än.

 32. Temat är grunden
  för hela vår tillvaro-

 33. -och så viktigt att det till och med
  fått ge namn åt tidsåldrar.

 34. Men det första ämnet för dagen
  är energi.

 35. Havet som elkälla är utgångspunkt för
  det svenska energiföretaget Minesto.

 36. Deras system, en undervattenssurfande
  drake, är enligt Power Technology-

 37. -en av de mest lovande
  gröna teknikerna för elproduktion.

 38. Drakelgeneratorn,
  som testats utanför Nordirland-

 39. -utnyttjar havsströmmar
  och tidvatten.

 40. I somras slöt Minesto avtal om att
  bygga en betydligt större anläggning.

 41. Den ska vara i drift om två år.

 42. "Äntligen!" tänkte nog professor
  Mats Leijon, energiforskare på UU-

 43. -som outtröttligt arbetat med att
  omvandla vågkraft till el, i juli.

 44. Då sjösatte Seabased i samarbete
  med Fortum utanför Lysekil-

 45. -de första fullskaliga aggregaten.

 46. Generatorerna står på botten. Bojar
  tar via linor upp vågornas energi.

 47. Fullt utbyggd blir detta
  världens största vågkraftsanläggning.

 48. Den årliga produktionen blir
  25 gigawattimmar.

 49. Seabased skrev i augusti kontrakt
  med Ghana om en vågkraftspark.

 50. El från förnybara källor långt
  från land behöver transporteras.

 51. ABB:s likströmsteknik och nya kablar
  passar då bra.

 52. Den nya plastisolerade kabeln mer än
  fördubblar kapaciteten i en kabel.

 53. Två gigawatt kan därmed överföras
  i ett 150 mil långt kabelsystem-

 54. -med mycket små överföringsförluster.
  ABB betraktar detta som världsrekord.

 55. Göteborg har den största anläggningen
  för biogasproduktion av skogsrester.

 56. Ägaren Göteborgs energi
  planerar för fem gånger större volym.

 57. Det skulle räcka
  till 100 000 gasdrivna bilar.

 58. För några år sen fanns
  omkring 45 000 såna i Sverige.

 59. Avloppsvattnet från pappersbruk
  innehåller mycket organiskt material-

 60. -som kan bli biogas, konstaterar
  forskare vid Linköpings universitet.

 61. Vid Frövi kartongbruk ger en ned-
  skalad pilotanläggning mer kunskap.

 62. När processerna är färdigtrimmade kan
  produktionen av biogas öka med 65 %-

 63. -jämfört med år 2012. Linköpings-
  forskarna ligger före övriga världen-

 64. -och har fått internationell
  uppmärksamhet, särskilt i Finland.

 65. Ska biogas användas för att driva
  fordon, krävs förbränningsmotorer.

 66. De ska vara snåla, och på LTH är
  forskarna bra på att trimma motorer.

 67. Ett ombyggt motorlabb
  står till förfogande.

 68. Dieselmotorer har blivit bensinare,
  och då minskade energianvändningen.

 69. En motor har enligt lundensarna
  världsrekord i verkningsgrad: 57 %.

 70. Förbränningsmotorers verkningsgrad
  är annars i bästa fall runt 30 %.

 71. Då har vi kommit fram till dagens
  tema, ett ämne som ges extra utrymme.

 72. Innovationer
  då nya kunskaper kommit till nytta-

 73. -har varit drivkraften för att ändra
  vår tillvaro sen förhistorisk tid.

 74. En förutsättning
  för årtusenden av framsteg-

 75. -är material och materialteknik,
  vilket alltså är dagens tema.

 76. Utan material
  finns faktiskt ingenting.

 77. Själva grunden för vår tillvaro är
  material, planeten jorden inte minst.

 78. Vår historia
  är en historia om material-

 79. -ända från det att jorden föddes
  för 4 567 miljoner år sen.

 80. Geologiska tidsåldrar definieras
  efter jordskorpans förändringar.

 81. Jordskorpan är just material.
  Under människans historia-

 82. -har tillgången till och användandet
  av material gett namn åt tidsåldrar.

 83. Stenåldern gav oss verktyg och
  redskap, och för all del även vapen-

 84. -som förfinades
  under brons- och järnåldrarna.

 85. Verktygen gav oss fler möjligheter
  till jakt, fiske och jordbruk.

 86. Under vår senare historia är nya
  material fundament i utvecklingen.

 87. Några exempel: Papper är ett av de
  historiskt viktigaste materialen.

 88. Det började tillverkas mer
  industriellt i Kina 100 år e.Kr.

 89. Med Gutenbergs tryckteknik kunde det
  användas för stor kunskapsspridning.

 90. Vilken samhällsutveckling hade vi
  haft utan papper? Ganska begränsad.

 91. Alltmer avancerad användning av trä
  har varit en grundval för utveckling.

 92. I dag står trä,
  papper och pappersmassa-

 93. -för mer än 30 % av vår nettoexport.
  Inte illa!

 94. Även glaset, som har 6 000 år på
  nacken, är viktigt för våra framsteg.

 95. Cement fanns egentligen
  på romartiden-

 96. -men återupptäcktes i modern tappning
  för 200 år sen.

 97. Material är en möjliggörare.

 98. Ångmaskinen från 1700-talet, grunden
  för den industriella revolutionen-

 99. -hade inte varit möjlig
  utan framsteg på materialområdet.

 100. Radion från slutet av 1800-talet
  innebar ljudlig masskommunikation.

 101. Nya materialinnovationer behövdes
  för att konstruera den första radion.

 102. Transistorn
  från slutet av 1940-talet-

 103. -möjliggjordes helt
  genom utveckling på materialsidan.

 104. Inga transistorer
  - inga datorer eller mobiler.

 105. Fast det kanske vore bra,
  om jag tänker efter.

 106. Konstgjorda material gjorde inträde
  med bakeliten för mer än 100 år sen.

 107. Nylon vände upp-och-ner
  på strumpmarknaden på 1930-talet.

 108. Dock ger strumporna inte färg-tv-

 109. -som Sveriges television ville
  få oss att tro den 1 april 1962.

 110. I dag har plastmaterialen egenskaper
  som möjliggör olika användningar.

 111. Textilier, vars nytta är uppenbar
  i vårt kalla land-

 112. -utvecklas ständigt
  för alltmer avancerade tillämpningar.

 113. Kompositer gav oss
  lätta och hållbara material-

 114. -vilka är förutsättningar
  för dagens stora flygplan.

 115. Och nu inträder vi i nanoåldern, där
  nobelprismaterialet grafen från 2010-

 116. -är föremål
  för en kapplöpning om tillämpningar-

 117. -som tar till vara
  grafenets unika egenskaper.

 118. Även andra nya nanomaterial
  är på väg.

 119. Materialutvecklingen går allt fortare
  tack vare nya metodgenombrott.

 120. Vi utvecklar allt fler biomaterial.

 121. Drivkraften är främst att få fram
  produkter av förnybara råvaror.

 122. Utan materialtekniska innovationer
  upphör utvecklingen.

 123. Många stora utmaningar,
  som klimat och miljö-

 124. -kommer att lösas genom nya material.

 125. Inom forskningen på materialområdet
  görs väldigt mycket-

 126. -inom vidareutveckling av material,
  nya idéer och nya tillämpningar.

 127. Jag hoppas att dagens tal ska ge
  en glimt av några pågående projekt.

 128. Ett av dessa utnyttjar
  ett uråldrigt naturmaterial - is.

 129. Det är basen för Icecube, ett
  internationellt projekt i Antarktis.

 130. Stockholms och Uppsala universitet
  deltar.

 131. Sensorer i isen mäter en viss typ
  av elementarpartiklar - neutriner-

 132. -som med ljusets hastighet färdats
  i miljarder år genom universum.

 133. De är nästan omöjliga att upptäcka,
  men svaga blå ljusblixtar uppstår-

 134. -när partiklarna rör sig genom isen.
  Det kan ge information om universum-

 135. -och utsågs av tidskriften
  Physics World i slutet av 2013-

 136. -till årets genombrott
  inom fysikforskningen.

 137. Kan malmen under Gällivare-Malmberget
  utnyttjas än bättre?

 138. Kanske kan forskning vid LTU bidra
  till större uttag från berggrunden.

 139. Genom att ta reda på hur den bildades
  får man en bra bild av fyndigheterna.

 140. Traditionella metoder kompletteras av
  3D-modellering och dimensionen tid.

 141. Färgerna markerar olika malmkroppar
  och de gula strecken gruvgångar.

 142. Metoden kan även användas
  för prospektering.

 143. Malm blir stål till högkvalitativa
  produkter - Sandvik är världsledande.

 144. En av årets nyheter är en stålslang.

 145. Den underlättar för biltillverkare
  som utvecklar motorer.

 146. Högre tryck i systemen
  för bränsleinsprutning behövs.

 147. Den sömlösa stålslangen klarar detta
  och ger skydd mot frätskador.

 148. Vad händer när material som stål böjs
  så mycket att det får en ny form-

 149. -som när bilar krockar? Det har
  gängse teorier inte kunnat reda ut-

 150. -men nu har forskare på KTH
  och i Sydkorea utvecklat en teori-

 151. -som beskriver hur metallers
  elastiska egenskaper kan förändras.

 152. Rönen kan revolutionera
  stålframställningen-

 153. -och leda till ultralätta material-

 154. -som kan göra framtida bilar
  lättare och mer miljövänliga.

 155. Katalysatorer renar bilarnas avgaser.

 156. Man försöker klura ut hur de dyra
  metallerna ska bli mest effektiva.

 157. Försök tar tio timmar att analysera.

 158. Forskare i Lund,
  på Chalmers och i Tyskland-

 159. -har tagit kraftfull röntgenstrålning
  till hjälp.

 160. Det gör
  att mer data kan samlas snabbare.

 161. De tio timmarna krymper
  till tio minuter.

 162. Det syns vad som händer på atomnivå,
  och då minimeras experimentbehoven.

 163. Från cellulosa kan man skapa material
  som är starkare än stål.

 164. Det visar KTH-forskning. Fibriller
  från cellulosafibrer frigörs-

 165. -för att ihop med vanligt salt
  pressas till en hårstråtjock tråd.

 166. Hård kan den ersätta
  glasfiber i båtskrov-

 167. -och som elastisk bomull till kläder.

 168. Hur de skulle klara väta är oklart.

 169. Salt har ju en viss förmåga
  att kunna lösa sig i vatten.

 170. Behovet av bomull kan minska
  genom återvinning av kläder.

 171. Världens första plagg i återvunnen
  bomull visades under Almedalsveckan.

 172. Den solgula klänningen
  har stickats av återvunna blåjeans.

 173. Utvecklingen är ett samarbete mellan
  Renewcell, bolaget med innovationen-

 174. -och Textilhögskolan i Borås.
  Wargön innovation har lett arbetet-

 175. -och Svenskt konstsilke
  har gjort garn av textilfibern.

 176. Svensk teknik är ordentligt inblandad
  när Qatar Airways i slutet av året-

 177. -tar sin nya Airbus A350, med Rolls-
  Royces nya motor Trent XWB, i drift.

 178. En av motorns delar, kompressorhuset-

 179. -har utvecklats av GKN Aerospace
  och Innovatum i Trollhättan.

 180. Vissa delar tillverkas
  med laserbaserad 3D-utskrift-

 181. -som anslutningspunkten i titan.

 182. GKN hävdar att de är först med att ta
  serietillverkning med 3D-teknik-

 183. -till flygande användning.

 184. Applied Nano Surfaces utsågs i mitten
  av maj till Årets nanoföretag-

 185. -av Swednanotech,
  branschens paraplyorganisation.

 186. Vinnarnas process i gränslandet
  mellan kemi och mekanik-

 187. -gör ytor ultrasläta
  då de beläggs med nanofilm.

 188. Effekten blir minskad friktion.
  Nötningen kan minska med en femtedel.

 189. Ford, Tetra Pak, Atlas Copco och SKF
  hör till kunderna.

 190. Läkemedel under utveckling förkastas
  om det aktiva ämnet inte tas upp bra.

 191. En studie visar att om nanomaterialet
  upsalite används i preparaten-

 192. -blir olösliga ämnen lättlösliga.

 193. Den nyheten kan ge ny framtid
  för skrinlagda läkemedelskandidater.

 194. Disruptive Materials,
  som äger upsaliten-

 195. -vann Nordic Cleantech Open-

 196. -och årets entreprenörstävling
  Venture Cup.

 197. Trä är ett omtyckt material. Trävaror
  är också viktiga för svensk ekonomi.

 198. Detta har vi förstås skogen att
  tacka för, så nu beger vi oss dit.

 199. Stormar som Hilde
  fäller stora mängder träd.

 200. De måste plockas bort snabbt, annars
  blir de mums för skadeinsekter.

 201. Men jobbet är knepigt. Mycket tid
  går åt till att leta vindfällda träd.

 202. SLU har tillsammans med SCA skog
  provat ett modernare angreppssätt.

 203. Drönare med kamera
  tar bilder från låg höjd.

 204. Skogsmaskinföraren ser då direkt
  varje träd som blåst omkull.

 205. Det gör att körväg och arbetsdag
  kan planeras mer effektivt.

 206. Skogsindustrins framtidstro växer.

 207. Första halvåret ökade exporten
  med 4 % jämfört med förra året.

 208. Det finns investeringsplaner
  i branschen på sju miljarder kronor.

 209. Alla kurvor pekar dock inte uppåt.

 210. Efterfrågan på vanligt papper är
  i fritt fall, men det finns hopp.

 211. Professor Magnus Berggren i Linköping
  är pionjär inom elektroniskt papper.

 212. Hans forskning
  kan skapa en helt ny marknad.

 213. För en månad sen tog Magnus Berggren
  emot Marcus Wallenberg Prize.

 214. Det går till nån
  som gjort genombrott-

 215. -med synnerligen stor betydelse
  för skogsindustrin.

 216. Efterfrågan på fisk ökar så snabbt
  att haven riskerar att tömmas.

 217. Fiskodling är ett alternativ,
  men fiskmat består ofta av fiskmjöl.

 218. Den modellen är som Ebberöds bank.

 219. Kanske har SP Processum lösningen.

 220. De förvandlar skogsråvara
  till fiskmat.

 221. Försök med fiskarten tilapia
  har genomförts på Island.

 222. Även om de är små från början,
  så ökade de sin vikt tio gånger.

 223. SP-projektet Greenfeed
  kom förra veckan tvåa-

 224. -när vinnarna av europeiska
  Earto Innovation Prize utsågs.

 225. Skogen kan användas till mycket.
  Varför inte odla plast?

 226. I ett nytt projekt ska Sekab, svenska
  Skogskemi och förpackningsföretag-

 227. -tar reda på vad som är möjligt.

 228. Det finns plastprodukter
  av majs eller sockerrör-

 229. -som korkarna till mjölkkartongerna
  Tetra Pak levererar till norska Tine-

 230. -men ännu används inte skog
  som råvara för biopolyeten.

 231. Målet med projektet Närodlad plast
  är-

 232. -att kartlägga kedjan
  från rot till plastmarknad-

 233. -och självklart lösa
  en del tekniska problem.

 234. Skogen är en gedigen bas
  för svensk fiffighet.

 235. Det är även gamla och nya företag.

 236. Därför fortsätter jag nu
  med ämnet ekonomi.

 237. Vi är inte längre bottenrankade
  bland entreprenöriella länder.

 238. På sex år har andelen av befolkningen
  som är på väg att bli entreprenörer-

 239. -eller äger och leder ett nytt
  företag fördubblats och är nu 8 %.

 240. Ökningen matchas inte
  av nåt annat innovationsdrivet land.

 241. Uppgifterna är saxade
  ur Global Entrepreneurship Monitor.

 242. Entreprenörskapsforum svarar för
  den svenska delen av denna studie.

 243. Spetsteknikföretag
  har ofta patent som grundplåt.

 244. Akademiker ligger bakom en betydligt
  större andel än man tidigare trott.

 245. Med nya data och nya metoder visar
  forskarna på Handelshögskolan vid GU-

 246. -att akademiker står för 6 %
  och inte 0,5 % av alla nya patent.

 247. I Sverige är universitetens forskare
  vassare än sina amerikanska kollegor-

 248. -när det gäller att ta ut patent.

 249. Mer än forskning sätter fart
  på hjulen i svensk ekonomi.

 250. Svenska singlars dejtande bidrar.
  Varje år sker åtta miljoner dejter.

 251. En genomsnittlig amorös träff går
  loss på runt 500 kronor per person.

 252. Underhållning, restauranger, kläd-
  branschen och transporter som taxi-

 253. -drar årligen in två miljarder kronor
  på partnersökandet.

 254. Endast i Norge och Nederländerna
  är dejtarna mer spendersamma.

 255. CEBR i London har på uppdrag av
  kontaktföretaget Match.com rett ut-

 256. -dejtandets betydelse för ekonomin.

 257. Buller och stim i kontorslandskap kan
  störa koncentration och prestation.

 258. Åtgärden är kanske lite förvånande:
  Gör arbetsuppgiften svårare.

 259. Det har miljöpsykologer kommit på.
  Försökspersoner fick läsa en text.

 260. Vid bakgrundsljud och lättläst typ-
  snitt blev texten svårare att minnas.

 261. Förståelsen av samma text med ett
  svårläst typsnitt påverkades inte-

 262. -av störande stoj.

 263. Numera kan man inhandla lunchsushi,
  datorprylar och en hel del annat-

 264. -och betala med en virtuell valuta.
  Bitcoin är den största.

 265. Bitcoin skapas
  genom gruvdrift med datorer.

 266. På det och på att sälja utrustning
  för virtuell "mining"-

 267. -satsar svenska Kncminer, som i år
  öppnade en stor serverhall i Boden.

 268. Bolaget har enligt uppgifter i media-

 269. -sålt utrustning
  för en halv miljard kronor.

 270. Riksbanken anser att virtuell valuta
  är en innovation för massbetalningar-

 271. -och konstaterar att det finns 250
  att välja på. Banken påpekar också-

 272. -att de påverkar betalningsmarknaden
  ytterst marginellt - än så länge.

 273. Märkligt nog finns det många bilder
  på nätet på myntet som inte finns.

 274. Härnäst ska jag ta upp en person
  på scen för en liten pratstund.

 275. Vem kan det då vara?

 276. Han är född 1968. Efter doktorsexamen
  vid Linköpings universitet 1996-

 277. -fortsatte han som postdoc
  vid anrika Bell Labs i USA.

 278. Åter i Sverige var han drivande vid
  bildandet av Thin Film Electronics-

 279. -och bolagets första vd. Sen 2002 är
  han professor i organisk elektronik-

 280. -och arbetar på forskningsinstitutet
  Acreo Swedish ICT.

 281. Han har publicerat fler än 150
  artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

 282. Han är en av Sveriges mest uppmärk-
  sammade forskare och ledamot av KVA.

 283. I sin forskning rör han sig
  hämningslöst mellan discipliner.

 284. Från hemvisten i elektronik
  till kemi, biologi, medicin-

 285. -och materialvetenskap.

 286. Han har fått Marcus Wallenberg Prize,
  kallat "skogsforskningens nobelpris".

 287. Detta internationella stjärnskott
  kan liknas vid ett...

 288. ...Kinderägg! Känner ni till dem?
  De har flera saker i ett.

 289. Öppnar man ett Kinderägg
  syns choklad.

 290. Tar man hål i chokladen,
  vad kommer då?

 291. Jo, då kommer
  professor Magnus Berggren.

 292. Välkommen upp på scenen,
  Magnus Berggren.

 293. Hej på dig.

 294. Ers Kungliga Högheter, ärade gäster.

 295. Varför tror du
  att jag liknar dig vid ett Kinderägg?

 296. Det handlar väl om att ha en
  bräcklig yta, vara ganska tom inuti-

 297. -och ha en fånig, klurig leksak
  längst inne. Jag vet inte.

 298. Ja. Nej, det var inte rätt.
  Självklart är det bredden som du har.

 299. Du gör ju fantastiska saker med
  bredd. En fråga som alla ställer sig:

 300. Hur kommer du åt så djupa veten-
  skapliga områden med din forskning?

 301. Jag har haft en enorm tur med mina
  föräldrar, lärare och handledare.

 302. Jag har aldrig hört
  att nåt är omöjligt.

 303. Jag gick ur skolan och doktorerade
  med en blåögdhet och naivitet-

 304. -och tror att allt är möjligt.

 305. Mycket av din forskning
  bygger på elektronik.

 306. Vi har pratat om elektroniskt papper
  som har nått hela världen.

 307. Du håller också på med elektronik i
  träd och kroppen - helt fantastiskt!

 308. Har du belackare
  som säger "Det går inte"?

 309. Vid första besöket hos växtforskare
  och medicinare undrar de vem jag är.

 310. Sen kollar de vem jag är
  och om jag är helt galen.

 311. Man jobbar upp en relation under lång
  tid, sen hittar man frågeställningar.

 312. Jag översatte elektroniska funktioner
  från kisel in i plastmaterial.

 313. Sen var det bara att fortsätta.

 314. Signalsystem i elektronik, människo-
  kroppen och växter är lika varandra.

 315. Man skapar signaler, transporterar
  energi och processar signalerna.

 316. Det är ganska likt i kroppen och
  datorer, och det tar jag fasta på.

 317. Visst låter det enkelt? Man kan undra
  varför inte alla håller på med det.

 318. Är du en optimist? Du får inte tvivla
  själv, för du har gjort genombrott.

 319. Man ska vara kritisk till sina idéer
  och öppen för kritik från kollegor.

 320. De vill inte avfärda, utan förbättra.
  Man måste lyssna och försöka förstå.

 321. Till slut har man nåt
  som är nytt och unikt.

 322. Man måste tro på kommunikation
  mellan människor.

 323. Min professor Ingemar Lundström sa-

 324. -att om man tvingar fram tvär-
  vetenskap får man tvära vetenskapare.

 325. Båda två måste tycka att det är skoj
  att lösa ett gemensamt problem.

 326. Det är svårt att säga om forskningen
  är tillämpad eller grundvetenskaplig.

 327. Du rör dig emellan
  och bryr dig kanske inte.

 328. Hur långt följer du med applikationer
  som att trycka elektronik på papper?

 329. Jag tycker om att byta spår ofta,
  men det är lika roligt att följa med.

 330. Några uppfinningar har kommit ut
  på marknaden. Jag jobbar nära Acreo.

 331. Vi sitter i en miljö
  med grundvetenskapare-

 332. -tillämpade forskare och ingenjörer
  huller om buller.

 333. Teoretikerna hör ofta
  tekniska frågeställningar.

 334. Vi ser ofta på ett flöde
  från en uppfinning ut i industrin-

 335. -men andra hållet är lika intressant.

 336. Vi försöker lösa de problem
  som man inte har identifierat.

 337. Appliceras din forskning i Sverige?

 338. Flyget från Singapore landade nästan
  på Hötorget för att du skulle hinna.

 339. Hur stort är intresset ute i världen?

 340. Liksom industrin
  är forskningen global i dag.

 341. Man säger att svensk forskning
  ska gagna svensk industri.

 342. Svenska industrier
  shoppar forskning i hela världen-

 343. -och vi måste också sälja vår
  forskning på en internationell arena.

 344. Annars kan vår kvalitet hamna efter.

 345. -Helt enkelt konkurrera väl här.
  -Absolut.

 346. Sverige lägger 30 miljarder kronor
  per år...

 347. Vår nya forskningsminister
  Helene Hellmark Knutsson sitter här.

 348. Hur ska vi klokt använda
  dessa 30 miljarder-

 349. -för att bli ett bättre land?

 350. Om du hade väntat dig att jag skulle
  säga att vi vill ha mer pengar...

 351. Vi har nog tillräckligt med pengar
  att fördela till forskning-

 352. -men man kan fundera på hur forskning
  och forskningsmiljöer har utvecklats.

 353. De gamla projekten är kanske inte
  rätt sätt att finansiera enkom.

 354. Man behöver kanske titta
  på andra sätt att fördela pengarna.

 355. I en lyckad forskningsmiljö brukar
  det vara mellan 10 och 50 personer.

 356. För att hålla i gång verksamheten
  med små anslag-

 357. -brukar man hamna på 30-40 konton
  för en sån här forskningsmiljö.

 358. Att skicka in ansökningar och
  rapportera ger mycket administration.

 359. Mitt förslag är att halvera
  antalet anslag men dubbla pengarna.

 360. Då kan man dra ner
  på administrationen.

 361. -Jag ser att Helene antecknar här.
  -Och skakar på huvudet, kanske.

 362. Det låter som kloka förslag.
  Är det nåt annat som du har sett?

 363. Många som reser till Singapore
  imponeras. Vad har du för intryck?

 364. Om man tittar på NTU,
  som jag besökte nu i förrgår-

 365. -så hade man i princip
  ingen forskning för tjugo år sen.

 366. I dag ligger man beroende på lista
  nånstans mellan 40 och 60.

 367. Man slår alla svenska universitet,
  inklusive Karolinska, i excellens.

 368. Man har lyckats med det på tjugo år.
  Självklart har det kostat pengar-

 369. -men jag har sett att man samlar
  grupperna kring miljöer.

 370. Vi måste arbeta mycket mer med att
  försöka få fram excellenta miljöer-

 371. -som har teoretiker, modellerare,
  de som kan göra tillämpad forskning-

 372. -och de som förstår utmaningarna
  som det innebär att skapa en produkt.

 373. Att samla miljöerna är viktigt.

 374. Du verkar bejaka de senaste tio årens
  inriktning mot excellens.

 375. -Ja.
  -Men mer pengar till varje anslag.

 376. Och kanske att vi på universiteten
  funderar igenom vår organisation.

 377. För många söker anslag.

 378. Man kanske ska begränsa det,
  för att öka chanserna att få anslag.

 379. Om det ligger på 5-10 %
  rinner tyvärr goda idéer i väg.

 380. Då har jag frågan: Vem är du
  som person? Vad gör du på din fritid?

 381. Jag tycker att det är intressant att
  resa, och jag gillar skogen mycket.

 382. Min fästmö är uppväxt i skogen och
  jag är uppväxt på Västgötaslätten.

 383. Vi gillar att ge oss ut
  på skogspromenader.

 384. Vi ger Magnus Berggren en stor applåd
  och önskar honom lycka till.

 385. Tack så mycket. Tackar. Tackar.

 386. Jag vill önska Magnus Berggren
  lycka till i framtiden.

 387. Några av er
  kände säkert inte till Magnus förut-

 388. -men kom ihåg att ni såg honom här
  först, för ni lär se mer av honom.

 389. Då åker vi vidare mot nästa ämne-

 390. -och det ämnet är transporter.

 391. Volvo har alltid varit föregångare
  gällande säkra bilar.

 392. I ett unikt projekt arbetar bolaget-

 393. -och myndigheter som har med trafik-
  säkerhet och regelverk att göra-

 394. -för att ta säkerhetstänkandet
  till en ny nivå.

 395. Volvos ambition är att bli
  erkänt världsledande-

 396. -på nästa generation säkra bilar.
  Myndigheternas medverkan är viktig-

 397. -för det nya sättet att ta sig fram
  med bil lär behöva lagändringar-

 398. -innan den nya tekniken släpps lös.
  De flesta krockar beror på människor.

 399. Ett bra sätt att höja säkerheten
  i trafiken är då uppenbart:

 400. Låt föraren bli passagerare.

 401. Tester med självkörande Volvobilar
  pågår i Göteborg.

 402. Om några år ska hundra göteborgare
  få prova på att ta sig till jobbet-

 403. -utan att bekymra sig
  om gas, broms och ratt.

 404. En sak är en smula märklig
  med projektet - namnet: Drive Me.

 405. Det är ju just det man inte ska göra.

 406. Men det omoderna ordet "automobil"
  är på väg att få ett nytt innehåll.

 407. Eldrivna bilar är väl ljudlösa?
  Inte alls.

 408. Elbilar alstrar vid högre farter
  nya högfrekventa, irriterande ljud-

 409. -och elbilsförare
  är mer känsliga för bilbuller.

 410. Bilindustrin behöver kunskap om
  hur elbilarna ska bli lagom tysta.

 411. På LTU pågår forskning tillsammans
  med Volvo om hur det ska gå till.

 412. Bilar kan krocka.
  Bäst är att undvika olyckor.

 413. Världens första fullskaliga
  testanläggning för trafiksäkerhet-

 414. -finns utanför Borås.
  Den togs i drift för två månader sen.

 415. Nu kan fordonstillverkare
  och forskare-

 416. -i verklig miljö pröva ut hur maximal
  trafiksäkerhet ska åstadkommas.

 417. Luleå tekniska universitet
  har genomfört försök på anläggningen-

 418. -som ägs av SP Sveriges tekniska
  forskningsinstitut och Chalmers.

 419. Tunga, stora elfordon
  kommer att behöva elvägar-

 420. -men vilken teknik är bäst? I Europas
  största innovationsupphandling-

 421. -av Trafikverket, Vinnova och
  Energimyndigheten, kan det avgöras.

 422. Fyra konsortier
  utför detaljplanering.

 423. I Elväg Gävle
  vill Siemens och Scania-

 424. -satsa på kraft från ovan
  som järnvägen.

 425. Elways och NCC
  tror på elskena i vägbanan-

 426. -medan Volvo och Bombardier
  samt Scania och Bombardier-

 427. -tänker driva busslinjerna
  med kontaktlös elöverföring.

 428. Minst en demonstrationsanläggning
  ska börja byggas nästa år.

 429. Moderna transportsystem
  är allt oftare uppkopplade.

 430. Kluriga konstruktioner ger säkerhet,
  effektivitet och precision.

 431. En förutsättning är informations-
  och kommunikationsteknik.

 432. Obemannade små drönarfarkoster som
  fotograferar byggnader och kvarter-

 433. -kan ge data till en 3D-modell som
  kan vändas i datorn eller skrivas ut.

 434. Det nåt år gamla Linköpingsföretaget
  Spotscale marknadsför exakt det.

 435. För stadsplanerare är det ett nytt
  verktyg med vilket man kan studera-

 436. -hur nya byggnader kan passa in
  i en befintlig miljö.

 437. Scanning i 3D med laptop
  eliminerar svårigheten-

 438. -att bestämma rätt storlek
  på kläder och skor vid nätshopping.

 439. För en dryg månad sen presenterade
  Caroline Walerud, vd för Volumental-

 440. -som samarbetar med Intel, bolagets
  första koncept för hur det ska göras.

 441. Under en enkel barfotadans mäts vidd,
  längd och omkrets på båda fötterna-

 442. -och så visas den korrekta storleken.
  Klart att beställa skor som passar.

 443. Håller planerna, lanseras tjänsten
  kommersiellt senare i år.

 444. Var tredje matkasse kastas p.g.a.
  rigorös tilltro till bäst före-datum.

 445. Svinnet kan minska
  om sensorer i förpackningen-

 446. -kollar livsmedlets temperatur
  och sparar uppgifterna i molnet.

 447. Via en app kan konsumenter se
  kvalitetsförändringar.

 448. Då behöver man inte fundera på
  om innehållet är ätbart.

 449. Tekniken utvecklas vid Lunds tekniska
  högskola med SIK och Malmö högskola.

 450. Lägg handen på ett paket som har
  en tryckt elektronisk etikett-

 451. -så överför kroppen informationen-

 452. -till din uppkopplade mobil och sen
  till internet för analys och lagring.

 453. Att det fungerar på riktigt visade
  Ericsson, Acreo Swedish ICT och LiU-

 454. -i början av året under Consumer
  Electronics Show i Las Vegas.

 455. Användningen av papper har minskat.

 456. Brevet från statsministern visar
  hur det gick till förr.

 457. Hjalmar Branting tackade nej
  till inbjudan att närvara-

 458. -vid 1920 års högtidssammankomst,
  men han skrev brevet själv på bladet.

 459. Det är i originalskick efter 90 år i
  vårt arkiv. Verkligen tankeväckande.

 460. Dagens papperslappar,
  kvitton för småinköp-

 461. -sparas, kraftigt underdrivet,
  sällan så länge.

 462. Findity,
  det heta svenska teknikbolaget-

 463. -har utvecklat en teknik
  som eliminerar resursslöseriet.

 464. Kvitton hamnar i en sopkorg i molnet.
  Lanseringen skedde vid Vasaloppet.

 465. Då slapp miljön ta hand om runt
  35 000 kvitton från restaurangerna.

 466. Lagda efter varandra
  hade de räckt en halv mil.

 467. Halva sträckan Mångsbodarna-Risberg.

 468. Flera stora butikskedjor
  använder nu tekniken.

 469. Molnet behöver stabila nät.

 470. Operatörers påstådda täckningskartor
  är en sak, verkligheten en annan.

 471. För att se hur kartorna stämmer på
  lokal nivå tas sopbilar till hjälp.

 472. De utrustas med apparatur som mäter
  mobiltäckningen medan soporna hämtas.

 473. Alingsås var tidigt ute. I juni
  publicerades deras täckningskarta-

 474. -med resultat för olika operatörer.
  Den är inte bara en trevlig service.

 475. Hemtjänst och vård
  blir alltmer beroende-

 476. -av mobila digitala lösningar
  som fungerar.

 477. Växjöbolaget Iqmtel
  har utvecklat denna smarta tjänst.

 478. Papper och penna är ingen självklar
  utrustning vid tentamen på HHS.

 479. I stället skriver studenterna på sin
  egen laptop i ett fusksäkert program.

 480. Lärare slipper tyda
  halvt oläsliga handstilar-

 481. -svarskvaliteten ökar
  och rättningstiden kortas.

 482. På sikt ska alla skolans tentor
  digitaliseras.

 483. Pilotstudier på andra skolor pågår.

 484. Tentaprogrammet är utvecklat
  av Digiexam-

 485. -grundat
  i Handelshögskolans egen inkubator.

 486. Behovet av snabb mobil kommunikation
  ökar.

 487. Trots att 4G inte är tillgängligt
  för alla, pågår utvecklingen av 5G.

 488. Krav från användare
  och ökning av mobilt bredband-

 489. -kräver optimering
  av alla tekniska funktioner.

 490. Med KTH och Acreo Swedish ICT har
  Ericsson öppnat ett 5G-labb i Kista.

 491. Som Mathias Riback visar
  i den färska filmen-

 492. -är hastigheten redan hisnande
  5,8 gigabit per sekund.

 493. Målet är att 5G ska lanseras
  omkring år 2020.

 494. Kommunikation är väsentlig
  för militären.

 495. Med radar kan man se
  vad den lede fi gör.

 496. I våras presenterade Saab
  flera nya radarsystem-

 497. -som utvecklats med Chalmers.

 498. De nya systemen kan användas
  monterade på fordon eller på fartyg.

 499. Den nya radarfamiljen är en av
  bolagets största interna satsningar-

 500. -och har tagit flera år
  av hemlighetsfull utveckling.

 501. Utveckling kräver
  gränsöverskridande samverkan.

 502. Material-, nano-, informations-
  och bioteknik samt medicinsk kunskap-

 503. -är redskap för livsvetenskaperna.

 504. Forskare på KI och KS har lyckats
  odla stora mängder stamceller-

 505. -från enstaka celler tagna tre dagar
  efter att ägg befruktats i provrör.

 506. Embryona klarar sig fint. Stam-
  cellerna har styrts till synceller.

 507. Det väcker hopp hos människor med
  åldersförändringar i gula fläcken.

 508. Försök på råttor pågår,
  men patienter står redan i kö.

 509. Forskningsresultaten är publicerade
  i Nature.

 510. Professor Bo Håkansson har hjälpt
  100 000 personer med hörselproblem.

 511. Hans hörapparat, som i en tidig
  version fästes med en titanskruv-

 512. -har blivit ett implantat
  som opereras in bakom örat.

 513. Risken att drabbas av hudirritation
  försvinner.

 514. Sydsvenska handelskammaren utsåg Bo
  Håkansson till Årets tekniker 2013.

 515. I våras slöts ett avtal
  med Oticon Medical-

 516. -vilket nu medför världsomfattande
  lansering av implantatet.

 517. Ny teknik från LU kan bli
  ett effektivt medel mot cancer.

 518. Nanopartiklar av järnoxid
  som tar sig in i tumörcellen-

 519. -och slår sig ihop med lysosomerna
  är nyckeln.

 520. I ett magnetfält roterar partiklarna-

 521. -vilket får lysosomerna
  att förstöra tumörcellerna inifrån.

 522. Magnettekniken är mer exakt än cell-
  gifter och upphettade nanopartiklar-

 523. -som ger skador på frisk vävnad.

 524. Lundatekniken är patentsökt, men när
  försök på människor inleds är oklart.

 525. Mord på cancerceller är målet
  även för forskare-

 526. -som under KI och Scilifelabs ledning
  hittat en ny cancerbehandling.

 527. Cancerceller behöver enzymet MTH1
  för att kunna dela sig.

 528. Enzymet fungerar
  som filmens blå bodyguard-

 529. -som hindrar att oönskade byggstenar
  tar sig in i tumörens DNA-kedja.

 530. Friska celler
  klarar sig utmärkt utan enzymet.

 531. Utan enzymskydd skadas tumörens
  DNA-kedja, vilket dödar den.

 532. Forskarna har utvecklat
  en MTH1-hämmare-

 533. -som i tester på bortopererade hud-
  cancertumörer förstör cancercellerna.

 534. Det kan bli en generell behandlings-
  metod mot flera cancertyper.

 535. Och så ett forskningsrön från Lund:

 536. Ät mer lingon
  om ni vill hålla vikten.

 537. Lingon gav goda värden
  på blodsocker, kolesterol och vikt-

 538. -på möss som åt mycket fett,
  förutom inslaget av lingon-

 539. -som ärligt talat var ganska stort.

 540. Om det finns lingon på kvällens meny
  avslöjar jag inte-

 541. -men till frukosten rekommenderar jag
  lingon på filen eller i en smoothie.

 542. Nu mer om forskning.

 543. Den europeiska satsningen på grafen-
  forskning ska gagna svenska företag.

 544. Vinnova, Formas och Energimyndigheten
  satsar närmare 55 miljoner kronor-

 545. -i ett nytt innovationsområde med det
  nobelprisade materialet i centrum.

 546. Näringslivet går in med samma summa.
  Saab, ABB och tolv andra storbolag-

 547. -samt flera mindre bolag
  är engagerade.

 548. För nanoforskning blir neutronkällan
  European Spallation Source viktig.

 549. Den är en del i forskningens stora
  infrastrukturpark som byggs i Lund.

 550. ESS blir över 30 gånger bättre
  än existerande neutronanläggningar.

 551. Flera europeiska länder bidrar till
  finansieringen. Bygget började i år.

 552. ESS blir granne med synkrotronkällan
  Max IV. Den har kommit längre.

 553. Byggnaderna och betongtunneln där
  linjäracceleratorn finns är färdiga.

 554. Fyra miljarder kronor
  kommer från regering och universitet.

 555. Främst Lunds universitet.

 556. Astra Zeneca har tagit ett, för stora
  läkemedelsbolag, unikt initiativ.

 557. På forskningsanläggningen i Mölndal
  kan små forskande bolag hyra in sig.

 558. De får tillgång
  till avancerad utrustning-

 559. -samt bolagets kompetens och kemiska
  bibliotek till självkostnadspris.

 560. Biohuben kan ta emot
  upp till tjugo externa företag.

 561. De mindre bolagen kan använda sånt
  de knappast kan skaffa på egen hand-

 562. -värdbolagets utrustning
  utnyttjas bättre-

 563. -och forskningsmiljön blir än mer
  spännande genom småbolagens närvaro.

 564. Intresset är stort.
  Denna biohub känns för mig helt rätt.

 565. Hur leder man för innovation? Det har
  KTH-projektet PIEp försökt reda ut.

 566. Slutsatserna redovisades i bokform.

 567. Författarna har lyft fram
  spännande innovationsexempel.

 568. Tanken är att den samlade kunskapen
  från projektet ska vara tillämpbar.

 569. Mycket läsvärd.

 570. Ett 30-tal svenska forskare finns
  på årets lista från Thomson Reuters-

 571. -över världens mest inflytelserika
  forskarhjärnor. Fem är IVA-ledamöter.

 572. Listan baseras på antalet citeringar
  av vetenskapliga artiklar.

 573. Närmare hälften av världens
  totalt 3 215 skarpaste huvuden-

 574. -sitter på forskaraxlar
  från nåt av USA:s universitet.

 575. USA är fortfarande
  forskningsnationen nummer ett.

 576. I en studie vid universitetet i
  Toulouse ville forskarna ta reda på-

 577. -vilka personer som varit mest
  inflytelserika i vår historia.

 578. Deras metod, som kanske inte var
  helt perfekt, var att undersöka-

 579. -hur omskrivna olika personer var.

 580. De räknade antalet webbplatser som
  länkade till artiklar på Wikipedia-

 581. -där respektive person är omnämnd.

 582. På hedrande fjärdeplats kom
  Aristoteles följd av Napoleon-

 583. -och med Jesus på en andraplats.
  Men i topp hamnade faktiskt-

 584. -den svenske botanikern
  Carl von Linné. Det ni!

 585. Nu vill jag kort återknyta
  och påminna er om dagens tema.

 586. Forskningen inom materialteknik är
  intensiv i Sverige, som talet visat.

 587. 75 % av mina nyhetsinslag-

 588. -har faktiskt en direkt koppling
  till material och materialteknik.

 589. Bland aktuella frågor
  oroar förstås klimatet.

 590. FN:s klimatpanel IPCC kommer snart ut
  med sin femte syntesrapport.

 591. De underliggande rapporterna är redan
  kända och visar med hög sannolikhet-

 592. -att människan påverkar klimatet
  och att konsekvenserna är allvarliga.

 593. Den 21 september hölls
  en marsch för klimatet i New York-

 594. -med 400 000 deltagare, inkluderat
  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

 595. Marschen ville uppmana
  världens politiker-

 596. -att komma överens
  om snabba åtgärder för klimatet.

 597. Utbildning och forskning
  blir allt viktigare.

 598. Jag gläds över den politiska samsynen
  att satsa skattemedel på forskning.

 599. Det ger en nödvändig kunskapsbas
  som löser samhällets utmaningar.

 600. En utmaning för Sverige och Europa är
  att hela världen har samma strategi.

 601. Kina passerade 2012 Europa i sina
  satsningar på forskning i % av BNP.

 602. Sverige, som ett framgångsrikt
  innovationsland-

 603. -bör öka skattefinansierad forskning,
  fast intervjupersonen höll inte med.

 604. Industrimannen Carl Bennet har
  föreslagit en satsning på 2 % av BNP-

 605. -i stället för dagens 1 %,
  och vi bör ta hans förslag på allvar.

 606. Dessa pengar skulle innebära
  helt nya möjligheter.

 607. Visst vore det rätt prioritering?

 608. Skulle 2 % sticka ut internationellt?
  Vi skulle ligga bland de bästa igen.

 609. Detta bör bli en ny vision
  att uppnå inom tio år-

 610. -till vilken
  utbildningssatsningar bör kopplas.

 611. I regeringsförklaringen
  och budgetpropositionen-

 612. -tog regeringen upp
  IVA:s viktigaste områden:

 613. Innovation, utbildning,
  forskning och energi.

 614. Utbildnings- och forskningsfrågornas
  tyngd markeras av tre statsråd-

 615. -och en särskild minister för högre
  utbildning, Helene Hellmark Knutsson-

 616. -som även valde IVA som arena
  för sitt första publika framträdande.

 617. Det tyckte vi var rätt prioritering.

 618. Förslaget om forskningspropositioner
  över längre tid än fyra år är bra-

 619. -så länge det finns
  en politisk förankring.

 620. Men det är viktigt att inte förlora
  viss flexibilitet för nya initiativ.

 621. Det föreslagna Innovationsrådet är
  nåt som IVA tidigare har föreslagit.

 622. Att statsministern leder gränsöver-
  skridande innovationsfrågor är bra.

 623. Rådet kan dock bli
  ett spel för gallerierna.

 624. Rådets mandat måste ha tillräcklig
  tyngd för att överbrygga låsningar-

 625. -i frågor som spänner över politik
  och omgivande samhälle.

 626. Energikommissionen är nödvändig.
  Vi behöver långsiktiga spelregler-

 627. -för säker tillgång
  till hållbar energi.

 628. Men att avslöja en energiuppgörelse
  innan kommissionen har börjat arbeta-

 629. -har lett till berättigad kritik
  från många håll.

 630. Det är en spännande tid. Jag hoppas
  att talet gett skäl till optimism.

 631. Vetenskap och teknik i Sverige
  kan bidra till en positiv utveckling.

 632. Jag hoppas att ni håller med mig.
  Med dessa ord avslutar jag årets tal-

 633. -och lämnar över ordet till
  akademiens preses, Leif Johansson.

 634. Textning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2014

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Under IVA:s högtidssammankomst presenterar professor Björn O. Nilsson 2014 års teknik- och vetenskapsnyheter på temat materialvetenskap. Alltifrån det senaste inom förnybar energiproduktion och vågkraft till nya behandlingsmetoder för cancer. Inspelat den 24 oktober 2014. Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Ämnen:
Teknik
Ämnesord:
Industri, Ingenjörsvetenskap, Kommunikationer, Materiallära, Teknik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Mer allmänbildande & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Big Cities

Övervakad på gott och ont

Idag finns det mellan fyra och sex miljoner övervakningskameror i Storbritannien. Vart man än går blir man filmad och övervakad av någon. Kamerasystemet kallas CCTV, och här behandlas några av dess konsekvenser. Dr Keith Spelare är expert på övervakningsområdet och har bland annat undersökt hur svårt det är att få tillgång till CCTV-bilder där man själv förekommer, bilder som man enligt lag har rätt att erhålla.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna UR Samtiden podd - Spräng gränserna

Den nya teknikens oanade möjligheter

Vi går en framtid till mötes där i stort sett allt kommer att vara uppkopplat. Redan nu finns mängder av smarta funktioner som kan göra vardagen enklare. Det gäller bara att känna till dem! It-teknikern Claudio Quitral ger oss en grundlig guidning genom den digitala djungeln. Inspelat på Stockholm Waterfront den 4 maj 2019. Arrangör: Synskadades riksförbund.