Titta

UR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

UR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

Om UR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

Föreläsningar och diskussioner från konferensen Judisk vår. Inspelat den 8 februari 2015 på Berns i Stockholm. Moderator: Lizzie Oved Scheja, programchef Judisk vår. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer : Bygga broar mellan minoriteterDela
 1. När vi nu närmar oss frågan
  om minoriteter i dialog-

 2. -kan vi tillåta oss både ett brett
  och ett väldigt blandat perspektiv.

 3. Syftet med den här diskussionen
  är inte att jämföra ställningarna-

 4. -utan snarare
  att öka vår förståelse för-

 5. -hur etniska, religiösa, språkliga eller
  andra kulturella minoriteter formas-

 6. -interagerar, strider mot varandra,
  förändras och i vissa fall försvinner.

 7. Antropologiska, psykologiska, politiska,
  teologiska och andra perspektiv-

 8. -välkomnas här.

 9. Vi återvänder
  till begreppet "minoritet".

 10. Vad är en minoritet egentligen?
  Vad utgör en minoritet?

 11. Man kan säga
  att det är en etniskt, religiöst-

 12. -eller i övrigt kulturellt
  urskiljbar grupp-

 13. -i ett land eller en omgivning där
  majoriteten och ledarskapet inte delar-

 14. -deras ursprung, historia,
  religion, kultur och/eller sedvänjor.

 15. Lägg märke till... Det fick vi också
  med oss från Bernards tal i dag.

 16. Lägg märke till pluralformen.
  Det finns många olika relationer.

 17. Den här dialogen är en,
  men det finns många.

 18. Framför allt finns det
  många identiteter.

 19. Det finns inte bara en
  muslimsk identitet.

 20. Vi måste komma ihåg
  att vi pratar i plural.

 21. Jag ska även ta upp ett exempel.

 22. De judiska minoriteterna i många olika
  länder som ser sig själva som judar...

 23. Jag tillhör den gruppen, och vi har
  under århundraden av diaspora-

 24. -haft många olika relationer
  och utvecklat många olika identiteter.

 25. Vi ska diskutera
  om samma sak gäller...

 26. Vi vet att det finns många olika sorters
  islam och muslimska identiteter.

 27. Vi måste komma ihåg det-

 28. -och se vilka sorters relationer
  vi kan skapa-

 29. -mellan grupperna
  och till majoriteterna.

 30. Varje minoritet, om vi ännu pratar om
  minoriteter, är på nåt sätt urskiljbar.

 31. Annars vore det inte en minoritet.

 32. Men samtidigt är den
  väldigt heterogen.

 33. Hur det fungerar i praktiken,
  både för minoriteterna själva-

 34. -och för den officiella makten,
  som svenska staten, eller i samhället-

 35. -ska vi ta upp.

 36. Ett möjligt perspektiv kommer
  från judarnas långa historia av-

 37. -att leva som ett folk
  utspritt bland de andra folken.

 38. Det här har bland annat skapat
  en medvetenhet om...

 39. Vi behöver kavajen,
  och jag behöver vatten.

 40. Jag ville...framhäva
  en enda aspekt av det här.

 41. En medvetenhet om det faktum
  att man som minoritet...

 42. Var man än bor-

 43. -utgör man bara en liten bråkdel
  av samhället, annars är det...

 44. Det har närt en inställning
  som antyder-

 45. -att i stället för att konfrontera
  makthavare vill man relatera till dem.

 46. I stället för att påtvinga samhället
  ens livsstil eller sedvänjor-

 47. -förhandlar man.
  Och i stället för att försöka få makt-

 48. -söker man fredliga former
  av samarbete. Inte bara judarna...

 49. Europa har ganska nyligen tagit emot
  stora grupper av muslimer-

 50. -som är minoriteter i sina länder.
  Genom förföljelser och rörlighet-

 51. -har det skapats
  många fler minoriteter-

 52. -och många yngre minoriteter
  än judarna.

 53. Som en följd av det måste de religiösa,
  etniska eller kulturella minoriteterna-

 54. -relatera till varandra och till det
  hegemoniska samhället på nya sätt.

 55. För de flesta
  handlar det även om nya hemland.

 56. Det är utmaningarna det här medför
  som vi ska diskutera här i panelen.

 57. Jag är väldigt glad över att ha med mig
  en väldigt kvalificerad grupp män.

 58. Vi kan inte hjälpa att vi är män. De är
  kvalificerade att prata om det här.

 59. Längst bort sitter David Biale-

 60. -som är kulturhistoriker och arbetar vid
  University of California i Davis i USA-

 61. -och American Academy
  of Jewish Research.

 62. Som vi har hört är Bernard-Henri Lévy
  intellektuell, filosof och författare.

 63. Jesper Svartvik här bredvid mig-

 64. -innehar Krister Stendahls professur
  i religionsteologi-

 65. -vid Lunds universitet och vid Svenska
  teologiska institutet i Jerusalem.

 66. Jesper har länge engagerat sig
  i interreligiösa relationer-

 67. -framför allt judisk-kristna relationer.

 68. Mellan Bernard och David
  sitter Kashif Virk-

 69. -som är imam vid Bait-ul-Aafiyyat-
  moskén här i Stockholm-

 70. -och utbildade sig i teologi vid Jamia
  Ahmadiyya i London i Storbritannien.

 71. Han är aktiv i den offentliga debatten.

 72. Han har nästan bott granne med mig
  i många år. Han växte upp där.

 73. Tack för att ni är här.

 74. Jag vill börja med att behandla en fråga
  som Bernard tog upp i sitt tal.

 75. Det är själva begreppet "minoritet".

 76. En av Bernards poänger var att han
  inte är nöjd med minoritetsbegreppet.

 77. Du pratar hellre om singularitet.

 78. Om samhället är grundat
  på tolerans av andra grupper-

 79. -fokuserar man på att det finns
  olika grupperingar med minoriteter.

 80. Ni kan kommentera
  den allmänna diskussionen-

 81. -men den här frågan
  handlar om värdet av-

 82. -att behålla idén om religiös,
  etnisk eller kulturell minoritet.

 83. Borde vi behålla den eller inte?
  Tjänar den ett gott syfte-

 84. -eller borde vi snarare sträva efter att
  avskaffa den? - Vad säger du, David?

 85. Det är föga förvånande
  att jag som kommer från ett land-

 86. -som är väldigt stolt
  över sin mångkultur-

 87. -tvekar lite
  inför Bernard-Henri Lévys förslag-

 88. -som jag antar kommer
  från den franska idén om laïcité.

 89. En gemensam identitet
  och misstanke mot interna identiteter-

 90. -eller det vi kallar identitetspolitik.

 91. Min egen åsikt är att det faktiskt är
  möjligt att få både och.

 92. Man kan ge gemenskaper utrymme
  att uttrycka sin kulturella identitet-

 93. -samtidigt som de ansluter sig
  till samhällets gemenskap.

 94. Konsekvenserna av
  att inte göra det är-

 95. -att gemenskaperna
  känner sig åsidosatta-

 96. -vilket kan ta sig intoleranta
  eller till och med våldsamma uttryck.

 97. Jag vill även reflektera över idén-

 98. -att sekularism ger
  en gemensam plattform-

 99. -där olika gemenskaper, olika trosläror-

 100. -kan förenas och ha nån sorts dialog.

 101. Som sekulär jude är jag välvilligt
  inställd till idén, men jag är skeptisk.

 102. Jag tror att sekularism faktiskt är-

 103. -den huvudsakliga fienden
  för många religiösa gemenskaper.

 104. För judarna var det så under 1800-talet
  och även i dag.

 105. Framför allt i Israel, där den
  ultraortodoxa gemenskapen Haredi-

 106. -ser de sekulära som svurna fiender.

 107. I USA, där idealet är sekularism-

 108. -och att kyrkan och staten är skilda åt-

 109. -finns det väldigt starka grupper
  som helt förkastar en sekulär identitet-

 110. -och vill att USA åter ska bli en
  kristen nation. Den här kampen pågår.

 111. Jag är inte säker på att den ger
  en gemensam plattform för dialog än.

 112. Tack. Jag återkommer till Bernards tal.
  Det finns nog en semantisk fälla-

 113. -i översättningen
  av det franska begreppet laïcité-

 114. -jämfört med det svenska och det
  amerikanska folkets syn på sekularism.

 115. Ett sätt
  att se ordet "sekularism" på är-

 116. -som ateism, att helt sakna religion.

 117. Det du menar är att staten och
  hela maskineriet borde vara sekulära-

 118. -medan grupper eller individer
  kan ha sin tro om de vill.

 119. Ordet har dubbla betydelser,
  och jag vill att du diskuterar det sen.

 120. Först vill jag höra Jespers kommentar
  till min fråga om minoriteter.

 121. Vad har du för perspektiv på det?

 122. Jag kommenterar gärna.

 123. När jag ser på övriga paneldeltagare
  ser jag inte mig själv som en minoritet.

 124. Flera av er ingår i minoriteter
  eller representerar minoriteter-

 125. -men jag bor i Sverige,
  jag är född och uppvuxen i Sverige-

 126. -och jag jobbar i Sverige, även om jag
  håller i kurser i Jerusalem också.

 127. När jag är på Lunds universitet
  i Sverige tillhör jag majoriteten-

 128. -men när jag åker till Jerusalem tillhör
  jag minoriteten som kristen europé.

 129. Så det är...

 130. Att plocka bort ordet tycker jag är-

 131. -att göra sig av med ett verktyg
  som kan förklara vad vi pratar om.

 132. Nu när jag får frågan tror jag inte
  att det är rätt väg framåt.

 133. Jag tror i alla fall inte det.

 134. Kashif, du tillhör en viss minoritet
  inom en minoritet inom en minoritet.

 135. Förklara din ställning. Du är imam.

 136. Ja. Tack för inbjudan. Jag är imam
  i det islamska Ahmadiyasamfundet.

 137. Det grundades för hundra år sen
  av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad-

 138. -som påstod sig vara Messias.
  När det handlar om minoriteter...

 139. Jag är teolog, så jag drar mina
  slutsatser utifrån religionshistorien.

 140. Alla religioner börjar som minoriteter.

 141. De förföljs eftersom de är få.

 142. Sakta men säkert växer de
  och får fler anhängare.

 143. Med tanke på att de förföljdes i början
  på grund av att de var minoriteter-

 144. -hur kan en religion,
  när den växer och blir en majoritet-

 145. -börja förfölja andra minoriteter? Det
  är en paradox, det kan inte vara så.

 146. Ahmadiyasamfundets förståelse
  av islam är...

 147. Eftersom religioner
  i början är minoriteter-

 148. -fördömer de alla former av förföljelse.
  När de växer och blir större-

 149. -kan de inte beordra eller begå
  förföljelser av andra minoriteter.

 150. Vi bor i en global by
  och blandas med varandra.

 151. Många kulturer lever tillsammans-

 152. -så staten och religionen
  måste vara åtskilda.

 153. Staten ska inte lägga sig i religionen-

 154. -och religionen ska inte lägga sig i
  statsangelägenheter.

 155. Det är en viktig poäng. Om vi vill leva
  ihop i fred, måste vi förstå det här.

 156. Tack för det. - Bernard, är det semantik
  eller är det mer än semantik?

 157. Jag har några saker att säga
  som svar på herrarnas yttranden.

 158. Även ditt.

 159. Först minoriteternas identiteter.

 160. Jag känner att det som vi alla-

 161. -alla här i publiken
  och i samhället i allmänhet-

 162. -det som vi alla är intresserade av-

 163. -det som gör
  att vi alla förtjänar vårt öde är det...

 164. En del av oss är utanför en minoritet-

 165. -utanför en identitet
  och utanför en gemenskap.

 166. Självklart tillhör vi minoriteter, har
  en identitet och tillhör en gemenskap.

 167. Men det mest intressanta är-

 168. -att det finns en liten del av oss
  som överskrider allt det här-

 169. -och som utgör en singularitet.

 170. Det stora i en kvinnas eller en mans
  äventyr, livets äventyr, ödet-

 171. -är det här överskridandet
  kopplat till nån form av gemenskap-

 172. -oavsett om det är en minoritet eller en
  identitet, som är en typ av gemenskap.

 173. Adorno sa att identiteten är
  den minsta formen av en gemenskap.

 174. Adorno sa också att det måste...

 175. Det ska inte förgöras, men man måste
  åtminstone lösa det här.

 176. Angående sekularism.

 177. Jag är inte säker på att jag håller med-

 178. -om skillnaden mellan det amerikanska
  och det europeiska sättet.

 179. Amerika är en sekulär stat.

 180. När amerikanska presidenter
  svär på Bibeln-

 181. -är det inget som säger
  att det är den kristna Bibeln.

 182. Budskapet tas emot på det viset
  av varenda amerikan.

 183. I Amerika kan man vara jude,
  man kan vara arab-

 184. -man kan vara nyevangelisk
  och ändå känna sig tilltalad-

 185. -av USA:s president
  när han svär på Bibeln.

 186. Han respekterar principen
  om lika avstånd mellan alla trosläror.

 187. Jag kan inte minnas att nån
  amerikansk president har tagit risken-

 188. -att föredra
  och uttrycka ett privilegium-

 189. -för en troslära jämfört med en annan.

 190. Det är klart att det är ett annat slags
  sekularism, men principen...

 191. Principen om åtskillnad
  respekteras på båda platserna.

 192. Skillnaden kan vara
  att i exempelvis Frankrike är vi rädda-

 193. -för den inverkan som religionen
  eventuellt kan ha på staten.

 194. I Amerika är ni rädda för den inverkan
  som staten kan ha på religionen.

 195. Det kan vara tvärtom,
  men det är samma kärna.

 196. Det finns en relativ mur. Den fungerar
  inte alltid, men mer eller mindre-

 197. -och den finns mellan de två.
  Principen om sekularism fungerar.

 198. Jag är själv en fullständigt sekulär
  jude, men jag är jude.

 199. Jag är en jude som tror
  att det i de judiska tankegångarna-

 200. -finns många insikter och principer-

 201. -som förtjänar att kastas in i de stora
  diskussionerna, så jag är en stark jude.

 202. Jag tycker inte alls att sekularismen
  är min fiende, tvärtom.

 203. Sekularismen låter mig vara jude
  på mitt sätt och som jag vill-

 204. -utan att staten lägger sig i.

 205. Så för mig är sekularism helt förenlig
  med en judes tro, om han är troende-

 206. -eller hans studier, vilket jag
  sysslar med, om han studerar.

 207. Vad var din fråga?

 208. Jag hade flera frågor, men en handlade
  om den dubbla betydelsen.

 209. Franskan och svenskan skiljer sig åt-

 210. -i förståelsen av ordet "sekularism"
  och franskans laïcité.

 211. -Laïcité är ett mer abstrakt koncept.
  -Jag tycker inte det.

 212. Det jag sa om Amerika
  fungerar för Skandinavien också.

 213. Återigen, jag är säker på-

 214. -att den verkliga händelsen
  vi kan hoppas på...

 215. Vissa människor
  i vissa svenska städer-

 216. -kan definieras
  som mestadels muslimer.

 217. Det finns en stad där några små
  grupper ser sig själva på det sättet.

 218. Vi borde önska dem allt gott,
  att de fortsätter att vara muslimer-

 219. -vara trogna sin tro, vara trogna
  sina förfäder och vara trogna skriften-

 220. -men att de upplever det här äventyret,
  den här upplevelsen-

 221. -som de verkligt singulära
  och passionerade individer de är.

 222. Så...

 223. Vi har två väldigt kunniga personer här:
  imam Virk och teologiprofessorn.

 224. Jag vill höra deras åsikter
  om dina åsikter.

 225. Hur relaterar en imam och en
  professor i religionsteologi till idén-

 226. -att vi ska ersätta tolerans med
  sekularism? Tilltalar sekularismen er?

 227. Staten måste vara sekulär, men jag
  tror inte på sekularism utan moral.

 228. Om vi inom internationella relationer
  har politik som inte baseras på moral...

 229. Inom dagens politik visar man moral
  gentemot sitt eget folk-

 230. -men inte gentemot andra.
  Det är dubbelmoral.

 231. Om vi inte inför moral
  i vår sekulära politik-

 232. -kan vi inte få bra resultat.

 233. Jag tror fullt och fast att orsakerna
  till missämja i vår värld är ekonomiska.

 234. Vi måste omdana vårt
  ekonomiska system och införa moral.

 235. Världens konflikter
  sägs bero på muslimer.

 236. Det finns extremistiska
  och andra åsikter.

 237. Men jag anser att all missämja
  och alla konflikter i världen-

 238. -beror på den ekonomiska situationen.
  Starka ekonomiska makter-

 239. -stöttar vissa extremistiska länder
  som är muslimska.

 240. Det leder till ytterligare konflikter.

 241. Återigen, jag anser att vi måste ha
  moral i vår sekulära politik-

 242. -för att skapa en stabilare värld.

 243. Du har konfronterat sekularismen.

 244. Ja. Jag undervisar inte bara vid Lunds
  universitet, ett statligt universitet-

 245. -utan jag är också prästvigd i Sverige,
  så jag har dubbla identiteter.

 246. Jag håller med om
  att tolerans lovar tunt. Jag håller med.

 247. "Tolerans" kommer
  från latinets "börda".

 248. På hebreiska är det "sevel-sovlanut",
  vilket betyder samma sak.

 249. "Du är en börda för mig, och som en av
  majoriteten måste jag hantera det."

 250. Det lovar tunt,
  och vi måste hitta andra begrepp.

 251. Jonathan Sacks fina bok "The dignity
  of difference" måste vara rätt väg.

 252. Jag håller med om att laïcité är
  ett mer positivt begrepp på franska-

 253. -än "sekularism" är
  på andra europeiska språk.

 254. Som kristen och som nån som är
  intresserad av religion och relationer-

 255. -ser jag militant sekularism i Sverige-

 256. -som borde göra oss oroliga.

 257. Jag pendlar ju mellan Jerusalem
  och Lund. När jag kommer till Lund-

 258. -tar det mig några dagar att minnas
  hur antireligiösa våra tidningar är.

 259. Inte bara okunniga, utan antireligiösa.

 260. Det finns några radioprogram
  som är kunniga-

 261. -men annars kan folk säga
  vad som helst utan att veta nåt.

 262. Det vore inte möjligt
  inom andra områden.

 263. Och angående majoritet-minoritet.
  Om man är antireligiös...

 264. Jag pratar inte om laïcité nu.

 265. Om man är antireligiös för att man
  inte gillar majoritetsreligionen-

 266. -får representanten för en minoritet
  betala priset.

 267. Att bära kors väcker mycket mindre
  anstöt i det sekulära samhället-

 268. -än att använda kippa eller hijab.
  Det intrycket har jag fått.

 269. David, har du nån kommentar-

 270. -till diskussionen om amerikansk
  sekularism och franskans laïcité?

 271. Jag tror att...

 272. I USA är kyrkan och staten åtskilda,
  så man tenderar att tro-

 273. -att det alltid har varit så
  och att det inte ifrågasätts.

 274. Men det ifrågasätts ständigt.
  USA bestod av enskilda delstater.

 275. De flesta delstaterna hade
  fastslagna religioner in på 1800-talet.

 276. Även om åtskillnad gjordes på federal
  nivå, var det inte så på delstatsnivå.

 277. I dag pågår också en ständig kamp.

 278. Sekularism är inget som vi har fått
  och som inte förändras hos oss.

 279. Vi måste ständigt kämpa för den, och
  det finns krafter som motsätter sig den.

 280. I Amerika är principerna starka-

 281. -bakom åtskillnaden
  mellan kyrkan och staten-

 282. -men man ska inte ta dem för givna.

 283. Man måste ständigt kämpa, för krafter
  motsätter sig ideligen det här.

 284. Krafterna är kanske inte lika våld-
  samma som de vi ser i Mellanöstern-

 285. -men de är också rätt fanatiska.

 286. Samma sak gäller för staten Israel.

 287. Det finns krafter där...

 288. ...som motsätter sig
  allt modernt och sekulärt-

 289. -och krafternas makt ökar med tiden.

 290. Det pågår en kulturkamp där också.

 291. Jag tror att jag vill försvara
  det mycket svaga begreppet "tolerans"-

 292. -för toleransens motsats är intolerans.

 293. Vid intolerans
  accepterar folk inte bördan.

 294. Ibland måste vi acceptera bördan,
  att folk som vi inte tycker om är här.

 295. Det pågår nu en debatt om tolerans-

 296. -om huruvida muslimer ska tolereras
  i Europa, vilket vissa inte tycker.

 297. Är det inte väldigt farligt att utesluta
  begreppet ur diskussionen?

 298. Tolerans låter ju grupper med ursprung
  utanför samhället de befinner sig i-

 299. -att vara där och leva där.

 300. Det finns väldigt positiva aspekter av
  "tolerans", även om begreppet är svagt.

 301. "Tolerans" är inte negativt, men
  det lovar tunt. Det är ett minimum.

 302. Att säga att vi eftersträvar ett
  tolerant samhälle innebär inte mycket.

 303. Det svenska och det danska samhället
  är väldigt hegemoniska.

 304. Alla är likadana utom några få.

 305. Att öppna upp sig och säga att vi kan
  ha några muslimer, judar och kristna-

 306. -är inte det att öppna upp sig?

 307. Jo, men för att vara mer än tolerant
  måste man vara kunnig och veta mer.

 308. En representant för regeringen sa:

 309. "Vi har mycket gemensamt. Muslimer
  har sharia, kristna har tio Guds bud"-

 310. -"och vem vet,
  det finns kanske nåt liknande i Tora."

 311. Det har jag hört. En svensk före detta
  regeringsledamot sa det i radio-

 312. -när jag kom tillbaka från Jerusalem.
  Sånt händer inte där.

 313. -Sveriges skolsystem har kritiserats.
  -Jag förstår vad du menar.

 314. En aggressiv form av intolerans är
  så klart att attackera andra människor.

 315. Vi såg det i Paris
  och vi har sett det på andra ställen.

 316. "Vi tolererar inte att de är här."

 317. De mördar, dödar eller gör andra saker
  som är mindre dramatiska.

 318. Det finns i dag
  en brist på tolerans i vissa grupper.

 319. Det finns populism,
  nationalism och ideologier.

 320. Jag håller inte med dig om
  att allt handlar om ekonomi.

 321. Det pågår också en kamp mellan idéer.

 322. Jag tvivlar på att de här konflikterna-

 323. -som slutar med att folk dödas i en
  kosherbutik i Paris eller på andra sätt-

 324. -beror på ekonomi. Beror de inte på
  alltför starka övertygelser-

 325. -och alltför inskränkta
  eller alltför stelbenta ideologier?

 326. Är inte det problemet? Bernard tog upp
  det när han talade om två islam.

 327. En fördomsfri, "talmudisk"
  eller reflekterande islam-

 328. -och en bokstavstrogen islam.

 329. Vad har idéerna för roll i det här?

 330. -Vad är frågan?
  -Vi borde kanske prata franska.

 331. Nej, nej, men du sa så många saker.

 332. Apropå det du kallar "talmudisk islam".

 333. Emmanuel Levinas, den franske
  judiske filosofen, sa en bra sak.

 334. Han sa att...

 335. Han har en bra bild
  av den judiska lagen.

 336. Han sa att den är
  som Andens hopfällda vingar.

 337. Andens hopfällda vingar.

 338. Och Talmud är när vingarna vecklas ut.

 339. Ordalydelsens renhet
  behöver vecklas ut.

 340. När man får den är den hopfälld,
  fullständigt fastlåst.

 341. Den sitter fast i sig själv.

 342. Den behöver människans ord-

 343. -den behöver
  mänsklighetens intelligens-

 344. -den behöver prästernas
  eller de vanliga människornas tolkning-

 345. -för att vecklas ut
  och visa hela sin vidd.

 346. För mig är det ett program
  som fungerar för alla trosläror-

 347. -framför allt en religiös troslära.

 348. Kristendom, att vara jude-

 349. -eller islam. Angående
  de tre monoteistiska religionerna.

 350. Du sa att de tre föddes som minoriteter
  och utsattes för frestelsen.

 351. Det är sant, men inte helt sant.
  Det finns faktiskt en liten skillnad-

 352. -i de tre monoteistiska religionernas
  ursprung.

 353. Var och en av dem har
  några förtjänster-

 354. -som de andra saknar och tvärtom.

 355. Men en sak måste påpekas
  för allas skull.

 356. Judendomen föddes i exil.

 357. Det är en exilens tro
  som föddes ur jorden-

 358. -och den har därför ett mycket
  komplicerat förhållande till jorden-

 359. -och själva idén om överhöghet
  och konceptet med politik och dylikt.

 360. Judendomen föddes i diaspora.

 361. Kristendomen föddes
  under förföljelser-

 362. -och har ett speciellt förhållande
  till lidande, offerrollen och dylikt.

 363. Islam, som jag verkligen lovordar...

 364. Det finns vissa saker i islam som jag
  gärna skulle vilja ha i judendomen.

 365. Men islam har ett problem
  som de andra två saknar.

 366. Islam föddes varken i exil
  eller under förföljelser-

 367. -utan under förhållanden
  som dominerades-

 368. -av frågan om makt och krig.

 369. Profeten, som ni med rätta tillber-

 370. -var en krigsherre
  och en politisk ledare ända från början.

 371. Det måste de muslimska tillbedjarna
  hantera i dag.

 372. Det här ingår i den historia-

 373. -som måste vecklas ut till fullo.

 374. En sak till.

 375. Du sa att alla konflikter har
  ekonomiska orsaker.

 376. Du har rätt, men inte helt. Du är nog
  för marxistisk. En marxistisk imam.

 377. Genom hela historien har det funnits,
  och mer än nånsin finns det i dag-

 378. -vissa konflikter
  som inte handlar om ekonomi.

 379. De handlar om tro och de handlar om
  politik eller rester av gammal politik.

 380. Vi måste vara försiktiga med dem,
  för när vi säger att ekonomin styr allt-

 381. -är nästa steg att säga att jihadism-

 382. -är son eller dotter till elände och
  social utsatthet, vilket inte är sant.

 383. al-Qaidas grundare var miljardär.

 384. Hjärnan bakom 11 september, Khalid
  Sheikh Mohammed, hade en bra familj.

 385. Mannen som organiserade
  halshuggningen av Daniel Pearl-

 386. -kom från en rik familj.
  Så ekonomin styr tyvärr inte allt.

 387. Det hade varit bra, för då
  hade problemen varit lätta att lösa.

 388. Det skandinaviska programmet
  hade utrotat terrorismen.

 389. Tyvärr finns även
  den mänskliga tragedin-

 390. -där man hittar tro, trosläror, passion,
  politik, reliker och konflikter.

 391. Det var precis det jag bad om.
  - Imam Virk...

 392. -Har du en kommentar?
  -Det är viktigt att religiösa ledare...

 393. ...förstår vad som står i skrifterna.

 394. Det är inget äkta sökande
  efter innehåll.

 395. Religionen har blivit ett redskap.

 396. Om man vill skapa opinion i en fråga,
  till exempel politiska intressen-

 397. -använder man religionen och formar
  idéerna precis som man själv vill.

 398. Religion föreskriver inte längre
  uppträdande-

 399. -utan människan omvandlar
  och förvanskar religionen.

 400. Angående islams ursprung vill jag säga
  att islam föddes i Mekka.

 401. Profeten Muhammed
  grundade ett samfund.

 402. Hans främsta uppgift var att sprida
  monoteism i Arabien och hela världen.

 403. Efter det utsattes de för tretton år
  av grymma förföljelser i Mekka.

 404. Folk mördades, förvisades
  och så vidare.

 405. Men profeten och hans folk levde som
  minoritet i Mekka och följde lagarna.

 406. Han lydde Mekkas härskare i allt utom
  när de sa att han inte fick tillbe Gud.

 407. Det rör bara människan och Gud. Vi
  måste skilja på staten och religionen.

 408. Profeten lydde inte när förföljarna sa:
  "Sluta lyda Gud."

 409. När profeten utvandrade till Medina-

 410. -blev han enligt många orientalister
  en statsman, ledare och krigare-

 411. -men det är nog fel syn på religionen. I
  Medina välkomnades han som ledare-

 412. -och han grundade det som borde
  kallas den första muslimska staten.

 413. Den här staten instiftades
  i Medinakonstitutionen.

 414. Det stod att judar, hedningar, kristna
  och muslimer skulle ha lika rättigheter.

 415. De skulle försvara varandra och de
  skulle slåss mot fienden tillsammans.

 416. De skulle leva som ett enda folk.

 417. Det står i texten
  att de ska leva som en umma.

 418. Det var en sekulär stat där alla
  fick tillbe och göra som de ville.

 419. De fick även döma
  enligt sina egna skrifter.

 420. Det som hände senare kan diskuteras,
  men islam var en förföljd minoritet.

 421. När islam grundades accepterade man
  alla minoriteters rättigheter.

 422. Det fortgick tills en ny islam skapades-

 423. -en politisk islam
  som är helt annorlunda.

 424. Jesper, du har en kommentar till det.

 425. Det är till stor hjälp att tänka på
  de här tre religionernas ursprung.

 426. Samtalet präglas av det, och jag
  håller med om judendom och islam.

 427. Utmaningen för kristendomen är att
  den var en liten judisk minoritet år 30.

 428. En grupp människor nedanför korset.

 429. 350 år senare, år 380,
  är den statsreligion i romarriket.

 430. Men kristendomen behöll idén
  om martyriet, och det är en utmaning.

 431. Även om de hade all makt på jorden,
  inte i himlen men på jorden-

 432. -behöll de ändå idén om martyriet.
  Det är en väldigt farlig kombination-

 433. -att säga att man är förföljd och därför
  har rätt, om man kan förfölja andra.

 434. -Så härskarna ser sig själva som offer.
  -Ja.

 435. Och vissa offer
  skulle vilja se sig själva som härskare.

 436. Ja.

 437. Precis som Bernard sa
  tävlar man alltså om vem som är offer.

 438. Man säger att muslimer och judar
  tävlar om vilka som har lidit mest.

 439. Nu påstår de kristna också
  att de är med i matchen.

 440. Det finns ett anmärkningsvärt exempel
  i Amerika för tillfället.

 441. President Obama höll ett tal
  där han försökte varna folk för-

 442. -att även kristna har utfört ohyggliga
  handlingar. Han nämnde korstågen.

 443. Genast blossade känslorna upp.

 444. Fundamentalistiska kristna hävdade
  att korsriddarna själva var offer.

 445. De reagerade
  på muslimernas förföljelser.

 446. Det visar att alla religioner har en
  benägenhet att hävda att de är offer.

 447. Det finns ett sociologiskt begrepp.

 448. Offerrollen verkar vara
  väldigt lockande.

 449. Även i den offentliga debatten i Sverige
  är det lockande att bli kallad offer-

 450. -för då får man
  en massa sympati och stöd.

 451. Är det samma sak inom islam?

 452. Ni är en härskande religion
  i stora delar av världen.

 453. Är idén om att vara offer lika stark som
  inom kristendomen och judendomen?

 454. Det är en populär kritik mot muslimer
  att de alltid framställer sig som offer-

 455. -men man behöver inte
  framställas som offer.

 456. Inom Ahmadiya betraktar vi islam
  som en religion som kan förklaras-

 457. -och är förenlig med det moderna
  samhället, så vi behöver inte bli offer.

 458. Man bör få samma chans
  att visa upp... Som Bernard sa-

 459. -måste vi stötta de demokratiska
  muslimerna, för det är nåt positivt.

 460. Den första delen av Bernards tal
  har vi inte berört än.

 461. Den handlade om antisemitism
  och hela vidden som du förklarade.

 462. Den nya antisemitismen baseras
  på tre viktiga faktorer.

 463. Jag ska bara upprepa dem.

 464. Förnekandet av förintelsen är
  en av dem.

 465. Att Israel på nåt sätt används inom
  en ideologisk eller personlig kamp-

 466. -är en faktor som gör
  att de förtjänar att hatas, sa du.

 467. Den tredje faktorn lyfter fram-

 468. -att martyriet, offerrollen som judarna
  antar, tränger undan de andra folken.

 469. När de tre faktorerna förenas
  möter vi ett moraliskt kärnvapen.

 470. Men är de inte redan förenade?

 471. De här faktorerna tas upp
  om och om igen.

 472. Det är ingen rörelse eller ideologi än-

 473. -men de tre faktorerna
  dyker ständigt upp i diskussionen.

 474. Jag gillar att du var
  väldigt optimistisk-

 475. -när du sa att den gammaldags
  antisemitismen inte kommer tillbaka-

 476. -men vi måste minnas att det gick
  väldigt fort, det tog bara tjugo år.

 477. Alla de här lösryckta idéerna
  på 20- och 30-talet-

 478. -blev till en kraftig knytnäve
  som tog makten och förändrade allt.

 479. Vi är inga profeter, men vi kan fundera
  på hur de tre faktorerna kan förenas.

 480. Kommer de att bli en betydande
  social kraft i vårt samhälle?

 481. Får jag kommentera det? I går nämnde
  jag en bok som jag vill nämna igen.

 482. Amos Elons vackra och förfärliga
  "The pity of it all".

 483. Den börjar 1743 när Moses
  Mendelssohn går barfota in i Berlin-

 484. -genom porten
  som är till för boskap och judar.

 485. Portvaktens loggbok bekräftar det här.

 486. Det står: "I dag kom sju oxar,
  sex svin och en jude in i staden."

 487. Det är Moses Mendelssohn.

 488. Boken beskriver judarnas
  långa integration i det tyska samhället-

 489. -och slutar när Hannah Arendt
  lämnar Berlin 1933.

 490. Hon går åt andra hållet. Han gick in
  i det tyska samhället - hon lämnar det.

 491. Det manar till eftertanke.
  Det första jag tänker är-

 492. -att en representant för en minoritet
  kan integreras i samhället.

 493. Han kom utan nånting alls och blev
  en berömd person, så det är möjligt.

 494. Det fanns inga judar i Europa-

 495. -som var mer integrerade och mer
  respekterade än de tyska judarna.

 496. Trots det var hon tvungen
  att åka därifrån 1933.

 497. Betänk bara
  att Wannseekonferensen 1942...

 498. Maktövertagandet skedde 1933, men
  partiprogrammet fanns redan 1920.

 499. Det första, det sista och det enda
  nazistiska partiprogrammet.

 500. Det var giltigt från 1920 ända fram
  till slutet av 1945, slutet på kriget.

 501. Och allt står i den fjärde paragrafen:

 502. "Bara tyskar får bo i Tyskland, och en
  jude kan aldrig bli tysk medborgare."

 503. Om vi inte har den profetiska gåvan
  som du nämnde-

 504. -kan vi bara fråga våra politiker
  vad de säger om minoriteter.

 505. Om de säger nåt
  som liknar fjärde paragrafen-

 506. -att vissa minoriteter inte kan bli
  delaktiga i majoritetens kultur-

 507. -så har vi ett problem, för det krävdes
  bara dålig ideologi 1920, makt 1933-

 508. -och fullständig galenskap 1942.

 509. Allt skedde inom 25 år.

 510. Det var det jag menade
  med frågan om tidsperspektiv.

 511. Bernard, du verkar reagera på frågan
  om de tre faktorernas tidsperspektiv.

 512. Jag har känslan av...
  De tre faktorerna finns självklart där.

 513. Det sa jag ju.
  Jag började mitt yttrande med det.

 514. Det finns vissa ställen i världen
  där man redan har kombinerat dem.

 515. Ett exempel är Pakistan. För tio år sen
  tillbringade jag några månader där.

 516. Det var tydligt att kombinationen fanns,
  att gnistan redan hade tänts.

 517. I Islamabad, i Karachi-

 518. -i de brottsliga madraserna
  i Karachis centrum-

 519. -har man uppenbarligen
  sammanställt det här.

 520. Men som tur är
  är det inte likadant i hela världen.

 521. Jag är inte optimistisk,
  men jag har inte sett nån massrörelse-

 522. -i Frankrike, Sverige eller Tyskland-

 523. -som anser att den judiska gemen-
  skapen är skyldig till de tre brotten.

 524. Jag ser inte det för tillfället, vilket
  innebär att brasan inte har tänts än-

 525. -att gnistan inte har exploderat än
  och att samverkan inte har inletts.

 526. Därför var det så viktigt i Frankrike-

 527. -att vår premiärminister Manuel Valls,
  förlåt att jag är lite chauvinistisk-

 528. -förbjöd Dieudonnés möte.

 529. Hur korkad Dieudonné än kan vara
  och hur galen han än kan verka-

 530. -har han haft dårens intelligens.

 531. Han var en av dem som antagligen
  hade kunnat knyta ihop de tre delarna.

 532. Frankrike var i sin tur smarta nog
  att splittra dem.

 533. Knuten är inte åtdragen än, och därför
  är det möjligt att kämpa emot.

 534. Det man måste göra är att gå
  till motanfall på de tre fronterna-

 535. -och bara säga sanningen.

 536. Vi hör dig, vi hör dig.

 537. Till exempel tävlingen om offerrollen,
  som nog är den värsta av de tre.

 538. Det mest djävulskt effektiva
  av de tre ämnena.

 539. I den här tävlingen stämmer det du sa.

 540. Man strävar efter att anta offerrollen.

 541. Man vill inte vara ett offer,
  men man vill verka vara det.

 542. Det finns en monarki av offer,
  och det är tävlingens mål.

 543. Det är tydligt. Men än viktigare är-

 544. -att man måste demonstrera,
  och det här är en nyckelpoäng-

 545. -att man är trogen ett martyrium.

 546. Snarare än att göra mig och dig
  blinda och döva för andra martyrier-

 547. -gör det oss öppna för dem.

 548. Med lite tid skulle jag kunna bevisa-

 549. -att varje gång det har begåtts folkmord
  de senaste 40 åren...

 550. Folkmord har begåtts i Kambodja-

 551. -kanske i Darfur och utan tvekan
  i Rwanda. I de tre fallen...

 552. De som först upptäckte folkmorden-

 553. -de som förstod före de andra
  att det var folkmord som pågick-

 554. -var kvinnor och män
  som av olika anledningar-

 555. -för att de var judar, kristna,
  ateister eller muslimer-

 556. -bar minnet av förintelsen
  i sina hjärtan.

 557. Snarare än att göra dem
  som "tillber" förintelsen oemottagliga-

 558. -för Kambodja, Rwanda och Darfur,
  gjorde det dem mer uppmärksamma.

 559. Samma sak gällde för situationen
  i Bosnien, i Sarajevo.

 560. Jag var där de första veckorna
  och i slutet. Jag slogs verkligen av-

 561. -att alla de som ropade på
  ett slut på blodbadet-

 562. -som vågade kalla allt vid dess rätta
  namn och såg situationen lite tydligare-

 563. -var folk som "tillbad"
  minnet av förintelsen.

 564. Det här är det främsta argumentet
  mot offertävlingen.

 565. Den store historikern Marc Bloch sa:

 566. "Ett mänskligt hjärta är
  ett mycket stort land"-

 567. -"där det finns plats
  för många olika sorters sympati"-

 568. -"medlidande, sorg och sörjande."

 569. "Det finns plats för många sorger
  i ett mänskligt hjärta", sa Marc Bloch-

 570. -när han gick för att möta
  sin egen martyrdöd inför Gestapo.

 571. Det som Marc Bloch lärde oss-

 572. -borde vi hålla fast vid mer än nånsin.

 573. Tack. - David?

 574. Jag ville prata lite om staten Israel.

 575. Jag tror att... Bernard sa med rätta
  att vår situation i dag-

 576. -inte är identisk med den på 1930-talet.
  Det stämmer helt.

 577. Men en anledning till det är att judarna
  inte hade nån stat på 1930-talet.

 578. Det faktum att de har en stat i dag
  gör på många sätt enorm skillnad.

 579. Israel fungerar på motstridiga sätt
  när det handlar om antisemitism.

 580. Jag ser antisemitism som ett virus.

 581. Det går under jorden ett tag, som
  årtiondena efter andra världskriget.

 582. Men som ebolaviruset
  ligger det och pyr-

 583. -livnär sig på vissa befolkningar
  och exploderar igen som en epidemi.

 584. Vi ser det när det gäller Israel.

 585. De argument som lades fram för
  hundra år sen i Sions vises protokoll-

 586. -att judarna kontrollerar världen,
  tillämpas nu på Israel.

 587. Det blir en mäktig stat
  som kontrollerar allt.

 588. Allt som den gör måste motarbetas
  eftersom den är så mäktig.

 589. Det här är en myt,
  en typisk antisemitisk myt.

 590. Men samtidigt är ett av Israels bidrag
  till de judiska förhållandena-

 591. -att det här gör konflikterna politiska.

 592. De kan lösas av förhandlingar, politiska
  kompromisser, och det förändrar allt-

 593. -för nu handlar det inte bara om myter
  som aldrig kan behandlas eller lösas-

 594. -utan det är problem som kan lösas.

 595. Det innebär att judarnas situation
  är helt annorlunda i dag.

 596. Jesper, du hade också en kommentar.

 597. Vi återvänder till tävlingen
  om lidande och martyrium.

 598. Vi måste undvika det
  i vårt sätt att tänka och prata om det.

 599. Yehuda Bauer,
  den övermänskliga förintelseforskaren-

 600. -säger alltid att man inte ska kalla
  historiska händelser unika-

 601. -för allt och inget är unikt.
  Det hjälper inte.

 602. Han säger att förintelsen är speciell
  eftersom den aldrig tidigare skådats.

 603. Det hjälper oss, för förföljelser
  är förföljelser, var de än sker.

 604. Lidande är lidande,
  tortyr är tortyr, folkmord är folkmord.

 605. Även om det aldrig tidigare har skådats
  kan det ske igen.

 606. Mark Twain sa att historien
  inte upprepar sig, men den rimmar.

 607. Om den upprepade sig
  skulle det vara lätt att se det-

 608. -men vi borde leta efter rimmen.

 609. Och en viktig poäng är
  att den inte planerades i förväg.

 610. Jag vill avsluta genom att sammanföra
  två frågeställningar i en fråga.

 611. Jag märkte att när Bernard pratade om
  Frankrike och väldigt viktiga saker...

 612. ...nämnde han inte Front National
  eller Marine Le Pen.

 613. Vi har starka, dramatiska förändringar
  på den europeiska scenen nu.

 614. Vi har populistiska rörelser
  även i Danmark och i Italien.

 615. Vi kan väl reflektera över hur det
  sammanfaller med de tre faktorerna.

 616. Faktorerna som jag pratar om är
  främlingsfientliga, nationalistiska-

 617. -och intoleranta, för att använda
  det begreppet, mot många grupper.

 618. Hur påverkar det vår situation
  som minoriteter?

 619. Min andra fråga handlar om
  den blinda fläcken.

 620. Bernard nämnde att vi har nonchalerat
  eller förbisett det faktum-

 621. -att den här aggressiva antisemitismen
  finns hos vissa andra minoriteter.

 622. Den finns i muslimska grupper.
  Kan ni till sist reflektera lite kring-

 623. -hur de nya samhälleliga krafterna
  kombineras-

 624. -och skapar ett hot mot minoriteter?

 625. Virk?

 626. Situationen för minoriteter i Europa
  har förändrats de senaste åren.

 627. Partier på högerkanten
  får mer och mer stöd.

 628. Det sammanfaller
  med den ekonomiska krisen.

 629. När såna kriser dyker upp i världen-

 630. -växer åsikter fram om minoriteter
  och de utpekas som syndabockar.

 631. Vi har inte nämnt att en moské
  attackeras varje vecka i Frankrike.

 632. Det beror på meningsskiljaktigheter
  mellan ortsbor och utlänningar.

 633. Det sammanfaller alltid
  med ekonomiska kriser.

 634. Dialog är den bästa vägen framåt.

 635. Jag fick möjlighet att träffa
  mr Isaac Bachman.

 636. Ambassaden bjöd vänligt nog in mig-

 637. -och när vi pratade med varandra
  klarade vi ut missuppfattningar.

 638. Vägen framåt är att träffas och
  samtala. Då förstår vi varandra bättre.

 639. Var det sista ordet?
  Det var ett vackert slut på det här.

 640. Det var allt. Tack, mina herrar.

 641. Nu blir det snart musik.

 642. Översättning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bygga broar mellan minoriteter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Paneldiskussion om relationer mellan minoriteter. Hur bygger man positiva relationer mellan olika minoriteter? Vad förändras i människors identitet när de tvingas bo och leva i exil? Medverkande: Kashif Virk, imam och missionär; David Biale, professor i judisk historia; Bernard-Henri Lévy, författare; Jesper Svartvik, professor i religionsteologi. Moderator: Lars Dencik. Inspelat den 8 februari 2015 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Etnologi, Judar, Kulturell identitet, Kulturmöten, Muslimer, Socialantropologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

Judar efter Charlie Hebdo

Den franske filosofen och författaren Bernard-Henri Lévy berättar här om sin syn på möten mellan olika minoriteter och personer med olika religiösa bakgrunder. Vad händer när man möter sin värsta fiende? Inspelat den 8 februari 2015. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

Bygga broar mellan minoriteter

Paneldiskussion om relationer mellan minoriteter. Hur bygger man positiva relationer mellan olika minoriteter? Vad förändras i människors identitet när de tvingas bo och leva i exil? Medverkande: Kashif Virk, David Biale, Bernard-Henri Lévy, Jesper Svartvik. Moderator: Lars Dencik. Inspelat den 8 februari 2015. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

Araben av Pooneh Rohi

Författaren Pooneh Rohi läser ur sin bok Araben. Hon beskriver exilen och livet som är så sårbart när människan tvingas att börja om någon annanstans. Inspelat den 8 februari 2015 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

Judar och muslimer i Sverige och världen

Paneldebatt om att judar ofta får stå till svars för den politik som den israeliska staten bedriver i Mellanöstern. Vad innebär det att vara jude i Sverige? Hur kan man bygga upp positiva relationer mellan judar och muslimer? Medverkande: Eli Göndör, Negar Josephi, Pooneh Rohi, Kashif Virk. Inspelat den 8 februari 2015. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Dom kallas ensamkommande

Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö högskola och forskar om dem som kallas ensamkommande. Han berättar om att det finns två perspektiv på ensamkommande. Det ena perspektivet är att de är traumatiserade offer och det andra är att de är aktörer med resurser och kraft. Han menar att det ena inte utesluter det andra. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.