Titta

UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Om UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Föreläsningar och samtal från konferensen "Begåvning - tillgång eller belastning?" som arrangerades av Mensa Sverige och hölls den 11 december 2014 i Radiohuset i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning? : Specialpedagogik för särskilt begåvadeDela
 1. Från början var jag lärare. Jag har
  hört om hur det kan vara i skolan.

 2. Jag håller med om att jag inte hörde
  så mycket om särbegåvning då.

 3. I dag är jag här som företrädare för
  Specialpedagogiska skolmyndigheten-

 4. -en av de stora skolmyndigheterna.

 5. De andra två är Skolverket
  och Skolinspektionen.

 6. Jag vill först berätta
  om min myndighets uppdrag-

 7. -för att sedan gå in på
  hur vi tänker kring särbegåvning.

 8. Som ni ser går det ihop-

 9. -för vi arbetar för att man oavsett
  funktionsförmåga ska nå målen.

 10. Och funktionsförmåga
  kan ju vara åt olika håll.

 11. Vår myndighet består av olika delar.
  Jag tillhör specialpedagogiskt stöd.

 12. Vi har specialskolor
  och en läromedelsavdelning-

 13. -och vi arbetar med statsbidrag.

 14. Vi är en samarbetspartner.
  Vi stöttar olika skolhuvudmän-

 15. -som kommuner och friskolor.
  Vi har kunskap inom olika områden-

 16. -som individers lärande, pedagogens
  arbete och även på organisationsnivå.

 17. Mycket handlar om tillgänglighet-

 18. -och att eleverna ska kunna nå
  så långt som de kan nå, helt enkelt.

 19. Det ska inte räcka med godkänt-

 20. -utan var och en ska kunna utvecklas
  så långt som möjligt.

 21. Inom specialpedagogiska stödet ger vi
  rådgivning och kompetensutveckling.

 22. Och fokus ligger
  - utifrån det uppdrag vi har-

 23. -på funktionsnedsättningar
  kopplade till pedagogik och lärmiljö-

 24. -och konsekvenserna
  av funktionsnedsättningar.

 25. Vi riktar oss till olika nivåer
  inom skolan.

 26. Sedan har vi ett stort resurscentrum
  som gör utredningar.

 27. Vi har specialskolor för döva
  och hörselskadade-

 28. -på fem platser i landet.

 29. Sedan har vi skolor
  för grav språkstörning-

 30. -och synnedsättning i kombination
  med andra funktionshinder.

 31. Samt för elever med både hörsel-
  nedsättning och utvecklingsstörning-

 32. -och medfödd eller tidig dövblindhet.

 33. Vi producerar egna läromedel-

 34. -och vi ger även stöd för att det
  ska finnas läromedel tillgängliga.

 35. Vi delar även ut bidrag för skol-
  utveckling bl.a. på det här området-

 36. -alltså för elever
  med funktionsnedsättning.

 37. Vi bidrar till att sprida forskning-

 38. -i samverkan med Skolverket och
  Skolinspektionen, och på andra sätt.

 39. Vi har också ett europeiskt samarbete
  om specialpedagogik.

 40. Man kan gå in på vår hemsida
  och se allt som vi jobbar med.

 41. Men vad har vår myndighet
  med särbegåvning att göra?

 42. Och vad har särbegåvning
  med specialpedagogik att göra?

 43. Jo, det finns forskare som Roland
  Persson och Mara Westling Allodi-

 44. -som har visat att det här också
  kan tillhöra specialpedagogiken.

 45. Att man har en funktionsnedsättning
  utesluter ju inte hög begåvning.

 46. Man kan ha både och. Man sorterar
  gärna folk i fack - det eller det.

 47. Men man kan ha
  flera delar av det också.

 48. Som vi har hört i dag
  kan det också inträffa att man-

 49. -om man inte bemöts bra i skolan
  och får de utmaningar man behöver-

 50. -så kan man visa tecken som påminner
  om en funktionsnedsättning-

 51. -till exempel att man får svårt
  att ens vara i skolan.

 52. Man kan bli hemmasittare
  eller även få en felaktig diagnos.

 53. Inom specialpedagogiken
  och inom vår myndighet, SPSM-

 54. -jobbar vi med tillgänglighet
  och delaktighet för alla.

 55. Det är inte några få
  som ska vara delaktiga-

 56. -eller att undervisning ska finnas
  för några få, utan det är för alla.

 57. Det handlar om "inkludering",
  som ofta feltolkas-

 58. -där man faktiskt inkluderar alla.

 59. Och det måste man göra från början.
  Det ska finnas rutiner för att alla-

 60. -ska bli bemötta på ett bra sätt
  och få en bra skoltid.

 61. Vi har också pratat om en skola
  för alla - verkligen alla.

 62. Och FN:s barnkonvention kräver att
  vi behandlar barn i enlighet med den.

 63. Om man ser på normalfördelnings-
  kurvan så har SPSM riktat sig mycket-

 64. -till den nedre delen
  av begåvningsskalan.

 65. Det finns särskolor
  för olika funktionshinder.

 66. Men på alla nivåer
  finns det elever med nedsättningar.

 67. Jag vill också visa med det här
  att skolan ibland-

 68. -riktar sig mot en tänkt grupp
  i mitten - en s.k. "normalgrupp".

 69. Personligen anser jag inte att
  det är en utmaning att undervisa den.

 70. Den gruppen lär sig ju oftast ändå.

 71. Utmaningen i en skola i dag
  är att möta alla.

 72. Alla, från de som har det svårt-

 73. -till de som har det så lätt
  att de behöver gå fortare fram...

 74. ...eller få extra kniviga uppgifter.

 75. Vad gör då SPSM
  för den här elevgruppen?

 76. Vi har ännu inget uttalat uppdrag.

 77. Vi får ju i uppdrag av regeringen
  vad vi ska arbeta med.

 78. Och...så är det.

 79. Däremot får vi uppdrag från skolor-

 80. -och då finns det här alternativet.

 81. Flera gånger har jag frågat
  i sammanhang-

 82. -där man har haft svårt
  att möta en elev att...

 83. Jag kan ställa frågan: "Du sa nyss
  att han har väldigt lätt för matte."

 84. "Kan det vara för lätt för honom
  och därför blir det svårt?"

 85. "Jo, det kanske ligger något i det.
  Vi får gå tillbaka och kolla det."

 86. Så det finns med som en möjlig orsak
  till att det inte går bra i skolan.

 87. Vi håller oss uppdaterade vad gäller
  forskning och följer det här.

 88. Sedan är det så att Skolverket
  nu har ett uppdrag om stödmaterial-

 89. -för grund- och gymnasieskolors
  arbete med särskilt begåvade elever.

 90. Där finns vi med i en referensgrupp.

 91. Så jag tror att det materialet
  kommer att få en del betydelse-

 92. -för det kommer att sprida kunskap
  och det kan även påverka-

 93. -hur skolmyndigheterna
  får uppdrag framöver. Vi får se.

 94. Så i framtiden blir nog det här
  mer och mer accepterat.

 95. Det kommer att bli mer känt
  och pratas mer om det.

 96. Av vad man ser ute i skolorna
  så tror jag...

 97. ...att det behövs en ökad kompetens
  om elevers olikheter.

 98. Alla kan inte undervisas på ett sätt.

 99. Om man riktar sig till en grupp
  måste man planera för andra.

 100. Man måste utgå ifrån att elever
  är olika i klassrummet.

 101. Kunskapen om både nedsättningar,
  som vi oftast arbetar med-

 102. -och särbegåvning ska finnas där,
  nära eleven.

 103. Om en expert utifrån talar om det
  är det ju för sent.

 104. Det ska vara förebyggande
  och hör därför hemma i elevhälsan.

 105. För den ska vara hälsofrämjande
  och förebyggande.

 106. Men det måste också finnas med
  i repertoaren, så att det inte glöms.

 107. Som jag nämnde tror jag att Skol-
  verkets material får stor betydelse.

 108. En del kommuner har kommit en bit
  på vägen.

 109. I min hemkommun. Uppsala,
  har man en handlingsplan-

 110. -för just de särskilt begåvade
  eleverna.

 111. Jag vet inte om den implementerats
  men det finns ändå en plan.

 112. Så jag tror att kommuner och skolor
  kommer ta sig an den här uppgiften-

 113. -och fundera kring hur de ska möta
  de här eleverna i skolor och klasser.

 114. Om ni vill läsa mer om oss på SPSM
  så finns vi på Twitter och Facebook.

 115. Vår hemsida är www.spsm.se.

 116. Tack så mycket.

 117. Tack så mycket, Tord.

 118. Ni har ju, som du beskrev,
  framför allt tidigare-

 119. -haft mest fokus på nedsättningar.

 120. Nu har du suttit på första bänk
  och lyssnat noga.

 121. Är det någon speciell tanke
  som har slagit dig i dag?

 122. Jag tänker främst på bemötandet.
  Att bli bemött på ett bra sätt.

 123. Och att bli tillfrågad,
  vilket gäller alla elever egentligen.

 124. Man tror att "det här bra för dig"
  och att eleven behöver detta-

 125. -men man har inte frågat eleven.

 126. Frågor vi ofta ställer
  vid rådgivningsuppdrag är:

 127. Vad tycker eleven själv? Har ni
  pratat med eleven och föräldrarna?

 128. Tror du att en sådan här konferens-

 129. -kan påverka synen hos din myndighet
  på just särbegåvning?

 130. Jag tror det. Det lyfter upp ämnet
  som något viktigt-

 131. -som vi behöver engagera oss i
  och veta mer om, helt enkelt.

 132. Jag tror också att en utmaning
  består i att...

 133. "Det är ju ganska lätt
  att ha ett begåvat barn."

 134. "Det måste ju vara allas dröm
  och kan inte vara ett problem."

 135. -Där finns väl något att jobba med?
  -Absolut.

 136. Det är ju en stor resurs
  att ha någon som kan mycket-

 137. -och får möjlighet att fördjupa sig.
  Det är en stor tillgång för alla.

 138. Och samtidigt en enorm utmaning.
  Stort tack, Tord Söderqvist.

 139. -Tack.
  -Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Specialpedagogik för särskilt begåvade

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tord Söderqvist arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han berättar om regeringsuppdraget som getts till Skolverket om att stödja skolors arbete med särskilt begåvade elever. Han berättar om varför den myndighet som ska främja tillgänglighet och delaktighet för elever med funktionsnedsättning också behöver se över arbetet med särskilt begåvade elever. Inspelat den 11 december 2014 i Radiohuset i Stockholm. Arrangör: Mensa Sverige.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Begåvade barn, Begåvningsdifferentiering, Differentieringsproblem, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolan, Specialundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Davids kamp mot Goliat

Maria Doverborg Broman är mamma till en särbegåvad tonårstjej. Hon berättar om hur särbegåvningen hos dottern upptäcktes, om skolgång i en oförstående skolmiljö och om kampen för att få skolan att ge dottern den utbildning hon har rätt till. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Hinder för en begåvad elev

Panelsamtal om vad som behöver göras för att förbättra situationen i skolan för särskilt begåvade elever. Vilka möjligheter och hinder för utveckling finns? Medverkande: Johan Börjesson, Ansa Messner, Tord Söderqvist, Ken Engström och Maria Doverborg Broman. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Olika men lika inför skollagen

Ingrid Wissting och Ansa Messner är pedagoger på Igelbodaskolan i Nacka. De berättar om hur de arbetar med att upptäcka och ta hand om särbegåvade elever i skolan. De visar på skillnaderna mellan särbegåvade och högpresterande elever. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Kallad dum tills man tror på det

Ken Engström blev som barn placerad på särskola där inlärningstakten var låg. Vid 28 års ålder gjorde han ett intelligenstest och resultatet visade på en IQ över 130. Det ledde till ett medlemskap i Mensa. Med stärkt självförtroende läste han in gymnasiet och avlägger våren 2015 dubbla examina vid högskolan. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Särbegåvad och särbehandlad

Alexander Kidelius är 16 år gammal och berättar här om sina upplevelser av skolan. Han har hoppat över fyra skolår och studerar nu sitt andra år vid Handelshögskolan i Stockholm. Enligt honom saknas i skolan kunskap om hur särbegåvade barn bör undervisas. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Särbegåvning i världen

Jill Taylor är barnpsykolog och specialpedagog och föreläser om rådande trender för utbildning av särbegåvade barn utifrån ett internationellt perspektiv. Hon visar på möjligheter och utmaningar för den svenska utbildningsmodellen. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Specialpedagogik för särskilt begåvade

Tord Söderqvist arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han berättar om regeringsuppdraget som getts till Skolverket om att stödja skolors arbete med särskilt begåvade elever och varför det är viktigt. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Ställ er på bänken

Micael Dahlén är professor vid Handelshögskolan och föreläser här om sin skolgång. Den handlade mycket om att försöka anpassa sig, det var en kamp mot hans inre vilja. Betygen blev bra när han anpassade sig, men priset var högt. Inspelat den 11 december 2014 i Radiohuset i Stockholm. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetiska lärprocesser

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Hur stor bör en barngrupp i förskolan vara?

Skolverkets nya riktmärken för storleken på barngrupper i förskolan rekommenderar sex till tolv barn per grupp för de minsta barnen och nio till femton per grupp för de större barnen. Ute i verkligheten är barngrupperna ofta betydligt större än så, och när vi ringer runt till några kommuner är många av dem tveksamma till riktmärkenas användbarhet. Vi går till botten med frågan om barngruppsstorlekens betydelse och om vilka andra faktorer än gruppstorleken som spelar in för kvaliteten i förskolan.