Titta

UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Om UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Föreläsningar och samtal från konferensen "Begåvning - tillgång eller belastning?" som arrangerades av Mensa Sverige och hölls den 11 december 2014 i Radiohuset i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning? : Hinder för en begåvad elevDela
 1. Jag vill börja med att fråga dig-

 2. -hur ni på Skolverket
  jobbar med den här gruppen.

 3. Hur jobbar ni med särbegåvade barn?

 4. Vi pratar om
  "särskilt begåvade elever".

 5. Det har att göra med att vi fick
  ett uppdrag av Skolverket i augusti-

 6. -där regeringen använde
  begreppet "särskilt begåvade elever".

 7. Det uppdraget består i
  att ta fram ett stödmaterial-

 8. -för att främja och stimulera skolors
  arbete med särskilt begåvade elever.

 9. Det är det vi gör. Stödmaterialet
  kommer att publiceras under våren-

 10. -på Skolverkets webbplats.

 11. Målgrupperna är både lärare,
  rektorer...

 12. ...politiker och tjänstemän
  på utbildningsförvaltningar.

 13. Varför får du
  det här uppdraget just nu?

 14. Det har ju varit mycket fokus på
  skolan och utvecklingen av skolan.

 15. Det har varit mycket fokus
  på kunskapsutvecklingen-

 16. -de senaste åren.

 17. En viktig del är hur man får kvalitet
  i undervisningen-

 18. -och att se hur lärare klarar av att
  se varje individ på ett bra sätt.

 19. -Det har nog med det att göra.
  -Vad vill ni titta på mer specifikt?

 20. Vad är det
  som Skolverket vill utveckla-

 21. -vad gäller just satsningen
  på särskilt begåvade barn?

 22. "Särskilt begåvade elever". Vi har i
  uppdrag att ta fram ett stödmaterial.

 23. Det har ingen juridisk status,
  utan det ska syfta till-

 24. -att ytterst främja
  genomförandet av undervisningen.

 25. Mycket av de resonemang, resultat
  och slutsatser som vi har hört i dag-

 26. -kommer att finnas med i materialet.

 27. Bland annat är Roland Persson,
  som har nämnts-

 28. -med som medförfattare
  till stödmaterialet.

 29. Vi kommer att ha en rubrik som lyder
  "Vilka är de särbegåvade eleverna?".

 30. Vi kommer att ge konkreta förslag på
  hur man kan jobba med elevhälsan.

 31. Vi kommer att ha en sektion-

 32. -som ger förslag på utmanande
  undervisning inom olika ämnen.

 33. Jill Teller talade tidigare.

 34. Hon vill att man ska inkludera
  särskilt begåvade elever-

 35. -i gruppen "elever
  med behov av extra undervisning".

 36. Kommer man att lägga gruppen till dem
  som är på andra sidan av spektrumet?

 37. Det som finns... Vi har
  en bra skrivning i skollagen.

 38. Där framgår det tydligt
  att alla barn och elever-

 39. -har rätt att nå sin fulla potential.

 40. Men det som i skollag och
  förordningar heter "särskilt stöd"-

 41. -omfattar inte
  särskilt begåvade elever direkt-

 42. -utan begreppet gäller dem som har
  svårt att uppfylla de lägsta kraven.

 43. Men när vi nu hör
  ganska bekymmersamma historier-

 44. -om sociala och psykologiska
  konsekvenser-

 45. -för de här eleverna som sitter som
  fångar under en stor del av skolåren.

 46. Hur kommer det sig att man väljer-

 47. -att inte omfatta
  den här gruppen elever?

 48. Det kan jag inte svara på.
  Däremot kan stödmaterialet-

 49. -leda till
  en förändring i lagstiftningen-

 50. -så att det kommer in i skollagen
  och olika förordningar.

 51. Vem är högst ansvarig
  för den typen av frågor?

 52. Regeringen är ytterst ansvarig.

 53. Okej. Det var ju spännande.
  Stefan Löfven-

 54. -gjorde ett besök på en skola i Bronx
  under sin New York-resa.

 55. Den visar på vilka nivåer man kan nå-

 56. -i en skola när man låter alla
  få växa till sin fulla...

 57. Det här var
  en synnerligen elitistisk skola-

 58. -men genom detta lyckades man även
  nå barn från resurssvaga hem.

 59. Det är väldigt intressant,
  hur det blir en jämlikare skola-

 60. -om man gräver över hela linjen.

 61. Tillsammans med specialpedagogerna...

 62. Kan ni stötta varandra på något sätt,
  Tord och Johan?

 63. I vårt regeringsuppdrag står det-

 64. -att Skolverket och SPSM
  ska samarbeta.

 65. Hur skulle ett samarbete se ut-

 66. -för att ge dig bra huggtänder?

 67. Jag tycker att vi har en bra början.

 68. Vi har träffats
  och jag finns med i en referensgrupp-

 69. -och får höra både från föräldrar-

 70. -och lärare, som kan det här,
  utifrån deras olika perspektiv.

 71. Det är en bra början. Ett sånt här
  material kommer nog att få betydelse-

 72. -för oss inom
  alla de tre skolmyndigheterna.

 73. -Sen kan det leda vidare.
  -Tack så mycket.

 74. Ansa. Vilken typ av stöd
  skulle underlätta för dig?

 75. -Har du kanske allt du behöver?
  -Nej, självklart inte.

 76. Det beror på flera saker.
  Man hänvisar till resursbrist-

 77. -vilket jag inte tror på.

 78. Ju mer kunskap vi har,
  desto mer kan vi begära-

 79. -men vi har inte alltid kunskapen.

 80. Ibland kan man inte ens identifiera
  de särbegåvade eleverna.

 81. Så här sa jag till vår ledning:

 82. "Jag vill ha pengar
  till en hylla med böcker"-

 83. -"som inte har med ålder att göra.
  Jag kan välja ut litteraturen."

 84. "Den ska heta 'Härliga hyllan'."
  Då sa min biträdande rektor:

 85. "Hur mycket behöver du?"
  Jag hade ingen aning. "Tiotusen."

 86. "Det får du."
  Så om man kan tala för sig...

 87. Men som sagt var...
  Någon frågade om forskningsstöd.

 88. Det är ju lättare
  om man har stöd av forskning.

 89. Det är ett exempel
  på hur man kan göra.

 90. Kanske kör vi lite efter eget huvud.

 91. Mycket av det vi gör,
  gör vi ju utifrån forskning.

 92. Det finns mycket forskning
  om hur elever lär sig bäst.

 93. Mycket av det vi gör grundar sig i
  forskning, fast vi är lite vildare.

 94. Vi har
  en framåtriktad ansats i dag-

 95. -och vi är glada att Johan är här.

 96. Det betyder att man vill lyfta frågan
  inom skolvärlden.

 97. Vad skulle du behöva från Skolverket
  som skulle underlätta?

 98. Ganska tydliga idéer om-

 99. -hur man kan se på särskilt begåvade.

 100. En diskussion i textform-

 101. -om vilka problem man kan stöta på.

 102. Exempel är alltid bra, men
  tipsverkstad är inte min starka sida.

 103. Man ska alltid ha något bakom sig-

 104. -och föra en diskussion
  som alla lärare kan ta till sig-

 105. -så snabbt det nu går.
  Frågan är ju komplicerad.

 106. Jag läser mycket på Skolverkets
  hemsida. Där kan ni göra mycket.

 107. -Förstod du vad jag sa?
  -Jag förstod.

 108. Vi kommer att kunna göra dig
  delvis nöjd med stödmaterialet.

 109. Det kommer bland annat
  att bestå av lite handfasta tips-

 110. -med utgångspunkt
  i forskning och verkligheten.

 111. Vi har varit ute
  och tittat i skolor i några kommuner.

 112. Sen blir det en del resonemang
  och problematiseringar-

 113. -utifrån både erfarenhet
  och forskning.

 114. -Jag tycker att det låter jättebra.
  -Jag också. Och jag blir nyfiken.

 115. Har du fastnat för nåt speciellt
  ute i skolorna-

 116. -som du har velat ta fasta på-

 117. -och sprida ut över nationen?

 118. Det måste fungera i alla led.

 119. Skolsystemet är decentraliserat.

 120. Skolverket normerar något. Sen ska
  huvudmannen omsätta det i praktiken.

 121. Det måste finnas ett väl fungerande
  systematiskt kvalitetsarbete-

 122. -en duktig rektor
  och kompetenta lärare.

 123. Allt det måste vara på plats,
  och vi har sett flera sådana exempel.

 124. Spännande.
  Kunskapsöverföring är jätteviktigt.

 125. Vi hoppas
  att ni bildar nätverk här i dag-

 126. -där ni kan dela med er
  och ta del av den kunskap som finns.

 127. Ken. På vilket sätt tror du
  att din skolgång hade påverkats-

 128. -om du tidigt hade fått
  en mer anpassad undervisning-

 129. -utifrån dina styrkor
  och din begåvning?

 130. Det är omöjligt att svara på.

 131. Drömmen hade väl varit att jag
  skulle ha klarat utbildningen-

 132. -på ett effektivt sätt.

 133. Jag vet inte om det bästa är att
  hoppa över klasser, men man måste-

 134. -få lov att avancera
  i de ämnen som man brinner för.

 135. Inte bara betygsmässigt eller för att
  man ska bli en produktiv medborgare.

 136. Det handlar om att man ska trivas.

 137. Tycker en elev att det är kul att
  läsa och skriva, så låt den göra det.

 138. Vill den räkna, så låt den räkna.

 139. Det är i min värld
  de enda verktygen jag önskar skolan.

 140. Att ge eleven möjlighet att avancera-

 141. -utan att behöva hoppa över
  en hel klass.

 142. Ett sånt stort steg framåt
  fungerar inte alltid i alla ämnen.

 143. Där blir jag djupt imponerad av
  hur ni arbetar.

 144. Jag önskar att jag
  hade gått på er skola.

 145. Jag önskar
  att vi hade haft dig som elev.

 146. Maria. Vad säger du? Det var en
  frustrerad mamma som talade tidigare.

 147. Vad tycker du är viktigast för
  skolpersonal att ta med sig härifrån?

 148. Den erfarenhet jag har
  är grundad på en skola:

 149. Skolan där mina barn går.
  Jag skulle vilja bli lyssnad på.

 150. Det känns som om
  skolan är en oerhört sluten värld.

 151. Det är få som kan påverka.
  Rektorn verkar vara allsmäktig.

 152. Vi måste verkligen veta vad vi gör
  och läsa på skollagen-

 153. -och allt som går att läsa på,
  för att känna-

 154. -att det vi säger inte är "hittepå".
  Det finns i resten av världen.

 155. Jag blev lite nyfiken på...
  Du delade din historia med oss-

 156. -och vi förstår
  att du har kämpat för din dotter.

 157. Du har varit en advokat
  som har företrätt henne i skolan.

 158. Hur orkar du som förälder
  driva det här?

 159. Vad ser du ur familjens perspektiv
  som en stor risk-

 160. -när man lägger allt jobb på dig-

 161. -och när ni jobbar mot,
  och inte med, skolan?

 162. Det är oerhört påfrestande
  för familjen.

 163. Nu har jag turen...
  Jag och Rebeckas pappa-

 164. -lever ihop och kan avlasta varandra,
  för man orkar ju olika mycket.

 165. Sen gäller det att ta hand om lille-
  bror, så att han inte blir utanför.

 166. För det är mycket fokus på att få
  Rebeckas skolsituation att fungera.

 167. -Så är det bara.
  -Jag förstår det.

 168. Om vi blickar framåt,
  vad behöver hända-

 169. -för att vi ska få en bättre skolgång
  för de elever som vi talar om?

 170. Det som pågår nu,
  med det här stödmaterialet-

 171. -kan bidra till
  att man uppmärksammar det här.

 172. Det handlar mycket om kunskap och om
  att uppmärksamma de här eleverna-

 173. -och även om utmaningen
  att göra det i praktiken.

 174. Men det gäller
  att höja kunskapsnivån-

 175. -så att man vet om att det här
  existerar på alla Sveriges skolor.

 176. Jag tänker på det som Ansa sa.
  Om Skolverket lyfter kunskapen-

 177. -förstår kanske lärarna
  att det här är viktigt.

 178. Du nämnde hur viktig lärarens inter-
  aktion med den särbegåvade eleven är-

 179. -för hur de andra eleverna
  ska se på det barnet.

 180. Ja, det är oerhört viktigt.

 181. Att visa de andra eleverna-

 182. -att det här är en viktig tillgång.

 183. Någon i gruppen
  kan något som inte vi kan.

 184. Men också föräldrarna är en tillgång.

 185. Vi har ofta samtal med föräldrarna.
  Mycket handlar om att trösta.

 186. Det är tufft
  att ha ett särbegåvat barn-

 187. -eller "särskilt begåvat".
  Det lät trevligare.

 188. Man behöver ha de samtalen.
  En annan anledning...

 189. Du frågade Johan
  varför detta kommer upp just nu.

 190. Dels har dagens föräldrar
  en större insyn i skolan.

 191. I alla fall större än förut.
  Sociala medier spelar också in.

 192. Föräldrar och elever pratar med
  varandra i sociala medier om skolan-

 193. -på gott och ont, men där kan sär-
  begåvade komma fram på ett nytt sätt-

 194. -och föräldrarna kan bilda nätverk.

 195. För nätverk är starka,
  om man vet hur de ska användas.

 196. Tack, Ansa.
  - Jag ser inte Sten Collander.

 197. Är han i rummet? Han är utanför.

 198. Kan nån hämta Sten? Jag vill utveckla
  det här med nätverk-

 199. -och vad just GCP kan jobba med.

 200. Vi håller kvar den tanken.
  Under tiden... Nu kommer Sten.

 201. Du får göra en "rockstjärne-entré".
  Kom upp på scenen.

 202. Sten Collander är medlem i Mensa-

 203. -och också ordförande för GCP.

 204. Ta plats där bakom.
  Alexander är inte här.

 205. Vi pratade om nätverk,
  och om att man som förälder-

 206. -ka ha stor glädje av
  att träffa andra föräldrar.

 207. Det jobbar ni aktivt med inom GCP.

 208. Kan inte du berätta
  hur ni lägger upp ert arbete på GCP?

 209. Det kan jag jättegärna göra.
  Vi jobbar på lite olika nivåer.

 210. Dels på gräsrotsnivå
  med familjeträffar-

 211. -föräldraluncher, och så vidare-

 212. -just för att erbjuda en arena
  eller ett forum-

 213. -för målgruppen där man kan utbyta
  tankar, erfarenheter och tips.

 214. Vad är det som de vill prata om, då?

 215. Det är mycket
  "Så här är det nu för oss".

 216. Det är utmaningar, bekymmer och oro.

 217. Det är en del av vad som kommer upp.

 218. På luncherna
  som vi anordnar för föräldrar-

 219. -händer det nästan varje gång
  att folk brister ut i gråt.

 220. "Så här upplever jag
  vår situation just nu."

 221. -"Det är oerhört jobbigt."
  -Vi ska kanske tillägga...

 222. Det har ni kanske redan förstått,
  men många särskilt begåvade barn-

 223. -lider många gånger av svår ångest-

 224. -på grund av problematiken
  som vi har talat om.

 225. Självskadebeteenden
  är inte alls ovanliga.

 226. När de här barnen kommer upp i
  åldrarna mår de ofta väldigt dåligt.

 227. -Sten?
  -Det stämmer tyvärr.

 228. Det är väldigt många som känner
  att deras tillvaro inte är så kul.

 229. De har varit väldigt entusiastiska
  och levnadsglada-

 230. -tidigt i livet,
  men det har sedan avtagit.

 231. Några har uttryckt
  att de inte vill fortsätta leva-

 232. -vid åtta års ålder.

 233. När man har lyssnat under dagen-

 234. -återkommer ofta årskurs fyra.

 235. Eller är det en missuppfattning
  från min sida?

 236. -Ansa?
  -Nej, det tror jag inte.

 237. Jag har nog inte tänkt på det,
  men skillnaden är ofta stor-

 238. -mellan lågstadiet...
  Både kunskapsmässigt-

 239. -och i hur man försöker manifestera
  elevernas "kunskapsvisande".

 240. Man arbetar ju mycket tydligare
  mot betygen på mellanstadiet.

 241. Det tror jag kan vara en anledning.

 242. Man tycker att de har lekt färdigt.
  "Nu kommer allvaret."

 243. Då trycker man mycket hårdare.

 244. Trycket att göra exakt som vi säger
  i skolan blir mycket hårdare.

 245. -Och det passar för högpresterande?
  -Ja.

 246. Och de andra får hjälp.
  Det står ju i lagen.

 247. Men det står faktiskt särskilt
  i lagen-

 248. -att man ska se till de hög-
  presterande, men inte på vilket sätt.

 249. -De "särbegåvade", menar du?
  -Ja, förlåt.

 250. Nu har vi vår fina panel här.
  Vad har ni för frågor till dem?

 251. Hej. Jonas Claesson,
  lärare på gymnasiet.

 252. Jag har en fråga till Skolverket,
  framför allt.

 253. På senare tid har
  det här med nivågruppering-

 254. -blivit ett fult ord i Sverige.

 255. Samtidigt talar man sig ofta varm
  för acceleration.

 256. Tyvärr är det ju så
  att den sociala mognaden-

 257. -inte alltid följer med
  begåvningsutvecklingen.

 258. Det gör att unga, även om skolan
  tar vara på deras kunskaper-

 259. -hamnar långt över sin nivå
  när det gäller kompislivet.

 260. Man kan tycka att om de
  ändå går ifrån sin vanliga klass-

 261. -så skulle de lika gärna kunna gå
  till ett rum med en högre nivå?

 262. Det upplever jag har varit
  väldigt drivet från Skolverket.

 263. I materialet kommer vi att prata-

 264. -om organisatorisk
  och pedagogisk differentiering.

 265. Vi kommer också att resonera
  kring inkluderingsbegreppet.

 266. För att genomföra det här så måste
  man tänka till organisatoriskt.

 267. Det handlar både om
  undervisning på gruppnivå-

 268. -och på individuell nivå, för att
  kunna klara av ett sånt uppdrag.

 269. -Tack. - Vi har en till fråga.
  -Hej.

 270. Jag är både lärare
  och pappa till ett särbegåvat barn.

 271. Bland de särbegåvade barnen
  märker vi-

 272. -att det är vanligt att man anmäler
  barnets skola tillskolinspektionen.

 273. Jag är nyfiken på
  om det leder någonvart.

 274. Som lärare drar jag mig
  för att anmäla skolan.

 275. Jag vet hur den fungerar.
  - "En papperstiger", sa du.

 276. Vad säger du och Skolverket?
  Är det meningsfullt-

 277. -att anmäla när skolorna
  inte uppfyller sina skyldigheter?

 278. Tack. - Vi börjar med dig, Maria.
  Hade du anmält din dotters skola?

 279. Ja. Vi gjorde en anmälan-

 280. -i våras, eller på vårvintern.

 281. Den handläggaren triggade på-

 282. -att vår dotter
  inte hade varit i skolan på länge.

 283. Då blev det, relativt sett,
  "fart" på verksamheten.

 284. Det kändes bra. Äntligen
  kunde vi sätta tryck på skolan.

 285. Det brister i dialogen.
  Jag har mejlat rektorn-

 286. -men han svarar inte på mina mejl.
  Jag har skrivit brev-

 287. -men får inga svar.

 288. Så kanske skulle Skolinspektionen
  kunna göra något.

 289. Men svaret från huvudmannen-

 290. -var bara ett papper med datumen
  för när vi skulle träffas.

 291. Man hade en plan.

 292. Funkade inte den
  så skulle man genast åtgärda...

 293. -Det kändes som...
  -Det gav inte mycket.

 294. Vad leder det till?
  Finns det nån maktutövning?

 295. Får det konkreta effekter, eller kan
  huvudmannen skriva vad som helst?

 296. -Finns det någon konsekvens?
  -Ja. Vad händer?

 297. Om man tänker i termer
  av kund och leverantör-

 298. -eller på våra krav som
  skattebetalare...

 299. Finns det något sådant synsätt?

 300. Jag jobbar inte på Skolinspektionen,
  så jag vågar inte svara detaljerat-

 301. -men visst kan saker och ting
  få konsekvenser.

 302. När det gäller vår roll så har vi ett
  stort samarbete med Skolinspektionen-

 303. -både på chefs- och tjänstemannanivå,
  för att utbyta erfarenheter.

 304. Vi läser ju ofta rapporter och så.

 305. Det blir ett resultat, men frågor-

 306. -kring sanktioner
  kan inte jag svara på.

 307. En stor del av hoppet
  verkar stå till att byta skola.

 308. Man tror
  att då kommer det att bli bättre.

 309. Då funderar jag kring
  inskränkningar i det fria skolvalet.

 310. Vad skulle det kunna få
  för konsekvenser, tror ni?

 311. Ja, det verkar ju lite...synd
  att byta.

 312. Vi fick faktiskt förslaget...
  Vi har anmält skolan igen.

 313. Nu säger den nya handläggaren:

 314. "Varför byter ni inte skola?"

 315. Och vart ska man ta vägen?
  - Vad säger du, Ansa?

 316. Man ska nog inte ta bort möjligheten
  att byta skola-

 317. -men jag tror inte att man ska tro på
  någon förbättring.

 318. Det handlar om den samlade kunskapen
  bland dem som undervisar i landet.

 319. Jag vill inte förolämpa nån,
  men jag ingår ju själv i gruppen.

 320. Det behöver man lägga krut på.

 321. Man ska ha möjlighet
  att byta om man vill, i bästa fall.

 322. Ken. Ville du kommentera det?

 323. Risken finns ju, om man
  låter eleverna byta skola fritt-

 324. -att föräldrarna söker upp
  en bra skola för särbegåvade elever.

 325. Då får vi elitistiska skolor.

 326. Vad skulle problemet vara...?
  Du bytte ofta skola.

 327. Vad ser du för problem med det?

 328. I just den åldern...
  Jag började första klass i en grupp-

 329. -som jag aldrig hade träffat förut,
  och bytte klass efter en termin-

 330. -och sen efter en termin igen.
  Efter det gick jag 2,5 år i en klass.

 331. Sen var det särskola i två år, varav
  det ena halvåret var på en särskola.

 332. Det sociala lider ju avsevärt
  när man byter skola så ofta.

 333. Man måste ha lite kontinuitet
  och lära känna sina vänner.

 334. Så att byta skola tycker jag
  att man ska vara försiktig med.

 335. Men hade det inte varit
  en bra grej för dig med din bakgrund?

 336. Hade det inte varit skönt
  att gå i en elitskola?

 337. Ja, alltså... När man tittar tillbaka
  så här tjugo år senare-

 338. -så kan jag bara säga "kanske".

 339. Det hade varit annorlunda.

 340. Men resultatet av det hade kunnat
  vara både positivt och negativt.

 341. Jag tror att det skulle ha varit
  positivt att få utvecklas-

 342. -men jag vet inte.

 343. -Maria?
  -Jag tänkte på nåt helt annat.

 344. Varför kallar man det
  för "elitskola"?

 345. Vad tror du?

 346. Jag vet inte riktigt.
  Hög intelligens, man är smart...

 347. Kanske vill man distansera sig från
  problemet? - Vi har en fråga till.

 348. Jag är lärare
  och förälder till särbegåvade barn.

 349. Jag har funderat mycket
  kring identifieringen.

 350. På skolan där jag jobbar är det bara
  jag som kan något om särbegåvning.

 351. Jag ser elever
  som jag tror är särbegåvade-

 352. -men jag har inte mandat-

 353. -att säga att någon
  är särbegåvad eller inte.

 354. Det är svårt att ta den diskussionen.

 355. Jag tänker framför allt på dig, Ansa.
  Hur gör ni?

 356. Du säger att en yngre elev uttrycker
  ett ord som säger dig ganska mycket.

 357. Jag kan känna likadant ibland.
  Jag ser en massa tecken.

 358. Men vad har jag för rätt
  att säga att en elev är särbegåvad?

 359. Jag vet inte om man har rätt,
  men i sin yrkesroll-

 360. -har man en skyldighet
  att plocka fram dem.

 361. För det andra
  har inte vi heller mandat-

 362. -men vi har tagit oss det
  genom att läsa på.

 363. Vi har läst och läst.
  Vi har hur mycket som helst i ryggen.

 364. Min sons skola lyssnade först
  när han gjorde visktestet.

 365. Men då var det tämligen försent.

 366. Då sa psykologen att det inte
  är nödvändigt med visktest.

 367. Mitt råd är att du läser på
  och hänvisar till "den forskaren"-

 368. -och "den forskningen".

 369. Det är inte en diagnos att vara
  särbegåvad, vilket somliga tror.

 370. Det är inte alla som vet det.
  Jag får fortfarande frågan:

 371. "Har han fått diagnos?"
  Men det är ingen diagnos.

 372. Om du förstår någonting,
  är det en diagnos?

 373. Läs på - det är det enda.
  Du kan ta dig mandat.

 374. Det kräver kraft, så hitta gärna
  någon att samarbeta med.

 375. -Johan. Du hade en kommentar?
  -Stödmaterialet publiceras i maj.

 376. Men jag kan redan nu säga,
  i anslutning till din fråga-

 377. -att något motsvarande pedagogisk
  kartläggning-

 378. -kommer vi lyfta fram
  som viktigt att jobba med.

 379. Vi har också ett avsnitt om ansvars-
  och arbetsfördelning-

 380. -ute hos huvudmannen.

 381. Tack.

 382. Jag tänker på de internationella
  jämförelser som vi har sett.

 383. Var finns särskilt begåvade elever
  på den politiska dagordningen-

 384. -med tanke på skollagen
  och övrig lagstiftning?

 385. Jag tänker att det är
  ett politiskt ställningstagande-

 386. -hur man ser på de barn
  som har de här behoven.

 387. De finns inte med,
  explicit, i skollagen.

 388. Borde de göra det, kanske?

 389. Tack.

 390. "Särskilt begåvade elever"
  finns ju omnämnda.

 391. Men texten runt om är så luddigt-

 392. -att det inte fyller någon funktion.

 393. Det går,
  som påläst förälder eller lärare-

 394. -att knuffa på med hjälp av den,
  men den är inte tillräcklig.

 395. Vissa kommuner har handlingsplaner.

 396. Somliga är värdelösa,
  andra är riktigt bra.

 397. Det är handlingsplaner för hur man
  ska "handskas" med särbegåvade barn.

 398. Men en del i det är bra, så jag ska
  inte vara sån...mer än nödvändigt.

 399. Det är på gång, men politikerna
  lyssnar inte. Det är en bit kvar.

 400. Det behöver mullra i nätverksled:
  föräldrar, elever som blivit vuxna...

 401. Som du, Ken.
  - Man måste göra sig hörd.

 402. Det finns ingen annan väg,
  för politiker har dålig hörsel.

 403. Sten.

 404. En sak som jag har tänkt på-

 405. -är att det tyvärr är ganska person-
  beroende hur det går i skolorna.

 406. Det finns bra skolor, på sina håll.

 407. Det finns bra människor
  som är verksamma där.

 408. Men de är för få,
  och det finns ingen systematik-

 409. -i landet som helhet,
  jämfört med på andra håll.

 410. Och det har ju skett saker politiskt.

 411. Det har förtydligats i skollagen och
  det har blivit ett regeringsuppdrag-

 412. -men politiker är ju också människor-

 413. -och politiken är personberoende.

 414. Kanske är PISA-rapporten
  det bästa som kunde hända?

 415. Vi har en fråga till.

 416. Jag skulle vilja att Ansa berättade-

 417. -det gjorde du en annan gång,
  om hur ni fångar upp barn.

 418. Du sa: "Han är ju lite dum."
  Det var i matte, tror jag.

 419. Han kunde inte räkna riktigt, men när
  han fick mer avancerade uppgifter-

 420. -visade han sig vara jätteduktig.

 421. Vi pratar mycket med skolpersonalen.
  De vet att vi arbetar med det här.

 422. Då var det en lärare
  som sa så här om en elev:

 423. "Han är så korkad.
  Han kan inte visa hur han räknar."

 424. "Inte ens de enklaste talen."

 425. Då lyssnar man ju.

 426. Jag frågade
  hur han visade vad han kunde.

 427. "Jamen, som det här jättesvåra talet.
  Han säger bara vad det blir."

 428. "Jaha.
  Har du kollat hur han tänkte, då?"

 429. "Ja, han sa någonting..."
  "Kan du förklara vad?"

 430. Jag skrev ner det hon sa och såg
  att det var ett komplicerat tal-

 431. -som han hade räknat ut.

 432. Om hon hade skrivit ned det här-

 433. -så hade hon sett
  att det var ett avancerat tal-

 434. -som den här eleven hade räknat ut i
  huvudet och sedan försökt förklara-

 435. -utan att ha fyllt i allt det som vi
  som har läst matte på högre nivå gör.

 436. Har jag beskrivit
  det som du var ute efter?

 437. Så kan det vara.
  Vi hör en liten del-

 438. -men vi förstår inte
  allt som ligger bakom det.

 439. -Men det är inget ovanligt.
  -Vi har två frågor kvar.

 440. Det är väldigt viktigt att belysa-

 441. -att vi måste sortera in eleverna
  så att någon tar ansvar.

 442. Jag jobbar som rektor och jag känner
  ofta att jag inte får något stöd-

 443. -utan att jag måste kämpa
  för att skapa utrymme i vardagen.

 444. Om en elev har en diagnos
  är läget ett annat.

 445. Men det är kränkande
  att sätta diagnos på en elev-

 446. -som bara behöver få skutta vidare.

 447. Där behöver vi verkligen stöd.

 448. Det här är svårt
  att diskutera bland rektorer.

 449. Jag känner mig ofta väldigt ensam.

 450. Det ses inte
  som vårt huvuduppdrag.

 451. Så det finns mycket att jobba med
  vad gäller attityder.

 452. Jag ser många
  som nickar igenkännande.

 453. -Ville du kommentera det, Ansa?
  -Jag skulle vilja säga att...

 454. Ta in människor som kan utbilda din
  personal. Då kommer de inte undan.

 455. Få fler att utbilda sin personal.
  Utbildning är det enda som hjälper-

 456. -och det ingår verkligen i uppdraget.

 457. Ett tips
  är att kontakta Anita Kullander-

 458. -som är specialiserad
  på särbegåvning.

 459. Hon kan vara ett bra bollplank.
  - Anteckna det.

 460. Ken?

 461. Jag ville bara kommentera en sak.

 462. Många gånger
  ställer man eleverna mot varandra:

 463. De särbegåvade mot de
  normalbegåvade-

 464. -och dem som har särskilda behov.

 465. Jag tycker att det är helt fel.

 466. Det som vi vill göra
  för de särbegåvade-

 467. -är att de ska börja skolan
  och ha rätt till lärande-

 468. -under hela sin tid på skolan.
  Det är allt.

 469. Men många gånger ligger fokus på-

 470. -att inte utbilda halva klassen-

 471. -utan att se till att
  halva klassen uppnår grundmålen.

 472. Där kan jag känna, utifrån
  den individuella kunskapsnivån-

 473. -att man har rätt till lärande,
  vilket reflekteras i lagen.

 474. Man ska uppnå sin potential
  och inte ställas mot varandra.

 475. Man ska få lov att gå sida vid sida
  i lite olika takt.

 476. Tack så mycket.

 477. Jag måste få förtydliga
  att mitt största problem-

 478. -är att ingen
  vill ta ansvar för det här.

 479. De ska vara i skolan,
  men det finns ingen instans-

 480. -där jag kan stångas
  mot någon som är ytterst ansvarig-

 481. -eller ställa krav.
  Man är snarare ute på ett experiment.

 482. -Och det får man leda själv.
  -Tack.

 483. Jag vill tillägga att det här
  är den första konferensen-

 484. -som anordnas på temat, men låt oss
  säga att det inte blir den sista.

 485. Nu sätter vi en boll i rullning,
  tillsammans. Vi har en fråga till.

 486. Vad gör man när man upplever
  skolan som skadlig-

 487. -och kan arrangera lärande
  på annat sätt?

 488. -Vad säger skolplikten?
  -Menar du "home schooling"?

 489. Ja, till exempel.

 490. -Vem vill du ska svara?
  -Den som kan svara.

 491. Någon? Vad gör man när man tycker
  att man gör ett bättre arbete-

 492. -än skolan? När bryter man mot lagen
  om man håller barnen hemma?

 493. -Ansa?
  -Man bryter mot lagen direkt.

 494. Barnen är skyldiga att gå i skolan
  enligt lagen.

 495. Men med "hemmasittare",
  som många av dem blir...

 496. Det är svårt att säga något om det.
  Om föräldrar...

 497. Det är svårt att bevisa
  att föräldrar håller barn hemma.

 498. Blir de hemmasittare ska skolan
  ge dem den kunskap som de ska ha.

 499. Vi skickar hem en lärare, även om det
  inte kan pågå hur länge som helst.

 500. Och det har man rätt till?
  - Visste ni det?

 501. Då undrar jag - för den diskussionen
  har vi haft med Skolinspektionen-

 502. -hur det hänger ihop med
  elevens fulla potential?

 503. Alla säger att min dotter
  har en otrolig potential-

 504. -men enligt Skolinspektionen går
  gränsen vid att hon får godkänt.

 505. Det stämmer inte.
  Så står det inte i skollagen.

 506. Även de som lätt
  når de lägsta kunskapskraven-

 507. -har rätt till stöd. Så står det.

 508. Kommer det att förtydligas
  i stödmaterialet? Bra.

 509. "En sista fråga", sa jag,
  men så var det inte.

 510. -Nu tar vi den sista sista frågan.
  -Tack. - Angående Skolverket...

 511. Hur får ni ut stödmaterialet
  till skolorna?

 512. Kommer de att
  hinna sätta sig in i det här?

 513. En del säger:
  "Vi har inga särbegåvade barn."

 514. Många vet inte vad det här innebär.

 515. Hur ska man få dem
  att ta till sig materialet?

 516. Den frågan är alltid relevant. Vi
  jobbar mycket med olika stödmaterial.

 517. Vi funderar hela tiden på hur vi
  ska implementera och lansera dem.

 518. Vi publicerar det här i vår och
  kommer att planera en lansering.

 519. Vi använder brukliga kanaler
  som nyhetsbrev-

 520. -och en del av de större satsningar
  som vi håller på med-

 521. -som matematiklyft och läslyft -
  och talar om att materialet finns.

 522. Vi tar också gärna emot
  tips och idéer från er.

 523. Hör gärna av er
  om implementeringen-

 524. -men också om ni har synpunkter
  och vidare frågor.

 525. Det är ju underbart
  att vi kan hitta samarbeten-

 526. -i stället för
  "skyttegravsdiskussioner".

 527. Tack.

 528. Textning: David Lind
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hinder för en begåvad elev

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Panelsamtal om vad som behöver göras för att förbättra situationen i skolan för särskilt begåvade elever. Vad är på gång? Vilka möjligheter och hinder för utveckling finns? Medverkande: Johan Börjesson, Skolverket; Ansa Messner, lärare; Tord Söderqvist, Specialpedagogiska skolmyndigheten; Ken Engström, student; Maria Doverborg Broman, mamma till särbegåvad tonåring. Inspelat den 11 december 2014 i Radiohuset i Stockholm. Arrangör: Mensa Sverige.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Begåvade barn, Begåvade personer, Begåvningsdifferentiering, Differentieringsproblem, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Davids kamp mot Goliat

Maria Doverborg Broman är mamma till en särbegåvad tonårstjej. Hon berättar om hur särbegåvningen hos dottern upptäcktes, om skolgång i en oförstående skolmiljö och om kampen för att få skolan att ge dottern den utbildning hon har rätt till. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Hinder för en begåvad elev

Panelsamtal om vad som behöver göras för att förbättra situationen i skolan för särskilt begåvade elever. Vilka möjligheter och hinder för utveckling finns? Medverkande: Johan Börjesson, Ansa Messner, Tord Söderqvist, Ken Engström och Maria Doverborg Broman. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Olika men lika inför skollagen

Ingrid Wissting och Ansa Messner är pedagoger på Igelbodaskolan i Nacka. De berättar om hur de arbetar med att upptäcka och ta hand om särbegåvade elever i skolan. De visar på skillnaderna mellan särbegåvade och högpresterande elever. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Kallad dum tills man tror på det

Ken Engström blev som barn placerad på särskola där inlärningstakten var låg. Vid 28 års ålder gjorde han ett intelligenstest och resultatet visade på en IQ över 130. Det ledde till ett medlemskap i Mensa. Med stärkt självförtroende läste han in gymnasiet och avlägger våren 2015 dubbla examina vid högskolan. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Särbegåvad och särbehandlad

Alexander Kidelius är 16 år gammal och berättar här om sina upplevelser av skolan. Han har hoppat över fyra skolår och studerar nu sitt andra år vid Handelshögskolan i Stockholm. Enligt honom saknas i skolan kunskap om hur särbegåvade barn bör undervisas. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Särbegåvning i världen

Jill Taylor är barnpsykolog och specialpedagog och föreläser om rådande trender för utbildning av särbegåvade barn utifrån ett internationellt perspektiv. Hon visar på möjligheter och utmaningar för den svenska utbildningsmodellen. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Specialpedagogik för särskilt begåvade

Tord Söderqvist arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han berättar om regeringsuppdraget som getts till Skolverket om att stödja skolors arbete med särskilt begåvade elever och varför det är viktigt. Inspelat den 11 december 2014. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning?

Ställ er på bänken

Micael Dahlén är professor vid Handelshögskolan och föreläser här om sin skolgång. Den handlade mycket om att försöka anpassa sig, det var en kamp mot hans inre vilja. Betygen blev bra när han anpassade sig, men priset var högt. Inspelat den 11 december 2014 i Radiohuset i Stockholm. Arrangör: Mensa Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Skolan som skyddsfaktor

Tema: elevhälsa. Att stödja barn som upplever olika slags utsatthet är viktigt för att de ska klara skolans utbildningsmål. Men hur hittar man de utsatta barnen? I Fröslundaskolan i Eskilstuna, där cirka 95 procent av eleverna har bott i Sverige kortare än sex år, finns rutiner och strukturer för hjälpen. Men det räcker inte, säger rektor Jannice Kloibhofer. Det gäller att odla ett klimat där alla som jobbar på skolan tillsammans bryr sig.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Förbjud läroböcker

Vad skulle hända med undervisningen om man förbjöd lärare att använda läroböcker? Enligt teknikpedagogerna Niklas Jarl och Charlotta Hallman skulle det tvinga pedagogerna att tänka till och utveckla egna sätt att lära.De menar att läroböcker fragmenterar ämnena och undervisningen och misslyckas med att koppla det som berörs till elevernas vardag. Istället vill de se att fler lärare börjar arbeta tematiskt i klassrummen, med konkreta exempel som får eleverna att uppleva och förstå snarare än att memorera fakta.