Titta

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Om UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Föreläsningar från föreläsningsserien Public Domain and Democracy in the Digital Age vid Uppsala universitet. Internationella forskare diskuterar frågor om lagar och regelverk i den digitala världen. Vad händer när stater och regeringar får konkurrens av privata företag när det gäller att diktera reglerna i den digitala världen? Inspelat den 18-19 september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Demokrati i en digital era : Att skydda det privataDela
 1. Jag ska tala om den privata sfären-

 2. -i förhållande till
  den offentliga sfären.

 3. Jag berör relationen mellan mitt ämne
  och konferensens övergripande tema.

 4. Jag har delat upp det i tre delar.

 5. Först tar jag upp
  det jag ser som problemet.

 6. Den upplösta distinktionen
  mellan privat och offentligt-

 7. -vad gäller hur lagen ser
  på den privata sfären.

 8. Det har jag redan gjort och
  tänker presentera som min analys.

 9. Sen talar jag om pågående arbete-

 10. -och hoppas på feedback från er
  rörande mina tankar.

 11. Jag vill förstå vad som händer,
  men där trevar jag mig fram.

 12. Jag försöker skissa på den privata
  sfären och varför vi har problem.

 13. Del tre är ännu mer spekulativ.

 14. Där försöker jag hitta nya sätt att
  särskilja det privata och offentliga.

 15. Jag tänker inte föreläsa så länge-

 16. -för jag föredrar diskussioner
  och idéutbyten.

 17. Ni får gärna ställa frågor
  medan jag pratar också.

 18. Hur ser jag på konferensens tema?

 19. Att döma av titeln handlar det mer om
  den offentliga sfären och demokrati.

 20. I synnerhet många...
  Mycket handlar det om-

 21. -hur vi värnar om det offentliga
  under privatiseringsvågen.

 22. Vad är eller bör vara offentligt?
  Och hur ska vi bevara det offentliga?

 23. Den sista frågan blir omvänt:
  Vad är eller bör vara privat?

 24. Jag fokuserar på motsatsen
  till bevarandet av det offentliga.

 25. Jag intresserar mig för
  hur vi värnar om det privata-

 26. -mot den växande offentliga sfären.

 27. Det är därför jag fokuserar
  på den privata sektorn-

 28. -och skyddandet av det privata.

 29. Man kan säga mycket om integritet.

 30. Det kanske inte är ett föränderligt
  begrepp men ett komplext begrepp.

 31. Det jag gillar med begreppet är
  att det har så många funktioner.

 32. Det tjänar många herrar.

 33. Inte bara de som vill bevara
  nån slags intimitet-

 34. -utan också sociala relationer
  och bidra till det offentliga.

 35. Detta genom att integritet är viktigt
  för identitetsskapande-

 36. -för att bli den vill bli
  eller den du är.

 37. Det är viktigt för att kunna delta i
  samhället och i en demokratisk debatt.

 38. Ibland krockar privatlivet
  med yttrandefriheten.

 39. Men det är också en förutsättning
  för yttrandefrihet-

 40. -frihet att tänka, hålla möten,
  rösta och säga det du vill säga.

 41. Privatlivet och det offentliga är
  sammanlänkade, de behöver varandra.

 42. Därför är diskussionen om hur
  det privata ska bevaras relevant här.

 43. Det jag intresserar mig för är...
  Jag vet inte om det här...

 44. Nej. Det skulle ha varit en markör.

 45. Det här sättet att se privatsfären
  som förkroppsligandet av privatlivet-

 46. -och den offentliga sfären
  som torget i Aten.

 47. Det går inte att skilja dem åt så.
  Det handlar den första delen om.

 48. Den upplösta distinktionen
  av privatlivet.

 49. Här är ett vardagligt exempel.
  Polisen griper personer på gatan.

 50. Polisen kroppsvisiterar dem för att
  hitta farliga föremål eller bevis-

 51. -så att de kan beslagta
  det folk bär med sig.

 52. Numera betyder det att polisen
  ofta beslagtar smarttelefoner.

 53. Tänk på vad en mobil innehåller.

 54. Bilden har jag lånat
  från en polis i Nederländerna-

 55. -som stolt beskrev
  vad polisen kan hitta i mobiler.

 56. Han ville upplysa poliser om vilka
  möjligheter smarta telefoner ger.

 57. Listan visar att det i princip
  är hela ditt liv som står med.

 58. Det här bär du med dig i det offentliga
  och kan beslagtas om du grips av polis-

 59. -nåt som ofta sker även vid svag miss-
  tankegrad. Jag återkommer till det.

 60. Det här illustrerar ett problem.
  Lagens syn på skyddet av det privata-

 61. -bygger på idén
  "mitt hem är min borg".

 62. Vi skyddar hemmet
  som den privata sfären.

 63. Staten har tillträde,
  men enbart med starka restriktioner.

 64. Det krävs domstolsbeslut
  om de verkligen måste.

 65. Det är noga reglerat
  när polisen kan söka igenom ditt hem.

 66. Man antar att ditt privatliv
  utspelar sig i hemmet.

 67. Det kanske var fallet
  när lagarna stiftades-

 68. -under 1700-
  och i synnerhet 1800- och 1900-talen.

 69. Det är inte längre sant. Privatlivet
  utspelar sig inte längre bara hemma.

 70. För det första håller hemmet på
  att upplösas som vår borg.

 71. Det finns många sätt
  att se in i hemmet utan att kliva in.

 72. Förr kunde man
  titta in genom fönstren-

 73. -men det gick att dra för gardinerna
  och få ett "stängt" hem.

 74. Men med värmekameror,
  med riktade mikrofoner-

 75. -genom att hacka sig in
  i olika datorsystem...

 76. Hemmet blir en del av internet-

 77. -med till exempel
  smarta mätare av elförbrukningen.

 78. Hemmet läcker information.

 79. Det går att se in i hemmet
  utan att röra det.

 80. Det är viktigt, för i lagstiftningen-

 81. -är skyddet av hemmet
  ofta ett skydd mot intrång.

 82. Intrång i betydelsen
  fysiskt intrång av personer.

 83. Så länge man inte rör hemmet-

 84. -anser inte lagstiftningen
  att hemmet har utsatts för något.

 85. Det är ett skäl
  till att hemmet inte försvinner.

 86. Ett annat skäl,
  som är ännu viktigare-

 87. -är att mycket av det vi förr sparade
  i hemmet lagrar vi nu i molnet.

 88. Musik, böcker,
  dagböcker, fotoalbum, brev-

 89. -allt man brukade spara hemma
  på något sätt-

 90. -och som man förr inte bar med sig-

 91. -sparar man numera också i molnet
  och har ständigt tillgängligt.

 92. Eller så har man det
  i sina apparater.

 93. Så privatlivet existerar
  även i det offentliga rummet.

 94. Den andra aspekten är...

 95. Det vi kallar den offentliga sfären,
  gatan, som symbol för det offentliga-

 96. -var förr
  inte särskilt integritetskänsligt.

 97. Folk betedde sig inte privat.
  De var anonyma och inte så sårbara.

 98. Man kunde förvänta sig
  att ha ett privatliv-

 99. -eftersom
  man kan bli förföljd offentligt-

 100. -men förföljaren har begränsningar.

 101. Som nu till exempel
  när jag gick från stationen och hit-

 102. -i en stad jag aldrig varit
  i ett främmande land-

 103. -var risken att bli igenkänd minimal.

 104. Men tänk på den kameraövervakning
  som breder ut sig i det offentliga.

 105. Möjligheter att spåra var folk är-

 106. -tack vare all den data som mobilen
  genererar, det har jag redan nämnt.

 107. Om vi tänker oss en kombination av
  Google Glass och ansiktsigenkänning-

 108. Google Glass lär slå om ett par år.

 109. Ansiktsigenkänning är än så länge
  inte bra nog, men på väg dit.

 110. Inte minst
  tack vare Facebooks foton med namn-

 111. -så de har gjort enorma framsteg-

 112. -i att kunna avgöra vilket namn
  som hör till vilket ansikte.

 113. Om 5-10 år-

 114. -om jag gör samma promenad så vet
  folk med Google Glass vem jag är.

 115. En annan möjlighet är att de tar
  ett foto av en offentlig plats-

 116. -med mig i bakgrunden
  och postar det på internet.

 117. På grund av ansiktsigenkänningen
  hamnar jag i Google-

 118. -och folk får veta
  att jag var i Uppsala i dag.

 119. Det lär förändra vår uppfattning
  om det offentliga rummet.

 120. Om jag kan bli igenkänd på tåget...

 121. Jag vet att folk redan i dag
  kan känna igen mig-

 122. -men risken är minimal,
  så jag känner mig fri.

 123. Om jag vet att alla kan känna igen
  mig och kolla vem jag på internet-

 124. -känner jag mig mer hämmad. Det
  offentliga blir integritetskänsligt.

 125. Det betyder att vi inte längre
  kan se på var saker inträffar-

 126. -för att avgöra
  vad som är privat eller offentligt.

 127. Eller,
  jag är expert på brottslagstiftning-

 128. -polisens intrång i ditt privatliv.

 129. Förr sa vi att intrång i hemmet är
  ett allvarligt intrång i privatlivet-

 130. -och därför måste regleras noga.

 131. Intrång i det offentliga rummet
  bör visserligen regleras i någon mån-

 132. -men polisen har rätt att övervaka
  offentliga rum ganska fritt.

 133. Där är det inte längre nån skillnad
  mellan privat och offentligt.

 134. Jag byter spår. Det här var fysiskt
  privatliv, eller rumslig integritet.

 135. Artikel 8 i Europeiska konventionen
  för mänskliga rättigheter-

 136. -ger rätt till skydd
  för privat- och familjeliv.

 137. Den omfattar
  flera områden av privatliv-

 138. -inte bara hemmet utan även
  familjeliv och korrespondens-

 139. -och kroppslig integritet,
  alltså personlig integritet.

 140. Många konstitutioner ser det som
  en separat konstitutionell rättighet.

 141. På sätt och vis
  kan man argumentera på samma sätt-

 142. -om att gränsen är svårare att dra.

 143. Se på vad som händer med teknik
  som sätts in i eller på våra kroppar.

 144. Det finns redan
  ett antal olika implantat.

 145. De är kanske inte så vanliga än,
  men de börjar bli.

 146. Det sker en utveckling
  inom förstärkt verklighet-

 147. -och särskilt intressant,
  inom artificiella kroppsdelar.

 148. Amputerade kan få en artificiell arm
  kopplad till nervsystemet-

 149. -som de kan kontrollera bara genom
  att tänka att armen ska röra sig.

 150. Bioniken omvandlar nervsignalerna
  till signaler som styr armen.

 151. Det betyder
  att tekniken blir en del av kroppen.

 152. Det finns en elektronisk anslutning.

 153. Elektronik kan hackas
  och är anslutet till omvärlden.

 154. Kevin Warwicks experiment
  med implantat handlar om det.

 155. Han opererade in
  ett implantat i sin arm-

 156. -som klarade av
  väldigt enkla armrörelser.

 157. Han var hopkopplad via internet med
  sin fru med ett likadant implantat.

 158. Han kunde skicka en signal
  och röra sin frus arm via internet.

 159. Det här var ett experiment.
  Men forskarna blir allt bättre-

 160. -på att tolka
  vad hjärnans signaler betyder.

 161. Men det lär ta tiotals år-

 162. -innan vi har en mer sammansatt
  förståelse av hjärnans signaler.

 163. Men vi kan i dag koppla samman
  två hjärnor via internet.

 164. Så nån gång lär vi nog få
  ett mänskligt internet.

 165. Det här skrev jag om
  i en färsk artikel med Mark Gasson.

 166. Olika typer av kroppsimplantat-

 167. -från enkla RFID-implantat, som folk
  kan betala med på strandklubbar.

 168. Jag fattar inte varför man vill det.

 169. Djup hjärnstimulering som används
  av parkinson- och alzheimerpatienter.

 170. Det är ett stort ingrepp, men
  det kan hjälpa allt fler patienter.

 171. Christian Kandlbauer är ett exempel
  på nån med artificiella kroppsdelar.

 172. Han dog i en bilolycka.
  Om den orsakades av fel på bioniken-

 173. -eller nåt annat vet vi inte.

 174. Ett mänskligt internet
  fascinerar mig-

 175. -dels som tankeexperiment, men
  jag tror det sker under 2000-talet.

 176. Vi kan ha gränssnitt
  där hjärnan är kopplad till internet.

 177. Du skickar signaler
  via internet till andra.

 178. Det betyder
  att din hjärna kan hackas.

 179. Det väcker många frågor.

 180. En fråga är hur drar vi gränsen
  mellan kroppen och omgivningen.

 181. Kroppslig integritet
  ska skydda kroppen-

 182. -kanske även sinnet,
  där är lagen olika.

 183. Lagen skyddar din hjärna,
  men kanske inte dina tankar.

 184. Det var lätt att avgöra
  när din kropp angreps.

 185. Det finns så klart redan
  gränsdragningsproblem.

 186. Om du angriper mina glasögon, är det
  min kropp eller nåt jag bär med mig?

 187. Glasögonen är en del av mig.
  Men vi vet från olika studier-

 188. -att när man använder tekniken
  blir den en del av en själv.

 189. I Warwicks experiment upplevde han
  implantatet som en del av sig själv.

 190. Om du angriper implantatet
  angriper du min kropp.

 191. Om implantatet är kopplat till
  internet blir det riktigt märkligt.

 192. Då är det svårt att veta
  var kroppen slutar.

 193. Det har vissa skillnader,
  men också likheter med hemmet.

 194. Gränsen mellan
  den privata kroppen och omvärlden-

 195. -blir allt svårare att dra.

 196. En tredje aspekt, som också skiljer
  sig lite, men jag ser ett mönster.

 197. Korrespondens. Vi skyddar
  respekten för brevhemligheten-

 198. -telefonsamtal och e-post
  eftersom det är korrespondens.

 199. Korrespondens är nåt särskilt,
  då det nämns specifikt i artikel 8.

 200. Vissa länder, som Sverige, har ett
  grundlagsskydd för korrespondens.

 201. Den nederländska regeringen ser nu
  över konstitutionella rättigheter-

 202. -eftersom vår grundlag skyddar brev,
  telefonsamtal och telegram.

 203. Telegrafen användes under 1900-talet
  för att kommunicera.

 204. Lagen skyddar inte internet eller
  e-post och måste alltså uppdateras.

 205. Men flera försök sedan 1995 har
  misslyckats att formulera nåt nytt.

 206. Det är inte lätt att hitta en bra
  formulering för dagens kommunikation.

 207. Nyligen lades det fram ett nytt
  lagförslag med en bättre formulering.

 208. Jag hoppas att den antas så att vi om
  8 år kan ha ett bättre skydd av mejl.

 209. En svårighet var distinktionen
  mellan innehåll och trafikdata.

 210. Det är en klassisk distinktion. För
  brev har vi kuvertet och innehållet.

 211. För telefonsamtal är det vad som sägs
  och vem som pratar med vem.

 212. Vem som pratar med vem när.

 213. Lagen utgår från att
  innehållet är integritetskänsligt.

 214. Metadata kan vara känsligt, men
  mindre. Vi vill skydda innehållet.

 215. Hur görs distinktionen?

 216. I en värld med internet, hur drar man
  gränsen mellan metadata och innehåll?

 217. De begärde en rapport.

 218. Den skrevs av mig och Jan Smits
  vid Eindhovens tekniska universitet.

 219. Batteriet börjar ta slut.
  Vi får göra så här...

 220. Smits undersökte
  om det var tekniskt möjligt att göra-

 221. -och jag såg på
  de juridiska möjligheterna.

 222. Tekniskt blir det svårt på internet
  p.g.a. alla protokoll.

 223. Varje protokoll drar gränsen olika
  mellan innehåll och metadata-

 224. -och ibland är det samma sak.

 225. Distinktionen
  blir också mindre relevant.

 226. Fallet med Snowden
  har gjort det än mer uppenbart-

 227. -att metadata
  kan innehålla mycket information.

 228. En tidigare chef på CIA och NSA-

 229. sa: "Vi dödar folk utifrån metadata."

 230. Då måste man vara rätt säker på
  att datan säger nåt om personen.

 231. Huruvida det finns anledning att
  skydda innehållet mer än metadatan-

 232. -börjar ifrågasättas.
  Det är en aspekt.

 233. Man kan fortfarande
  dra en gräns i lagstiftningen.

 234. Man kan tala om "insidan" och
  "utsidan" av kommunikationen.

 235. Men det börjar bli teknikberoende.

 236. Exempelvis Datalagringsdirektivet,
  må det vila i frid-

 237. -behandlar telefonsamtal,
  e-post och internet olika.

 238. Det kan vara rimligt.
  E-post motsvarar gamla tiders brev.

 239. Ett telefonsamtal
  är också ganska speciellt.

 240. Men i dagens värld är det ingen
  skillnad på e-post och Whatsapp-

 241. -Imessage, spelchattar eller
  andra sätt att skicka meddelanden.

 242. Vi använder fortfarande
  termen e-post-

 243. -men rent tekniskt är det inte
  en tydlig funktion längre.

 244. Så det kan även bli svårt
  att dra tydliga gränser där.

 245. Vårt råd till staten blev att även
  trafikdata bör skyddas i grundlagen.

 246. Det bör ha
  samma skydd som innehållet.

 247. De sa nej, eftersom det inskränker
  statens rätt till övervakning.

 248. Visst, det är deras val.

 249. Det finns goda skäl, då nästan all
  kommunikation sker över internet-

 250. -även mobiltelefonin.

 251. Eftersom det är svårt att skilja på
  trafikdata och innehåll-

 252. -bör de behandlas lika.

 253. Det är bredare än så,
  vilket är relevant för oss.

 254. Varför
  vill vi skydda just kommunikation?

 255. Det finns historiska skäl,
  vilket jag ska förklara i del två.

 256. Se på vår informationsinfrastruktur.

 257. I dag kan man se nästan allt
  som kommunikation.

 258. Folk har sensorer på kroppen och
  lägger upp sina löptider på Facebook.

 259. Vi har apparater som kopplar upp sig
  automatiskt, utan din vetskap-

 260. -och skickar information om var vi
  är, om vi är online, vad vi kan göra.

 261. Vi kommunicerar ständigt.
  Så det speciella med kommunikation...

 262. Vi skickade fem brev per dag på
  1800-talet, ringde tio samtal 1950.

 263. Det kanske var tio samtal
  även i slutet av 1900-talet.

 264. Det var en sorts kommunikation, som
  vi har än i dag i lite annan form.

 265. Vi har andra kommunikationsmedel nu,
  i hög grad automatiserade och enkla-

 266. -som också faller under definitionen
  "kommunikation" och bör skyddas.

 267. Varför vill vi skydda
  exempelvis metadata-

 268. -mer än
  finansiell eller medicinsk data?

 269. De skyddas inte särskilt
  i konstitutionen.

 270. Det vi ser här är att
  alla aspekter av det sociala livet-

 271. -håller också på att kollapsa.

 272. Det håller på att bli en kontext
  där privatlivet äger rum.

 273. Vi hade en uppdelning där vi sa att
  privatlivet rör rumslig integritet-

 274. -relationsmässig
  och kroppslig integritet.

 275. Den distinktionen
  går inte längre att göra.

 276. Privatlivet äger inte längre rum
  i privata rum-

 277. -eftersom privata rum
  är svåra att beskriva.

 278. Privatlivet är inte heller
  längre begränsat-

 279. -till vad du tänker i dig själv,
  det är inte lika avgränsat längre.

 280. Korrespondens är också otydligt.

 281. Var ska vi då placera privatlivet?
  Den frågan är inte längre relevant.

 282. Frågan är inte var privatlivet
  äger rum, utan var gränserna går.

 283. Gränser i metaforiskt avseende,
  inte i geografiskt avseende.

 284. Det är mitt projekt
  de kommande fem åren.

 285. Jag har haft turen
  att få forskningsanslag.

 286. Vi kan inte längre skilja på
  privata och offentliga utrymmen.

 287. Ändå är lagen för vad polisen och
  underrättelsetjänsten får göra-

 288. -baserad på
  en distinktion om fysiskt rum.

 289. Vi måste hitta ett nytt sätt att
  definiera gränserna för privatlivet.

 290. Jag hoppas att min analys-

 291. -av inte bara privatlivet i hemmet,
  utan även kropp och korrespondens-

 292. -visar att det är väldigt komplext
  och inte finns något enkelt svar.

 293. Nu blir jag mer teoretisk.

 294. Det här är ett tankeexperiment,
  jag vill gärna höra vad ni tror.

 295. Jag försöker förklara skeendet genom
  att se på integritetens historia.

 296. Alltså begreppsmässigt,
  inte den empiriska historien.

 297. Först har vi den fysiska personen.

 298. Det är viktigt. Staten kan inte
  gripa dig utan att ha goda skäl.

 299. Din kropp är skyddad
  mot övergrepp av staten.

 300. Ända sedan lagstiftningen
  började utvecklas på 1700-talet-

 301. -är hemmet skyddat, som en plats
  dit staten inte har tillträde.

 302. Sen kommer breven, korrespondens,
  de har också ett fysiskt skydd.

 303. Det är också ett avgränsat område.

 304. Brevet är mellan två hem och därmed
  en slags förlängning av hemskyddet.

 305. Samtal i hemmet
  skyddas av hemskyddet.

 306. Om du vill samtala med folk på annan
  plats använder du korrespondens.

 307. Det har samma funktion
  och bör ha samma skydd.

 308. Vi har skapat en skyddad kanal,
  posten-

 309. -alltså en privat kanal
  i det offentliga rummet.

 310. Sen kommer telefonen,
  med samma funktion som breven.

 311. Vi kommunicerar mellan två hem
  via en skyddad kanal.

 312. Även om det rör sig i det offentliga
  rummet bör det vara privat.

 313. Men det blir lite mer komplicerat
  då telefonen är mindre avgränsad.

 314. Telefonsamtalet
  är mindre fysiskt än brevet.

 315. Sen kommer mobiltelefonen och
  idén om en plats tappar relevans.

 316. Förr var telefonen i hemmet
  och man ringde hem till nån.

 317. Med en mobil
  kan man ringa vart som helst.

 318. Vi har fortfarande en idé om
  en privat kanal i offentligheten-

 319. -men utan
  någon speciell skyddad plats.

 320. Därigenom blir det slutna rummet
  metaforiskt.

 321. Det vi skyddar i mobiltelefonin--

 322. -är en metaforisk idé
  om en sluten infrastruktur.

 323. Samtidigt fick vi datorer.

 324. På 1960- och 1970-talen
  uppstod dataskyddet.

 325. Det skapade en ny sorts privatliv,
  skyddet av information.

 326. Det är bra att hålla isär dem,
  fast de är relaterade.

 327. Datorer hanterar och lagrar
  personlig information.

 328. Vi skyddar datan
  oavsett var den lagras.

 329. Var datorn finns spelar ingen roll.
  Vi skyddar objektet, inte kanalen.

 330. Det är ett annat slags skydd.

 331. Nu med internet och molnet-

 332. -blir kopplingen till plats
  ännu otydligare.

 333. Det lagras på datorer,
  men var de finns vet vi inte.

 334. Det innebär att över tid-

 335. -har skyddet av olika slags privatliv
  blivit allt mer abstrakt.

 336. Vi avser slutna rum-

 337. -men de "slutna" rummen
  har blivit allt mer metaforiska-

 338. -och inte kopplade till en plats.

 339. Ett exempel på problem är om vi
  vill skydda data som lagras i molnet-

 340. -vilket vi behöver grundlagsskydda,
  var ska vi då göra det?

 341. I statens förslag till ny grundlag
  för skydd av kommunikation-

 342. -ville man inkludera molnet.
  Och det är helt rimligt.

 343. Molnet har samma funktion som
  tidigare kommunikationsvägar.

 344. Men nu kommunicerar man
  med sig själv via molnet.

 345. Man använder samma infrastruktur,
  internet, för att lagra data.

 346. Men det är en felaktig syn
  på lagring i molnet.

 347. Molnet är egentligen
  en förlängning av hemmet.

 348. Molnet lagrar det man brukade
  lagra hemma, det man hade hemma.

 349. Om man vill skydda data i molnet-

 350. -ska man inte se det i analogi med
  kommunikation, utan med ens hem.

 351. Så ser inte lagen ut i dag
  och lagstiftarna vill inte ändra den.

 352. Men framöver lär det förändras-

 353. -för molnets funktion liknar mer den
  gamla sortens privatliv i hemmet-

 354. -mer än den liknar kommunikation.

 355. Hur mycket tid har jag på mig?

 356. Jag ska nämna
  två intressanta fall från USA.

 357. Kyllo var ett fall med värmestrålning
  där man kan se värmeskillnader.

 358. Exempelvis
  för att se marijuanafabriker.

 359. Från en helikopter
  kan man skanna av stora områden-

 360. -och se var det odlas marijuana,
  eftersom de använder mer el-

 361. -och har därmed högre temperatur.

 362. Har förväntan av privatliv kränkts?

 363. Här testas det fjärde tillägget om
  husrannsakan i USA:s konstitution.

 364. Rätten sa ja,
  då tekniken inte var allmänt spridd.

 365. Folk kunde inte vänta sig att staten
  använde värmekamera mot deras hem.

 366. Det betyder att så fort
  tekniken används allmänt-

 367. -vilket redan görs,
  värmekameror är billiga-

 368. -försvinner förväntan av privatliv.

 369. Det är ett skäl till varför
  formuleringen förväntan av privatliv-

 370. -lätt kan urholka integritetsskyddet-

 371. -i takt med att tekniken utvecklas
  och många förväntas använda den.

 372. Ta Google Glass.
  Om alla använder dem om fem år-

 373. -kan man inte längre
  förvänta sig ett privatliv.

 374. Det blir fel, vilket USA har insett,
  men de vet inte hur det ska åtgärdas.

 375. Det berör även
  fallet Jones och GPS-spårning.

 376. Det var vanlig GPS-utrustning
  för att spåra en bil.

 377. Rätten såg inte till integriteten
  utan till äganderätten.

 378. Det var ett intrång mot bilen, vilket
  kräver en husrannsakningsorder.

 379. Då det var kränkning av en ägodel
  bortsåg man från integriteten.

 380. En minoritet av rätten,
  som höll med om att det var intrång-

 381. -och ett brott mot fjärde tillägget,
  använde ett annat argument.

 382. De såg till integritetsaspekten. Även
  om bilen körs i en offentlig miljö-

 383. -och polisen kan följa bilar fysiskt-

 384. -och GPS:en motsvarar det i funktion,
  måste man se det sammanvägt.

 385. Om man använder det en längre tid
  kombinerat med andra källor-

 386. -så får polisen mer information
  än man kan förvänta sig.

 387. Då krävs det
  en husrannsakningsorder.

 388. Det kallas "mosaikteorin".
  En bit säger inget om ditt privatliv-

 389. -men samlar du fler bitar
  framträder en bild.

 390. Man bör se till hela bilden
  och inte varje enskild del.

 391. På senare tid...
  Fallet som jag inledde med-

 392. -att polisen
  söker igenom mobiltelefoner.

 393. Polisen beslagtar en smarttelefon-

 394. -för de har rätt att kroppsvisitera
  personer de griper på gatan.

 395. Rätten godkänner det, för att
  skapa trygghet och säkra bevis.

 396. Det finns två fall med cigarettpaket
  som personer bär på sig.

 397. Polisen tog det eftersom de med rätta
  misstänkte att det innehöll droger.

 398. Det var ursprunget till regeln
  att polisen har rätt att visitera-

 399. -utan husrannsakningsorder.

 400. Det är ett intressant fall
  och enkelt att förstå.

 401. Tekniken i dagens mobiltelefoner
  var otänkbar för några decennier sen-

 402. -när dessa fall uppstod. Tekniken
  har utvecklats väldigt snabbt.

 403. Om USA menar att en mobil är
  likställd med ett cigarettpaket-

 404. -är det som att påstå att
  en ridtur är som en rymdresa.

 405. Båda är en resa från A till B-

 406. -men räckvidd, omfattning
  och konsekvens skiljer sig åt.

 407. Numera avslöjar mobilen mer
  för staten än en husrannsakan.

 408. Det är ett radikalt påstående.
  Men jag menar att det är sant.

 409. Jag visade er ju hur smarttelefoner
  innehåller ens hela historia-

 410. -som kan digitaliseras
  och genomsökas-

 411. -och därmed få ut mer
  än från en husrannsakan-

 412. -som har fysiska begränsningar.

 413. Mobilen, som man bär med sig
  på offentlig plats-

 414. -är nu kanske mer skyddad
  än hemmet.

 415. Det väcker en del frågor
  som jag återkommer till.

 416. Är privatlivet i offentligheten
  skyddat? I stort sett nej.

 417. Det kanske inte ska skyddas helt,
  men vi borde hitta nåt slags skydd.

 418. Samlad offentlig information kan
  skyddas, men var går tröskeln?

 419. När är mosaiken tydlig nog för
  att utgöra ett intrång i privatlivet?

 420. Smarttelefoner kanske skyddas i USA,
  men inte i de flesta andra länder.

 421. De lär nog följa efter. Man kan inte
  bortse från högsta domstolens logik.

 422. Men de skyddar smarttelefoner.

 423. Vad händer
  om de beslagtar en bärbar dator?

 424. Kommer de argumentera likadant?
  Datorn innehåller samma info-

 425. -men har inte riktigt
  samma funktion som en mobil.

 426. Om jag har infon på en USB-sticka
  som jag bär med mig.

 427. Jag vill inte ha min info i molnet.

 428. Är den då skyddad?
  Det beror på hur den uppfattas.

 429. Om jag bär omkring på en dator?

 430. Om domstolen säger
  att en smarttelefon är skyddad-

 431. -vet vi inte
  varför eller vad som skyddas.

 432. Är det apparaten?
  Är det mobilens funktion-

 433. -till skillnad från en laptop som är
  ett verktyg mer än en del av dig?

 434. Eller är det informationen?
  Är då all info du bär på dig skyddad?

 435. Vi måste hitta
  nya gränsdragningsprinciper-

 436. -mer än att bara säga
  att en mobil tillhör privatlivet.

 437. Hur ska vi då gå vidare?

 438. Vad vill vi skydda i privatsfären?

 439. Vi kan se på klassiska teorier,
  rätten att lämnas i fred.

 440. Det känns bra intuitivt, men säger
  inget om trösklar eller gränser.

 441. När ska vi lämnas i fred
  och när får vi besväras?

 442. Westin säger att det handlar om att
  kontrollera vad du delar med andra.

 443. Det är grunden för skydd av data.

 444. Det är relevant,
  men allt mer orealistiskt.

 445. Vi kontrollerar inte
  infon om oss själva.

 446. Vi lär får höra mer om det framöver.

 447. Idén att integritetslagar ska hjälpa
  oss att skydda info om oss själva-

 448. -är föråldrad,
  om den nånsin har varit riktig.

 449. Det hör inte hit.

 450. Mer intressant är två andra teorier
  om integritet som är klargörande.

 451. Johnson säger att det är
  frihet att slippa dömas av andra-

 452. -i alla fall på irrelevanta grunder.

 453. Så argumenterar Google:
  Du kan dömas och diskrimineras-

 454. -men
  det ska vara relevant i kontexten.

 455. Så fort folk använder info om mig
  för att bilda sig en uppfattning-

 456. -som inte är relevant
  för den bedömning som de gör-

 457. -kränks min integritet, eftersom
  det hindrar mig att vara mig själv.

 458. Det kopplar till Philip Agres idé.

 459. Integritet är frihet från orimliga
  inskränkningar av din identitet.

 460. Integritet är kopplat till skapandet
  av din eller dina identiteter-

 461. -för att kunna vara dig själv.

 462. Nissenbaums teori
  om kontextuell integritet-

 463. -är också ganska tilltalande.

 464. Men den är inte så praktisk.
  Att definiera en kontext-

 465. -och att veta när kontexten
  upphör att gälla är ganska svårt.

 466. Vi blickar framåt.
  Det jag vill göra i mitt projekt-

 467. -är att undersöka nya idéer.
  Mosaikteorin kan vara intressant.

 468. Det är intressant att undersöka hur
  integriteten ser ut på 2000-talet.

 469. En tanke är bubblor vi bär med oss.

 470. Din smarttelefon är en del av bubblan
  du bär med dig i offentligheten.

 471. Du syns, men din bubbla är skyddad.

 472. Det är som när
  du talar i telefon på tåget.

 473. Folk kan lyssna, men bör inte lägga
  sig i. Vi låtsas att de inte hör.

 474. Om nån bryter mot det
  så spricker bubblan.

 475. En annan idé är det utökade jaget.

 476. Det kan vara
  ett skäl att särskilja mobilen.

 477. I synnerhet för unga i dag är mobilen
  en del av kroppen, som mina glasögon.

 478. Att ta deras mobil
  är som att kapa av en hand.

 479. Kanske överdrivet, men inte mycket.

 480. Har vi nåt privatliv i framtiden?
  Kommer alla leva i glashus?

 481. Eller kommer det tillåta en del insyn
  och vara delvis genomskinligt?

 482. Eller kommer vi leva i bubblor där
  vi syns men känner oss trygga?

 483. Eller, jag vet inte vad det betyder,
  blir privatlivet som en mosaik?

 484. Eller nåt annat? Jag vet inte.
  Jag vill gärna höra era tankar. Tack.

 485. Översättning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att skydda det privata

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Bert-Jaap Koops är professor vid Tilburguniversitetet i Nederländerna och föreläser om hur den privata sfären är i upplösning. Han menar att teknologiska och sociala förändringar gör våra allmänna utrymmen allt mer privata. Hur ser gränserna ut för det privata i den nära framtiden och vilka lagar ska skydda oss när nästan hela vårt privatliv ryms i mobiltelefonen? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Databehandling, Datorer, IT-säkerhet, Internet, Personlig integritet, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Så används big data

Judith Simon är forskare vid IT-universitetet i Köpenhamn. Hon föreläser här om hur stora dataflöden, så kallad big data, används i skolsystem, i forskning och i syfte att övervaka. Hur vet vi att big data används i goda syften? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Demokratifrågor på nätet

Peter Dahlgren är professor emeritus på Uppsala universitet och föreläser om hur de sociala nätverken påverkar hur vi kommunicerar och tänker. Han resonerar kring hur internet förändrar oss som människor. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Att skydda det privata

Bert-Jaap Koops är professor vid Tilburguniversitetet i Nederländerna och föreläser om hur den privata sfären är i upplösning. Hur ser gränserna ut för det privata i den nära framtiden och vilka lagar ska skydda oss när nästan hela vårt privatliv ryms i mobiltelefonen? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Risker med big data

Data- och informationsforskaren Mireille Hildebrandt föreläser om företags och organisationers användning av big data. Är vi slavar under de datamängder som sparas om oss? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Rättighetsfrågor på nätet

Sebastian Haunss från universitetet i Bremen föreläser om juridiska utmaningar på nätet när information som film och foton flödar fritt. Han berättar om politiseringen av information i kunskapssamhället och om vilka utmaningarna är att hantera detta i framtiden. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Staten och datakapitalet

Luciano Floridi är forskare vid universitetet i Oxford och föreläser om faran med att stora insamlade datamängder om användares beteenden på nätet hamnar i kapitalets händer. Han menar att de stora datamängderna, big data, borde vara till allmänhetens nytta. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Etik i det digitala samhället

Statsvetaren Ben Wagner föreläser om att länders regeringar har allt mindre att säga till om när det gäller etik och yttrandefrihet i det globala, digitala samhället. Det är istället de olika sociala mediernas regelverk som styr. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Hur du får folk att berätta

Katarina Gunnarsson, prisbelönt reporter på Sveriges Radio, ger tips om hur man som journalist får intervjupersoner att öppna sig och hur man skapar trygghet så att folk börjar berätta i starka scener och bilder. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning