Titta

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Om UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Föreläsningar från föreläsningsserien Public Domain and Democracy in the Digital Age vid Uppsala universitet. Internationella forskare diskuterar frågor om lagar och regelverk i den digitala världen. Vad händer när stater och regeringar får konkurrens av privata företag när det gäller att diktera reglerna i den digitala världen? Inspelat den 18-19 september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Demokrati i en digital era : Staten och datakapitaletDela
 1. Det här är världen vi lever i.
  Den innehåller oerhörda mänger data.

 2. Jag tänker inte förnärma er-

 3. -genom att förklara för er
  vad det här betyder.

 4. För er som sitter långt bak i rummet
  ska jag tala om att vi har 2009 här...

 5. Jag hoppas att ni kan se markören.

 6. Här står mängden data som vi har
  ackumulerat från år 0 till år 2009.

 7. Det vill säga 0,8 zettabyte.

 8. Hoppar vi till 2020 är siffran 35 ZB,
  och då har vi räknat med precis allting.

 9. Från beklagliga, obehagliga och fåniga
  bilder på katter på Facebook-

 10. -till vackra grottmålningar i Spanien.

 11. Precis alla data.

 12. Även med en felmarginal på 50 %
  skulle de här siffrorna vara hisnande.

 13. Diagrammet visar även hur mycket
  det kostar att lagra alla dessa data.

 14. Men vad jag vill diskutera är ifall
  det finns en gräns för datatillväxten.

 15. Det ser inte ut så i nuläget.

 16. Gränserna har med termodynamik
  och fysik att göra.

 17. Den omvandlas och registreras
  av maskiner-

 18. -så det finns en termodynamisk sida
  av det hela.

 19. Även vår intelligens sätter gränser.
  De som påstår nåt annat har fel.

 20. Det finns ingen annan sorts intelligens.

 21. Vad talar jag om nu? Jo, algoritmer
  och kompressionsalgoritmer.

 22. Allt det här tar betydligt mindre plats
  om det kan komprimeras mer.

 23. Minnet är platsen där allt detta lagras.

 24. Sen 2007 har vi inte producerat
  nog med minne, det vill säga plats-

 25. -i förhållande till mängden nya data.

 26. Sen dess har vi därför utvecklat
  en policy för datahantering.

 27. Undvik att spara alla data och radera
  data som tar för mycket plats.

 28. Vi gör det här i miniformat
  i våra mobiltelefoner.

 29. Det här är den sortens skräp
  som är i omlopp.

 30. Alla som har studerat logik
  och kan nånting om Venndiagram-

 31. -utbrister genast: "Vad är det där?!"

 32. Titta på den gula cirkeln - data.

 33. Det borde vara den största cirkeln,
  för öppen betyder öppna data.

 34. Den blå cirkeln borde vara
  inuti den gula.

 35. Vad är skillnaden mellan den här
  oerhörda mängden big data...

 36. Vad är big data och vad är öppna data?

 37. Myndighetsdata är
  en del av den gula cirkeln.

 38. Den borde kanske vara en del av
  både den blå och den gula cirkeln.

 39. Diagrammet delas ofta upp
  i en privat och en offentlig del.

 40. Den här diskussionen är meningslös.

 41. Ingenting blir bättre av att man
  gräver ner sig i såna oväsentligheter.

 42. Oturligt nog är de riktiga källorna
  inte mycket bättre.

 43. Man skulle kunna säga
  att diagrammet...

 44. Det är nästan nåt pornografiskt
  över ordet, men i alla fall...

 45. Diagrammet visar skillnaden mellan big
  data, öppna data och myndighetsdata.

 46. McKinsey,
  som verkligen borde kunna sin sak-

 47. -erkänner att det här bara är
  en ungefärlig bild av hur det ser ut.

 48. Cirklarna har inte
  exakt uppmätta storlekar.

 49. Men relationerna mellan dem framgår.

 50. Matrix och relationer skiljer sig åt.

 51. Matrix stämmer inte alls,
  men det gör relationerna.

 52. Vi har alltså mängder av data.
  Flera zettabyte.

 53. En del av dessa data är big data. Vi
  har inte pratat om vad big data är än.

 54. En del av dessa data
  är mer eller mindre öppna.

 55. Ingen vet om den gröna cirkeln borde
  ligga längre till vänster eller höger.

 56. Tydligen är alla myndighetsdata öppna.

 57. McKinsey borde kunna sin sak.

 58. Men enligt det här diagrammet
  är alla myndighetsdata öppna.

 59. Era data är spridda lite överallt.

 60. Så här såg utvecklingen ut 2013.

 61. Det är ingen vidare bra utveckling.

 62. Därför ska vi ägna oss åt vad
  filosoferna kallar konceptuell analys.

 63. Det här är en snabbrepetition.
  Det här har funnits sen 2001.

 64. Man bestämde att man skulle ha tre
  specifika kännetecken för big data.

 65. Hastighet handlar inte bara om
  hur snabbt datamängden växer-

 66. -utan även om
  hur snabbt den förändras.

 67. Datamängden växer alltså inte bara,
  utan den förändras även konstant.

 68. Då har vi klarat av hastigheten.

 69. Variation handlar om att data
  kommer från en mängd olika källor.

 70. Oturligt nog
  är dessa data inte strukturerade.

 71. Folk som sysslar med datavetenskap
  bryr sig inte ens om att lyssna-

 72. -om man förväxlar
  stora datamängder med big data.

 73. Strukturerade data är inte big data.

 74. Big data är ostrukturerade data
  som hanteras med sökfunktioner.

 75. De är inte strukturerade
  i trevliga Excell-ark.

 76. När det gäller volymen
  har vi redan talat om zettabyte.

 77. Det här sättet att dela in big data
  ledde flera år senare till...

 78. Elva år senare började big data
  klassas som en ny ekonomisk tillgång.

 79. Som valuta eller guld. Senare pratade
  man om olja. Det stämmer antagligen.

 80. År 2012 gjorde IBM:s ordförande
  följande uttalande.

 81. Jag läser för er
  som sitter för långt bak i rummet.

 82. "Big data är en ny sorts naturtillgång."

 83. "Data kan likställas
  med ångkraft, och fossila bränslen."

 84. "Data kan bidra till nya nivåer
  av välstånd och sociala framsteg."

 85. Det här håller de allra flesta med om.

 86. Den fjärde punkten i beskrivningen
  av data är värde.

 87. Ni kan ha hört nån prata om
  sanningshalt, men det hör inte hit.

 88. Man talar inte om sanningshalten
  hos big data. Det är meningslöst.

 89. Man hoppas att den är tillförlitlig
  och konsekvent, men sanningshalten...

 90. Det finns big data om astronomi,
  men när det gäller sanningshalten...

 91. Det är ingenting som man bör se
  som en fjärde aspekt av big data.

 92. Den fjärde aspekten är värdet
  som ökar eller minskar.

 93. Värdet beskrivs ofta, som vi såg i
  IBM-uttalandet, som ett slags guldrush.

 94. Det är som guld.

 95. Så här trevligt avbildas guldrushen
  i Kalifornien 1849 på ett frimärke.

 96. I verkligheten såg det ut så här.

 97. Det var smutsigt och våldsamt, och
  man delade inte med sig av sina fynd.

 98. Så ser kampen om big data ut.

 99. Konkurrensen om vem som
  ska få tillgång till vad är stenhård.

 100. Jag kan berätta mer om det-

 101. -när vi pratar om Royal Mail och vad
  som gick snett när Royal Mail såldes.

 102. Det bygger inte enbart på min analys,
  utan även på statens egen analys.

 103. Det där var alltså
  de fyra aspekterna av big data.

 104. Är big data en offentlig resurs?

 105. Tja...det kan man väl
  på sätt och vis säga att det är.

 106. Big data har fantastiska egenskaper,
  och dem känner ni säkert redan till.

 107. De har en grundläggande egenskap
  som andra resurser saknar. De växer.

 108. I motsats till olja, guld och diamanter-

 109. -så blir datamängden bara större
  med tiden.

 110. Jag tycker att det verkar misstänkt.
  Ingenting som är riktigt bra växer.

 111. Det brukar alltid vara tvärtom
  på ett eller annat sätt.

 112. Jag tror att det finns en dold kostnad
  här som vi inte tar med i beräkningen.

 113. Den gängse bilden är att allt är frid
  och fröjd och datamängden bara växer.

 114. Det är en förnybar resurs
  som går att förädla-

 115. -och den är naturligtvis återanvändbar.

 116. Det är därför big data,
  eller öppna data, är så viktiga.

 117. Data har många användningsområden.
  Det är därför resursen är så intressant.

 118. Den är även farlig, eftersom den
  går att utnyttja i oetiska syften.

 119. Offentliga data är en användbar resurs
  som gör att man kan förbättra tjänster.

 120. Och man kan skräddarsy tjänster och
  produkter efter de behov som finns.

 121. Man kan göra en mängd förutsägelser
  med hjälp av data nu för tiden.

 122. Man kan skapa simuleringar.

 123. Om man går in i ett biokemilabb
  i Oxford-

 124. -så har forskarna
  aldrig sett ett försöksdjur.

 125. De arbetar uteslutande med databaser.
  Allt är digitaliserat och in silico.

 126. Det beror på att man kan simulera
  i stor sett vad som helst numera.

 127. Men beslut bör inte fattas
  utifrån simuleringar.

 128. Det såg vi i exemplet med
  stormarknaden som vi hörde om i går.

 129. Det visar hur fel det kan gå.

 130. Främst av allt
  handlar det om innovation.

 131. Big data - innovation.
  De växer och utvecklas av sig själva.

 132. Man skulle kunna säga
  att förutsättningarna är ideala.

 133. Jag ska prata mer om det
  om en stund.

 134. Om det här är en resurs man kan göra
  en mängd fantastiska saker med-

 135. -vilka är det då som kan
  dra nytta av alla dessa data?

 136. Det här är sånt man kan hitta på nätet.
  Det här handlar om USA:s ekonomi.

 137. "Big data: lättillgänglighet"
  Det går från lägst till högst.

 138. "Big data: värdepotential".
  Hur mycket värde får man ut av data?

 139. Storleken på bollen visar på
  det relativa bidraget till BNP.

 140. Jag vill uppmärksamma er på nånting,
  nämligen på staten.

 141. Här har vi konst och underhållning.
  Det når knappt halvvägs...

 142. Om man skulle dra en gränslinje
  så skulle den hamna här.

 143. Är ni redo?

 144. Det här är originaldiagrammet.

 145. Här har vi staten, och här
  har vi konst och underhållning.

 146. Det här är vad man hittar på nätet,
  och det här är originaldata.

 147. Här hittar man även mer information.

 148. "Möjligheten att äga eller få åtkomst
  till data och analyser."

 149. "Värdet av data och/eller
  konkurrensfördelar."

 150. Det här innebär att staten-

 151. -har små möjligheter att äga eller
  få åtkomst till data och analyser.

 152. Dessa data är alltså lättillgängliga.

 153. Svårigheten är låg och värdet är högt.

 154. Man vill, om möjligt, befinna sig här
  i det övre högra hörnet.

 155. Så här ser förmågan att äga och/eller
  få tillgång till data och analyser ut-

 156. -i just det här diagrammet.

 157. Men vad handlar det då om
  för slags värde?

 158. Den här är från McKinsey.

 159. Det här är sektorerna
  som har nytta av big data.

 160. Här har vi staten som ligger
  till höger på värdepotentialindex-

 161. -och befinner sig strax ovanför linjen
  när det gäller tillväxt i USA 2000-2008.

 162. Staten ligger bra till när det gäller
  att dra nytta av de här resurserna.

 163. Den har åtminstone
  en relativt bra position.

 164. Staten får således ut
  nåt av alla dessa data.

 165. Hur mycket pengar motsvarar det här,
  om man ska vara konkret?

 166. Folk talar gärna om pengar
  i anslutning till en analys.

 167. Om McKinseys beräkningar stämmer...

 168. Deras analyser tycks stå högt i kurs
  hos dem jag har pratat med.

 169. Här ser man siffrorna för skolväsendet,
  transportväsendet, konsumentvaror-

 170. -elektricitet, olja och gas.

 171. Den blå linjen visar
  hur mycket man tjänar-

 172. -om big data omvandlas
  till ekonomiska värden.

 173. Den mörkblå linjen representerar
  hälsovård och konsumentkredit.

 174. Öppna data bidrar till en ekonomisk
  vinst på 3,3-5,4 biljoner.

 175. Kanske. Det här är samma människor
  som placerade alla myndighetsdata-

 176. -inom öppna data,
  så man får ta det med en nypa salt.

 177. Man måste ta hänsyn till vissa aspekter
  när det gäller värdet.

 178. Låt oss vara lite mer konkreta.
  Det här är en pålitligare studie-

 179. -utförd av The Centre for Economic
  and Business Research 2012.

 180. Big data bidrog med 25,1 miljarder
  till Storbritanniens ekonomi 2011.

 181. Det här verkar vara
  ganska tillförlitligt.

 182. Siffrorna kan variera en aning,
  men studien stämmer ganska bra.

 183. Det finns alltså ett värde
  i statens resurser i form av data.

 184. Kollektiv nyttighet eller kollektiv
  tillgång? Hur kan vi använda data?

 185. Det finns mängder av tillgängliga data,
  vilket leder till en hel del problem.

 186. Ha det här i åtanke när vi pratar
  om öppna data om en liten stund.

 187. Jag vill verkligen understryka det här,
  utan att bli alltför tjatig.

 188. Det här medför kostnader.

 189. Vi har inhämtning och lagring.

 190. Vi har även användbarhet. Det är inte
  gratis att t.ex. uppgradera mjukvara.

 191. Även säkerhet är en aspekt
  som man måste hantera på nåt sätt.

 192. Tillgänglighet
  - det förekommer avbrottstid.

 193. Betalar man ut ersättning om tjänsten
  man tillhandahåller inte är tillgänglig-

 194. -vilket leder till att nån
  förlorar massor av pengar?

 195. Analyser - nån måste
  bidra med kunskap.

 196. Alltihop begränsas av lagar och etik.

 197. Man måste vara laglydig
  och foga sig efter nya bestämmelser.

 198. Allt det här har en prislapp som visar
  pund, dollar eller euro. Allting kostar.

 199. Datahanteringen är väldigt dyr.

 200. Man måste komma ihåg att data inte
  växer på träd och kan plockas gratis.

 201. Det innebär att hanteringen... Jag
  övergår nu till att prata om öppna data.

 202. Offentliga data, som är mer
  eller mindre strukturerade-

 203. -medför vissa risker.

 204. Vi har den etiska aspekten.

 205. Som filosof nämner jag den först,
  men den är nog verkligen viktigast.

 206. Jag vill sammanfatta riskerna
  och de sensoriska mönstren.

 207. Jag tittar på big data, som är
  stora mängder ostrukturerade data-

 208. -i jakt på urskiljbara små mönster.

 209. Big data motsvarar epistemologiskt sett
  sökandet efter små mönster.

 210. För att hitta mönster måste man söka
  envist, både på djupet och på bredden.

 211. Då stöter man troligen
  på sensoriska mönster.

 212. Till och med när det handlar om
  de allra mest välmenande individer-

 213. -så är det ledsamt nog så
  att om man gräver djupt nog-

 214. -och, så att säga,
  ägnar sig åt hydraulisk sprängning-

 215. -så kan det hända att man
  upptäcker personliga data-

 216. -som aldrig borde ha sett dagens ljus.

 217. Det här leder till kostsamma mönster.

 218. Det kan hända att alltihop
  är ett enda stort misstag.

 219. Ett sånt begicks nyss i Storbritannien.

 220. NHS gjorde ett katastrofalt försök
  att slå ihop ett antal tjänster.

 221. Det förekommer naturligtvis
  även policyrisker.

 222. Vem kommer dra nytta av det här
  när hela kalaset har betalats-

 223. -av skattebetalarna?

 224. Den här informationen har jag fått
  av en av mina kollegor, Linnet Taylor-

 225. -som jag jobbade med tidigare.

 226. Telefonbolaget Orange dominerar
  marknaden på Elfenbenskusten.

 227. För några år sen,
  mellan 2011 och 2012-

 228. -utlyste de utmaningen D4D.

 229. De försedde forskare med big data
  som uppgick till 2,5 miljarder register-

 230. -över kommunikation
  mellan 5 miljoner användare.

 231. Man kan säga att man skapade en bild
  av ett helt land under några månader.

 232. Användarnas identiteter
  skyddades av Orange.

 233. Man kunde alltså inte identifiera Mary,
  Peter och John, eller vad de nu hette.

 234. Allt verkade vara i sin ordning.

 235. Men just då pågick
  andra ivorianska inbördeskriget.

 236. FN var på plats
  när dessa data samlades in.

 237. Den här krisen var politisk. ett
  politiskt parti stred mot ett annat.

 238. Två etniska grupper
  stred mot varandra.

 239. Man ville döda alla, oavsett vem
  som skickat vilket meddelande.

 240. Man kunde identifiera hela grupper
  som närvarade vid politiska möten-

 241. -eller få koll på
  folks etniska tillhörighet.

 242. Då spelar anonymitet på individnivå
  inte längre nån roll.

 243. Det här är en av farorna
  med att tillgängliggöra öppna data.

 244. Det här var tänkt
  som ett positivt projekt.

 245. Som tur var hände inget,
  men det kunde det ha gjort.

 246. Det fanns obehagliga människor
  som kunde ha utnyttjat dessa data.

 247. Vill vi att våra data ska vara så öppna?
  Här handlade det om ett företags data.

 248. Men vad händer
  om staten är inblandad?

 249. Det finns orsaker till
  att man gör sina data-

 250. -som kan vara omfångsrika
  eller ostrukturerade-

 251. -tillgängliga för alla
  som är intresserade av dem.

 252. När det gäller politik handlar det om
  genomsynlighet och ansvarighet.

 253. Det här har man tyngt
  oerhört mycket på i Storbritannien.

 254. Sen har vi de finansiella värdena.

 255. Ni minns väl att IBM
  pratade om data och guldgrävande?

 256. Vi har även den kollektiva nyttigheten.

 257. Man kan t.ex. förbättra tjänster,
  hälsovård och social rörlighet.

 258. Det skulle komma oss alla till godo.
  Det här är ett sätt att se på saken.

 259. Till vänster i bilden
  hittar vi etik, ekonomi och policy-

 260. -och alla medföljande risker.
  Tänk t.ex. på Elfenbenskusten.

 261. På den andra sidan
  hittar vi alla de fördelar jag nämnde.

 262. Det är de här aspekterna
  som diskuteras i Storbritannien i dag.

 263. Det finns en polarisering mellan
  diverse grupper med skilda synsätt.

 264. Vissa ser offentliga data
  som en tillgång.

 265. De anser att vi bör utnyttja
  dess ekonomiska värde.

 266. Det är som att ha en skattkista full
  med guld som inte får slösas bort.

 267. De som betonar den kollektiva nyttan-

 268. -anser att vi måste vara försiktiga med
  de etiska och politiska aspekterna.

 269. Vi måste se till att data används
  i icke-kommersiella syften-

 270. -så att folk inte drar nytta av dem
  för egen vinning.

 271. Vill man göra analysen mer konkret-

 272. -tror jag att Royal Mails misstag
  kan vara ett bra exempel att ta upp.

 273. Det jag har pratat om hittills
  har varit en smula abstrakt.

 274. Jag hoppas att mina
  mest empiriskt inriktade kollegor-

 275. -uppskattar att vi tittar närmare
  på ett konkret exempel.

 276. Varför just Royal Mail?

 277. Enligt Open Data Barometer som
  beskriver hanteringen av öppna data-

 278. -är Storbritannien världsetta.

 279. Jag tror att bilden
  är tillräckligt tydlig-

 280. -men jag vill betona
  att i spindelanalysen-

 281. -så ser man att myndigheternas
  beredskap ligger på 100 %.

 282. Men tittar man på samhällspåverkan så
  ser man att det finns en kurva där.

 283. När det gäller övriga parametrar
  ser det anmärkningsvärt bra ut.

 284. Ansvarighet, entreprenörer
  och företag, socialpolitik, innovation-

 285. -påverkan på politik och civilsamhälle.

 286. Det här är goda nyheter
  även för det här landet-

 287. -som ligger trea efter USA.

 288. När det gäller samhällspåverkan
  har Sverige ett stort försprång.

 289. Myndigheterna använder data på ett
  öppet sätt för att förbättra samhället.

 290. När det gäller andra aspekter
  ser det sämre ut.

 291. Det är alltså en bra idé att använda
  ett exempel från Storbritannien.

 292. Det är där det händer saker
  för tillfället.

 293. Privatiseringen av Royal Mail är den
  viktigaste som skett under senare år.

 294. "Postverket Royal Mail
  grundades i Storbritannien år 1516."

 295. Det har funnits i ett halvt årtusende.

 296. Att sälja Royal Mail är som att sälja
  sin mormors mormors mormor.

 297. Det här gav upphov till
  en hel del självrannsakan i landet.

 298. Royal Mail var ett statligt bolag
  som privatiserades 2013.

 299. Den brittiska staten äger
  fortfarande 30 % av företagets aktier.

 300. Så långt är allt väl. Mer eller mindre.

 301. Försäljningen av företaget inbringade
  mindre pengar än den kunde ha gjort.

 302. Det följande borde aldrig ha hänt.

 303. PAF är en databas
  över alla platser dit post levereras.

 304. I Storbritannien har postnummer
  och adress ett mycket nära samband.

 305. Det är i alla fall oftast så.

 306. Huset man bor i motsvaras av ett
  postnummer som inget annat hus har.

 307. "Det finns 29 miljoner adresser
  till vilka post kan levereras."

 308. "Det finns 1,8 miljoner postnummer
  och 1,4 miljoner företagsnamn."

 309. Royal Mail tjänade 27 miljoner pund-

 310. -vilket inte är orimligt mycket pengar.
  Vissa av oss har större anslag än så.

 311. Staten fick alltså in lite fickpengar
  som de kunde göra nånting med.

 312. Problemet var bara att de missade
  att exkludera sin databas-

 313. -från försäljningen.

 314. De sålde hela paketet,
  inklusive databasen.

 315. När det upptäcktes
  var det redan för sent.

 316. De hade inte bara sålt asken,
  de hade sålt smyckena som låg i den.

 317. Men de tog bara betalt för asken.

 318. Här är rapporten som lämnades
  till underhuset den 17 mars 2014.

 319. "Statistik och öppna data:
  utnyttjande av oanvänd kunskap..."

 320. Den är skriven av The Public
  Administration Committee.

 321. "Allmänheten har rätt att få tillgång
  till data, men här råder förvirring."

 322. "Lämplig lagstiftning
  bör tillhandahållas omgående."

 323. "Rätten till integritetsskydd
  måste tas med i beräkningen."

 324. I Storbritannien nämns det
  först i den andra paragrafen.

 325. Jag beklagar.

 326. "Den kontrovers som nyligen uppstod
  gällande vårddata"-

 327. -"visar på riskerna med missriktad
  eller överdriven omsorg om integritet."

 328. "Restriktionerna för offentliggörandet
  av myndighetsdata bör upphävas."

 329. Nu sjunger man
  "God save the Queen".

 330. Jag måste säga att jag håller med om
  det här uttalandet till hundra procent.

 331. "Vissa myndighetsdata är av
  stort värde för landets ekonomi."

 332. "PAF ingick i försäljningen för att
  höja priset på aktierna i Royal Mail."

 333. "PAF borde ha behållits som offentliga
  data och en nationell tillgång."

 334. "Försäljningen av PAF var
  ett misstag som aldrig får upprepas."

 335. Rapporten fortsätter.

 336. "Storbritannien var tidigt på plan när
  det gäller öppna myndighetsdata."

 337. "Om man går miste om möjligheter..."
  Ni får läsa resten själva.

 338. Jag vill understryka att poängen
  med det hela-

 339. -är vikten av konkurrensfördelar
  och ekonomisk vinst.

 340. Det här var alltså
  analysen av misstaget.

 341. Hur hade man kunna handla i stället?

 342. I januari 2014 kom det in en rapport...
  Ursäkta, det blev visst lite för smått.

 343. ...till The Department for Business,
  Innovation and Skills.

 344. Vad skulle man göra åt
  det här med adressdatabasen?

 345. Det här handlar alltså
  om en adressdatabas-

 346. -som identifierar alla hus
  och affärsrörelser i landet.

 347. Jag läser högt än en gång.

 348. "Granskningen har visat på att öppna
  data skulle leda till stor värdeökning."

 349. "Vi rekommenderar att grundläggande
  uppgifter ska tillhandahållas gratis."

 350. "Premiumversioner
  skulle dock fortfarande säljas"-

 351. -"vilket skulle göra att produktion
  och underhåll förblir oförändrade."

 352. Den här rapporten
  kommenterades av APPSI-

 353. -som representerar civilsamhället.

 354. "Vi anser att lösningen med
  premiumversioner har många fördelar."

 355. "Staten kan även sälja uppgifter
  från databaser på kommission."

 356. Idén med premiumversioner skulle ha
  varit utmärkt om databasen inte sålts.

 357. Men nu är det för sent.

 358. Vilka lärdomar kan vi dra av det här?

 359. Vi sålde Royal Mail och databasen och
  förlorade en källa till statsintäkter.

 360. Vi hade kunnat lösa det hela
  genom att ha premiumversioner.

 361. Då skulle alla ha haft fri tillgång till
  informationen, precis som vi har i dag.

 362. Man får göra högst femton
  gratissökningar om dagen.

 363. Allt annat man kan göra
  med adressdatabasen-

 364. -skulle ha inbringat statliga intäkter
  som hade kommit alla till godo.

 365. Nu är det aktieägarna
  som vinner på det hela.

 366. Jag skulle vilja se de två pilarna mötas
  i stället för att peka åt varsitt håll.

 367. De kollektiva tillgångarna
  och den kollektiva nyttan kan mötas.

 368. Jag tror att vi kan skapa en modell
  där de öppna data som samhället har-

 369. -kan användas på ett sätt
  som genererar ett värde-

 370. -som i sin tur kan användas
  för att förbättra världen vi lever i.

 371. Det här är möjligt att genomföra.

 372. Det har gjorts en enda gång
  och det var inom oljeindustrin.

 373. Den här modellen har hyllats av alla
  som kan nånting om oljeindustrin-

 374. -och inte representerar storföretagen-

 375. -inklusive människor som är så "galna"
  som de som jobbar på The Economist.

 376. Staten har
  ekonomiska intressen i företagen.

 377. Staten innehar licenser för utforskning
  och produktion av olja och naturgas-

 378. -och genom att äga företag
  som äger andra förtag-

 379. -kan man skörda frukterna.

 380. Oljan i Norge tillhör hela befolkningen.

 381. Den norska staten
  förvaltar oljan åt hela samhället.

 382. Åt allmänheten, folket, invånarna,
  vad man än vill kalla norrmännen.

 383. Pengarna hamnar
  i norrmännens fickor-

 384. -och måste förvaltas med omsorg
  med olika problem i åtanke.

 385. Det här är ett mycket sofistikerat sätt
  att sköta affärer på.

 386. Det kräver en ofattbar synkronisering
  av offentliga och privata intressen-

 387. -stimulansåtgärder och möjligheten att
  utvinna statliga intäkter ur en resurs.

 388. Men det är genomförbart, och det
  kan lära oss nåt om offentliga data.

 389. Jag citera Mireille:
  "Data är den nya oljan."

 390. Resursen liknas inte bara vid guld.
  Ni minns kanske de där guldgrävarna.

 391. Vi bör ta den här liknelsen
  på större allvar.

 392. Statsmakter skulle kunna hantera data
  så som Norge hanterar sin olja.

 393. Kommersiella intressenter kan hjälpa
  till med hantering av myndighetsdata.

 394. Jag anser att det här
  skulle gå att uppnå-

 395. -trots alla problem staten kan orsaka.

 396. Jag hoppas
  att det blir tid över för frågor.

 397. Jag kastar en blick på moderatorn.
  "Användningen av big/öppna data..."

 398. Ni får gärna kommentera
  min användning av begreppen.

 399. ..."i civilsamhällets tjänst är gynnsamt
  för människors framtida välmående."

 400. Mycket kan göras
  för att förbättra vår levnadsstandard.

 401. "Dock är big/öppna data än så länge
  en underutnyttjad resurs"-

 402. -"som till stor del är outforskad,
  underteoretiserad och oreglerad."

 403. Nåt som visade sig bli mycket dyrt
  i fallet med Royal Mail.

 404. Det här bör åtgärdas omgående.

 405. Att ha oreglerade öppna/big data är
  förrädiskt, vilket guldrushen lärde oss.

 406. Öppna/big data
  behöver en etisk och rättslig grund.

 407. Annars kan det gå
  som med Royal Mail.

 408. Min lösning
  är hämtad från renässansen.

 409. Från en av männen bakom den förra
  informationsteknologiska revolutionen.

 410. När tryckkonsten uppfanns
  hade Aldus Manutius-

 411. -mannen som gav oss
  den kursiva stilen-

 412. -och var en av de främsta boktryckarna
  genom tiderna-

 413. -följande motto för sin verksamhet:

 414. Det är på latin och formulerades
  i en annan tidsålder än vår egen.

 415. Det betyder skynda långsamt.

 416. Skynda lagom.

 417. Vi måste skynda mot framtiden-

 418. -men vi måste se till
  att aldrig upprepa samma misstag-

 419. -som nyligen begicks
  vid försäljningen av Royal Mail.

 420. Översättning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Staten och datakapitalet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Luciano Floridi är forskare vid universitetet i Oxford och föreläser om faran med att stora insamlade datamängder om användares beteenden på nätet hamnar i kapitalets händer. Han menar att de stora datamängderna, big data, borde vara till allmänhetens nytta. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap
Ämnesord:
Big data, IT, Informationssamhället, Informationsteknik, Personlig integritet, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Så används big data

Judith Simon är forskare vid IT-universitetet i Köpenhamn. Hon föreläser här om hur stora dataflöden, så kallad big data, används i skolsystem, i forskning och i syfte att övervaka. Hur vet vi att big data används i goda syften? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Demokratifrågor på nätet

Peter Dahlgren är professor emeritus på Uppsala universitet och föreläser om hur de sociala nätverken påverkar hur vi kommunicerar och tänker. Han resonerar kring hur internet förändrar oss som människor. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Att skydda det privata

Bert-Jaap Koops är professor vid Tilburguniversitetet i Nederländerna och föreläser om hur den privata sfären är i upplösning. Hur ser gränserna ut för det privata i den nära framtiden och vilka lagar ska skydda oss när nästan hela vårt privatliv ryms i mobiltelefonen? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Risker med big data

Data- och informationsforskaren Mireille Hildebrandt föreläser om företags och organisationers användning av big data. Är vi slavar under de datamängder som sparas om oss? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Rättighetsfrågor på nätet

Sebastian Haunss från universitetet i Bremen föreläser om juridiska utmaningar på nätet när information som film och foton flödar fritt. Han berättar om politiseringen av information i kunskapssamhället och om vilka utmaningarna är att hantera detta i framtiden. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Staten och datakapitalet

Luciano Floridi är forskare vid universitetet i Oxford och föreläser om faran med att stora insamlade datamängder om användares beteenden på nätet hamnar i kapitalets händer. Han menar att de stora datamängderna, big data, borde vara till allmänhetens nytta. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Etik i det digitala samhället

Statsvetaren Ben Wagner föreläser om att länders regeringar har allt mindre att säga till om när det gäller etik och yttrandefrihet i det globala, digitala samhället. Det är istället de olika sociala mediernas regelverk som styr. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Grävande samarbete i Panamadokumenten

370 journalister från 78 länder arbetade tillsammans i över åtta månader för att granska 11 miljoner dokument som kom att heta Panamadokumenten. I en värld där pengar, företag och personer är verksamma globalt måste även undersökande journalister vara det. Här berättar några framstående journalister i denna undersökning om hur arbetet gick till. Medverkande: Mar Cabra, Helena Bengtsson, Joachim Dyfvermark och Johannes Kristjansson. Moderator: Fredrik Laurin. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning