Titta

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Om UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Föreläsningar från föreläsningsserien Public Domain and Democracy in the Digital Age vid Uppsala universitet. Internationella forskare diskuterar frågor om lagar och regelverk i den digitala världen. Vad händer när stater och regeringar får konkurrens av privata företag när det gäller att diktera reglerna i den digitala världen? Inspelat den 18-19 september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Demokrati i en digital era : Etik i det digitala samhälletDela
 1. Det jag ska prata om
  hör ihop med föregående ämne.

 2. Det som diskuterades här
  var mycket viktigt.

 3. Det är ett intressant exempel
  på postpolitisk politik.

 4. Folk har så lite tilltro
  till sina politiska system-

 5. -att de hellre
  har de tekniska systemen-

 6. -hårdkodade i lagen som ska antas-

 7. -så att varken parlamenten,
  byråkraterna eller politikerna-

 8. -kan sabba det på vägen.
  Det är ett intressant koncept.

 9. I en idealisk weberiansk byråkrati
  ska byråkraterna sköta ruljangsen-

 10. -men folk verkar inte tro på det längre,
  och vi såg just nån visa-

 11. -att det behöver vara hårdkodat
  innan vi är beredda att lita på det.

 12. Vad innebär det mer allmänt?
  Jag vill börja med ett exempel.

 13. De här två sakerna verkar triviala.
  Ett kreditkort och ett flygplan.

 14. Vi omges ständigt av saker som på
  ett eller annat vis är kodade objekt.

 15. Det faktum att man ens kan flyga
  med flygplan beror på en algoritm.

 16. Den här sitter åt på ett skumt sätt,
  vilket begränsar mina rörelser.

 17. Kreditkortet begränsar hur mycket
  pengar man kan spendera och på vad.

 18. Vi omges av algoritmer som
  bestämmer vad vi kan göra och inte.

 19. Att köpa en Louis Vuitton-väska
  eller flyga vart som helst i världen.

 20. Men det gäller inte
  bara för flygplan och kreditkort-

 21. -utan också till exempel stormarknader.

 22. Vad man kan köpa och vad produkten
  kostar beslutas i ett tidigt skede-

 23. -av en algoritm
  som ska göra vissa saker.

 24. Vi kommer till
  konsekvenserna för konsumenterna.

 25. Trafikljus gör antaganden om
  hur mycket trafik det kommer att bli.

 26. Om man har otur anses vissa bilar
  viktigare än andra, som regeringsbilar.

 27. Regeringen kan ha beslutat att bilar
  på den vägen ska ha grönt ljus oftare.

 28. Telefoner, givetvis. Det är en äldre,
  mindre algoritmdriven variant.

 29. Och naturligtvis bibliotek.

 30. Böckerna ni kan se
  beror på sökalgoritmen.

 31. Hur många använder fortfarande
  nyckelord för att hitta böcker?

 32. En person.
  Alla andra söker. Två personer.

 33. De flesta upptäckter
  förmedlas av sökalgoritmer.

 34. Det ni ser och den kunskap
  som ni söker efter på internet-

 35. -förmedlas av algoritmer.

 36. Vi vet att de är viktiga och att vi om-
  ges av kodade algoritmdrivna objekt-

 37. -men vi vet förvånansvärt lite
  om hur algoritmerna fungerar.

 38. Jag ska titta på två områden i dag.
  Det ena är algoritmisk reglering.

 39. Det andra är bredare. Om algoritmer
  reglerar vad vi kan se och göra-

 40. -vad får det för konsekvenser för
  yttrandefrihet och internetförvaltning?

 41. Grunden för detta är de koder
  och algoritmer som vi omges av.

 42. Vi har redan hört att de inte är
  neutrala saker som bara sker.

 43. Tekniken är inte fri från åsikter. Ofta
  är åsikterna svårhittade, men de finns.

 44. Om nån säger att nån teknik är neutral,
  så säg att de ljuger. Det är inte sant.

 45. Men de är inte nödvändigtvis
  politiska på det sätt man tänkte sig.

 46. De utvecklas.

 47. Hur kod kodas
  och hur kod regleras spelar stor roll.

 48. Det finns olika sätt
  att reglera saker på.

 49. Vi hörde att lagen kan föreskriva
  en viss kod, men oftast sker det inte.

 50. Få lagar uttrycker:
  "Programmera det här."

 51. Det finns väldigt få exempel på det.

 52. När vi talar om Google Spanien och
  det som kallas "rätten att bli glömd"-

 53. -vilket är en löjlig debatt som försöker
  feltolka dataskyddsdirektivet från 1995-

 54. -som nån underbar
  nyss uppfunnen rättighet.

 55. Det som oftast sker är att vi får en
  begäran på den sekundära nivån. Där.

 56. Algoritmen gör sin grej här uppe.
  Data kommer in och går ut.

 57. Sen får domare, advokater och
  regeringstjänstemän greja med den.

 58. Det ser ut så här. Vi har input.

 59. Den går upp och algoritmen
  behandlar nån sorts data.

 60. Den behandlas och går ner igen
  och blir output. Mycket okomplicerat.

 61. Men behandlingsbiten, algoritmbiten
  i mitten, är utom offentlig kontroll.

 62. Det finns få exempel på möjligheter
  att ändra eller se algoritmen.

 63. Jag har hört rykten om att nån
  ska be Google om deras algoritm-

 64. -en europeisk kommission
  eller regering-

 65. -och de skrattar naturligtvis åt detta.

 66. Man kan kontrollera
  på input- och output-nivå.

 67. Om man tittar på rättsliga beslut
  i Europa och hela världen-

 68. -så gäller de bara
  den sekundära nivån.

 69. Om man tittar på input...
  COPPA är det klassiska exemplet.

 70. USA:s barnskyddslag. Man får bara
  rikta reklam mot barn i en viss ålder.

 71. Man får bara ta personuppgifter
  från vissa och rikta reklam mot dem.

 72. Beträffande output
  är Max Mosley det klassiska exemplet.

 73. Folk som ber
  att saker ska tas bort från Google.

 74. Ingen domare har bett Google
  att ändra algoritmen.

 75. De har sagt: "Avlägsna om detta ingår."
  Det är stor skillnad.

 76. Algoritmen producerar ett visst resultat
  och sen korrigeras och redigeras det.

 77. Det är stor skillnad mot att säga:

 78. "Gör er algoritm mer demokratisk.
  Gör den mer rättvis."

 79. Det sker inte. Det är bara
  regleringar på sekundärnivån.

 80. Det skapar en märklig
  juridisk och social barriär-

 81. -för regeringars förmåga att reglera
  automatiserade designprinciper.

 82. Allt som händer
  är små förändringar i specifika fall.

 83. Till och med när högsta domstolen
  fattar beslut rör det sekundärnivån-

 84. -för de riktar sig inte mot algoritmerna
  som de inte ens har möjlighet att se.

 85. Det är inte nödvändigtvis fallet.
  Jag fick intressanta exempel i Oslo.

 86. Det finns fall där man har
  diskuterat reglering av algoritmer.

 87. Det här är den tyska kandidaten som
  ville bli Angela Merkel, så att säga.

 88. Han blev inte Merkel, för han förlorade.

 89. Merkel
  är ju Tysklands förbundskansler.

 90. Han försökte föreslå att...

 91. Om man vill ha
  en snabb handelsalgoritm-

 92. -måste man först
  visa den för tillsynsmyndigheten-

 93. -som beslutar om handelsalgoritmen
  ska förbjudas eller tillåtas.

 94. Här ser vi samma dubbelhet,
  inte bara på medborgarnivå-

 95. -utan också på regeringsnivå.

 96. Finansiella tillsynsmyndigheter
  vill kunna reglera handeln-

 97. -genom
  att kontrollera själva algoritmen.

 98. De nöjer sig inte längre med
  att reglera individer eller bolag.

 99. De vill styra vad de gör. Om det är
  automatiserat vill de se det på förhand.

 100. Inom finansiell reglering börjar vi
  se förslag på algoritmisk reglering.

 101. Insyn och möjlighet
  att ändra på algoritmerna.

 102. Det finns ett annat exempel
  som jag forskar i. I Queensland.

 103. Jag kan säga fel delstat,
  men det är en delstat i Australien-

 104. -där man på grund av spellagstiftning...
  Det är ett fascinerande exempel.

 105. Om man vill tillhandahålla en speltjänst
  ombeds man att ge algoritmen-

 106. -till tillsynsmyndigheten i förväg.
  De granskar den.

 107. Det finns regler för
  hur ofta man kan vinna.

 108. Man förväntas ge
  det automatiserade systemet-

 109. -till tillsynsmyndigheten, så att de
  kan granska det innan det används.

 110. Det är intressanta exempel. Man
  inser att det finns många exempel.

 111. Också på etisk reglering.

 112. Ni känner nog till debatten
  kring Twitter mot Facebook och hur...

 113. Jag vet inte vad jag ska kalla det.

 114. Den oro som följde
  en skjutning av en person i USA.

 115. Facebook och Twitter hade olika
  algoritmer som gav olika resultat.

 116. När Twitter också beslutade
  sig för viss algoritmisk kuratering-

 117. -diskuterades det
  om det var demokratiskt lämpligt.

 118. Stephan Noller skriver
  att vi behöver en algoritmisk etik.

 119. Jag säger inte att det är sant
  eller falskt, men det finns en debatt.

 120. Det är en viktig debatt. Akademikern
  Martin Petersons inlägg är intressant.

 121. Man försöker förstå hur man
  kan hantera dylika frågor etiskt-

 122. -och hur man besvarar dem effektivt.
  Martin skriver: "sökande efter etik".

 123. Vad är en lämplig algoritm? Hur ska
  regeringar med makt och ansvar-

 124. -försäkra sig om att algoritmerna
  uppfyller konstitutionella principer?

 125. Om det inträffar
  hamnar fokus på övre delen.

 126. Linjen höjs och snart diskuteras
  de automatiserade designprinciperna-

 127. -och hur tillsynsmyndigheter
  kan kontrollera dem.

 128. Om linjen försvinner, som tendensen
  är, blir det en ny regleringsdebatt.

 129. Inte bara gällande lagstiftning.
  Den viktigaste debatten gäller-

 130. -hur man avgör
  vad som är en lämplig algoritm-

 131. -och sen övertygar ett privat företag
  utomlands om att det är rätt algoritm.

 132. Det är viktiga frågor. Jag är säker på
  att man på ett kontor i Mountain View-

 133. -eller nåt annat
  kontorskomplex i Kalifornien-

 134. -i hemlighet skrattar åt de lustiga
  européernas konstiga yttranden.

 135. Tanken på reglering av det här skiktet
  framstår som helt orimlig.

 136. Men jag tror att dessa frågor
  kommer att diskuteras. Det är viktigt.

 137. Särskilt när det handlar om vilken
  effekt algoritmerna har på samhället.

 138. Jag har sagt det mesta, men viktigt
  är att man borrar mot regleringsnivån.

 139. Det har inte genomförts fullt ut,
  men man har föreslagit det.

 140. Den andra delen,
  som jag kallar "global standardnorm"-

 141. -gäller inte bara
  den underbara yttrandefrihetszonen.

 142. Det är en debatt
  från min doktorsavhandling-

 143. -som handlar om att försöka förstå
  vad man normalt kan säga på internet.

 144. Jag studerade vad som anses okej och
  normer och värderingar bakom detta.

 145. En upptäckt var
  den här "yttrandefrihetszonen", USA.

 146. Men på internet
  delar vi in länder i bra och dåliga.

 147. På kartan ser ni kategorierna fritt,
  delvis fritt, inte fritt och inga data.

 148. Det är kontexten för frihet på nätet.

 149. Kruxet är antagandet
  att det finns fria stater-

 150. -som är oreglerade
  och inte har några restriktioner.

 151. Man får säga och göra vad man vill.
  Jag insåg att det inte är riktigt sant.

 152. Fritt innebär inte utan restriktioner,
  utan det en grupp anser vara frihet.

 153. Det är inte detsamma
  som att allt får passera.

 154. När man studerar detta ser man inte
  bara att normen inte är oreglerad-

 155. -utan också att den inte är frivillig.

 156. Den grundläggande möjligheten
  för en användares internetåtkomst-

 157. -förmedlas av normer och värderingar
  som gäller vissa grupper och länder.

 158. Det är rimligt att säga
  att Sverige, Finland och Danmark-

 159. -har relativt liten kontroll
  över dessa normer och värderingar.

 160. Inget av dessa länder var nödvändigtvis
  delaktigt i skapandet av normer-

 161. -kring till exempel Google och AOL.

 162. Men normerna
  betraktas som normala av invånarna-

 163. -eftersom det gäller en global standard.

 164. Det är inte nödvändigtvis så,
  men problemet med alternativet-

 165. -är att man då tar avstånd och säger
  "vi godtar inte det här som normalt".

 166. Då blir det
  som Irans och Kinas modell-

 167. -som har en annan syn på internet
  och helt tar avstånd från dessa normer.

 168. En del av utvecklingen
  handlar specifikt om barnens roll.

 169. Barnens roll är kanske den viktigaste
  frågan som återkommer när...

 170. Hör ni mig? Jag visste inte
  vad öronkliandet betydde.

 171. Barnens roll är ytterst viktig,
  för hela barnkonceptet-

 172. -och barnens roll har
  ända sen internets början varit central.

 173. Den viktigaste frågan är barnens roll.

 174. Det har fått oavsiktliga effekter.

 175. COPPA är ett bra exempel
  på en felutvecklad internetpolicy-

 176. -som fick helt oväntade effekter.

 177. COPPA:s förmåga att reglera internet-

 178. -sätter gränser för när man kan
  rikta reklam mot en person i USA.

 179. Om man är 14 eller över kan man få
  reklam riktad mot sig, men inte annars.

 180. Det är för att skydda barn.
  För en lagstiftare är det helt rimligt.

 181. Dock blir konsekvensen
  att alla internetleverantörer-

 182. -bygger upp sin tjänst kring individer
  som de kan tjäna pengar på.

 183. Det är dyrt och invecklat att ta reda på
  ålder och vilket ansvar företaget har.

 184. Ett resultat av detta är
  att normalanvändaren-

 185. -som reklamen riktas mot
  är en 14-årig amerikan.

 186. En 14-årig amerikan är mest intressant
  ur regleringssynpunkt-

 187. -för amerikanska företag, för man är
  början på reklammarknaden.

 188. Om man antar att alla äldre är mindre
  känsliga än du och dina föräldrar-

 189. -så är det
  uppkomsten av normalanvändaren.

 190. Lagen skapar den användaren, vilket
  sprider sig till olika plattformar.

 191. Samtidigt har vi barnen i en annan roll.

 192. Det gäller exploatering av barn
  och sexuella övergrepp på barn.

 193. Det har varit en central debatt-

 194. -som har lett till
  internationellt samarbete-

 195. -kring regler för vad som är
  lämpligt material på internet.

 196. Men det är inte alltid lyckat.

 197. Somliga länder
  har delvis annorlunda lagar gällande...

 198. Tyskland har restriktivare lagar
  gällande posering än andra.

 199. Men det är en lyckad ansträngning
  för att se till att dylikt innehåll-

 200. -inte bara ska avlägsnas, utan ses som
  ett angrepp på mänskliga värden.

 201. Det har varit framgångsrikt,
  men det är ett av få områden-

 202. -där reglering accepteras.

 203. Samtidigt finns det
  en problematisk och oklar gräns-

 204. -inom både media och politik-

 205. -mellan material med sexuella
  övergrepp på barn och pornografi.

 206. Det här är Times omslag
  den 3 juli 1995-

 207. -och artikelns lämplighet är tveksam.
  Den bygger på...

 208. Studien som nämns är
  en kandidat- eller magisteruppsats-

 209. -så det är ingen avancerad forskning.

 210. Därför är det oklart
  var uppgifterna kommer ifrån.

 211. Men framför allt kan man se
  hur moralisk upprördhet kan skapas-

 212. -genom att diskutera
  barn och pornografi.

 213. Det är de två främsta
  beslutsområdena som återkommer-

 214. -gällande
  vad som är godtagbart på internet.

 215. Om man ser på mitten av 1990-talet-

 216. -och leverantörer av regleringsmodeller
  återkommer man ständigt till AOL.

 217. Finns det nån här som aldrig har sett
  en sån cd-skiva? En, två, tre, fyra...

 218. Oj! Har ni aldrig sett AOL-skivor förut?

 219. Skandinavien slapp kanske undan.

 220. Det intressanta
  med modellen rör reglering.

 221. Jag har pratat med AOL-folk
  som utvecklade communitymodeller-

 222. -där de avsåg
  att skydda unga användare.

 223. Modellerna verkar ha överförts
  utan större ändringar–

 224. –från USA till Europa
  och andra delar av världen.

 225. En normativ regleringsmodell
  som utvecklades i USA-

 226. -fick under några år, då AOL var
  världens största internetleverantör-

 227. -spridning på ett sätt som innebar...
  Jag kan citera från min avhandling.

 228. "Vi tog det amerikanska och insåg
  att det inte var likadant i Europa"-

 229. -"så vi lade till armeniska
  grejer åt fransmännen"-

 230. -"och Förintelsegrejer åt tyskarna."

 231. Det gick snabbt och fult till, för
  privata företag vill ju tjäna pengar.

 232. Det var en snabb överföring
  av vad som anses lämpligt-

 233. -i en amerikansk modell,
  till resten av världen.

 234. Två andra givna företag är inblandade.
  Det första är Google.

 235. De har
  en specifik tolkning av yttrandefrihet.

 236. Jag tänker inte säga att den är identisk
  med AOL:s eller Facebooks tolkning-

 237. -men den är utvecklad i
  en europeisk och amerikansk kontext.

 238. Det vore rimligt
  att säga att ingen svensk medborgare-

 239. -om man bortser från Nicklas
  Lundblad, som jobbar för Google...

 240. Men utan stor inblandning
  av andra européer...

 241. För att inte tala om svenska
  beslutsfattare som är ansvariga för-

 242. -vad som är lämpligt innehåll
  på många andra områden i media.

 243. Sen har vi givetvis Facebook. Alla de
  tre företagen har utvecklat normer för-

 244. -vad som är lämpligt och olämpligt
  innehåll. Jag ska ge er ett exempel.

 245. Jag hoppas att ingen känner sig kränkt.

 246. Men på Facebook finns det fortfarande
  en regel mot att visa bröstvårtor.

 247. Tänk på normalanvändaren:
  en amerikansk 14-åring.

 248. För dem är bröstvårtor olämpliga.

 249. Därför är de också olämpliga för alla
  andra Facebookanvändare i världen.

 250. Det leder till stora kampanjer i olika
  delar av världen av ammande kvinnor.

 251. De säger: "Det är ingen pornografisk
  bild. Jag vill visa mig med mitt barn."

 252. Då det inte finns nån differentiering
  i innehållet på plattformen-

 253. -blir det konflikter kring policyn. Även
  gällande konst och annat innehåll.

 254. Många människor i världen,
  säkerligen i Sverige också-

 255. -skildrar saker som
  i den kulturella kontexten är lämpliga-

 256. -men som anses olämpliga för den
  14-åriga normalanvändaren i USA.

 257. Vad betyder det? Jag säger inte att det
  är censur, för censur betyder mycket.

 258. Det gäller vad som anses normalt på
  internet för de flesta i de flesta fall.

 259. Det är rimligt att påstå
  att normen främst är amerikansk.

 260. I de fall då den är europeisk
  är det främst engelsmän eller tyskar-

 261. -som har influerat, på mitten av
  1990-talet och i början av 2000-talet-

 262. -en yttrandefrihetsmodell som har blivit
  den normala i många delar av världen.

 263. Men det vill de inte erkänna.

 264. Det är svårt att medge att det finns
  en modell som har blivit normen-

 265. -för då öppnar man för förhandling
  och det gör det extremt besvärligt.

 266. Internetförvaltning har varit en viktig
  fråga för internationella relationer.

 267. Länder har velat samarbeta och
  skapa nån sorts FN-organ som styr.

 268. Det beror delvis på att vissa länder
  vill ha ett annat normativt ramverk-

 269. -för internetförvaltning och yttrande-
  frihet. Det har inte ens övervägts.

 270. Det måste inte övervägas,
  men det innebär att konflikter skapas.

 271. En normativ standard tillåter inte-

 272. -vissa modeller för vad som är lämpligt
  innehåll i olika delar av världen.

 273. Somliga anser att det är underbart
  och skapar möjlighet till-

 274. -revolutioner i olika delar av världen.
  Det är en ståndpunkt som förekommer.

 275. Men det är åtminstone en orsak till
  spänningar i internationella relationer.

 276. Man har skapat en normativ modell
  som tillhandahålls av privata företag-

 277. -med liten möjlighet att förändra.

 278. Konflikten
  kring reglering av yttrandefrihet-

 279. -har lett till konflikt
  kring internetförvaltning.

 280. Jag menar inte att vi
  ska ta Kinas tolkning av yttrandefrihet-

 281. -och göra den till standard,
  så är alla nöjda.

 282. Vi bör erkänna att det finns spänningar,
  och att det finns en standardmodell-

 283. -för yttrandefrihet
  i många delar av världen.

 284. Om man vill ta
  det argumentet på allvar-

 285. -och anser att det är
  viktigt att den modellen finns-

 286. -måste man hitta bättre skäl än
  att den bara finns. Den är inte neutral.

 287. Det är en specifik
  teknisk och social praxis-

 288. -som har utvecklats till
  nuvarande system.

 289. Under lång tid hölls
  den helt enkelt flytande som modell-

 290. -eftersom USA varken kunde eller ville-

 291. -tillåta ändringar
  i internetförvaltning.

 292. Resten av världen hade tur, för våra
  länder kunde ha varit restriktivare.

 293. Men USA lät den modellen dominera
  stora delar av internets infrastruktur.

 294. När andra länder
  får stora antal internetanvändare-

 295. -och större intresse
  för internetpolitik–

 296. –är det svårare att låta USA och andra
  stora länder driva igenom sin modell.

 297. Vi måste artikulera
  varför yttrandefrihet-

 298. -eller ett normativt ramverk kring vad
  som får sägas på internet, är viktigt.

 299. Och varför
  den modellen ska vara normen.

 300. Först då kan man ha
  en seriös diskussion kring-

 301. -principerna för yttrandefrihet,
  i stället för att säga: "Så är det."

 302. Det vore intressant
  att titta på de stora dragen.

 303. Ur statsvetenskapligt perspektiv...
  Jag ska försöka vara statsvetare nu.

 304. Utvecklingen som man ser
  är i grunden anpassningsstrategier.

 305. Mycket hörde vi
  under den förra föreläsningen.

 306. Regeringar har inte den juridiska
  och tekniska förmågan att hantera det-

 307. -så man har utvecklat institutioner
  som kan hantera frågorna flexibelt.

 308. Samtidigt är det förvånansvärt...
  Det är inget angrepp på advokater-

 309. -men det är ett försök
  att tänka sig nåt annat-

 310. -än det fokus på traditionell
  lagstiftning som förekommer.

 311. När man försöker förstå den globala
  normen och algoritmregleringen-

 312. -kommer man inte långt
  genom att studera vare sig lagen-

 313. -eller de normativa yttranden
  som folk gör.

 314. Man kommer längre med att se på vad
  folk faktiskt gör. Jag vill uppmana er-

 315. -att även om ni normalt inte gör
  fältarbete, så titta på vad folk gör.

 316. Det de gör visar vad de bryr sig om-

 317. -mer än vad de säger, och påstår sig
  bry sig om, eller vilka lagar som antas.

 318. När man tittar på praxis ser man
  genomgående tvingande åtgärder.

 319. Det vill säga att staten säger:
  "Vi inför en ny lag om inte..."

 320. Det ger en mycket större flexibilitet-

 321. -och leder till att företag
  och privatpersoner gör som man vill.

 322. Det är fascinerande att... Jag har inte
  gått in i detalj på bestridande av kod.

 323. Det jag anser viktigt
  är att det inte bara handlar om praxis-

 324. -utan också om att regleringen
  blir alltmer specifik.

 325. Det hörde vi i förra föreläsningen.
  Regleringen är nere på kodnivå.

 326. Det kan gälla antingen lagstiftning-

 327. -eller att förändra hur kodraderna
  fungerar, att förändra algoritmer-

 328. -specifikt snarare än allmänt.

 329. Det handlar inte om
  att företag ska lyda vissa principer-

 330. -utan om reglering av kodrader,
  algoritmer och affärsprocesser.

 331. Regleringen på mikronivå
  besvarar problem på makronivå.

 332. Man påstår inte att det beträffande
  finanskrisen och yttrandefriheten-

 333. -finns nåt litet problem
  som måste lösas-

 334. -utan man har ett mycket stort problem
  som leder till reglering av nåt smärre.

 335. Det här är
  det sista och mest intressanta.

 336. Vi har redan hört
  att på det här postpolitiska viset-

 337. -programmerar vi
  hellre än att lagstifta.

 338. Det är en passande avslutning-

 339. -för i alla mina exempel föredrog man
  teknisk reglering framför lagstiftning.

 340. Det är en utmaning-

 341. -för om vi ska utveckla automatiserade
  system som reglerar våra samhällen-

 342. -bör vi kanske ta reda på hur det
  påverkar folk, och inte bara göra det.

 343. Där försvinner bilden
  och jag säger tack så mycket.

 344. Översättning: Sonja Balac
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Etik i det digitala samhället

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Statsvetaren Ben Wagner föreläser om att länders regeringar har allt mindre att säga till om när det gäller etik och yttrandefrihet i det globala, digitala samhället. Det är istället nya aktörer som bestämmer vad som är okej eller inte när människor kommunicerar via olika sociala medier. Vad gör de olika ländernas regeringar för att försvara yttrandefriheten när till exempel Facebook har helt egna etiska regelverk som censurerar användarna? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Etik, IT, Informationssamhället, Informationsteknik, Lagar, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala medier, Statskunskap, Yttrandefrihet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Så används big data

Judith Simon är forskare vid IT-universitetet i Köpenhamn. Hon föreläser här om hur stora dataflöden, så kallad big data, används i skolsystem, i forskning och i syfte att övervaka. Hur vet vi att big data används i goda syften? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Demokratifrågor på nätet

Peter Dahlgren är professor emeritus på Uppsala universitet och föreläser om hur de sociala nätverken påverkar hur vi kommunicerar och tänker. Han resonerar kring hur internet förändrar oss som människor. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Att skydda det privata

Bert-Jaap Koops är professor vid Tilburguniversitetet i Nederländerna och föreläser om hur den privata sfären är i upplösning. Hur ser gränserna ut för det privata i den nära framtiden och vilka lagar ska skydda oss när nästan hela vårt privatliv ryms i mobiltelefonen? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Risker med big data

Data- och informationsforskaren Mireille Hildebrandt föreläser om företags och organisationers användning av big data. Är vi slavar under de datamängder som sparas om oss? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Rättighetsfrågor på nätet

Sebastian Haunss från universitetet i Bremen föreläser om juridiska utmaningar på nätet när information som film och foton flödar fritt. Han berättar om politiseringen av information i kunskapssamhället och om vilka utmaningarna är att hantera detta i framtiden. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Staten och datakapitalet

Luciano Floridi är forskare vid universitetet i Oxford och föreläser om faran med att stora insamlade datamängder om användares beteenden på nätet hamnar i kapitalets händer. Han menar att de stora datamängderna, big data, borde vara till allmänhetens nytta. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Etik i det digitala samhället

Statsvetaren Ben Wagner föreläser om att länders regeringar har allt mindre att säga till om när det gäller etik och yttrandefrihet i det globala, digitala samhället. Det är istället de olika sociala mediernas regelverk som styr. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Så tar du fajten om insyn

Hur hanterar man beskedet att en konsultrapport är "internt arbetsmaterial" eller vetskapen om att en myndighet varnar sina entreprenörer för "snokande journalister" som begär ut handlingar? Mats Amnell är rådgivare hos Offentlighetsjouren vid Fojo och berättar och ger tips om hur man får motsträviga myndigheter att leva upp till offentlighetsprincipen. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning