Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2015)

Om En bok, en författare (2015)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Den kinesiska drömmenDela
 1. 2013 presenterade partiet
  något man kallade "sju onda ting".

 2. Man varnade för dessa sju onda ting.

 3. Ett av dem är just konstitutionalism.

 4. Det beror på att dissidenter,
  regimkritiker och intellektuella-

 5. -betonar konstitutionens
  fri- och rättigheter.

 6. -Välkommen, Börje Ljunggren.
  -Tack.

 7. Din bok heter "Den kinesiska drömmen:
  Utmaningar för Kina och världen".

 8. Vad menar du med
  den kinesiska drömmen?

 9. Det är en central idé
  hos Kinas nya ledare-

 10. -att förverkliga drömmen om
  Kinas pånyttfödelse.

 11. Det är en djupt liggande idé i Kina,
  den om Kinas renässans.

 12. Man ska bli det man en gång var,
  Mittens rike-

 13. -efter en lång parentes-

 14. -som började med opiumkriget,
  Kinas förnedring.

 15. Världens mest utvecklade ekonomier-

 16. -kunde plötsligt inte längre
  stå emot västvärlden-

 17. -och dess militära, ekonomiska
  och teknologiska överlägsenhet.

 18. Nu är man tillbaka, menar man.

 19. Nu har man fått en ställning
  där den nya ledaren Xi Jinping-

 20. -kan gå ännu längre.

 21. Du menar att Xi Jinping skiljer sig
  från sina företrädare. Hur då?

 22. Idén har funnits hela tiden.

 23. 1842, efter första opiumkrigets slut,
  ingicks ett förnedrande avtal.

 24. Det är år 1.

 25. En författare säger att det har
  funnits i alla nyckelpersonernas DNA-

 26. -att Kina ska pånyttfödas.

 27. Eftersom Kina nu är världens
  största ekonomi, mätt i köpkraft-

 28. -är det klart att Xi Jinping, som är
  den starkaste ledaren sedan Mao-

 29. -och väldigt nationalistisk,
  markerar att nu ska det ske.

 30. 2021 fyller partiet 100 år.
  Då ska man ha tagit ett stort kliv.

 31. 2049, då man firar Folkrepublikens
  100 år, ska det vara fullt genomfört.

 32. Mitt i det här lever ändå Mao-kulten
  vidare. Hur kan det komma sig?

 33. Just Xi Jinping vänder sig mot-

 34. -att man markerar att det finns
  en Mao-epok, och sedan en reformepok.

 35. Han säger att den första
  är en förutsättning för den senare.

 36. Han vill hålla ihop partiet
  och inte markera distans till Mao.

 37. Dessutom kan man se att det finns
  en viss kult om honom själv.

 38. De tidigare ledarna
  var ett kollektiv.

 39. Han har samlat på sig
  mycket mer makt.

 40. Det finns en propagandaapparat runt
  honom som inte har funnits på länge.

 41. Mao finns absolut där, som en del
  av detta rätt så stora bagage.

 42. Han menar att partiet skulle förlora
  på att distansera sig från Mao.

 43. Du talar om det som en partistat,
  men det finns flera partier.

 44. Det är en enpartistat i praktiken.

 45. Sedan finns det åtta små partier
  som har fått överleva-

 46. -men de är knähundar
  och har ingen ställning.

 47. Officiellt är man en multipartistat,
  ledd av kommunistpartiet.

 48. Enligt mig är det en partistat,
  vilket är djupare än en enpartistat.

 49. 85 miljoner partimedlemmar,
  i 4 miljoner basenheter i samhället-

 50. -genomsyrar varenda institution.

 51. På alla universitet
  har en partisekreterare makten.

 52. Man kan se att systemet är konsekvent
  och det blir inte mindre konsekvent.

 53. Ledaren sedan 2012, Xi Jinping,
  vill förstärka partiets makt.

 54. Han har ingen tanke på att föra Kina
  in i en demokrati i gängse mening-

 55. -med flerpartisystem, fria val.

 56. Han vill reformera enpartistaten.

 57. Bekämpa korruptionen
  och andra starka fenomen.

 58. Han tror att det går att förena
  med Kinas pånyttfödelse.

 59. Partiet ska leda pånyttfödelsen.

 60. Ändå ger du många exempel i boken på
  att människor protesterar-

 61. -och att de tvingar makten att backa.

 62. Det kan man säga.
  Det är inte ett totalitärt samhälle.

 63. Faktum är att i det moderna,
  urbana Kina-

 64. -där halva folkmängden bor i städer-

 65. -har människor åsikter om det mesta.

 66. Individen är fokuserad på sig själv
  och sina möjligheter.

 67. Det är inte det där grå kollektivet.

 68. Trots det, och trots protesterna...

 69. Man brukar säga att det är
  500 om dagen. 180 000 på ett år.

 70. Det kan vara markfrågor, miljöfrågor,
  andra frågor.

 71. Men i grunden är det maktmissbruk
  som är grundorsaken.

 72. Det är en konsekvens av ett system
  som det här.

 73. Även om Xi Jinping försöker tackla
  korruptionen-

 74. -som påverkar särskilt markfrågorna.

 75. Böndernas mark säljs till någon
  som ska bygga någonting-

 76. -och så fyller man sina egna fickor.

 77. Samhället har en vitalitet-

 78. -som kan underskattas när man tänker
  på kommunistpartiet.

 79. Alla miljoner småföretagare-

 80. -är samhällets mest vitala kraft
  ekonomiskt.

 81. De har dubbelt så hög tillväxt som
  i statsföretagen, de ger mer jobb.

 82. Men partiet har inte fullt ut
  bejakat detta.

 83. Ingen kraft får växa sig så stor
  att den kan konkurrera med partiet.

 84. Mot det här har du ett begrepp
  som du kallar konstitutionalism.

 85. 2013 presenterade partiet
  något man kallade "sju onda ting".

 86. Man varnade för dessa sju onda ting.

 87. Ett av dem är just konstitutionalism.

 88. Det beror på att dissidenter,
  regimkritiker och intellektuella-

 89. -betonar konstitutionens
  fri- och rättigheter.

 90. Partiledningen och partistaten
  har kontrat med-

 91. -att ifjol införa
  konstitutionens dag, ovanifrån.

 92. För konstitutionens första paragraf
  är: "Partiet ska leda Kina."

 93. Det är tydligt för mig att den nya
  ledningen vill sätta dagordningen.

 94. "Om du talar om konstitution
  för egna syften åker du på däng."

 95. Han som har lett medborgarrörelsen
  fick fyra års fängelse-

 96. -för att han krävde att få insyn
  i familjernas förmögenheter.

 97. En del av dem är multimiljardärer,
  och det går inte an.

 98. Det är roligt att försöka följa
  alla namn i din bok.

 99. Men du nämner aldrig Mo Yan.

 100. Jag gör nog det i en liten fotnot.

 101. Jag beundrar honom.

 102. Det många inte såg
  när han fick Nobelpriset-

 103. -var att han är samhällskritiker,
  men partimedlem.

 104. Det har lett till
  den lite felaktiga bilden.

 105. I flera av sina böcker har han
  verkligen blottlagt maktens karaktär-

 106. -i satirens form.

 107. Många menade att hans pris
  var som att ge ett pris till partiet.

 108. Vår reaktion i Sverige
  var lite inskränkt.

 109. Man sa att om han är kines,
  kommunistpartimedlem-

 110. -författarförbundets vice ordförande,
  då är han rökt.

 111. Men läs honom, säger jag.
  "Vitlöksballaderna" är satir.

 112. Läs hans självbiografi om vilken
  personlighet han blev-

 113. -i den fattiga miljön,
  och kulturrevolutionen.

 114. Men såklart borde han inte
  ha ställt upp så där.

 115. Han vill inte vara med så,
  han vill beskriva nästa bok.

 116. Man får ett intryck av
  att miljöfrågorna har en vikt-

 117. -som de knappt har,
  i alla fall i den svenska debatten.

 118. Dels har det blivit
  fasansfulla förhållanden.

 119. 2011 hade luftföroreningarna
  i Peking...

 120. Vårt gränsvärde är 25 ppm, alltså
  sådana här nanoenheter per volym.

 121. Där var det uppe i 800,
  så det var nästan ofattbart.

 122. Det var en spännande tid.

 123. Amerikanska ambassaden hade köpt in
  utrustning, och sa att det var 800.

 124. Då sa Pekings ledning åt dem
  att ta bort den.

 125. -Inget land får ha utrustning...
  -...som reglerar diplomaters arbete.

 126. Då sa Pekingborna: "Skaffa den
  själv, vi behöver den. Vi vill veta."

 127. I dag har alla unga i Peking en app-

 128. -där de kollar hur det står till
  där de är.

 129. Så det har blivit en fråga
  med stor opinionsbildning.

 130. Det finns många miljörörelser, men de
  får inte slå ihop sig för partiet.

 131. Men de finns fragmenterat.

 132. De driver saker, och är uthärdiga.
  De finns på nätet.

 133. Nyligen kom filmen "Under the dome".

 134. En ofattbart bra bild
  av detta förhållande.

 135. Journalisten gjorde den för att hon
  hade förlorat sitt barn-

 136. -till följd av luftföroreningar
  och cancer.

 137. Det har blivit en stor fråga,
  och det har partiet insett.

 138. Först sågs det som ett naturligt
  övergångsfenomen i utvecklingen.

 139. Kina beskyllde västvärlden och sa:
  "Nu är det vår tur att luftförorena."

 140. Men i dag står Kina för 30 procent
  av koldioxidutsläppen i världen.

 141. Då kan man inte gömma sig
  bakom andra.

 142. Man har också börjat erkänna.
  I mötet om klimatet nu i december-

 143. -sa man att man vill bidra till
  en bra lösning.

 144. Här finns en motsättning mellan
  det väldigt starka kolberoendet-

 145. -och att de försöker få solceller.

 146. De tillverkar nästan lika mycket
  solpaneler som världen konsumerar.

 147. De har byggt för många fabriker, och
  konkurrerar ut industrin i Europa.

 148. En av EU:s konstigaste åtgärder
  är att spärra den importen.

 149. Av världens kolkonsumtion, som är
  för stor, svarar Kina för hälften.

 150. Men nu har också tillväxten
  avtagit väsentligt.

 151. Man vill bli mer
  av en konsumtionsekonomi.

 152. Inte bara investera. Stål, betong,
  allt sådant som är så energikrävande.

 153. Är det så att även om man kan få
  fler barn, vill man bara ha ett?

 154. Den infördes en gång
  av Deng Xiaoping.

 155. Då hade redan antalet födda barn
  per kvinna minskat från 6 till 3,5.

 156. Men man hade sänkt mortaliteten
  så mycket att folkmängden ökade.

 157. Då blev det att man fick ha ett barn.

 158. Det var en radikal idé
  som partiet förde ut.

 159. På landet tilläts man ett andra barn
  om första var en flicka.

 160. Det är en skrämmande dimension att
  preferensen för pojkar är så stark.

 161. Även i det moderna Peking föds det
  118 pojkar på 100 flickor.

 162. Ska man ha ett barn,
  ska det vara en pojke.

 163. Det börjar luckras upp,
  och ifjol togs ett nytt steg.

 164. Om båda föräldrarna
  kom från enbarnsfamiljer-

 165. -kunde man få ett andra barn.

 166. Det skulle rätta till det hela,
  för man går mot en hemsk situation.

 167. Nu har man 1 350 miljoner invånare
  i Kina.

 168. År 2100 är det nere i 1 100 miljoner,
  och det är inbyggt i demografin.

 169. När man nu annonserade denna
  ganska markanta liberalisering-

 170. -blev det ingen enorm uppgång.

 171. Ganska få familjer ansökte om
  ett andra barn.

 172. Man pratar om en ettbarnskultur.

 173. Livsstilen är uppbyggd så. Bostäder
  är dyrt, båda föräldrarna jobbar.

 174. Man får inte hjälp av
  den äldre generationen på samma sätt.

 175. 60 miljoner barn bor på landsbygden
  hos sina mor- och farföräldrar.

 176. Det är också en tragisk situation.

 177. Det finns många dimensioner, men man
  kan inte bara vrida på och av.

 178. I boken försöker jag beskriva
  hur både Kina och världen ser ut.

 179. Det bygger på min längre involvering-

 180. -i utvecklingen i Asien, utvecklings-
  och globaliseringsfrågor.

 181. En av de mest intressanta
  förutsägelserna i dag, demografiskt-

 182. -är fertilitetsimplosionen.
  Det föds för få barn i många länder.

 183. Japan går från 125 miljoner
  till 90 miljoner.

 184. Du skriver i slutet av boken, när du
  försöker se det vidare perspektivet-

 185. -att du är orolig för geopolitiska
  konflikter i Syd- och Ostasien.

 186. Jo, för just nu pågår det
  en stor maktförskjutning i världen-

 187. -genom Kinas, och andra länder
  som Indiens, uppgång.

 188. Efter 500 år av västdominans äger det
  rum en så kallad "power shift".

 189. Sådana långtgående förskjutningar
  har konsekvenser.

 190. Enligt amerikanska forskare,
  som verkligen är neorealister-

 191. -blir det ofta krig
  vid så stora maktförskjutningar.

 192. Det är så enormt påfrestande, inte
  minst för den som förlorar i makt.

 193. Relationen mellan USA och Kina
  är djup-

 194. -men ska man sätta en enda etikett
  på den är det strategisk misstro.

 195. -Tack för att du kom, Börje Ljunggren
  -Tack, det var roligt.

 196. Det var hur djup idén om att Kina ska
  återta sin plats i världen är.

 197. Att den är förenad
  med föreställningen om förnedring.

 198. Jag läser Modiano, en intressant
  författare. Resor i minne.

 199. När jag fyllde jämnt nyligen höll
  en nära vän ett tal om vem Börje är.

 200. Är han pliktdriven,
  eller är han nyfikenhetsdriven?

 201. Jag vill gärna tro det senare.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den kinesiska drömmen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Börje Ljunggren är diplomat och Asienkännare. I "Den kinesiska drömmen" fördjupar han vår bild av landet och tar upp de stora utmaningar som Kina och världen står inför. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Ämnen:
Geografi > Asien
Ämnesord:
1900-talet, 2000-talet, Historia, Kina, Kinas historia
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

I kroppen min

Journalisten och trummisen Kristian Gidlund delar med sig av tankarna kring livet och dess slut. "I kroppen min" handlar om hans kamp mot obotlig cancer. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Uppdrag skolväg

To i Laos

Tolvåriga Tos skolresa varar i flera dagar. Skolan ligger så långt bort från Tos hem att han måste sova sover över där i veckorna. To klarar sig själv medan han bor på skolan men tycker inte om att vara borta från sina föräldrar fem dagar åt gången. Under veckorna på skolan drömmer To om att bli polis och bekämpa droghandeln.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Barnsexhandel i Kenya

I slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya, bor det omkring två miljoner människor. Många lever på mindre än en dollar om dagen, utan varken el eller rinnande vatten. Fattigdomen gör att många unga prostituerar sig. Vi träffar två tonårstjejer som har sålt sex sen de var 14 år för att kunna försörja sig själva och sina småsyskon. Vi träffar också några så kallade beachboys som säljer sina kroppar till turister.

Fråga oss