Titta

UR Samtiden - Idrott och mångfald

UR Samtiden - Idrott och mångfald

Om UR Samtiden - Idrott och mångfald

Föreläsningar och samtal från konferensen Idrott och mångfald. Konferensen hölls den 11:e och 12:e februari 2015 i Karlstads universitet. Arrangör: Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Idrott och mångfald : Idrottens påverkan på barn med ADHDDela
 1. Tack. Ni har redan hört statistiken.

 2. I USA uppskattar man att mellan
  5 och 13 procent av barnen har adhd.

 3. Vi går en medelväg
  och säger 8 procent.

 4. Adhd manifesteras
  i ouppmärksamhet och hyperaktivitet-

 5. -och impulsivitet.
  Man talar ofta om varianter.

 6. Vissa barn
  har ouppmärksamhetssymptom.

 7. Andra barn är hyperaktiva, men
  de flesta barn har båda symptomen.

 8. Vi jobbar mest med mycket unga barn-

 9. -och fokuserar mest på
  hyperaktiva och impulsiva barn.

 10. Symptomen överskrider varandra,
  så de finns i minst två sammanhang.

 11. Vanligtvis inträffar de
  före 12 års ålder.

 12. Det pågår mer än sex månader-

 13. -och är inte knutet till en tillfällig
  händelse. Det är en kronisk störning.

 14. Vi är intresserade av kroniska
  aktiviteter för att behandla adhd.

 15. Vardagslivet kan vara svårt
  för personer med adhd-

 16. -och det visar sig till exempel
  i studie- eller umgängesproblem.

 17. Det kan också vara svårt
  med aktiviteter utanför skolan.

 18. Ibland förvärras problemen
  med åldern.

 19. En tonåring kan ha svårt
  för att lära sig köra bil-

 20. -och är mer olycksbenägen.

 21. Ungdomarna är också mer
  benägna att utveckla missbruk.

 22. En sak som intresserade oss-

 23. -när vi började titta på fysaktivitet
  som ett behandlingssätt..

 24. Vi hörde från lärare och föräldrar-

 25. -att fysiska aktiviteter
  verkade hjälpa barnen.

 26. Därför vi ville undersöka saken.

 27. En märklig sak
  är att hyperaktiva personer-

 28. -förväntas ha bättre motorik.

 29. Man hör talas om
  berömda idrottare som har adhd.

 30. I litteraturen ser man
  att det finns komorbiditet med dcd.

 31. Ni har redan pratat om det.

 32. Konditionen tenderar också
  att vara sämre.

 33. Det vi gjorde i vår grupp var
  att titta specifikt på rörelse/timing.

 34. Vi har några berömda
  svenska musiker-

 35. -personen till höger är här i dag.

 36. Vi vet att de är bra
  på att hålla takten.

 37. En del av hjärnan,
  lillhjärnan, har ett slags tidmätare.

 38. Vi har ett labbtest
  där man ska slå fingret i takt.

 39. Två gånger per sekund
  slår de i takt med en metronom.

 40. Vi gör det i ca tio sekunder,
  sen tar vi bort metronomen-

 41. -och barnet ska sen fortsätta.
  De försöker hålla takten.

 42. Skillnaden mellan barn med adhd
  och kontrollgruppen-

 43. -är att de har svårare med uppgiften.
  Vi tittade på barn mellan 7 och 12 år.

 44. Man kan se
  att de tappar takten fortare.

 45. När man bryter ner varianterna
  av slagintervallerna-

 46. -ser man en motorvarians
  och en klockvarians.

 47. Här har adhd-barnen
  större svårigheter.

 48. Det kan styrka
  att de har problem med motoriken.

 49. Fysiska aktiviteter
  kan påverka hjärnfunktioner.

 50. Det kan vara ett sätt
  att hjälpa individer med adhd.

 51. Vissa behandlingsmetoder
  är inte acceptabla för alla familjer.

 52. De är inte alla som vill medicinera
  sitt barn p.g.a. biverkningarna-

 53. -som kan vara stora.

 54. Kognitiv beteendeterapi
  kräver att man går under en lång tid.

 55. När man slutar behandlingen
  så upphör också de positiva effekterna.

 56. Finns det nåt annat sätt
  att påverka sjukdomen-

 57. -så att den regleras i viss mån?
  Det är en bra fråga.

 58. Det är därför vi undersökte
  fysisk aktivitet.

 59. Vilka är fördelarna?

 60. Vi upptäckte många bevis i litteraturen
  när vi började undersöka saken.

 61. Det är knutet
  till motoriska färdigheter-

 62. -som många här vet.

 63. Vi vet också att adhd är vad vissa
  kallar för en "rörig störning".

 64. Den går inte att precisera
  till ett visst ställe i hjärnan.

 65. Den påverkar flera hjärnfunktioner
  och är svår att behandla-

 66. -med bland annat medicin.

 67. Fysisk aktivitet
  är en "rörig intervention".

 68. Den påverkar flera delar av hjärnan
  och kroppen.

 69. Det kan vara ett bra tillvägagångssätt
  när man behandlar adhd.

 70. Den främre delen av hjärnan
  och hippocampus påverkas av adhd.

 71. Det har gjorts många djurförsök
  där djuren kan springa en hel natt.

 72. En råtta eller en mus kan göra det.
  De kan springa en mil på en natt.

 73. Man ser då en ökning i hjärnplasticitet.

 74. Naturligtvis gör vi inga
  såna försök på barn-

 75. -men det visar
  att det finns en koppling.

 76. Med plötsliga aktivitetsutbrott
  cirkulerar BDNF i systemet-

 77. -vilket leder till
  att neuroner nybildas.

 78. Det leder till frågan att om man
  ständigt får den stimulansen-

 79. -påverkas då hjärnan?

 80. Det understryker motivationen
  till det här.

 81. Sen handlar det om
  att faktiskt göra det på riktigt.

 82. Vi kan inte kontrollera någon-

 83. -som vi kan med djur
  på ett laboratorium.

 84. Vi måste tänka på hur det kan
  överföras. Det handlade om det.

 85. När man ser på forskningen
  på människor...

 86. Jag tror att du nämnde det
  i ditt föredrag.

 87. Efter fysisk aktivitet
  påverkas uppfattningsförmågan-

 88. -hos vuxna. Kognitivt bibehållande
  är kopplat till fysisk aktivitet.

 89. Efter aktivitet
  är koncentrationen större.

 90. En kollega till mig, Matt Pontifex,
  har gjort en intressant studie.

 91. Han har kollat specifikt på hämning
  eller impulskontroll.

 92. De använder ett test
  som kallas flanktestet.

 93. Det här är en modifierad version
  av det.

 94. Han visar barnen en rad
  med fem fiskar.

 95. Man ska antingen trycka på
  den högra knappen eller den vänstra.

 96. Man trycker på den högra
  om fisken i mitten är åt höger.

 97. Om fisken är åt vänster,
  trycker man på den vänstra. Enkelt.

 98. Men det finns fiskar på sidorna.

 99. Om alla är åt samma håll,
  är det ett lätt test.

 100. När man byter
  och sidofiskarna är åt andra hållet-

 101. -börjar man se misstag
  och sämre prestationer.

 102. De tittade på testresultatet för barn
  med adhd och en kontrollgrupp.

 103. De satt först
  och läste i tjugo minuter-

 104. -och gick tjugo minuter på ett löpband.

 105. Ungefär 60 procent av maxkapacitet.

 106. De upptäckte att precisionen
  blev bättre hos båda grupperna.

 107. Det visar att plötslig aktivitet
  ger en förhöjd effekt-

 108. -av förmågan att utföra testet.

 109. Det intressanta
  är att precisionen ökade-

 110. -utan att hastigheten minskade.

 111. Hastigheten var alltså densamma
  och de gjorde bättre ifrån sig.

 112. Det är så klart uppmuntrande bevis.

 113. Om vi konstant kan exponera
  människor för plötsliga aktiviteter-

 114. -det är som att ge medicin-

 115. -kan man påverka
  vissa av barnens utveckling.

 116. Det finns många utvecklingsaspekter
  att ta hänsyn till.

 117. En bra sak när man jobbar
  med barn med adhd-

 118. -är att de kopplade till skolsystemet.

 119. Vi kan i viss mån påverka skolan
  för att främja aktiviteter.

 120. I vissa fall finns de redan där-

 121. -även om skillnaderna är stora i USA.

 122. Det är ett idealiskt upplägg
  för att pröva våra försök.

 123. Under de tidiga skolåren-

 124. -är också länken mellan fysisk aktivitet
  och kognition som starkast.

 125. Tidpunkten är alltså idealisk.

 126. Det ger viktiga medicinska effekter
  på hjärnan.

 127. Om vi även kan undvika medicinering-

 128. -är det nåt som är önskvärt.

 129. Vi bestämde oss för att undersöka
  de kroniska effekterna-

 130. -av fysisk aktivitet och kognition.

 131. Vi började med en pilotstudie
  utan en kontrollgrupp.

 132. En enkel undersökning
  för att se vad vi kunde hitta-

 133. -hos barn som har dagliga aktiviteter
  före skolan.

 134. Det pågick i åtta veckor.

 135. I studien hade vi barn från dagis
  till årskurs tre.

 136. De skulle uppvisa fyra
  eller fler symptom.

 137. Det är barn
  som är i riskzonen för adhd-

 138. -snarare än att de faktiskt har
  en diagnos.

 139. Vi letar efter barn
  som har symptom på adhd.

 140. Det är mest av politiska skäl.

 141. Om vi diagnosticerar dem måste
  skolan ge dem specialundervisning.

 142. På så vis kom vi undan det i vår studie.

 143. Som ni ser är medelsnittsvärdet sju.

 144. Hyperaktivitet-
  och impulsivitetvärdet är nio.

 145. Det var en grupp
  som var symptomatisk.

 146. De hade svårt med uppmärksamhet
  och hade trotsproblem-

 147. -som är en vanlig komorbiditet
  vid adhd.

 148. De utförde fysiska aktiviteter
  i åtta veckor. Jag beskriver det sen-

 149. -men först ska jag berätta
  om studien i stort.

 150. I ca en halvtimme
  hade vi ett strukturerat program-

 151. -för att få dem att utföra
  måttfull till hård fysisk aktivitet.

 152. Vi tror att det är
  den mest ideala formen av aktivitet-

 153. -baserat på olika studier.

 154. Till slut hade vi en mängd av kognitiva,
  sociala och motoriska tester.

 155. Adhd har ett brett spektrum
  av olika försvagningar.

 156. Vi ser på både symptom och
  försvagningar som försvårar i skolan.

 157. Ett exempel på en kognitiv uppgift
  är "figurskolan".

 158. Det är en uppgift
  som kan vara svår även för vuxna.

 159. Det är olikformade figurer
  på en skolgård.

 160. Figurerna är röda och blå cirklar.

 161. Ibland ser de arga ut,
  för det mesta ser de glada ut.

 162. Ibland har de hatt.

 163. Vi går igenom en sekvens-

 164. -och i början ska barnet bara tala om
  vilken färg figuren har.

 165. Man mäter kognitiv
  bearbetningshastighet.

 166. Sen ökar man svårigheten
  och testet blir praktiskt i stället.

 167. I och med det... Om figuren ser arg ut-

 168. -ska man inte svara.
  Det är väldigt svårt om man har adhd.

 169. Man är impulsiv och vill svara.

 170. Man ska inte svara
  om figuren är arg.

 171. Sen introducerar man hatten.

 172. Är figuren med hatt en cirkel
  eller en fyrkant?

 173. Inte om den är röd eller blå.

 174. När man lägger till arga minen och
  hattarna blir det svårt, även för oss.

 175. Det var såna kognitiva test vi gjorde.

 176. Det finns olika svårighetsgrader.
  Jag har...

 177. Jag vill inte bli alltför detaljerad
  men det här är effektstorlekarna.

 178. Det är gradstyrkan
  av en förändring över tid.

 179. Det är före och efter testet.
  Vi lägger större vikt vid det här-

 180. -då det är svårt med statistisk
  signifikans på en liten grupp.

 181. Man vet inte hur betydelsefull effekten
  är. När man tittar på effektstorlekar...

 182. Längst ner står det att om man har
  över 0,2 är det en liten effektstorlek.

 183. Medium är 0,5 och stor är 0,8.

 184. Vi har betydelsefulla
  och små till måttliga effektstorlekar-

 185. -för kognitiva uppgifter,
  speciellt vad gäller figurerna.

 186. Praktiker använder också
  ett labyrinttest-

 187. -samt ett test där man ska minnas
  siffror i bakvänd ordning.

 188. Det var intressanta fakta.
  Vi gjorde motoriska tester-

 189. -där de fick göra vårt "rockmusiktest".
  Där såg vi inga förbättringar.

 190. Lillhjärnan är svårare att påverka
  under en åttaveckorsperiod.

 191. Inte så överraskande.

 192. Vi fann en betydande effektstorlek
  i den allmänna motoriken.

 193. Det var det vi hade hoppats på.
  Det är en viktig manipulationskontroll.

 194. Det var också uppmuntrande
  eftersom barn med adhd-

 195. -har problem med
  koordinationsförmågan.

 196. Vi hade också "ekologiska"
  kognitiva tester.

 197. Man skulle springa vid grönt ljus
  och stanna vid rött.

 198. Det involverar hämningskontroll.

 199. Vi gjorde också leka
  ett slags följa John.

 200. Man ska göra samma som
  en viss person. Det var svårt att mäta-

 201. -men det gick bra
  med den andra leken.

 202. Vi hade andra markörer
  av beteendefunktionskaraktär.

 203. Lärare och föräldrar gav oss resultat
  på andra mätningar.

 204. De sista fem
  var observationsmätningar.

 205. Vi hade folk som tittade-

 206. -om barnen avbröt
  eller inte följde instruktioner.

 207. Man kan se betydelsefulla
  effektstorlekar vid impulskontroll-

 208. -som till exempel att avbryta.

 209. Vi tyckte att det var uppmuntrande
  trots att det var en pilotstudie.

 210. Vi ville ha mer upplysningar.

 211. Vi frågade bl.a. lärare och föräldrar:

 212. "Tycker du att barnet blev bättre?"

 213. Längst ner
  står den övergripande värderingen.

 214. Bedömningen var
  att 64-71 procent av barnen-

 215. -hade blivit bättre,
  enligt vuxna i deras omgivning.

 216. Det var uppmuntrande och testen
  ledde till resultat enligt de vuxna.

 217. Vi sökte och fick ekonomiska medel
  på nationell nivå.

 218. Vi fick stöd från National Institute of
  Mental Health för en klinisk prövning.

 219. Vi kunde jobba under kontrollerade
  former och ha med neurotypiska barn.

 220. Arbetet som vi gjorde-

 221. -var att vi jämförde
  ständig fysisk aktivitet-

 222. -med en strukturerad skolaktivitet,
  vi hade bildundervisning.

 223. Vi inkluderade också
  neurotypiska barn i gruppen-

 224. -tillsammans med barn
  med adhd-risk.

 225. I det arbetet hade vi över 200 barn
  som var med.

 226. Vi fokuserade på unga barn,
  från dagis till andra klass.

 227. Det är en bra möjlighet
  och ur forskningssynpunkt-

 228. -hittar vi många som var medicinfria.

 229. Alla våra deltagare
  började som medicinfria.

 230. Om deras läkare tyckte att
  de borde ta medicin fick de göra det.

 231. Bara fyra började med medicin under
  projektet. Det var uppmuntrande.

 232. Proverna var spridda över hela landet.

 233. Studien gjordes i Indiana-

 234. -och i Vermont där min kollega arbetar.
  Vi jobbade i skolor där.

 235. Det var generellt sett barn
  från utsatta familjer.

 236. De var i riskzonen och det var så
  vi bedömde adhd-riskerna.

 237. Vi använde adhd IV.

 238. Det finns nu DSM 5-

 239. -men symptomen
  är de samma i fyra och fem.

 240. Föräldrarna och lärarna
  värderar barnen-

 241. -i vilken grad
  de visar symptom på adhd.

 242. Om de förekommer ofta
  är symptomen bekräftade.

 243. Det finns normer på mätningarna.

 244. Vi undersökte
  om de är på 90 procent eller mer-

 245. -för hyperaktivitet/impulsivitet
  av den totala poängen.

 246. I så fall gjorde vi
  en klinisk diagnostisk intervju.

 247. Hade man fem eller flera
  distinkta symptom-

 248. -hamnade man i adhd-gruppen.

 249. De var tvungna att ha svårigheter
  inom minst två områden.

 250. De neurotypiska barnen
  fick ha symptom-

 251. -men inte till samma grad.

 252. De var under 90 procent
  på underskalan-

 253. -och hade bl.a. fyra eller färre
  tydliga drag av hyperaktivitet.

 254. Vi hade inte en "supernormal" grupp
  med de duktigaste barnen.

 255. Kontrollgruppen var med neurotypiska
  barn utan risk för adhd.

 256. Vi hade några uteslutningskriterier:

 257. Barn som hamnade under 78 på KBIT,
  det är en IQ-skala.

 258. 78 är under 1,5 i standardavvikelser.

 259. Om de hamnade under det
  togs de inte med i studien.

 260. Det skulle påverka tolkningen
  av mätningarna.

 261. Inte heller barn
  med stora utvecklingsstörningar-

 262. -eller epilepsi eller nåt där man
  avråder från fysisk aktivitet var med.

 263. De var med i vårt morgonprogram.
  Jag ska ge er mer information.

 264. Fysaktivitetsprogrammet utformades-

 265. -som en vanlig idrottslektion i skolan-

 266. -förutom att den var utan instruktioner.

 267. Idrottslärarna hade svårt för det,
  de ville ge dem instruktioner.

 268. "Låt dem bara röra på sig."
  De ska få upp pulsen.

 269. Tanken var att de skulle få
  så mycket motion som möjligt-

 270. -under 31 minuter. Vi hade två
  minuters aktivitet med hela gruppen-

 271. -sen delades de upp.
  De gick till tre stationer-

 272. -på nio minuter vardera. På slutet hade
  de en gemensam aktivitet.

 273. Vi jämför det med bildaktiviteten
  i klassrummet.

 274. De målade först i två minuter, sen
  visade de upp bilderna tillsammans.

 275. Sen hade de tre niominutersessioner
  med olika aktiviteter.

 276. Sen varvar de ner och städar undan.

 277. Vi försökte göra
  båda aktiviteterna likvärdiga.

 278. Barnen valdes ut slumpmässigt
  till grupperna.

 279. De bestod av hälften barn
  med adhd, hälften utan.

 280. De fick deltagarmärken
  om de var med i sju eller fler minuter-

 281. -på varje station. De fick inga märken
  för hur bra de gjorde ifrån sig.

 282. Vi påverkade inte deras prestationer.

 283. Vi hoppades att det skulle vara
  tillräckligt engagerande-

 284. -för att de skulle klara av dagen.
  Det fungerade.

 285. Vi ville mäta deltagandet och det var
  lätt genom att räkna märkena.

 286. Under hela studien hade vi ungefär
  86 procent deltagande.

 287. Det är en bra siffra, det är över
  en tidsperiod på 12 veckor.

 288. Det var ett stort engagemang för alla.

 289. Här ser ni hur programmen såg ut.
  Det är fördelat lika.

 290. Det tar tid att ta sig mellan fys-
  stationerna. Vi la till en minut.

 291. Oftast var de aktiva
  när de gick till en annan del i salen-

 292. -där det fanns en ny station. De
  kunde dricka vatten under den tiden.

 293. Vår personal var utbildad
  att utföra allt vetenskapligt.

 294. Programmet löpte från oktober
  till december.

 295. Rekryteringen var omfattande
  eftersom vi intervjuade familjerna.

 296. Vi måste göra en kontroll-

 297. -och kriterierna
  gjorde det svårt att hitta deltagare.

 298. Vi jobbade mycket med det
  och att undervisa personalen.

 299. När vi återkom i januari
  gjordes en förtest.

 300. Vi utvärderade den tidigare studien-

 301. -och sen gjorde de 12-veckorsstudien.

 302. Efter det gjorde vi eftertester.

 303. Jag ska inte prata om
  uppföljningarna för de är inte klara än.

 304. Jag ska visa några
  av de andra resultaten.

 305. Vi utvärderade allt som vi gjorde
  i den första studien.

 306. Jag ska fokusera på
  vad vi upptäckte med fysaktivitet-

 307. -och symptom.
  Det är det jag ska prata om i dag.

 308. I fysutvärderingen...

 309. Vi ville titta på den
  som en manipulationskontroll.

 310. Vi påstår
  att vi främjar fysisk aktivitet.

 311. Vi måste se om det faktiskt är så.
  Vi hade också andra frågor:

 312. Om vi gör det på morgonen,
  är barnen då slöa resten av dan?

 313. Vi fick också återkoppling
  av våra granskare.

 314. "Om barnen redan är hyperaktiva
  rör de sig mer än andra barn."

 315. Sånt ville vi titta på,
  det fanns ingen bra forskning.

 316. Jag har beskrivningar på det
  för er som är intresserade.

 317. För er andra
  har det inte så stor betydelse.

 318. Vi använder en neutral mätare
  av fysisk aktivitet.

 319. Barnet bar den på höften.
  Den mäter acceleration-

 320. -i olika rörelser.

 321. Man får beräkningar från apparaten-

 322. -som visar individens
  olika grader av aktivitetsnivåer.

 323. Det var vi intresserade av.

 324. Vi ville veta om vi erbjöd
  några fysiska aktiviteter.

 325. Kontrollerna visade
  att barnen i fysgruppen-

 326. -hade lätt till stor fysaktivitet
  i högre grad-

 327. -och stillasittande aktivitet
  i mindre grad.

 328. Det är inte perfekt.
  Försök att hålla igång en femåring-

 329. -i 31 minuter. Det går inte.
  Vi var mycket nöjda med det här.

 330. Det motsvarar förändringar i kondition.

 331. Ni kanske känner till pacer-testet.
  Det används ofta-

 332. -för att mäta konditionen hos barn.
  Det är med en annan mätare.

 333. När det piper ska barnet springa
  till en linje och sen tillbaka.

 334. Sjuka som vi är
  ökar vi hastigheten mellan pipen.

 335. Det blir svårare och svårare.
  Vi gjorde det för att kolla konditionen.

 336. De som var i fysgruppen
  gjorde bättre ifrån sig-

 337. -jämfört med barnen i bildgruppen.

 338. Nu kommer vi till några andra frågor.

 339. Är barn som är i riskzonen
  för adhd mer fysiskt aktiva?

 340. Det är sånt som granskare undrar.
  "Är inte barn med adhd redan aktiva?"

 341. Vi tittade bara på barnen i bildgruppen.

 342. Vi kunde ha påverkat barnen
  i fysgruppen.

 343. 75 barn uppfyllde kraven
  på tillräckligt med data-

 344. -som vi kunde använda.

 345. När vi tittade på datan upptäckte vi
  att om man tittar på hela veckan-

 346. -är barn med risk för adhd-

 347. -mindre stillasittande
  och har lätta aktiviteter.

 348. Det är ingen stor skillnad
  inom måttlig aktivitet-

 349. -vilket är den
  som ger bättre kondition.

 350. Det tyckte vi var intressant.

 351. Av ren nyfikenhet
  började vi titta på varför det var så.

 352. Vi tittade på vardagar och helger.

 353. På vardagar syns det mönstret.

 354. Men intressant nog finns det ingen
  större skillnad på helgerna.

 355. När de har mer kontroll över sin tid-

 356. -ser det inte annorlunda ut
  för barn med adhd-risk.

 357. Vad är det med vardagarna då?
  Det kanske är när de är i skolan.

 358. Om vi tittar på skoldagen
  ser vi skillnaden.

 359. Nu minns jag inte exakt-

 360. -men det är runt 17 minuter mindre
  av stillasittande-

 361. -och 12-15 mer av
  lätt fysisk aktivitet under skoldagen.

 362. Jag kan tänka mig att lärare
  tycker det är en utmaning.

 363. Utanför skoltid
  finns det ingen skillnad.

 364. Det vi kan lära oss,
  vi måste titta mer på det-

 365. -är att det är en kontextuell fråga.

 366. Det är hyperaktivitet,
  otålighet och liknande.

 367. När barnen är i skolan-

 368. -där det finns liten chans
  till fysisk aktivitet-

 369. -är det vad vi kan förvänta oss.

 370. Skolorna som vi jobbade på hade inga
  stora möjligheter till fysaktiviteter.

 371. Det har urholkats
  i många samhällen i USA.

 372. På de skolor där jag jobbade i Indiana
  hade barnen en halvtimme idrott-

 373. -en dag i veckan. Det var allt de fick,
  och det är helt klart för lite.

 374. Det kan bli svårt under de andra
  dagarna för barn som vill röra på sig.

 375. En annan fråga var om aktivitet
  före skoldagen påverkar-

 376. -ostrukturerad fysaktivitet.

 377. Gör vår morgonaktivitet att de vilar
  längre fram under dagen?

 378. Det var inte fallet.
  Det var uppmuntrande.

 379. Vi såg inga skillnader mellan dem
  utanför studien, glädjande nog.

 380. Vi ville titta enbart på fysgruppen
  på samma sätt som vi gjorde innan.

 381. Vi fann ett liknande mönster.
  Jag hoppar till skoltimmarna-

 382. -där vi såg tydliga skillnader-

 383. -även efter sex minuter lätt aktivitet-

 384. -för barn med adhd.
  Det är under skoltid.

 385. Vårt fysaktivitetsprogram
  verkade inte påverka skoldagen-

 386. -vad gäller rörelse hos barn
  och problemen som adhd-barn har.

 387. Det är intressanta upptäckter
  som vi ska fortsätta att undersöka.

 388. Här är datan över symptomen
  i beteenderapporterna.

 389. En del har nyligen presenterats.

 390. Jag ska visa några data
  som ni nog såg tidigare.

 391. Det är exempel på
  hyperaktivitet/impulsivitet för adhd.

 392. Föräldrar och lärare värderade barnen.

 393. De har problem med uppmärksamhet
  och blir lätt distraherade.

 394. När vi tittar på den totala poängen
  och hyperaktivitet/impulsivitet-

 395. -är mönstret samma.
  Jag visar en bild i stället för tre.

 396. Det vi ser är en reduktion
  i vår aktivitetsgrupp-

 397. -vad gäller symptom.

 398. "Fasen, vi skapade en situation
  som var för bra!"

 399. I nästa studie får de inte göra nåt.

 400. Vi tolkar det också åt motsatt håll.

 401. "Det misslyckades!"

 402. Men själva projektet
  var utformat som en skola.

 403. Ett fysaktivitetsprogram
  som inte är som i skolan-

 404. -kan ge samma resultat.

 405. Det finns andra fördelar med
  fysaktivitet som vi alla känner till-

 406. -som kan vara bra.
  Vi är nöjda med det.

 407. Det intressanta att hos neurotypiska
  barn som rör på sig mindre-

 408. -kanske man inte förväntar sig
  någon förändring.

 409. Hos barnen i fysgruppen
  ser man en minskning av symptomen-

 410. -baserat på föräldrarnas uppgifter.

 411. Lärarna är alltid mer svårflörtade.

 412. De är mer skarpsinniga
  vad gäller observationer.

 413. De har också sett förändringar
  hos riskgruppen-

 414. -som ett resultat
  av morgonprogrammen.

 415. Vi har andra mätningar
  på Conners mätskala.

 416. Det är en värdering av adhd-symptom.

 417. De överensstämmer med våra data.
  Det finns underskalor på mätlistan.

 418. En handlar om ouppmärksamhet-

 419. -en annan om trotsigt beteende.

 420. En annan handlar om interaktion.
  Vi är intresserade av de ämnena med.

 421. Det är nåt som barn med adhd
  ofta har problem med.

 422. Det är mycket information,
  men det visar det allmänna mönstret-

 423. -från mätlistan.

 424. Parenteserna visar mätlistan
  för just den gruppen.

 425. Vi ser ett liknande mönster-

 426. -där våra adhd-barn,
  oavsett program, visar förbättringar.

 427. Även fysgruppen visar förbättringar
  hos neurotypiska barn.

 428. Bildgruppen har en underskala.
  Mätskalan är en annan-

 429. -så därför ser man ingen skillnad.

 430. Det intressanta
  var interaktionresultatet.

 431. Det visar sig bara hos fysgruppen.

 432. Vi är intresserade av det
  då det är en stor utmaning-

 433. -när man jobbar med barn med adhd.

 434. Vi vill hjälpa dem att interagera.

 435. Fysisk aktivitet kan vara ett sätt
  att hjälpa den problematiken.

 436. Vi måste forska mer-

 437. -men vi tycker att resultaten
  är uppmuntrande.

 438. När vi tänker på...

 439. Lärarna är mer svårflörtade, som sagt-

 440. -men interaktion får ett högt resultat.

 441. Det vi har lärt oss-

 442. -är att barn med adhd
  och barn utan adhd-

 443. -är lika fysiskt aktiva.

 444. Vi ska inte anta att störningen
  med hyperaktivitet-

 445. -gör att de är mer aktiva.

 446. Data visar att de har sämre kondition-

 447. -men aktivitetsnivån
  är ungefär densamma.

 448. Om man tittar på
  när de måste sitta i skolbänken-

 449. -är de lite mer aktiva.
  Det påverkar inte konditionen-

 450. -utan det är mer av störande art.

 451. Om man erbjuder fysaktiviteter
  under dagen får de upplopp för det.

 452. Fysaktivitet och bild
  leder till en förändring.

 453. Vi behöver inte nödvändigtvis
  hålla på med traditionella skol...

 454. Traditionella skoluppgifter.

 455. Gick det bra?

 456. Det måste inte vara
  traditionella metoder-

 457. -för att få dem att fungera socialt, som
  att försöka sitta still.

 458. Fysisk aktivitet är ett bra alternativ.

 459. Bild var mindre verkningsfullt
  för neurotypiska barn.

 460. Det var verkningsfullt
  för barn med adhd-

 461. -för de får lära sig
  att interagera som de gör i skolan.

 462. För de andra barnen gav det inte
  lika mycket som fysaktiviteten.

 463. Om vi ska kunna sälja det till skolor-

 464. -är det lättare
  om alla kan dra nytta av det.

 465. Vi tycker det är viktigt.
  Vi kan engagera på ett bredare plan-

 466. -när vi vet att barn
  med adhd påverkas positivt.

 467. Föräldrar och lärare ser förbättringar.
  Lärarna är svårare-

 468. -men föräldrarna
  tillbringar mer tid med barnen.

 469. De höll inte alltid med varandra,
  men i stort sett var de överens.

 470. Särskilt positivt är fysaktivitet
  och socialt samspel.

 471. Det är som sagt ett svårt område.

 472. Jag ska börja avsluta mitt föredrag-

 473. -och ska visa vad vi ska göra härnäst.

 474. Det finns mycket att göra
  för det finns inte mycket forskning-

 475. -speciellt vad gäller
  ständig fysaktivitet.

 476. Vi vill ha en kontrollförutsättning
  där vi inte erbjuder nåt.

 477. Det kan bli vår markör
  för normal utveckling.

 478. Barn utvecklas kognitivt
  under barndomen.

 479. Vi vill titta på andra faktorer, är
  programmen effektiva med äldre barn?

 480. Vi vill förstå mekanismerna.

 481. Hur omfattande ska aktiviteten vara?
  Vår nivå var ganska låg.

 482. Vilken nivå ska man ligga på?
  Det är viktiga frågor inför framtiden.

 483. Vi har också intressanta jämförelser
  med andra behandlingsmetoder.

 484. Hur ser effektstorlekarna ut
  på aktivitet och mediciner?

 485. Vi tror inte
  att vi kan ta bort medicinering.

 486. Det är ett önsketänkande.

 487. Vi kan vara ett komplement-

 488. -och kan påverka dosering
  och andra behandlingar-

 489. -vilket inte är så illa.

 490. Vi vill titta på
  de mer långtgående effekterna.

 491. Hur förändras effekterna
  om man är ständigt aktiv?

 492. Effekterna kan öka eller minska.
  Det vet vi inget om.

 493. Det är ett viktigt område. Det finns
  forskning på djur som visar-

 494. -att vissa genotyper är mindre
  mottagliga för fysaktivitet.

 495. Vi tog salivprov på våra deltagare
  och har börjat analysera datan.

 496. Vi tittar på bl.a. på BDNF-genotyper-

 497. -för att se
  hur de olika receptorerna svarar-

 498. -vad gäller fysisk aktivitet.

 499. Rent praktiskt vad gäller fysaktivitet
  så rekommenderar vi det.

 500. En del undrar
  om bevisen är tillräckliga.

 501. Nej. Vi har inte tillräckligt med bevis
  för att säga hur adhd ska behandlas.

 502. Men vi vet att det inte gör nån skada.

 503. Inga av mätningarna visar
  att barnen blir sämre.

 504. Om fysaktiviteterna organiseras av folk
  som kan engagera barn-

 505. -leder det till positiva effekter.
  Det gör ingen skada.

 506. Varför inte försöka?
  Det leder till ett hälsosamt liv.

 507. Vi har bevis för att aktivitet
  påverkar andra tillstånd-

 508. -som ångest och depression.

 509. Vi kan åtminstone påverka
  annat som barn med adhd lider av.

 510. Baserat på vår fysaktivitetsdata
  och på tiden som barn är i skolan-

 511. -måste vi öka möjligheterna
  till fysaktiviteter.

 512. I USA finns det ett stort behov
  att utöka idrottsundervisningen.

 513. Vi måste också utöka
  samhällsbaserade sportaktiviteter-

 514. -rastaktiviteter, rörelsepauser
  och aktiva transporter till skolan.

 515. Det är knepigt på många ställen i USA.

 516. Många vill inte att barnen går
  eller cyklar till skolan.

 517. Vi måste utveckla säkra sätt
  så att barnen kan vara fysiskt aktiva.

 518. Vi måste lita på vetenskapen
  för att få de bästa resultaten.

 519. Det är ett nytt arbetsområde.

 520. Jag hoppas att några av er
  vill jobba med det.

 521. Några kolleger i Taiwan
  är väldigt aktiva inom området.

 522. Intresset börjar väckas i USA
  och även på andra platser.

 523. Ju fler som börjar jobba med det
  desto fortare får vi svar på frågor-

 524. -som vilka åldrar som är bäst.
  Det hjälper att optimera arbetet.

 525. Tack för er uppmärksamhet.
  Tack så mycket.

 526. Översättning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Idrottens påverkan på barn med ADHD

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Alan L. Smith är professor vid Michigan state university i USA och forskar kring fysisk aktivitet och adhd. Han berättar här bland annat om hur fysisk aktivitet kan påverka koncentration och social förmåga. Inspelat i Karlstads universitet den 11 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Ämnen:
Idrott och hälsa
Ämnesord:
Barn med adhd, Idrott, Motion, Sport
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Idrott och mångfald

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Idrott och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Maria Unenge Hallerbäck är överläkare och med.dr och föreläser om att fysisk aktivitet hjälper många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att stilla inre oro och att vara koncentrerade. Mer kunskap om detta inom idrottsrörelsen skulle ge fler barn möjlighet att bevara rörelseglädjen. Inspelat den 11 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Idrottens påverkan på barn med ADHD

Alan L. Smith är professor vid Michigan state university i USA och forskar kring fysisk aktivitet och adhd. Han berättar här bland annat om hur fysisk aktivitet kan påverka koncentration och social förmåga. Inspelat i Karlstads universitet den 11 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Handboll för alla

Föreläsningar om hur man skapar idrottsaktiviteter där alla kan känna sig välkomna. Vad krävs av tränare och förening? Föreläsare: Anna Bisso, IK Bolton; Malin Bernt, idrottsförvaltningen, Stockholms stad och Håkan Nilsson, SISU Idrottsutbildarna. Inspelat den 12 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Den förutsägbara ledaren

Måns Lööf är sjuksköterska inom psykiatrivården i Gävle och berättar om hur man som ledare bemöter och stöttar barn och ungdomar med adhd. Det handlar om att vara förutsägbar och att sätta upp tydliga regler och följa planeringen. Inspelat den 11 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Jag är inte dum i huvudet - Jag har Asperger

Joanna Halvardsson är bloggare och föreläsare och har Aspergers syndrom. Hon fick diagnosen vid 14 års ålder och har sedan dess velat sprida kunskap bland annat om att det går att leva ett liv som vem som helst. Och att en funktionsnedsättning kan vara en styrka. Inspelat den 11 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Rörelse är en underskattad medicin

Fil.mag Susanne Wolmesjö vid Bosön idrottsfolkhögskola föreläser om forskning som visar att fysisk aktivitet är av stor betydelse för hälsa och skolprestationer hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inspelat den 12 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Fritidsnätet - ett lyckat samarbete

Markus Blomqvist jobbar med Fritidsnätverket som är en webbtjänst för personer med olika funktionsnedsättningar. Han berättar om uppstarten av tjänsten och om att driva den. Inspelat den 12 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Erfarenheter från idrotten och livet med en diagnos

Samtal om erfarenheter av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och idrott. I samtalet framkommer bland annat att idrott kan dämpa hyperaktivitet och att det är viktigt med rutiner. Medverkande: Helen Wesström, Anna Wennerlund Cruickshank och Azita Iranipour. Inspelat den 12 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Allas rätt att vara med

Aila Ibanez Mengüz arbetar på Riksidrottsförbundet, är idrottsledare för barn på fritiden och har adhd. Hon föreläser om att ökad kunskap om olika diagnoser inom idrottsrörelsen är positivt för enskilda individer, för idrottsföreningarna och för samhället i stort. Inspelat den 12 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och mångfald

Mr Tourette och jag

Pelle Sandstrak är författare och kallar sig även ofrivillig ståuppkomiker. Han berättar om sitt liv med Tourettes syndrom. En gång i tiden var det ett problem och en livskatastrof, men det har vänts till att bli en tillgång och ett yrke. Inspelat den 12 februari 2015. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Att skapa genomtänkta friskvårdslösningar

Hälsa och friskvård i ett internationellt företag

Hur gör man med hälso- och friskvårdsfrågorna i en organisation där chefen kanske till och med sitter i ett annat land och inte kan vara på plats och se sina medarbetare dagligen? Nordea har löst det genom hälsoinspiratörer som har en viktig roll i det lokala hälsoarbetet. Mattias Melin, HR-specialist vid Health Care & Work Environment, Nordea, berättar om hur de arbetar med att informera, inspirera och främja rörelse och hälsa. Inspelat den 15 maj 2017 på Westmanska palatset, Stockholm. Arrangör: Metodicum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?

Fråga oss