Titta

UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Om UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Forskare behöver röra på sig och lära av varandra. Det är den här gruppen forskare ganska överens om. De har alla olika expertområden. Här presenterar de sina arbeten och diskuterar hur forskning kan blir mer attraktivt för yngre personer som är intresserade av att forska. Vilka möjligheter finns det i Sverige och hur attraktivt är Sverige för utländska forskare? Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning : Lokal styrning och utvecklingDela
 1. Tack för att ni kom hit,
  och för att jag får prata med er-

 2. -om det arbete jag gör
  och planerar att göra.

 3. Det här är bara en del av mitt arbete.

 4. Tidigare sades det att ni skulle
  få höra om storpolitik i Mellanöstern-

 5. -men jag ska prata om utveckling och
  samhällsstyrning på en mer lokal nivå.

 6. Det är främst åt det hållet
  som min forskning är på väg.

 7. Jag började forska om Mellanöstern
  för 25 år sen.

 8. Jag var intresserad av det faktum
  att folk där sa sig vilja ha demokrati-

 9. -och uppskattade frihet.
  Varför hade de då auktoritära regimer?

 10. Många människor har just den
  ingången när de studerar regionen.

 11. Jag upptäckte snart att de auktoritära
  regimerna fungerade väldigt olika.

 12. Det ville jag ta på största allvar.

 13. Jag ville förstå skillnaderna, varför
  Jordanien är annorlunda än Marocko.

 14. Jag ville särskilt se hur förhållanden
  mellan oppositionsgrupper styrdes.

 15. Jag funderade på
  hur medborgarna agerar.

 16. Återigen var min utgångspunkt
  lite annorlunda än många andras.

 17. Jag utgick från att folk
  inte bara är förtryckta marionetter.

 18. Att det finns en orsak till
  att de ändå bryr sig om att rösta i val.

 19. Frågan var: Varför röstar folk
  i auktoritära regimer-

 20. -där valresultatet
  inte förändrar politiken?

 21. Några frågor inställde sig.
  För det första: Varför röstade folk?

 22. Vilka röstade, och vilka valde att
  stanna hemma? Alla röstade ju inte.

 23. Och vad var det som avgjorde
  vem de röstade på?

 24. Och vilka ställde upp i valen?

 25. I auktoritära regimer är det faktiskt
  massor med folk som kandiderar.

 26. Så det saknades inte konkurrens.
  Frågan är vad de konkurrerar om.

 27. Jag började tänka på det utifrån vad
  jag kallade "konkurrerande klientelism".

 28. Det stämde att folk inte trodde att
  deras kandidat skulle påverka politiken-

 29. -eller att regimen skulle förändras
  och Mubarak plötsligt skulle avgå.

 30. Folk röstade för att de trodde
  att deras representant-

 31. -kunde hjälpa deras barn att få plats
  i skolan, hjälpa dem få bygglov-

 32. -eller hjälpa dem få plats på
  ett bra sjukhus om de behövde vård.

 33. Att de skulle få hjälp med sånt som vi
  kanske ser som rutinmässig byråkrati.

 34. I de här länderna är det dåligt ställt
  med insyn och byråkratisk rationalitet.

 35. Parlamentsledamöter utgör här
  en viktig länk-

 36. -mellan medborgarna
  och statens resurser.

 37. Därför röstar man ofta på personer
  som har goda kontakter med staten.

 38. Men väljarna satte inte samma tilltro
  till alla parlamentsledamöter.

 39. De trodde inte att den de röstade på
  skulle hjälpa dem-

 40. -eller att den som kom från just deras
  region automatiskt skulle hjälpa dem.

 41. De trodde sig få hjälp från kandidater
  som de hade en personlig koppling till.

 42. Nån som kommer från samma by
  som man själv, eller samma stam.

 43. Om det finns en koppling av nåt slag-

 44. -så har man, när man ber om hjälp
  med plats i skolan eller på sjukhuset-

 45. -större rätt att ställa krav, och
  politikern känner sig mer förpliktigad.

 46. Det visade sig alltså tydligt
  att förhållandet mellan medborgarna-

 47. -deras beslut,
  och resultatet som det leder till-

 48. -inte bara handlade om statliga
  institutioner i nationell kontext.

 49. Svag byråkrati,
  valsystem och så vidare.

 50. Det handlade också om sociala
  institutioner, kopplingar på lokal nivå.

 51. Sociala förpliktelser på lokal nivå var
  betydelsefulla, men av varierade natur.

 52. I urbana områden, till exempel,
  kände folk varandra inte särskilt väl.

 53. Där fanns ingen känsla av att
  en viss kandidat skulle vara hjälpsam.

 54. Alla sågs som likadana,
  det vill säga lika värdelösa.

 55. Föga förvånande är valdeltagandet
  därför lågt i städerna i Mellanöstern.

 56. Det fick mig att tänka mycket på
  hur de lokala förhållandena varierar.

 57. Jag insåg att vi inte har nåt bra språk
  för att tala om det.

 58. Jag intresserade mig alltmer för lokala
  variationer i styrning och utveckling.

 59. Till och med i Sverige och USA
  ser vi en stor variation.

 60. På vissa ställen funkar sophämtning,
  skolor och trafik bättre än på andra.

 61. Det finns alltså en stor variation
  på subnationell nivå som är intressant.

 62. Det varierar också hur människor
  och grupper så att säga styr sig själva.

 63. På vissa ställen går man till lokala
  myndigheter om man vill få nåt gjort.

 64. På andra ställen går man direkt
  till de nationella politikerna.

 65. På andra ställen går man till en schejk
  eller en dewaniya - ett stamråd.

 66. De bestämmer hur konflikter ska lösas-

 67. -hur mark ska fördelas,
  och hur fattiga ska få mat och kläder.

 68. Så det finns mycket förändring
  och variation på lokal nivå.

 69. Och variationen beror till viss del på-

 70. -sociala relationer, och de sociala
  institutionernas beskaffenhet.

 71. Det finns fler obesvarade frågor,
  än säkra påståenden, tyvärr.

 72. En sån fråga handlar om vilka faktorer
  som avgör hur lokala beslut fattas-

 73. -hur säkerhet upprätthålls och resurser
  fördelas. Hur folk lever, helt enkelt.

 74. Vad förklarar att det går till
  på olika sätt på olika ställen-

 75. -även om situationen är likartad
  på riksnivå?

 76. Det är inte bara viktigt att ta reda på
  vilka dessa lokala faktorer är.

 77. Intressant nog har vi mycket kunskap
  om nationella politiska institutioner.

 78. Vi känner till proportionella valsystem,
  majoritetssystem, auktoritära regimer...

 79. Men vi har sämre kunskap
  om de sociala institutionerna.

 80. Vi har ännu inget gemensamt språk
  för att kategorisera och förstå dem.

 81. En annan fråga är vad som påverkar
  statens inflytande över medborgarna.

 82. När vänder sig folk till statliga
  institutioner? Vi har inte koll på det.

 83. Vi vet att det varierar, men vi
  vet inte riktigt varför eller hur.

 84. Det kan bero på
  vilka frågor det handlar om.

 85. Frågor om hälsa, utbildning och
  säkerhet kanske hanteras på olika sätt.

 86. Det kan variera på lokal såväl som
  nationell nivå. Vi behöver veta mer.

 87. Till exempel i de så kallade
  räntestaterna, där man har mycket olja-

 88. -är den allmänna efterfrågan
  på utbildning ganska låg.

 89. Det får följder
  som jag tror att man ofta glömmer bort.

 90. Slutligen är vi intresserade av att ta
  reda på hur de sociala institutionerna-

 91. -motarbetar och interagerar med
  de statliga institutionerna-

 92. -och hur de formar varandra.

 93. Det är några frågor
  som började kännas allt viktigare-

 94. -vartefter jag förstod mer om
  vad som styr beteendet på lokal nivå.

 95. För två år sen startade jag ett program
  om dessa frågor vid Yale.

 96. Nu flyttas programmet till Göteborg.

 97. Programmet möjliggjordes
  dels tack vare den arabiska våren-

 98. -som gjorde det mer genomförbart att
  bedriva lokal Mellanösternforskning.

 99. Mer genomförbart därför att staterna
  nu tillät det, till och med stödde det.

 100. Det fanns en känsla av att det
  som hände i Tunisien, till exempel-

 101. -berodde på ojämlikhet
  och problem på lokal nivå.

 102. Så decentralisering och lokal utveckling
  blev plötsligt mycket viktiga frågor.

 103. Programmet finansieras delvis
  av Moulay Hicham Foundation-

 104. -som ville gynna interdisciplinär,
  politiskt relevant forskning om detta.

 105. Projektet består av flera delar,
  däribland stora samarbetsprojekt.

 106. I år har vi studerat kommuner
  i Syriens grannländer-

 107. -och hur de hanterar syriska flyktingar,
  och hur lokala faktorer påverkar det.

 108. Vi samarbetade med FN:s utvecklings-
  program och flyktingkommissariat.

 109. Vi har också tittat på samhällsservice
  i Mellanöstern och Nordafrika.

 110. Vi studerade vikten av institutioner,
  men också av tillit och engagemang-

 111. -för att förstå varför tillgången till
  exempelvis vård och utbildning varierar.

 112. Det gjorde vi
  med stöd av Världsbanken.

 113. Vi beviljar också korttidsstipendium
  till besökande forskare.

 114. Vi håller konferenser och workshops,
  bland annat en den nionde och tionde.

 115. Vi ska prata om tillgången till service
  i arabvärlden. Ni är välkomna allihop.

 116. Sånt har vi sysslat med i programmet.

 117. En sak som vi har insett
  är vikten av att kunna mäta sånt här.

 118. Ett första steg
  till förståelse av det som händer-

 119. -är att finna ett sätt att mäta tillgång
  till samhällsservice och sociala band.

 120. Så det jobbar vi på nu. Vi har mycket
  på gång, men det viktigaste är-

 121. -är att ta fram ett index
  som vi kallar LGPI.

 122. Inspirationen är ett index som heter
  PAPI, som användes i Vietnam.

 123. Där tittade man på den regionala nivån-

 124. -och försökte mäta och ranka
  olika faktorer-

 125. -såsom ansvarighet, insyn
  och tillång till service.

 126. Det baseras på enkäter,
  men vi frågar inte hur nöjda folk är.

 127. Det är nämligen en problematisk fråga.

 128. Man blir lätt nöjd
  om förväntningarna är låga.

 129. Det vi vill veta är hur man får saker
  gjorda, och vilka problem som finns.

 130. Vi frågar till exempel: "Har ditt barn
  haft problem i skolan? Vad gjorde du?"

 131. Vi fokuserar på konkreta upplevelser.

 132. Och vi modifierar förstås frågorna
  så att de bättre passar vårt ämne.

 133. Det innebär också att vi anpassar dem
  till den lokala nivån.

 134. Och vi studerar interaktionen mellan
  statliga och ickestatliga aktörer.

 135. Vi tar fram frågor som kan användas
  inom ett land, och också över tid-

 136. -och utvecklar grundläggande mått-

 137. -som kan användas både i Jordanien,
  Marocko, Grekland och Afghanistan.

 138. I vårt kärnteam ingår Lindsay Benstead
  från Portland State University-

 139. -Pierre Landry, som är verksam
  inom metodik och komparativ politik-

 140. -i Pittsburgh, snart i Shanghai-

 141. -samt Dhafer Malouche, tunisisk
  statistiker. Alla är mycket skickliga.

 142. Målet med LGPI är att kunna utvärdera
  och förbättra styrning och service.

 143. Så det handlar också
  om offentlig politik.

 144. Det mäter
  hur man på lokal nivå beter sig-

 145. -när det gäller deltagande, korruption,
  vertikal ansvarighet och service.

 146. Tanken är att det kan användas
  i kombination med andra mätmetoder-

 147. -grundade antingen i existerande data
  eller i nya undersökningar-

 148. -för att gå till botten med frågor
  om vad som styr folks handlande-

 149. -och förhållandet mellan olika aktörer.

 150. Och återigen:
  Vilka är de sociala faktorer-

 151. -som påverkar styrningen
  i mer eller mindre positiv riktning.

 152. Så när jag flyttar till Göteborg,
  vilket kommer att ske snart-

 153. -kommer jag att fortsätta
  med mycket av den här forskningen.

 154. Tanken är att skapa en katalysator
  för politiskt relevant forskning.

 155. Med den här flytten följer inte bara
  möjligheten att ha gästforskare-

 156. -och finansiering av den typ
  som jag redan fått-

 157. -utan också att kunna ta in nya post-
  doktorala forskare och doktorander.

 158. En av de saker
  jag försöker åstadkomma-

 159. -är en statsvetenskaplig,
  men även interdisciplinär, förståelse-

 160. -av vikten av
  lokal styrning och utveckling.

 161. Och att försöka styra den allmänna
  forskningsriktningen åt det hållet.

 162. Vi ska fortsätta utveckla LGPI, som
  är mycket viktigt för oss och andra.

 163. Vi vill använda det för att besvara
  viktiga teoretiska, övergripande frågor-

 164. -men det ska också fungera
  som ett verktyg inom länderna.

 165. I Tunisien har vi precis samlat in fakta
  till det första LGPI-indexet-

 166. -och nu arbetar vi
  med katalogisering och analys.

 167. Resultatet presenteras
  i Tunisien i juni.

 168. Så det handlar delvis om att göra
  informationen tillgänglig i länderna-

 169. -genom akademiska tidskrifter, men
  också genom workshops och sajter-

 170. -och genom lokala samarbetspartners.
  Det är viktigt.

 171. Jag ser fram emot att kunna utvidga
  forskningen till hela Mellanöstern-

 172. -och så småningom till andra ställen.

 173. De platser som ligger högst på listan,
  av logistiska skäl bland annat-

 174. -är Afghanistan, vilket låter osannolikt
  ur logistisk synvinkel, jag vet.

 175. Och så Kina, Kenya och Marocko.

 176. Det är trevligt att berätta vad jag gör,
  och jag svarar gärna på frågor. Tack.

 177. Översättning: Nina Brander Källman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lokal styrning och utveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad innebär det att det är olika styren i Mellanöstern, och hur förhåller sig de olika länderna till varandra? Om detta berättar Ellen Lust som är professor i statsvetenskap vid Yale University. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Forskning, Internationell politik, Internationella relationer, Mellanöstern, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Att forska om mörk materia

Att forska om mörk materia är bland det mest spännande man kan göra, tycker Katherine Freese som är professor i fysik vid Stockholm universitet. Här berättar hon hur vår galax ser ur och hur hon som professor hamnade i Sverige. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Behandlingar mot cancer

Sir David Lane är onkolog och forskar om cancer. Han menar att vi behöver en ny strategi för mediciner som ska bota sjukdomar som cancer. Här berättar han om sitt arbete. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Lokal styrning och utveckling

Vad innebär det att det är olika styren i Mellanöstern, och hur förhåller sig de olika länderna till varandra? Om detta berättar Ellen Lust som är professor i statsvetenskap vid Yale University. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Högkvalitativa forskningsmiljöer

Hur får man unga doktorander att intressera sig för forskning och fördjupa sina kunskaper? Paneldiskussion med experter som själva är forskare. Medverkande: Ellen Lust, Katherine Freese och Sir David Lane. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Sverige en attraktiv forskningsnation

Paneldiskussion om vad man kan göra för att Sverige ska bli en attraktiv forskningsnation. Medverkande: Astrid Söderbergh Widding, Juleen Zierath, Andreas Göthenberg och Sven Stafström. Moderator: Jan-Eric Sundgren. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Roboten och den svenska modellen

Panelsamtal om arbete och arbetsmarknaden i framtiden. Den svenska modellen var välanpassad för stora teknikföretag, men framtidens företag tycks kräva mindre antal anställda. Framtidens industri tycks dessutom kräva allt färre mänskliga arbetare. Hur bör den svenska modellen förändras för att tillgodose dessa omständigheter? Medverkande: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Åke Svensson, VD Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.