Titta

UR Samtiden - Gräv 2015

UR Samtiden - Gräv 2015

Om UR Samtiden - Gräv 2015

Föreläsningar och debatter från seminariet Gräv 2015. Arrangemanget hölls 20-21 mars 2015 på Elmia i Jönköping. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Till första programmet

UR Samtiden - Gräv 2015 : OffentlighetsprincipenDela
 1. Jag kommer att köra grunderna.
  För en del är det kanske repetition.

 2. Jag ska gå raskt fram och sen
  uppehålla mig vid de möjligheter-

 3. -som finns för att bryta igenom
  sekretessen på ett lagligt sätt.

 4. Det finns ju olagliga sätt också.

 5. Jag börjar
  med två stycken stämningsbilder.

 6. Det här är en förbindelse
  som de anställda i Mullsjö kommun-

 7. -för några veckor sen
  uppmanades att skriva under.

 8. Det formuleras bland annat som-

 9. -att allt de har sett, läst och
  så vidare, får inte lämnas vidare.

 10. Det råder då tystnadsplikt
  över det här.

 11. Det första man förvånas över
  är varför kommunen inte-

 12. -förde in sånt som man kan förnimma
  med de sinnen som inte är uppräknade.

 13. Alltså, lukt och känsel.

 14. Det här är då en förbindelse-

 15. -som inte har någon rättslig verkan
  över huvud taget.

 16. Däremot kan det ha stor verkan
  på de anställdas benägenhet-

 17. -att se till att uppgifter om
  misshushållning i stort och smått-

 18. -kommer fram och inte.

 19. Det här är då en liten kommun.

 20. På det högre planet, på myndighets-
  planet för den andra stämningsbilden:

 21. Det här är Post- och telestyrelsen.
  Ett av de centrala verken-

 22. -för att hålla reda på etersändningar
  och hur teleoperatörerna sköter sig.

 23. De gjorde en rättsutredning
  när EU-domstolen-

 24. -upphävde EU:s datalagringsdirektiv.

 25. Den rättsutredningen
  låg till grund för-

 26. -vad myndigheten förklarade utåt
  till teleoperatörerna.

 27. När Bahnhof, en av operatörerna,
  begärde ut rättsutredningen-

 28. -för att kunna driva sin sak
  gentemot Post- och telestyrelsen-

 29. -så sa Post- och telestyrelsen:
  "Nej, det kan vi inte lämna ut."

 30. "Det här är ingen allmän handling."

 31. Sen begär riksdagens justitieutskott
  skriftligt underlag från PTS-

 32. -när utskottet ska behandla det här.

 33. Då skickar Post- och telestyrelsens
  generaldirektör ett brev-

 34. -till kanslichefen
  på justitieutskottet.

 35. Han skriver: "I och för sig kanske vi
  kan lämna ut rättsutredningen."

 36. "Men det är inte bra,
  för då blir det en allmän handling."

 37. "Vi kan nog inte sända den till er."

 38. Sen kommer det här.

 39. "Vi ska naturligtvis förse
  justitieutskottet med information."

 40. De berättar i grova drag
  vad rättsutredningen innehåller-

 41. -och skickar det
  till justitieutskottet.

 42. Detta brev diarieförs inte
  på sedvanligt sätt hos PTS.

 43. Det är ett sätt
  att både äta kakan och ha den kvar.

 44. Man vill informera vissa, men man
  vill inte att det blir offentligt.

 45. Jag vill ge de här exemplen,
  för de visar-

 46. -hur små myndigheter som kommuner
  och stora myndigheter-

 47. -inte har begripit att den här regeln
  om allmänna handlingar-

 48. -är en del av vårt
  konstitutionella arv från 1766.

 49. Det har inte tillkommit av en slump.
  Det finns ju där-

 50. -möjligheten för allmänheten
  att ta del av vad myndigheterna gör.

 51. Den finns där, för att
  när de egna kontrollmekanismerna-

 52. -i form av revisorer
  och tillsynsmyndigheter-

 53. -slår slint eller missar ska det
  finnas ytterligare en kontrollmakt.

 54. Lagstiftaren har liksom
  sett offentlighetsprincipen-

 55. -som en del i den konstitutionella
  kontrollapparaten.

 56. Det är något man har
  fäst oerhört stor betydelse vid.

 57. Men svenska myndigheter, Mullsjö,
  PTS och en del andra exempel-

 58. -har inte begripit,
  eller vill inte begripa-

 59. -att de här regelverken finns
  till gagn för deras egen verksamhet.

 60. Det är inget som svenska journalist-
  kåren har hittat på i djävulskap...

 61. ...för att de ska ha en massa arbete
  att göra som de helst inte vill.

 62. Sett i det här sammanhanget,
  och det är viktigt att ni reportrar-

 63. -kan framhålla för tjänstemännen
  att det inte är för er skull.

 64. Det här är nåt som finns
  för hela samhällets skull.

 65. Att få dem att inse det är inte lätt.
  Det är inte lätt.

 66. Men det är ett sisyfosarbete
  som man inte får lägga ner.

 67. Men om vi nu ska ta-

 68. -den här rättigheten
  att få del av allmänna handlingar.

 69. Den finns reglerad i tryckfrihets-
  förordningen, en av våra grundlagar.

 70. Och där finns ett kapitel,
  nummer två, som reglerar det här.

 71. Där finns också en signal
  till lagstiftaren-

 72. -om i vilka fall
  man kan ge avkall på-

 73. -att handlingar och uppgifter
  ska vara offentliga.

 74. Och de är väldigt allmänt hållna här.

 75. Tanken är att de här begränsningarna
  ska vara-

 76. -nogsamt angivna i en bestämmelse
  i en särskild lag.

 77. Denna särskilda lag är
  offentlighets- och sekretesslagen.

 78. Det är en ganska kvistig historia-

 79. -även om den har blivit påtagligt
  bättre sen sekretesslagens tider.

 80. Tanken är då att alla begränsningar
  ska finnas på ett ställe.

 81. Tidigare var det utspritt
  i en rad olika lagar.

 82. Det gjorde det svårare att förstå
  vad man kunde få del av.

 83. Nu finns allt så att säga
  samlat i den där lagen.

 84. Eller så finns hänvisningar i den
  till någon annan bestämmelse.

 85. Om man ska titta lite på
  tillämpningsområdet-

 86. -alltså var lagen är tillämplig-

 87. -så är det då
  alla myndigheter i Sverige.

 88. Det är nästan... Det är ett tusental
  myndigheter som finns registrerade-

 89. -hos SCB
  i det här myndighetsregistret.

 90. På alla de här myndigheterna ska
  offentlighetsprincipen tillämpas.

 91. Däremot gäller det inte stiftelser,
  privata bolag, statliga bolag-

 92. -föreningar och partier.
  Där har man inget att hämta-

 93. -om man vill
  få ut handlingar därifrån.

 94. Det här tillämpningsområdet,
  det har ju varit så-

 95. -att när alla kommuner drev elbolag,
  reningsverk och allt vad det var-

 96. -i egen regi var det en myndighet.

 97. Sen skulle kommunerna leka närings-
  liv och lägga ut det i aktiebolag.

 98. Då trillade offentlighetsintresset
  bort. Då var det inte en myndighet.

 99. Över en dag blev det ett aktiebolag
  som inte omfattas av regelverket.

 100. Samtidigt försvann meddelarfriheten
  för alla anställda på bolagen.

 101. Det var faktiskt en borgerlig
  regering som delvis återställde det.

 102. Även aktiebolag
  där kommun och landsting-

 103. -har ett rättsligt
  bestämmande inflytande-

 104. -också ska sorteras in
  under offentlighetsprincipen.

 105. Rättsligt bestämmande inflytande är
  att ha mer än hälften av aktierna.

 106. Eller om man tillsätter
  mer än hälften av styrelsen.

 107. Det är nåt att hålla reda på
  som reporter-

 108. -när man är verksam på en kommun
  och vill förstå-

 109. -om man har rätt att få ut allmänna
  handlingar från bolagen eller inte.

 110. Och det här kringgås ju.

 111. För VM i Falun fanns ett särskilt
  aktiebolag som skulle driva VM.

 112. VD:n där var fullständigt...

 113. Han var fullständigt i upplösning
  och skrev i ett e-brev:

 114. "Jag vill att ni som ägare till
  VM-bolaget ändrar i bolagsordningen"-

 115. -"där denna så kallade
  offentlighetsprincip tas bort."

 116. "Vi måste få arbetsro."

 117. Lösningen var att svenska
  skidförbundet fick 10 % i bolaget.

 118. Sen var det locket på för reportrarna
  uppe i Falun-

 119. -om de tittade på hur mycket kommunen
  hade pytsat in i det här projektet-

 120. -och hur det sköttes.

 121. Det här är ett renhållningsarbete,
  eller vad vi nu ska kalla det-

 122. -som reportrarna där uppe
  gör genom att belysa-

 123. -det här sättet att kringgå
  offentlighetsprincipen.

 124. Nog om tillämpningsområdet.

 125. Handlingsbegreppet
  är också någonting-

 126. -som har ställt till tvistigheter.

 127. Så som det är definierat
  med en handling här-

 128. -så är det allt i skrift och bild som
  vi kan uppfatta med våra egna sinnen-

 129. -men därutöver också
  alla bärare av information-

 130. -där man med hjälp av tekniska
  hjälpmedel kan ta del av det.

 131. Det innebär att allt från en morakniv
  som lämnas in till SKL för analys-

 132. -som innehåller fingeravtryck
  eller blod och DNA är en handling-

 133. -precis som en dvd-skiva, ett
  usb-minne eller vad det än är.

 134. Allting som är bärare av information-

 135. -omfattas av
  det här handlingsbegreppet.

 136. Här är några exempel.
  Det kan vi hoppa över.

 137. Register ingår också.

 138. Det är något som ständigt byggs på.

 139. Det är inte en handling
  som en gång för alla färdigställs.

 140. Det är något
  som ständigt tillförs där.

 141. Det är också en allmän handling
  när det finns på myndigheterna.

 142. Det gäller oavsett
  om det är manuella-

 143. -eller automatiskt
  genererade register.

 144. De här filerna på datorn, vad de nu
  heter, som visar vad man har surfat.

 145. Det är filer som alstras automatiskt.
  Det är likadant i e-postprogram.

 146. Där blir det ett register
  över in- och utgående post.

 147. De omfattas också av
  offentlighetsprincipen.

 148. Riksdagens besökslista
  är ett sånt exempel.

 149. Vilka besöker vem i riksdagen?
  Det är också en allmän handling.

 150. De där raderas automatiskt
  efter ett visst antal månader.

 151. SMS var någonting som en...

 152. Var det en kommun? Ja, just det.

 153. Ett kommunalråd tyckte
  att sms inte var nån allmän handling.

 154. Han klassade det
  som ett telefonsamtal.

 155. Det där var det en reporter
  på TV4 som klagade på.

 156. Kammarrätten konstaterade
  att det är en handling.

 157. Den är förvarad när det går
  att öppna och läsa den.

 158. Den är allmän
  om den berör myndigheten.

 159. Det ställs särskilda krav på-

 160. -dem som har sms i sina telefoner
  som berör tjänsten.

 161. Är de ute och reser
  och nån begär ut sms:en-

 162. -så ska det vara möjligt
  att få tag i dem.

 163. Det går inte att säga: "Han är
  tillbaka om en månad eller två."

 164. "Först då kan vi tillhandahålla
  det här sms:et."

 165. Det är en bra dom som förhoppningsvis
  satte punkt för diskussionen om sms.

 166. E-post är också nåt
  där det faktiskt var en domstol-

 167. -som sa:
  "Vi kan inte ta emot e-post"-

 168. "Det kan falla
  under personuppgiftslagen"-

 169. -"och vi har inte
  tekniska resurser för det."

 170. "Och det kan också
  innehålla virus och elände."

 171. "Det där kan vi inte hantera."
  Det blev ett JO-ärende.

 172. Man konstaterade att det inte
  är godtagbart att resonera så.

 173. Myndigheten får se till
  att kunna ta hand om e-post-

 174. -och registrera det.

 175. Det här är ett exempel på när
  handlingsbegreppet diskuterades.

 176. Det var en person
  som begärde ut en aktbilaga.

 177. Det bestod av ett kuvert
  innehållande rester från någonting-

 178. -som såvitt kammarrätten
  kan bedöma är från ett skaldjur.

 179. Kuvertet hade lämnats ut.

 180. Sen ville personen i fråga ha del
  av informationen på skaldjuren.

 181. Kammarrätten fick sätta sig med
  förstoringsglas, kan jag tänka.

 182. De fick kolla om det fanns nån bärare
  av information på det här skalet.

 183. Hade det funnits det
  skulle det ha lämnats ut.

 184. En reporter ville skoja till det lite
  och testa offentlighetsprincipen.

 185. Hon ville lämna in ett marsvin
  på en kommun.

 186. Kommunen tyckte att det inte
  kunde vara en inkommen handling.

 187. Om reportern hade rakat pälsen
  av marsvinet tatuerat in-

 188. -"jag vill ta del av kommunens
  djurskyddsförordning"-

 189. -hade det varit att betrakta
  som en inkommen handling.

 190. Inte så att kommunen måste upprätta
  nåt zoo och ta hand om marsvinet.

 191. Däremot hade de varit tvungna
  att ta hand om själva meddelandet.

 192. En handling är inkommen
  när den har anlänt till myndigheten-

 193. -eller den behörige
  befattningshavaren.

 194. Så det spelar ingen roll-

 195. -att man skickar en allmän handling
  hem till ett kommunalråd-

 196. -om det berör kommunalrådet i hans
  egenskap av myndighetsföreträdare.

 197. Kommer det ner i brevlådan hos dem
  så är det en inkommen handling.

 198. Det här har en del
  försökt tricksa sig runt.

 199. De har fått på nöten
  när det har prövats.

 200. Det andra kriteriet
  för att en handling ska vara allmän-

 201. -kan vara att den är upprättad eller
  expedierad, när den har skickats ut.

 202. Här är det någonting
  som kommer lite längre ner.

 203. Minnesanteckningar som har arkiverats
  och sparats när ärendet är avslutat.

 204. Det är då en allmän handling.

 205. Om det upprättas minnesanteckningar
  under en process är de inte allmänna.

 206. De behöver inte sparas om de inte har
  tillfört ärendet något av betydelse.

 207. Då ska de läggas ned i akten.

 208. Här är det också ständiga
  diskussioner och dispyter.

 209. Vad är minnesanteckningar?
  Vad är en allmän handling?

 210. Det finns en rimlighet i att
  myndigheterna under beredningen-

 211. -ska kunna jobba
  i hyfsad lugn och ro ändå-

 212. -och att tjänstemännen ska kunna ta
  fram alternativ för och emot något.

 213. Då kan det ske avvägningar
  utan att det blir publikt.

 214. Det tror jag är ett sätt
  att få bättre beslut-

 215. -att det faktiskt är på det sättet.

 216. Här, som i mycket annat är det en
  avvägning mellan olika intressen.

 217. Myndigheternas möjligheter
  att ta fram bra beslutsunderlag.

 218. Och invånarnas rätt att ta del av
  vad de håller på med på myndigheten.

 219. Det ska vara ordning på inkomna
  och upprättade handlingar.

 220. Det ska finnas ett diarium eller vara
  ordnat så att det tydligt framgår-

 221. -att handlingarna är inkomna
  eller upprättade.

 222. Det känner ni säkert till.

 223. I offentlighets- och sekretesslagen
  finns det hyfsat noggrant beskrivet-

 224. -vad myndigheterna måste ha
  för att underlätta-

 225. -just allmänhetens möjligheter
  att få del av handlingarna.

 226. Register, sökmöjligheter och
  hjälpmedel. I förvaltningslagen-

 227. -finns en långtgående
  serviceskyldighet för myndigheterna.

 228. De ska ställa upp
  när allmänheten begär ut handlingar.

 229. Då ska de i princip lägga allt
  åt sidan och ta hand om förfrågan.

 230. Ja, det var väl samma, det här.

 231. På myndigheterna
  finns en rad andra handlingar.

 232. Det kan vara privata handlingar.

 233. De är inte allmänna
  eller möjliga att få ut.

 234. Ett sånt exempel
  är Göran Lambertz Quick-mejl.

 235. Han hade ju en intensiv... Han har
  kanske fortfarande e-post-kontakt-

 236. -med Borgström, advokaten,
  och Penttinen, kriminalaren.

 237. Han utredde Quick-fallen.

 238. Och även med åklagaren,
  van der Kwast.

 239. De där e-breven hade han skrivit-

 240. -på sin dator i högsta domstolen.

 241. En reporter tyckte att det var en
  allmän handling att få ta del av.

 242. Då vägrade Göran i första skedet
  att lämna ut de där e-breven.

 243. Han hävdade att de var privata.

 244. Det är helt rätt. I det här fallet
  uppträder han inte som justitieråd-

 245. -utan som en form av privatspanare
  ihop med de andra.

 246. Det var inget han gjorde i tjänsten,
  så han gjorde helt rätt då.

 247. Sen lämnade han ändå ut breven
  till Expressen som publicerade dem.

 248. Det jag sa till nån reporter
  som frågade var:

 249. "De där e-breven
  fanns ju hos en advokat också."

 250. Och det kan man ju glömma,
  advokater lämnar inte ut någonting.

 251. Van der Kwast är i och för sig
  före detta åklagare, men pensionär.

 252. Där gällde ju inte nån
  offentlighetsprincip för honom.

 253. Men Penttinen var fortfarande
  i tjänst uppe i Sundsvall.

 254. Där borde åtminstone en del
  av de här e-breven-

 255. -kunnat ha varit allmänna handlingar.

 256. -Jag vet inte om nån prövade det.
  -De var det!

 257. De var allmänna? Och de lämnades ut?
  Ja.

 258. Det här är ett exempel på
  hur ni ska tänka.

 259. Var kan det här e-brevet eller
  handlingen finnas någon annanstans?

 260. Där kan det vara
  lättare att få ut det.

 261. Det finns en rad andra handlingar som
  heller inte betraktas som allmänna.

 262. Säkerhetskopior...

 263. Nu är prövningstillstånd beviljat
  i högsta förvaltningsdomstolen.

 264. Frågeställningen gäller om man
  kan använda säkerhetskopiorna-

 265. -för att återskapa allmänna
  handlingar som har blivit raderade.

 266. Lagstiftningen är ganska strikt.

 267. De här säkerhetskopiorna
  får bara användas-

 268. -i händelse av haveri eller att det
  har skett nåt annat allvarligt.

 269. Det ska bli intressant
  att se hur det där avlöper.

 270. Det finns en del reportrar
  som har krävt att få ut handlingar.

 271. När de inte har återfunnits
  på myndigheten har man sagt:

 272. "Vi får ta fram dem
  via säkerhetskopiorna."

 273. Det har varit bom stopp
  för det hittills.

 274. En del tror att allmänna handlingar
  bara är offentliga. Så är det inte.

 275. Det finns naturligtvis sekretess-
  belagda uppgifter i handlingarna.

 276. Och även handlingar som innehåller
  både allmänna offentliga uppgifter-

 277. -och allmänna,
  men sekretessbelagda uppgifter.

 278. Då blir det en blandad handling.

 279. Och är det på det viset
  att en handling innehåller-

 280. -både sekretessbelagda uppgifter
  och allmänna-

 281. -ska den lämnas ut till de delar som
  inte faller in under sekretessen.

 282. Då kan det se ut på det här sättet
  när man får ut en sån handling.

 283. Den kan vara mer eller mindre maskat.

 284. Jag hinner inte gå in på vad det här
  gäller, men så kan det se ut.

 285. När ni får
  en sån här maskad handling-

 286. -vad är det första ni ska göra?

 287. Ja...

 288. Här har myndigheterna inte gjort
  som de ska.

 289. Man har bara dragit en kopia
  och dragit en tuschpenna över.

 290. Det kanske inte syns här.

 291. Håller man upp dokumentet som är
  maskat i granskningsnämnden-

 292. -med anledning av anmälan
  mot ett program om Alice Babs.

 293. Håller man upp det mot ljuset
  så kan man läsa i klartext-

 294. -vilka det är som har agerat.

 295. En myndighet ska dra en kopia,
  maska på kopian-

 296. -och sen dra en kopia
  på den maskade kopian.

 297. Då går det inte att läsa ut någonting
  på det här sättet.

 298. Sen händer det
  att de glömmer att maska.

 299. Det är fritt fram att använda
  det som inte är maskat.

 300. Är det så att man har glömt att
  stryka över ett namn i en handling-

 301. -har det skett ett utlämnande
  av den uppgiften.

 302. Då kan man använda den.

 303. Sekretessen har dels så att säga
  ett föremål.

 304. Det kan anges vilken information
  det är som omfattas.

 305. Det kan vara allmänt
  eller preciserat.

 306. Till exempel när det gäller
  enskildas förhållanden.

 307. Sen är det en räckvidd. Det gäller
  vissa ärenden var de än förekommer.

 308. En viss typ av verksamhet
  kan då inkluderas där.

 309. Jag ska inte gå in närmare
  på det där.

 310. Sen har ju sekretessen olika styrka.

 311. Det finns ju olika grader i helvetet
  så att säga.

 312. Där skiljer man
  på ett rakt skaderekvisit...

 313. Då råder,
  då har offentligheten företräde.

 314. Då kan uppgiften lämnas ut.

 315. Vid omvänt skaderekvisit-

 316. -måste myndigheten göra en mer nogsam
  prövning om uppgiften kan lämnas ut.

 317. Sen finns det fall där det inte
  finns något skaderekvisit.

 318. Man kan inte prova det mot någonting.
  Då råder absolut sekretess.

 319. Jag vet inte hur bra det syns.
  Den övre syns i varje fall.

 320. Med det raka skaderekvisitet
  står det: "Kan antas."

 321. Då är det ett rakt skaderekvisit.

 322. Då finns ganska goda förutsättningar
  att ändå få ut de här uppgifterna.

 323. Står det däremot: "Sekretess gäller
  om det inte står klart"-

 324. -"att uppgiften kan lämnas ut
  utan skada."

 325. Då blir det mer besvärligt.

 326. Finns det inget skaderekvisit
  är det absolut sekretess.

 327. Finns det inget att pröva utlämnande
  emot ska det inte lämnas ut.

 328. Ett sånt exempel är instruktioner
  om hur man tillverkar en atombomb.

 329. Det spelar ingen roll om man säger:

 330. "Jag vill ta del av tekniken för att
  jag vill utveckla en solfångare."

 331. Det hjälper inte. Det går inte
  att pröva det. Det lämnas inte ut.

 332. Vad hände? Så! Jag bläddrade två här.

 333. Det här är ett exempel på när...

 334. Det är Säpo som vägrade lämna ut
  ett antal e-brev-

 335. -som hade utväxlats mellan en
  tekniker på regeringskansliet-

 336. -och rättschefen på regerings-
  kansliet i samband med tsunamibanden-

 337. -som Mikael Holmström hittade
  i källaren på regeringskansliet.

 338. De överlämnade banden till Säpo
  för en teknisk genomgång-

 339. -om huruvida de var manipulerade
  eller inte.

 340. Banden var meningslöst
  att försöka få ut.

 341. Däremot vore de där e-breven
  intressanta att få läsa.

 342. Då fick jag både rikets säkerhet,
  terrorbekämpningen-

 343. -och det raka skaderekvisitet
  i form av brottmål.

 344. De e-breven kunde inte lämnas ut.

 345. Då klagade jag till kammarrätten.

 346. Säpo brukar slå sig för bröstet
  och säga att de aldrig gör fel.

 347. De har aldrig blivit korrigerade
  av en kammarrätt tidigare.

 348. Jag överklagade det där,
  och det gick i två vändor.

 349. Kammarrätten skickar då upp
  en tjänsteman till Säpo-

 350. -som läser de där e-breven och gör en
  bedömning huruvida de kan lämnas ut.

 351. I det här fallet menar kammarrätten-

 352. -att Säpo inte har gjort
  den noggranna prövning-

 353. -som förutsätts i sekretesslagen och
  lämnar ärendet tillbaka till Säpo.

 354. Jag fick ett nytt säkerhetskuvert
  från Säpo som jag öppnade.

 355. Där fanns de sex e-breven,
  och där framgår det då...

 356. Det är sällsynta tillfällen
  när det uppdagas-

 357. -hur även höga jurister i våra
  centrala myndigheter tänker.

 358. Här är en direkt uppmaning
  från rättschefen till teknikern-

 359. -att hålla kännedomen om banden
  inom en så snäv krets som möjligt.

 360. Det var mer eller mindre en order
  om att mörklägga bandens existens.

 361. Jag får hoppa över det där också.
  Nu ska vi se här.

 362. När sekretessen slår till
  ska ni ändå inte ge upp.

 363. Det finns ju ett antal möjligheter
  att trots det få del av handlingarna.

 364. En sån är partsinsyn.

 365. Den som är inblandad i en tvist
  eller är åtalad för något-

 366. -har ju rätt att ta del även
  av de sekretessbelagda uppgifterna.

 367. Via den där parten kan man
  komma över de där uppgifterna-

 368. -om det inte råder yppandeförbud,
  för då kan det bli besvärligare.

 369. Men, den där partsinsynen
  kan man så att säga använda-

 370. -om man får bra kontakt med någon
  person som är inblandad i något.

 371. Den har vissa begränsningar.

 372. Det rör ju till exempel uppgifter,
  att en person kan då-

 373. -förvägras att ta del av uppgifter
  till exempel när det gäller sjukvård.

 374. Om det är så att den där uppgiften,
  om personen i fråga får del av den-

 375. -så skulle det försvåra möjligheterna
  att vårda den där patienten.

 376. Så den har sina begränsningar.

 377. Samtycke är en annan del-

 378. -som ni också kan nyttja.

 379. Det är att man får samtycke
  från en person-

 380. -att ta del av uppgifter som finns
  på myndigheten om den där personen-

 381. -som bara den här personen
  har rätt att få del av.

 382. Jag använde det när jag gjorde
  intervjun med Mehdi Ghezali.

 383. När han kom hem efter 2,5 år
  på Guantánamo-fängelset-

 384. -skrev han under en fullmakt
  att jag hade rätt att ta del av-

 385. -alla uppgifter på UD som var
  skyddade av hänsyn till hans person.

 386. När UD efter sedvanlig långsamhet,
  efter ett halvår, eller vad det var-

 387. -hade prövat min,
  TT:s och andras begäran-

 388. -om att få ut handlingarna
  som rörde det här fallet-

 389. -så fick jag och TT mängder
  med maskade sidor.

 390. Jag fick tolv sidor som de andra
  inte fick, med hjälp av fullmakten.

 391. Den där fullmakten fungerade
  som en extra säkerhet för mig.

 392. När jag intervjuade honom visste han-

 393. -att jag skulle
  komma att få del av det UD hade.

 394. Därmed att han då inte skulle, så att
  säga, försöka köra mig på nån amsaga-

 395. -eller annan lögn, va?

 396. Förbehåll är också någonting
  som används relativt frekvent-

 397. -av journalister.

 398. Det innebär att det råder sekretess
  för en uppgift, men om man-

 399. -skriver under ett förbehåll så kan
  man få del av uppgifterna ändå.

 400. Det här är en väldigt bra möjlighet-

 401. -som även rymmer en del negativa...
  Det får en del negativa följder.

 402. Man måste verkligen
  innan man går med på ett förbehåll-

 403. -bestämma sig för
  vad det är man vill ha ut.

 404. Och ställ dig frågan:

 405. "Kan jag få del av det här utan att
  skriva under det där förbehållet?"

 406. Sen måste man vara medveten
  om konsekvenserna.

 407. Det finns ju fördelar,
  som ni ser här.

 408. Det finns ju också en stor nackdel.

 409. Sånt man har fått del av
  med förbehåll-

 410. -det råder det tystnadsplikt för.

 411. Det är straffbart att läcka uppgifter
  som man fått del av via förbehåll.

 412. Om man har
  tagit del av en sån uppgift-

 413. -via myndigheten
  och skriver under förbehållet-

 414. -och sen får ett tips från en annan
  källa som lämnar samma uppgift...

 415. Ska ni publicera uppgiften eller
  inte? Låt säga att ni gör det.

 416. Då säger myndigheten: "Du har skrivit
  på förbehåll. Det är tystnadsplikt."

 417. Det har jag fått tag på
  från annat håll.

 418. Jag kan inte säga var,
  för källan har fått anonymitetsrätt.

 419. Det tror inte myndigheten på, och sen
  kan det bli en rättslig prövning-

 420. -där man får göra sannolikt att man
  faktiskt har fått det på annat sätt.

 421. Det finns nackdelar med det där.

 422. Naturligtvis går alla förbehåll
  att överklaga.

 423. Både när man får dem förelagda sig-

 424. -eller även när man sen
  har fått del av uppgifterna.

 425. Har man fått uppgifterna
  och ser att det var sånt-

 426. -som inte borde kunna skyddas-

 427. -då kan man överklaga det till
  kammarrätten och få förbehållet hävt.

 428. Det är klart att...

 429. Ett sånt överklagande gör ju att
  positionerna blir ganska låsta.

 430. Jag brukar rekommendera...

 431. ...att försöka förhandla med myndig-
  heten som har utfärdat förbehållet...

 432. ...och se om det ändå går
  att komma runt det...

 433. ...så att ni får de möjligheter
  ni vill med materialet...

 434. ...utan att det här skälet
  för förbehållet upphävs.

 435. Jag hoppar över det där
  med tanke på tiden.

 436. Jag vill ändå ta Instagrammålet 2013.

 437. En reporter begärde ut
  bandupptagningar med de målsägande-

 438. -i Instagrammålet
  och fick nej till det-

 439. -av hänsyn till
  de här unga människorna.

 440. De skulle bli utlämnade
  om de lämnade ut de där banden.

 441. Och reportern fick det här
  förbehållet förelagt sig-

 442. -och skrev under det.
  Det innebär ju då som ni ser här-

 443. -hon får inte göra avskrifter eller
  på annat sätt mångfaldiga dem.

 444. De ska förvaras så att ingen annan
  kan ta del av dem.

 445. Det där innebär ju att hon
  inte kan spela upp de där banden-

 446. -som enligt henne
  är oerhört omskakande-

 447. -och gripande på alla sätt och vis.

 448. Hon skulle kunna överklaga det,
  men då blir det ett skyttegravskrig.

 449. Det bästa, när jag funderar på det
  är ju att hon-

 450. -helt enkelt går till lagmannen
  i tingsrätten i Göteborg-

 451. -och försöker se-

 452. -hur man då kan återge den där
  känslan som fanns i rättssalen-

 453. -utan att de där individerna
  blir identifierade.

 454. Det kan ju ske med ljudförvrängning
  och tekniska finesser.

 455. "Uppdrag granskning"
  har begärt ut filmer-

 456. -bland annat från övervakningskameror
  i Husby och har fått ut dem.

 457. Sen har de kunnat maska det
  på ett sånt sätt att det har gått-

 458. -att visa det där.

 459. Sen finns ett annat bekymmer:
  Förbehåll i realtid.

 460. Det är när man
  åker med polisen eller sjukvården-

 461. -och ska skildra deras vardag.

 462. Det skapar bekymmer, för man kan få
  del av sekretessbelagda uppgifter-

 463. -som man inte borde ha fått del av.

 464. Den där möjligheten
  är starkt begränsad.

 465. Det finns både JO-utlåtanden-

 466. -och även en dom
  när det gäller sjukvården i Uppsala.

 467. Jag kommer inte ihåg
  vad programmet hette.

 468. Men man följde vården på en klinik.

 469. Sekundär sekretess får vi hoppa över.

 470. Avidentifiering är också ett sätt
  att få ut sekretessbelagda uppgifter.

 471. Man tar bort allting
  som kan leda till någon.

 472. Man kan även vara ombud för en person
  för att få ut handlingar.

 473. Ställ er frågan vilka myndigheter
  finns den där handlingen på.

 474. Och naturligtvis går man på den
  myndighet som man finner lättast.

 475. Eller gå på bägge, vilket jag gjorde
  angående Metros avtal med SL.

 476. De vägrade att lämna ut
  det här avtalet som fanns-

 477. -annat än i maskat skick, och det
  var menlöst med tomma sidor, etc.

 478. Sen började Metro komma ut i Göteborg
  och jag begärde ut avtalet där med.

 479. Jag fick då en betydligt mindre
  maskad version.

 480. La man de där över varandra så blev
  det ett fullständigt dokument.

 481. Alla myndigheter ska göra en egen
  självständig prövning av dokument.

 482. Om det kan lämnas ut eller inte.
  Då är det bara att lägga pussel.

 483. I bägge de här fallen
  så fick jag inte ut-

 484. -den ekonomiska delen i avtalen.

 485. Den var maskad av hänsyn
  till Metros affärsintresse.

 486. Då är det ju så att sekretess
  inte gäller för all evighet.

 487. Det är en färskvara så att säga,
  sekretessbelagda uppgifter.

 488. När det gäller affärshänsyn
  är det fem år på det där.

 489. Efter fem år begärde jag ut hela
  avtalet mellan SL och Metro.

 490. Det var en nyhet fast det var fem år
  gammalt, för ingen hade sett det.

 491. SL vägrade först att lämna ut
  det här avtalet.

 492. De insåg ganska snabbt att de inte
  hade lagligt stöd för det.

 493. Kom ihåg det också,
  att åldern spelar in.

 494. Sen kan man ju kombinera det här
  med ålder och annan myndighet.

 495. Ett exempel på det är Jan Guillou.

 496. Han begärde ut alla handlingar
  som fanns på Säpo om honom.

 497. Det fick han inte.
  Trots att han var part i målet-

 498. -förvägrades han att få del
  av de där uppgifterna från Säpo.

 499. Det där stod sig även i kammarrätten.

 500. Så han gav väl upp, och sen
  skrev han sina arbetsmemoarer.

 501. Han utelämnade ett kapitel,
  som ni kanske kommer ihåg-

 502. -om de här kontakterna med KGB.

 503. Jag kan tänka mig
  hur förvånad Jan Guillou blev-

 504. -när Expressen då klämmer iväg
  med de här kontakterna och har-

 505. -tillgång till de här dokumenten som
  visar att hans kompis Arne Lemberg-

 506. -hade gått till Säpo och var nervös
  för vad Jan Guillou höll på med.

 507. Och de kunde publicera det.

 508. Hur hade Expressen fått del av
  det Jan Guillou inte fick se-

 509. -även om det
  hade gått några år emellan?

 510. Alla myndigheter lämnar förr eller
  senare sina arkiv till Riksarkivet.

 511. Där sitter folk med en annan inställ-
  ning till offentlighetsprincipen...

 512. ...än de som sitter på Säpo.

 513. Expressen begärde då ut
  de där handlingarna.

 514. Tjänstemannen på riksarkivet
  förstod att det blir hallaballoo.

 515. Men eftersom Arne Lemberg är avliden.

 516. Och även den ryska KGB-officeren,
  Gergel, är avliden.

 517. Och Jan Guillou
  är en offentlig person.

 518. Kalla kriget, åtminstone då,
  var väldigt kallt och borta.

 519. Så handlingarna lämnades ut utan
  att Riksarkivet ens frågade Säpo.

 520. Det är ju så det är tänkt
  att hela regelverket ska fungera.

 521. Varje myndighet ska göra en egen
  prövning utifrån den tidpunkt-

 522. -och när det gäller sekretessbelagda
  handlingar, vem som begär ut det.

 523. Det är ju ett annat exempel på,
  att om ni inte får ut en handling-

 524. -låt det gå ett tag, vänta lite.

 525. Saker förändras
  och det kommer i ett nytt sken.

 526. Då ska det göras en prövning utifrån
  de förhållanden som råder just då.

 527. Sen finns meddelarfriheten.

 528. Men det är en föreläsning på tre
  timmar i sig. Den får vi hoppa över.

 529. Jag ser att klockan
  är elva minuter i tio.

 530. Så jag har dragit över i fyra minuter
  och avslutar därmed. Tack så mycket.

 531. Text: Aino Bergh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Offentlighetsprincipen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nils Funcke är en av Sveriges främsta experter på offentlighetsprincipen. Här berättar han om hur man som journalist kan använda offentlighetsprincipen och vilka möjligheter lagen ger. Inspelat den 21 mars 2015 på Elmia i Jönköping. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Ämnen:
Information och media > Informationssökning och källkritik
Ämnesord:
Offentlighetsprincipen, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sveriges politik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gräv 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Filmen "The islamic state"

Journalisten Medyan Dairieh bevakade Islamiska staten och hela världen följde hans dokumentation. Han berättar om hur det var att bevaka dem och varför det är viktigt att göra det riskfyllda arbetet. Inspelat den 20 mars 2015 på Elmia i Jönköping. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Gräv med Nisse

Hur är villkoren för en grävande journalist idag? Nils Hanson är ansvarig utgivare för SVT:s Uppdrag granskning. Här berättar han om när han började som grävande journalist och jämför situationen med hur det ser ut nu. Inspelat den 20 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Grävandets ABC

Marja Grill är nyhetsreporter på Sveriges Television och berättar om hur man ska göra för att lyckas med en granskning. Hon säger att det viktigaste är att inte ge upp. Inspelat den 20 mars 2015 på Elmia i Jönköping. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Panel - så blir du anställd

Det är inte lätt att bli anställd inom media idag. Panelsamtal om vad man ska göra för att bli anställd och få jobb som grävande journalist. Medverkande: Nils Hanson, Helena Giertta, Fredrik Laurin, Cecilia Ögren Wanger. Inspelat den 20 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Att bevaka kriget i Syrien

Frilansjournalisten Joakim Medin blev fängslad av den syriska regimen i februari 2015 anklagad för spioneri. Han släpptes efter förhandling och berättar varför det är så viktigt att åka tillbaka till Syrien trots riskerna. Inspelat den 21 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Offentlighetsprincipen

Nils Funcke är en av Sveriges främsta experter på offentlighetsprincipen. Här berättar han om hur man som journalist kan använda offentlighetsprincipen och vilka möjligheter lagen ger. Inspelat den 21 mars 2015 på Elmia i Jönköping. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Granska med motstånd

Carl Larsson är journalist och studerar juridik, och har jobbat på SVT i många år. Han berättar om hur han arbetade med ett fall där två unga killar körde ihjäl sig på Hjulstabron när polis hade beordrat broöppning. Inspelat den 21 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Att göra ansvarsintervju

Bo-Göran Bodin är journalist på SR Ekot och berättar om hur man ska gå till väga när man gör en ansvarsintervju. Man ska vara väl förberedd och det är bra att öva med en kollega innan man går ut och ställer en person till svars. Inspelat den 20 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Wallraffa på sociala medier

Josephine Freje är journalist och programledare för Plus på SVT. Hon berättar om hur man kan använda falska identiteter på nätet för att gräva efter information på sociala medier i sin roll som journalist. Inspelat den 21 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Vardagsgräv

Marja Grill är nyhetsreporter på Sveriges Television och berättar om hur man kan gå till väga när man ska starta ett grävarbete. Först kan det kännas motigt, du har en bra idé eller misstanke men vet inte hur du ska börja. Här får du tipsen. Inspelat den 21 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Gestalta och berätta

Journalisten och författaren Lena Sundström har rapporterat och skrivit om många svenska händelser. Här berättar hon om hur hon har jobbat med sina böcker och sin grävande journalistik, hur hon samlar sitt berättande och gestaltar det hon ser och hör. Inspelat den 21 mars 2015 på Elmia i Jönköping. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Viralgranskarna

Jack Werner, Linnea Jonjons och Åsa Larsson är journalister på Metro och arbetar med Viralgranskaren. De berättar om hur de jobbar med att granska nyheter som sprids via sociala medier. 2014 vann de Stora journalistpriset i kategorin Årets förnyare. Inspelat den 21 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Tom Alandh berättar

Dokumentärfilmaren Tom Alandh har med sin klara och speciella röst berättat svenska historier i 30 år. Här berättar han om sitt arbete och mötena med människor. Inspelat den 21 mars 2015. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Yttrandefrihetsdebatt

Kommer vi att våga berätta efter terrordåden i Paris och attentatet mot Charlie Hebdo? Paneldiskussion om varför det är viktigt att fortsätta arbetet för demokrati och yttrandefrihet. Medverkande: Özz Nûjen, ståuppkomiker och skådespelare, Lena Sundström, journalist och författare, Helle Klein, journalist och präst i Svenska kyrkan och My Vingren, journalist. Inspelat den 21 mars 2015 på Elmia i Jönköping. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gräv 2015

Upptäcka lögnaren

Det är inte så lätt som man tror att upptäcka när en person ljuger. Här visar och berättar polisforskaren Ola Kronkvist varför det är så svårt. Inspelat den 20 mars 2015 på Elmia i Jönköping. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Hur du får folk att berätta

Katarina Gunnarsson, prisbelönt reporter på Sveriges Radio, ger tips om hur man som journalist får intervjupersoner att öppna sig och hur man skapar trygghet så att folk börjar berätta i starka scener och bilder. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning