Titta

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Om UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Föreläsningar från konferensen "It och digital pedagogik i skolan" som handlar om hur kommuner och skolor arbetar med den digitala förflyttningen. Hur påverkar den digitala tekniken med nätbaserade tjänster skolan? Hur gör man för att en tekniksatsning inte enbart stannar vid inköpet av de nya produkterna utan istället leder till ett mervärde i lärandet och undervisningen? Konferensen hölls den 10-11 mars 2015 i Ingenjörshuset i Stockholm. Arrangör: Talentum events.

Till första programmet

UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan : Bortom en dator per elevDela
 1. Just nu jobbar jag
  som digital utvecklingsledare.

 2. Jag sökte en tjänst som IKT-pedagog,
  men sa:

 3. "Jag tar den om jag får döpa om den
  till digital utvecklingsledare."

 4. Det tycker jag bättre synkar med
  den utmaning vi står inför i skolan.

 5. Jag började som lärare
  i Botkyrka kommun-

 6. -där jag jobbade i åtta år
  och stötte bl.a. på Tony där.

 7. Jag har gjort några föreläsningar
  tidigare.

 8. Jag pratar om den förändrade
  lärarrollen, spelifiering-

 9. -och sen har jag pratat en del om kod
  i skolan.

 10. I dag ger jag en introduktion till
  det som jag kommer att prata om.

 11. För att hänga med behöver man förstå
  min resa som lärare.

 12. Jag kommer att prata om den
  förändring som vi alla står inför.

 13. Med konkreta exempel
  från min praktik-

 14. -där digitalisering och ledarskap
  går ihop. En kort forskningsöversikt.

 15. Jag pratar mycket utifrån
  min egen verklighet.

 16. När jag startade, fanns det inte
  så mycket forskning i Sverige-

 17. -kring 1-1. Det gör det nu.

 18. Ett kvitto på att den utvecklingsresa
  jag gått igenom gått åt rätt håll.

 19. För det som forskningsresultaten
  visar hänger ihop med min erfarenhet.

 20. Och en sammanfattning.

 21. Man behöver förstå det här med
  vad digital kompetens är.

 22. I min roll som digital
  utvecklingsledare pratar jag kring-

 23. -vad den digitala kompetensen innebär
  i vardagen för lärare och elever.

 24. Den här indelningen gjorde jag
  när jag började jobba i Järfälla-

 25. -utifrån de behov som syntes.
  Det fanns ett behov av-

 26. -att träna eleverna i
  hur man hanterar information.

 27. Det informationsflöde som sköljer
  över oss.

 28. Hur gör vi för att vara en del av
  det här informationsflödet?

 29. Vilken typ av verktyg kan vi använda?

 30. Men också det som flera utav de andra
  föreläsarna har varit inne på:

 31. Vad behöver vi veta
  för att dela med oss?

 32. Vi behöver prata om etiken
  och juridiken kring nätet.

 33. Vi behöver också förstå den värld av
  kod som finns bakom allt det här.

 34. Och hur den i sin tur påverkar oss
  i vår digitala vardag.

 35. Med några kollegor utvecklar jag
  en sajt för kollegialt lärande-

 36. -om hur vi kan få det här till en
  naturlig del av det vi gör i skolan.

 37. Många lärare tror att digital
  kompetens är nånting extra.

 38. Jag hävdar att det är nånting
  som alla lärare kan integrera-

 39. -i sin undervisning.

 40. Det är den ena delen:
  den digitala kompetensen.

 41. Den andra delen handlar om läraren
  och ledarskapet som person.

 42. TPACK, begreppet
  som bl.a. Martin Tallvid använder-

 43. -i sin forskningsrapport om 1-1 i
  klassrummet är ett bra sätt-

 44. -att definiera det på:

 45. Det sammanfattar det rätt så väl.

 46. Sen behöver vi också förhålla oss
  till skolan och samhället.

 47. Olle hade en bild från ett klassrum.
  En nyare bild än den här.

 48. Den här är från folkskolans barndom
  1850, där nånstans.

 49. Skolans uppdrag var att forma
  medborgare för den tiden.

 50. Medborgare som skulle verka i
  det industrialiserade samhället-

 51. -och som byggde mycket på kyrkans och
  militärens strukturer och ordning.

 52. Men jag skulle vilja säga-

 53. -att om man plockade en lärare
  från det här klassrummet-

 54. -och ställde i dagens skola-

 55. -skulle de fortfarande kunna vara
  en duktig lärare. Bra på sitt yrke.

 56. För det här klassrummet tror jag att
  vi kan se på många skolor även i dag.

 57. Det finns på min skola många klassrum
  med den här modellen.

 58. Möjligtvis står bänkarna
  parade två och två.

 59. Men det är fortfarande läraren
  i centrum för det som ska ske.

 60. Och eleverna i väldigt raka rader.

 61. Vilken typ av lärande ska ske här?

 62. Vi pratar om att vi ska göra eleverna
  till medskapare av undervisningen-

 63. -eller med aktivitet på lektionen.
  Men det här upplägget är som gjort-

 64. -för att en lärare ska förmedla
  ett budskap.

 65. Lite som jag står framför er.
  Om vi ska prata om framtidslärande-

 66. -behöver vi titta på vilken typ av
  miljöer vi behöver utforma-

 67. -för att skapa medborgare
  som fungerar på 2000-talet.

 68. Det är där "21st century skills"
  bl.a. kommer in i bilden.

 69. Det här är bilder från min
  förra skola Vittra Telefonplan.

 70. Vad händer med skolan när de tradi-
  tionella strukturerna försvinner?

 71. Det är en sak att prata om det,
  en annan att vara med om det.

 72. Det är inte så roligt
  att vara med om det först.

 73. Det man inte förstår
  förrän man står i situationen-

 74. -är att strukturerna som vi har byggt
  upp genom åratal av praktik-

 75. -också har skapat
  en trygghet i vad skola är.

 76. Eleverna vet vad som förväntas, för
  att rummet innehåller en struktur-

 77. -och en tradition som har byggt upp
  begreppet skola.

 78. Det som hände här,
  trots en fantastisk vision-

 79. -och en väldigt ambitiös rektor
  som var här i går och pratade-

 80. -blev inte bra. För strukturerna
  kring skolan var totalt upplösta.

 81. Det här var mer som en lekplats
  än som en skola.

 82. Tyckte våra elever. Även om vi var
  inställda på att göra skola-

 83. -höll varken väggarna eller rummet
  kvar dem eller kulturen kring skolan.

 84. Dessutom kom vi på den briljanta idén
  att vi skulle ge dem datorer.

 85. Och då var saken klar.
  Vad skulle de med oss till?

 86. Dels kunde vi inte stänga in dem,
  och dessutom behövde de oss inte.

 87. De kunde ta reda på allt de ville
  via datorn.

 88. Det var busenkelt.
  Med lite perspektiv på det-

 89. -använder 99 procent
  av alla elvaåringar internet.

 90. Redan 1997 använde hälften
  av alla femtonåringar nätet.

 91. I dag är hälften av alla tvååringar
  ute på nätet.

 92. Det är den verkligheten
  som vi också står i.

 93. Det här har flera utav föreläsarna
  pratat om.

 94. Jonas Lindahl pratar om
  det informella lärandet omkring oss.

 95. Vi föreläsare älskar
  att använda våra barn som exempel.

 96. Min son är nio och ett halvt år.
  Intresserad utav andra världskriget.

 97. Och första världskriget. Och alla
  andra krig som nånsin har skett.

 98. Han tar reda på
  precis det han är intresserad av.

 99. Han använder Wikipedia. Han lyssnar
  på podcasts hans pappa plockar fram.

 100. Han använder sig av Youtube.

 101. Han har utvecklat sin läsförmåga via
  Youtube och sina engelskakunskaper-

 102. -genom att titta, pausa,
  läsa textningarna-

 103. -utifrån att han är så intresserad.

 104. Han kommer att få historielärare
  så småningom-

 105. -som ska försöka stimulera honom
  kring de här sakerna.

 106. Då kommer vi till att vi har
  en utmanad lärarroll i förändring.

 107. Vi måste hänga med i
  den informella läranderevolutionen.

 108. För att eleverna ska fortsätta
  ta skolan på allvar-

 109. -behöver vi som institution
  hänga med på deras resa.

 110. Om du bildgooglar på "teacher",
  vad får du fram då?

 111. Jag vet, för jag har gjort det.

 112. Det här kommer fram då.

 113. Och det blir ännu svårare-

 114. -att arbeta kring
  en lärarroll i förändring-

 115. -när omvärldens bild av läraryrket
  fortfarande ser ut så här.

 116. Google är ju omvärlden.
  Eller kanske inte.

 117. Men det är så här
  som många ser på läraryrket.

 118. Och...det som mina elever
  brukar säga är:

 119. "Vänta, vi gubb-googlar det."

 120. "Hur menar du nu? Vad ska du göra?"

 121. "Jag frågar en gubbe som kan.
  Jag har inget nät."

 122. Det är inte deras
  förstahandsalternativ.

 123. Förstahandsalternativet
  är riktiga Google.

 124. Alternativ två är gubb-google.

 125. Jag tror inte att vi som yrkesgrupp
  vill bli reducerade till-

 126. -nån form utav gubb-google.
  Det vill inte jag i alla fall.

 127. Därför behöver vi tänka på ett annat
  sätt än den förmedlingsroll-

 128. -som läraryrket tidigare har haft.

 129. Om vi backar tillbaka till det som
  hände på Vittra Telefonplan:

 130. "Väggarna försvann och öppnade
  rummet. Internet öppnade världen."

 131. Och ungarna hade vi ingen koll på.
  De betedde sig som de gjorde.

 132. Det hade varit ganska enkelt
  att börja skylla på eleverna-

 133. -och tänka: "Dagens ungdom
  är så ouppfostrad."

 134. "De har ingen respekt."

 135. "Här får de den nya skolan och en
  dator. Tacksamma är de inte heller."

 136. Eller ringa samtal till föräldrarna:
  "Det här funkar inte."

 137. I stället började jag fundera på:

 138. "Vad måste jag göra annorlunda
  för att få det här att funka?"

 139. "Jag har försatt mig i den här situa-
  tionen." Jag kände mig skitdålig.

 140. Jag var en duktig lärare i Botkyrka
  med mina elever.

 141. Nu är jag totalt värdelös.
  Jag måste ändra på nånting.

 142. Det går inte att fortsätta
  på samma sätt som tidigare.

 143. Mina utgångspunkter blev: De är inte
  intresserade av det jag säger.

 144. Vad är de intresserade av?
  Hur kan jag göra dem delaktiga?

 145. Hur kan jag få dem att se
  att de behöver oss lärare?

 146. Hur kan jag vinna deras förtroende?
  Det de gör på nätet-

 147. -kan jag dra nytta utav det
  i min undervisning?

 148. Det ledde till vårt första
  lite galna projekt på Telefonplan.

 149. Nej, det första var ett miljöprojekt
  som de inte var intresserade av.

 150. Det här blev vårt andra projekt
  där vi vände på steken.

 151. Det enda de ville prata om
  var övernaturliga saker.

 152. Vad jag än försökte ta upp ville de
  prata om övernaturliga grejer.

 153. Det var på tapeten.

 154. Så vi satte oss ner
  och började fundera kring:

 155. "Kan vi göra
  ett arbete som handlar om det här?"

 156. Vi satte oss med läroplanen och
  funderade på: "Hur kan vi jobba"-

 157. -"utifrån läroplanen så de får göra
  saker som de är intresserade av?"

 158. Det gick. Jag hade svenskämnet.
  Det är ganska naturligt.

 159. Du kan läsa, jobba med textgenrer,
  kommunikationen, dialogen.

 160. Det är inget problem. Även SO-läraren
  hittade saker i historieämnet-

 161. -kring häxprocesser,
  i religionsämnet kring tro.

 162. Vi tittade på källkritiken.
  Vi försökte utnyttja-

 163. -deras starka intresse
  för nyheter och titta på:

 164. "Hur rapporteras det
  kring de här sakerna?"

 165. För ungas toppaktiviteter på nätet
  är sociala medier, nyheter och spel.

 166. Matten kunde vi få in genom att skapa
  matematiska uppgifter-

 167. -med ett sånt innehåll.
  Det visade sig att det fungerade.

 168. Vinsten med det här var
  att de fick förtroende för oss.

 169. Vi skapade en relation. Med det
  utgångsläget har jag större mandat-

 170. -att komma med saker som kanske
  inte bygger på deras intressen.

 171. Att skolan alltid måste vara rolig
  tycker inte jag.

 172. Men om du inte når fram,
  har du kanske en väg in där.

 173. Det var då som jag började
  omdefiniera min roll som lärare.

 174. Att det står på engelska är för att
  det är ett citat från mitt TED-talk.

 175. "En medskapare av kunskap
  med kollegor och elever."

 176. Kunskap skapade vi tillsammans.
  Det var inte ett färdigt paket-

 177. -som jag levererade på lektionen.
  Det hängde ihop-

 178. -med vad vi tillsammans gjorde.

 179. Där nånstans började jag titta på
  nycklarna i det här.

 180. Vad är nycklarna i mitt ledarskap?

 181. Det handlar om samarbetet med mina
  kollegor. Att jag aldrig är ensam-

 182. -i det jag gör. Vi måste också skapa
  strukturer för det här lärandet.

 183. Ju mer informellt lärandet blir,
  ju mer man bjuder in eleverna-

 184. -desto tydligare måste du vara
  för att skapa strukturer för dem.

 185. Att kunna visualisera
  kunskapsprocesserna.

 186. Hur vi hittar fokus,
  hur vi skapar sammanhangen-

 187. -som blir meningsfulla för eleverna.

 188. Hur jag inspirerar,
  men också att utmana mig själv.

 189. Att bygga på relationen.

 190. Och min egen
  och elevernas självkänsla.

 191. Att våga tro att lärarprofessionen
  är viktig och behövs.

 192. Trots att Google finns.
  Nu är jag lite dryg, men ändå.

 193. Det har lett till en rad arbeten.
  Jag kommer att ta några exempel-

 194. -som jag arbetat med andra lärare
  med, men också från Telefonplan.

 195. Ledarskap handlar väldigt mycket om
  design för lärande.

 196. För hur jag t.ex. använder före-
  läsningen som metod i klassrummet-

 197. -eller de metoder som jag väljer
  att låta eleverna arbeta med-

 198. -eller hur vi använder lektionstiden
  är också att utöva ledarskap.

 199. Vi har ett exempel
  som min kollega Annika är med i.

 200. Ett projekt som görs
  på Fjällenskolan.

 201. De har hållit på i en vecka. Kanske
  tidigt att dra stora slutsatser.

 202. Men redan efter några dagar
  var lärarna lyriska över-

 203. -hur särskilt klasser
  som hade haft svårt med motivation-

 204. -tog sig an arbetet.
  De planerade tillsammans.

 205. De gjorde ett upplägg där eleverna
  är aktiva som medskapare-

 206. -där de går in i en roll. Det är
  en storyline-modell som de använder-

 207. -men som samtidigt bygger på
  digitala plattformar och samarbete.

 208. Uppstarten är väldigt viktig,
  tycker jag.

 209. Ett exempel från skolan
  är inom religionsämnet.

 210. De skulle jobba med islam och
  upplevde att det kändes utmanande.

 211. De bad mig komma in.
  "Hur kan vi tänka kring det här?"

 212. I stället för att man går igenom
  de fem pelarna och trosbekännelsen-

 213. -så startade vi i fördomsbegreppet
  och kring perspektiv.

 214. Vi tittade på de här bilderna och
  diskuterade hur man ser på saker.

 215. Vi tittade på en massa bilder
  där vi fick fritt vädra fördomar.

 216. "Vad är det här för person?"
  För att komma till insikt om-

 217. -att vi alla har fördomar. Det
  farliga är inte att vi har fördomar-

 218. -utan att inte erkänna
  att de finns där.

 219. Det utmynnade i att i stället för
  att ge dem faktamaterial-

 220. -fick de frågor som skulle
  ge dem möjlighet att undersöka-

 221. -vad det här var för nånting.

 222. Om man tittar på ungdomars
  nätaktiviteter-

 223. -har de ett starkt nyhetsintresse.

 224. Det är nånting som jag alltid
  använder i min undervisning.

 225. Några frågor som de fick utgå ifrån
  var t.ex.: "Vem är"...

 226. Jag ska inte uttala namnet, jag
  kanske säger fel. En av ministrarna.

 227. "Sök på 'blommor' och 'moské'."
  Eller: "Vad är Isis?"

 228. De fick själva ta reda på,
  jämföra och diskutera med varandra.

 229. Vi jobbade också mycket med
  den källkritiska kompetensen.

 230. För om du ska ta reda på saker,
  särskilt kring ett ämne-

 231. -som är laddat med tyckanden
  och tänkande av olika slag-

 232. -behöver du den här kompetensen.
  Jag skulle säga-

 233. -att det nästan är tjänstefel
  att låta eleverna diskutera det här-

 234. -utan att diskutera
  informationshanteringen.

 235. Det här är en bild med
  den digitala litteraciteten i mitten-

 236. -och sen alla utmaningar som finns
  kopplat till den.

 237. Man kan också låta eleverna diskutera
  möjligheter och utmaningar-

 238. -med den digitala texten. Det är
  viktigt att de också ser det.

 239. Att vi har den här ögonblickliga,
  föränderliga informationen-

 240. -men som samtidigt
  är väldigt fördjupningsbar.

 241. Du kan både ge och få snabb respons
  på det du gör.

 242. Du har också utmaningar. Kunskaperna
  kanske blir fragmentariska.

 243. Källkritiken kan kännas osäker.
  Tidskrävande att navigera runt.

 244. Om du inte pratar om
  digital litteracitet-

 245. -får du inte heller
  de strategier som du behöver.

 246. T.ex. vems röst är det vi hör
  när vi googlar?

 247. Om jag gör en Google-sökning på
  svenska, vems röst får jag upp?

 248. Ganska snabbt kom de själva på:
  "Om jag söker på engelska, då?"

 249. Sen: "Jag skriver in
  och Google-translatar till arabiska."

 250. "Sen gör jag sökningen på arabiska
  och Google-translatar tillbaka."

 251. Nånstans handlar det om
  vad det är för perspektiv vi får.

 252. När vi har gjort det här...
  Det är också lättare då-

 253. -att komma in med kunskapsbasen
  när de fått ett intresse.

 254. För då kanske det känns mer relevant
  att veta nånting om Muhammed.

 255. Vem var han egentligen, o.s.v.
  Men att det också mynnar ut i-

 256. -fördjupningar som bygger på
  deras egna intresseområden.

 257. Många var intresserade av
  jämställdhetsperspektivet.

 258. Vi diskuterade jämställdhet
  ur religiösa perspektiv.

 259. Men också profetbegreppet.
  Vad är en profet?

 260. Nån skrev en uppsats som jämförde
  Bill Gates och Steve Jobs-

 261. -ur ett profetiskt perspektiv.
  Vad är det de vill nå ut med?

 262. Andra hävdade att de inte hade
  ett budskap på det sättet.

 263. Kanske Nelson Mandela.
  Det blev en bra diskussion kring det.

 264. Och även dataspelen. "På vilket sätt
  finns det religiösa, andliga inslag"-

 265. -"i de spel som ni spelar?"

 266. För att göra ett sånt här arbete...

 267. Det kan verka väldigt fritt
  och bara en massa öppna frågor.

 268. Men i praktiken handlar det om
  hur du som lärare guidar eleverna-

 269. -genom lärprocessen.

 270. Det som forskningen pekar på -
  Unos Uno refererar jag till nu-

 271. -är just att lärarlett ensamarbete
  och lärarlett samarbete-

 272. -är det som ger resultat.

 273. Så vi är noga med att ha tydliga
  manualer, strukturer, guider-

 274. -och sen även en progression
  som eleverna kan ta del utav.

 275. Hur du tar del av processen...
  Det finns en massa verktyg.

 276. Du har t.ex. Google Drive eller
  OneNote eller... Ja, alla de här.

 277. Om du samtidigt förhåller dig till
  integritet och säkerhet.

 278. Vi har också jobbat med
  hur vi visualiserar kunskapen.

 279. Ett projekt hette Future City-

 280. -där eleverna började med att skapa
  avatarer för sig själva.

 281. Avatarerna skulle bygga på
  där de såg sig själva i framtiden-

 282. -och så utgick vi ifrån "skills".
  Det är en dataspelskoppling-

 283. -som eleverna är bekanta med. Man har
  "skills" som man kan förbättra.

 284. Vi lade in förmågor
  som är kopplade till läroplanen-

 285. -som kommunikation, hantera källor,
  analysera o.s.v.

 286. De fick "ratea" sig själva utifrån
  var de befann sig i sin kompetens-

 287. -kring att hantera källor t.ex. När
  vi sen gjorde uppdrag i Future City-

 288. -där de... Det var
  ett ämnesövergripande projekt.

 289. Det kunde handla om att de skulle
  skriva tal för att bli borgmästare.

 290. Att bygga upp staden
  och hela tiden tänka:

 291. "Var kan man hamna i framtiden
  när det gäller de här sakerna?"

 292. Och titta på förmågorna.

 293. "Vilka delar har du tränat nu?"
  "Vilka delar har du utvecklat?"

 294. Sen kunde de få bedöma
  sin progression utifrån det här.

 295. När det gäller den digitala kompeten-
  sen, som jag arbetar med i Järfälla-

 296. -ska vi använda oss av
  digitala "badges".

 297. För t.ex. tid och lärandefokus
  och nätetik.

 298. "Badgesen" kan man få genom sajten
  jag nämnde.

 299. Det finns lektionsupplägg
  där lärare bidrar med sin del.

 300. De är också taggade med
  digital kompetens.

 301. När man som lärare
  har genomfört ett arbete-

 302. -eller en planering med sina elever-

 303. -får du och dina elever en "badge"
  som man sätter upp på en sajt.

 304. Som rektor är det enkelt att jämföra.
  Har 6A massor med digital kompetens-

 305. -medan 6B inte har lika många,
  kan man gå in och styra det.

 306. För vi måste säkerställa att alla
  elever får den digitala kompetensen.

 307. Det är utgångspunkten för det här.

 308. Nu kommer det verktyg igen.

 309. Jag kommer inte att gå in
  så mycket på verktygen-

 310. -för det har andra föreläsare gjort
  på ett utmärkt sätt.

 311. Men det som jag vill understryka är-

 312. -att du också behöver ha
  en struktur för lektionerna.

 313. Som vilka förkunskaper de har,
  mål att arbeta med-

 314. -och förväntningar på deras arbete.
  Samma med avslutningen.

 315. För strukturen är jätteviktig.

 316. Vår förre skolministers
  favoritbegrepp "ordning och reda"-

 317. -gäller också. Även om man kan tycka
  att det verkar löst i kanterna-

 318. -kan man inte tumma på sånt som har
  med regler att göra heller.

 319. Då blir det lätt kaosartat.

 320. Eleverna behöver förstå vad som
  gäller vid hanterandet av datorn.

 321. Det kan vara enkelt som att locket är
  nedfällt när läraren har genomgång.

 322. Hörlurar när du lyssnar på musik.

 323. Det behöver vara en överenskommelse
  som alla förstår och är med på.

 324. Både lärare och elever.

 325. Sen har vi den roliga delen, som jag
  också har förstått är en utmaning:

 326. Att ta makten över tiden.

 327. Många upplever t.ex. sociala medier
  som en utmaning-

 328. -för eleverna i skolan.
  Och att tiden i skolan är viktig.

 329. Sen har vi olika definition på
  "väl utnyttjad tid".

 330. För en lärare: "Tiden utnyttjas väl"-

 331. -"om jag hinner framföra
  så här många viktiga saker."

 332. "Att jag hinner lära dem saker."

 333. Det kan också vara... Det kanske är
  en tankeprocess som pågår.

 334. Men vi behöver vara medvetna om det.

 335. Ett projekt som vi gjorde
  för att synliggöra det här-

 336. -för vi såg att det var ett problem,
  det var blixtjakten.

 337. För att medvetandegöra mönster
  kring skolarbetet.

 338. Då utgick vi ifrån tanken
  att skoldagen är ett spel-

 339. -och du ska "levla" det.
  Eleverna fick komma med förslag på-

 340. -vad högsta "leveln"
  skulle kunna vara.

 341. En del sa A i alla ämnen.

 342. Nån annan att de ville bli läkare
  när de blev stora.

 343. Men att det i alla fall fanns ett mål
  för de flesta.

 344. Nästa fråga blev:
  "Vad är hindren på vägen dit?"

 345. "Vad är det som gör
  att du inte når dit?"

 346. "Du kanske redan har A i alla ämnen."
  Vi kunde börja diskutera de sakerna.

 347. De var duktiga på att själva peka ut.

 348. De började skapa monster.
  Youtube-monstret var ett.

 349. Vi hade Facebook-monstret
  och konfliktmonstret.

 350. Det fanns en massa monster.

 351. "Vad är det för förmågor du behöver
  för att 'levla' spelet?"

 352. "Du har monster du ska ta dig förbi,
  men du behöver också kraft"-

 353. -"eller... Tänk att vi har
  en viss mängd energi."

 354. "Säg att vi har fem pluppar."
  Blixtar kallade vi det för.

 355. "Och monstren tar några.
  Vad kan förstärka det här?"

 356. Då definierade vi i lärarkollegiet
  förmågor som påverkade deras skoldag.

 357. Ansvar var en utav dem.
  Fokus en annan.

 358. Mod en tredje, samarbete en fjärde.

 359. Och så fick de spela det här spelet
  klassvis.

 360. Inte mot varandra. Vi var inte ute
  efter att starta nån konkurrens.

 361. Klassen skulle se på vilket sätt
  de höjer och sänker varandra.

 362. "Hur gör vi för att alla ska lyckas?"

 363. Det handlade om visualiseringen
  av sånt som är svårt att mäta.

 364. När vi såg
  att det här hade gett effekt-

 365. -kunde vi sluta spela spelet.

 366. Det var inte så att fr.o.m. nu
  är skoldagen ett spel.

 367. Utan det handlade om
  att de själva visste.

 368. Spelifiering är ett effektivt sätt
  att använda-

 369. -utifrån att tonårshjärnan
  inte är färdigutvecklad än.

 370. Den behöver hjälp att planera
  och strukturera och rama in tiden.

 371. Jag tror att det är vid 22 års ålder
  som den är helt färdigutvecklad.

 372. Vi kan underlätta för dem.
  I stället för att skälla:

 373. "Nu har du suttit på Instagram
  hela lektionen. Dumt."

 374. Ge i stället verktyg för
  hur de ska hantera de här sakerna.

 375. Sista delen i det här
  som handlar om digitalisering-

 376. -är det här med kod, och som jag ser
  det: framtidens språk.

 377. De flesta känner säkert till Karin
  Nygårds, som pratar om det här.

 378. Hon har med Terese Raymond byggt upp
  en sajt som heter Teacherhack-

 379. -där man kan ta del av
  lektionsupplägg kring de här delarna.

 380. För lärare handlar det mycket om
  att hitta motiveringen i läroplanen.

 381. "Varför ska jag jobba med
  de här sakerna?"

 382. Man behöver ett legitimt skäl till
  att involvera kod i sin undervisning.

 383. Jag tänker mycket
  utifrån samhällsuppdraget.

 384. Dels att vi ska fostra
  demokratiska medborgare-

 385. -och att det är en källkritisk
  kompetens, men också jämställdhet.

 386. Jag tror att 23 procent av
  alla programmerare är kvinnor.

 387. Jag får en nick av Joke,
  så jag tar det.

 388. Det går nedåt dessutom.
  Och skolan ska verka för-

 389. -att lösa upp könsmönster och ge
  andra bilder av vad som är möjligt.

 390. Skolan är det ställe
  dit alla barn kommer.

 391. Det finns frivilliga initiativ
  till att arbeta med kod.

 392. Kids Hack Day är ett initiativ.
  Men till skolan kommer alla barn.

 393. Därför behöver vi visa på
  möjligheterna där för alla barn.

 394. Vi har språket, som är vårt verktyg
  för att förstå vår verklighet.

 395. Om vi lever i en digital verklighet-

 396. -måste vi kunna förhålla oss till
  det digitala språket: programmering.

 397. Jag gjorde det utifrån ett arbete i
  språkhistoria. "Från runor till kod".

 398. Vi analyserade språkutvecklingen
  och funderade framåt.

 399. På vilket sätt kan kod vara
  en del utav framtidens språk?

 400. Var det Jonas som sa i går "i
  framtiden kanske vi har kodlexi"?

 401. Scratch är ett annat verktyg
  för att jobba med språket-

 402. -och skapa interaktiva berättelser
  inom alla språkämnen.

 403. Den källkritiska delen löper som
  en röd tråd genom alla ämnen.

 404. Hur fungerar en algoritm? Hur
  påverkar algoritmer mig i min vardag?

 405. Då pratar man om Google-sökningarna,
  Facebook-flödena o.s.v.

 406. Vad är det för exempel jag får upp?
  Varför får inte jag samma som du?

 407. Hur kan jag ändra
  en sidas form och layout?

 408. Hur kan den manipuleras med kod?

 409. Bra resurser för att lära sig
  html-språket är webbdesigner-kurser-

 410. -som är väldigt
  pedagogiskt och enkelt.

 411. Det är kanske inte så många
  som tycker att de behöver det.

 412. Men det är kul när man märker att man
  kan gå in och ändra i mallarna.

 413. Mozilla Webmaker är en annan
  som är rolig att leka med.

 414. Du kan alltid ta avstamp i "the big
  five" när du ska arbeta med kod.

 415. Eftersom det är
  en kommunikativ förmåga.

 416. Att kunna begreppen
  kring den digitala världen.

 417. Att använda analysförmågan-

 418. -informationshanteringsförmågan
  och den metakognitiva förmågan.

 419. Alla de här sakerna
  kan appliceras på det.

 420. I teknikämnet tror jag att det finns
  inskrivet i kursplanen.

 421. Det gör det. Jag får en nickning.
  Vill man göra det mer "hands on"-

 422. -finns numera Quirkbot, som är
  utvecklad med stöd av Kids Hack Day.

 423. Det är en robot som du kopplar
  till datorn.

 424. Det får ett programmerings-interface.
  Sen bygger du den med sugrör.

 425. Och så kan du leka med kod och se
  att det händer saker rent fysiskt.

 426. Inte bara på datorskärmen.

 427. Här är min dotter när hon sitter
  helt uppslukad av code.org-

 428. -där Anna och Elsa programmerar.

 429. Lightbot har används flitigt
  utav våra förskoleklasslärare-

 430. -för att träna matematisk förmåga.

 431. Till slut bara den forskning
  som jag har använt mig av-

 432. -för att verifiera metoder
  som jag arbetar med.

 433. Unos Uno 2013. Tallvid kom i våras-

 434. -som handlar om lärares användning av
  digitala verktyg, bl.a.

 435. Rasmusson skriver om
  digital litteracitet-

 436. -och strategier som krävs
  för digital läsning.

 437. Och sen en finsk rapport som handlar
  om hur källkritik gynnas av-

 438. -att man sitter flera tillsammans
  och diskuterar källor.

 439. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bortom en dator per elev

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Frida Monsén är digital utvecklingsledare och berättar om att hon ofta måste förklara för elever och lärare vad digital kompetens innebär. Hon säger att man behöver förstå den värld av kod som finns bakom allt på nätet och hur den påverkar oss i vår digitala vardag. Hon tycker att det är viktigt att prata om etik och juridik på nätet. Digital kompetens måste, enligt henne, bli en naturlig del av skolan och inte som många tänker idag, något extra som man adderar till undervisningen. Inspelat den 11 mars 2015 i Ingenjörshuset i Stockholm. Arrangör: Talentum events.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Informationskompetens, Informationsteknik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

En digital skolvardag

Kristina Alexanderson arbetar för organisationen Webbstjärnan. Hon föreläser om viktiga frågor som skolan behöver informera om och förankra i sin digitala vardag. Det kan till exempel handla om hur internet fungerar och om vem det är som bestämmer ute på nätet. Inspelat den 10 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Arbeta interaktivt, kollaborativt och visuellt

Camilla Askebäck Diaz är lärare i matematik och NO och berättar om hur hon använder digitala verktyg i undervisningen. Datorn eller lärplattan blir tillsammans med projektorn ett bra pedagogiskt verktyg som kan användas för att visualisera, simulera och skapa interaktion tillsammans med elever. Inspelat den 10 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

LIKA - ett it-verktyg för skolan

IKT-pedagogen Johanna Karlén föreläser om verktyget LIKA som är tänkt som ett stöd för rektor, skola och förvaltning i arbetet med digitaliseringen. Verktygen fungerar som ett slags självvärdering som ska resultera i en handlingsplan för skolans digitalisering. Inspelat den 10 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Den uppgraderade rektorns roll

Panelsamtal om vad som utmärker en framgångsrik rektor i en digitaliserad skola. Medverkande: Carola Sjödin, rektor på Sätunaskolan, Sigtuna; Simon Ekdahl, rektor på IT-gymnasiet, Jannie Jeppesen, Rektorsakademien Utveckling. Inspelat den 10 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Med smarttelefonen i handen

NO-läraren Sabine Louvet berättar om hur man kan använda smarta telefoner i undervisningen. Kameran är ett enkelt och bra verktyg för att fota av det som skrivits och ritats på tavlan. Det är bra för elever som har lättare att lära sig visuellt och för dem som inte hinner skriva av tavlan. Inspelat den 10 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Rätt metod och material i matten

NO- och matematikläraren Eva Björklund föreläser om sin didaktiska utveckling i matematik. Hon berättar om vad som utmärker en bra matematik-app och ger exempel på hur lärare kan göra matteundervisningen rolig och inspirerande för sina elever. Inspelat den 10 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Erfarenheter av flippat klassrum

Daniel Barker är lärare i matematik och fysik och berättar om sina erfarenheter av att använda metoden "flipped classroom". Han skräddarsyr genomgångar och lägger ut dem på nätet för sina elever. Han tycker att eleverna ska vara i centrum i klassrummet och inte han som lärare. Inspelat den 10 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Lärare i en ny digital tid

IKT-pedagogen och läraren Olle Strömbeck berättar om att Burlövs kommun i Skåne har utrustat varje elev med en surfplatta. Lärarna i kommunen vill ha tips på bra appar. Olle Strömbeck menar dock att en app i sig inte är pedagogisk utan att den blir det i ett sammanhang tillsammans med elever. Inspelat den 11 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Molnet, juridiken och elevers integritet

Magnus Forsberg från Microsoft berättar om hur företaget samarbetat med Ale kommun vid installation av molntjänster i kommunens skolor. Han berättar om vikten av att tjänsterna som levereras stödjs av svensk lagstiftning och hur viktigt det är med personlig integritet. Inspelat den 11 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Bortom en dator per elev

Frida Monsén är digital utvecklingsledare och föreläser om att digital kompetens bör bli en naturlig del av skolan. Hon säger att man behöver förstå den värld av kod som finns bakom allt på nätet och hur det påverkar oss i vardagen. Inspelat den 11 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Samtal om digitala lärverktyg och arbetssätt

Panelsamtal om digitala lärverktyg och arbetssätt i skolan. Medverkande: Olle Strömbeck, IKT-pedagog; Danny Stacey, IT-strateg; Tony McCarrick, IT-strateg; Lars Sundberg, utvecklingsledare, och Joke Palmkvist, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft. Inspelat den 11 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Inte teknik utan kreativ pedagogik

Cecilia Jalkebo är lärare i svenska och berättar om hur man kan arbeta med it för att elevernas aktivitet i klassrummet ska öka på ett lustfyllt sätt. Hon ger tips på verktyg som både hon och eleverna är positiva till. Inspelat den 11 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Digitala verktyg i NO

Patrik Jönsson är NO-lärare och reflekterar över försök han gjort med digitala verktyg i undervisningen. Han säger att resultatet inte alltid har blivit lyckat och att fel saker fokuseras av eleverna. Det har gjort att han blivit noggrann med utformandet av uppgifterna och ser till att pedagogiken kommer i första hand. Inspelat den 11 mars 2015. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - IT och digital pedagogik i skolan

Datorspel i undervisningen

Att spela datorspel är att vara en del av en kreativ kultur, menar läraren och verksamhetsautvecklaren Jonas Lindahl som ofta använder sig av spel i undervisningen. Här berättar han om hur datorspel stärker samarbetet mellan elever och ökar deras kreativa tänkande. Inspelat den 10 mars 2015 i Ingenjörshuset i Stockholm. Arrangör: Talentum events.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Datakod blir poesi

Med hjälp av programmering skapar författaren och programmeraren Linda Liukas sitt eget universum. Hon menar att kod är vår tids språk och att det är viktigt att kvinnor lär sig avancerad datateknik. Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon, Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?