Titta

UR Samtiden - Afrofobi i dagens Sverige

UR Samtiden - Afrofobi i dagens Sverige : Afrofobi i dagens SverigeDela
 1. Hej! Jag visste inte
  att det skulle bli så många här.

 2. Väldigt kul!

 3. Jag tänkte prata i fem sex minuter-

 4. -om en händelse
  som timade nyligen i Tyskland.

 5. Men först ett kort avstamp i Sverige.

 6. Jag vill tala om de maktstrukturer-

 7. -som avgör hur postkolonial kritik
  och antirasism kan praktiseras-

 8. -i Sverige och Europa.

 9. Ett övergripande problem som vi
  behöver tala om är "färgblindhet".

 10. Jag talar inte bara om det oupplysta
  majoritetssamhällets vardagsrasism-

 11. -utan den färgblindhet som gör att
  vitt tolkningsföreträde letar sig in-

 12. -i de strukturer där man arbetar
  med postkolonial kritik-

 13. -och/eller antirasistisk verksamhet.
  Jag tror att det bromsar oss.

 14. Nästan alla organisationer
  med mångfald på agendan-

 15. -domineras i dag av vitt ledarskap.
  Trots kritik händer det väldigt lite.

 16. Oscar Pripp skrev om det
  i rapporten "Tid för mångfald"-

 17. -där man ser hur hierarkier
  ständigt reproduceras.

 18. I dag ser vi också en "backlash"-

 19. -som pressar svarta människor hårt.

 20. Jag ska inte gå in på detaljer, för
  det kanske vi gör i diskussionen.

 21. Jag ska berätta
  ett skräckexempel från Tyskland-

 22. -som jag tror kan bli prejudicerande
  för hela Europa.

 23. I dag är afrotyska forskare
  så starkt marginaliserade-

 24. -att de ofta får söka sig utomlands
  för att kunna forska överhuvudtaget.

 25. Forskarnätverket CAAR, "The collegium
  for African American research"-

 26. -har inte gett tillräckligt utrymme
  åt den svarta diasporans forskare.

 27. De har präglats av vitt ledarskap
  i tio år eller mer.

 28. Under den tiden har ledningen
  planerat att starta-

 29. -ett "black studies"-center i Bremen.

 30. Det har legat i stöpsleven
  under ett och ett halvt år.

 31. Centret skulle kallas BBS,
  "Bremen Black Studies".

 32. När deras ansökan skulle utvärderas
  såg de sakkunniga-

 33. -att centrets tilltänkta forskargrupp
  endast bestod av vita.

 34. De sakkunniga
  var svarta forskare på seniornivå.

 35. När de framfört sin kritik
  beslutade sig ledningen-

 36. -att avbryta de samtal och workshops
  som var planerade-

 37. -samt en utvärderande diskussion.
  Man avbröt den processen.

 38. De två sakkunniga skjutsades i väg
  och blev strandade en dag i Bremen.

 39. -Ursäkta...
  -Okej, tack.

 40. Afrotyska forskare skrev
  ett öppet protestbrev till BBS-

 41. -med hård kritik mot ansökan.

 42. Bland annat hade BBS, utan att
  kontakta forskare och aktivister-

 43. -inkluderat dem
  som "tilltänkta samarbetspartner".

 44. Samtidigt hade de uteslutits som
  referenser på befintlig forskning.

 45. Gruppen bakom BBS presenterar
  sig själva som "pionjärer".

 46. Det ska sägas att afrotysk forskning
  har bedrivits i minst ett decennium.

 47. Ironiskt nog rubriceras projektet:

 48. "New black diaspora studies:
  Ethical and aesthetical challenges."

 49. Ganska kort därefter
  kom ett svar från BBS.

 50. BBS, som hittills betraktat sig
  som "de svartas allierade"-

 51. -såg sig nu vara föremål
  för radikal kritik.

 52. De betraktade det
  som en plötslig och gåtfull attack.

 53. De såg det som: "Vi förstår er kritik
  i sak, på en grundläggande nivå"-

 54. -"men ni har missförstått oss
  och nu känner vi oss sårade."

 55. Deras respons var
  att omedelbart upplösa gruppen-

 56. -och i stället säga sig
  "bidra till mångfald i framtiden".

 57. Som svar på skrivelsens krav
  på öppen dialog svarade de-

 58. -att de mer än gärna
  "tar en debatt om mångfald".

 59. Avslutningsvis vill jag säga:

 60. Att dialog omförhandlas
  till att handla om "debatt"-

 61. -är ett slags nyliberal förståelse
  av marginaliserade grupper.

 62. I stället för att stärka
  lagar mot diskriminering-

 63. -iscensätter man det
  som jag kallar "åsiktsteater":

 64. Det slösas alltid mycket tid
  på olika för- eller motresonemang.

 65. Man säger:
  "Å ena sidan finns en dominans."

 66. "Vi erkänner den,
  men det här är svåra frågor."

 67. "Debatt" har blivit
  ett obstrueringsverktyg-

 68. -och en fälla
  för den marginaliserade gruppen.

 69. Vad som händer med de uteslutna
  afrotyska forskarna återstår att se-

 70. -men det kommer säkert att ge ekon
  genom Europa.

 71. Tron att vi lever
  i ett post-rasistiskt samhälle-

 72. -skapar förutsättningen
  för appropriering och expropriering.

 73. Svarta minoriteter
  kommer annars att klämmas till döds-

 74. -i ännu större omfattning än i dag.

 75. Avslutningsvis har jag ett önskemål:

 76. Jag har återkommande sagt att vi inte
  får överskatta betydelsen av samtal.

 77. Samtal är förstås viktiga
  i inledande förändringsarbete.

 78. Men nu har många av oss deltagit
  i så många samtalssammanhang-

 79. -utan att komma vidare,
  och det som sägs tas inte till vara.

 80. Därför hoppas jag att dagens samtal
  utmynnar i en fruktbar fortsättning.

 81. -Ja, varsågod.
  -Tack så mycket.

 82. Då är det Oscar Pripp...
  om vi får maskinerna att fungera.

 83. -Är det den där?
  -Står det "Oscar" på den?

 84. Tack så mycket.

 85. 2008 kom den här boken ut:

 86. "Fallet Nogger Black",
  av mig och Magnus Öhlander.

 87. Det var en empirisk studie
  av den debatt som följde-

 88. -av att Centrum mot rasism
  gick ut med ett pressmeddelande-

 89. -och en uppmaning
  att bojkotta GB Glace-

 90. -för att man hade marknadsfört
  sin glass "Nogger Black" så här.

 91. Man var inte kritisk mot namnet i sig
  utan mot den här loggan.

 92. Graffiti-stil, "Nogger Black",
  mot nåt slags svart asfalt.

 93. GB Glace hade också intentionen
  att försöka nå en ung målgrupp-

 94. -genom att skapa lite spänning,
  farlighet och urbanitet i loggan.

 95. Den debatt som följde
  var egentligen ingen debatt.

 96. Det var några få
  som försvarade Centrum mot rasism-

 97. -mot en flodvåg av arga kommentatorer
  och debattörer i medierna.

 98. Det var journalister, politiker-

 99. -ideologer, tankesmedjor,
  organisationer och privatpersoner-

 100. -ur olika sociala skikt
  och från olika delar av landet.

 101. Huvudbudskapet i protesten var:

 102. Det här var inte riktig rasism.
  Det var en bagatell. Det var löjligt.

 103. Man skulle ägna sig åt riktig rasism.

 104. Det här fanns på mängder av bloggar
  och hemsidor och i kommentatorsfält.

 105. Organisationen fick över tusen mejl-

 106. -varav kanske 950 var arga
  och upprörda kommentarer.

 107. Och det var i tv och så vidare.

 108. Med protesterna följde ganska många
  förlöjligande rasistiska skämt-

 109. -gärna med bilder till,
  och ofta med ett slags våld-

 110. -och inte sällan med nåt sexistiskt
  eller pornografiskt.

 111. Det var som att öppna en dammlucka.
  Det bara flödade!

 112. Det var inte människor
  i Sveriges avkrokar-

 113. -utan utbildade människor
  som arbetade i medierna.

 114. Vi forskare undrar över
  det här med skämt.

 115. Skämt är nåt väldigt allvarligt.
  Det är djupt kulturellt.

 116. En person säger nånting
  som förväntas uppskattas av många.

 117. Så oftast tyder skämt på
  nåt djupt kulturellt i ett samhälle.

 118. Men vi frågade oss:

 119. Hur kommer det sig
  att så många reagerar med sån ilska-

 120. -på en "bagatell"?

 121. Varför blir många så arga
  när antirasisterna går för långt?

 122. Och varför blev så få arga
  över den dokumenterade krograsismen?

 123. Vi frågade oss varför det här gick
  upp på riksdags- och regeringsnivå-

 124. -med indragna statsbidrag.

 125. Vilken ordning ville man återställa
  genom den här nationella reaktionen?

 126. Ur allt material plockade vi ut-

 127. -de övergripande påbud och dogmer
  som hävdades av kritikerna-

 128. -för att vara äkta rasism i Sverige?

 129. För det första ska rasismen vara
  tydlig, iakttagbar och entydig.

 130. För det andra måste den
  vara avsiktlig och medveten-

 131. -och bygga på personliga övertygelser
  om rasläror.

 132. Endast negativa uppfattningar
  är rasistiska.

 133. Framför allt finns rasismen inte här,
  utan på andra platser i andra tider-

 134. -som slaveriets USA
  och Tredje rikets Tyskland.

 135. Vad är en fjuttig logga från GB Glace
  i jämförelse med det?

 136. Men det här var inte entydigt.
  Kritikerna var lite oense.

 137. Ganska många tyckte att man kunde
  strunta i "tydligt och iakttagbart"-

 138. -om personen efteråt sa: "Det var
  inte meningen att vara rasistisk."

 139. "Vi kastade sten på honom,
  men det var inte av rasism."

 140. Man kunde alltså
  ta bort den första dogmen.

 141. Eller om nån sa: "Jag sorterade folk
  i bostadsområdet efter hudfärg"-

 142. -"men det fanns redan
  så många svarta där."

 143. Det fanns nåt behjärtansvärt
  över den formen av rasism.

 144. Men det fanns alltså en debatt
  bland kritikerna.

 145. Men Centrum mot rasism
  och deras försvarare menade-

 146. -att rasism också kan vara omedveten,
  oavsiktlig och otydlig för utövaren.

 147. Den kan ingå i ens världsbild
  eller vara rent rastänkande.

 148. Vår världsbild,
  hur svarta människor uppfattas...

 149. Den är nedärvd och hade
  en gång mycket rastänkande i sig-

 150. -men tydliga kopplingar saknas i dag.

 151. Omdömen och stereotyper
  kan också vara positiva.

 152. Det finns i hela Europa,
  historiskt och i nuet.

 153. Så man lade till
  en utökad form av rasism.

 154. Den här analysen som vi gjorde...

 155. Under de tio år som gått har mönstret
  upprepat sig i varje debatt.

 156. Det har ganska lång hållbarhet.

 157. Det är viktigt att ha debatter
  om sanktionerade ord och begrepp-

 158. -men afrosvenska representanter
  eller forskare-

 159. -försöker ofta föra ner debatten
  på vardagsnivå.

 160. Ofta får de inte mothugg.

 161. I stället pratar motdebattören
  om orden igen, t.ex. "n-ordet".

 162. Så hur sprider man kunskapen
  om afrofobi?

 163. Hur omsätter man den
  till en allmän medvetenhet?

 164. Det finns mycket forskning
  av och om afrosvenskar-

 165. -som vittnar om hur den här formen
  av rasism existerar i vardagen-

 166. -på arbetsplatser
  och på bostadsmarknaden-

 167. -och inte minst alla berättelser
  om barndom, ungdom och skolgång.

 168. De som berättar om detta
  känner ofta inte varandra-

 169. -och tillhör
  olika delar av samhället.

 170. Men trots olikheterna
  går deras berättelser igen.

 171. Samma slags situationer, platser och
  upplevelser återkommer gång på gång.

 172. Det är väldigt tydligt, och långt
  ifrån "bagatellerna" i debatten.

 173. Tack.

 174. Tack så mycket, Oscar.

 175. Nu kommer den första tekniska
  utmaningen. Det ska nog gå bra.

 176. Det kommer om två sekunder.
  - Varsågod.

 177. Så där.

 178. Jag heter Joanna Rubin Dranger
  och är professor i illustration-

 179. -och själv serietecknare
  och bilderboksskapare.

 180. Jag ska nu beskriva ett planerat
  forskningsprojekt... Om jag hörs bra.

 181. ...med namnet
  "Normkritisk visuell kommunikation".

 182. Än så länge är det en förstudie.

 183. Förstudien är ett samarbete mellan
  Handelshögskolan, Unga Klara-

 184. -Mångkulturellt centrum
  och Konstfack.

 185. Det finansieras
  av parterna själva och Vinnova.

 186. Jag ska beskriva bakgrunden
  och syftet-

 187. -med forskningsprojektet
  i sin helhet.

 188. Utgångspunkten är
  att vi lever i en visuell kultur-

 189. -i vilken bilder
  inte bara speglar vår omvärld-

 190. -utan formar vår bild av världen,
  av varandra och av oss själva.

 191. Samtidigt saknar många människor
  kunskap att avläsa bilder kritiskt.

 192. Kunskapsbristen blir extra plågsam-

 193. -vad gäller rasistiska stereotyper
  sprungna ur en rasistisk historia.

 194. De senaste åren
  har vi sett många debatter-

 195. -om spridningen av nygjorda och gamla
  stereotyper i Sverige och utomlands.

 196. Problemet har också uppmärksammats
  i afrofobi-rapporten som nämndes.

 197. Debatterna har varit polemiska-

 198. -och har inte lett till ökad kunskap
  om bildernas visuella vokabulär-

 199. -troper, retorik och historia
  i samhället i stort.

 200. Spridningen av stereotypa bilder
  av minoriteter-

 201. -är ett demokratiskt problem.

 202. Rasistiska och antisemitiska
  stereotyper förnedrar människor-

 203. -utifrån förlegade föreställningar
  om inre och yttre skillnader-

 204. -och om människoraser.

 205. Bilderna hindrar minoriteterna
  från positivt identitetsskapande-

 206. -och utestänger människor
  från jämlik delaktighet i samhället.

 207. UNESCO presenterade 2011
  ett internationellt ramverk-

 208. -för lärare och lärarutbildningar,
  "Media and information literacy":

 209. "Kunskap om medier krävs för
  aktivt deltagande i en demokrati."

 210. Läroplanen för grundskolan beskriver
  varför bildämnet är viktigt:

 211. "Bilder påverkar människors sätt att
  uppleva sig själva och omvärlden."

 212. "Vi omges av bilder som vill
  informera, övertala, underhålla"-

 213. -"och ge oss estetiska upplevelser."

 214. "Kunskaper om bilder behövs
  för att uttrycka egna åsikter"-

 215. -"och delta aktivt i samhällslivet."

 216. Frågor om visuella representationer
  av kön-

 217. -har kommit upp
  på samhällets dagordning.

 218. Vi ser ofta samtal i offentligheten
  om hur stereotypa bilder av kön-

 219. -påverkar människors självbild
  och kroppsuppfattning negativt.

 220. Det är ett viktigt samtal-

 221. -både för samhället
  och för den enskilda individen.

 222. Men den enda kunskap om stereotypa
  bilders negativa inverkan-

 223. -som fått bred spridning, är just den
  om stereotypa bilder av kön.

 224. Behovet av forskningsprojektet-

 225. -tydliggjordes av mediedebatterna
  om stereotypa bilder av svarta-

 226. -i barn- och populärkulturen
  2012, 2013 och delvis 2014.

 227. Genom att ha följt svenska debatter
  om rasistiska bilder i över 20 år-

 228. -och även internationella debatter,
  så känner vi igen strukturen.

 229. När en minoritet-

 230. -kritiserar samtida repetitioner
  av stereotypa gestaltningar-

 231. -uppstår ett kommunikativt underläge.

 232. Minoriteten
  behöver varje gång förklara-

 233. -problematiken med stereotypa bilder
  från början.

 234. I varje diskussion
  uppstår snarlika försvarsargument-

 235. -till exempel att bilden
  i själva verket inte är en stereotyp-

 236. -och att kritikerna är överkänsliga
  och bara några få.

 237. En av forskningsprojektets
  grundläggande utgångspunkter-

 238. -är att det är mer effektivt
  att försöka synliggöra-

 239. -olika sorters
  stereotypa bilder parallellt.

 240. Den övergripande funktionen
  med stereotypa bilder är densamma:

 241. Att avhumanisera och peka ut
  olika grupper som "de andra"-

 242. -genom att generalisera, överdriva
  och maximera visuella skillnader.

 243. Bilderna har formats
  av föreställningen om människoraser-

 244. -med inneboende skillnader,
  sorterade hierarkiskt.

 245. Inom denna utbredda kvasivetenskap-

 246. -var den allmänna uppfattningen
  att skillnaderna syntes utanpå.

 247. Därför blev det avgörande att
  maximera visuella skillnader i bild.

 248. Genom att stärka kunskaperna om
  visuella stereotyper av minoriteter-

 249. -hur de har använts historiskt
  och hur de fortfarande används i dag-

 250. -stärks den samhälleliga förmågan
  att främja jämlikhet.

 251. Projektet syftar alltså
  till både forskning och folkbildning.

 252. I den forskande delen
  kartläggs befintlig kunskap-

 253. -om sex olika kategorier av bilder:

 254. Av asiater, muslimer, judar,
  svarta, romer och samer.

 255. Det finns redan forskning om stereo-
  typa bilder av svarta och judar-

 256. -men vad det gäller vissa kategorier
  behövs grundforskning.

 257. Den insamlade kunskapen
  om de olika kategorierna-

 258. -ska korskopplas och korsläsas.

 259. Det genererar nya kunskaper-

 260. -som att vissa former av
  visuella vokabulär och troper-

 261. -repeteras eller färdas
  mellan de olika bilderna.

 262. Forskningsprojektet...
  Här är ännu ett exempel.

 263. Projektet ska också
  pröva olika metoder-

 264. -för att så effektivt som möjligt
  kommunicera till gemene man-

 265. -om stereotypa bilder av minoriteter.

 266. Det görs genom enkäter
  och "Amazon mechanical turk"-

 267. -en ny form av enkätundersökning
  som man kan göra på nätet.

 268. Vi har redan börjat testa
  effektiviteten i vår kommunikation.

 269. Målgruppen är lärare,
  gymnasieelever, studenter-

 270. -bibliotekarier, journalister
  och så vidare.

 271. Bred offentlig spridning av kunskap
  är en grundidé i projektet.

 272. Att forska fram ny kunskap
  samtidigt som vi kommunicerar den-

 273. -till en bred publik.

 274. Det framforskade materialet ska
  kvalitetssäkras av "advisory boards"-

 275. -som består av människor
  som själva är berörda av bilderna-

 276. -och som har kunskap om dem.

 277. Det ska också finnas en
  "advisory board" för hela projektet-

 278. -som består av representanter
  för alla kategorier.

 279. Det finns två förstudier
  till förstudien:

 280. "Bildskolan" - bildtäta artiklar
  som redan testats i offentligheten.

 281. Hittills har 20 artiklar publicerats-

 282. -och haft över 40 000 läsare.

 283. "Visuell makt" är en föreläsning
  som har testats i offentligheten-

 284. -och just nu testas
  på olika institutioner och skolor.

 285. Den handlar om...

 286. Den talar om stereotypa bilders
  historia, funktion och spridning-

 287. -och de verktyg som behövs
  för att avläsa bilder kritiskt.

 288. Jag ska avsluta med en bild som
  illustrerar strukturen i debatterna-

 289. -om stereotypa bilder
  såväl nationellt som internationellt.

 290. De som försvarar
  rasstereotypa bilder-

 291. -tenderar att bara känna till
  just den bild de försvarar.

 292. Kritikerna,
  vilka ofta är minoriteterna själva-

 293. -känner till repetitionen av snarlika
  bilder i historien och samtiden.

 294. Ett av projektets viktigaste mål
  i den folkbildande delen-

 295. -är att öka kunskapen om stereotypa
  bilder, så att fler ser det här.

 296. Därigenom försvåras försvaret
  av rasstereotypa bilder-

 297. -utifrån en ignorant position. Tack!

 298. Tack så väldigt mycket.
  - Maria, du kan väl...

 299. Ja, då tänkte vi att resten
  av panelen också ska få prata lite-

 300. -och kommentera det ni har hört
  eller säga några inledande ord-

 301. -så att det här samtalet
  kan få komma i gång.

 302. -Vi börjar med Alice Bah Kuhnke.
  -Ja...

 303. Jag vill bara hem och jobba.
  Mitt uppdrag är att göra just detta.

 304. Statsministern var tydlig
  i regeringsförklaringen.

 305. Tydligare än någon statsminister
  har varit i vårt land-

 306. -och i andra länder också.

 307. Han deklarerade att rasismen
  inte har nån plats i vårt samhälle-

 308. -och inte afrofobin, islamofobin
  och antisemitismen heller.

 309. Som kultur- och demokratiminister
  har jag många av de här uppdragen.

 310. Det är jag
  som ska göra politik av det...

 311. ...tillsammans med regeringen,
  men jag är chef för departementet.

 312. Under de senaste fyra månaderna-

 313. -har vi försökt
  förverkliga regeringsförklaringen.

 314. Det förhandlade vi förstås om
  innan vi bildade regering.

 315. Men under de här fyra månaderna
  har vi diskuterat just detta ämne-

 316. -och tagit del av forskningen.

 317. Oscar betonade hur mycket studier
  som har gjorts i Sverige-

 318. -men även i Europa och världen.

 319. Och inte minst normkritiken,
  som flera var inne på...

 320. Den är central i detta.

 321. Bilden blir ju så tydlig när vi
  nu ska gå från ord till handling.

 322. Inte de här eviga samtalen,
  utan ett väldigt tydligt uppdrag.

 323. Där är jag just nu i mina tankar...
  Vikten av det här med normkritik.

 324. Det blir så tydligt för mig...

 325. Jag har mycket av min fostran i
  det civila samhällets organisationer.

 326. Där samtalar vi förstås mycket
  och tror på dialog-

 327. -men där finns det också ett driv
  i att faktiskt vara aktivister-

 328. -och gå från ord till handling.
  Det är så man förändrar samhället.

 329. Nu sitter jag på en annan stol,
  som minister i en regering.

 330. Vi har myndigheter och förvaltningar.

 331. Det är annat än att vara aktivist,
  om jag uttrycker mig milt.

 332. Men i dessa samtal
  känner jag ju att aktivismen behövs.

 333. Och vilken tur
  att samhällsförändringar...

 334. ...skapas främst
  i det civila samhället-

 335. -med hjälp av akademien-

 336. -och förhoppningsvis
  med stöd från politiken.

 337. Där är jag nu, som en sammanfattning
  av tre fantastiska föredrag.

 338. Tack. - Kitimbwa Sabuni.

 339. Tack så mycket.

 340. Jag vill börja i definitionen
  av afrofobi ur afrofobi-rapporten.

 341. Den är bra.
  Den har många bra sidor.

 342. En sak den gör är att fånga
  det strukturella i rasismen.

 343. Rasismen handlar om att ta ifrån
  vissa människor privilegier-

 344. -och ge till andra.

 345. Det talades om fientlighet
  i inledningen av definitionen, men...

 346. Visst, att systematiskt ta ifrån
  andra rättigheter är fientligt-

 347. -men det behöver inte upplevas
  speciellt fientligt när det sker.

 348. I Sverige lever vi i ett land
  som är väldigt ras-ojämlikt-

 349. -men folk har vant sig vid det
  och kan leva med det.

 350. Det har präglat vår antirasism,
  för att spinna vidare på vad Ylva sa-

 351. -om den här "färgblindheten".

 352. I den svenska antirasistiska rörelsen
  är det viktigaste med antirasismen-

 353. -att den inte stör
  vita människors känsla av...

 354. Det ska aldrig kännas jobbigt.

 355. -Välbefinnande.
  -Ja!

 356. Alla ska vara med,
  och vi får en "konsensus-antirasism".

 357. Men om antirasism handlar om
  att utmana den här maktordningen-

 358. -så är det en revolutionär ideologi
  som borde vara polariserande.

 359. Men i stället har vi färgblindhet
  och man får inte prata om ras.

 360. Det finns till och med begreppet
  "positiv antirasism".

 361. "Antirasism måste göras positiv
  för att få med sig folk." Vilka då?

 362. De drabbade bör tycka att det räcker
  att kämpa för lika rättigheter.

 363. Vilka vill den antirasismen tilltala?

 364. Rasifierade människor
  får alltid ta baksätet.

 365. Vi har tyvärr vant oss vid det-

 366. -och har inte självförtroendet
  att stå upp för våra rättigheter-

 367. -även om inte vita svenskar
  håller med eller förstår oss.

 368. Det är mina iakttagelser
  så här långt.

 369. Tack så mycket.

 370. -Momodou Malcolm Jallow.
  -Tack så mycket.

 371. Bara för att referera
  till det ministern sa tidigare...

 372. Jag tycker att man kan vara både
  aktivist och politiker. Det är jag.

 373. Det funkar utmärkt,
  och det behövs fler såna.

 374. Vad det gäller afrofobi...

 375. Det är viktigt att prata om afrofobi.
  Vi har det mer än någonsin.

 376. Och det är viktigt att förstå
  vad begreppet innebär-

 377. -för det är ganska nytt.

 378. Verkligheten... Innebörden av
  afrofobi har funnits väldigt länge.

 379. Det vi har gjort
  är att paketera och definiera det-

 380. -som ett begrepp
  för att förstå vad vi pratar om.

 381. Rasism handlar om
  makt och privilegier.

 382. Det handlar inte om
  att man ogillar svarta.

 383. Man kan hata mig, men mina
  rättigheter måste man respektera.

 384. Men vi lever i ett samhälle
  där vissa har makt, andra inte.

 385. Det finns en hierarki,
  där svarta människor är längst ner.

 386. Det är väldigt passande att vi sitter
  här i Uppsala och pratar om hierarki.

 387. Carl von Linné forskade om hierarkier
  och han gjorde det just här.

 388. Det är viktigt att förstå
  att hierarkin ger makt åt vissa-

 389. -och tar makt från andra grupper.
  Svarta människor finns längst ner.

 390. Afrofobin orsakas av
  att svarta människor-

 391. -försöker omfördela makten.

 392. Att vi försöker ta makten
  för att påverka våra livsvillkor.

 393. Då blir det problem. Människor med
  makt ger aldrig upp den frivilligt.

 394. De som finns överst i hierarkin
  vägrar omfördela makten-

 395. -så att vi kan säga:
  "Så här vill vi ha det."

 396. "Skollitteraturen ska se ut så här.
  Det här är rasism - inte det här."

 397. Vi får inte säga det.
  Andra bestämmer vad afrofobi är.

 398. När vi lanserade begreppet "afrofobi"
  var det många som undrade varför.

 399. Då sa vi: För att vi ska kunna
  definiera vår verklighet.

 400. Vi säger vad vår verklighet innebär-

 401. -så att den postkoloniala
  kunskapsproduktionen-

 402. -som bygger på ett rasistiskt
  tankemönster inte ska fortgå.

 403. Vi ska bryta den
  genom att skapa en kunskap-

 404. -som bygger på vår egen verklighet.
  Därför är ordet "afrofobi" viktigt.

 405. Det handlar inte
  om rädsla för svarta.

 406. Det är inte att man går ut och säger:
  "Herregud, en svart människa!"

 407. Det vi pratar om
  är kampen för att få makt-

 408. -att påverka sitt eget liv. Det är
  en grundläggande demokratisk fråga.

 409. I alla samhällen som påstås
  bygga på demokratiska värderingar-

 410. -ska alla människor
  kunna påverka sina livsvillkor.

 411. Det är vad det handlar om.

 412. Vi kämpar dag ut och dag in för att
  påverka... Och vi kommer uppåt.

 413. När vi sitter här i dag
  måste vi erkänna-

 414. -att det är ett steg framåt.

 415. Det skrämmer folk med makt. De
  blir rädda att förlora sin position.

 416. Då gör de olika saker. Det är vad de
  rasistiska handlingarna handlar om.

 417. Ibland är det hatbrott. Man blir arg
  när en svart person tar plats.

 418. Då använder man rasistiska tillmälen
  och skriver på sociala medier-

 419. -för att sätta personen på plats:
  "Nej, du är inte lika mycket värd!"

 420. Man använder "n-ordet"
  eller gör stereotypa bilder-

 421. -för att cementera
  de rasistiska strukturerna.

 422. Det är det vi försöker synliggöra
  när vi pratar om afrofobi. Tack.

 423. När jag lyssnar på er tänker jag:
  Det här är oerhört viktiga frågor.

 424. Men det finns ändå
  ett kunskapsglapp.

 425. Ylva, du pratade om "åsiktsverkstad".
  Vi pratar, men ingenting händer.

 426. Samtidigt finns det nog många
  som inte ens vet vad afrofobi är.

 427. De saknar grundkunskaperna
  om hur stor diskrimineringen är-

 428. -mot afrosvenskar.
  Hur ska man komma åt det?

 429. Hur sprider vi kunskaper om det här-

 430. -så att det inte bara blir
  en "åsiktsverkstad"? - Ylva?

 431. Är mikrofonen på? Ja.

 432. Det är inte bara ett kunskapsproblem.

 433. Då lurar vi oss själva.
  Vi har ganska mycket kunskap.

 434. Ytterst handlar det inte om kunskap
  utan om vilka som förmedlar den.

 435. Kitimbwa Sabuni och Malcolm Jallow-

 436. -har arbetat i decennier
  med att förmedla kunskapen.

 437. Men den plockas inte upp
  av det vita majoritetssamhället-

 438. -eller så motarbetas den rentav.

 439. Jag har skrivit om våra processer
  för att "avminnas"-

 440. -eller att glömma
  det vi redan visste.

 441. "Backlashen"
  och samhällets nyliberala hållning-

 442. -påverkar också folks tänkande så att
  vissa ord försvinner ur vokabulären.

 443. Bland annat råder stor förvirring om
  vad man ska kalla en svart person.

 444. Titta på en amerikansk film:

 445. När det talas om svarta
  står det "färgade".

 446. Valerie Kyeyune Backström
  uppmärksammade-

 447. -en brittisk skådespelare-

 448. -som hade talat om svarta engelsmän
  som "afroamerikaner".

 449. Den här vita personen var inte "van"
  att tala om svarta.

 450. Nej, jag säger fel. Det var
  svenska skribenter som skrev så.

 451. -Alice.
  -Det råder också brist på insikt.

 452. Insikt om att afrofobin är en del
  av den rasistiska strukturen...

 453. ...eller en fördjupning av den.

 454. Som statsråd har jag samtalat,
  inte minst med lärare-

 455. -kring hur vi ska göra politik
  av vårt uppdrag att bekämpa detta.

 456. Vi gav Forum för levande historia
  ett förstärkt uppdrag-

 457. -att arbeta med...eller mot...

 458. Att "kunskapa" kring afrofobi.

 459. Då fick jag ett samtal
  - jag får många samtal och mejl...

 460. ...av en person
  som tyckte att det var en icke-fråga.

 461. "Varför ska vi satsa
  20 miljoner på detta?"

 462. Det var nån som sa tidigare:
  "Det är ju ett amerikanskt problem."

 463. Jag tog upp det
  med Forum för levande historia.

 464. De sa: "Det är samma sak som när vi
  fördjupade arbetet kring romer."

 465. Man synliggör en fråga.

 466. Ett viktigt verktyg
  i att åstadkomma förändring-

 467. -är att tala om det.

 468. Vi kommer att tröttna på
  att tjata om självklarheter-

 469. -men än är det långt ifrån en del av
  allmänhetens verklighetsuppfattning.

 470. Därför blir man förlöjligad när man
  markerar ett ord eller en bild-

 471. -med ett rasistiskt uttryckssätt.

 472. Kitimbwa Sabuni,
  och sen Oscar Pripp.

 473. Jag vill bygga vidare
  på det som Ylva sa-

 474. -och Oscar i fallet "Nogger Black".

 475. Egentligen handlar det inte
  så mycket om kunskap.

 476. Folk har mer kunskap än nånsin.
  Man går tolv år i skolan-

 477. -och har stor kunskap om människor.
  Ändå går rasismen inte tillbaka.

 478. Vad hände i fallet "Nogger Black"?
  Alla de som var emot det...

 479. Kunde de inte förstå det,
  eller ville de inte?

 480. De försökte på olika sätt göra klart
  för afrosvenskar och andra-

 481. -att man inte kan bedriva en anti-
  rasism som inte vita svenskar gillar.

 482. Då får man betala ett pris,
  med en form av symboliskt våld.

 483. Jag tror att det egentligen handlar
  om en annan form av kunskap-

 484. -som är väldigt svår att skapa-

 485. -inom ramen för ett system,
  som till exempel Sverige.

 486. Hur ska man inom skolsystemet
  skapa kunskap som utmanar ordningen?

 487. Det går nästan inte.
  Nästan all kunskap vi får-

 488. -vill få oss att känna
  att Sverige är en bra plats.

 489. Det är så vi indoktrineras
  i alla maktsystem.

 490. Man skulle behöva prata om utbildning
  för förtryckta a la Paulo Freire.

 491. Vi talar om att ge en specifik
  form av kunskap till de förtryckta.

 492. Den sortens kunskap är väldigt svår
  att få i skolsystemet.

 493. Alice, du kan försöka. Men du lär
  stöta på institutionellt motstånd.

 494. Jag försöker göra det till vardags.

 495. Vi fick stöd från Ungdomsstyrelsen
  för ett projekt-

 496. -där vi utifrån Sveriges roll
  i den transatlantiska slavhandeln-

 497. -försöker beskriva dagens afrofobi.

 498. Den kunskapen talar till afrosvenskar
  och andra rasifierade-

 499. -men faller inte alltid i god jord
  hos vita svenskar.

 500. Vi behöver kanske
  olika former av kunskap.

 501. Människor som förtrycks behöver
  en annan kunskap för sin befrielse.

 502. Oscar?

 503. Ja, det är nog en kunskapsfråga som
  man måste börja med i tidig ålder.

 504. Det första är nåt
  som redan barn borde lära sig:

 505. Vatten som är lugnt för en grupp
  stormar för en annan.

 506. Det beror på
  från vilket håll man upplever det.

 507. Så som kunskapen om rasism
  har bedrivits i Sverige-

 508. -är det som om rasismen
  bara finns i destillerad form.

 509. Som om en människa tänker:
  "Nu tänker jag rasistiskt."

 510. "Nu säger jag till dig
  att du är mindre värd!"

 511. Men det är ju ett komplicerat system,
  naturaliserat i folks världsbild-

 512. -om kroppar
  och människors placeringar.

 513. Sättet som ras görs och finns-

 514. -borde finnas med redan
  på lågstadie- eller förskolenivå.

 515. Att lära sig nånting annat
  än "destillatformen" av rasism.

 516. De allra flesta situationer
  uppstår ju i vårt vardagsliv-

 517. -bland människor som inte tänker:
  "Nu ska jag vara rasistisk."

 518. Tack.

 519. Momodou?

 520. Jag tänker så här:
  För mig som aktivist...

 521. Min grundläggande förståelse
  av antirasismen...

 522. Den bygger på
  att de utsatta måste leda arbetet-

 523. -och få stöd av andra allierade.

 524. Vi pratar mycket om kunskap.

 525. Men rasism är inget nytt.
  Det har funnits jättelänge.

 526. I flera hundra år
  har svarta pratat om-

 527. -hur de har blivit utsatta,
  förnedrade och diskriminerade.

 528. Man har pratat om det i alla år.

 529. Folk som kämpat,
  mördats och lynchats...

 530. Vi vet ju det här! Det är inget nytt.

 531. Så för mig handlar frågan
  om svarta kroppar...

 532. ...och vad det betyder
  för alla icke-svarta-

 533. -om jag som svart blir utsatt...
  i jämförelse med en icke-svart.

 534. Hur ser resten av samhället på det?
  Är vi jämlika eller inte?

 535. Nyligen såg vi
  det som hände i Frankrike.

 536. Världens ledare marscherade i Paris.

 537. En miljon människor demonstrerade-

 538. -samma dag som tusen människor
  mördades i Nigeria. Svarta människor!

 539. Inte ens i Sveriges riksdag-

 540. -hörde man en enda partimedlem
  eller riksdagsledamot ta avstånd-

 541. -eller säga någonting alls
  om alla dem som dog i Nigeria.

 542. En person blir utsatt i Malmö
  och nästan ihjälslagen...

 543. ...av tio personer
  inför sin son mitt på dagen.

 544. Inte en enda politiker gick ut
  och sa att det var hemskt.

 545. När icke-afrosvenskar blir utsatta
  skriker politiker från alla håll:

 546. "Det här är inte acceptabelt!"

 547. För mig handlar det om hur man ser på
  svarta i jämförelse med icke-svarta.

 548. Kunskapen finns där! Om kunskapen
  är så viktig, varför har vi inte...

 549. Varför pratar vi inte
  om Sveriges roll i slavhandeln?

 550. Hur kommer det sig att vi ville ta
  bort ordet "ras" ur lagstiftningen?

 551. Om kunskap är så viktigt-

 552. -varför pratar vi aldrig
  om detta inom skolsystemet?

 553. Varför prioriterar vi inte-

 554. -att ge afrosvenska,
  ideella organisationer-

 555. -resurser för att utbilda människor
  kring deras verklighet?

 556. Vi pratar om det, men gör ingenting.
  Finns det nån politisk vilja?

 557. Vi pratar, och vi har lagstiftningar
  som vi inte implementerar.

 558. För mig handlar det inte om kunskap.

 559. Många av mina vänner
  och antirasister som jag träffar-

 560. -känner till hur svarta
  har blivit utsatta genom historien.

 561. Men jag vet också att ingen av dem
  tror att detta kommer att förändras-

 562. -genom att de som har makten
  och förtrycker svarta-

 563. -plötsligt vaknar en dag och säger:

 564. "I dag ska jag börja behandla svarta
  som jag själv vill bli behandlad."

 565. Inom kvinnorörelsen var det
  inte männen som lät kvinnor rösta.

 566. Det var inte apartheidregimen
  som slutade med apartheid.

 567. Det var alla andras kamp
  som resulterade i-

 568. -att alla dessa förtryckare
  valde att backa.

 569. Det är det vi måste fokusera på.
  Hur stärker vi afrosvenskarna-

 570. -så att vi kan ta makten
  som har tagits ifrån oss-

 571. -i alla decennier och generationer?

 572. Det är makt vi måste prata om. Utan
  makt spelar kunskapen ingen roll.

 573. Den som producerar kunskapen
  sitter vid makten.

 574. Deras kunskap
  gynnar aldrig de förtryckta.

 575. Vi måste få producera kunskapen
  för att ändra maktstrukturen.

 576. Det är det vi måste prata om. Tack.

 577. Varsågod, Alice.

 578. Ja, jo... Det var mycket där.

 579. Men jag har underlag för att hävda
  att det också är brist på kunskap-

 580. -både som myndighetschef
  för tidigare Ungdomsstyrelsen-

 581. -och via Forum för levande historia.

 582. Det finns underlag från skolvärlden.

 583. Lärarna vittnar om bristen på utrymme
  att arbeta med värderingar-

 584. -från tidig ålder och uppåt.

 585. De har också brist på verktyg
  för att komma med motargument-

 586. -när elever uttrycker islamofobi,
  antisemitism eller afrofobi.

 587. Det är också bristande utbildning
  av lärare...

 588. Att kunna hantera komplexa frågor.

 589. Och det är en grund för att vi
  ska kunna arbeta mot det här.

 590. En fråga skulle jag vilja lyfta.

 591. Det som du var inne på, Ylva.
  Du tog exemplet med afrotyskar.

 592. Det finns en svensk diskussion
  som är viktig och som vi vill föra.

 593. Men flera av er arbetar också
  internationellt med det här-

 594. -och det är ju också en del
  av en europeisk historia.

 595. Kanske behöver även det svenska
  ges det historiska perspektivet.

 596. Är det nån som vill "tända"
  på den punkten?

 597. Det var det ingen som ville?

 598. Jag är inte säker på
  att jag förstod frågan.

 599. Jag menar så här:

 600. Det är viktigt
  att vi i Sverige lyfter fram frågan.

 601. Men du tog afrotyskar som exempel,
  och själv arbetar jag i Frankrike.

 602. Varje land har nåt specifikt,
  men problemet finns i alla länder.

 603. Momodou, du är också aktiv
  i europeiska nätverk.

 604. Den dimensionen ville jag belysa.

 605. Kitimbwa?

 606. Överhuvudtaget har Europa
  en ganska skev självbild.

 607. Man vill associera rasism
  historiskt enbart med Nazityskland.

 608. De har bett om ursäkt
  och försökt gå vidare.

 609. Det som vi lär oss om historien
  i skolan-

 610. -är en grov förolämpning
  mot människor från tidigare kolonier.

 611. Andra världskriget
  får vi lära oss mycket om.

 612. Det framställs som ett krig-

 613. -mellan rasistiska Tyskland och
  antirasistiska Västeuropa och USA.

 614. Det är alltså USA,
  där svarta som krigar mot Tyskland-

 615. -inte får gå in på restauranger.

 616. Men tyskarna som kommer till USA
  får göra det.

 617. För att inte tala om Frankrike,
  Storbritannien och Belgien-

 618. -som har kolonier
  med koncentrationsläger-

 619. -och bedriver utrotning
  och förslavning av icke-vita.

 620. Och den historien
  är liksom inte värd att berätta.

 621. Den typen av kunskap får vi i oss
  - och även vita européer.

 622. Det skapar en skev idé
  om vår samtid-

 623. -och om vilka som betyder nånting.

 624. Jag tror att den är väldigt svår
  att bryta inom gällande paradigm.

 625. Alla system är självupprätthållande.

 626. Skolan lär oss att Sverige ändå
  har varit ganska schyst.

 627. "Det var lite grejer här och där,
  men på det hela taget..."

 628. -Nazisterna fick bara köra tåg här.
  -Precis. Det är problematiskt.

 629. -Momodou?
  -Jag tänkte bara svara på din fråga.

 630. Hur ser det ut
  i andra europeiska länder?

 631. Jag har jobbat länge på EU-nivå-

 632. -med att försöka få folk
  i maktposition att förstå.

 633. Det är ingen skillnad
  på afrosvenskars verklighet-

 634. -och verkligheten för svarta
  i Tyskland, Italien eller Belgien.

 635. Jag reser ofta till dessa länder och
  får höra civilsamhällets berättelser.

 636. Folk blir ihjälbrända av polisen,
  ihjälslagna av polisen-

 637. -attackerade mitt på gatan
  och ihjälslagna...

 638. Det spelar ingen roll
  om man är minister eller flykting.

 639. Som svart har man samma upplevelse.

 640. Det finns en minister i Frankrike
  - den första svarta ministern.

 641. När hon går på gatan kastar barnen
  bananskal och kallar henne apa.

 642. Mitt i stan! I Frankrike!
  Hon är minister!

 643. I Italien är Cécile Kyenge minister.

 644. I riksdagen...

 645. ...kallade talmannen henne
  för "orangutang"!

 646. Händelsen anmäldes,
  och man kom fram till-

 647. -att det inte kan vara rasistiskt.

 648. Det är okej att kalla
  en svart person för "orangutang".

 649. Hon var minister! Så ens
  samhällsklass spelar ingen roll.

 650. Om man är svart...så är man svart.
  Då är man mindre värd.

 651. Hatbrotten är det värsta
  för svarta i hela Europa.

 652. Alla svarta som utsatts för hatbrott
  har en sak gemensamt:

 653. I nio fall av tio
  går gärningsmännen fria.

 654. Det är hemska, brutala dåd.

 655. Jag har några bilder
  som jag inte kan visa nu.

 656. När man ser dem
  förstår man vad jag pratar om.

 657. Jag och min organisation
  jobbar på EU-nivå. Vi säger så här:

 658. När vi jobbade mot antiziganism
  lyfte vi upp frågan på EU-nivå.

 659. EU-parlamentet måste fatta beslut-

 660. -om en EU-strategi
  för att inkludera romerna.

 661. Nu har varje EU-land en nationell
  strategi för romsk inkludering.

 662. Vi vill att samma sak
  ska gälla för svarta människor:

 663. Att varje medlemsland
  ska inrätta en nationell strategi-

 664. -för inkludering av svarta människor.
  Men det vill de inte höra!

 665. Jag hoppas att vi i Sverige
  driver den viktiga frågan.

 666. -Ylva?
  -Jag vill också säga nåt om Europa.

 667. Jag är inte inläst i detalj,
  men det pågår en djup "backlash"-

 668. -mot svarta minoriteter i Europa.
  Det märks i vardagen.

 669. Manöverutrymmet krymper,
  hatbrotten ökar-

 670. -och vi får allt mindre stöd
  för krav på lika rättigheter.

 671. Samtidigt ökar halten-

 672. -av rasistiska stereotypa
  representationer i våra medier.

 673. Ökningen har varit raketsnabb
  bara från 2010 till i dag.

 674. Det är en skrämmande utveckling,
  och ibland känner jag stor oro-

 675. -över det lugn som vita har
  i samtalen om rasism.

 676. Nu börjar det bli farligt för oss.
  Vi kan inte bara prata.

 677. Det handlar om att agera fort.

 678. Om man tittar på medierapporteringen
  om rasistiska hatbrott mot svarta-

 679. -så undviker nyheterna nogsamt
  att nämna att det är svarta offer.

 680. Det kommer fram efter ett par dygn.

 681. Pappan som blev misshandlad
  i Kroksbäck...

 682. Där var al-Jazira mycket snabbare
  och gav större utrymme åt fallet.

 683. De intervjuade
  två eller tre personer.

 684. Sverige ägnade det
  knappt ett segment på 30 sekunder-

 685. -där man underbetonade
  vad det handlade om.

 686. Det upplevda kravet på diskretion
  i rapporteringen-

 687. -gör att svartas liv sätts på spel.
  Så kan vi inte ha det.

 688. Innan vi släpper in
  några frågor från publiken-

 689. -vill jag ställa en fråga
  till demokratiministern.

 690. Det är mycket i afrofobi-rapporten-

 691. -som man blir oerhört ledsen
  och upprörd av att läsa.

 692. Jag fastnade för en sak.
  Det står att...

 693. "Polisen särbehandlar afrosvenskar
  och brukar nedsättande beteckningar."

 694. "Afrosvenskar utsätts för stereotypa
  föreställningar inom rättsväsendet."

 695. Det låter oerhört allvarligt
  i en rättsstat.

 696. Vad tänker du när du läser det,
  och vad vill du göra?

 697. Jag har läst det, och samtalat om det
  med inrikesministern...

 698. Anders Ygeman ansvarar ju
  för polisen och säkerhetspolisen.

 699. Det är allvarligt,
  eftersom polisen utreder brott.

 700. Vi väntar på en hatbrottsutredning
  som kommer snart-

 701. -och hoppas att det blir
  tydlig politik av den.

 702. Men det är tyvärr inte bara polisen.
  Vi ser tendenser i andra myndigheter-

 703. -och offentliga verksamheter.
  Och när det faller där...

 704. När vi inte ens kan upprätthålla
  mänskliga rättigheter...

 705. När vi inte ens har en stark struktur
  för normkritik i våra institutioner-

 706. -cementeras de strukturer
  som är rasistiska ännu mer.

 707. Så det är en utmaning.

 708. Men vi diskuterar inom regeringen-

 709. -utifrån regeringsförklaringen där
  vi är tydliga med vad vi vill uppnå.

 710. Där har vi en medvetenhet,
  även om mycket återstår.

 711. Det var en sak jag noterade
  kring vilka som gör arbetet.

 712. Jag tänker på den där bilden
  som Joanna visade-

 713. -på vad man ser och inte ser.

 714. Ja, det kommer inte att bli lätt.

 715. -Väldigt kort, Kitimbwa.
  -Tack så mycket.

 716. Det var länge sen
  jag satt bredvid en minister.

 717. Jag ska passa på att bolla en grej.

 718. Alla system är självupprätthållande.
  Det gäller även rasmaktsordningen.

 719. När vi försöker attackera den
  slår den alltid tillbaka.

 720. När det gäller hatbrotten-

 721. -drev vi på hårt för att BRÅ skulle
  särredovisa afrofobiska hatbrott.

 722. Men i dag har det blivit
  en trojansk häst.

 723. Vi såg hatbrott som den yttersta
  manifestationen av en ordning-

 724. -där svarthet ger mindre värde
  och kan uttryckas i våld.

 725. Men vi är även fattigast, bor i sämst
  områden och har lägst betyg.

 726. Vi får inte jobb,
  vi blir aldrig chefer...

 727. Men myndigheterna har tagit fasta
  på hatbrott som en egen grej.

 728. De flesta vita svenskar
  slår ju inte ner afrosvenskar.

 729. Men alla vita svenskar slipper bli
  diskriminerade p.g.a. sin hudfärg-

 730. -och kan åtnjuta de privilegier
  som tas ifrån oss.

 731. Det behöver myndigheterna inte
  ta ansvar för längre.

 732. Fortsätt diskutera hatbrott
  i ett sammanhang-

 733. -och lyft hela den strukturella biten
  och ojämlikheten.

 734. Då blir det jättebra.
  Men låt oss inte bara prata hatbrott.

 735. Tack så mycket!

 736. Textning: Rickard Sjöberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Afrofobi i dagens Sverige

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Panelsamtal om diskriminering, stereotyper, exkludering och rasism som svenskar med afrikanska rötter ofta möter. Bland annat diskuteras ett rådande anti-rasismkonsensus i Sverige, men kanske behövs en revolt? Medverkande: Alice Bah Kuhnke, demokratiminister; Momodou Malcolm Jallow, Afrosvenskars forum för rättvisa; Kitimbwa Sabuni, Afrosvenskars riksförbund, Ylva Habel, fil dr i filmvetenskap; Oscar Pripp, docent i etnologi; Joanna Rubin Dranger, professor i illustration. Moderatorer: Sten Hagberg, professor i kulturantropologi; Maria Ripenberg, debattredaktör och ledarskribent. Inspelat den 11 februari 2015 på Uppsala universitet. Arrangör: Forum för Afrikastudier och Upsala Nya Tidning.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet
Ämnesord:
Afrosvenskar, Diskriminering, Rasism, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Varför arbeta?

Måste vi arbeta, kan vi inte få medborgarlön? Vad händer med vår självbild och vårt värde utan arbete? Om vi ska jobba 8 timmar om dagen, vad ska vi jobba med och hur ska vi få alla att nå dit? Roland Paulsen, författare och doktor i sociologi vid Lunds universitet och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, debatterar detta. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Keynes - kapitalismens räddare?

Varje gång marknadsekonomin hamnar i kris blir den brittiske ekonomen John Maynard Keynes aktuell på nytt. Keynes lanserade sin teori om hur ett samhälle kan lyfta sig ur en ekonomisk kris på 1930-talet. Vi träffar Lord Robert Skidelsky, som är expert på Keynes, och Marika Lindgren Åsbrink, ekonomisk rådgivare till den socialdemokratiska partiledningen.