Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Föreläsningar och samtal från Specialpedagogikens dag 2015. Inspelat den 25 mars 2015 vid Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015 : Elevsamtal vid utredningDela
 1. Hej.

 2. Som sagt var
  så har jag jobbat på institutionen-

 3. -och jag ska berätta om samtal-

 4. -precis det som Anders pratade om
  tidigare.

 5. Jag har funderat mycket
  på det här med samtal.

 6. Det blev en del av mitt avhandlings-
  arbete att tänka kring-

 7. -hur man lyssnar på barn.

 8. Min avhandling handlar om tonårs-
  flickor som berättar om att vara-

 9. -eller inte vara i behov
  av särskilt stöd.

 10. Det är en longitudinell studie,
  så jag träffade ett antal flickor-

 11. -från när de var tretton år-

 12. -och de sista träffarna var
  när de var sexton, sjutton år.

 13. De berättade om vad de tyckte
  om vad de fick för hjälp-

 14. -och vad det var
  de inte pratade om.

 15. Men jag kommer inte att ge
  så många detaljer från min studie.

 16. Det får man vänta till
  den 5 juni för att ta del av.

 17. Men jag kommer att ge exempel-

 18. -på hur man kan tänka kring
  när man pratar med barn-

 19. -utifrån exempel som jag fått-

 20. -från specialpedagogstudenter
  som jag haft under de här åren-

 21. -när jag jobbat med undervisningen.

 22. Upprinnelsen till min studie handlar
  väldigt mycket om-

 23. -Barnkonventionen och rätten
  att barn ska bli lyssnade på-

 24. -och att man ska
  ta deras åsikter på allvar-

 25. -och hantera det i situationer
  när de ska vara med och påverka.

 26. Som lärare är ju uppdraget mycket-

 27. -att försöka motivera elever
  till saker-

 28. -och få dem med på noterna.

 29. Om de inte vill vara med på noterna,
  hur gör man då?

 30. Man kan inte bara tänka "Ja, ja,
  vill du inte, så vill du inte."

 31. Där tycker jag att man hamnat i ett
  dilemma och det blev mitt område.

 32. Hur gör man när man lyssnar?

 33. Och vad betyder det att elever
  är experter på sin situation-

 34. -och att deras åsikter kring
  utformningen av åtgärdsprogram-

 35. -ska vara av stor betydelse för att
  de insatser man genomför ska lyckas?

 36. Förutom att jag intervjuade
  de här flickorna-

 37. -så efter att jag genomfört
  alla de här intervjuerna-

 38. -så samlade jag in de åtgärdsprogram
  som skolan hade upprättat för dem.

 39. Jag har tittat och analyserat.

 40. Vad är det de har uttryckt
  under de här åren i sina berättelser?

 41. Vad finns det för nånting
  som skolan fått syn på-

 42. -som de berättat där och hur
  stämmer berättelserna med varandra?

 43. Väldigt mycket,
  när det gäller skolans uppdrag-

 44. -är att möta alla barn
  i den ordinarie undervisningen.

 45. Det finns mycket lagtexter
  som reglerar det här.

 46. En viktig text handlar om planering
  och genomförande av undervisningen.

 47. Det handlar om hur lärare behöver
  ta fasta på elevernas erfarenheter-

 48. -föreställningar och utmana dem-

 49. -och göra en intresseväckande
  och rolig undervisning.

 50. Sen finns det ganska många elever
  som inte uttrycker vad de tycker.

 51. De tycker de är jobbigt
  att prata på lektioner.

 52. Då är frågan: Hur får lärarna tag i
  de berättelserna och erfarenheterna?

 53. Det är det jag vill prata om
  väldigt mycket.

 54. Det är också ett allmänt stöd
  som alla lärare ska hantera.

 55. Läraren måste ständigt bedöma
  om undervisningen behöver anpassas-

 56. -så att den på bästa sätt möter varje
  elevs behov och förutsättningar.

 57. Vi vet att båda barns och vuxnas
  kommunikativa kompetens varierar-

 58. -beroende på sammanhanget.

 59. Vi vet också att
  "som vi ropar i skogen får vi svar".

 60. Det vi frågar barn om svarar de på.

 61. Väldigt många barn är vana vid
  att vuxna ställer kontrollfrågor.

 62. "Kommer du ihåg vad vi hade för läxa?
  Kommer du ihåg saker och ting?"

 63. Elevers önskan att visa
  att de fattat grejen-

 64. -handlar om sättet vi frågar.

 65. Det kan vara mer att de försöker
  svara det vi hoppas.

 66. De tänker att de vuxna blir nöjda
  om de visar att de förstått.

 67. Det blir också ett hinder om vi vill
  veta vad de faktiskt tycker-

 68. -inte bara om de har uppfattat
  det jag tycker och tänker.

 69. Sen har Barnrättskonventionen
  konstaterat-

 70. -att svenska elever inte riktigt vet
  vad det är möjligt att ha åsikter om.

 71. Även där blir det
  vad vi som vuxna förmedlar-

 72. -och frågar kring och vårt sätt
  att fråga barnen om saker-

 73. -som avgör vad de berättar för oss.

 74. Att lyssna istället för informera...
  När man läser många lagtexter-

 75. -och speciellt dem som handlar
  om hur man jobbar med stödinsatser-

 76. -och med tidiga stödinsatser...

 77. Väldigt mycket springer ur varför
  ingen gjorde nåt tillräckligt tidigt.

 78. Det är viktigt att göra det tidigt.
  "Ingen sa nånting."

 79. Där tror jag att det ibland
  kan hindra oss från att lyssna-

 80. -för vi är väldigt måna om
  att informera om hur det ligger till-

 81. -och förklara varför det är viktigt
  att göra på det här sättet.

 82. Det här med att samtala...

 83. Till vardags samtalar vi mycket
  utifrån anknytningsteorin.

 84. "Hur är det med dig i dag? Allt bra?"

 85. Det är ett sätt att ställa frågor.
  Vi kan säga: "Hur trivs du i skolan?"

 86. Då har vi begränsat samtalsområdet
  till trivseln.

 87. Motsvarande fråga kan vara:
  "Hur har du det i skolan?"

 88. Vi ger genast större utrymme
  för eleven själv att berätta-

 89. -vad han vill ta upp med oss.

 90. Viktiga processord
  när man ska prata med barn-

 91. -är "vad", "när", "vilket".

 92. När de börjar berätta måste vi också
  vara noga-

 93. -med att understryka. "Berätta mer!
  Få höra! Förklara! Beskriv!"

 94. Det är ord som visar
  att vi vill höra vad du berättar.

 95. Jag vill inte bara förklara
  hur saker och ting ligger till.

 96. Jag vill höra hur du ser på det här.

 97. En sak som kan vara bra att tänka på
  är att undvika att ge alternativ.

 98. "Tycker du det eller det?"
  Eller ställa flera frågor på en gång.

 99. Ibland kan det...
  Ingenting av det här är...

 100. Ibland kan det vara bra att få välja
  mellan två alternativ-

 101. -men det är ändå en liten sak
  man kan uppmärksamma.

 102. Ett bra sätt när man ska fråga elever
  om saker-

 103. -hur de har det,
  är att göra klassrumsobservationer.

 104. Som specialpedagoger har ni säkert
  gjort många klassrumsobservationer-

 105. -och vet att man ser väldigt mycket
  om vilka arbetssätt som används-

 106. -och olika samspelssituationer.

 107. Så gjorde jag också under min studie.
  Jag besökte flickorna i klassrummen-

 108. -för att kunna ställa frågor.
  "Hur blev det här för dig?"

 109. För att kunna ställa lite mer
  specifika frågor-

 110. -om vad de hade varit med om
  och höra vad de tyckte.

 111. Jag jobbade mycket med att ställa
  frågor kring att man fick jämföra.

 112. "När du gjorde det, hur blev det då?"

 113. De fick berätta och förklara
  mer detaljerat-

 114. -och hjälpa mig att förstå saker.

 115. Det var mycket som jag tyckte
  var ganska odramatiskt-

 116. -som de tyckte var väldigt jobbigt,
  dramatiskt och pinsamt.

 117. Barn och vuxna kan ju uppfatta saker
  väldigt olika.

 118. Just därför blir det särskilt viktigt
  att fråga hur barnet uppfattar det.

 119. Jag tänkte på det Anders sa...

 120. På 80-talet var man upptagen
  med vad individen hade.

 121. Ändå är det viktigt att komma ihåg-

 122. -hur individen har det,
  som individen agerar i gruppen.

 123. Att fundera kring hur individen
  tycker om att vara i gruppen-

 124. -och se hur individen har det-

 125. -blir en väldigt viktig pusselbit
  när man gör en utredning-

 126. -och ska försöka tänka ut insatser-

 127. -som kan gynna den speciella,
  specifika individen.

 128. När jag håller i samtal-

 129. -brukar jag tänka på samtalet
  i tre faser.

 130. I en inledande fas berättar jag
  om samtalsformen vi ska använda-

 131. -och att jag är intresserad
  av att veta vad eleven tycker.

 132. Jag pratade om öppna frågor,
  jag ska återkomma till det.

 133. En viktig sak som jag upptäckte
  när jag hade mina intervjuer...

 134. När jag gjorde pauser för att låta
  flickorna få tid att tänka efter-

 135. -kunde de bli oroliga
  och tänka att deras svar inte dög.

 136. De försökte komma med nåt annat
  som skulle göra mig mer nöjd.

 137. Så är det ofta i skolan
  har man sett i forskning.

 138. När eleven svarar på en fråga-

 139. -om det inte riktigt är den fråga
  som läraren tänkt sig svaret på-

 140. -så blir det tyst några sekunder och
  så: "Nja, finns det fler förslag?"

 141. Och just pausen funderade jag på
  om jag triggade i gång minnena med.

 142. "Nu vart det inte rätt, nu fortsatte
  hon inte med nästa fråga."

 143. En annan viktig sak som jag kände
  var betydelsefull-

 144. -var att de skulle få veta
  hur långt samtalet skulle bli.

 145. En del berättade
  när de hade utvecklingssamtal-

 146. -att har man särskilda behov får man
  prata längre, och det är jobbigt.

 147. En del av flickorna tyckte
  att det räckte med en halvtimme.

 148. Andra hade inga tydliga önskemål
  om hur länge de ville prata.

 149. Men oavsett lät jag aldrig samtalen
  pågå längre än en timme.

 150. En halvtimme tyckte en del
  var alldeles tillräckligt.

 151. Jag blev lite orolig för hur jag
  skulle få information till studien-

 152. -men när jag tittade på hur deras
  berättelser finns med i resultatet-

 153. -så har det inte spelat nån roll.

 154. På en halvtimme hinner man berätta
  ganska mycket-

 155. -om man hittar en bra stämning.

 156. När man börjar,
  i den inledande fasen-

 157. -så är det bra att känna på varandra,
  på stämningen och dagsformen-

 158. -visa sig lite för varande. Jag
  frågade vad de gjorde på fritiden.

 159. Det gav också en inblick i vilka
  deras styrkor och intressen var.

 160. Det är också en viktig del
  när vi ska utforma undervisningen-

 161. -utifrån elevens styrkor
  och intressen.

 162. Aktivt lyssnande.

 163. Det allra viktigaste tror jag är...
  Det finns väldigt många tekniker-

 164. -som jag kommer att prata om,
  det här med öppna frågor och så.

 165. Men det som jag tror är det allra
  viktigaste är en empatisk hållning.

 166. När man provar nya sätt att samtala,
  så har man mycket att tänka på-

 167. -men lyckas man förmedla
  en empatisk hållning-

 168. -där man verkligen visar
  att man är intresserad av att lyssna-

 169. -så har man kommit jättelångt.
  Då får man veta mycket saker.

 170. Men när jag analyserade mina
  intervjuutskrifter märkte jag-

 171. -märkte jag hur viktigt det är att
  använda samma betydelsebärande ord-

 172. -som flickan sa.

 173. Om flickan sa "Det är kul att läsa"-

 174. -och jag sa "roligt"-

 175. -så upptäckte jag
  att det inte blev så mycket mer sagt.

 176. Men om jag också sa "kul",
  så fortsatte dialogen.

 177. Det var väldigt viktigt för en del.

 178. När jag hade gjort sex intervjuer
  så läste mina handledare det och sa:

 179. "Det märks
  när du blir varm i kläderna."

 180. På vissa intervjuer hade jag gjort
  mer av de här reflektionerna-

 181. -och det var
  den första intervjun jag gjorde.

 182. Det visar också att det beror på
  vad flickan som man pratar med gör.

 183. Det händer nåt med mig beroende på
  hur den jag pratar med reagerar.

 184. Vissa intervjuer eller vissa samtal
  blir mer krävande-

 185. -och det blir ännu mer betydelsefullt
  om vi är duktiga på att vara lyhörda-

 186. -på att använda samma
  betydelsebärande ord som eleven.

 187. Ett sätt att göra...

 188. I början kan det vara svårt
  att komma ihåg öppna frågor-

 189. -betydelsebärande ord,
  och att sen sammanfatta det jag hört.

 190. Man kan ligga lite lågt
  tills man känner sig bekväm med det.

 191. Men det är bra att missuppfatta.

 192. Jag kunde fråga: "Har jag fattat
  dig rätt, är det så här du tycker?"

 193. Det blev också ett sätt att förmedla
  att man verkligen vill lyssna-

 194. -på det personen har att berätta.

 195. Om vi nu kommer till extra
  anpassningar, som rubriken löd-

 196. -så tänkte jag ge lite exempel.

 197. Det här nya begreppet finns
  i Skollagen-

 198. -för att man ska kunna göra insatser
  som gör skillnad-

 199. -utan att alltid behöva definiera det
  som ett särskilt behov.

 200. Ett exempel på extra anpassningar-

 201. -är att hjälpa en elev planera och
  strukturera ett schema över dagen.

 202. Eller digital teknik av olika slag.

 203. Här tycker jag att man upptäcker
  att det finns oerhört mycket-

 204. -som kan hjälpa många elever.

 205. Gör att kunna göra det behöver vi
  också kunna prata med dem-

 206. -och höra vad de tycker är svårt.

 207. Vi får inte bli snabba att förklara
  det är viktigt att passa tider-

 208. -eller göra si eller så. Det viktiga
  är att förstå varför det inte går.

 209. De flesta elever vet
  hur de skulle vilja ha det.

 210. Och... Jag ska bläddra tillbaka,
  jag ska ge ett exempel.

 211. Att...

 212. Jo, under den här kursen
  som jag har jobbat med

 213. -har vi haft många elever som...

 214. När specialpedagogerna och lärarna-

 215. -har utrett några barn
  som de har jobbat med-

 216. -så har det varit det här med att
  kunna planera och dra slutsatser...

 217. "Vad var det vi skulle göra?"
  De sakerna har de upptäckt-

 218. -att eleverna tycker är svårt.

 219. Då har vi jobbat med nåt
  som många kanske känner till-

 220. -flippade filmer.

 221. Upprinnelsen handlar om att man...

 222. Läraren gör en kort mini-föreläsning-

 223. -om till exempel ett Youtube-klipp.

 224. Eleverna tittar på det
  innan lektionen-

 225. -och under lektionen diskuterar vi
  och pratar och jobbar med det.

 226. När vi jobbat med flippade filmer
  så har vi mer koncentrerat oss-

 227. -på att ge eleven information-

 228. -för att kunna förstå
  vad det är vi ska göra.

 229. Många tycker att det är jobbigt
  att behöva fråga flera gånger.

 230. Många får till och med assistentstöd
  och man har extra lärare-

 231. -som hjälper dem att komma fram till
  vad det var man skulle göra.

 232. Det är mycket ny information
  som de ska hålla i minnet.

 233. Där kan en filmflipp på en Ipad-

 234. -hjälpa väldigt många barn.

 235. Nån student berättade hur...

 236. Hon hade en elev som inte hade
  svenska som modersmål-

 237. -och när man skulle skriva ner läxan
  var det svårt.

 238. Hon gjorde en film på sin mobilkamera
  och sa:

 239. "På den här sidan, i den här rutan,
  det är viktigt."

 240. "På provet ska ni kunna det här."

 241. Hon pekade och visade
  med bara sin mobil.

 242. Det tog inte längre stund
  än den stund hon höll uppe mobilen.

 243. Men för flickan betydde det
  otroligt mycket-

 244. -att slippa vara orolig för att man
  inte hunnit uppfatta läxan.

 245. En viktig sak när man samtalar
  med barn-

 246. -och vill vara noga med att visa
  att man lyssnar...

 247. Då är det viktigt att det eleven får
  förtur på att definiera sin tillvaro.

 248. Under observationer ser man mycket-

 249. -och om man glömmer att fråga
  hur eleven uppfattar det här-

 250. -så blir det lätt att man börjar
  diskutera vad som var sant.

 251. Jag gjorde misstaget
  under en diskussion-

 252. Jag utgick från att vi uppfattat det
  på samma sätt. Det blev inte bra.

 253. Likadant om jag utgick från att vi
  kom ihåg att vi pratat om samma sak.

 254. Men sen sa jag:
  "Förra gången pratade vi om det här."

 255. "Hur ser du på det här nu?"

 256. Jag berättade, i stället för att vara
  så snabb att tala om...

 257. Det blev så lätt att jag talade om
  vad jag gjorde-

 258. -i stället för att utgå från att-

 259. -nu är det elevens upplevelse
  som jag vill ta del av.

 260. Ett annat exempel på extra
  anpassningar är digital teknik.

 261. Det kan vara jättebra,
  och de här flippade filmerna-

 262. -kan göra jättestor skillnad
  för en elev, som jag nämnde tidigare.

 263. Likadant att ge stöd
  för att sätta i gång arbete.

 264. Där har jag ett exempel. En pojke
  tyckte det var väldigt jobbigt...

 265. Han gick på bildundervisning.

 266. I stället för att göra det läraren
  sa åt honom-

 267. -gjorde han nåt helt annat.

 268. De skulle sitta i ring och berätta om
  sina bilder. Det ville han inte-

 269. -utan han kröp under bordet och blev
  lite udda i de andra barnens ögon.

 270. Han var i tioårsåldern. Då började
  hon skicka SMS till pojkens mamma.

 271. "Nästa gång när vi träffas
  ska vi jobba med collage."

 272. "Vi kommer att sitta i ring.
  Nya barn i gruppen ska berätta"-

 273. -"om sig själva utifrån bilden."
  När han kommer till den träffen...

 274. Han har med massor av bilder. Han har
  förberett fast ingen annan gjort det-

 275. -och jobbar intensivt med samma
  uppgifter som de andra barnen-

 276. -för första gången.

 277. Så där gick det.
  Väldigt bra gick det för honom.

 278. Vid tredje eller fjärde tillfället-

 279. -hade hon inte hunnit skicka SMS
  till hans mamma.

 280. Då kom han:

 281. "Min mamma fick inget SMS av dig
  i veckan."

 282. I stället för att förklara sig
  sa hon så här:

 283. "Du saknade SMS:et?" "Ja." Och så
  bestämde de att de skulle fortsätta.

 284. Jag tänkte på det som är viktigt
  över huvud taget-

 285. -när vi gör insatser.

 286. Att också tänka på
  ett utvecklingsscenario.

 287. En sån här gång kan det bli: "Hur
  gick det fast du inte fick SMS?"

 288. Kanske kan vi peka
  på nån framgång.

 289. Det kanske ändå fungerade för pojken.
  Det vet jag inte.

 290. Jag träffade inte läraren efteråt-

 291. -men det kan hända
  att det funkade ganska bra.

 292. Kanske ska vi inte alltid tänka:
  "Den här eleven behöver det här"-

 293. -"och så ska det vara i alla tider."

 294. Eller så ger vi insatsen tills eleven
  är botad och sen tar vi bort den.

 295. Utan kanske, vid rätt tillfälle,
  kan vi minska insatsen.

 296. Vi kan prova hur det går
  med att SMS:a varannan gång.

 297. Och så gör vi en utvecklingsplan
  på hur ofta vi ska göra insatser.

 298. Att vi inte alltid bara... Det blir
  också ett sätt att väcka hopp.

 299. Hopp om en utveckling och att
  kunna bli mer och mer självständig.

 300. Och som Anders sa: Hur viktigt
  är det inte med självförtroende-

 301. -och att känna att man ingår i samma
  sammanhang som de andra i gruppen?

 302. Hypotetiska frågor.
  När flickorna pratade om saker-

 303. -som de tyckte var bekymmersamma...

 304. Ett sätt att i stället för att...

 305. Jag som lärare hade gärna
  velat säga uppmuntrande saker.

 306. "Det blir nog bra, det här."

 307. I stället försökte jag jobba
  med processinriktade frågor.

 308. "Vad vill du att läraren gör"?

 309. "Tror du att läraren förstod
  att du ville det?"

 310. "Vad tycker läraren att du kan?"

 311. "Tycker alla andra att det är lätt
  att göra det här?"

 312. Det kan vara viktigt
  att vila från svåra ämnen.

 313. Det var viktigt för mig också,
  att få en liten paus i det där.

 314. Att tänka på öppna frågor
  och att göra rätt.

 315. Då var det bra att återvända
  till den inledande fasen-

 316. -och deras idrottsintressen
  och sånt de hade berättat om-

 317. -om situationer som de gillade
  och behärskade.

 318. Då blev det också tillfälle
  att göra jämförelser-

 319. -mellan de olika situationerna.

 320. Många pratade
  om att de lätt glömmer saker.

 321. "Hur funkar det på träningen, då?
  Hur kommer du ihåg då?"

 322. "Jaha, gör du så? Är det nåt
  du skulle kunna göra i skolan också?"

 323. Så började vi hitta utrymmen
  att diskutera...

 324. Vad var det för strategier
  de redan hade?

 325. Man kan också prata om sånt som-

 326. -att kunna generalisera en kompetens
  från ett sammanhang till ett annat.

 327. Om man inte förklarar för snabbt.

 328. Det är viktigt att göra på det
  finurliga sätt som just jag tänkt ut.

 329. Och det här att belysa "både och"
  eller "antingen eller".

 330. Det blir också ett tillfälle
  vid sammanfattningarna.

 331. "Har jag fattat rätt, att ibland är
  det så här, men ibland funkar det"?

 332. "Hur kommer det sig, tror du?"
  Och så får de fortsätta fundera-

 333. -och utifrån det så får vi
  ganska mycket information-

 334. -för att kunna ge en insats
  som också motsvarar-

 335. -det eleven är intresserad
  av att ta del av-

 336. -och som passar bra för eleven.

 337. Ja! "Släpp in mig!"
  Det handlar om att passa tider.

 338. Det handlar om att antingen
  passa tider eller...

 339. Många elever har svårt
  att komma i tid.

 340. Det har jag ett roligt exempel på-

 341. -från en specialpedagog som var
  duktig på att föra samtal med barn.

 342. Det var yngre barn i lågstadiet.
  Det var en pojke.

 343. Han tyckte det var jättejobbigt
  att komma när alla andra tittade.

 344. Då stod hon och pojken i klassrummet
  och berättade för klasskamraterna.

 345. "Är det nån som har nån idé?"

 346. Då var det en flicka...
  Jag tror att de gick i tvåan.

 347. Det som hände var att han
  inte ville komma till skolan alls-

 348. -om han kom för sent, han tyckte det
  var jobbigt när alla tittade.

 349. Då sa flickan:
  "När han kommer kan ju vi blunda"-

 350. -"så slipper han känna
  att alla tittar på honom."

 351. Specialpedagogen frågade:
  "Vad tror du om det?"

 352. Han tyckte det kunde vara värt
  att pröva.

 353. Sen knackade det på dörren
  och fröken såg att det var han.

 354. "Blunda!" Och så kom han in.
  Han satte sig. "Nu får ni titta."

 355. Och så fortsatte lektionen.
  Så det kan finnas lösningar

 356. Kan ni tänka er nån vuxen som skulle
  kunna komma på en sån idé?

 357. Det handlar om när barnen hjälps åt-

 358. -och tillsammans tänker ut
  hur vi kan lösa saker.

 359. För alla barn har varit med
  om besvärliga saker.

 360. Det handlar om hur vi vuxna
  ställer frågan.

 361. Motsatsen till "släpp in mig"
  kan ju handla om-

 362. -när man bestämmer sig...

 363. Det är ett ganska vanligt sätt att
  också möta speciellt tonåringar-

 364. -som kommer indrällande,
  det har vi ju till och med...

 365. Är det Pisa-undersökningen? Sveriges
  skolbarn är sämst på att passa tider.

 366. Det har t.o.m. kommit med i Skollagen
  att man av disciplinära skäl-

 367. -får stänga ute elever vissa stunder.

 368. Det kanske är ett alternativ till
  att låsa dörren, att börja diskutera.

 369. "Hur ska vi göra då?"

 370. Jag kan tänka mig att en reaktion
  på att man väsnas så mycket-

 371. -är att visa att man är oberörd
  och självständig.

 372. Men det kanske finns andra sätt
  att lösa situationen på.

 373. Avslutningsfasen i samtalet.

 374. Där är det också bra att tala om,
  börja runda av samtalet.

 375. Jag har märkt att det var skönt
  att ta en lite längre avslutningsfas.

 376. Var det 30 minuter så blev det bara
  under fem minuter man rundade av-

 377. -men att prata om att
  "nu har vi pratat ganska länge"...

 378. Då blir det också tillfälle
  att sammanfatta.

 379. Då tyckte jag att tidsaspekten
  var en bra utgångspunkt.

 380. "Hur kändes det att prata i dag?"

 381. "Hur var det innan, hur tänkte du
  att det skulle vara? Hur blev det?"

 382. "Och hur var det under tiden?"

 383. Sen är det viktigt att när vi pratat
  om saker som kan kännas jobbiga-

 384. -och svåra att tänka kring-

 385. -att verkligen avsluta
  med ett neutralt samtalsämne.

 386. Jaha, här kommer den här!

 387. Tre faser. Inledande fas, tidsram-

 388. -syfte och berätta om samtalsformen.

 389. Arbetsfas med öppna frågor,
  reflektioner och sammanfattningar.

 390. Och sen den avslutande fasen.

 391. Vårt samtal, då?
  Jag har gjort en liten ring där.

 392. Det som både jag och mina studenter
  kämpar med ganska mycket-

 393. -är att lyssna mer än att prata
  själv. Jag vet ju vad jag tycker.

 394. När man spelar in sig själv blir man
  snopen av att bara få höra sig själv.

 395. Det var ju faktiskt vad eleven skulle
  prata om som var det viktigaste.

 396. Och förstår vi hur en person ser
  på problemsituationen-

 397. -kan vi bättre tillvarata de
  erfarenheter som eleven för med sig.

 398. Det kan vara så att när vi gör det,
  så blir inte behoven så särskilda.

 399. De kanske inte ens blir en extra
  anpassning, utan ett allmänt stöd.

 400. För vi vet också att det som är bra
  för elever i behov av särskilt stöd-

 401. -är bra för alla elever.

 402. Där har vi flippade filmer,
  som vi sett exempel på.

 403. Hur lärare har gjort
  för en specifik elev-

 404. -och sen visar det sig
  att alla elever tycker det är bra.

 405. Är det då ett särskilt stöd, en extra
  anpassning eller ett allmänt stöd?

 406. Ja, det vet inte jag.

 407. Här har det blivit fel. Vara lyhörd-

 408. -för vilka strategier eleven använder
  för att kompensera hinder.

 409. Där kan man tänka sig att väldigt
  många elever har visuella styrkor.

 410. Det kan vi passa på att titta på
  när vi gör observationer.

 411. Hur mycket av undervisningen-

 412. -innehåller ett visuellt stöd
  för eleverna?

 413. Och det här med att fundera kring-

 414. -att jämföra hur svårigheter
  visar sig i olika situationer.

 415. Där kan stressen påverka-

 416. -om man kommer ihåg att använda
  strategierna som man utvecklat.

 417. En viktig sak handlar om att fokusera
  på förståelse framför förklaring.

 418. När man pratar med lärare
  kan de berätta att de blir oroliga.

 419. "Vissa elever vill ju ingenting!
  Vad gör man då?"

 420. Men det finns alltid nånting de vill.
  En del säger:

 421. "Första gången jag träffade eleven
  visste han ingenting."

 422. "Hon svarade: 'Vet inte. Vet inte.'"
  Men när man fortsatte träffas...

 423. Samtalen behövde inte vara en
  halvtimme, ibland räckte tio minuter.

 424. "Har du lust att sitta en stund
  i mitt rum och berätta?"

 425. Då kunde de så småningom,
  efter två, tre gånger, börja berätta.

 426. Och så det som jag tror är sista
  punkten, det som jag pratade om-

 427. -att stödinsatser behöver inte alltid
  fortgå på samma sätt hela tiden.

 428. Ibland är det en fördel att man
  inte hunnit göra det nödvändiga.

 429. Men ändå,
  om det handlar om att träna saker...

 430. "Nu provar vi det här,
  och sen hör vi vad du tycker."

 431. Där har vi en viktig sak
  när det handlar om samtal.

 432. Det kan hända att man inte lyckats
  göra det man bestämde.

 433. Man skäms för det, och så blir det
  inget samtal just därför.

 434. Där har vi igen det viktiga,
  att ställa frågorna-

 435. -så att man får höra varför det inte
  blev av, hur vi kan göra i stället.

 436. Utforska det framför
  att försöka motivera eleven-

 437. -att göra det här jättefiffiga
  som verkligen kan gynna honom.

 438. Det var sista bilden-

 439. -så då tackar jag så hemskt mycket
  för er uppmärksamhet.

 440. Textning: Arnar Jonsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Elevsamtal vid utredning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barbro Johansson forskar vid Specialpedagogiska institutionen och föreläser om hur man kan bygga upp förtroende i samtal med ungdomar. Hon menar att det viktigaste är att lyssna och att inte styra samtalen genom att ställa frågor och informera. Istället bör man ge utrymme för barnets egna tankar. Inspelat den 25 mars 2015 vid Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Lärare och elever, Samtal, Skolan, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Stress hos pojkar och flickor i tonåren

Professor Petra Lindfors berättar om ett femårigt projekt där man har försökt mäta ungdomars upplevelse av stress. Har stressen hos ungdomar ökat och vad beror det på? Vilka fysiska uttryck visar sig hos ungdomar som upplever sig stressade? Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Curt Hagquist är professor i folkhälsovetenskap och berättar om kopplingen mellan ungdomars psykiska hälsa och stigande arbetslöshet bland unga. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

En historia om asperger och självförtroende

Konstnären Anders Wettler har Aspergers syndrom och berättar med hjälp av sina texter om en smärtsam resa för att passa in. Idag har han en ateljéplats i ett kooperativ för konstnärligt begåvade personer med funktionsnedsättning. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Historiskt om barns och ungdomars hälsa

Barnläkaren Carl Lindgren berättar om Sveriges barnmedicinska historia. Han säger att det sannolikt aldrig funnits en barnpopulation som haft bättre hälsa än den barnen i Norden har idag. Samtidigt minskar känslan av välbefinnande. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Hälsan hos nyanlända flyktingbarn

Överläkaren Anders Hjern berättar om sina erfarenheter av att i mer än 30 år ha jobbat med flyktingbarn. Han säger bland annat att skolan är den viktigaste faktorn för barnens hälsa. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Elevsamtal vid utredning

Barbro Johansson forskar vid Specialpedagogiska institutionen och föreläser om hur man kan bygga upp förtroende i samtal med ungdomar. Hon menar att det viktigaste är att lyssna. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Den digitala djungeln

Digitaliseringen av skolan går undan och lärare har idag en uppsjö av digitala läromedel att välja bland, många med fagra löften om pedagogiska genvägar. Inte sällan erbjuds apparna och programmen kostnadsfritt. Men vem har egentligen koll på vilka digitala läromedel som fungerar? Björn Sjödén har granskat digitala läromedel och säger att det saknas vetenskaplig validering och standardisering av dem. Han varnar för att de i värsta fall riskerar att hämma elevernas lärande.