Titta

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Om UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Från donsk tunga till femtio nyanser av modala hjälpverb. På årets upplaga av Grammatikfestivalen har de kunskapshungriga språkvetarna sitt eldorado. Här föreläser några av våra främsta forskare inom språkvetenskap. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015 : Ett språkhistoriskt mysteriumDela
 1. Folkspråksuniversalier och ett språk-
  historiskt mysterium handlar det om.

 2. Då är första frågan,
  som kanske är ett mysterium för er:

 3. Vad är folkspråksuniversalier?

 4. Folkspråksuniversalier är ett ord
  som består av två delar.

 5. "Folkspråk" och "universalier".

 6. "Folkspråk" är min översättning
  av den engelska termen "vernacular".

 7. "Folkspråksuniversalier" är
  "vernacular universals"-

 8. -som är ett forskningsområde inom
  det engelska och tyska språkområdet-

 9. -men på svensk grund
  har vi inte haft mycket av detta.

 10. Vad är då ett folkspråk?

 11. Ett folkspråk är en ostandardiserad
  språklig varietet-

 12. -som främst används
  för muntlig kommunikation-

 13. -och tydligt skiljer sig från
  ett standardiserat nationalspråk.

 14. Några exempel är västfrisiska
  som talas i Nederländerna...

 15. ...av några hundra tusen.

 16. Det har setts
  som en dialekt av nederländska-

 17. -men redan 1957 fick det status
  som ett språk i Nederländerna.

 18. Det har gått från dialekt till språk.

 19. Det visar den oklara statusen
  hos just såna här folkspråk.

 20. Rent språkvetenskapligt
  har de språkkriterier-

 21. -som skiljer dem åt så mycket
  att de bör ses som språk-

 22. -men politiskt sett har de inte haft
  en egen riksdag-

 23. -så de har inte betraktats som språk.

 24. Ett annat exempel är limburgiska,
  också i Nederländerna.

 25. Det har fått språkstatus sen 1997.

 26. Till följd av en europeisk stadga
  om landsdels- och minoritetsspråk-

 27. -blev det erkänt
  som ett landsdelsspråk 1997.

 28. Ett annat exempel är skotsk engelska.

 29. Alltså inte den keltiska skotskan,
  utan engelskan som talas i Skottland-

 30. -som är erkänd som minoritetsspråk
  i Storbritannien sen 2001.

 31. Lite närmare oss på svensk grund
  har vi älvdalska och estlandssvenska.

 32. Båda klassificeras som dialekter-

 33. -men jag hävdar
  att språkvetenskapligt sett-

 34. -finns goda skäl
  att se dem som språk-

 35. -men politiskt sett är de
  dialekter fortfarande.

 36. Vad är då språkliga universalier?

 37. Jo, det är språkdrag
  som förekommer i många språk-

 38. -alltså nåt som man stöter på ofta.

 39. En annan användning av "universalier"
  är att man sätter upp villkor:

 40. "Om man har det här så har man också
  detta." Det tänkte jag inte prata om-

 41. -utan om observationer av saker
  och ting som finns i många folkspråk.

 42. Jag begränsar min diskussion
  till de germanska språken.

 43. Svenska är ett germanskt språk, även
  så tyska, engelska och nederländska.

 44. Jag tar upp
  två folkspråksuniversalier i dag:

 45. Negationsharmoni
  och utelämning av subjekt.

 46. Det är termer som inte är självklara
  för alla, men jag ska förklara dem.

 47. Det finns fler folkspråksuniversalier
  men det tar tid.

 48. Många är krångliga
  och kräver grammatisk analys.

 49. Jag kan svara på frågor
  om dem efteråt.

 50. Vi tittar på folkspråksuniversalie 1,
  negationsharmoni, "NH".

 51. Det är en översättning
  av engelskans "negative concord".

 52. Jag har hittat på översättningen-

 53. -för jag tycker att vi ska ha svenska
  termer för språkvetenskapen.

 54. I vårt svenska standardspråk innebär
  två negationer i den inre satsen...

 55. ...i en huvudsats...

 56. ...som till exempel
  "jag såg inte ingenting"-

 57. -så tar de ut varandra.
  Då blir betydelsen "jag såg nånting".

 58. Jag såg inte ingenting,
  utan jag såg nånting.

 59. Men i många andra språk
  så innebär en sån konstellation-

 60. -att satsen i sig negeras. Snarare
  förstärker negationerna varandra.

 61. I många engelska dialekter
  och sociolekter kan man säga som i 2:

 62. "I didn't see nothing"
  som betyder "jag såg ingenting".

 63. "Jag såg inte ingenting"
  på svenska blir "jag såg nånting"-

 64. -men på engelska blir det
  "jag såg ingenting".

 65. Det senare fallet har
  negationsharmoni-

 66. -där de två negationerna förstärker
  eller harmonierar med varandra.

 67. Om vi tittar på några västgermanska
  exempel på detta...

 68. Västgermanska är de
  som inte är nordgermanska.

 69. Nordgermanska är
  de skandinaviska språken.

 70. Västgermanska är engelska,
  nederländska, tyska och så vidare.

 71. Det fanns östgermanska språk, men de
  dog ut. Det var främst gotiska.

 72. De sista gotisktalarna fanns kvar på
  Krim fram till mitten av 1700-talet.

 73. Det var en parentes.

 74. I exempel 3 har vi västflamländska-

 75. -som talas i södra Nederländerna,
  mot gränsen till Belgien.

 76. "K'(en)-een niets nie gezien."
  "En" är subjektsmarkör.

 77. "Jag har ingenting inte sett"
  betyder "jag har inte sett nånting".

 78. Afrikaans talas ju i Sydafrika.
  Det har nederländsk grund.

 79. Boerna som koloniserade Sydafrika
  talade en varietet av nederländska.

 80. Där har man också negationsharmoni.
  "Jan belt niet niemand."

 81. "Jan ringer inte ingen"
  betyder "Jan ringer inte nån".

 82. Bayerska, bland annat i Österrike:
  "Kein Wiederspruch gibd es nicht".

 83. "Ingen invändning finns det inte"
  blir "det finns inte nån invändning".

 84. I alla tre varieteter
  har man negationsharmoni.

 85. Vi går vidare till nordgermanska
  exempel, alltså skandinaviska språk.

 86. Älvdalska:
  "Tjyöpum inte ingger so kringgt."

 87. Det är nummer 6.
  "Tjyöpum" är första person plural.

 88. De sätter inte ut subjektspronomet
  "vi" i det här fallet.

 89. "Vi köper inte några så ofta", men
  "vi köper inte inga" bokstavligen.

 90. Där har vi också negationsharmoni.

 91. Nyländska talas i Nyland,
  i sydöstra delen av Finland.

 92. Helsingfors och runt omkring där.
  - Det stämmer väl, Camilla?

 93. "De har inte aldrig varit i stånd
  till att dra jämt."

 94. "De har aldrig kunnat dra jämt."
  Inte och aldrig tar inte ut varandra.

 95. Vi går vidare till estlandssvenska.

 96. Estlandssvenskan talades
  i kustlandskapet och öarna-

 97. -utanför Estland,
  som till exempel Omsö och Rågö.

 98. Det är lite nytt med negationsharmoni
  i estlandssvenska.

 99. De som har studerat estlandssvenska
  tidigare tittade inte på grammatiken.

 100. "Tär bruka man änt
  inga vattn e fotn."

 101. "Där brukade man inte
  inget vatten i foten."

 102. "Där hade man inte
  nåt vatten i julgransfoten."

 103. Sen har vi sydösterbottniska
  som talas i Finlands västra delar.

 104. Runt Vasa, norr och söder om Vasa.

 105. "Inte hade de ju aldrig ut
  de-där förr inte."

 106. Översatt ord för ord: "Inte hade de
  ju aldrig ut de där förr inte."

 107. Här har vi två "inte"
  och ett "aldrig".

 108. Betydelsen blir "de hade aldrig
  de där ute förr". Negationsharmoni.

 109. Om man då tittar runt i Europa...

 110. ...så finns dubbla negationer
  eller negationsharmoni-

 111. -i ett lite bälte runt de här typiska
  områdena med germanska språk.

 112. Älvdalska är i västra periferin
  av svenska-

 113. -sydösterbottniska, nyländska,
  estlandssvenska...

 114. Sen har vi också jiddisch
  som är icke-territoriellt.

 115. Jiddisch talas ju där det finns en
  judisk befolkning av östlig härkomst.

 116. En grupp i södra Tyskland,
  Österrike och Schweiz:

 117. Schwabiska, bayerska och Zürichtyska.

 118. Sen har vi afrikaans
  som har emigrerat söderut.

 119. Västflamländska,
  västfrisiska och nordfrisiska.

 120. Kartan är inte helt komplett.

 121. I södra England finns också
  negationsharmoni i dialekterna.

 122. Sen finns det nån varietet i norska
  som också har negationsharmoni-

 123. -men det verkar vara ett nytt fenomen
  från kontakt med kvänska.

 124. Här kan man rita ett streck runtom-

 125. -och få en fin oval runt
  det germanska språkområdet, ungefär.

 126. Om man tittar historiskt sett-

 127. -så visar det sig
  att i de västgermanska fornspråken-

 128. -fornengelska, forntyska och
  så vidare, finns negationsharmoni.

 129. Det är ganska vanligt
  och många forskare har undersökt det.

 130. Det är inte så konstigt
  att det lever kvar i bayerska och så.

 131. Men i de västgermanska
  standardspråken har det försvunnit.

 132. Det lever bara kvar i randområdena
  och kallas en "arkaism".

 133. Det är ett nedärvt språkdrag.

 134. Det grammatiker säger om det här
  i Tyskland på 1600-talet-

 135. -är att negationsharmoni är vulgärt,
  irrationellt och dåligt.

 136. I standardspråket försvinner det
  för att folk lyssnar på grammatiker.

 137. Men i de här talade folkspråken
  har man inte brytt sig om detta.

 138. Skriftspråket har reglerats
  och folkspråken har levt vidare.

 139. Men i nordgermanska,
  svenska och besläktade folkspråk-

 140. -så har vi inte negationsharmoni
  i fornsvenska. Det finns inte.

 141. Men i älvdalska, estlandssvenska,
  nyländska och sydösterbottniska-

 142. -och möjligen i Ålands skärgård, men
  vi har inte tittat ordentligt där.

 143. Vi kan alltså inte förklara det
  som ett nedärvt språkdrag.

 144. Det är ingen arkaism.
  Ett av mysterierna jag ska ta upp-

 145. -är alltså hur och varför negations-
  harmonin har uppstått i älvdalska-

 146. -och de östsvenska varieteterna
  estlandssvenska och nyländska.

 147. Hur har det gått till?

 148. Och varför har två språkvarieteter
  som talas långt ifrån varandra-

 149. -fått liknande drag?

 150. Det är en svår fråga, faktiskt. Det
  kan man resonera om på olika sätt.

 151. Det är en intressant forskningsfråga
  som jag brottas med för tillfället.

 152. Om ni kommer på svaret
  får ni gärna berätta det för mig.

 153. Detta var ett mysterium. Nu ska vi gå
  till den andra: subjektsutelämning.

 154. I många av världens språk behöver man
  inte sätta ut satsens subjekt.

 155. Man kan säga att verbböjningen är
  så rik att den pekar ut subjektet.

 156. På spanska kan man säga
  "estoy trabajando".

 157. "Estoy" är första person singular.
  Man kan läsa ut att "jag" gör det.

 158. "Trabajando" är
  en participform av "arbeta".

 159. Det här översätts till "jag arbetar".

 160. Man behöver inte sätta ut subjektet.

 161. Inget germanskt standardspråk har
  sån subjektsutelämning.

 162. Inte tyska, isländska, färöiska,
  danska, norska, svenska, engelska.

 163. Men flera germanska folkspråk
  tillåter detta, lite förvånande.

 164. En liten genomgång då.

 165. I jiddisch: "Trink nit di kave,
  vorem vest nit kenen slofn."

 166. "Drink inte det kaffe,
  för får inte ingen sömn."

 167. Här ser ni negationsharmoni också.

 168. Verbet "vest" är böjt
  i andra person singular.

 169. Och i översättning: "Drick inte
  kaffe, för då kan du inte sova."

 170. Inget subjektspronomen utsatt.

 171. Västfrisiska:
  "Ik tink datst my helpe moatst."

 172. "Jag tror att"... Subjunktionen är
  böjd i andra person singular-

 173. -vilket är en annan konstig grej.

 174. Även verbet i bisatsen, "moatst",
  är böjt i andra person singular.

 175. Här sätter man in "du" på svenska:
  "Jag tror att du måste hjälpa mig."

 176. Schwabiska: "Vielleicht merksch
  plötzlich nix mee."

 177. "Kanske märker", andra person
  singular, "plötsligt inte mer".

 178. Vi sätter in ett "du"-subjekt: "Du
  känner kanske plötsligt inte mer."

 179. Bayerska:
  "I glaub moang bisd wieda gsund."

 180. "Jag tror i morgon är",
  andra person singular, "igen frisk".

 181. Likadant här. "Du" är utelämnat och
  vi får sätta in det i översättningen.

 182. Likadant i Zürichtyska:
  "Ha der das nöd scho verzellt?"

 183. Men här är det första person singular
  "jag". "Ha" är böjt i första person.

 184. "Har jag inte redan berättat det för
  dig?" Sen har vi favoriten älvdalska:

 185. "Nu witith fel war byddjum?"

 186. Både andra och första person plural
  är utelämnat.

 187. "Witith" är böjt i andra person
  plural och "byddjum" i första.

 188. Om man översätter det blir det
  "Nu vet ni väl var vi bor?".

 189. Om man gör en sammanställning...
  Verbböjningen verkar vara inblandad.

 190. En sammanställning av folkspråk,
  verbböjning och utelämning blir så.

 191. Jag hoppas att ni ser att vissa
  verbformer står i kapitäler-

 192. -och det är rosamarkerat.
  Det är kanske inte så tydligt.

 193. Om man börjar från vänster
  så står det "numerus" och "person".

 194. Numerus är singular och plural.

 195. Person är 1, 2 och 3:
  jag, du och han/hon/det.

 196. I bayerska finns två verbformer
  som tillåter utelämning av subjektet:

 197. Andra person singular, "kummst",
  och andra person plural, "kummts".

 198. I lågbayerska
  som talas lite norrut i området-

 199. -har vi andra person singular,
  andra person plural-

 200. -men också första person plural,
  "kumma".

 201. Zürichtyska:
  första och andra person singular.

 202. Schwabiska: andra person singular.

 203. Både västfrisiska och nordfrisiska:
  andra person singular.

 204. Älvdalska:
  första och andra person plural.

 205. Jiddisch: andra person singular.

 206. Ser ni nåt mönster?

 207. Mönstret är att verbböjningen måste
  vara distinkt. Bara finnas i en ruta.

 208. Om man jämför
  bayerska och lågbayerska...

 209. Bayerska har i första person plural
  formen "kumman".

 210. Det är samma
  som i tredje person plural.

 211. Med verbet "kumman"
  kan det vara både första och tredje.

 212. "Vi" eller "dem".

 213. Men lågbayerska har en egen distinkt
  form för första person plural.

 214. Då kan man också utelämna "vi",
  första person plural.

 215. Inget av folkspråken tillåter att man
  utelämnar subjektet i tredje person.

 216. En annan generalisering.
  Det är lite mysko.

 217. Formerna verkar vara distinkta
  med ett fint "t".

 218. Men om man ska förklara detta
  så är tredje person lite speciellt.

 219. Första person är "jag",
  andra person är "du".

 220. Men tredje person är ju
  "han", "hon" och "det".

 221. Det finns ju
  tre olika tredjepersonssubjekt.

 222. Det kan man inte se på ett enkelt
  "t", som i bayerskans "kummt".

 223. Där behöver man ännu mer information.

 224. Var kan man utelämna subjekt? Det är
  en undergrupp till negationsharmonin.

 225. Älvdalska,
  nord- och västfrisiska, schwabiska-

 226. -Zürichtyska, bayerska och jiddisch.

 227. Inte i västflamländska och så vidare-

 228. -där man verkar ha nåt mystiskt
  för sig med klitiska pronomen.

 229. Men de här kan man ganska säkert säga
  utelämnar subjekt av den här typen.

 230. Om vi tittar historiskt så verkar det
  i både germanska fornspråken...

 231. Fornsvenska,
  fornengelska och så vidare...

 232. ...så kunde man utelämna subjekt, men
  det verkar inte följa detta system.

 233. Nu har jag skrivit utan verbböjning,
  det är distinkt böjning...

 234. Det verkar inte som om
  subjektutlämning i fornspråken-

 235. -hänger ihop med verbböjning.
  I flera språk ändras verbböjningen.

 236. Det hänger inte ihop
  med hur subjekten utvecklas.

 237. Verbböjningen utvecklas
  och subjekten är skiljt från det.

 238. Det verkar inte hänga ihop alls.

 239. I germanska standardspråk
  kan man inte utelämna subjekt alls.

 240. Men i folkspråken är det
  rätt vanligt.

 241. Där har man en stark koppling
  mellan verbböjningen...

 242. Det är bara om man har en tydlig
  verbböjning som man kan utelämna det-

 243. -men aldrig i tredje person.

 244. Däremot är det vanligast att man gör
  det i tredje person i fornspråken.

 245. Det verkar vara lite olika system,
  konstigt nog.

 246. Vi har då ett antal mysterier,
  subjektsutelämningsmysterier.

 247. Jag ska gå igenom det nu så ni
  slipper ligga vakna och fundera.

 248. Första mysteriet: Varför har
  forn- och folkspråken olika regler?

 249. Hur fungerar de två olika grammatiska
  systemen? Det är ett mysterium.

 250. Jag har kastat fram
  några förklaringshypoteser.

 251. Andra forskare har andra hypoteser,
  men vi har ingen konsensus än.

 252. Detta är pågående forskning.

 253. Varför finns ingen subjektsutelämning
  i nutida standardspråk-

 254. -med mycket verbböjning?

 255. Varför sätter man ut "du"
  i standardtyska-

 256. -när de har st-suffixet,
  "du kommst", och så vidare?

 257. Det hade räckt med det här.

 258. Hänger det ihop med att språken är så
  hårt standardiserade? Det tror jag.

 259. Hur utvecklade älvdalska
  subjektsutelämning?

 260. Jag antar att det har skett.

 261. Subjektsutelämningen
  försvann i fornspråket-

 262. -och har sen dykt upp igen,
  en så kallad "innovation".

 263. De flesta forskare
  som jobbar med det här-

 264. -antar just att det vi ser
  i bayerska och frisiska-

 265. -är nya utvecklingar. De är inte
  länkade till det gamla systemet.

 266. Men det har skett på så olika delar
  av det germanska språkområdet-

 267. -så det är svårt
  att se en förklaring.

 268. Folkspråken måste erbjuda liknande
  miljöer för grammatiska innovationer.

 269. Andra möjliga germanska
  folkspråksuniversalier...

 270. Det finns en hel uppsjö såna här.

 271. Ett exempel, som exempel 17-

 272. -visar igen att böjda bisatsinledare
  förekommer på flera ställen.

 273. Inte i Skandinavien, vad jag vet-

 274. -men det finns många västgermanska
  folkspråk som har detta.

 275. "Datst", alltså subjunktionen "dat",
  vårt "att"-

 276. -får ett böjningssuffix.

 277. "Ik tink datst" känns konstigt för
  oss. Otypiskt för germanska språk.

 278. Men det förekommer på många ställen.

 279. Flera nederländska och tyska
  språkforskare har rotat i detta.

 280. En annan sak är dubbel supinum
  och dubbel perfekt.

 281. På svenska är det inte ovanligt med:
  "Vi hade kunnat sprungit fortare."

 282. Så vi har två stycken supinumformer,
  "kunnat sprungit".

 283. I standardspråket får man inte
  säga så, utan "hade kunnat springa".

 284. Nu har vi inte bara talad svenska
  och skriven svenska-

 285. -utan också mellanformer, som när man
  skriver på webben eller chattar.

 286. Det verkar vara påverkat
  av talspråket.

 287. Man rättar inte sig själv
  så mycket då-

 288. -som när man skriver
  akademiska uppsatser.

 289. Vi lärare hoppas i alla fall att man
  lägger mer energi på uppsatsen.

 290. "Vi hade kunnat sprungit" hittar man
  om man söker efter det på Google.

 291. Det förekommer i det "icke-skrivna"
  skriftspråket på webben.

 292. I tyska dialekter har man
  dubbel perfekt.

 293. "Er hatte gegessen gehabt"
  finns i flera tyska dialekter-

 294. -gärna i södra Tyskland.

 295. Ordagrant blir det
  "han hade ätit haft"-

 296. -och betyder "han hade ätit".

 297. Det är en konstig konstruktion
  som förekommer på rätt många ställen.

 298. Lite spännande. Resumtiva pronomen:

 299. "Här är boken
  som jag kanske har läst den."

 300. "This is the girl
  that I think she likes my book."

 301. "Den" dubblerar "boken"
  och "she" dubblerar "the girl".

 302. Sånt förekommer också i rätt många
  folkspråk, inte i standardspråk.

 303. Några slutsatser:

 304. De germanska folkspråken uppvisar
  många grammatiska likheter.

 305. Det tror jag
  att jag har övertygat er om.

 306. Standardspråken har normerats
  under lång tid-

 307. -och representerar kanske
  en ovanlig typ av språk.

 308. Hur många språk i världen har
  skrivits i 1 000 år-

 309. -och normerats av en grammatiker
  som har sagt:

 310. "Gör si, gör så. Inte på det sättet,
  det är fult! Så skriver de bara där."

 311. I svenskans historia hittar vi
  en del fasta tidpunkter-

 312. -där det händer nåt i svenskan.

 313. Före 1611 kunde man
  variera infinitivverben.

 314. Man kunde skriva "sova"
  men också "sove".

 315. "Simma" och "simme".
  Båda var accepterade i skrift.

 316. Men efter 1611 har vi
  bara a-formerna kvar.

 317. Man kan tänka sig att alla svenskar
  vaknade upp en morgon-

 318. -och hade glömt alla e-former.

 319. En annan hypotes är att nån central
  instans, grammatiker, bestämde:

 320. "Nu måste vi sortera bort
  e-formerna."

 321. Finns det nån motivation för det?
  Ja, vilka låg vi i krig med 1622?

 322. Danmark. De hemska danskarna.

 323. Vad utmärker danska?
  De har massa "e" överallt.

 324. Det måste vi ta bort.

 325. Tittar man närmare i språkhistorien
  på vad som bara finns i folkspråken-

 326. -så är det dubblerande led
  och utelämnade led.

 327. En standardiserade grammatiker
  kan tänkas säga:

 328. "Man ska säga en sak
  en gång i satsen."

 329. "Sätt in det som inte sägs alls."

 330. Dubblerande och utelämnande
  finns sällan i standardspråken.

 331. Folkspråken ger en bättre bild
  av hur språk förändras.

 332. Om vi slipper normeringar kanske
  språken lever ett mer naturligt liv.

 333. Då blir de intressantare
  för oss språkhistoriker.

 334. Att studera ett nationalspråk är
  en annan sak än med ett folkspråk.

 335. I standardiseringen
  kommer det in aspekter-

 336. -som egentligen inte hör till
  en naturlig utveckling.

 337. Om man studerar afrikanska språk
  skrivs många fortfarande inte i dag-

 338. -och har inte en lång skrifthistoria.

 339. De kan ha förändrats
  på ett annat sätt.

 340. Man kan inte jämföra dem
  med utvecklingen av standarstyska.

 341. Det leder till en paradox.

 342. De språk som saknar skrifthistoria
  och alltså inte kan undersökas-

 343. -är kanske de mest relevanta
  för oss språkhistoriker.

 344. Hur ska vi lösa detta?

 345. Tack för mig.

 346. Tack, Henrik. - Ös på med frågor!

 347. Flera av dragen du nämner finns
  i det finska standardspråket.

 348. Negationsharmoni är ett oundvikligt
  drag när man pratar finska.

 349. Teorin om ett finsk-ugriskt substrat
  under de germanska språken stöds då.

 350. Har du nån synpunkt
  på en sån tolkning?

 351. Det har jag faktiskt.

 352. De som har tittat på NH är bland
  annat samiska, finska och estniska.

 353. Där gör man olika analyser-

 354. -så jag vet inte om man kan tala
  om det som jag ser det-

 355. -i finska, samiska och estniska.

 356. Men det finns element som påminner
  om negationsharmoni i de språken.

 357. Det är bestickande att älvdalska,
  estlandssvenska och österbottniskan-

 358. -har talats där man har
  finsk-ugriska språk i omgivningen.

 359. Estlandssvenskan har haft kontakt
  med estniska-

 360. -de finlandssvenska varieteterna
  med finska-

 361. -och älvdalskan
  kan ha haft kontakt med samiska.

 362. Det fanns samer i hela Dalarna
  till mitten av 1800-talet.

 363. Det kan vara ett språkkontaktfenomen.

 364. Det är en förklaring
  som man bör undersöka-

 365. -när man tänker
  på förekomsten av detta.

 366. Det blir ju svårare
  att förklara bayerska och så vidare.

 367. Där har man inte
  samma kontaktsituation.

 368. Det jag nämnde var en teori
  om ett finsk-ugriskt substrat-

 369. -som inte handlar om språkkontakt.

 370. Det fanns ju nåt i Europa
  innan de germanska språken kom hit.

 371. Då skulle vi ju också hitta det
  i fornsvenskan.

 372. Det är svårt att förklara
  med den hypotesen.

 373. Då måste det ändå ha uppstått
  av sig själv i folkspråken.

 374. Substratstanken är lite svårare att
  ta till sig än språkkontakthypotesen.

 375. Jag tänkte på en annan förklaring.
  Helt... Okej.

 376. Jag tänkte på en annan,
  mer generell förklaring-

 377. -som inte behöver vara kontakt.

 378. De här dubbla negationerna
  understryker mer.

 379. Man nekar, nekar, nekar.

 380. I romanska språk är det
  ganska vanligt med dubbel negation.

 381. I slaviska är det också.

 382. Där är liksom allting
  "aldrig, inte" rakt över.

 383. Jag kommer inte ihåg
  hur det var i latin.

 384. Men om man jämför
  de romanska språken med latin-

 385. -och det visar sig att det inte finns
  i latin, men i det moderna romanska-

 386. -kan det styrka
  att det är en naturlig utveckling-

 387. -att man vill förstärka negationer.

 388. Det är naturligtvis
  en parallell utveckling.

 389. Man hade inte negationsharmoni
  i latin-

 390. -men i de moderna romanska språken.

 391. I den romanska språkvärlden
  har de här...

 392. Vad händer när den latinska språk-
  gemenskapen bryter samman runt 700...

 393. ...och dialekterna
  utvecklas till språk?

 394. Jo, de utvecklar negationsharmoni.

 395. I ett internationellt perspektiv är
  germanska standardspråk otypiska.

 396. De allra flesta språk
  har negationsharmoni.

 397. Det är väldigt vanligt att ha.

 398. Alltså är germanska standardspråk
  dåliga studieobjekt-

 399. -om man vill förstå hur språk är upp-
  byggda, för de är så hårt normerade.

 400. Då blir det svårt, för vi språkvetare
  har nästan bara studerat de språken.

 401. Vi har kanske haft fel studieobjekt.

 402. Men du har en intressant observation.

 403. Latin var ju också starkt reglerat.

 404. Det som vi har rester av,
  det som har skrivits...

 405. Det skulle vara intressant
  att se i dialoger-

 406. -som i Plutonius komedier och så,
  om det smög sig in nån dubbelhet där.

 407. Det kunde vara att det utvecklas
  spontant, men stoppas reglerat.

 408. Jag skulle gärna hitta en kollega
  som sysslar med romanska språk.

 409. Men när det gäller
  de germanska språken...

 410. Då det inte har funnits i standard-
  språken har det inte undersökts.

 411. Det finns inte
  en forskningstradition-

 412. -när det gäller
  folkspråksuniversalier-

 413. -som det finns
  i den romanska forskarvärlden.

 414. Tack, det var mycket intressant.

 415. Jag har en liten kommentar
  om afrikaans.

 416. För det första en liten invändning
  mot att sortera in det som folkspråk.

 417. Man kan väl snarare säga,
  om man använder den terminologin-

 418. -att det är ett petrifierat folkspråk
  eftersom det blev standardspråk-

 419. -och är nu hårt standardiserat,
  som de andra språken.

 420. Intressant nog har man standardiserat
  en speciell typ av negation.

 421. Ja, min afrikaans är rostig nu,
  men man säger:

 422. "Ek kan nie", "jag kan inte"-

 423. -men "ek kan nie kom nie",
  "jag kan inte komma inte".

 424. Det är en negationsförstärkning
  av samma typ som man har i franska.

 425. Den har ju uppenbarligen funnits...

 426. ...i den varianten länge.

 427. Jag har ingen klar uppfattning
  om den här germanska traditionen-

 428. -men det faktum
  att det inte finns i fornsvenska...

 429. ...är nåt
  som jag gärna undrar över...

 430. ...som kommande från latin...

 431. ...som är ursprunget
  till mycket av standardiseringen.

 432. Kan det möjligen vara så att-

 433. -den tidiga skriftspråkstraditionen-

 434. -var så pass hårt standardiserad
  att man hade lyckats utrota det-

 435. -redan när svenskan började?

 436. Det var ett påstående och en fråga.
  Vi tar afrikaans först:

 437. Det är givetvis hårt normerat nu,
  med början från 1900-talet-

 438. -och det finns ett afrikaansmuseum
  i Oudtshoorn eller Paarl.

 439. Jag känner till historien,
  men klipper ändå in afrikaans-

 440. -för många icke-standarddrag följde
  med när man började tala det där.

 441. Jag tar med det bland folkspråken
  icke desto mindre.

 442. Om ett par hundra år kanske man gör
  på ett annat sätt.

 443. I frågan om fornsvenska
  och negationsharmoni-

 444. -säger man att de fornsvenska lagarna
  är ganska talspråkliga.

 445. Det finns mycket allitterationer,
  de vilar inte på nån latinsk grund.

 446. Om det hade funnits
  sån negationsharmoni-

 447. -så tror jag
  att vi hade hittat det i lagarna.

 448. Sen finns det fornvästnordiska,
  skaldeberättelser-

 449. -och då finns indikationer på att man
  dubblerade negationer.

 450. Man hade olika negerande affix,
  som "-gi" eller "-a".

 451. Men det systemet påminner inte alls
  om det vi ser i älvdalska.

 452. Dessutom, hur har det gått
  från fornvästnordiska-

 453. -till älvdalska
  utan att gå genom fornsvenska?

 454. Det är svårt att föreställa sig.

 455. Ett annat argument mot att det fanns
  negationsharmoni i fornvästnordiska-

 456. -är att de områden i England
  där vikingarna hade inflytande-

 457. -har man minst negationsharmoni
  i dialekterna.

 458. Det finns forskare som hävdar-

 459. -att man på grund av inflytande
  från fornvästnordiska-

 460. -tappar negationsharmoni i de delarna
  av England, men inte i södra England-

 461. -där 70 % av alla satser har
  negationsharmoni.

 462. En hel del talar för
  att negationsharmoni inte fanns-

 463. -varken i fornsvenska
  eller fornvästnordiska.

 464. Inte på ett produktivt sätt.

 465. Och de fall vi hittar
  som påminner om negationsharmoni-

 466. -är bara i skaldepoesi.

 467. Då vet vi att det är arkaiserande
  och hårt styrt. Så...ja.

 468. En kort kommentar
  om subjektsutelämning.

 469. Vi har ju det i svenska, i talspråk
  och informellt skriftspråk.

 470. Vi har ingen verbböjning som stödjer
  den, men när vi vet vad du syftar på-

 471. -så utelämnar man...

 472. Om vi inte är styrda kan vi utelämna
  det när vi inte behöver det.

 473. Men hur nära släkt är det med
  utelämningen som du har pratat om?

 474. Inte alls, faktiskt.
  Det är knutet till genre.

 475. Det är till vykort och dagböcker.

 476. "Såg du filmen?"
  "Har redan sett den."

 477. Det har Maria Malmsjö skrivit om.

 478. Det är en helt annan sak
  som finns i alla standardspråk.

 479. Det är ett drag som mer är knutet
  till genre än till grammatiken.

 480. Det kan man naturligtvis diskutera
  och det beror på ens utgångspunkt.

 481. Textning: Karin Arnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ett språkhistoriskt mysterium

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Negationsharmoni i de germanska språken. Det är melodin för Henrik Rosenkvist, språkforskare vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sina många upptäckter i de gamla folkspråken. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Svenska > Språkbruk > Språkhistoria och allmän språkvetenskap
Ämnesord:
Språkforskning, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Grammatik i radikal förändring

Hon har mat ätit. Den här ovanliga ordföljden var alldeles självklar på 1500-talet i Sverige. Vårt språk och grammatik har radikalt förändrats under årens gång. Här talar Erik Magnusson Petzell, forskare vid Institutet för språk och folkminnen, om sina upptäckter. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Det luriga med lyftningsverb

Har du koll på vad som är lyftning och vad som är kontroll i den snåriga grammatikvärlden? Det har Rickard Ramhöj, doktorand på Göteborgs universitet, som här berättar om sin forskning om utvecklingen av lyftningsverb i den engelska språkhistorien. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Ett språkhistoriskt mysterium

Negationsharmoni i de germanska språken. Det är melodin för Henrik Rosenkvist, språkforskare vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sina många upptäckter i de gamla folkspråken. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Oväntade grammatiska bestämdheter

I dagens språk finns spår av urgamla grammatiska mönster. Här berättar Camilla Wide, professor vid universitet i Åbo, om oväntade bestämdheter i det svenska språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Hur skapas grammatik?

Grammatik är klistret som håller ihop orden. Det är den förklarande tesen som Evie Coussé och Peter Andersson berättar om i sin föreläsning. Här talar de om nya och oanade dimensioner inom grammatikens fält. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

50 nyanser av modala hjälpverb

Hur ser utvecklingen ut för verben idag? Marika Lagervall, språkforskare vid Göteborgs universitet, berättar här om grammatikens utveckling. Hon menar att verben befinner sig i en ständigt pågående förändringsprocess och utvecklas med trenderna i språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Tala med donsk tunga

Donsk tunga heter det äldsta nordiska språket, som talades av alla runt Nordsjön. Det var ett språk för hela Norden som tog sitt namn från Danmark. Här berättar professor Tore Janson om vårt språkliga ursprung och poängterar att svenska inte blev ett särpräglat eget språk förrän på 1300-talet. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gestaltning och populärkultur

Science fiction som publik kultur

Det är för enkelt att avfärda science fiction som underhållning, menar Michael Godhe, forskare inom kultur och media vid Linköpings universitet. Här diskuterar han genren utifrån grundantagandet att vårt tänkande påverkas av science fiction. Science fiction behandlar frågor som människan kan ställas inför i en högteknologisk civilisation och kan därför både utmana och förstärka en pågående politisk diskussion. Inspelat den 29 september 2015 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.