Titta

UR Samtiden - Finsk språkvård

UR Samtiden - Finsk språkvård

Om UR Samtiden - Finsk språkvård

Föreläsningar från det finska språkvårdsseminariet som är en årlig träffpunkt för språkvetare, forskare, journalister och informatörer. Årets tema är språkpolitik, nyord och finsk språkvård. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Till första programmet

UR Samtiden - Finsk språkvård : Kommunens finska hemsidaDela
 1. Förra hösten
  praktiserade jag på Språkrådet.

 2. Under praktiken skrev jag en rapport-

 3. -om finsk information på webben
  i finska förvaltningskommuner.

 4. Under början av detta år
  har jag skrivit en andra rapport-

 5. -om finskspråkig webbinformation
  i förvaltningsområdets landsting.

 6. Nu tänkte jag säga några ord
  om dessa studier.

 7. Jag har lagt upp
  rapporten "Sama suomeksi?"-

 8. -som jag skrev i slutet av året-

 9. -och som finns att läsa
  på Språkrådets webbsidor.

 10. Om ni är intresserade,
  så finns den att läsa där.

 11. Men först kan jag berätta lite-

 12. -om rapporten
  över kommuner i förvaltningsområdet.

 13. Målet för rapporten var att kartlägga
  webbinformationen på finska just nu-

 14. -och eventuellt erbjuda underlag till
  att utveckla den finska informationen.

 15. Jag har i kartläggningen eller i
  rapporten inte velat ta ställning till-

 16. -hur saker bör vara,
  utan snarare velat kartlägga-

 17. -hur situationen ser just nu.

 18. På Språkrådet har liknande studier
  gjorts tidigare.

 19. 2004 gjorde Irmeli Kuusela
  och Arja Meski en rapport-

 20. -angående finska webbsidor
  hos alla myndigheter i Sverige.

 21. Även Katja Wallenius, som
  praktiserade på Språkrådet 2012-

 22. -har skrivit en rapport om just
  förvaltningsområdets kommuner.

 23. I hennes rapport
  är förstås bara de kommuner med-

 24. -som vid den tiden
  ingick i förvaltningsområdet.

 25. Jag har skrivit rapporten
  med den bakomliggande tanken-

 26. -att se hur utvecklingen har gått
  under dessa tio år.

 27. Alltså hur kommunernas finska
  information på webben har utvecklats.

 28. Som sagt, skrev jag rapporten
  i september-december 2014.

 29. Därför finns inte de kommuner
  som anslöt sig i början av 2015 med.

 30. Det vill säga de 52 kommuner som då
  var anslutna till förvaltningsområdet-

 31. -är alltså med här.

 32. Jag hade ett par frågeställningar.

 33. För det första: Vilka av kommunens
  tjänster informerar man om på finska-

 34. -jämfört med på svenska?

 35. För det andra: Hur informerar man
  om de finska sidorna på sajten?

 36. I den här studien koncentrerade jag
  mig inte på språkgranskning-

 37. -utan på omfattningen
  av informationsinnehållet.

 38. I det avseendet var det kanske inte
  en kvalitativ studie-

 39. -om man vill uttrycka det så.

 40. Och nu några inledande frågor.

 41. Vilka tjänster brukar dessa kommuner
  informera om på finska?

 42. Jag studerar alltså webbsidorna-

 43. -genom att jämföra med
  de motsvarande sidorna på svenska.

 44. Vilka ämnen behandlas och hur
  motsvarar språkversionerna varandra?

 45. Sen undersöker jag
  om man använder maskinöversättning.

 46. För maskinöversättningar
  är problematiska på så vis-

 47. -att det kanske inte blir
  så högkvalitativa översättningar-

 48. -och därför ville jag undersöka saken.

 49. Jag använde de två tidigare studierna
  att jämföra med.

 50. Några generella slutsatser
  av mina forskningsresultat är-

 51. -det positiva i att de flesta kommuner
  i förvaltningsområdet-

 52. -har finska webbsidor-

 53. -eller åtminstone till någon grad
  har information på finska.

 54. Det är förstås väldigt positivt.

 55. Här har jag listat de tio
  vanligaste ämnesområden-

 56. -som det har funnits information om.

 57. Det kan alltså även finnas
  information om mindre områden-

 58. -men dem har jag inte tagit med.
  Dessa är de tio vanligaste.

 59. Om det här kan jag säga-

 60. -att jag har
  tagit hänsyn till kommuner-

 61. -som bara informerat
  om en mindre del av ett ämne.

 62. Så om ämnet är bostäder, byggande
  och miljö-

 63. -och kommunen informerat
  om bostäder men inte annat i ämnet-

 64. -har kommunen ändå
  blivit medräknad.

 65. Här syns det förstås tydligt-

 66. -att på webben informerar kommuner
  mest om äldrevård och förskola.

 67. Det är förstås positivt
  i det avseendet-

 68. -att eftersom dessa
  understryks i minoritetslagstiftningen-

 69. -är kommunerna villiga att satsa
  på dessa tjänster på sina webbsidor.

 70. Sen finns andra tjänster,
  kultur, fritid, och allmän information-

 71. -alltså information
  om själva kommunen.

 72. Sen finns politik, bostäder, byggande
  och miljö, skolor och arbetsliv.

 73. Det är alltså kommunens
  vanligaste tjänster som presenteras.

 74. Som jag konstaterade, jämförde jag
  mina resultat med två tidigare studier.

 75. Givetvis är det besvärligt
  att jämföra textinnehållen-

 76. -eftersom det blir en utmaning
  att hitta ett mått på textinnehållet.

 77. Det är ju svårt att veta-

 78. -hur omfattande informationen
  i själva verkat har varit-

 79. -men jag har efter bästa förmåga
  försökt jämföra med tidigare studier.

 80. Hur som helst står det klar att jämfört
  med Kuuselas och Meskis rapport-

 81. -har kommunernas
  information på finska förbättrats.

 82. Man ser alltså-

 83. -att det var få av kommunerna
  som informerade på finska 2004.

 84. Utvidgningen av förvaltningsområdet
  har påverkat kommunerna-

 85. -till att oftare
  och i större omfattning-

 86. -ge information
  på sina finska webbsidor.

 87. Sen jämförde jag mina resultat
  med Wallenius studie.

 88. Även där kan man konstatera
  att det jämfört med 2012-

 89. -har skett en utveckling.

 90. Hos de flesta av kommunerna
  hade mängden finsk information ökat.

 91. Det fanns någon enstaka kommun-

 92. -där det kanske inte skett
  någon väsentlig förändring.

 93. Det finns kommuner där
  den finska informationen har minskat-

 94. -men det syftar på kommuner som
  då höll på att uppdatera hela sin sajt.

 95. Därför fanns inte informationen
  på finska just då.

 96. Det var som om mängden information
  på finska tillfälligt tycktes minska.

 97. Sen har jag studerat användningen
  av maskinöversättning.

 98. Här tar jag med
  åren 2009, 2012 och 2014.

 99. Data för år 2009 har jag fått-

 100. -ur en mindre översikt
  av Irmeli Kuusela och Arja Meski.

 101. Här ser vi att alltfler kommuner
  ansluter sig till förvaltningsområdet-

 102. -men även att maskinöversättningarna
  blir vanligare-

 103. -på dessa kommuners sajter.

 104. Det är förstås ett lite oroande drag.

 105. Jag ska ge ett sammandrag
  av mina slutsatser från min studie.

 106. Det positivaste är-

 107. -att de flesta av kommunerna har
  åtminstone lite information på finska-

 108. -och att det under dessa tio år-

 109. -har skett en enorm utveckling
  av den finskspråkiga informationen.

 110. Det är även bra att minoriteternas
  rättighet till äldrevård och förskola-

 111. -syns på webbsidorna.

 112. Det är tydligt
  att kommunerna vill satsa på det.

 113. Som jag konstaterade blir det
  vanligare med maskinöversättning.

 114. Åtminstone
  hos förvaltningsområdets kommuner.

 115. Det draget är förstås mer oroande.

 116. Förvaltningsområdets kommuner
  skulle kunna kartlägga mer-

 117. -om vilken sorts information
  som behövs.

 118. Självklart ska kommunen tänka på
  sitt utgångsläge och sina resurser-

 119. -när de kartlägger vilken sorts
  information invånarna behöver.

 120. Behoven varierar säkert på olika håll.

 121. Därför kan man
  inte dra generella riktlinjer-

 122. -för vad som är rätt sätt
  och vad som inte är det.

 123. Just nu
  håller jag på med den andra studien.

 124. Alltså undersökningen om
  hur landstingen i förvaltningsområdet-

 125. -informerar på finska på webben.

 126. Den studien pågår,
  och har egentligen nyligen påbörjats-

 127. -men jag kan ändå
  berätta om några preliminära resultat.

 128. Jag har utgått från ett par preliminära
  frågeställningar för studien.

 129. Först, vilka ämnesområden
  informerar landstingen om på finska?

 130. I den här studien
  har jag även tagit hänsyn till-

 131. -om landstingen informerar
  de finskspråkiga om deras rättigheter.

 132. För enligt lagen ska man efter behov
  informera om minoriteters rättigheter-

 133. -och det är förstås viktigt.

 134. Även här undersöker jag
  om maskinöversättning används.

 135. Den här studien skiljer sig
  genom att den är tudelad.

 136. I den första delen går jag igenom
  landstingens webbsidor.

 137. Det är redan gjort.

 138. Den andra delen
  består av en enkätundersökning.

 139. Kontaktpersonen för landstingets
  minoritetsfrågor får en enkät-

 140. -för vilket målet är att reda ut deras
  syn på det finska informationsarbetet.

 141. Jag väntar själv
  särskilt ivrigt på enkäten-

 142. -eftersom jag i den här studien anser
  det viktigt att ge ordet till dem-

 143. -som arbetar med frågorna dagligen-

 144. -för att de ska få tillfälle
  till att berätta om sina synpunkter.

 145. Här ser vi förstås-

 146. -att den största delen
  av förvaltningsområdets landsting-

 147. -har åtminstone lite finskspråkig
  information på sina webbsajter.

 148. Det är förstås mycket positivt-

 149. -att även landstingen vill satsa på-

 150. -att informera på finska
  via sina webbsidor.

 151. Här finns en liknande tabell
  som i den tidigare studien-

 152. -över vad landstingen
  vanligen informerar om på finska.

 153. Här ser vi-

 154. -att landstingen främst
  informerar om hälso- och sjukvård-

 155. -vilket förstås är naturligt-

 156. -eftersom det är en av landstingens
  viktigaste ansvarsområden.

 157. Man informerar rätt mycket
  om sådant-

 158. -som gäller själva landstingen-

 159. -och om mindre områden som kultur,
  kollektivtrafik och lite om ekonomi.

 160. Sen har jag en kategori för "övrigt"-

 161. -för landstingens information
  om några mindre ämnesområden.

 162. De var närmast frågor som anknöt
  till kommuners ansvarsområden.

 163. I den kategorin
  ingick det ett fåtal landsting.

 164. Några samlade slutsatser
  från den här studien.

 165. Det som redan har blivit uppenbart-

 166. -är att de flesta landsting informerar
  om de finskspråkigas rättigheter.

 167. Jag har tagit hänsyn till alla-

 168. -som informerar om dem
  antingen på finska eller svenska.

 169. Det positiva är att alla har åtminstone
  någon information om det.

 170. Jag har skrivit att 23 % av landstingen
  har kontaktinformation på finska.

 171. Den låga andelen förklaras av-

 172. -att de flesta minoritetssamordnare
  är svenskspråkiga.

 173. De har förstås inte kontaktinformation
  till en finsk person-

 174. -när det inte finns
  några finskspråkiga kontaktpersoner.

 175. En annan positiv sak
  om landstingen är-

 176. -att 43 %,
  alltså en minoritet av landstingen-

 177. -har maskinöversättning på sin sajt.

 178. Landstingen har alltså maskin-
  översättning mer sällan än kommuner.

 179. Det är även positivt
  att alla landsting, med ett undantag-

 180. -har en varningstext på sajten om
  maskinöversättningens pålitlighet.

 181. Folk är säkert medvetna om det-

 182. -men visst är det viktigt
  att tydligt påpeka det faktum-

 183. -att det inte blir
  några högkvalitativa översättningar.

 184. Här har jag också försökt
  jämföra med rapporten från 2004-

 185. -om huruvida landstingen då
  hade information på finska-

 186. -och vad som har skett
  under drygt tio år.

 187. I allmänhet kan man säga-

 188. -att även landstingens finska
  information på nätet har förbättrats.

 189. Även det är förstås positivt.

 190. Den här rapporten
  är verkligen inte färdig-

 191. -men det är meningen att den
  ska bli färdig senast under sommaren.

 192. Vi får hoppas att arbetet går framåt-

 193. -och rapporten
  så småningom färdigställs.

 194. Min presentation är slut.

 195. Jag hade inte så mycket mer att säga.

 196. Om ni har frågor svarar jag gärna-

 197. -men jag tackar för att ni tappert
  lyssnat på denna sista föreläsning.

 198. Jag vill fråga om procentsatserna
  på de översatta sidorna.

 199. De som har
  använt sig av maskinöversättning-

 200. -har i princip översatt alla sidor-

 201. -eller inga alls, beroende på synsätt.
  Hur har du räknat dem?

 202. -Om du menar tabellen...
  -När vi talar om maskinöversättning...

 203. ...talar vi väl
  om Google-översättningar?

 204. Om kommunen eller landstinget kan
  använda sig av Google-översättning-

 205. -kan de i princip
  översätta alla sajtens sidor-

 206. -men å andra sidan är inget översatt.

 207. Jag räknade inte in dem-

 208. -i listan över vilka tjänster kommunen
  informerar om-

 209. -eller om de
  haft finskspråkig information.

 210. Där har jag inte räknat in dem-

 211. -även om kommunen
  haft maskinöversättning.

 212. Procentsatserna syftar alltså
  på hederliga översättningar?

 213. Ja, då finns det även icke maskin-
  översatt finskspråkig information.

 214. Tack.

 215. Av procentsatserna
  kan man dra slutsatser-

 216. -eftersom det i början stod 21...

 217. Var det 4 av 21 kommuner
  som hade använt maskinöversättning?

 218. Men när antalet kommuner hade ökat
  hade andelen ökat till hälften.

 219. Ja, och särskilt...

 220. Mängden maskinöversättningar
  hos kommunerna tycks öka snabbare-

 221. -än antalet kommuner som
  ansluter sig till förvaltningsområdet.

 222. Alltså de kommuner
  som redan ingår i förvaltningsområdet-

 223. -kan också delvis börja
  använda sig av maskinöversättning.

 224. Maskinöversättningarna
  ökar snabbare än antalet kommuner.

 225. Översättning av svenska till finska
  genom maskinöversättning-

 226. -ger ett värdelöst resultat,
  eftersom det knappt går att läsa.

 227. Om en kommun använder sig av det
  och påstår sig ha översatt sidorna...

 228. De är ingen lögn
  men man har skruvat på sanningen-

 229. -eftersom informationen
  kanske inte ger något.

 230. Jag måste säga
  att av ren nyfikenhet-

 231. -testade jag maskinöversättning
  på några av kommunernas sajter.

 232. Visst blev texterna i huvudsak sådana-

 233. -att det gick att dra ungefärliga
  slutsatser om vad de handlade om-

 234. -men det fanns även texter där jag
  inte ens förstod ämnesområdet.

 235. Så i det avseendet
  kan man ifrågasätta-

 236. -om maskinöversättningen
  fyller sin uppgift.

 237. Meningen är att de ska fungera
  som en sorts första hjälpen-

 238. -men förstår man absolut ingenting,
  så är det förstås...

 239. Maskinöversättning
  passar särskilt dåligt till finskan-

 240. -där betydelsen
  hänger på böjningar och suffix-

 241. -jämfört med svenskan
  som uttrycks på ett annat sätt.

 242. Finskan har så mycket böjningar.
  Kommunerna sparar in på fel saker.

 243. Hur väl syns det på startsidan
  att det finns finsk text?

 244. I början fick man ha fantasi för att
  veta var man skulle leta efter texten-

 245. -och ändå hittade man den inte
  fast den fanns.

 246. Är det tydligt markerat med "på finska"
  eller går man via en engelsk länk?

 247. I stort sett kan man säga-

 248. -att det brukar synas tydligt
  på kommunernas webbsidor.

 249. Vanligtvis finns en länk
  där det står "på finska".

 250. Jag tycker, även från det jag sett
  i tidigare rapporter-

 251. -och med tanke på att finskan tidigare
  har varit svår att hitta-

 252. -att det har skett en tydlig
  förbättring. Man hittar mycket lättare.

 253. Det är ju bra att man
  hittar informationen när den nu finns.

 254. En fråga till.

 255. Du sa att du inte hade räknat med
  kommuner - de intresserar mig mest-

 256. -som har maskinöversatt.

 257. 82,7 % av kommunerna hade översatt
  sidor om äldrevård och förskola.

 258. Är det då 82,7 %
  av resterande kommuner?

 259. Alltså var det 19 kommuner
  som inte hade maskinöversättning?

 260. Det har jag inte utrett.

 261. Jag har inte skilt ut de kommuner
  som har haft maskinöversättning.

 262. Men de 82,7 % av kommuner
  som har översatt...

 263. Består siffran av alla 52 kommuner-

 264. -eller består den av dem
  som inte använt Google?

 265. -Alla kommuner är medräknade.
  -Då ingår Google-översättningarna?

 266. Ja, men jag har inte granskat
  själva maskinöversättningen-

 267. -utan alla 52 förvaltningskommuner
  är med-

 268. -och av dem har jag undersökt
  vilka som har finsk information.

 269. Jaana. Har du utrett vilka som
  har översatt ansökningsblanketter?

 270. Ansökningsblanketter för bidrag,
  bistånd, daghemsplatser...

 271. Det har jag inte undersökt
  i de här studierna-

 272. -men det vore förstås intressant,
  kanske i nästa studie.

 273. Det är självklart också viktigt.

 274. Jag är intresserad eftersom vi i vår
  kommun nu översätter våra blanketter.

 275. Det är skillnad på hur man får fram
  finsk text hos olika kommuner.

 276. Få kommuner har det så-

 277. -att om jag läser något på svenska
  och klickar "på finska"-

 278. -så får jag
  direkt samma information på finska.

 279. Oftast måste jag
  krångla mig igenom en meny-

 280. -och det blir mycket svårare
  att hitta texten.

 281. Bra uppmärksammat. Det är ofta så.

 282. Tack, allihop.

 283. Översättning: Cecilia Holmberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kommunens finska hemsida

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Flera svenska kommuner har översatt sina hemsidor till finska med hjälp av Google translate eller liknande gratisprogram. Det blir oftast helt fel, menar Miina Salokannas, utredare på Tammerfors universitet. I sin utredning har Miina Salokannas granskat den samhällsinformation på finska som finns i svenska kommuner. Färre än 30 procent av kommunerna har översatt sina hemsidor till finska så att de blir begripliga för en finskspråkig kommuninvånare. Ett dystert resultat, menar Miina Salokannas. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Minoritetsspråk, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finsk språkvård

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Svensk språklagstiftning

I Sverige finns det 59 kommuner som ger service på finska till kommuninvånarna. För 15 år sedan var det bara fem som tillhandahöll den här tjänsten, berättar Kaisa Syrjänen Schaal från Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Finsk språklagstiftning

Maria Soininen från justitieministeriet i Finland berättar här om språklagstiftningen i Finland, där både finska och svenska har ställning som nationella språk trots att det idag endast finns en enspråkig svensk kommun. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Finska som modersmål

Det råder stor brist på finska modersmålslärare i Sverige. Sari Pesonen, studierektor vid Stockholms universitet, menar att en möjlighet för att få fler behöriga till utbildningen är att eleverna får genomgå ett språktest. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Nya finska ord

Vet ni vad nättroll, smarta byxor eller ananashår betyder? frågar Riitta Eronen publiken. Hon jobbar som forskare vid Institutet för de inhemska språken och har tittat närmare på nya finska ord från 2000-talet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Nyheter inom språkvården

Språket lever och förändras och vår uppgift är endast att ge rekommendationer, berättar forskaren Riitta Eronen från Institutet för de inhemska språken i Finland. Institutet arbetar med nya låneord, lexikon och språkforskning och omfattar språkråd både inom finska och svenska språket. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Hemsida för språkvård

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i hur man använder språkvårdens finska sökmotor. Tjänsten är ett användbart redskap för till exempel journalister och lärare i finska och ger förslag på stavning, grammatik och låneord på finska. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Kommunens finska hemsida

Flera svenska kommuner har översatt sina hemsidor till finska med hjälp av Google translate eller liknande gratisprogram. Det blir oftast helt fel, menar Miina Salokannas på Tammerfors universitet som här berättar om sin utredning. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2016

100 författare på enaresamiska

Enaresamiska talas av några hundra personer, de flesta boende i Enare i Finland. Forskare i Norge och Finland samarbetar i ett projekt för att stärka och återuppliva det skriftliga språket. Erika Sarivaara vid University of Lapland i Finland och Marja-Liisa Olthuis på universitetet i Tromsö i Norge berättar här om resultaten och vilka olika faser som språkrevitaliseringen går igenom, från det talade till det skrivna språket. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Förvaltning på klarspråk

Kanslispråk, byråkratspråk, förvaltningsspråk - språket som används på och av olika myndigheter har många namn och är inte alltid lätt att förstå. Ulla Tiililä, docent från Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, går igenom grundpelarna för ett mottagarvänligt myndighetsspråk. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.