Titta

UR Samtiden - Konflikter i världen

UR Samtiden - Konflikter i världen

Om UR Samtiden - Konflikter i världen

Föreläsningar från Utrikespolitiska institutets gymnasiedag om konflikter i världen. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Konflikter i världen : Natos syn på RysslandDela
 1. Tack. Roligt att vara här. Jag jobbar
  på Utrikespolitiska institutet.

 2. Mycket med vår informationsverksamhet
  som den här typen av evenemang-

 3. -redaktionen, webben o.s.v.
  Jag följer också säkerhetsfrågorna-

 4. -och då särskilt Natos utveckling-

 5. -som jag har arbetet
  med i ett tjugotal år.

 6. Dagens exposé är extra rolig för mig.

 7. Jag ska ge er Natos syn på Ryssland.
  Jag är inte Rysslandsexpert.

 8. Vill man ha deras syn på Nato,
  får man fråga nån annan.

 9. Jag använder mig av öppna källor,
  andra studier-

 10. -intervjuer i Natohögkvarteret o.s.v.

 11. Presentationen bygger på konferenser
  och seminarier.

 12. Först några ord om Nato...
  som organisation.

 13. Nato har 28 medlemmar och har
  vuxit mycket sen det kalla kriget.

 14. Bildades som en försvarsallians,
  vilket är grunden för organisationen.

 15. Man har sen 20 år tillbaka
  breddat sig mycket-

 16. -och har ett 40-tal partnerländer
  inom olika ramar och samarbeten.

 17. Det man konkret ägnar sig åt
  är krishanteringsinsatser-

 18. -och fredsfrämjande operationer.
  Det började i Bosnien-

 19. -och har fortsatt med en
  väldigt stor insats i Afghanistan-

 20. -som har pågått i 13 år, som man nu,
  i princip, har lämnat bakom sig-

 21. -och Libyen o.s.v. Den typen av
  insatser, egentligen på andra håll-

 22. -än inom Natos territorium har
  varit fokus för Nato under lång tid.

 23. Ungefär sen 1995. I 20 år ungefär.

 24. Det är
  en politisk och militär organisation.

 25. Den har ett politiskt ben
  med diplomater som jobbar-

 26. -och möts i olika konstellationer.
  Sen har man ett militärt ben.

 27. Det är alltså både
  en politisk och militär organisation.

 28. Man pratar ofta om Natotrupper.

 29. Det är slarvigt uttryck
  för Natoländernas trupper.

 30. Man bidrar nationellt med trupp
  till Nato, man har få egna resurser.

 31. Det finns inte heller Nato-kärnvapen-

 32. -utan det är enstaka länder
  som har kärnvapen.

 33. USA, Storbritannien och Frankrike som
  ingår i de fem som får ha kärnvapen.

 34. Det är bara som ett ramverk.
  Återkom gärna med frågor sen.

 35. Jag kommer fördjupa mig
  i relationen med Ryssland.

 36. Om man tittar sen 20 år tillbaka...
  Berlinmuren föll hösten 1989.

 37. Sen föll Sovjet och man
  byggde man en ny säkerhetsordning.

 38. Då blev Ryssland
  en partner till Nato.

 39. 1994 gick man med i Partnerskap
  för fred, där även Sverige gick med.

 40. Det var allt från länder som ville
  bli medlemmar till andra länder-

 41. -men som ville samarbeta
  på ett annat sätt.

 42. Fokus har varit de internationella
  insatserna för fred och säkerhet.

 43. Och... Relationen med Ryssland
  fördjupades ytterligare 1997.

 44. Sen dess har man ett särskilt avtal
  mellan Nato och Ryssland-

 45. -och ett särskilt råd,
  där bara Nato och Ryssland träffades.

 46. Annars har Partnerskap för fred
  stora möten-

 47. -men Ryssland
  fick en särskild relation till Nato.

 48. Man jobbade ihop i Kosovo
  och hade trupp ihop.

 49. Här nånstans levde frågan om
  ett ryskt medlemskap i Nato.

 50. Den var uppe
  och bubblade flera gånger.

 51. Generalsekreteraren sa: "Nu får ni
  antingen ansöka eller sluta prata."

 52. Så nära var relationen då.
  Den stod på sin höjdpunkt 1997, 1998.

 53. Sen fick den en ny boost
  efter terroristattacken i New York-

 54. -i september 2001.

 55. I kampen mot terrorismen. Då gjorde
  man ytterligare en fördjupning 2002.

 56. Då bildades
  ett nytt Nato-Rysslandsråd.

 57. Skillnaden då var den-

 58. -att vid det senare satt Ryssland
  med som en reguljär Natomedlem.

 59. Man fattade gemensamma beslut. I
  det första rådet var de olika parter.

 60. Då skulle Nato... Där...
  Sen blev man en i gänget.

 61. I den mån man träffades
  och fattade beslut var Ryssland-

 62. -som vilken medlem som helst
  på de frågor som lades på bordet.

 63. Man hade ett mycket tätare samarbete
  än Sverige eller Finland.

 64. Vi har aldrig suttit vid bordet
  med Nato på det sättet-

 65. -som Ryssland gjorde
  under ett tiotal år.

 66. 2008 dippade det ned igen
  när Ryssland gick in i Georgien-

 67. -men det varade inte särskilt länge,
  inte heller den frostiga relationen.

 68. Man återupptog sitt politiska
  och militära samarbete-

 69. -med övningar,
  politiska konsultationer...

 70. Det fortsatte fram till 2013.
  Till och med i höstas...

 71. Hösten 2013 hade man planer på
  att jobba ihop.

 72. Man skulle frakta bort kemikalier
  från Syrien.

 73. Ni vet kemvapenproblematiken
  med Syrien.

 74. Då skulle Natofartyg
  eskortera ryska fartyg.

 75. Det här var nåt
  man planerade tillsammans.

 76. Fram till mars 2014 var det
  öppna dörrar i Natohögkvarteret-

 77. -för det 70-tal ryssar
  som är ackrediterade till Nato.

 78. Man gick öppet i Natohögkvarteret,
  tog del av planering, militär info-

 79. -käkade lunch ihop, gymmade ihop...

 80. Det var som vilket annat land
  som helst där relationsmässigt.

 81. Sen kom det
  en väldigt stor förändring.

 82. Det var annekteringen av Krim
  som blev brytpunkten-

 83. -för Nato-Rysslandsrelationen.

 84. Grundläggande är...
  Hur ser relationen ut nu-

 85. -jämfört med de senaste 20 åren?

 86. Förtroendet mellan Nato och Ryssland
  är brutet, som Nato ser det.

 87. Det handlar om att Ryssland illegalt
  ockuperade en del av ett annat land.

 88. Man bröt mot alla
  internationella avtal, FN-stadgan-

 89. -ett särskilt avtal
  som skulle skydda Ukraina...

 90. The Budapest Memorandum.

 91. Man använde militärt våld
  precis på gränsen till Nato-

 92. -också mot alla avtal.

 93. Det är där man befinner sig nu.
  Man uppfattar Ryssland...

 94. De vill inte ha samarbetet längre.

 95. Det finns inget kvar att bygga på
  i det korta perspektivet.

 96. Jag återkommer till det. Jag vill
  komma in på Nato-Rysslandsavtalet.

 97. Det är grunden för att förstå
  förtroendet Nato hade för Ryssland.

 98. Det är en rad åtaganden
  som Ryssland gick med på.

 99. Det är bindande avtal.

 100. I Nato-Rysslandsavtalet från 1997
  sägs det-

 101. -att båda parter...ställer sig
  bakom de här värderingarna:

 102. Demokrati, politisk pluralism,
  rättsstatens principer-

 103. -respekt för mänskliga rättigheter...

 104. Man avstår från att hota
  eller använda våld mot andra stater.

 105. Både mot varandra och andra stater.

 106. Man respekterar suveränitet
  i enlighet med internationella avtal.

 107. Man respekterar andra länders rätt
  att välja säkerhetspolitisk väg-

 108. -oavsett om det är
  ett stort eller litet land.

 109. Det är den tredje punkten här.

 110. Man respekterar etablerade gränser-

 111. -och varje folks rätt
  att själv bestämma.

 112. Man ska också jobba
  med ömsesidig öppenhet.

 113. Det gäller försvarsplanering,
  militära doktriner...

 114. Konflikter med andra länder
  löses fredligt utan militärt våld.

 115. Det är åtagandena som ligger till
  grund för hur Nato har reagerat-

 116. -på Rysslands annektering av Krim-

 117. -och på kriget
  som Ryssland för i östra Ukraina.

 118. När det här skedde
  i början av mars 2014...

 119. Ryssland agerade militärt
  i ett land med 45 miljoner invånare-

 120. -på tröskeln till Nato.

 121. Dåvarande generalsekreteraren
  Fogh Rasmussen bedömde det direkt-

 122. -som det allvarligaste hotet mot
  europeisk säkerhet sen kalla kriget.

 123. Den bedömningen kvarstår. Vi har ett
  allvarligt säkerhetspolitiskt läge-

 124. -på grund av de stridigheter
  och den oro som pågår där.

 125. Att Ryssland bryter
  mot internationella avtal-

 126. -och försöker etablera
  en ny intressesfär i Europa.

 127. Det känner ni säkert till.

 128. Intressesfärer etablerade
  man på 1800-talet...

 129. ...när världen och Europa
  delades upp i intressesfärer.

 130. Vissa länder hör till vissa sfärer.
  Som land har man inget eget val-

 131. -hur man vill utforma
  sin säkerhetspolitik-

 132. -och det bygger dagens europeiska
  säkerhetsordning inte på alls.

 133. Den bygger på varje lands rätt
  att själv bestämma väg.

 134. Det är en ny slags ordning som
  Ryssland försöker eftersträva här.

 135. Det har resulterat i att nuvarande
  generalsekreteraren Stoltenberg-

 136. -formulerade det så här: "Nato will
  defend any ally against any attack."

 137. Man är tillbaka
  på det kollektiva försvaret-

 138. -och att vi som är medlemmar
  i Nato försvarar varandra.

 139. Medan man under de här tjugotalet
  åren man samarbetade med Ryssland-

 140. -och kunde fokusera
  på internationella insatser-

 141. -var det inte så mycket prat om det
  här, det fanns ingen riktig hotbild.

 142. Det handlade
  om samarbete och förtroende.

 143. Det här är ett stort skifte
  som skett sen ett år tillbaka.

 144. Man kan säga
  att Ukraina fick uppleva det här.

 145. Ukraina har också haft
  en särskilt relation med Nato.

 146. Man har varit partner under många år
  och byggt upp samverkansförmåga.

 147. Det gjorde ju inte att Nato hjälpte
  Ukraina militärt när det här hände.

 148. Det är tydligt att det man gör är att
  stå utanför det kollektiva försvaret.

 149. Man är inte prioriterad
  från organisationen.

 150. Det som hände med Ukraina som man kan
  se på mekanismerna inom Nato är...

 151. Majdan-demonstrationerna
  pågick ju i ett antal månader-

 152. -och då jobbade Nato
  mycket med politiska uttalanden-

 153. -som i princip manade parterna till
  att lösa konflikten fredligt.

 154. Och...

 155. Att man skulle respektera de regler
  som gäller-

 156. -och försöka jobba
  konstruktivt framåt.

 157. I och med annekteringen av Krim-

 158. -begärde Polen konsultationer
  kring sin säkerhet-

 159. -vilket ett Natoland kan göra
  när det känner sig hotat.

 160. Det fick viss effekt. Man har
  sen dess förstärkt, man har en...

 161. Man patrullerar luftrummet
  över Baltikum med stridsflyg-

 162. -och den insatsen
  har förstärkts kraftigt.

 163. Den är Natomedlemmars stridsflyg-

 164. -som hjälper balterna
  att övervaka sitt luftrum.

 165. Man har också förstärkt
  på olika sätt.

 166. USA har skickat viss trupp
  till baltstaterna.

 167. Det finns övervakningsflyg i Polen,
  Rumänien...

 168. En rad åtgärder man satte in
  när man såg den här utvecklingen ske.

 169. Ganska modest ändå. Det var ingen
  omedelbar, jättekraftig respons-

 170. -men Nato hade ju inte jobbat med det
  här kollektiva försvaret på många år-

 171. -och det var inte helt lättstartat.

 172. Fokus har varit på andra platser.
  Man har inte tänkt på det här.

 173. Det var lite...yrvaket
  kan man nästan säga.

 174. Man fick fundera i banor man inte
  hade funderat i sen kalla kriget-

 175. -och kalla krigets slut,
  sen 80-talet.

 176. USA var också ganska intressant-

 177. -apropå det där om man var medlem
  eller inte. Obama var tydlig i mars.

 178. USA kommer inte
  att gå in med militär i Ukraina.

 179. Det var en tydlig signal han
  skickade tidigt i den här processen.

 180. "Höjt tonläge."
  SACEUR är den högsta militära-

 181. -kommandochefen inom Nato.

 182. Med hjälp av de militära
  underrättelserna drev de på hårt.

 183. "Vi måste ändå säkra upp i Baltikum."

 184. Logiken där...bekräftar
  den kollektiva försvarsviljan.

 185. Där handlar det
  om de egna medlemmarna.

 186. Baltstaterna, Polen, Rumänien... De
  som ligger längs den östra gränsen.

 187. I den främsta närheten
  till den konflikt som pågick.

 188. Då handlade det om
  avskräcka Ryssland från-

 189. -att försöka göra nåt mer, försöka
  förhindra spridningsmekanismer...

 190. Man tittade också på
  hur man kunde stärka regionen-

 191. -för Ryssland har ju även trupp
  i Georgien och Moldavien.

 192. De länderna är särskilt i fokus-

 193. -och sen "hur ska vi ha
  relationen med Ryssland".

 194. "Vi har inte längre den här
  relationen. Förtroendet är brutet."

 195. Det pågick intensiva diskussioner.

 196. Även där fanns de frågetecknen
  som säkert många har. "Vad händer?"

 197. "Vilken roll hade Ryssland
  vid annekteringen av Krim?"

 198. Man gick in med militär
  utan nationsbeteckningar.

 199. Putin erkände ju inte
  förrän nåt år efter.

 200. Nu är planeringen av det hela
  fullt erkänt-

 201. -men efter hand har Ryssland släppt
  mer information om sin egen roll-

 202. -i annekteringen av Krim, men i det
  läget fanns det inga såna uppgifter-

 203. -utan det var mycket spekulationer.

 204. Om frågan om Ukraina
  och om vad de själva skulle göra.

 205. Svaret blev då... Från 1 april 2014
  har man i princip inget-

 206. -praktiskt samarbete med Ryssland.

 207. På stabsnivå, militärt, övningar...
  Den typen av saker.

 208. Träffas man görs det på hög politisk
  nivå. Ambassadörsnivå eller över.

 209. Som jag nämnde. Nato har förstärkt
  sin närvaro i de östra delarna-

 210. -av det man kalla "territoriet" och
  kör en intensiv övningsverksamhet.

 211. Det pågår i princip övningsverksamhet
  ständigt i Baltikum, Polen, Ukraina.

 212. För att visa att man finns där,
  övar och är kapabel.

 213. Sen höll Nato ett viktigt toppmöte
  i september i fjol.

 214. Då presenterade man
  en ny beredskapsplan-

 215. -för att öka sin kapacitet
  och beredskap österut.

 216. Man såg med invasionen av Krim att
  Ryssland kan mobilisera på 48 timmar.

 217. Den kapaciteten har inte Nato.

 218. Det har varit en ledstjärna
  att kunna möta det-

 219. -och det ska man göra med en
  ny spjutspetsstyrka på 5 000 man-

 220. -som från 2016 ska kunna sättas
  in med kort varsel där den behövs.

 221. Man har också förstärkt
  Natos snabbinsatsstyrka-

 222. -nästan fördubblat den med förband.

 223. Man driver på för att Natoländerna
  ska öka sina försvarsutgifter.

 224. Liksom Sverige har man
  bantat försvaret under många år.

 225. Det pågår ingen upprustning
  eller ökning av försvarsutgifterna-

 226. -om man ser
  på Natoländerna sammantaget-

 227. -men det är nåt man driver på,
  för man behöver resurserna-

 228. -och för att inte vara så otroligt
  beroende av USA, som man ändå är.

 229. USA står för 75 %
  av försvarsutgifterna inom Nato.

 230. Samtidigt som USA signalerar
  att man inte är jätteintresserat av-

 231. -att ta hela ansvaret för
  Europas säkerhet. Man tycker att...

 232. "Det här bör ni klara
  till större delen av själva."

 233. Kritikerna... Man kan ju tycka
  att det man gör är kraftfullt-

 234. -men kritiker, som baltstaterna,
  är inte nöjda.

 235. "Det handlar inte om permanent trupp
  i den här delen av Natoterritoriet."

 236. Det handlar om att rotera trupp
  eller kunna sätta in trupp.

 237. Men det finns inga nya stationeringar
  av trupp längs den östra gränsen.

 238. Andra tyckte: "Varför ha
  kvar Nato-Rysslandsavtalet?"

 239. "De har ju brutit varenda punkt
  i avtalet. Vad är ett avtal värt"-

 240. -"om man bryter mot
  alla grundläggande principer?"

 241. Rösterna har hörts, men det har inte
  diskuterats på hög nivå inom Nato.

 242. Det har inte varit uppe som beslut.
  Avtalet ligger fortfarande som grund-

 243. -med de värderingar och de sätt
  att lösa konflikter som man ska ha.

 244. Alla konsultationsmekanismer
  finns kvar.

 245. Det är ingenting som har upphört, men
  aktivitetsnivån är inte särskilt hög.

 246. En omstridd paragraf
  i Nato-Rysslandsavtalet...

 247. ...handlar just om...

 248. Nato åtog sig 1997
  att inte ha permanent trupp-

 249. -"av substantiellt omfång"
  i de här länderna-

 250. -givet det säkerhetsläge
  som var 1997.

 251. Då finns det de som tycker att läget
  är helt annorlunda nu än 1997.

 252. Gäller det här eller inte? Hittills
  har man landat i att det gäller-

 253. -och därför avstår Nato då från
  att bygga upp permanent trupp-

 254. -i de här länderna.

 255. Det man har fastnat i lite är...
  Nu ska vi se vad vi hamnar i.

 256. Var man står nu då kort.

 257. Det var Jens Stoltenbergs ord och det
  handlar om att man ser det som...

 258. Vill man samarbeta,
  finns det möjlighet...

 259. Ryssland är välkommet tillbaka.

 260. ...men vi ser inte det nu.

 261. Man anser att Ryssland
  spelar ett nollsummespel-

 262. -där man hela tiden...

 263. Det gagnar Ryssland mer
  att inte samarbeta med Nato-

 264. -och bygga upp en hotbild mot Väst,
  än vad samarbetet ger-

 265. -i det här läget.

 266. Man har haft ett första
  ambassadörsmöte sen Krim-

 267. -alltså ett möte på ett år-

 268. -så det finns en aktivitet
  även om det inte är konstruktivt.

 269. Vi har också problemet att Ryssland
  hotar med kärnvapenanvändning.

 270. Putin har hotat med att aktivera
  det i Krim, i Kaliningrad...

 271. Det måste Nato börja titta på.
  "Vad kan det här innebära?"

 272. Det är en skrämmande utveckling
  vi inte har sett på många år.

 273. En hybridkrigföring, informations-
  krigföring och propaganda.

 274. Man kan nästan säga att det pågår,
  det har ni säkert läst om-

 275. -allt ifrån troll i sociala medier
  som sitter i St. Petersburg-

 276. -och för ut rysk propaganda
  på sociala medier dygnet runt.

 277. Russia Today som har etablerat sig
  över hela världen.

 278. Det här jobbar Nato med rätt mycket
  genom den här...

 279. Om man går in på deras hemsida.

 280. "Nato-Russia:
  Setting the record straight."

 281. Dilemmat är: Hur bemöter
  man desinformation med fakta?

 282. Ofta ligger man på efterkant,
  men gör man ändå ett försök-

 283. -att bemöta det med fakta-

 284. -i den mån man kan
  lägga ut underrättelser, bilder...

 285. Vi har upplevt det i östra Ukraina,
  där Ryssland förnekar inblandning-

 286. -och inte tillåtit OSSE:s inspektörer
  att rapportera som man ska.

 287. Då är det jätteviktigt
  med underrättelser, bilder...

 288. Vad kan vi få fram för fakta?
  Vad händer egentligen på marken?

 289. Sammanhållningen
  ska vi avslutningsvis säga...

 290. Det pågår en diskussion inom Nato.

 291. Rysslandshotet är stort. Det upplevs
  här i norr och av vissa Natoländer.

 292. Samtidigt finns det jätteutmaningar
  i Mellanöstern.

 293. Vi hade nyligen migrationsfrågan,
  Libyen-

 294. -ISIS framfart i Irak och Syrien-

 295. -Afghanistans framtid...

 296. Det finns också en sån diskussion
  inom Nato.

 297. Lite grand konkurrerande hotbilder.
  "Vad ska vi ägna resurserna åt?"

 298. "Vad är allra allvarligast?" Det
  beror på var man är geografiskt.

 299. Grekland och Italien vid Medelhavet
  och ser flyktingarna dagligen-

 300. -kontra oss i norr som upplever
  kränkningar av vårt territorium.

 301. Man upplever
  diskussionen och verkligheten olika.

 302. Det är en pågående diskussion,
  som även finns inom EU-

 303. -även om EU inte ägnar sig
  åt territorialförsvar som Nato.

 304. Hela tiden...

 305. Diskussionerna gör att när man
  väl sätter sig vid beslutsbordet-

 306. -där varje land är suveränt,
  ett land en röst...

 307. Ska man göra nåt i Natokretsen,
  måste alla 28 länder vara överens.

 308. Ska man aktivera sig,
  måste alla vara överens.

 309. Det blir en styrka
  när man väl är överens-

 310. -men samtidigt är det en sårbarhet.

 311. Har man ett eller två länder
  som inte håller med-

 312. -och inte vill aktivera sitt försvar
  för ett annat land-

 313. -faller hela det kollektiva.

 314. Sammanhållningen är en stor styrka,
  men Natos sårbarhet.

 315. Det är dilemmat man ser
  i den osäkra tid vi lever i.

 316. Tack så mycket. Jag avslutar där.

 317. Det var säkert ganska
  mycket ny information för många.

 318. Nu går det bra att ställa frågor.
  Vi har en där i mitten.

 319. Varför tror du att Ryssland
  har ökat sin aktivitet i Östersjön-

 320. -och börjat kränka vårt luftrum?

 321. Det finns flera förklaringar
  till det.

 322. Det är ett ganska nytt fenomen.

 323. En viktig del är att Ryssland har...
  moderniserat sitt försvar.

 324. Man började
  med en stor försvarsreform...

 325. Efter Georgienkriget 2008-

 326. -insåg Ryssland att de var tvungna
  att göra nåt åt det här-

 327. -och har sen moderniserat
  sitt försvar.

 328. Moderniseringen börjar ju leverera
  nu, gjorde det för nåt år sen-

 329. -och man har mycket ny militär
  utrustning som man vill pröva.

 330. Öva med. Det är mycket
  mer flygaktiviteter t.ex.

 331. Det gör att det är mer aktivitet
  överhuvudtaget-

 332. -men sen har också Ryssland
  en ökad aggressivitet-

 333. -i sitt tonläge gentemot andra och...

 334. Säkerhetspolitiskt är det
  kopplat till den här intressesfären-

 335. -som de anser sig ha...
  Tycker att man bör etablera.

 336. Ryssland som stormakt
  med rätt att ha ett visst utrymme.

 337. Det är en kombination av
  ökad kapacitet-

 338. -och ökad... Vad ska jag säga?

 339. ...offensivt sätt
  att se på sin omvärld.

 340. Det blev mycket händer här.

 341. Vi tar tjejen som sitter där.

 342. Ryssland kränker även andras luftrum.
  Reagerar de lika starkt som vi?

 343. -Vi tar ju väldigt illa upp.
  -Förlåt?

 344. Ryssland kränker även andras luftrum.
  Reagerar de lika starkt som vi?

 345. Ja, det kan man säga att man gör.

 346. Det hänger ihop
  med Nato-Rysslandsavtalet.

 347. Det är viktigt för en stat
  att reagera starkt-

 348. -när ett annat land
  kränker ens territoriella integritet.

 349. Man kommer in över gränser.
  Det handlar om fred och stabilitet.

 350. Vill vi ha stabil säkerhet? "Jag vet
  att de andra inte gör så mot oss."

 351. Det ska aldrig vara en fråga.

 352. Därför blir det så viktigt
  att markera starkt-

 353. -speciellt om det är
  ett mycket större land som kränker.

 354. Det blir än viktigare.
  Ja, det gör alla länder.

 355. Man följer vissa diplomatiska regler.
  Det är viktigt att göra markeringen.

 356. Vi tar en fråga här.

 357. Jag tänkte på skillnaden i reaktion
  som Nato har haft mot Ryssland nu-

 358. -jämfört med Georgienkrisen
  och krisen i Ukraina.

 359. Varför tror du att man ändå
  har fryst ut Ryssland mer nu-

 360. -än vad man gjorde
  under Georgienkrisen?

 361. Vad är skillnaden i situation
  nu jämfört med då?

 362. Bra fråga. Det är en viktig fråga-

 363. -för man märker hur Georgienkrisen,
  kastar sin skugga över läget nu.

 364. Och...

 365. Det hänger ihop med
  Rysslands orientering.

 366. Mellan 1985 och 2005-

 367. -var Sovjetunionen och sen Ryssland
  mestadels orienterade mot Väst.

 368. Man strävade efter ökad demokrati,
  marknadsekonomi, ökad frihet...

 369. Från 2005 och framåt har vi sett
  en utveckling i motsatt riktning-

 370. -där Ryssland definierar sig mot Väst
  och ifrågasätter de "västliga"-

 371. -principerna kring demokrati,
  marknadsekonomi, frihet...

 372. Man orienterar sig på ett annat sätt.

 373. Georgienkrisen låg nära skiftet
  i omorientering-

 374. -och fångades inte upp, varken
  av Natomedlemmarna eller oss.

 375. Vi kan se på vår egen försvars-
  och säkerhetspolitiska analys.

 376. Hur allvarligt ska man se på det här?

 377. Man vill ändå ta fasta på
  de tendenser som har funnits till-

 378. -att inlemma Ryssland i
  ett brett internationellt samarbete.

 379. Allt från ekonomiskt
  till säkerhetspolitiskt.

 380. Det som hände
  när det hände en gång till-

 381. -med ett så tydligt brytande
  av en rad internationella avtal-

 382. -i kombination med
  ett ökat aggressivt beteende...

 383. Också en ökad... En minskad
  transparens i vad man ska göra.

 384. Ryssland har slutat berätta
  när man ska öva och göra saker.

 385. Förutsägbarheten kring Ryssland
  har minskat väldigt mycket också-

 386. -och det gör att man bedömer
  situationen helt annorlunda.

 387. Snarast är diskussionen... Hade
  vi reagerat starkare med Georgien-

 388. -hade vi kunnat undvika
  kriget i Ukraina och 6 000 döda-

 389. -och ett nytt krig i Europa.

 390. Vi har tid för en fråga till.
  Du med kepsen där. På kanten.

 391. Sen kan säkert Anna stanna kvar under
  pausen och svara på fler frågor.

 392. Putin har ju styrt Ryssland från
  och till sen 1999.

 393. Vad tror du har förändrats i
  den här samförståndsandan-

 394. -mellan Ryssland, Putin,
  Väst och Nato?

 395. Ja, det har ju skett
  ett skifte absolut och...

 396. Första tiden, fram till 2005-

 397. -var ju Putin i sin inriktning
  mer liberal och västorienterad.

 398. Sen har det hänt lite olika saker.

 399. Jag tror han blev, våra
  Rysslandsexperter brukar framhäva-

 400. -att han blev skrämd av orangea
  revolutionen i Ukraina 2004.

 401. I kraften i det som kunde hända där.

 402. Samtidigt låg oljepriset högt och
  gav en känsla av stora tillgångar.

 403. Sen är det också frågan om...

 404. Hur...konsoliderar man...

 405. Hur tickar de västliga samarbetena ut
  för ett land-

 406. -och den regimen rent maktmässigt?

 407. Stärker det
  eller försvagar det maktbasen?

 408. 2012 skedde det stora protester mot
  Putin i Ryssland. Också skrämmande.

 409. När krafter som friheter
  och marknadsekonomi sätter i gång-

 410. -är det inte alltid
  det anses gynnande för en regim.

 411. Det kan man också uppleva efter hand.

 412. Det var allt vi hann med. Men gå
  gärna fram till Anna under pausen.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Natos syn på Ryssland

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anna Wieslander är stf direktör vid Utrikespolitiska institutet. Hon berättar om hur Nato är organiserat och om Nato:s syn på Ryssland. Efter Sovjets sammanbrott inleddes samarbete om Rysslands medlemskap i Partnerskap för fred 1994. Samarbetet utvecklades men efter Rysslands annektering av Krim i mars 2014 bröts det grundläggande förtroendet. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Konflikter och konflikthantering
Ämnesord:
Allianser, Fredsarbete, Internationella relationer, North Atlantic Treaty Organization, Ryssland, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Konflikter i världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konflikter i världen

Är Katalonien på väg att bli en självständig stat?

Niklas Bremberg är forskare vid Utrikespolitiska institutet och föreläser om Kataloniens självständighetsprocess. Han ger en historisk överblick och berättar bland annat om en folkomröstning som skulle genomföras 2014 men förbjöds av spanska staten. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konflikter i världen

Det svenska biståndet

Joachim Beijmo är kommunikationschef på Sida och förklarar syftet med myndighetens verksamhet. Sverige bidrar årligen med fem miljarder i bistånd. Pengarna används till humanitärt bistånd för akuthjälp och till långsiktiga projekt som handlar om utbildning, demokrati och tillväxt. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konflikter i världen

Natos syn på Ryssland

Anna Wieslander är stf direktör vid Utrikespolitiska institutet. Hon berättar om hur Nato är organiserat och om Nato:s syn på Ryssland. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning

Mer gymnasieskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Entreprenörerna

Sofia Gumaelius

Sofia Gumaelius var en pionjär inom rösträttsfrågan, en driven företagare och banbrytande inom sin bransch - hon startade en annonsbyrå i Stockholm. Författaren Ewonne Winblad berättar om Sofias gärning, och Amanda Koutra, vd för en annonsbyrå, lyfter fram Sofias betydelse.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Fejk

Den ituklippta giraffen

Vad är det med vetenskapen, eller framför allt naturvetenskapen som lockar när man vill sälja något? Vad ÄR vetenskap och vad händer om vi inte längre litar på den? Varför uppstår misstro mot långsiktig metodik? Och vad har allt det här att göra med en ituklippt giraff? Det är några av frågorna som Anna Charlotta Gunnarson och Maja Åström tar sig an.