Titta

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Om UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Är sociala risker ett hot mot samhället? En serie föreläsningar om radikalisering och samhällshot, från grunden av problemet på en individuell nivå till åtgärder vid utfall av extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Till första programmet

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället? : Rasnationalistiska miljönDela
 1. Tack så mycket. Hör ni mig bra?
  Härligt. Det är kul att vara här.

 2. Det är en utmaning för mig att på
  kort tid göra den här dragningen-

 3. -om nåt som jag brukar prata om
  i 3-4 timmar när jag föreläser.

 4. Jag tänker att jag ska göra det
  utifrån ramen för det vi pratar om-

 5. -alltså social oro.

 6. Jag är VD på Stiftelsen Expo.
  Vi motverkar rasistiska idéer.

 7. Vi fokuserar på att genom
  journalistik, utbildning-

 8. -och stöd till antirasistiska lokala
  grupper i civilsamhället-

 9. -bekämpa antisemitism, islamofobi,
  antiziganism och afrofobi-

 10. -och de politiska grupperingar och
  miljöer som präglas av dessa idéer.

 11. Där ingår till exempel
  de jihadistiska grupperna.

 12. Men det finns de som kan det bättre,
  så det ska inte jag prata om.

 13. Jag kommer att prata om en specifik
  del av de miljöer som vi bevakar-

 14. -och den som i våra ögon är mest
  akut, och som vi kan bäst.

 15. Det är det som kallas högerextremism
  eller radikalnationalism.

 16. Och hur den politiska miljön-

 17. -riskerar att skapa eller underblåsa
  social oro.

 18. I SOM-institutets rapport som
  släpptes i går eller härom dagen-

 19. -ställer man frågor-

 20. -till den svenska befolkningen,
  om bland annat vad som oroar dem.

 21. Det visade sig i den delen
  som jag har kunnat se på nätet-

 22. -att bland topp åtta eller tio
  svarade folk bland annat-

 23. -nynazism, ökad främlingsfientlighet-

 24. -extremism och terrorism.

 25. Bland topp tio så är fyra stycken-

 26. -saker som folk oroar sig för som har
  att göra med det vi pratar om.

 27. Det gäller specifikt
  det vi har pratat om nu.

 28. Poängen med det är att den här typen
  av idéer och organisationer-

 29. -framstår som väldigt farliga
  för människor.

 30. De gör människor oroliga och nervösa.

 31. Deras blotta närvaro skänker en oro
  i ett lokalsamhälle.

 32. I det här fallet
  i ett samhälle i stort.

 33. För vår del har det varit viktigt
  att aldrig göra hotet större-

 34. -än det är.

 35. Nazisterna kommer inte att genomföra
  en lyckad revolution-

 36. -och kliva in i riksdagen
  med sina kalasjnikovs i morgon.

 37. Det är en marginaliserad
  politisk rörelse.

 38. Samtidigt ska vi inte heller tro
  att de inte har nån betydelse alls.

 39. I de samhällen där de är aktiva-

 40. -syns de och hörs de,
  och skapar en extrem oro.

 41. Jag ska försöka ge en så rättvisande
  bild som möjligt av problematiken.

 42. Jag gör det...

 43. Jag är ingen expert på hur
  svenska statens armar fungerar-

 44. -eller hur man bäst länkar samman
  socialtjänst och polis-

 45. -och hur man gör med sekretessen
  för att det ska bli lite lättare.

 46. Men jag vet vad det här handlar om.

 47. Jag tror att man kan sitta ner
  och fundera på formaliteterna-

 48. -hur länge som helst.

 49. Men känner man inte till
  problematiken spelar det ingen roll.

 50. Den erfarenheten kan jag dra efter
  att ha bevakat det här i tio år.

 51. Man måste veta när man möter den här
  problematiken, hur den fungerar-

 52. -hur de tänker och varför det som
  för mig framstår som vansinnigt-

 53. -faktiskt är rationellt utifrån deras
  ideologi och sätt att tänka.

 54. I december 2013,
  eller under vintern 2013-2014-

 55. -uppmärksammades Stockholmsförorten
  Kärrtorp.

 56. Svenska motståndsrörelsen,
  en nazistisk organisation-

 57. -hade attackerat en motdemonstration
  som hade organiserat sig-

 58. -efter att Svenska motståndsrörelsen
  hade affischerat-

 59. -med affischer och visat en närvaro
  i lokalsamhället.

 60. Det resulterade i sin tur i
  stora demonstrationer-

 61. -i Kärrtorp, på Kärrtorps IP och i
  solidaritet med den runt om i landet.

 62. Den här bilden är därifrån.
  Den är ett paradexempel på-

 63. -hur det kan gå när polis och lokala
  myndigheter inte gör sitt jobb.

 64. Att det här skulle hända
  var egentligen inte "rocket science".

 65. Men man förstod inte
  vad det var som var på väg att ske.

 66. När en nazistisk grupp
  bedriver en lokal stark närvaro-

 67. -måste ett lokalsamhälles olika
  aktörer kunna mobilisera.

 68. För att göra det krävs organisation
  och kunskap. Vad betyder märket-

 69. -som sitter på den där stolpen
  egentligen?

 70. Ni ska få lite kunskap om
  den politiska miljön-

 71. -och mina tankar kring de principer
  som bör ligga till grund för-

 72. -de motstrategier man tillämpar.

 73. Den radikalnationalistiska politiska
  miljön-

 74. -ser ungefär ut så här.

 75. Sverigedemokraterna är med. De är
  inte våldsbejakande extremister-

 76. -men tillhör samma politiska miljö.
  Det är inte EN rörelse.

 77. Men de delar
  en grundläggande politisk idé.

 78. Det är idén om
  att skapa ett homogent samhälle.

 79. Det homogena samhället
  kommer att ge oss trygghet.

 80. Man skulle kunna säga att man delar
  upp sig längs skiljelinjen-

 81. -om vem som ska ingå
  i det här homogena samhället.

 82. Vad är det som homogeniteten
  ska präglas av?

 83. Sverigedemokraternas princip säger
  att homogeniteten i Sverige-

 84. -ska bygga på kultur. Internationellt
  sett är det perspektivet ovanligt.

 85. Det är nog en konsekvens på att
  partiet har velat ut ur bubblorna-

 86. -framförallt för att ingen
  vill rösta på nån som är i detta.

 87. Den slutsatsen har dragits. Man har
  varit involverad i de andra ringarna-

 88. -som jag ska presentera senare.

 89. Till den sfären hör en radda av
  alternativa nyhetskanaler-

 90. -och olika former av politiska
  grupperingar och nätverk.

 91. Bland rasnationalisterna-

 92. -finns de som menar att samhället
  ska präglas av en homogen ras.

 93. Egentligen är nationalism ett dåligt
  ord. Sverige i sig är inte relevant.

 94. De vill ha ett livsrum för den vita
  rasen. Det kan vara var som helst.

 95. "I värsta fall får det bli Borlänge,
  om främlingarna tar över."

 96. "Eller kanske Avesta. Bara vi har
  nånstans att leva, vi vita."

 97. Det är inte Sveriges gränser i sig
  som är viktiga.

 98. Det är rasen som ska räddas.

 99. Mellan de här två, som står i
  kontrast mot varandra...

 100. De har inte bara olika idéer om
  vem som ska ingå i samhället.

 101. Svenskarnas parti
  och Svenska motståndsrörelsen-

 102. -är också fanatiska antidemokrater.

 103. De hatar det demokratiska samhället
  av princip.

 104. Däremot finns det en bubbla
  mitt emellan.

 105. Det är en etnonationalistisk miljö
  som säger att ras är lite väl hårt.

 106. "Men vem som helst
  kan väl inte bli svensk?"

 107. "Svenskar
  är väl ändå blonda människor?"

 108. "Det är dem vi ska bygga samhället
  kring, och de som ska finnas där."

 109. Till den bubblan hör en ganska ny
  våg-

 110. -eller ny trend inom extremhögern
  som kallas identitärer.

 111. De säger att det varken är ras eller
  kultur, utan identitet.

 112. De lutar sig åt nyfascistiska idéer-

 113. -som går ut på att samhället var
  bättre innan franska revolutionen-

 114. -när alla idéer om jämlikhet
  inte fanns.

 115. Traditionen dominerade.

 116. Man fick samma yrke som sin far.
  Ingen förväntade sig nåt annat.

 117. Konflikten inom SD handlar om den
  mellan etnonationalister-

 118. -och kulturnationalister.
  Ungdomsförbundet öppnar upp för-

 119. -den etnonationalistiska bubblan,
  skulle man kunna säga.

 120. Jag kommer att prata om de som kallas
  rasnationalister-

 121. -som Svenskarnas parti och Svenska
  motståndsrörelsen. Där finns våldet.

 122. Det är de som stör mest. De skapar
  den sociala oron i störst grad.

 123. Plus de som inte syns
  i den här bubblan.

 124. De som SÄPO inte tittar på. De
  enskilda medborgare som på egen hand-

 125. -utan att gå in i en organisation-

 126. -attackerar ett boende
  för romska tiggare-

 127. -eller tänder eld på
  en flyktingförläggning.

 128. De är en slags autonoma
  motståndsmän-

 129. -som tar detta politiska budskap
  och ser sig själva som utförare-

 130. -av de nödvändiga handlingar
  som det politiska budskapet-

 131. -på nåt sätt uppmanar till,
  indirekt eller direkt.

 132. Har man fokus på social oro
  måste man förstå-

 133. -att det inte bara är det att orten
  har en högerextrem organisation -

 134. -och det faktum att du får en
  flyktingförläggning-

 135. -och vad som sägs om den,
  som spelar roll.

 136. Ofta är det de där grupperna
  som säger det där, som gör-

 137. -att enskilda medborgare
  tar egna initiativ.

 138. Jag ska inte prata mycket
  om historia.

 139. Poängen med att visa historien
  bakom grupperna-

 140. -är att understryka att det finns
  en väldigt stark kontinuitet-

 141. -i den här politiska miljön.
  Det här uppstår inte nu.

 142. Den här rörelsen växer fram
  på 20-talet i Europa-

 143. -och de grupper som finns i dag har
  en väldigt tydlig röd tråd tillbaka.

 144. Svenska motståndsrörelsen har
  inspirerats av en rumänsk fascist-

 145. -från 1920- och 30-talet.
  Så tydliga är de röda trådarna.

 146. Den politiska miljön är föränderlig-

 147. -och som andra anpassar man sig till
  den tid man lever i.

 148. I dag har man lärt sig från 90-talets
  väldigt våldsamma rörelse-

 149. -att det inte är en strategi som
  lockar människor, utan skrämmer dem.

 150. "Vi måste framstå som..."

 151. "Vi måste vara folkliga för att kunna
  hävda att vi är folkets företrädare."

 152. "Ingen litar på en man som springer
  runt i en mask och slår ner folk."

 153. "Vi måste uppträda öppet."

 154. Det är en jättestor förändring
  mot för 20 år sen.

 155. Då gjorde sig
  Vitt Ariskt Motstånd kända.

 156. Även ideologin
  har en stark kontinuitet.

 157. Det handlar i de här grupperna om
  rasens överlevnad-

 158. -även om man kan sitta
  i deras poddsändningar-

 159. -och höra hur man är beredd
  att svänga lite.

 160. Det gör inget
  om det kommer nån svart människa.

 161. Det viktiga är den övergripande idén:
  rädda det vita folket.

 162. Och vita i den här bemärkelsen är
  européer, amerikaner, australiensare.

 163. Det är en vit gemenskap.

 164. Antisemitismen är en hatlära, men
  också ett sätt att förstå världen.

 165. Varenda konflikt...
  Har du slut på toapapper-

 166. -så är det kanske judarna
  som ligger bakom det.

 167. Det finns förstås propaganda-

 168. -och insatser som riktar sig mot
  andra minoriteter.

 169. Den riktar sig också mot muslimer och
  romer, men för att förstå världen-

 170. -ligger en antisemitisk
  världskonspiration till grund.

 171. Det handlar kampen om.

 172. I grunden är varje nazistisk
  aktivitet en antisemitisk handling.

 173. Många gånger förstår inte folk
  att det är så det är.

 174. En nazistdemonstration är
  antisemitisk, oavsett vad de säger.

 175. Det är vad det handlar om.
  Man är emot demokrati.

 176. Man vill inte ha demokrati. Det är
  i mångas ögon ett judiskt påfund.

 177. Det är också förstås
  en påtaglig våldsromantik-

 178. -som hela tiden präglar det inre
  samtalet och den yttre propagandan.

 179. Framför allt i den inre världen.
  Våldet är väldigt sällan...

 180. Våldet sker oftast utan att
  det är sanktionerat från ledningen.

 181. Det är snarare så att du slåss på
  fyllan än att ledaren beordrat det.

 182. Det finns också ett starkt våld
  internt för att bygga hierarkier.

 183. Med ett våldskapital klättrar du
  och gör karriär.

 184. Det finns en form av intern pennalism
  i de här organisationerna.

 185. Det här är en rörelse som under de
  senaste åren har ökat i intensitet.

 186. Vi mäter aktiviteter
  som de här grupperna gör.

 187. Det är inte det enda sättet
  att förstå deras livskraft-

 188. -men det tycks falla väl ut med hur
  vi i övrigt kan bedöma grupperna.

 189. Sedan 2010 - de senaste fyra åren-

 190. -har de här aktiviteterna
  skjutit i höjden.

 191. Så även 2014. Det hade inget med
  valet att göra. 2010 sjönk det.

 192. Det har att göra med
  den mobilisering som har skett-

 193. -i den här miljön i kölvattnet av
  Sverigedemokraternas framgångar.

 194. Det kan inte SD hållas ansvariga för.
  Men i de här grupperna-

 195. -är SD:s framgångar ett tecken på
  att vi ligger rätt i tid.

 196. "Se så många som kan acceptera
  ett nationalistiskt budskap."

 197. "Om vi når dem
  så kommer de till oss."

 198. "Då kan vi på allvar förändra det här
  samhället i grunden."

 199. Det är två organisationer som till
  störst del står bakom aktiviteterna.

 200. Det är Svenska motståndsrörelsen som
  är den våldsammaste av grupperna-

 201. -och Svenskarnas parti
  som satsade jättestort i valet-

 202. -på ett sätt som ett nazistiskt parti
  inte gjort sen andra världskriget.

 203. De misslyckades totalt
  och fick inga kommunala mandat.

 204. Nu har aktiviteterna sjunkit.

 205. De är på väg att implodera totalt.

 206. Svenska motståndsrörelsen kuppade
  till sig ett kommunalt mandat.

 207. Man kom in genom att skriva in en
  företrädare på en tom valsedel-

 208. -som tillhörde Sverigedemokraterna.

 209. Vad man gör... Det här är intressant
  utifrån det vi pratar om.

 210. Det vanligaste är
  att de sprider propaganda.

 211. De delar ut flygblad
  och sätter upp klistermärken.

 212. Hur vet vi det?
  De är duktiga på att berätta det.

 213. Det är ett sätt att bedriva en
  verksamhet och visa att man finns.

 214. I dag har tre aktivister i Forshaga
  satt upp märken.

 215. Bild på det. Det är ett sätt
  att bevisa sin närvaro.

 216. För de som inte har möjlighet att
  till exempel skriva debattartiklar-

 217. -är det här ett annat sätt
  att finnas till.

 218. I flera av de här typerna
  av aktiviteter är risken stor-

 219. -att människor kommer i kläm.

 220. Vid en propagandaspridning där nån
  kommer i vägen kan våld uppstå.

 221. Det händer sällan,
  men det är möjligt. Ni vet själva-

 222. -att om nazisterna demonstrerar
  där man bor så väcks en oro.

 223. Det krävs också åtgärder
  för att kunna hantera det.

 224. Sociala aktiviteter är ofta
  undanskymda, som att grilla korv-

 225. -i nån gammal fästning eller så.

 226. Kampförberedande ökar mest,
  och knivanvändandet har ökat.

 227. Svenska motståndsrörelsens aktivister
  bär oftast kniv vid aktiviteter.

 228. Det gör att risken för våld ökar.
  Vi behöver inte fortsätta mer.

 229. Poängen är att när de kliver ut
  så skapar de en oro.

 230. För några dagar sen
  klampade svenska motståndsrörelsen-

 231. -in på en skolföreläsning-

 232. -med en person som jag tror var
  en överlevare från förintelsen.

 233. Personen höll ett föredrag när
  nazister kom in och satte sig.

 234. Sånt spelar roll för folk som är där
  och för föräldrar vars barn var där.

 235. Nu är vi i ett läge
  där SD äger den här frågan.

 236. Därför finns det inte möjlighet
  för nåt annat parti att konkurrera.

 237. Varför rösta på Svenskarnas parti,
  i stället för på ett-

 238. -som framstår som, i förhållande till
  dem, ett normalt parti-

 239. -med möjligt inflytande.

 240. Vill du begränsa invandringen-

 241. -och tycker att islam
  är ett hot mot Sverige-

 242. -kommer du mest troligt att rösta på
  SD även om du är radikal.

 243. Vad händer då med den politiska miljö
  som är mer radikal-

 244. -än den kulturnationalistiska
  positionen som SD har.

 245. I min värld
  finns det tre troliga scenarier.

 246. Det ena är metapolitik.

 247. Det är en slags finurlig
  opinionsbildning där man-

 248. -på olika sätt
  försöker utöva opinion gentemot SD-

 249. -för att vrida dem i rätt riktning.

 250. Man använder också ett alternativt
  Wikipedia som heter Metapedia.

 251. Man går också in på Wikipedia och
  skriver om sanningen om olika saker.

 252. Det är metapolitik.

 253. De har också egna medier
  som vi ser växa.

 254. En av deras ledande propagandister-

 255. -som brukar prata i en poddsändning
  en gång i veckan, förklarade-

 256. -ungefär att de inte behöver nån
  revolution. Resonemanget gick ut på:

 257. "Om vi bara bidrar till att göra det
  ovälkommet att komma hit"-

 258. -"och om vi attackerar
  flyktingförläggningar"-

 259. -"så kommer de inte."

 260. De här grupperna kan tänka sig
  att om de underblåser det här-

 261. -så leder det dem i rätt riktning.

 262. Det andra är att ändå satsa på
  parlamenten-

 263. -även om det troligtvis
  är väldigt svårt.

 264. Det finns en risk-

 265. -att känslan av: "Nu är det på gång.
  Titta vad många som röstar på SD."

 266. "Även om de inte är på vår sida helt
  och hållet, så är vi på rätt väg."

 267. Men om det inte sker nån förändring
  då?

 268. Om det fortsätter
  att komma flyktingar?

 269. Då kommer det uppstå en backlash
  som kan leda till våld-

 270. -på ett annat sätt än det spontana
  våld som kommer ur den här miljön.

 271. Jag tror att det är så här,
  och det har vi sett tidigare-

 272. -att det är en mångfacetterad fråga-

 273. -vilka skäl som finns
  att gå in i de här miljöerna.

 274. Jag tror att man ska förstå
  att i slutändan är det ideologin-

 275. -som rationaliserar ens handlingar.

 276. Även om du inte är ideologisk,
  så för att förstå deras handlingar-

 277. -så finns det ideologer
  som sätter ramar-

 278. -utifrån strategiska saker och idéer.

 279. 15-åriga killar tror ju inte
  på riktigt att judarna styr världen-

 280. -och måste stoppas.
  Det finns andra skäl att gå med.

 281. Du gillar deras våldsamma approach.
  Sen får du lära dig-

 282. -vad som egentligen ligger bakom
  de problem du ser i samhället.

 283. Sociala faktorer spelar roll, men när
  man ska förstå de här miljöerna-

 284. -och när man ska hantera dem
  i sitt lokalsamhälle-

 285. -måste deras beteende rationaliseras
  utifrån deras ideologi.

 286. Det spelar roll om man är polis.
  Hur ser de på mig som polis?

 287. Vem är jag för dem
  som socialsekreterare?

 288. Vem är skolan för dem?

 289. Jag vet, att ett av
  de största problemen har varit-

 290. -och det ser jag också nu när det
  gäller det stora behovet av-

 291. -att göra nåt mot rekryteringar
  till jihadistiska grupper-

 292. -är att man vill ha snabba lösningar.

 293. Det enda som funkar är att förstå
  att läget är så akut-

 294. -att vi inte kan ha bråttom. Det
  måste byggas långsiktiga lösningar-

 295. Man måste också våga ta sig tid
  att testa saker.

 296. Jag vet inte hur många gånger skolor
  har tänkt att de hyr in Expo-

 297. -som håller en föreläsning
  och sen är allting löst.

 298. Det går inte. Det finns många exempel
  på kontraproduktiva lösningar.

 299. Svenska skolan är bland de främsta-

 300. -av de som har hjälpt den svenska
  nazistmiljön att få in människor-

 301. -genom att peka ut, stigmatisera och
  sätta dem längst fram när vi kommer.

 302. Sen går de ut och säger: "Nej, nu går
  jag med i den där organisationen."

 303. Jag tror, bortsett från den samverkan
  som ni kan bättre än mig-

 304. -hur man finjusterar, så kan man
  hitta på vilken lösning som helst-

 305. -men om de som jobbar i fält
  inte förstår den miljö de hanterar-

 306. -så spelar det ingen roll.

 307. Det är först när du förstår miljön
  som du kan göra en analys av läget.

 308. Det är först när du förstår miljön
  som du förstår hur man rekryterar-

 309. -vem man rekryterar och varför.

 310. Min uppmaning är: Glöm aldrig det.

 311. Ett problem är
  att det är komplext och tar tid-

 312. -men jag tror att man aldrig lyckas
  om man inte tar sig den tiden.

 313. I ett sånt här team-

 314. -måste man ha nån som vet
  vad det här handlar om.

 315. Det lär man sig om man har
  det intresset och den ambitionen.

 316. Annars ringer man mig.

 317. Jag tackar för tiden.
  Det var jättekul att vara här.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Rasnationalistiska miljön

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Daniel Poohl från Expo ger insyn i rasnationalistiska miljöer och talar om miljöernas uppkomst och samhällets förhållning till dem. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Högerextremism, Ideologier, Minoriteter, Politik, Politiska åskådningar, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Social grogrund och sociala risker

Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid Malmö högskola, talar om trender i Europa och Sverige gällande trygghet och kriminella nätverk. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Hatbrott som en social risk

Anders Wigerfelt, docent i International migration och etniska relationer vid Malmö högskola, leder ett forskningsprojekt kring hatbrott som fokuserar på utsattheten hos fem grupper: judar, muslimer, afro-svenskar, romer och HBTQ-grupper. Här berättar han om sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om social grogrund och sociala risker

Panelsamtal om social grogrund och sociala risker. Medverkande: Eija Suhonen, länsstyrelsen Västra Götaland, Johnny Lindh, Västerortspolisen, Per-Olof Hallin och Anders Wigerfelt, Malmö högskola. Moderator: Katarina Hildingsdotter, MSB. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället

Lars Öjelind, tillförordnad sektionschef på Rikskriminalpolisens underrättelsesektion, talar om kriminella nätverk i lokalsamhället. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att mäta otrygghet

Manne Gerell, forskare vid Malmö högskola, forskar kring vilka platser som har mycket problem med skadegörelse, bränder och våldsbrott. Här presenterar han sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Trygg i Angered

Johanna Söderlund är trygghetssamordnare för stadsdelsförvaltningen Angered och arbetar tillsammans med Ulf Merlander, poliskommissarie, med att samordna det brottsförebyggande operativa arbetet utifrån den lokala problembilden. Här berättar de om sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Identifiera och kartlägga sociala risker i Stockholm stad

Sara Clevensjö Lind berättar om Stockholm stads verksamhet och hur man arbetar med att identifiera och kartlägga sociala risker. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om att identifiera och kartlägga sociala risker

Panelsamtal om att identifiera och kartlägga sociala risker. Medverkande: Kurt Petersen, professor Lunds universitet, Michael Frejd, Stockholms stad, Suraya Reif Abdali, Angereds stadsdelsförvaltning och Malin Martelius, Malmö stad. Moderator: Rainar All. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att förebygga radikalisering och extremism

Magnus Ranstorp är forskare vid Försvarshögskolan. Här talar han om hur man förebygger radikalisering och extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att förekomma terror

Lari Nyroos, chefsanalytiker för kontraterrorism vid Säpo, talar om hur Säpo arbetar och definierar vad det innebär att förekomma terror. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Rasnationalistiska miljön

Daniel Poohl från Expo ger insyn i rasnationalistiska miljöer och talar om miljöernas uppkomst och samhällets förhållning till dem. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Kommunens roll i att förebygga radikalisering och extremism

Malin Martelius arbetar som trygghets- och säkerhetssamordnare på stadskontoret i Malmö och är psykolog i grunden. Här berättar hon om arbetet med att förebygga radikalisering och extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremism

Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremism. Medverkande: Daniel Norlander, NSVE, Stefan Anering, MSB, Lari Nyroos, Säpo, Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan. Moderator: Matilda Broman, Säpo. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Reflektioner utifrån Tillitsbarometern

Lars Trägårdh från Ersta Sköndal högskola berättar om sin undersökning om social tillit på en lokal nivå i samhället. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Ingen föds till extremist

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, talar om hur ungdomar kommer in i extremismen och ger sin syn på vad man ska känna till när man arbetar med denna problematik. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Samtal om Ett gott hem för alla

Artisten, författaren och aktivisten Hans Caldaras i samtal med Fred Taikon som är ordförande för tidskriften É Romani Glinda. De pratar om fotografierna i uställningen Ett gott hem för alla och berättar om upplevelser i barndomen. Bilderna är tagna under 1950- och 1960-talen av Anna Riwkin och Björn Langhammer. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.